Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

KLINIKA BELLAMED GABRIEL RUCIŃSKI

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Wdrożenie wyników prac B+R w Klinice Bellamed w Elblągu

Numer projektu

RPWM.01.05.01-28-0001/17-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie

Nowoczesne firmy

Poddziałanie

Wdrożenie wyników prac B+R

Miejsce realizacji projektu

Warmińsko-mazurskie | Elbląg