Strona główna
Logo unii europejskiej

Znajdź ogłoszenie

Rodzaj zamówienia

Kod CPV

Program

Miejsce realizacji zamówienia

Termin składania ofert

Kalendarz
Kalendarz

Numer ogłoszenia

Zamawiający

Status ogłoszenia

Dowiedz się o Bazie Konkurencyjności

[UWAGA] [Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z komunikatem dot. nowej wersji Bazy Konkurencyjności – BK2021] Baza konkurencyjności to internetowa baza ofert zawierająca ogłoszenia beneficjentów. Wbudowana wyszukiwarka ogłoszeń pozwala w szybki i łatwy sposób odnaleźć zapytania ofertowe zamieszczone przez beneficjentów. Publikacja ogłoszeń beneficjentów jest warunkiem spełnienia tzw. zasady konkurencyjności. Zasada konkurencyjności odnosi się do beneficjentów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i jest regulowana na poziomie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Internetowa baza ofert pozwala w jednym miejscu zgromadzić zamówienia składane przez beneficjentów.

Home
Informacja dot. nowej wersji Bazy Konkurencyjności – BK2021
Data publikacji komunikatu: 24.07.2020

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż wersja szkoleniowa nowej Bazy konkurencyjności (BK2021) została uruchomiona. Jest dostępna pod adresem: https://szkol-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Mamy nadzieję, iż wcześniejsze udostępnienie wersji szkoleniowej pomoże odpowiednio przygotować się przysz ...