Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie nr 2/06/2020 - zakup minikoparki

Data publikacji: 15.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

32611

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można złożyć pisemnie, w zamkniętych kopertach, osobiście w biurze w Dąbrowie Górniczej przy ul. Szkolnej 34 lub przesłać pocztą na adres biura: ul.Szkolna 34, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@marvik.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piasecki Rafał

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

733625626

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup minikoparki o małych rozmiarach i prostej konstrukcji wraz z dodatkowym osprzętem:
Szybko złącze ułatwiające montaż osprzętem
Łyżka szerokość 250 mm
Łyżka szerokość 420 mm
Łyżka szerokość 1000 mm

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Dąbrowa Górnicza Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup minikoparki o małych rozmiarach i prostej konstrukcji wraz z dodatkowym osprzętem:
Szybko złącze ułatwiające montaż osprzętem
Łyżka szerokość 250 mm
Łyżka szerokość 420 mm
Łyżka szerokość 1000 mm

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia to minikoparki o małych rozmiarach i prostej konstrukcji wraz z dodatkowym osprzętem:
Szybko złącze ułatwiające montaż osprzętem
Łyżka szerokość 250 mm
Łyżka szerokość 420 mm
Łyżka szerokość 1000 mm

Specyfikacja:
- Ciężar roboczy: 1600 kg
- Max. zasięg kopania: 3470 mm
- Max. głębokość kopania: 2150 mm
- Max. wysokość wysięgu: 3275 mm

Gwarancja: min. 2 lata

Kod CPV

43200000-5

Nazwa kodu CPV

Maszyny do usuwania gleby i koparki oraz podobne części

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w ciągu 2 miesięcy od zamówienia oraz udzielić gwarancji na min. 2 lata

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium wyboru oferty: cena - 100%

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

MAR-VIK SP. Z O.O.

Adres

SZKOLNA 34

41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

śląskie , Dąbrowa Górnicza

NIP

6292470418

Numer naboru

RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20
Liczba wyświetleń: 87