Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie nr 1/06/2020 - zakup wózka widłowego

Data publikacji: 15.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

32607

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można złożyć pisemnie, w zamkniętych kopertach, osobiście w biurze w Dąbrowie Górniczej przy ul. Szkolnej 34 lub przesłać pocztą na adres biura: ul.Szkolna 34, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@marvik.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piasecki Rafał

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

733625626

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup wózka widłowego zasilanego LPG

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Dąbrowa Górnicza Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup wózka widłowego zasilanego LPG

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wózek widłowy:

Wymagane parametry techniczne:
- wózek nowy lub używany
- skrzynia biegów: automatyczna
- zasilanie: gaz
- udźwig: minimum 2500 kg
- przesuw boczny: tak
- oświetlenie: tak
- wiek: nie więcej niż 6 lat
- ilość motogodzin: nie więcej niż 20 000 (dwadzieścia tysięcy)
- aktualny przegląd Urzędu Dozoru Technicznego
- gwarancja na układ jezdny i napędowy: minimum 1 rok

Kod CPV

42415110-2

Nazwa kodu CPV

Wózki widłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w ciągu 2 miesięcy od zamówienia oraz udzielić gwarancji na min. 2 lata

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium wyboru oferty: cena - 100%

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

MAR-VIK SP. Z O.O.

Adres

SZKOLNA 34

41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

śląskie , Dąbrowa Górnicza

NIP

6292470418

Numer naboru

RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20
Liczba wyświetleń: 137