Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa małych instalacji fotowoltaicznych III – zamówienie realizowane w ramach projektów: (1) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Blizianka II (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Zabratówce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabratówce, nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0321/17); (2) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Błażowa IV (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Piątkowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piątkowej, nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0346/17); (3) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Cieklin II (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach-Farze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieklinie, nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0142/17); (4) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Glinik Dolny VII (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krasnem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krasnem, nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0372/17); (5) Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Glinik Polski (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Józefa Robotnika w Gliniku Polskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliniku Polskim, nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0161/17); (6) Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Krempna (wnios¬kodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Maksymiliana Kolbe w Krempnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krempnej, nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0545/17); (7) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Mrowla (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Łukasza Ewangelisty w Mrowli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mrowli, nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0304/17); (8) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Niewodna (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętej Anny w Niewodnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niewodnej, nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0240/17); (9) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Przedbórz (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Józefa Rzemieślnika w Przedborzu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przedborzu, nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0209/17); (10) Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Żyznów (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Przemienienia Pańskiego w Żyznowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żyznowie, nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0292/17)

Data publikacji: 29.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

31891

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać do dnia: 2020-06-30 do godz. 13:30 w: recepcja Zakładu Aktywności Zawodowej Centrum Natura Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Budach Głogowskich, Budy Głogowskie 836A, 36-060 Budy Głogowskie (50°09'54.7"N 21°53'14.5"E).
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed upływem terminu składania ofert) adresując i oznaczając zgodnie z opisem zawartym w § 10 ust. 11 SIWZ oraz dodatkowo oznaczając opisem „ZMIANA OFERTY” – w przypadku zmiany oferty lub „WYCOFANIE OFERTY” – w przypadku wycofania oferty. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty musi być podpisane przez osobę uprawnioną (lub osoby uprawnione) do składania oświadczeń woli w tym zakresie.
4. Oferty zostaną otwarte dnia: 2020-06-30 o godz. 14:00 w: Super Natura 2000 sp. z o.o., Budy Głogowskie 836, 36-060 Głogów Małopolski.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dawid Krupczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

733 413 235

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. (Opis przedmiotu zamówienia) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu oraz przeprowadzeniu kompletnej procedury przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 10 małych instalacji fotowoltaicznych realizowanych w ramach projektów:
1) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Blizianka II – instalacja (zadanie) nr 1 (inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Zabratówce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabratówce, nr projektu nadany przez IZRPOWP w toku procedury oceny wniosków o dofinansowanie: RPPK.03.01.00-18-0321/17);
2) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Błażowa IV – instalacja (zadanie) nr 2 (inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Piątkowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piątkowej, nr projektu nadany przez IZRPOWP w toku procedury oceny wniosków o dofinansowanie: RPPK.03.01.00-18-0346/17);
3) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Cieklin II – instalacja (zadnie) nr 3 (inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach-Farze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieklinie, nr projektu nadany przez IZRPOWP w toku procedury oceny wniosków o dofinansowanie: RPPK.03.01.00-18-0142/17);
4) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Glinik Dolny VII – instalacja (zadanie) nr 4 (inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krasnem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krasnem, nr projektu nadany przez IZRPOWP w toku procedury oceny wniosków o dofinansowanie: RPPK.03.01.00-18-0372/17);
5) Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Glinik Polski – instalacja (zadanie) nr 5 (inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Józefa Robotnika w Gliniku Polskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliniku Polskim, nr projektu nadany przez IZRPOWP w toku procedury oceny wniosków o dofinansowanie: RPPK.03.01.00-18-0161/17);
6) Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Krempna – instalacja (zadanie) nr 6 (inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Maksymiliana Kolbe w Krempnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krempnej, nr projektu nadany przez IZRPOWP w toku procedury oceny wniosków o dofinansowanie: RPPK.03.01.00-18-0545/17);
7) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Mrowla – instalacja (zadanie) nr 7 (inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Łukasza Ewangelisty w Mrowli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mrowli, nr projektu nadany przez IZRPOWP w toku procedury oceny wniosków o dofinansowanie: RPPK.03.01.00-18-0304/17);
8) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Niewodna – instalacja (zadanie) nr 8 (inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętej Anny w Niewodnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niewodnej, nr projektu nadany przez IZRPOWP w toku procedury oceny wniosków o dofinansowanie: RPPK.03.01.00-18-0240/17);
9) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Przedbórz – instalacja (zadanie) nr 9 (inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Józefa Rzemieślnika w Przedborzu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przedborzu, nr projektu nadany przez IZRPOWP w toku procedury oceny wniosków o dofinansowanie: RPPK.03.01.00-18-0209/17);
10) Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Żyznów –instalacja (zadanie) nr 10 (inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Przemienienia Pańskiego w Żyznowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żyznowie, nr projektu nadany przez IZRPOWP w toku procedury oceny wniosków o dofinansowanie: RPPK.03.01.00-18-0292/17).
2. Charakterystyczne parametry każdej z instalacji wymienionej w ust. 1 (każdego z zadań):
1) moc zainstalowana paneli fotowoltaicznych 200 kWp (700 szt. × 285 Wp/szt. = 199 500 Wp);
2) orientacja paneli: na południe (0°), kąt nachylenia w stosunku do horyzontu – 25°;
3) sposób montażu paneli na konstrukcji – poziomy (horyzontalny);
4) wolnostojący stelaż pod panele fotowoltaiczne składający się głównie z profili stalowych ocynkowanych lub aluminiowych z podporami osadzonymi w gruncie;
5) sposób montażu paneli na konstrukcji (stelażu) – panele ułożone horyzontalnie (tzn. dłuższa krawędź panelu w poziomie), po 4 rzędy paneli na stole stelażowym;
6) sposób mocowania stelażu do podłoża – pojedyncza podpora osadzona w gruncie (pojedynczy słup podporowy na przekroju a-a na rysunku K1 w projekcie wykonawczym);
7) stacja transformatorowa 250 kVA;
8) moc maksymalna pojedynczego panelu dla warunków STC (Pmax STC) 285 Wp, pozostałe parametry elektryczne i mechaniczne określone w projekcie wykonawczym;
9) gwarancja producenta paneli fotowoltaicznych na moc na co najmniej następujących warunkach – moc w 25. (dwudziestym piątym) roku działania modułu będzie odpowiadała co najmniej 80,0% mocy nominalnej (znamionowej) określonej w karcie katalogowej modułu;
10) parametry mechaniczne i elektryczne inwerterów określone w projekcie wykonawczym;
11) data produkcji paneli fotowoltaicznych – nie wcześniej niż 1 lipca 2019 r. (data produkcji powinna być potwierdzona oznaczeniami naniesionymi przez producenta na panelach lub stosownymi zapisami w dokumencie od producenta);
12) parametry komponentów oraz układów monitoringu parametrów instalacji oraz monitoringu wizyjnego określone w projekcie wykonawczym;
13) parametry okablowania określone w projekcie wykonawczym.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Miejscowość: Blizianka, Błażowa, Cieklin, Glinik Dolny, Glinik Polski, Krempna, Mrowla, Niewodna, Przedbórz, Żyznów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1. Zamawiającymi w niniejszym postępowaniu są:
1) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Zabratówce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: Zabratówka 44, 36-0176 Błędowa Tyczyńska;
2) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Piątkowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: Piątkowa 437, 36-030 Błażowa,
3) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach-Farze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: Cieklin 327, 38-222 Dębowiec;
4) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krasnem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: Krasne 755, 36-007 Krasne;
5) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Józefa Robotnika w Gliniku Polskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: Glinik Polski 70, 38-204 Tarnowiec;
6) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Maksymiliana Kolbe w Krempnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: Krempna 14, 38-232 Krempna;
7) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Łukasza Ewangelisty w Mrowli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: Mrowla 79, 36-054 Mrowla;
8) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętej Anny w Niewodnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: Niewodna 20, 38-124 Wiśniowa;
9) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Józefa Rzemieślnika w Przedborzu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: Przedbórz 101, 36-100 Kolbuszowa;
10) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Przemienienia Pańskiego w Żyznowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: Żyznów 238, 38-111 Żyznów.
2. Wymienione podmioty w niniejszej specyfikacji zwane są łącznie „zamawiającym” i jednocześnie (wspólnie) reprezentowane są przez: Super Natura 2000 sp. z o.o. z siedzibą w Budach Głogowskich (adres siedziby: Budy Głogowskie 836, 36-060 Głogów Małopolski, tel.: 17 77 96 079, http://www.supernatura2000.pl/, e-mail: poczta@supernatura2000.pl).
3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. (dalej „wytycznych EFRREFSFS”) na podstawie art. 5 ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2018 poz. 1431 j.t. z późn. zm.).
4. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 wytycznych EFRREFSFS.
5. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 j.t., dalej „ustawa PZP”) do jej stosowania.
6. Zamawiający nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy PZP.
7. Podstawą prawną wyboru trybu udzielenia zamówienia jest pkt. 1 lit. a sekcji 6.5.2 w związku z pkt. 1 podrozdziału 6.5 wytycznych EFRREFSFS.

UWAGA!!! Ze względu na ograniczenie wielkości załączników dołączonych do formularza projekty wykonawcze (załączniki nr 7 do SIWZ) zostały umieszczone na stronie <http://supernatura2000.pl/zamowienie-budowa-malych-instalacji-fotowoltaicznych-iii>.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu oraz przeprowadzeniu kompletnej procedury przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 10 małych instalacji fotowoltaicznych realizowanych w ramach projektów:
1) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Blizianka II – instalacja (zadanie) nr 1;
2) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Błażowa IV – instalacja (zadanie) nr 2;
3) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Cieklin II – instalacja (zadnie) nr 3;
4) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Glinik Dolny VII – instalacja (zadanie) nr 4;
5) Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Glinik Polski – instalacja (zadanie) nr 5;
6) Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Krempna – instalacja (zadanie) nr 6;
7) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Mrowla – instalacja (zadanie) nr 7;
8) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Niewodna – instalacja (zadanie) nr 8;
9) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Przedbórz – instalacja (zadanie) nr 9;
10) Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Żyznów –instalacja (zadanie) nr 10.
2. Charakterystyczne parametry każdej z instalacji wymienionej w ust. 1 (każdego z zadań):
1) moc zainstalowana paneli fotowoltaicznych 200 kWp (700 szt. × 285 Wp/szt. = 199 500 Wp);
2) orientacja paneli: na południe (0°), kąt nachylenia w stosunku do horyzontu – 25°;
3) sposób montażu paneli na konstrukcji – poziomy (horyzontalny);
4) wolnostojący stelaż pod panele fotowoltaiczne składający się głównie z profili stalowych ocynkowanych lub aluminiowych z podporami osadzonymi w gruncie;
5) sposób montażu paneli na konstrukcji (stelażu) – panele ułożone horyzontalnie (tzn. dłuższa krawędź panelu w poziomie), po 4 rzędy paneli na stole stelażowym;
6) sposób mocowania stelażu do podłoża – pojedyncza podpora osadzona w gruncie (pojedynczy słup podporowy na przekroju a-a na rysunku K1 w projekcie wykonawczym);
7) stacja transformatorowa 250 kVA;
8) moc maksymalna pojedynczego panelu dla warunków STC (Pmax STC) 285 Wp, pozostałe para-metry elektryczne i mechaniczne określone w projekcie wykonawczym;
9) gwarancja producenta paneli fotowoltaicznych na moc na co najmniej następujących warunkach – moc w 25. (dwudziestym piątym) roku działania modułu będzie odpowiadała co najmniej 80,0% mocy nominalnej (znamionowej) określonej w karcie katalogowej modułu;
10) parametry mechaniczne i elektryczne inwerterów określone w projekcie wykonawczym;
11) data produkcji paneli fotowoltaicznych – nie wcześniej niż 1 lipca 2019 r. (data produkcji powinna być potwierdzona oznaczeniami naniesionymi przez producenta na panelach lub stosownymi zapisami w dokumencie od producenta);
12) parametry komponentów oraz układów monitoringu parametrów instalacji oraz monitoringu wizyjnego określone w projekcie wykonawczym;
13) parametry okablowania określone w projekcie wykonawczym.
3. Zamawiający dopuszcza zamianę rozwiązań technicznych określonych w projekcie wykonawczym na rozwiązania równoważne, nie gorsze od rozwiązań określonych w projekcie wykonawczym jedynie za wyraźną zgodą zamawiającego. W przypadku propozycji zastosowania rozwiązań równoważnych zamawiający może żądać od wykonawcy wykazania, że zastosowane rozwiązania będą równoważne i nie gorsze od rozwiązań określonych w projekcie wykonawczym.

Ze względy na ograniczenie długości tekstu w polu formularza szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ (załącznik do pobrania) w § 3.

UWAGA!!! Ze względu na ograniczenie wielkości załączników dołączonych do formularza projekty wykonawcze (załączniki nr 7 do SIWZ) zostały umieszczone na stronie <http://supernatura2000.pl/zamowienie-budowa-malych-instalacji-fotowoltaicznych-iii>.

Kod CPV

09331200-0

Nazwa kodu CPV

Słoneczne moduły fotoelektryczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kody wspólnego słownika zamówień o którym mowa w Rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz.Urz. WE L 340 z 16 grudnia 2002 r.) :
1) 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne;
2) 45000000-7 Roboty budowlane;
3) 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;
4) 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych;
5) 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych;
6) 45232210-7 Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych;
7) 45232220-0 Roboty budowlane w zakresie podstacji;
8) 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych;
9) 45223810-7 Konstrukcje gotowe;
10) 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;
11) 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne;
12) 45315500-3 Instalacje średniego napięcia;
13) 51110000-6 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego;
14) 51111200-5 Usługi instalowania generatorów;
15) 51111300-6 Usługi instalowania transformatorów;
16) 51900000-1 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli.

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia dla poszczególnych instalacji (zadań), zgodnie z podziałem i numeracją określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (oraz w w § 3 ust. 1 SIWZ):
1) dla instalacji (zadania) nr 1 – zdeklarowany przez wykonawcę w ramach kryterium punktowego termin z przedziału od 60 do 180 dni od dnia zawarcia umowy,
2) dla instalacji (zadania) nr 2 – zdeklarowany przez wykonawcę w ramach kryterium punktowego termin z przedziału od 60 do 180 dni od dnia zawarcia umowy,
3) dla instalacji (zadania) nr 3 – zdeklarowany przez wykonawcę w ramach kryterium punktowego termin z przedziału od 60 do 180 dni od dnia zawarcia umowy,
4) dla instalacji (zadania) nr 4 – zdeklarowany przez wykonawcę w ramach kryterium punktowego termin z przedziału od 60 do 180 dni od dnia zawarcia umowy,
5) dla instalacji (zadania) nr 5 – zdeklarowany przez wykonawcę w ramach kryterium punktowego termin z przedziału od 60 do 180 dni od dnia zawarcia umowy,
6) dla instalacji (zadania) nr 6 – zdeklarowany przez wykonawcę w ramach kryterium punktowego termin z przedziału od 60 do 180 dni od dnia zawarcia umowy,
7) dla instalacji (zadania) nr 7 – zdeklarowany przez wykonawcę w ramach kryterium punktowego termin z przedziału od 60 do 180 dni od dnia zawarcia umowy;
8) dla instalacji (zadania) nr 8 – zdeklarowany przez wykonawcę w ramach kryterium punktowego termin z przedziału od 60 do 180 dni od dnia zawarcia umowy;
9) dla instalacji (zadania) nr 9 – zdeklarowany przez wykonawcę w ramach kryterium punktowego termin z przedziału od 60 do 180 dni od dnia zawarcia umowy;
10) dla instalacji (zadania) nr 10 – zdeklarowany przez wykonawcę w ramach kryterium punktowego termin z przedziału od 60 do 180 dni od dnia zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do należytego wykonania zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach posiadającymi odpowiednie wykształcenie do należytego wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest wykazać zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu weryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty.
5. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do należytego wykonania zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia – załącznik nr 2 do SIWZ).

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach posiadającymi odpowiednie wykształcenie do należytego wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest wykazać zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu weryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty.
5. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia zapewniających należyte wykonanie zamówienia:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia – załącznik nr 2 do SIWZ); oraz
2) wykaz robót budowlanych (lub usług) polegających na budowie instalacji fotowoltaicznych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez wykonawcę jest krótszy – w tym okresie, z podaniem: mocy budowanej instalacji, daty rozpoczęcia, daty zakończenia, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających że te roboty budowlane (lub usługi) zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane (lub usługi) były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór wykazu – załącznik nr 5 do SIWZ).
6. Aby zamawiający uznał, że wykonawca wykazał spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zapewniających należyte wykonanie zamówienia wykonawca musi złożyć:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1; oraz
2) wykaz robót budowlanych (lub usług) polegających na budowie instalacji fotowoltaicznych, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2 z załączeniem dowodów określających że te roboty budowlane (lub usługi) zostały wykonane należycie, o których w ust. 5 pkt. 2, potwierdzający wykonanie instalacji fotowoltaicznych o sumarycznej mocy równej co najmniej 1250,00 kWp, a w tym wykonanie:
a) co najmniej 2 instalacji fotowoltaicznych o mocy co najmniej 190,00 kWp każda; lub
b) co najmniej 1 instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 380,00 kWp.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący osobami posiadającymi odpowiednie wykształcenie lub kursy niezbędne do należytego wykonania zamówienia.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach posiadającymi odpowiednie wykształcenie do należytego wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest wykazać zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu weryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty.
5. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa dokumenty potwierdzające dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie wykształcenie lub kursy niezbędne do należytego wykonania zamówienia:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia – załącznik nr 2 do SIWZ); oraz
2) wykaz osób posiadających odpowiednie wykształcenie lub kursy niezbędne do należytego wykonania zamówienia, którymi dysponuje wykonawca (wzór wykazu – załącznik nr 6 do SIWZ).
6. Aby zamawiający uznał, że wykonawca wykazał spełnienie warunku dysponowania osobami posiadającymi odpowiednie wykształcenie lub kursy niezbędne do należytego wykonania zamówienia musi złożyć:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1; oraz
2) wykaz osób posiadających odpowiednie wykształcenie lub kursy niezbędne do należytego wykonania zamówienia, którymi dysponuje wykonawca, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2, potwierdzający, że wykonawca dysponuje:
a) co najmniej 3 osobami ze świadectwem kwalifikacyjnym, o którym mowa w Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci potwierdzającym spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie co najmniej obsługi, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV; oraz
b) co najmniej 2 osobami ze świadectwem kwalifikacyjnym, o którym mowa w Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci potwierdzającym spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie co najmniej obsługi, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV; oraz
c) co najmniej 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 j.t. z późn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; oraz
d) co najmniej 2 osobami z uprawnieniami budowlanymi w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach posiadającymi odpowiednie wykształcenie do należytego wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest wykazać zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu weryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty.
5. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa dokumenty potwierdzające znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia – załącznik nr 2 do SIWZ); oraz
2) polisę ubezpieczenia lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na czas obowiązywania co najmniej do dnia zakończenia realizacji zamówienia; oraz
3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
6. Aby zamawiający uznał, że wykonawca wykazał spełnienie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia musi złożyć:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1; oraz
2) polisę ubezpieczenia lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2 na sumę gwarancyjną równą co najmniej 6 000 000,00 PLN (sześć milionów złotych); oraz
3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, o której mowa w ust. 5 pkt. 3 potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę co najmniej 4 000 000,00 PLN (cztery miliony złotych).

Dodatkowe warunki

1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181 – 188, art. 189a, art. 218 – 221, art. 228 –230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270 – 309 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950, j.t. z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468, j.t. z późn. zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 2;
4) wykonawcę, który w wyniku w wyniku zamierzonego działania, lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
7) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
8) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie Ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. 2020 poz. 358, j.t.);
9) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.
2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodną z przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
3) nie spełnia wymogów formalnych udziału w postępowaniu;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (w rozumieniu zapisów § 12 SIWZ dotyczących rażąco niskiej ceny);
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w § 9 ust. 3 SIWZ, na przedłużenie terminu związania ofertą;
7) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
3. W celu uniknięcia konfliktu interesów:
1) zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu zapisów wytycznych EFRREFSFS (zgodnie z zapisami pkt. 3 w sekcji 6.5.2 wytycznych EFRREFSFS przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli);
2) osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty, powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.
4. (Rażąco niska cena) Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
5. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 4, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 4.

UWAGA! Dodatkowe informacje dotyczące rażąco niskiej ceny znajdują się w § 12 SIWZ.

Warunki zmiany umowy

1. Możliwe jest dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku gdy:
1) zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
3) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. 1,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac;
5) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
2. Zmianę postanowień zawartej umowy uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;
2) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie;
3) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt. 4.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych § 16 ust. 4 SIWZ, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia.

UWAGA! Ze względu na ograniczenie liczby znaków w polu ww. warunki zamieszczone zostały w SIWZ.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę (wzór formularza – załącznik nr 1 do SIWZ);
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia – załącznik nr 2 do SIWZ);
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór oświadczenia – załącznik nr 3 do SIWZ);
4) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wzór oświadczenia – załącznik nr 4 do SIWZ);
5) wykaz robót budowlanych (lub usług) polegających na budowie instalacji fotowoltaicznych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez wykonawcę jest krótszy – w tym okresie, z poda¬niem: mocy budowanej instalacji, daty rozpoczęcia, daty zakończenia, miejsca wykonania i pod¬miotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających że te roboty budowlane (lub usługi) zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane (lub usługi) były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór wykazu – załącznik nr 5 do SIWZ);
6) wykaz osób posiadających odpowiednie wykształcenie lub kursy niezbędne do należytego wykonania zamówienia, którymi dysponuje wykonawca (wzór wykazu – załącznik nr 6 do SIWZ);
7) polisa ubezpieczenia lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na czas obowiązywania co najmniej do dnia zakończenia realizacji zamówienia wynikający z treści złożonej przez wykonawcę oferty;
8) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
9) pełnomocnictwo w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – jeżeli dotyczy;
10) dokumenty potwierdzające warunki oraz okres gwarancji produktowej producenta na wady ukryte oraz gwarancji na moc na oferowane panele fotowoltaiczne;
11) dokumenty potwierdzające warunki oraz okres gwarancji produktowej producenta na wady ukryte na oferowane inwertery;
12) karty katalogowe lub inne dokumenty zawierające specyfikację parametrów technicznych oferowanych paneli fotowoltaicznych;
13) karty katalogowe lub inne dokumenty zawierające specyfikację parametrów technicznych oferowanych inwerterów;
14) karty katalogowe lub inne dokumenty zawierające specyfikację parametrów technicznych komponentów oferowanego systemu monitoringu instalacji (w tym przynajmniej: kamer, rejestratora, komponentów gwarantowanego zasilania – podtrzymujących zasilanie systemu monitoringu w przypadku braku zasilania w sieci elektroenergetycznej);
15) dokument wadialny – w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz (zgody z wymaganiami określonymi w § 8 SIWZ).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją;
2) oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie;
3) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.
2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi zasadę oceny ofert. Oferty oceniane będą w odniesieniu do warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert:
1) Nazwa kryterium: Najniższa cena Waga: 0,65
2) Nazwa kryterium: Termin realizacji Waga: 0,25
3) Nazwa kryterium: Okres gwarancji Waga: 0,05
4) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisowej Waga: 0,025
5) Nazwa kryterium: Czas naprawy serwisowej Waga: 0,025
4. W każdym kryterium, oferta wykonawcy otrzyma liczbę punktów ustaloną zgodnie z określonym dla tego kryterium wzorem do obliczenia punktowego.
5. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
1) Nazwa kryterium: Najniższa cena
Wzór do obliczenia punktowego:
p_C=C_min/C_O ∙100
gdzie:
p_C – liczba punktów w kryterium Najniższa cena;
C_min – cena z oferty o najniższej cenie (wyrażona w złotych polskich – PLN, z zastrzeżeniem zapisów ust. 8);
C_O – cena oferty ocenianej (wyrażona w złotych polskich – PLN, z zastrzeże-niem zapisów ust. 8)
2) Nazwa kryterium: Termin realizacji
Wzór do obliczenia punktowego:
p_T=1/10∙(suma ∑ składników postaci 180-T_On/120 rozciągnięta na wskaźniki od n=1 do 10)∙100
gdzie:
p_T – liczba punktów w kryterium Termin realizacji;
T_On – termin realizacji instalacji (zadania) n dla oferty ocenianej (wyrażony jako liczba dni liczonych od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia realizacji danej instalacji – zadania), gdzie n przyjmuje kolejne wartości od całkowite 1 do 10 i wskazuje na numer instalacji (zadania) zgodnie z podziałem i numeracją określonymi w § 3 ust. 1 (t.j. T_O1 jest to termin realizacji instalacji nr 1, T_O2 jest to termin realizacji instalacji nr 2 itd.), może przyjmować wartości całkowite od 60 do 180
3) Nazwa kryterium: Okres gwarancji wykonawcy
Wzór do obliczenia punktowego:
p_G=(G_O-36)/84∙100
gdzie:
p_G – liczba punktów w kryterium Okres gwarancji wykonawcy;
G_O – okres gwarancji wykonawcy udzielonej przez wykonawcę na przedmiot zamówienia (wyrażony jako liczba pełnych miesięcy liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego), może przyjmować wartości całkowite od 36 do 120
4) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisowej
Wzór do obliczenia punktowego:
p_RS=Tr_min/Tr_o ∙100
gdzie:
p_RS – liczba punktów w kryterium Czas reakcji serwisowej;
Tr_min – gwarantowany maksymalny czas reakcji serwisowej z oferty o najniższym czasie rekcji serwisowej, wyrażony w godzinach;
Tr_o – gwarantowany maksymalny czas reakcji serwisowej z oferty ocenianej, wyrażony w godzinach, rozumiany jako maksymalna dopuszczalna liczba rozpoczętych godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia serwisowego do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez wykonawcę, może przyjmować wartości całkowite nie mniejsze niż 48 i nie większe niż 240
5) Nazwa kryterium: Czas naprawy serwisowej
Wzór do obliczenia punktowego:
p_NS=Tn_min/Tn_o ∙100
gdzie:
p_ns – liczba punktów w kryterium Czas naprawy serwisowej;
Tn_min – gwarantowany maksymalny czas naprawy serwisowej z oferty o naj¬niższym czasie naprawy serwisowej, wyrażony w godzinach;
Tn_o – gwarantowany maksymalny czas naprawy serwisowej z oferty ocenianej, wyrażony w godzinach, rozumiany jako maksymalna dopuszczalna liczba rozpoczętych godzin od momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez wykonawcę do momentu, w którym zostanie przywrócona pierwotna normatywna funkcjonalność i efektywność działania instalacji, może przyjmować wartości całkowite nie mniejsze niż 96 i nie większe niż 480.
6. Wynikiem oceny dla każdej z ofert będzie suma iloczynów liczby punktów otrzymanych w ramach wyszczególnionych kryteriów oceny przez wagę przyporządkowaną tym kryterium oceny – obliczona zgodnie z przedstawionym wzorem:
p=p_C⋅η_C+p_T⋅η_T+p_G⋅η_G+p_RS⋅η_RS+p_NS⋅η_NS
gdzie: p – wynik oceny dla danej oferty; p_C – liczba punktów otrzymanych w kryterium Najniższa cena; p_T – liczba punktów otrzymanych w kryterium Termin realizacji; p_G – liczba punktów otrzymanych w kryterium Okres gwarancji wykonawcy; p_RS – liczba punktów otrzymanych w kryterium Czas reakcji serwisowej; p_NS – liczba punktów otrzymanych w kryterium Czas naprawy serwisowej; η_C – waga dla kryterium Najniższa cena (η_C=0,65); η_T – waga dla kryterium Termin realizacji (η_T=0,25); η_G – waga dla kryterium Okres gwarancji wykonawcy (η_G=0,05); η_RS – waga dla kryterium Czas reakcji serwisowej (η_RS=0,025); η_NS – waga dla kryterium Czas naprawy serwisowej (η_NS=0,025).
7. Oferta, która uzyska największy wynik oceny (p) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie uzyskanym wynikiem oceny.
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

UWAGA! Ze względu na ograniczenia zapisu formuł matematycznych w formularzu kompletne opis kryteriów oceny ofert wraz z wzorami znajduje się w § 13 SIWZ.

Wykluczenia

1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181 – 188, art. 189a, art. 218 – 221, art. 228 –230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270 – 309 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950, j.t. z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468, j.t. z późn. zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczy¬pospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 2;
4) wykonawcę, który w wyniku w wyniku zamierzonego działania, lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
7) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
8) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie Ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. 2020 poz. 358, j.t.);
9) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca składa potwierdzające braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór oświadczenia – załącznik nr 3 do SIWZ).

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Super Natura 2000 sp. z o.o.

Adres

36-060 Budy Głogowskie

podkarpackie , rzeszowski

Numer telefonu

17 77 96 079

NIP

5170366122

Numer naboru

RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16

Inne źródła finansowania

1. Zamawiającymi w niniejszym postępowaniu są:
1) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Zabratówce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: Zabratówka 44, 36-0176 Błędowa Tyczyńska;
2) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Piątkowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: Piątkowa 437, 36-030 Błażowa,
3) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach-Farze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: Cieklin 327, 38-222 Dębowiec;
4) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krasnem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: Krasne 755, 36-007 Krasne;
5) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Józefa Robotnika w Gliniku Polskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: Glinik Polski 70, 38-204 Tarnowiec;
6) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Maksymiliana Kolbe w Krempnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: Krempna 14, 38-232 Krempna;
7) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Łukasza Ewangelisty w Mrowli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: Mrowla 79, 36-054 Mrowla;
8) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętej Anny w Niewodnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: Niewodna 20, 38-124 Wiśniowa;
9) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Józefa Rzemieślnika w Przedborzu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: Przedbórz 101, 36-100 Kolbuszowa;
10) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Przemienienia Pańskiego w Żyznowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: Żyznów 238, 38-111 Żyznów.
2. Wymienione podmioty w niniejszej specyfikacji zwane są łącznie „zamawiającym” i jednocześnie (wspólnie) reprezentowane są przez: Super Natura 2000 sp. z o.o. z siedzibą w Budach Głogowskich (adres siedziby: Budy Głogowskie 836, 36-060 Głogów Małopolski, tel.: 17 77 96 079, http://www.supernatura2000.pl/, e-mail: poczta@supernatura2000.pl).

UWAGA!!! Szczegółowe warunki zamówienia znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

UWAGA!!! Ze względu na ograniczenie wielkości załączników dołączonych do formularza projekty wykonawcze (załączniki nr 7 do SIWZ) zostały umieszczone na stronie <http://supernatura2000.pl/zamowienie-budowa-malych-instalacji-fotowoltaicznych-iii>.
Liczba wyświetleń: 545