Strona główna
Logo unii europejskiej

OPRACOWANIE TECHNOLOGII WYTWARZANIA INNOWACYJNYCH OPAKOWAŃ KOMPOSTOWALNYCH

Data publikacji: 28.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

31827

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

PROSIMY O SKŁADANIE OFERT POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES : ofert@cdm.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@cdm.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

KRZYSZTOF JANIAK

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48602225719

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

OPRACOWANIE TECHNOLOGII WYTWARZANIA INNOWACYJNYCH OPAKOWAŃ KOMPOSTOWALNYCH

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: pabianicki Miejscowość: KSAWERÓW

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH, KONSTRUKCYJNYCH I URUCHOMIENIE DEMONSTRATORA TECHNOLOGII WYTWARZANIA
TRAPEZOWYCH, BIODEGRADOWALNYCH I KOMPOSTOWALNYCH OPAKOWAŃ

Przedmiot zamówienia

1. OPRACOWANIE PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO PROTOTYPU LINII DEMONSTRACYJNEJ DO PRODUKCJI TRAPEZOWYCH
OPAKOWAŃ BIODEGRADOWALNYCH I KOMPOSTOWALNYCH WG KONCEPCJI CDM SP. Z O.O.
2. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNOLOGICZNEJ OPRACOWANYCH ROZWIĄZAŃ
3. WYKONANIE KONSTRUKCJI PROTOTYPU LINII DEMONSTRACYJNEJ ZGODNIE Z PRZYGOTOWANYM PROJEKTEM
4. URUCHOMIENIE DEMONSTRATORA TECHNOLOGII

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

I KWARTAŁ 2021

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.Gwarancja, punktacja od 0 do 40 punktów. Stosunek okresu gwarancji w badanej ofercie do okresu gwarancji w ofercie z najdłuższą gwarancją mnożony przez 40
2.Cena, punktacja od 0 do 30 punktów. Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty mnożony przez 30
3. Wydajność linii, punktacja od 0 do 15 punktów. Stosunek wydajności podanej w badanej ofercie do wydajności w ofercie z najwyższą wydajnością mnożony przez 15
4.Koszt godziny serwisu, punktacja od 0 do 15 punktów. Stosunek stawki za godzinę serwisu z najniższej oferty do stawki w ofercie badanej mnożony przez 15

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

CDM SP. Z O.O.

Adres

CEGIELNIANA 7

95-054 KSAWERÓW

łódzkie , pabianicki

Numer telefonu

+48426840488

NIP

7291001194

Numer naboru

RPLD.01.02.02-IP.02-10-064/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 140