Strona główna
Logo unii europejskiej

Informacja o wyniku postępowania ofertowego dotyczącego zapytania "Dostawa oraz uruchomienie urządzeń do zagęszczania lekkich betonów techniką wibracyjną oraz oscylacyjną"

Data publikacji: 13.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-03-2020

Numer ogłoszenia

27639

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Nie dotyczy - Informacja o wyniku postępowania

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

patryk.bolimowski@system3e.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

dr Patryk Bolimowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

533926757

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W nawiązaniu do zapytania ofertowego, ważnego do dnia 14.12.2019 do godziny 17:00, zamieszczonego na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/25423, firma System 3E informuje o nie wpłynięciu ofert oraz o zamknięciu postępowania bez wyboru wykonawcy.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Nie dotyczy - Informacja o wyniku postępowania

Przedmiot zamówienia

Nie dotyczy - Informacja o wyniku postępowania

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Nie dotyczy - Informacja o wyniku postępowania

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Nie dotyczy - Informacja o wyniku postępowania Nie dotyczy - Informacja o wyniku postępowania

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

SYSTEM 3E S.A.

Adres

Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1

00-124 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

NIP

5223096436

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-006/19
Liczba wyświetleń: 53