Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE z zachowaniem trybu konkurencyjności 1/TWL/2020

Data publikacji: 15.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-05-2020

Numer ogłoszenia

1245875

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można składać w formie elektronicznej na adres projekty@psf.pl w tytule „OFERTA - kadra trenerska - 1/TWL/2020” lub w formie pisemnej na adres: Polska Szkoła Florystycznej Małgorzata Bukalska ul. Pawłowskiego 6, 60-681 Poznań, w kopercie z dopiskiem „OFERTA - kadra trenerska - 1/TWL/2020”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekty@psf.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Ratajska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kadry trenerskiej na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie florysta, którego długość wynosi 360 godzin w ramach realizacji projektu RPLU.12.04.00-06-0011/18 „Lubelska Szkoła Florystyczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapewnienie kadry trenerskiej

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia zapewnienie kadry trenerskiej na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie florysta - obejmuje następujące części w ramach 1 grupy szkoleniowej, tj. 360 godzin:


a) część teoretyczna – łącznie 190 godzin:
- Materiałoznastwo rośline – liczba godzin 34
- Materiałoznastwo nieroślinne – liczba godzin 5
- Kulturowe podstawy florystyki – liczba godzin 7
- Środki wyrazu twórczego – liczba godzin 28
- Kompozycje florystyczne – liczba godzin 68
- Przedsiębiorstwo florystyczne – liczba godzin 13
- Języki obce we florystyce - liczba godzin 15
- Podstawy przedsiębiorczości - liczba godzin 20

b) część praktyczna – łącznie 170 godzin:
- wykonywanie kompozycji florystycznych


W ramach projektu przeszkolonych zostanie 200 uczestników projektu podzielonych na 10 grup szkoleniowych po 20 osób. Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 a 21:00 lub w weekendy.
Szkolenia będą realizowane na terenie województwa lubelskiego.

Koszty związane z dojazdami, wyżywieniem i noclegami są pokrywane we własnym zakresie przez trenera.

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: maj 2020 – grudzień 2021

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny oferty
1) Cena brutto wraz z pochodnymi pracodawcy (lub VAT) za jedną godzinę szkolenia
2) Doświadczenie zawodowe
3) Doświadczenie zawodowe w ramach projektów unijnych


Wagi kryteriów oceny ofert
1) Cena brutto wraz z pochodnymi pracodawcy (lub VAT) za 1 godzinę szkolenia – 60% - 60 pkt.
2) Doświadczenie zawodowe – 30% - 30 pkt.
3) Doświadczenie zawodowe w ramach projektów unijnych – 10% - 10 pkt.


Sposób przyznawania punktacji za spełnienie poszczególnych kryteriów oceny
1) Cena brutto wraz z pochodnymi pracodawcy za jedną godzinę szkolenia
Definicja kryterium: cena brutto wraz z pochodnymi pracodawcy w PLN za 1 godzinę szkolenia
Pi = (C min / Ci) * 60
gdzie Pi – liczba punktów jakie otrzyma oferta numer ‘i’ w kryterium ‘Cena brutto wraz z pochodnymi pracodawcy za jedna godzinę szkolenia’

C min – najniższa cena brutto wraz z pochodnymi pracodawcy za 1 godzinę szkolenia (w PLN) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci – cena brutto z pochodnymi pracodawcy za 1 godzinę szkolenia (w PLN) oferty ‘i’

2) Doświadczenie zawodowe
Definicja kryterium: doświadczenie zawodowe w zawodzie związanym z treścią zapytania ofertowego liczona w godzinach szkoleń

Od 0 do 900 godzin -10 pkt
Od 901 do 1900 – 20 pkt
Od 1901 wzwyż – 30 pkt

3) Doświadczenie zawodowe w ramach projektów unijnych
Definicja kryterium: liczba przeprowadzonych szkoleń w zawodzie związanym z treścią zapytania ofertowego w ramach projektów unijnych

Od 0 do 9 szkoleń - 0 pkt
Od 10 do 19 szkoleń – 5 pkt
Od 20 szkoleń – 10 pkt

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLSKA SZKOŁA FLORYSTYCZNA MAŁGORZATA BUKALSKA

Adres

Stanisława Pawłowskiego 6

60-681 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

609087226

Fax

618710798

NIP

7781046442

Tytuł projektu

Lubelska Szkoła Florystyczna

Numer projektu

RPLU.12.04.00-06-0011/18-00
Liczba wyświetleń: 143