Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 66/2020/M/CITY/Z2/BIOL

Data publikacji: 01.04.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-04-2020

Numer ogłoszenia

1241217

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego: ul. Ogrodowa 2A, 05-092 Łomianki/Kiełpin, Polska, jeśli wysłane pocztą tradycyjną lub kurierem, lub na adres mailowy anna.zalecka@celonpharma.com w przypadku wysłania pocztą elektroniczną.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.zalecka@celonpharma.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Załęcka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

227515933

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Fisherbrand™ Class B Glass Tall Form Measuring Cylinders, 25 Ml
(Produkt z numerem katalogowym 11897491 lub równoważny) 1 4
2. Fisherbrand™ Class B Glass Tall Form Measuring Cylinders, 50 mL
(Produkt z numerem katalogowym 11807501 lub równoważny) 1 6
3. Fisherbrand™ Class B Glass Tall Form Measuring Cylinders, 500 mL
(Produkt z numerem katalogowym 11837501 lub równoważny) 1 6
4. Fisherbrand™ Class B Glass Tall Form Measuring Cylinders, 1000 mL
(Produkt z numerem katalogowym 11847501 lub równoważny) 1 10
5. Hirschmann™ Class B Measuring Cylinders, Blue Stain Graduation, 100 mL, op. 2 szt.
(Produkt z numerem katalogowym 22330180 lub równoważny) 2 4
6. Hirschmann™ Class B Measuring Cylinders, Blue Stain Graduation, 250 mL, op. 2 szt.
(Produkt z numerem katalogowym 22330186 lub równoważny) 2 3
7. Hirschmann™ Class B Measuring Cylinders, Blue Stain Graduation, 2000 mL
(Produkt z numerem katalogowym 2230194 lub równoważny) 1 4
8. Fisherbrand™ Soda Lime Glass Short Stem Funnel, Diameter (Metric) Top 35 mm, Diameter (Metric) Stem 7 mm, Length (Metric) Stem 40 mm, op. 10 szt.
(Produkt z numerem katalogowym 10042222 lub równoważny) 10 1
9. Fisherbrand™ Soda Lime Glass Short Stem Funnel, Diameter (Metric) Top 60 mm, Diameter (Metric) Stem 8 mm, Length (Metric) Stem 65 mm, op. 10 szt.
(Produkt z numerem katalogowym 10134352 lub równoważny) 10 1
10. Fisherbrand™ Soda Lime Glass Short Stem Funnel, Diameter (Metric) Top 80 mm, Diameter (Metric) Stem 9 mm, Length (Metric) Stem 85 mm, op. 10 szt.
(Produkt z numerem katalogowym 10767414 lub równoważny) 10 1
11. Fisherbrand™ Squat Form Beakers, 50 mL, op. 10 szt.
(Produkt z numerem katalogowym 15479073 lub równoważny) 10 1
12. Fisherbrand™ Squat Form Beakers, 100 mL, op. 10 szt.
(Produkt z numerem katalogowym 15489073 lub równoważny) 10 1
13. Fisherbrand™ Squat Form Beakers, 250 mL, op. 10 szt.
(Produkt z numerem katalogowym 15409083 lub równoważny) 10 1
14. Fisherbrand™ Squat Form Beakers, 600 mL, op. 10 szt.
(Produkt z numerem katalogowym 15429083 lub równoważny) 10 1
15. Fisherbrand™ Squat Form Beakers, 1000 mL, op. 10 szt.
(Produkt z numerem katalogowym 15449083 lub równoważny) 10 1

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: warszawski zachodni Miejscowość: Łomianki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zaopatrzenie w materiały zużywalne.

Przedmiot zamówienia

1. Fisherbrand™ Class B Glass Tall Form Measuring Cylinders, 25 Ml
(Produkt z numerem katalogowym 11897491 lub równoważny) 1 4
2. Fisherbrand™ Class B Glass Tall Form Measuring Cylinders, 50 mL
(Produkt z numerem katalogowym 11807501 lub równoważny) 1 6
3. Fisherbrand™ Class B Glass Tall Form Measuring Cylinders, 500 mL
(Produkt z numerem katalogowym 11837501 lub równoważny) 1 6
4. Fisherbrand™ Class B Glass Tall Form Measuring Cylinders, 1000 mL
(Produkt z numerem katalogowym 11847501 lub równoważny) 1 10
5. Hirschmann™ Class B Measuring Cylinders, Blue Stain Graduation, 100 mL, op. 2 szt.
(Produkt z numerem katalogowym 22330180 lub równoważny) 2 4
6. Hirschmann™ Class B Measuring Cylinders, Blue Stain Graduation, 250 mL, op. 2 szt.
(Produkt z numerem katalogowym 22330186 lub równoważny) 2 3
7. Hirschmann™ Class B Measuring Cylinders, Blue Stain Graduation, 2000 mL
(Produkt z numerem katalogowym 2230194 lub równoważny) 1 4
8. Fisherbrand™ Soda Lime Glass Short Stem Funnel, Diameter (Metric) Top 35 mm, Diameter (Metric) Stem 7 mm, Length (Metric) Stem 40 mm, op. 10 szt.
(Produkt z numerem katalogowym 10042222 lub równoważny) 10 1
9. Fisherbrand™ Soda Lime Glass Short Stem Funnel, Diameter (Metric) Top 60 mm, Diameter (Metric) Stem 8 mm, Length (Metric) Stem 65 mm, op. 10 szt.
(Produkt z numerem katalogowym 10134352 lub równoważny) 10 1
10. Fisherbrand™ Soda Lime Glass Short Stem Funnel, Diameter (Metric) Top 80 mm, Diameter (Metric) Stem 9 mm, Length (Metric) Stem 85 mm, op. 10 szt.
(Produkt z numerem katalogowym 10767414 lub równoważny) 10 1
11. Fisherbrand™ Squat Form Beakers, 50 mL, op. 10 szt.
(Produkt z numerem katalogowym 15479073 lub równoważny) 10 1
12. Fisherbrand™ Squat Form Beakers, 100 mL, op. 10 szt.
(Produkt z numerem katalogowym 15489073 lub równoważny) 10 1
13. Fisherbrand™ Squat Form Beakers, 250 mL, op. 10 szt.
(Produkt z numerem katalogowym 15409083 lub równoważny) 10 1
14. Fisherbrand™ Squat Form Beakers, 600 mL, op. 10 szt.
(Produkt z numerem katalogowym 15429083 lub równoważny) 10 1
15. Fisherbrand™ Squat Form Beakers, 1000 mL, op. 10 szt.
(Produkt z numerem katalogowym 15449083 lub równoważny) 10 1

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

ORIENTACYJNY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAKUPÓW
Rozpoczęcie: kwiecień 2020

ORIENTACYJNY TERMIN ZAKOŃCZENIA ZAKUPÓW
Zakończenie: 1 czerwca 2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
UMOWA SPRZEDAŻY

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT:

• Cena (C) (maksymalna ilość punktów) - 60 pkt (60 %)
Sposób oceny:
Kryterium Waga [%] Punkty Sposób oceny wg wzoru
Cena 60 % 60 najniższa cena oferty netto
C = ----------------------------------------- x 60 pkt
cena oferty badanej netto• Termin dostawy (D) (maksymalna ilość punktów) - 40 pkt (40%)

Sposób oceny:
o termin dostawy od 1 do 7 dni – 40 pkt - (40%)
o termin dostawy od 8 do 14 dni – 20 pkt - (20%)
o termin dostawy od 15 do 21dni – 10 pkt - (10%)
o termin dostawy powyżej 22 dni – 0 pkt - (0%)

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C + D
gdzie:
• L – całkowita liczba punktów,
• C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”,
• D – punkty uzyskane w kryterium „Termin dostawy”.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CELON PHARMA S.A.

Adres

Ogrodowa 2a

05-092 Kiełpin

mazowieckie , warszawski zachodni

Numer telefonu

22 751 59 33

NIP

1181642061

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnego, pierwszego w klasie, małocząsteczkowego, podwójnie ukierunkowanego terapeutyku o działaniu immunomodulującym i cytotoksycznym, jako kandydata na lek w terapii białaczek i nowotworów litych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0472/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

INTER-CHEM POZNAŃ Sp z o.o.
ul. Pokrzywno 3A
61-315 Poznań
06.04.2020
3’368,00 PLN
Liczba wyświetleń: 114