Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa cateringowa świadczona w okresie od 1.10.2019 r. do dnia 28.02.2020 r. dla 15 osób w DOWO Ul. Jana Pawła II 20 w Ustrzykach Dolnych

Data publikacji: 02.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-09-2019

Numer ogłoszenia

1203960

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Usługa cateringowa świadczona w okresie od 1.10.2019 r. do dnia 28.02.2020 r. (liczba dni zgodnie z załączonym harmonogramem) dla 15 osób w DOWO Ul. Jana Pawła II 20 w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu: „Dzienny Ośrodek Wsparcia Opiekuńczego w Ustrzykach Dolnych - DOWO. Nowe miejsca opieki dziennej dla osób niesamodzielnych z powiatów bieszczadzkiego i leskiego”.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można złożyć:
- drogą elektroniczną (skan oferty) na adres e-mail: srdpsmoczary@gmail.com
lub
-pisemnie w Biurze Projektu: ul. Jana Pawła 20, 38-700 Ustrzyki Dolne

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

srdpsmoczary@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Stanisław Leszega

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

13 461 1107

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Ula 15 osób w DOWO Ul. Jana Pawła II 20 w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu: „Dzienny Ośrodek Wsparcia Opiekuńczego w Ustrzykach Dolnych - DOWO. Nowe miejsca opieki dziennej dla osób niesamodzielnych z powiatów bieszczadzkiego i leskiego”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: bieszczadzki Miejscowość: Ustrzyki Dolne

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapewnienie wyżywienia dla uczestników projektu „Dzienny Ośrodek Wsparcia Opiekuńczego w Ustrzykach Dolnych - DOWO. Nowe miejsca opieki dziennej dla osób niesamodzielnych z powiatów bieszczadzkiego i leskiego”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa świadczona w okresie od 1.10.2019 r. do dnia 28.02.2020 r. (liczba dni zgodnie z załączonym harmonogramem) dla 15 osób w DOWO Ul. Jana Pawła II 20 w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu: „Dzienny Ośrodek Wsparcia Opiekuńczego w Ustrzykach Dolnych - DOWO. Nowe miejsca opieki dziennej dla osób niesamodzielnych z powiatów bieszczadzkiego i leskiego”.
Posiłki zamawiane:
- Śniadanie w godz.9 00 do 9 30: według norm żywieniowych i dietetycznych oraz preferencji uczestników DOWO a skład posiłków dostosowany jest do wieku i ew.schorzeń, uwzględnia alergie pokarmowe
-Obiad w godz. 13 00 do 14 00: dwudaniowy (zupa i II danie) według norm żywieniowych i dietetycznych oraz preferencji uczestników DOWO a skład posiłków dostosowany jest do wieku i ew.schorzeń, uwzględnia alergie pokarmowe.

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia w okresie 1.10.2019 r. do 28.02.2020 r.
październik 2019 -dostarczenie 345 zestawów śniadanie/ obiad
listopad 2019- dostarczenie 285 zestawów śniadanie/ obiad
grudzień 2019- dostarczenie 300 zestawów śniadanie/ obiad
styczeń 2020- dostarczenie 315 zestawów śniadanie/ obiad
luty 2020 -dostarczenie 300 zestawów śniadanie/ obiad

Razem w okresie -dostarczenie 1545 zestawów śniadanie/ obiad

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny oferty:
- Cena ofertowa – 90%
- Klauzule społeczne – 10%

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE ROZWOJU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Adres

38-700 Moczary

podkarpackie , bieszczadzki

NIP

6891192428

Tytuł projektu

Dzienny Ośrodek Wsparcia Opiekuńczego w Ustrzykach Dolnych - DOWO. Nowe miejsca opieki dziennej dla osób niesamodzielnych z powiatów bieszczadzkiego i leskiego

Numer projektu

RPPK.08.03.00-18-0084/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

„Nasze Połoniny” Wiesław Stebnicki Ul. 29 listopada 15, 38-700 Ustrzyki Dolne data wpłynięcia oferty 9.09.2019 r. cena oferty 22.212,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 164