Strona główna
Logo unii europejskiej

Komponenty do budowy prototypów prasy walcowej

Data publikacji: 10.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-06-2019

Numer ogłoszenia

1189569

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z formularzem ofertowym ZAŁĄCZNIK NR 3 i przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e.wdowiak@metalfach.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

e.wdowiak@metalfach.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

W sprawach formalnych: Ewa Wdowiak, w sprawach technicznych: Paweł Onoszko, Daniel Galej

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Wdowiak 85 711 07 73 wew. 137, Paweł Onoszko 85 711 98 40 wew. 193, Daniel Galej 85 711 98 40 wew. 193

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Komponenty niezbędne do budowy prototypów prasy walcowej zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia Punkt II Zapytania Ofertowego nr 01/06/2019/POIR (patrz załącznik).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: sokólski Miejscowość: Sokółka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup komponentów niezbędnych do budowy prototypów prasy walcowej.

Przedmiot zamówienia

Komponenty niezbędne do budowy prototypów prasy walcowej zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia Punkt II Zapytania Ofertowego nr 01/06/2019/POIR (patrz załącznik).

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie w terminie maksymalnie 42 dni (6 tygodni) od daty złożenia zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Warunki zmiany umowy

Zmiany umowy mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymagane oświadczenia:
- o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1
- o braku powiązań osobowych i kapitałowych - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
1. Cena
90% cena liczona wg wzoru:

(cena najniższej oferty)/(cena badanej oferty) x90%

2. Termin realizacji:
10% termin realizacji liczony wg wzoru:

(termin realizacji najkrótszy)/(termin realizacji badanej oferty) x10%

Wykluczenia

Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania - wzór oświadczenia stanowi ZAŁĄCZNIK nr 1 oraz oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

METAL - FACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Kresowa 62

16-100 Sokółka

podlaskie , sokólski

Numer telefonu

857119840

NIP

5451650398

Tytuł projektu

Prasa i prasoowijarka do zbioru pasz objętościowych w cylindryczne bele z systemem monitorowania i oddziaływania na proces ich tworzenia

Numer projektu

POIR.04.01.04-00-0067/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

A. Materiały stalowe:
- TERSTEEL GROUP Sp. z o.o., Ul. Sadowa 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski - data wpłynięcia 17 czerwca 2019 – wybrano ofertę na materiały poz. 3,14,20,21.
- Kolnex Zajko i Wspólnicy Sp. J., Ul. Żurawia 59, 15-535 Białystok - data wpłynięcia 17 czerwca 2019 – wybrano ofertę na materiały poz. 34, 36.
- GoodSteel Konrad Jankowski, Ul. Dąbrowszczaków 22/3, 05-255 Nowe Załubice - data wpłynięcia 17 czerwca 2019 – wybrano ofertę na materiały poz. 35,37-50,73.
- Akrostal Sp. z o.o., Romana Maya 1, 61-371 Poznań - data wpłynięcia 17 czerwca 2019 – wybrano ofertę na materiały poz. 4, 7, 68.
B. Elementy złączne:
- Mt-Metal M.Miąszkiewicz T.Perkowski Spółka Jawna, Ul. Elewatorska 27B, 15-620 Białystok - data wpłynięcia 17 czerwca 2019 – wybrano ofertę na materiały poz. 2-64, 67-185.
C. Elementy hydrauliki siłowej i smarowania:
- GACOL DAMIAN JASTRZĘBSKI, Ul. Nowotki 7, 59-930 Pieńsk - data wpłynięcia 15 czerwca 2019 – wybrano ofertę na materiały poz. 4-10.
- PONAR WADOWICE S.A., Ul. Wojska Polskiego 29, 34-100 Wadowice - data wpłynięcia 17 czerwca 2019 – wybrano ofertę na poz. 11-13,19.
- Hydrokrak Sp.z o.o., Ul. Czarnieckiego 2b, 43-300 Bielsko Biała – data wpłynięcia 14 czerwca 2019 – wybrano ofertę na materiały poz. 14,23,31-33,35,37,38.
- HERB Sp.z o.o., Ul. 1000-lecia 83, 38-500 Sanko – data wpłynięcia 16 czerwca 2019 – wybrano ofertę na poz. 15-18, 20-22, 34.
- P.W.BEMIX Sp.z o.o. Ul. Złotowska 33, 89-410 Więcbork – data wpłynięcia 14 czerwca 2019 - wybrano ofertę na poz. 36.
- MADEJSKI Spółka Jawna, Makuszyńskiego 28, 31-752 Kraków – data wpłynięcia 17 czerwca 2019 - wybrano ofertę na poz. 29,30.
- PONAR LUBAŃ Sp. z o.o., Gazowa 4, 59-800 Lubań – data wpłynięcia 14 czerwca 2019 – wybrano ofertę na poz. 24-27.
D. Elementy elektryczne:
TURCK SP. Z O.O., Ul. Wrocławska 115, 45-836 Opole – data wpłynięcia 14 czerwca 2019 - wybrano ofertę na poz. 1,2,3.
E. Elementy jezdne:
Exparto s.c, Ul. Fabryczna 2, 16-100 Sokółka - data wpłynięcia 12.06.2019 - wybrano ofertę na poz. 2.
F. Łańcuchy:

G. Łożyska:
- Exparto s.c, Ul. Fabryczna 2, 16-100 Sokółka - data wpłynięcia 12.06.2019 - wybrano ofertę na poz. 2.
- CHS Sp. z o.o. Sp.k., Ul. Łagiewnicka 54, 91-463 Łódź – data wpłynięcia 17 czerwca 2019 - wybrano ofertę na poz. 1, 3-25,29.
- IGUS Sp. z o.o., Ul. Działkowa 121 C, 02-234 Warszawa – data wpłynięcia 17 czerwca 2019 - wybrano ofertę na poz. 26-28, 30-32.
H. Sprężyny
I. Elementy z tworzyw sztucznych:
- Zakład Wyrobów Technicznych MAKLAND Jan Makowski, Ul. Błotna 8, 87-800 Włocławek - data wpłynięcia 14 czerwca 2019 - wybrano ofertę na poz. 1.
- PPUH Ry-Wal Ryszard Walenciej, Sokolany 83, 16-100 Sokółka - data wpłynięcia 14 czerwca 2019 - wybrano ofertę na poz. 2-5.
- Wyrób Przedmiotów z Tworzyw Sztucznych - Dariusz Praczyk, Ul. Bractwa Kurkowego 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski- data wpłynięcia 13 czerwca 2019 - wybrano ofertę na poz. 6.
- Polamel Centrum Zaopatrzenia Technicznego, Ul. Wysockiego 51, 15-126 Białystok - data wpłynięcia 14 czerwca 2019 - wybrano ofertę na poz. 7-10.
- Exparto s.c, Ul. Fabryczna 2, 16-100 Sokółka - data wpłynięcia 12.06.2019 - wybrano ofertę na poz. 11,12,13.
J. Elementy obróbki skrawaniem:
- Spółdzielczy Zakład Usług Technicznych SKROPOL, Ul. Akacjowa 21, 05-332 Siennica - data wpłynięcia 14 czerwca 2019 - wybrano ofertę na poz. 2-6.
K. Elementy ogólne:
- Spółdzielczy Zakład Usług Technicznych SKROPOL, Ul. Akacjowa 21, 05-332 Siennica - data wpłynięcia 14 czerwca 2019 - wybrano ofertę na poz. 18.
- Exparto s.c, Ul. Fabryczna 2, 16-100 Sokółka - data wpłynięcia 12.06.2019 - wybrano ofertę na poz. 1,3, 7,15,17.
- Bondioli Pavesi Sp.z o.o., Ul. Poznańska 71, 76-200 Słupsk – data wpłynięcia 14 czerwiec 2019 - wybrano ofertę na poz. 2,19.
- Spółdzielnia Pracy Chemiczno-Gumowa Farmochem, Ul. Turystyczna 40, 20-207 Lublin 2019 – data wpłynięcia 14 czerwiec 2019 - wybrano ofertę na poz. 4.
- ASTROMAL ASA Sp.z o.o. sp.k., Ul. Graniczna 7, 64-115 Święciechowa Wilkowice – data wpłynięcia 17 czerwca 2019 - wybrano ofertę na poz. 5,6.
- PIVEXIN TECHNOLOGY Sp. z o.o., Ul. Jana Pawła II 2, 47-440 Nędza – data wpłynięcia 17 czerwca 2019 - wybrano ofertę na poz. 10, 11.
- P.P.H.U. Fumo-Ostrzeszów sp.zo.o., Ul. Przemysłowa 25, 63-500 Ostrzeszów – data wpłynięcia 16 czerwca 2019 - wybrano ofertę na poz. 16.
- Spółdzielczy Zakład Usług Technicznych SKROPOL, Ul. Akacjowa 21, 05-332 Siennica - data wpłynięcia 14 czerwca 2019 - wybrano ofertę na poz. 18.
- Mobex T.Krzosek M.Krzosek Sp.j., F. Ossendowskiego 3, 93-228 Łódź - data wpłynięcia 13 czerwca 2019 - wybrano ofertę na poz. 20.
L. Powłoki ochronne:
- BIAKOLOR Bogusław Pawłuszkiewicz, Ciołkowskiego 167, 15-516 Białystok - data wpłynięcia 14 czerwca 2019 - wybrano ofertę na poz. 1,2,3.
Liczba wyświetleń: 299