Strona główna
Logo unii europejskiej

Dokończenie opracowania dokumentacji konstrukcyjnej magazynku windowego

Data publikacji: 14.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-06-2019

Numer ogłoszenia

1184962

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

poltorak@zap-kooperacja.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jurand Półtorak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48608647061

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dokończenie opracowania dokumentacji konstrukcyjnej magazynku windowego zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: ostrowski Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dokończenie opracowania dokumentacji konstrukcyjnej magazynku windowego zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu

Przedmiot zamówienia

Dokończenie opracowania dokumentacji konstrukcyjnej magazynku windowego zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu

Dodatkowe warunki

Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu

Wykluczenia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE ZAP-KOOPERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Krotoszyńska 35

63-400 Ostrów Wielkopolski

wielkopolskie , ostrowski

Numer telefonu

62 73 72 351

NIP

6222321334

Tytuł projektu

Badania przemysłowe i prace rozwojowe mające na celu opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania gospodarką narzędziową w firmie ZAP Kooperacja

Numer projektu

RPWP.01.02.00-30-0076/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Fin Pol Technology Oy Ltd, Sokkakuja 1A, 01530 VANTAA – oferta wpłynęła dnia 10.06.2019
cena brutto: 220 360,00 PLN
Liczba wyświetleń: 269