Strona główna
Logo unii europejskiej

Poprawa efektywności energetycznej wytwarzania energii elektrycznej i ciepła poprzez modernizację pomp wody chłodzącej w Enea Połaniec S.A.

Data publikacji: 18.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-05-2019

Numer ogłoszenia

1180683

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

elektronicznie na platformie eB2B link do platformy: https://aukcje.enea-polaniec.pl/

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Leszek Madej

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604 228 368

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Poprawa efektywności energetycznej wytwarzania energii elektrycznej i ciepła poprzez modernizację pomp wody chłodzącej w Enea Połaniec S.A.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: staszowski Miejscowość: Zawada 26, 28-230 Połaniec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Poprawa efektywności energetycznej wytwarzania energii elektrycznej i ciepła poprzez modernizację pomp wody chłodzącej w Enea Połaniec S.A.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia jest „Poprawa efektywności energetycznej wytwarzania energii elektrycznej i ciepła poprzez modernizację pomp wody chłodzącej w Enea Połaniec S.A”

Kod CPV

50511100-1

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie naprawi konserwacji pomp cieczowych

Harmonogram realizacji zamówienia

Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji pompy wody chłodzącej PCH9 01.07.2019 30.09.2019

Zakup urządzeń dla pompy wody chłodzącej PCH9 - 1 szt. 01.10.2019 30.01.2020

Modernizacja pompy wody chłodzącej PCH9 - 1 szt. 01.12.2019 28.02.2020

Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji pompy wody chłodzącej PCH2 01.05.2020 31.05.2020

Zakup urządzeń dla pompy wody chłodzącej PCH2 - 1 szt. 01.06.2020 - 30.09.2020

Modernizacja pompy wody chłodzącej PCH2 - 1 szt. 01.08.2020 30.10.2020

Promocja: 01.07.2019 31.12.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

określa SIWZ

Wiedza i doświadczenie

określa SIWZ

Potencjał techniczny

określa SIWZ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

określa SIWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

określa SIWZ

Warunki zmiany umowy

określa SIWZ

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

określa SIWZ

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena - 77 pkt
Sprawność pompy - 20 pkt
Gwarancja - 3 pkt

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

28-230 Zawada

świętokrzyskie , staszowski

Numer telefonu

607318981

NIP

8660001429

Tytuł projektu

Poprawa efektywności energetycznej wytwarzania energii elektrycznej i ciepła poprzez modernizację pomp wody chłodzącej w Enea Połaniec S.A.

Numer projektu

POIS.01.02.00-00-0010/18-00
Liczba wyświetleń: 199