Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe Nr 648/PU/2/1.1.1/2017 dotyczące dostarczenia komponentów do prototypu rozdrabniacza szybkoobrotowego, do realizacji projektu pt. "Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych - rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych"

Data publikacji: 16.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-05-2019

Numer ogłoszenia

1179931

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Wydłużenie terminu składania ofert do 17.05.2019r.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres osoby właściwej do kontaktu z oferentami lub papierowej na adres siedziby spółki:
Pronar Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 101A
17-210 Narew

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

agnieszka.gryniewska@pronar.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Gryniewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

519 625 855

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przekładnia planetarna

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: siemiatycki Miejscowość: Siemiatycze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup komponentów w ramach projektu pt. "Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych - rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych"

Przedmiot zamówienia

 Przekładnia planetarna – 1 sztuka
• przekładnia o charakterze pracy synchronicznej
• rozstaw między osiami wałów 475mm
• przełożenie 92:1
• max obroty na wejściu 4000 obr/min
• max obroty na wyjściu (po stronie przyłączy wałów) 43 obr/min
• max moment obrotowy na wyjściu (po stronie przyłączy wałów) 90 000Nm (na każdym z przyłączy – wałów)
• nominalny moment obrotowy na wyjściu (po stronie przyłączy wałów – na każdym z wałów) 75 000Nm
• pozostałe dane wg rysunku – Załącznik nr 1

Kod CPV

42140000-2

Nazwa kodu CPV

Przekładnie, przekładnie zębate i elementy napędowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy to nie później niż 30.05.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium ceny - maksymalnie 100%, punktacja przyznana według wzoru: waga (100%) x (cena netto najniższa/cena netto rozpatrywana)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Adama Mickiewicza 101A

17-210 Narew

podlaskie , hajnowski

Numer telefonu

856827258

Fax

856827257

NIP

5430200939

Tytuł projektu

Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych-rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0002/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Imetech Power Transmissions srl
Via delle Pozzette, 14
25080 Soiano del Lago (BS)
Italy
16.05.2019
Liczba wyświetleń: 183