Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/2019 dotyczące zakupu usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z ofertą rekreacyjną oraz najem sal szkoleniowych

Data publikacji: 04.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-03-2019

Numer ogłoszenia

1170739

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę (na Formularzu oferty – zał.1) należy przesłać do dnia 17 marca 2019 r. do godz. 23:59, na adres e-mail: info@dobroczynca.org lub złożyć osobiście w siedzibie Fundacji (Opole, ul. W. Reymonta 49/A, 45-072 Opole, biuro czynne jest od pn. do pt. w godzinach 8.00- 16.00) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Odpowiedź na Zapytanie Ofertowe nr 1/2019”).
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@dobroczynca.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Barbara Sołtyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

774411229

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe nr 1/2019 dotyczące zakupu usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z ofertą rekreacyjną oraz najem sal szkoleniowych w przedziale czasowym od 24 czerwca 2019 r. do 2 września 2019 r. (dwa turnusy po 7 dni, łącznie 14 dni) na potrzeby organizacji turnusów warsztatowo-integracyjnych dla około 80 Uczestników projektu tj. dzieci i rodziców (ok 40 osób + 4 trenerów x 2 turnusy)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Jak w zapytaniu ofertowym nr 1/2019

Przedmiot zamówienia

Jak w zapytaniu ofertowym nr 1/2019

Kod CPV

55000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Jak w zapytaniu ofertowym nr 1/2019

Harmonogram realizacji zamówienia

Jak w zapytaniu ofertowym nr 1/2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Jak w zapytaniu ofertowym nr 1/2019

Wiedza i doświadczenie

Jak w zapytaniu ofertowym nr 1/2019

Potencjał techniczny

Jak w zapytaniu ofertowym nr 1/2019

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Jak w zapytaniu ofertowym nr 1/2019

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Jak w zapytaniu ofertowym nr 1/2019

Dodatkowe warunki

Jak w zapytaniu ofertowym nr 1/2019

Warunki zmiany umowy

Jak w zapytaniu ofertowym nr 1/2019

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Jak w zapytaniu ofertowym nr 1/2019

Zamówienia uzupełniające

Jak w zapytaniu ofertowym nr 1/2019

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jak w zapytaniu ofertowym nr 1/2019

Wykluczenia

Jak w zapytaniu ofertowym nr 1/2019

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM „BĄDŹ DOBROCZYŃCĄ”

Adres

ks. Konstantego Damrota 2a/6-7

45-064 Opole

opolskie , Opole

Numer telefonu

774411229

Fax

774411229

NIP

7542837560

Tytuł projektu

Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina!

Numer projektu

RPOP.08.01.00-16-0016/15-01
Liczba wyświetleń: 142