Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr K/U/3/2019 z dnia 15.02.2019 r. dotyczące wyboru Wykonawcy usługi cateringu (usługi społeczne)

Data publikacji: 15.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-02-2019

Numer ogłoszenia

1167286

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

8.4. Oferta powinna być sporządzana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Ceny zastosowane w ofercie powinny być wyrażane w kwotach brutto cyfrowo i słownie.
8.5. Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
8.6. Termin składania ofert upływa w dniu 25.02.2019 r. o godz. 09:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.
8.7. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „CATERING DDOM Kielce”
i dostarczyć do siedziby Zamawiającego osobiście, pocztą tradycyjną - decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego na adres: Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Pac Najświętszej Panny Marii1, 25-010 Kielce, lub elektronicznie na adres sces@caritas.pl - decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sces@caritas.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Kozłowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

41/ 341-58-17, 784-598-315

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

4. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usługi cateringowej składającej się z:
4.1. Zestawy obiadowe/obiad, dostarczanego codziennie we wszystkie dni robocze dla średnio 20 os, w okresie od 01.03.2019 do 31.12.2020, łącznie o szacowanej wielkości – 9240,00 szt. zestawów
Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa obejmująca – obiad - składający się z dwóch dań (zupa i drugie danie) oraz napoju (sok, kompot) 250 ml dla każdego uczestnika. Menu na dany miesiąc będzie uzgadniane z pracownikiem w DDOM w Kielcach z uwzględnieniem diet zalecanych przez lekarzy specjalistów w systemie cotygodniowym. Zalecane normy kalorii powinny zawierać się w przedziale 1400-2000 kalorii.
4.1.1. Zamawiający określa następującą gramaturę potraw:
Obiad powinien obejmować danie główne:
I danie: zupa – jedna porcja minimum 350 g/os,
II danie: mięsne - jedna porcja minimum 150 g/os., lub danie bezmięsne – jedna porcja minimum 150 g/os. (o konieczności przygotowania dania bezmięsnego Wykonawca zostanie poinformowany niezwłocznie po otrzymaniu informacji/zaleceń od lekarza prowadzącego Pensjonariusza DDOM) oraz dodatki do dań na gorąco – np. ziemniaki gotowane, ziemniaki opiekane, ryż, kluski śląskie, kasza (jaglana, gryczana, jęczmienna, pęczak, bulgur, manna, itp.) - jedna porcja minimum 200 g/os. oraz dodatek warzywny – np. warzywa blanszowane, surówki, sałaty, itp., jedna porcja minimum 120 g/os.
Obiad powinien być ciepły i dostarczony w temperaturze min 70oC w dniu i o godzinie określonej przez Zamawiającego do siedziby DDOM, ul Urzędnicza 16a, 25-729 Kielce.
Wszystkie posiłki muszą być wykonane ze świeżych produktów z zachowaniem przepisów sanitarno - epidemiologicznych oraz HACCAP. Transport posiłków musi odbywać się
w opakowaniach i środkami transportu zgodnymi z polskimi przepisami w zakresie transportu żywności.
Przygotowane i dostarczane posiłki będą zawierały informacje, które produkty zawierają poszczególne alergeny.
4.1. przerwy kawowej, świadczonego codziennie we wszystkie dni robocze dla średnio 20 os,
w okresie od 01.03.2019 do 31.12.2020, łącznie o szacowanej wielkości – 9240,00 szt. Zestawów. – Jako zestaw:
- ciastka kruche bankietowe lub słone przekąski minimum 2 rodzaje (minimum 100 g/os.), lub o równoważnej wadze bułka słodka,
- herbatę (2 szt czarna i 1 szt owocowa) - min 5g/osobę /dzień
- kawę - min 5g/osobę /dzień
- cukier - min 25 g/osobę /dzień
- cytrynę – min 10 g /osobę/dzień
- mleko do kawy – min 10g /osobę/dzień

Przygotowane i dostarczane produkty będą zawierały informacje, które produkty zawierają poszczególne alergeny.

4.3.przerwa kawowa podczas warsztatów podczas min 23 edycji warsztatów, w których weźmie udział łącznie 460 osobo/dni (średnio 20 os./warsztatów), w terminach wskazanych przez Zamawiającego, najpóźniej na 3 dni przez rozpoczęciem warsztatów.
Przerwa kawowa (dostępna przez cały czas trwania warsztatów) powinna obejmować:
- ciastka kruche bankietowe lub słone przekąski minimum 2 rodzaje (minimum 100 g/os.), lub o równoważnej wadze bułka słodka,
- herbatę (1 szt czarna i 1 szt owocowa) - min 3g/osobę /dzień
- kawę - min 5g/osobę /dzień
- cukier - min 15 g/osobę /dzień
- cytrynę – min 10 g /osobę/dzień
- mleko do kawy – min 10g /osobę/dzień

Proszę o wskazanie cen jednostkowych brutto za jeden wydany obiad/posiłek/przerwę kawową na 1 osobę oraz łączne ceny całych wartości w/w pozycji.

Szczegóły w załączniku nr 1 - Zapytanie ofertowe

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejsze warunki realizacji usługi cateringu - przygotowania i dostarczania posiłków, tj. zestawów obiadowych i przerw kawowych dla Dziennego Domu Opieki Medycznej Caritas w Kielcach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

4. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usługi cateringowej składającej się z:
4.1. Zestawy obiadowe/obiad, dostarczanego codziennie we wszystkie dni robocze dla średnio 20 os, w okresie od 01.03.2019 do 31.12.2020, łącznie o szacowanej wielkości – 9240,00 szt. zestawów
Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa obejmująca – obiad - składający się z dwóch dań (zupa i drugie danie) oraz napoju (sok, kompot) 250 ml dla każdego uczestnika. Menu na dany miesiąc będzie uzgadniane z pracownikiem w DDOM w Kielcach z uwzględnieniem diet zalecanych przez lekarzy specjalistów w systemie cotygodniowym. Zalecane normy kalorii powinny zawierać się w przedziale 1400-2000 kalorii.
4.1.1. Zamawiający określa następującą gramaturę potraw:
Obiad powinien obejmować danie główne:
I danie: zupa – jedna porcja minimum 350 g/os,
II danie: mięsne - jedna porcja minimum 150 g/os., lub danie bezmięsne – jedna porcja minimum 150 g/os. (o konieczności przygotowania dania bezmięsnego Wykonawca zostanie poinformowany niezwłocznie po otrzymaniu informacji/zaleceń od lekarza prowadzącego Pensjonariusza DDOM) oraz dodatki do dań na gorąco – np. ziemniaki gotowane, ziemniaki opiekane, ryż, kluski śląskie, kasza (jaglana, gryczana, jęczmienna, pęczak, bulgur, manna, itp.) - jedna porcja minimum 200 g/os. oraz dodatek warzywny – np. warzywa blanszowane, surówki, sałaty, itp., jedna porcja minimum 120 g/os.
Obiad powinien być ciepły i dostarczony w temperaturze min 70oC w dniu i o godzinie określonej przez Zamawiającego do siedziby DDOM, ul Urzędnicza 16a, 25-729 Kielce.
Wszystkie posiłki muszą być wykonane ze świeżych produktów z zachowaniem przepisów sanitarno - epidemiologicznych oraz HACCAP. Transport posiłków musi odbywać się
w opakowaniach i środkami transportu zgodnymi z polskimi przepisami w zakresie transportu żywności.
Przygotowane i dostarczane posiłki będą zawierały informacje, które produkty zawierają poszczególne alergeny.
4.1. przerwy kawowej, świadczonego codziennie we wszystkie dni robocze dla średnio 20 os,
w okresie od 01.03.2019 do 31.12.2020, łącznie o szacowanej wielkości – 9240,00 szt. Zestawów. – Jako zestaw:
- ciastka kruche bankietowe lub słone przekąski minimum 2 rodzaje (minimum 100 g/os.), lub o równoważnej wadze bułka słodka,
- herbatę (2 szt czarna i 1 szt owocowa) - min 5g/osobę /dzień
- kawę - min 5g/osobę /dzień
- cukier - min 25 g/osobę /dzień
- cytrynę – min 10 g /osobę/dzień
- mleko do kawy – min 10g /osobę/dzień

Przygotowane i dostarczane produkty będą zawierały informacje, które produkty zawierają poszczególne alergeny.

4.3.przerwa kawowa podczas warsztatów podczas min 23 edycji warsztatów, w których weźmie udział łącznie 460 osobo/dni (średnio 20 os./warsztatów), w terminach wskazanych przez Zamawiającego, najpóźniej na 3 dni przez rozpoczęciem warsztatów.
Przerwa kawowa (dostępna przez cały czas trwania warsztatów) powinna obejmować:
- ciastka kruche bankietowe lub słone przekąski minimum 2 rodzaje (minimum 100 g/os.), lub o równoważnej wadze bułka słodka,
- herbatę (1 szt czarna i 1 szt owocowa) - min 3g/osobę /dzień
- kawę - min 5g/osobę /dzień
- cukier - min 15 g/osobę /dzień
- cytrynę – min 10 g /osobę/dzień
- mleko do kawy – min 10g /osobę/dzień

Proszę o wskazanie cen jednostkowych brutto za jeden wydany obiad/posiłek/przerwę karową 1 osobę oraz ceny łącznej całej wartości pozycji.
Szczegóły w załączniku nr 1 - Zapytanie ofertowe
9.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby wydawanych posiłków w danym dniu i łącznie w skali całego projektu, tj. do dnia 31.12.2020r., w skali do 20% od wielkości zamówienia.

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

4.4. Składając ofertę Wykonawca zobowiązuje się do:
- świadczenia usługi cateringowej z wykorzystaniem: świeżych produktów żywnościowych,
- przyrządzania posiłków obiadowych w dniu świadczenia usług cateringowych,
- przygotowywania potraw z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych. Posiłki nie mogą być wykonywane z produktów typu instant, np. zupy w proszku i sosy w posiłku oraz produktów gotowych. W przypadku produktów przetworzonych, takich jak herbata, ciasteczka, soki, woda, cukier itp. Oferent zobowiązuje się, że będą posiadać datę przydatności do spożycia wygasającą nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed dniem wykonania usług,
- uwzględniania w ramach menu posiłku specjalnego np. bezglutenowego w sytuacji udziału
w warsztatach osób o szczególnych potrzebach; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takiej sytuacji w terminie minimum 3 dni przed planowanym warsztatem,
- estetycznego podawania posiłków,
- dowozu przedmiotu zamówienia na miejsce realizacji usługi cateringu wskazane przez Zamawiającego.
W związku ze świadczeniem usług cateringu Wykonawca jest zobowiązany do:
- używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych,
- przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914 ze zm.),
- dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników,
- kontroli aktualnych badań sanitarno – epidemiologicznych pracowników mających kontakt
z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków,
- zapewnienia transportu cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności.

12.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
12.4. Zmawiający zastrzega sobie prawo wglądu do posiadanych dokumentów u Wykonawcy/ów uprawniających Wykonawcę/ów do otrzymania dodatkowych 20 % punktów w Kryteriach oceny oferty za spełnienie Kryterium - Aspekt Społeczny, opisany w pkt. 10.2.

Harmonogram realizacji zamówienia

4.5. Termin i miejsce realizacji usługi cateringu
01 Marzec 2019 – 31 grudzień 2020 r.
Miejsce: siedziba DDOM, ul Urzędnicza 16a, 25-729 Kielce.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych obejmujących usługę w danym zakresie.
Planowany pierwszy termin dostawy posiłków to 01.03.2019 r.
Wykonawca wystawi fakturę/ rachunek po realizacji zamówienia zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

a) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
Oferent/Wykonawca posiada wymagane pozwolenia, uprawnienia umożliwiające mu wykonywanie Zamówienia, określonego w pkt 4 niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawartego w formularzu ofertowym.

W związku ze świadczeniem usług cateringu Wykonawca jest zobowiązany do:
- używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych,
- przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914 ze zm.),
- dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników,
- kontroli aktualnych badań sanitarno – epidemiologicznych pracowników mających kontakt z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków,
- zapewnienia transportu cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności.
Wszystkie posiłki muszą być wykonane ze świeżych produktów z zachowaniem przepisów sanitarno - epidemiologicznych oraz HACCAP. Transport posiłków musi odbywać się w opakowaniach i środkami transportu zgodnymi z polskimi przepisami w zakresie transportu żywności.

Wiedza i doświadczenie

b) Wiedza i doświadczenie:
Oferent/ wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wykonał należycie następujące usługi: dostarczał catering w formie ciepłego posiłku, bufetu kawowego.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie zawartego w formularzu ofertowym oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz złożonego – wykazu usług wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług- załącznik nr 3.

Potencjał techniczny

c) Potencjał techniczny i osobowy
Oferent/Wykonawca musi posiadać/dysponować potencjałem technicznym/osobowym pozwalającym na realizację zamówienia,
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawartego w formularzu ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

a) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
Oferent/Wykonawca posiada wymagane pozwolenia, uprawnienia umożliwiające mu wykonywanie Zamówienia, określonego w pkt 4 niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawartego w formularzu ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

d) Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Oferent/Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawartego w formularzu ofertowym

Dodatkowe warunki

1. Formularz oferty ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane
w zapytaniu ofertowym i być złożony na wzorze dołączonym do niniejszego zapytania.
2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) Zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
4) Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
5) Wykonawca nie spełni warunku dotyczącego klauzul społecznych,
6) Zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,
3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzja ostateczną.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy
z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejna najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
6. Oferent/ Wykonawca zobowiązany jest umieścić w zaproponowanej przez siebie cenie wykonania zamówienia wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, gdyż wskazana w formularzu ofertowym cena jest stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu.
7. Zamawiający informuje, iż w umowie zawartej z Wykonawcą znajdują się zapisy przewidujące kary umowne w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z jej warunkami i/lub nie wykonania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy i Opisu przedmiotu zapytania ofertowego oraz bez zachowania należytej staranności.
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie realizował przedmiotu umowy całkowicie zgodnej z niniejsza umową oraz załącznikami, Zamawiający może rozwiązać umowę z winy Wykonawcy, ze skutkiem natychmiastowym

Warunki zmiany umowy

9.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby wydawanych posiłków w danym dniu
i łącznie w skali całego projektu, tj. do dnia 31.12.2020r., w skali do 20% od wielkości zamówienia.
O takiej sytuacji będzie informował Wykonawcę każdego dnia najpóźniej do 09:00 przed planowaną dostawą cateringu. Zmiana ta jest podyktowana absencją Pensjonariuszy DDOM i wynika bezpośrednio z aktualnego stanu zdrowia Pensjonariuszy.
Podana wartość zamówienia opisana w pkt 4. Opis przedmiotu zapytania ofertowego, jest wartością maksymalna i może ulec zmianie w zależności od absencji Pensjonariuszy DDOM i stanu realizacji projektu.
9.5. Nadzór nad wykonaniem przedmiotu zamówienia:
Nadzór prowadzony przez Wykonawcę:
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłego nadzoru i kontroli nad realizacją usługi,
Nadzór prowadzony przez Zamawiającego:
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanej usługi oraz zgodności przedstawianych dokumentów rozliczeniowych ze stanem faktycznym. W przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości w tym zakresie, w szczególności polegających na:
• niezgodnym ze stanem faktycznym udokumentowaniem składu produktów używanych do produkcji posiłków i przerwy kawowej,
• nie dostarczeniu w całości zaplanowanego zamówienia,
• realizacji usługi cateringowej w sposób niezgodny z zapisami umowy, niniejszego zapytania lub w sposób sprzeczny z zasadami określonymi odrębnymi przepisami, m.in.: HACCAP, BHP, przepisów sanitarno – epidemiologicznych,
Zamawiający ma prawo do nierozliczenia wynagrodzenia za usługi cateringowe, których dotyczą powyższe zarzuty oraz do rozwiązania umowy zawartej w ramach projektu.
W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wymienionych powyżej, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości do 40% wartości wynagrodzenia netto, wypłaconego w ramach całej umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Następujące załączniki stanowią integralną część zaproszenia:
1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy(ców) o braku powiązań z Zamawiającym
3) Załącznik nr 3 – Wykaz doświadczenia
4) Załącznik nr 4 – Klauzula RODO
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

10. Kryteria oraz sposób oceny oferty:
10.1. Zamawiający dokona wyboru na podstawie następujących kryteriów:
- Kryterium „Cena” : 80 pkt
Najniższa cena oferty
Ilość punktów = --------------------------------- x 80 pkt., gdzie 1pkt.= 1%
Cena oferty badanej

10.2. - Kryterium Aspekt społeczny (A) – waga 20% - dodatkowe punkty dla podmiotów ekonomii społecznej.
W związku ze zobowiązaniem Zamawiającego wynikającego z Decyzji o dofinansowanie projektu pozakonkursowego współfinansowanego w ramach RPO WŚ 2014-2020 Nr Decyzji: RPSW. 09.02.03-26-0012/18-00 do stosowania klauzul/aspektów społecznych
w Zamówieniach Publicznych, podmiotom ekonomii społecznej wymienionym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020(1) ubiegającym się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przyznane zostanie dodatkowe 20 pkt. Brak spełniania powyższego kryterium przyznane zostanie 0 pkt.

10.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny uzyska największą sumaryczną liczbę punktów – Wynik punktowy (WP), obliczoną wg poniższego wzoru:
WP = C + A
gdzie:
WP - wynik punktowy
C - liczba punktów w kryterium cena, wyliczona według wzoru z pkt 10.1.
A - liczba punktów przyznanych w kryterium aspekt społeczny, przyznana według zasad określonych z pkt 10.1.
Maksymalna liczba punktów za w/w kryteria wynosi 100 punktów.

10.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który:
a) złożył ofertę, której treść odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego
b) uzyska najwyższą ilość punktów.
10.5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 27.02.2019 r., oraz zamieści informacje na stronie www.kielce.caritas.pl.
10.6. Wszystkie oferty, które nie będą spełniały przedstawionych wymagań, zostaną odrzucone. Spośród pozostałych ofert zostanie wybrana 1 oferta najkorzystniejsza cenowo.

(1)Podmiot ekonomii społecznej:
a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r.
o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.);
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
i) CIS i KIS;
ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.);
d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:
i) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
ii) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r., poz. 1443, z późn. zm.);
iii) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

Wykluczenia

11. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, tj. Caritas Diecezji Kieleckiej. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Caritas Diecezji Kieleckiej lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Caritas Diecezji Kieleckiej lub osobami wykonującymi
w imieniu Caritas Diecezji Kieleckiej czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
11.1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
11.2. posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów,
11.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
11.4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, potencjalny Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku występowania wskazanych wyżej powiązań (załącznik nr 2).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

Adres

Jana Pawła II 3

25-013 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

413445282

Fax

413446728

NIP

6570389452

Tytuł projektu

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ CARITAS W KIELCACH

Numer projektu

RPSW.09.02.03-26-0012/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”
ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce,
NIP: 6572503478,
REGON: 292663406,
tel. 41/345 56 65

data wpłynięcia oferty: 21.02.2019
cena zestaw obiadowy: 10,00 zł brutto na 1 osobę
cena zestaw przerwy kawowej: 8,00 zł brutto na 1 osobę
cena zestaw przerwy kawowej warsztatowej: 8,00 zł brutto na 1 osobę
Liczba wyświetleń: 306