Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr K/U/2/2019 z dnia 05.02.2019 r. dotyczące wyboru Wykonawcy usługi cateringu (usługi społeczne)

Data publikacji: 05.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-02-2019

Numer ogłoszenia

1164796

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmieniono wartość jednostkową w pkt . 4.3. Powodem zmiany była omyłka pisarska.
Prawidłowa wartość pkt. 4.3. to 23.
Zaktualizowana wersja zapisu w pkt 4.3.:
"... 4.3.przerwa kawowa podczas warsztatów podczas min 23 edycji warsztatów, w których weźmie udział łącznie 460 osobo/dni (średnio 20 os./warsztatów), w terminach wskazanych przez Zamawiającego, najpóźniej na 3 dni przez rozpoczęciem warsztatów.
Przerwa kawowa (dostępna przez cały czas trwania warsztatów) powinna obejmować:
- ciastka kruche bankietowe lub słone przekąski minimum 2 rodzaje (minimum 100 g/os.), lub o równoważnej wadze bułka słodka,
- herbatę (1 szt czarna i 1 szt owocowa) - min 3g/osobę /dzień
- kawę - min 5g/osobę /dzień
- cukier - min 15 g/osobę /dzień
- cytrynę – min 10 g /osobę/dzień
- mleko do kawy – min 10g /osobę/dzień..."

Wartość całkowita pozostaje bez zmian. Pozostały opis zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższa zmiana nie wymaga konieczności wydłużenia terminu złożenia ofert.
Zmiana aktualizacyjna została wprowadzona na bazie konkurencyjności i zapytaniu ofertowym.

Miejsce i sposób składania ofert

8.4. Oferta powinna być sporządzana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Ceny zastosowane w ofercie powinny być wyrażane
w kwotach brutto cyfrowo i słownie.
8.5. Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
8.6. Termin składania ofert upływa w dniu 13.02.2019 r. o godz. 09:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.
8.7. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „CATERING DDOM Kielce”
i dostarczyć do siedziby Zamawiającego osobiście, pocztą tradycyjną - decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego na adres: Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Pac Najświętszej Panny Marii1, 25-010 Kielce, lub elektronicznie na adres sces@caritas.pl - decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sces@caritas.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Kozłowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

41 341-58-17

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

4. Opis przedmiotu zapytania ofertowego jest świadczenie usługi cateringowej składającej się z:
4.1. Zestawy obiadowe/obiad, dostarczanego codziennie we wszystkie dni robocze dla średnio 20 os, w okresie od 18.02.2019 do 31.12.2020, łącznie o szacowanej wielkości – 9420,00 szt. Zestawów:
usługa cateringowa obejmująca – obiad - składający się z dwóch dań (zupa i drugie danie) oraz napoju (sok, kompot) 250 ml dla każdego uczestnika. Menu na dany miesiąc będzie uzgadniane z pracownikiem w DDOM w Kielcach z uwzględnieniem diet zalecanych przez lekarzy specjalistów w systemie cotygodniowym. Zalecane normy kalorii powinny zawierać się w przedziale 1400-2000 kalorii.
Proszę o wskazanie ceny jednostkowej brutto za jeden wydany obiad/posiłek/ 1 osobę.
4.1.1. Zamawiający określa następującą gramaturę potraw:
I danie: zupa – jedna porcja minimum 350 g/os,
II danie: mięsne - jedna porcja min. 150 g/os., lub danie bezmięsne – jedna porcja min. 150 g/os. (o konieczności przygotowania dania bezmięsnego Wykonawca zostanie poinformowany niezwłocznie po otrzymaniu informacji/zaleceń od lekarza prowadzącego Pensjonariusza DDOM) oraz dodatki do dań na gorąco – np. ziemniaki gotowane, ziemniaki opiekane, ryż, kluski śląskie, kasza (jaglana, gryczana, itp.) - jedna porcja min. 200 g/os. oraz dodatek warzywny – np. warzywa blanszowane, surówki, sałaty, itp., jedna porcja min.120 g/os.
Obiad powinien być ciepły i dostarczony w temperaturze min 70oC w dniu i o godzinie określonej przez Zamawiającego do siedziby DDOM, ul Urzędnicza 16a, 25-729 Kielce.
Przygotowane i dostarczane posiłki będą zawierały informacje, które produkty zawierają poszczególne alergeny.
4.2. przerwy kawowej, świadczonego codziennie we wszystkie dni robocze dla średnio 20 os, w okresie od 18.02.2019 do 31.12.2020, łącznie o szacowanej wielkości – 9420,00 szt. Zestawów. – Jako zestaw:
- ciastka kruche bankietowe lub słone przekąski minimum 2 rodzaje (minimum 100 g/os.), lub o równoważnej wadze bułka słodka,
- herbatę (2 szt czarna i 1 szt owocowa) - min 5g/osobę /dzień
- kawę - min 5g/osobę /dzień
- cukier - min 25 g/osobę /dzień
- cytrynę – min 10 g /osobę/dzień
- mleko do kawy – min 10g /osobę/dzień
Przygotowane i dostarczane produkty będą zawierały informacje, które produkty zawierają poszczególne alergeny.

4.3.przerwa kawowa podczas warsztatów podczas min 13 edycji warsztatów, w których weźmie udział łącznie 460 osobo/dni (średnio 20 os./warsztatów), w terminach wskazanych przez Zamawiającego, najpóźniej na 3 dni przez rozpoczęciem warsztatów.
Przerwa kawowa (dostępna przez cały czas trwania warsztatów) powinna obejmować:
- ciastka kruche bankietowe lub słone przekąski minimum 2 rodzaje (minimum 100 g/os.), lub o równoważnej wadze bułka słodka,
- herbatę (1 szt czarna i 1 szt owocowa) - min 3g/osobę /dzień
- kawę - min 5g/osobę /dzień
- cukier - min 15 g/osobę /dzień
- cytrynę – min 10 g /osobę/dzień
- mleko do kawy – min 10g /osobę/dzień

Szczegóły w załączniku nr 1 - Zapytanie ofertowe

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce, ul. Urzędnicza 16a

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejsze warunki realizacji usługi cateringu - przygotowania i dostarczania posiłków, tj. zestawów obiadowych i przerw kawowych dla Dziennego Domu Opieki Medycznej Caritas w Kielcach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usługi cateringowej składającej się z:
4.1. Zestawy obiadowe/obiad, dostarczanego codziennie we wszystkie dni robocze dla średnio 20 os, w okresie od 18.02.2019 do 31.12.2020, łącznie o szacowanej wielkości – 9420,00 szt. zestawów
Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa obejmująca – obiad - składający się z dwóch dań (zupa i drugie danie) oraz napoju (sok, kompot) 250 ml dla każdego uczestnika. Menu na dany miesiąc będzie uzgadniane z pracownikiem w DDOM w Kielcach z uwzględnieniem diet zalecanych przez lekarzy specjalistów w systemie cotygodniowym. Zalecane normy kalorii powinny zawierać się w przedziale 1400-2000 kalorii.
Proszę o wskazanie ceny jednostkowej brutto za jeden wydany obiad/posiłek/ 1 osobę.

4.2. przerwy kawowej, świadczonego codziennie we wszystkie dni robocze dla średnio 20 os, w okresie od 18.02.2019 do 31.12.2020, łącznie o szacowanej wielkości – 9420,00 szt. Zestawów. – Jako zestaw:
- ciastka kruche bankietowe lub słone przekąski minimum 2 rodzaje (minimum 100 g/os.), lub o równoważnej wadze bułka słodka,
- herbatę (2 szt czarna i 1 szt owocowa) - min 5g/osobę /dzień
- kawę - min 5g/osobę /dzień
- cukier - min 25 g/osobę /dzień
- cytrynę – min 10 g /osobę/dzień
- mleko do kawy – min 10g /osobę/dzień

4.3.przerwa kawowa podczas warsztatów podczas min 13 edycji warsztatów, w których weźmie udział łącznie 460 osobo/dni (średnio 20 os./warsztatów), w terminach wskazanych przez Zamawiającego, najpóźniej na 3 dni przez rozpoczęciem warsztatów.
Przerwa kawowa (dostępna przez cały czas trwania warsztatów) powinna obejmować:
- ciastka kruche bankietowe lub słone przekąski minimum 2 rodzaje (minimum 100 g/os.), lub o równoważnej wadze bułka słodka,
- herbatę (1 szt czarna i 1 szt owocowa) - min 3g/osobę /dzień
- kawę - min 5g/osobę /dzień
- cukier - min 15 g/osobę /dzień
- cytrynę – min 10 g /osobę/dzień
- mleko do kawy – min 10g /osobę/dzień

Proszę o wskazanie ceny jednostkowej brutto za jeden zestaw warsztatowy zapotrzebowania w przerwę kawową na 1 osobę.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 - Zapytanie ofertowe.

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

4.4. Składając ofertę Wykonawca zobowiązuje się do:
- świadczenia usługi cateringowej z wykorzystaniem: świeżych produktów żywnościowych,
- przyrządzania posiłków obiadowych w dniu świadczenia usług cateringowych,
- przygotowywania potraw z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych. Posiłki nie mogą być wykonywane z produktów typu instant, np. zupy w proszku i sosy w posiłku oraz produktów gotowych. W przypadku produktów przetworzonych, takich jak herbata, ciasteczka, soki, woda, cukier itp. Oferent zobowiązuje się, że będą posiadać datę przydatności do spożycia wygasającą nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed dniem wykonania usług,
- uwzględniania w ramach menu posiłku specjalnego np. bezglutenowego w sytuacji udziału w warsztatach osób o szczególnych potrzebach; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takiej sytuacji w terminie minimum 3 dni przed planowanym warsztatem,
- estetycznego podawania posiłków,
- dowozu przedmiotu zamówienia na miejsce realizacji usługi cateringu wskazane przez Zamawiającego.
W związku ze świadczeniem usług cateringu Wykonawca jest zobowiązany do:
- używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych,
- przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914 ze zm.),
- dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników,
- kontroli aktualnych badań sanitarno – epidemiologicznych pracowników mających kontakt
z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków,
- zapewnienia transportu cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności.

Harmonogram realizacji zamówienia

18 Luty 2019 – 31 grudzień 2020 r.
Miejsce: siedziba DDOM, ul Urzędnicza 16a, 25-729 Kielce.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych obejmujących usługę
w danym zakresie.
Planowany pierwszy termin dostawy posiłków to 18.02.2019 r.
Wykonawca wystawi fakturę/ rachunek po realizacji zamówienia zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Formularz oferty ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożony na wzorze dołączonym do niniejszego zapytania.
2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) Zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
4) Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postepowaniu
o udzielenie zamówienia,
5) Wykonawca nie spełni warunku dotyczącego klauzul społecznych,
6) Zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,
3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzja ostateczną.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy
z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postepowaniu uzyskał kolejna najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
6. Oferent/ Wykonawca zobowiązany jest umieścić w zaproponowanej przez siebie cenie wykonania zamówienia wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, gdyż wskazana w formularzu ofertowym cena jest stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu.
7. Zamawiający informuje, iż w umowie zawartej z Wykonawcą znajdują się zapisy przewidujące kary umowne w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z jej warunkami i/lub nie wykonania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny
z postanowieniami umowy i Opisu przedmiotu zapytania ofertowego oraz bez zachowania należytej staranności.
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie realizował przedmiotu umowy całkowicie zgodnej z niniejsza umową oraz załącznikami, Zamawiający może rozwiązać umowę z winy Wykonawcy, ze skutkiem natychmiastowym

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie:
Oferent/ wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wykonał należycie następujące usługi: dostarczał catering w formie ciepłego posiłku, bufetu kawowego.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie zawartego w formularzu ofertowym oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz złożonego – wykazu usług wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług- załącznik nr 3.

Potencjał techniczny

Potencjał techniczny i osobowy
Oferent/Wykonawca musi posiadać/dysponować potencjałem technicznym/osobowym pozwalającym na realizację zamówienia,

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Oferent/Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawartego w formularzu ofertowym.

Dodatkowe warunki

12.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania zostanie przekazana Oferentom, którzy złożyli już ofertę niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie upubliczniona w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie Zamawiającego (www.kielce.caritas.pl ). Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
12.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
12.3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o tych okolicznościach.
12.4. Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
12.5. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby wydawanych posiłków w danym dniu
i łącznie w skali całego projektu, tj. do dnia 31.12.2020r., w skali do 20% od wielkości zamówienia.
O takiej sytuacji będzie informował Wykonawcę każdego dnia najpóźniej do 09:00 przed planowaną dostawą cateringu. Zmiana ta jest podyktowana absencją Pensjonariuszy DDOM i wynika bezpośrednio z aktualnego stanu zdrowia Pensjonariuszy.
Podana wartość zamówienia opisana w pkt 4. Opis przedmiotu zapytania ofertowego, jest wartością maksymalna i może ulec zmianie w zależności od absencji Pensjonariuszy DDOM
i stanu realizacji projektu.
9.5. Nadzór nad wykonaniem przedmiotu zamówienia:
Nadzór prowadzony przez Wykonawcę:
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłego nadzoru i kontroli nad realizacją usługi,
Nadzór prowadzony przez Zamawiającego:
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanej usługi oraz zgodności przedstawianych dokumentów rozliczeniowych ze stanem faktycznym. W przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości w tym zakresie, w szczególności polegających na:
• niezgodnym ze stanem faktycznym udokumentowaniem składu produktów używanych do produkcji posiłków i przerwy kawowej,
• nie dostarczeniu w całości zaplanowanego zamówienia,
• realizacji usługi cateringowej w sposób niezgodny z zapisami umowy, niniejszego zapytania lub w sposób sprzeczny z zasadami określonymi odrębnymi przepisami, m.in.: HACCAP, BHP, przepisów sanitarno – epidemiologicznych,
Zamawiający ma prawo do nierozliczenia wynagrodzenia za usługi cateringowe, których dotyczą powyższe zarzuty oraz do rozwiązania umowy zawartej w ramach projektu.
W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wymienionych powyżej, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości do 40% wartości wynagrodzenia netto, wypłaconego w ramach całej umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym
3) Załącznik nr 3 – Wykaz doświadczenia
4) Załącznik nr 4 – Klauzula RODO

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

10.1. Zamawiający dokona wyboru na podstawie następujących kryteriów:
- Kryterium „Cena” : 80 pkt
Najniższa cena oferty
Ilość punktów = --------------------------------------------------------- x 80
Cena oferty badanej

10.2. - Kryterium Aspekt społeczny (A) – waga 20% - dodatkowe punkty dla podmiotów ekonomii społecznej.
W związku ze zobowiązaniem Zamawiającego wynikającego z Decyzji o dofinansowanie projektu pozakonkursowego współfinansowanego w ramach RPO WŚ 2014-2020 Nr Decyzji: RPSW. 09.02.03-26-0012/18-00 do stosowania klauzul/aspektów społecznych w Zamówieniach Publicznych, podmiotom ekonomii społecznej wymienionym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ubiegającym się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przyznane zostanie dodatkowe 20 pkt. Brak spełniania powyższego kryterium 0 pkt.

10.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny uzyska największą sumaryczną liczbę punktów – Wynik punktowy (Wp), obliczoną wg poniższego wzoru:
WP = C + A
gdzie:
WP - wynik punktowy
C - liczba punktów w kryterium cena, wyliczona według wzoru z lit. 5.1.
A - liczba punktów przyznanych w kryterium aspekt społeczny, przyznana według zasad określonych w lit. 5.2.
Maksymalna liczba punktów za w/w kryteria wynosi 100 punktów.

10.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który:
a) złożył ofertę, której treść odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego
b) uzyska najwyższą ilość punktów.
10.5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 14.02.2019 r., oraz zamieści informacje na stronie www.kielce.caritas.pl .
10.6. Wszystkie oferty, które nie będą spełniały przedstawionych wymagań, zostaną odrzucone. Spośród pozostałych ofert zostanie wybrana 1 oferta najkorzystniejsza cenowo.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym, tj. Caritas Diecezji Kieleckiej a także z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu wymienionego wyżej podmiotu oraz z osobami wykonującymi w imieniu podmiotu czynności związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo,
w szczególności poprzez:
11.1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
11.2. posiadanie co najmniej 10% akcji lub udziałów
11.3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
11.4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, potencjalny Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku występowania wskazanych wyżej powiązań (załącznik nr 2).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

Adres

Jana Pawła II 3

25-013 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

413445282

Fax

413446728

NIP

6570389452

Tytuł projektu

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ CARITAS W KIELCACH

Numer projektu

RPSW.09.02.03-26-0012/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Postępowanie nr K/U/2/2019 z dnia 05/02/2019r. zostaje unieważnione (zgodnie z punktem 12. ppkt 12.2. zapytania ofertowego nr K/U/2/2019 z dnia 05.02.2019 r.)
Liczba wyświetleń: 781