Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na dostawę zespołów składowych laboratorium elektrycznego

Data publikacji: 31.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-12-2018

Numer ogłoszenia

1146862

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Załączono właściwy załącznik. Termin składania ofert przesunięto na 07.12.2018.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać za pomocą poczty lub kuriera na adres działalności Zmawiającego:
MALOW Sp. z o.o. ,
ul. Wojska Polskiego 114 A, 16-400 Suwałki

lub wysłać elektronicznie na adres karol.sawicki@malow.com.pl lub lech.krzesicki@malow.com.pl zgodnie z informacjami w punkcie Sposób przygotowania oferty


Ostateczny termin składania oferty upływa dnia 07.12.2018
do godziny 12.00.
W przypadku ofert nadesłanych pocztą lub kurierem za termin złożenia uważa się termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zmawiającego. W przypadku ofert wysłanych elektronicznie za datę wpływu uznaje się datę wpływu e-maila na adres wskazany do kontaktów w sprawie zamówienia.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną bez otwierania odesłane Wykonawcy.

1) Oferta aby została uznana za ważną pod kątem formalnym musi zawierać:
• Formularz ofertowy – Zał. nr 1,
• Oświadczenie o braku powiązań – Zał. nr 2,

2) Oferta może zostać przygotowana w formie pisemnej lub elektronicznej
a) Forma pisemna
Ofertę sporządzoną w języku polskim, należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej:
Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis: „Oferta do zapytania ofertowego - Laboratorium Elektryczne”
b) Forma elektroniczna
Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej - skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy Zamawiającego wskazany do kontaktów w sprawie procedury zamówienia. W tytule maila powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe.
3) Ofertę należy złożyć na wzorze Formularza ofertowego stanowiącym Załącznika nr 1. Celem lepszego przedstawienia zakresu oferty możliwe jest dodatkowe przedstawienie oferty opisowej.
4) Wykonawcy przed złożeniem oferty mają obowiązek zapoznać się z treścią zapytania ofertowego
5) Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wraz z załącznikami
6) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczone przez wykonawcę)
7) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu
8) Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem Wykonawcy.
9) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną przez wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie rejestrowym lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. W przypadku pełnomocnictwa powinno być ono załączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę
10) Zamawiający nie zwraca wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie
11) Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

lech.krzesicki@malow.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Lech Krzesicki, Karol Sawicki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603196103, 667100299

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów laboratorium elektrycznego, o następującej specyfikacji określonej jako minimalnie wymagane (nie gorsze niż) parametry/funkcjonalności/cechy:

1. Autotransformator regulowany: Uwe=230v, Uwy= 0-250V, 5kVA
2. Wielofunkcyjny miernik - zestaw EU: pomiary: impedancji pętli zwarcia, rezystancji izolacji do 1000V, rezystancji uziemienia, ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych do 9,99A i inne. Wym. 288 x 223 x 75 mm, zasilanie akumulatorowe
3. Oscyloskop cyfr LCD kolor 200MHz/2kan,500MS/s: USB, LCD 480x234, max Vin 400Vpp, 2 sondy 1:1 i 10:1, oprogramowanie, wym. 358 x 118 x 156 [mm]
4. Multimetr z cęgami 100A AC/DC: cęgi do max 10mm, pomiar cęgami do 100A+-(2%+5c), pomiar napięcia 0-600V, dodatkowe 2 sondy pomiarowe, wym. 91(szer) × 27(gł) × 128(wys) [mm]
5. Zasilacz laboratoryjny do pracy ciągłej MCP: Pmax=1200W, pomiar U i I, napięcie wy 0-60V, CV, CC, wym 215x135x460mm
6. Przewody laboratoryjne: przewody bananowe kolorowe 10A 1m x 10 szt.
7. Rezystor suwakowy 640VA 1,6 Ohm/20A: Umax=380VAC/400VDC, od 1,6Ohm -20A do 5000Ohm - 0,36A, wym. 480 x 100 x 180 mm
8. Generator funkcyjny 5MHz,DDS MCP: U=0,2 do 20Vpp, offest +-10V, TTL, CMOS, wyświetlacz LED 6 cyfr, przebiegi Sin, kwadrat, trójkąt, wym. 300x110x265 mm
9. 2 x krzesło ESD: tkanina Rg<106Ohm, regulacja oparcia, gumowe koła, stalowa rama, wym siedziska 440x460/oparcia 430x500
10. 1 x stół ESD 1530x750: bezpieczniki, 9 gniazd, pojemniki z przegrodami, półka, 2 szuflady - konfiguracja na zamówienie
11. 2 x fartuch ESD: biały, rozmiary S-XXL
12. 2 x opaska antystatyczna: spełnia CECC00015, z włóknami stebra, izolacja przewodu PU
13. Ekran projekcyjny elektryczny 220x165cm: ekran projekcyjny elektryczny 220x165cm, 116''; możliwe formaty obrazu 4:3, 16:9; obsługa za pomocą pilota; szerokość kasety: 245cm
14. Projektor: DLP; lampa metalohalogenkowa ; 3500 Ansi Lumen; Rozdzielczość 1920 x 1080 Full HD ; …. (szczegółowy opis w załączonym zapytaniu)
15. Kamera internetowa x 2: kamerka internetowa / Skype w jakości Full HD 1080p / Technologia Logitech Fluid Crystal./ Technologia Fluid Crystal./ Zdjęcia o rozdzielczości 15 megapikseli/
16. Monitor Interaktywny multimedialny: TouchScreen; przekątna ekranu: 55 "; ekran dotykowy; technologia podświetlania: diody LED; rozdzielczość: 3840 x 2160; czas reakcji : 8 ms; jasność: 350 cd/m²; wysokość: 791 mm; szerokość: 1302 mm; głębokość: 98 mm
17. Mata ESD rolka podłogowa 1,2m x 10m x 2mm: mata rolka podłogowa 1,2m x 10m x 2mm;rolka, wzgmocniona guma
18. Laptop: 14", 1080P, 2(4)x2300MHz (2800 MHz), GPU1125/2000MHz GDD4GB, 8GB RAM, SSD 192GB, wym. 339 x 239 x 23 mm
19. Stacja lutownicza 1,2kW,200l/min: regulacja 100-500 C i 6-200l/min, grzałka ceramiczna, 3 programy, 4 końcówki, stojak auto off, wym. 188 x 245 x 135 mm
20. Cyna-spoiwo LC60 0.50/0.5 Sn60Pb40 0.5mm/0,5kg: cyna-spoiwo LC60 0.50/0.5 Sn60Pb40 0.5mm/0,5kg; Sn60 Pb40, rolka
21. Grot (dłuto 1,6mm): grot Q200-1,6D (dłuto 1,6mm) ; dłuto precyzyjny grot do lutownicy
22. Zestaw lutowanie – rozszerzony: lutownica 60W, podstawka, cyna, topnik w płynie, pęseta prosta i zakrzywiona ESD, odsysacz, plecionka, obcinaki
23. 2x szczotka ESD: 2x Szczotka ESD; 20 pkt 2 rzędy, dł włosia 58mm, dł szczotki 175mm
24. IPA + 5L alkohol izopropylowy: Cleanser - alkohol izopropylowy >99,99%, 5L
25. Uniwersalny programator USB do adapterów do ponad 13000 Ics: UNIWERSALNY PROGRAMATOR USB 10 ADAPTERÓW DO PONAD 13000 Ics; USB, ICSP, ZIF-40, SPI, testowanie układów, wym. 100 x 60 x 25 mm
26. StarterKit - oficjalny zestaw startowy z płytką zestaw startowy AVR: StarterKit - oficjalny zestaw startowy z płytką zestaw startowy AVR; książka 170 str, półprzewodniki, akcesoria, silniki , czujniki itp..
27. Kompleksowy zestaw edukacyjny: zestaw AVR do robotyki; 35 modułów elektronicznych
28. OPT Wkrętaki izolowane - zestaw 6szt 1000V VDE + próbnik: 3 wkrętaki płaskie: 3x80, 5.5x125, 6.5x150; 3 wkrętaki krzyżowe: PH0x75, PH1x75, PH2x100; próbnik napięcia 250V CE; sztywne etui w komplecie.
29. Wkrętaki superprecyzyjne PH/Płaskie/Torx +rączka kpl(30cz): 9 końcówek torx, 6 końcówek krzyżowych (4 typu PH, 2 typu PZ), 8 końcówek hex, 7 końcówek płaskich, etui
30. Komplet pincet 5 szt.: ESD, ostra, płaska, odgięta, kształtowa, prosta
31. szczypce boczne ESD: Szczypce boczne ESD; do miedzi fimax=1,8mm, ostrze 15mm
32. Lupa stojąca podświetlana x12 z latarką LED i UV: Lupa stojąca podświetlana x12 z latarką LED i UV; 2 soczewki szklane 28mm, 3x AAA, etui
33. Lupa ręczna składana 50mm/6D: lupa ręczna składana 50mm/6D; 2,5x, 75g
34. Drukarka 3D 300x300x400mm DUO: do 500 C, rozdzielczość do 400um, uniwersalny ekstruder z możliwością druku FFF i PEEK, 2 głowice, USB, SD, 90kg, wym. 900x520x590 mm
35. Filament do druku 3D ABS biały: temp druku 250-265 C, temp stołu 90-110 C, 1,75mm 0,85kg
36. Filament do druku 3D PLA mineral biały: filament do druku 3D PLA MINERAL Biały
37. Ręczny skaner: min gabaryt skanu 5x5x5cm/ max 80x80x30cm, głębia obrazu 640x480, głębia koloru 640x480, wym. 41 x 157 x 61 mm
38. Skaner 3D <0,1mm: dokładność <0,1mm, stół obrotowy, max rozmiar na stole obr 20x20x20cm, czas skanowania <3min, rozdzielczość kamerr 1,3Mpx, wym skanera 246 X 126 X 60 mm, wym stolika 246 x 260 x 65 mm
39. Urządzenie wielofuncyjne: elektrostatyczne kopiowanie laserowe; Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni i kolorze do 22 str./min; czas pierwszej kopii / wydruku w czerni 6,8s, rozdzielczość kopiowania (dpi) 600 x 600 ; rozdzielczość drukowania (dpi) 1 800 (odpowiednik) x 600 dpi; prędkość skanowania w czerni i kolorze Do 45 obrazów/min.; rozdzielczość skanowania (dpi).: 600 x 600;

Dostawę należy dostarczyć do siedziby zamawiającego, to jest MALOW Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 114 A, 16-400 Suwałki

Wykonawca celem pełnego zapoznania się z specyfikacją techniczną zamówienia i warunkami powinien zapoznać się z dołączonym zapytaniem ofertowym

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Suwałki Miejscowość: SUWAŁKI

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienie jest wyłonienie dostawcy zespołów składowych laboratorium elektrycznego na potrzeby Działu B+R

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów laboratorium elektrycznego, o następującej specyfikacji określonej jako minimalnie wymagane (nie gorsze niż) parametry/funkcjonalności/cechy:

1. Autotransformator regulowany
2. Wielofunkcyjny miernik - zestaw EU
3. Oscyloskop cyfr LCD kolor 200MHz/2kan,500MS/s
4. Multimetr z cęgami 100A AC/DC
5. Zasilacz laboratoryjny do pracy ciągłej MCP
6. Przewody laboratoryjne
7. Rezystor suwakowy 640VA 1,6 Ohm/20A
8. Generator funkcyjny 5MHz,DDS MCP
9. 2 x krzesło ESD
10. 1 x stół ESD 1530x750
11. 2 x fartuch ESD
12. 2 x opaska antystatyczna
13. Ekran projekcyjny elektryczny 220x165cm
14. Projektor
15. Kamera internetowa x 2
16. Monitor Interaktywny multimedialny
17. Mata ESD rolka podłogowa 1,2m x 10m x 2mm
18. Laptop:
19. Stacja lutownicza 1,2kW,200l/min:
20. Cyna-spoiwo LC60 0.50/0.5 Sn60Pb40 0.5mm/0,5kg
21. Grot (dłuto 1,6mm)
22. Zestaw lutowanie – rozszerzony
23. 2x szczotka ESD
24. IPA + 5L alkohol izopropylowy
25. Uniwersalny programator USB do adapterów do ponad 13000 Ics
26. StarterKit -
27. Kompleksowy zestaw edukacyjny
28. OPT Wkrętaki izolowane - zestaw 6szt 1000V VDE + próbnik:
29. Wkrętaki superprecyzyjne PH/Płaskie/Torx +rączka kpl(30cz
30. Komplet pincet 5 szt.:
31. szczypce boczne ESD
32. Lupa stojąca podświetlana x12 z latarką LED i UV
33. Lupa ręczna składana 50mm/6D: l
34. Drukarka 3D 300x300x400mm DUO
35. Filament do druku 3D ABS biały
36. Filament do druku 3D PLA mineral biały
37. Ręczny skaner
38. Skaner 3D <0,1mm
39. Urządzenie wielofuncyjne

(Szygułowy opis techniczny przedstawiono w załączonym zapytaniu)
Dostawę należy dostarczyć do siedziby zamawiającego, to jest MALOW Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 114 A, 16-400 Suwałki

Wykonawca celem pełnego zapoznania się z specyfikacją techniczną zamówienia i warunkami powinien zapoznać się z dołączonym zapytaniem ofertowym

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

42000000-6 - Maszyny przemysłowe
30000000-9 – Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalnie 4 tygodni od daty podpisania umowy. Przewidywany termin dostaw: 01.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub jego części na każdym jego etapie bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postepowania lub jego części bez wyboru oferty
2) Procedura wynikająca z Zasady konkurencyjności nie przewiduje środków odwoławczych
3) Wybór oferty nastąpi w oparciu o ustalone w zapytaniu
ofertowym kryteria oceny; wybór oferty jest dokumentowany protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte w szczególności, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez Zamawiającego. Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporządzony protokół stanowiący załącznik do umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
5) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym
6) Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone
7) W przypadku oczywistych omyłek, braku podpisu, braku załącznika lub innego niż formularz ofertowy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia braków. Wezwanie dokonywane jest w formie e-mail na adres wskazany w formularzu ofertowym. Wykonawca ma możliwość uzupełnienia wskazanych braków w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wezwania. Dla spełnienie terminu liczy się data wpływu uzupełnień od Wykonawcy na adres zamawiającego. W przypadku braku uzupełnień oferta zostanie odrzucona bez dalszego rozpatrzenia
8) Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty o wynikach postępowania
9) Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona w sposób jaki została upubliczniona

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzania takich zmian lub jeżeli wystąpią okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:
a) Terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzania takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy
b) Sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy
c) Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajk, pożar, na które strony nie mają wpływu
d) Oznaczenie danych dotyczących Zamawiającego i/lub wykonawcy
e) Zmiany osoby lub osób uprawnionych do kontaktów
Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadkach wymagających uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej RPOWP wprowadzenie zmian możliwe jest po uzyskaniu zgody.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca musi w odpowiedzi musi przedłożyć:
Załącznik 1. Formularz ofertowy
Załącznik 2. Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych, uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych
Zamawiający przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:
Kryterium Cena – w kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty wg. wzoru:
Cena = [Cn/Cb] x 100% x 100 punktów
Gdzie: Cn – łączna cena netto najtańszej oferty
Cb – łączna cena netto ocenianej oferty
Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty netto. W przypadku ofert wystawionych w walucie obcej, do przeliczenia ceny zostanie zastosowany średni kurs NBP przeliczeniowy waluty obcej na polską z ostatniego dnia składania ofert.
2) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu złożona przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów
3) Każde Kryterium weryfikowane będą na podstawie informacji zawartych w Formularzu Ofertowym – stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wykluczenia

Wykonawcą zamówienia nie może być Wykonawca, z którym Zamawiający jest powiązany osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumienie się wzajemne powiązania między zamawiającym a wykonawcą polegające na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) Posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) Pozostawianiu w takim stosunku pokrewnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy a w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia przysposobienia opieki lub kurateli

Powiązania będą weryfikowane na podstawie Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym – stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"MALOW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wojska Polskiego 114A

16-400 Suwałki

podlaskie , Suwałki

Numer telefonu

875660702

NIP

8441849438

Tytuł projektu

Prowadzenie badań dotyczących poszukiwania rozwiązań z zakresu optymalizacji konstrukcji metalowych oraz wdrażania wydajnych, zautomatyzowanych technologii ich wytwarzania

Numer projektu

RPPD.01.02.01-20-0091/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Uzasadnienie: do realizacji zamówienia częściowego wybrano częściową ofertę (elementy zamówienia: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,17,19,2,21,22,23,24,28,29,31,32) firmy BIALL Sp. z o.o. Na pozostałe elementy zamówienia postępowanie unieważniono bez podania przyczyn.

firma: BIALL Sp. z o.o. ul. Barniewicka 54c, 80-299 Gdańsk, oferta z dnia 04.12.18
nr cena netto PLN punkty

1 1028,50 100
2 14590,00 100
3 2699,00 100
4 372,30 100
5 2699,10 100
6 51,90 100
7 458,15 100
8 621,00 100
9 1138,00 100
10 4667,00 100
11 199,50 100
12 14,90 100
13 unieważniono
14 unieważniono
15 unieważniono
16 unieważniono
17 1096,50 100
18 unieważniono
19 1317,50 100
20 74,90 100
21 8,42 100
22 105,20 100
23 26,00 100
24 58,50 100
25 unieważniono
26 unieważniono
27 unieważniono
28 80,67 100
29 29,90 100
30 unieważniono
31 95,00 100
32 104,87 100
33 unieważniono
34 unieważniono
35 unieważniono
36 unieważniono
37 unieważniono
38 unieważniono
39 unieważniono
Liczba wyświetleń: 251