Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup dronów do badań

Data publikacji: 08.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-06-2018

Numer ogłoszenia

1117398

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Adres:

CERVI ROBOTICS Sp. z o. o.
Jasionka 954E
36-002 Jasionka


1. Oferty należy złożyć do dnia 22 czerwca 2018r. do godz. 15.00
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
4. Oferty należy składać mailem (tenders@cervirobotics.com) lub pocztą tradycyjną / kurierem / osobiście na adres Zamawiającego.
5. Za termin złożenia oferty uznaje się termin i godzinę wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany adres mailowy.
6. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników nie będą podlegały ocenie.
7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca
8. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na w/w adres e-mail do dnia 19 czerwca 2018r. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Pan Marcin Krowiak.
9. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 60 dni od dnia jej złożenia).
10. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
11. Do oferty (stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) należy dołączyć:
a. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku "Nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez CERVI ROBOTICS Sp. z o. o. lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe." - stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
b. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
12. Zamawiający zezwala na składanie ofert częściowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tenders@cervirobotics.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Krowiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 17 770 7179

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją Projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, CERVI ROBOTICS Sp. z o. o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu dronów 7 dronów o parametrach określonych w części „Przedmiot zamówienia”.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość: Jasionka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup dronów do badań współfinansowany zostanie ze środków Projektu pt. „AirVein: Nowoczesny bezzałogowy statek powietrzny na potrzeby systemu pilnych dostaw medycznych”, na który Zamawiający otrzymał w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” dofinansowanie.
Celem zamówienia jest zakup dronów do badań o specyfikacji umożliwiającej realizację postawionych w ramach Projektu prac.

Przedmiot zamówienia

1. Dron 1szt.,
• Czas lotu: do 28 minut
• Przekątna rozstawu osi: 520mm
• Silniki :BL 3210 – 740kv
• Śmigło (Średnica): 248 mm
• Mocowanie Śmigła: Press-and-turn Quickrelease
• Waga 1633 g ( z baterią bez kamery)
• Maksymalna ładowność: 500 g
• Bateria: 4S 5250mAh 7C LiPo
• Ładowarka: SC4000-4H
• Nadajnik: ST16S 16-kanałowa 2.4Ghz 5.8 GHz transmisja video
• Zasięg: 1.6 km
• Max. Wysokość (względna): 100 m
• Max. prędkość kątowa obrotu: 90 stopni/s
• Max. wychylenie: 35 stopni
• Max. Prędkość wznoszenia: 4m/s
• Max. Prędkość opadania: 2,5 m/s
• Max. Prędkość w poziomie: 48,6 km/h (13,5 m/s)
• Częstotliwość Radiowa Sterowania : 2,4 Ghz
• Wyposażenie w Realsense: Basic – bez RS – Pro z RS
• Kamera termowizyjna CGOET:
• Waga : 278g
• Wymiary 81x108x138 mm
• Sensor : 1/3” 2M
• Zakres ISO: 100-12800
• Prędkość migawki : 1/30-1/8000s
• Rozdzielczosć wideo: 1920x1080p / 30FPS
• Wyjściowy zakres temperatury : 160x120 px
• Częstotliwość : 9Hz
• Pole widzenia po przekątnej [st]: 90/71
• Pole widzenie horyzontalne [st]: 56
• Czułość : <50mK
• Długość fali podczerwieni : 8-14 um
• Zakres pomiaru temperatury : -10 do 180 st. C

2. Dron 1 szt.
• Rama: włókno węglowe, 840 g,
• Śmigła: wykonane z ABS + PC, 4g., wymiary 168 mm.
• Silniki: bezszczotkowe, 1700 KV, 0.7A,
• temperatura pracy 30 - 45 C.
• Główny kontroler lotu: APM, wspiera odbiornik GPS.
• Odbiornik: 2.4 GHz Bateria: 14.8V, 2600 mAh, 25C
• Czas lotu: 10 - 12 min.
• Oświetlenie: LED, pokazuje kierunek skrętu drona.
• Nadajnik wideo: 5.8 GHz, przesył w czasie rzeczywistym
• Kamera: 800TVL (podgląd w czasie rzeczywistym) lub kamera 1080P, 60 FPS (wideo), 12MP (foto). Światło: F1.9
• Zapis na kartę SD: Tak, w przypadku zakupu kamery 1080P OSD: Tak

3. Dron 3szt. ,
• średnica - 450mm
• długość ramienia - 254 mm
• maksymalna waga starowa -1600g
• waga ramy - 282g
• W zestawie z :
• 2 płyty ramy głównej
• 4 ramiona quadrocoptera (2 białe, 2 czerwone)
• 4 silniki bezszczotkowe
• 4 regulatory silników 30A OPTO
• Zestaw śmigieł

4. Dron 1szt.,
• Wymiary złożonego drona Wysokość: 83mm
• Szerokość: 83mm
• Długość: 198mm
• Długość przekątnej ( bez śmigieł ) 335mm
• Waga (razem z bateriami i śmigłami) 734g (bez osłony gimbala)
• 743g (razem z osłoną gimbala)
• Maksymalna szybkość wznoszenia 5m /s w trybie Sport
• Maksymalna szybkość opadania 3m/s
• Maksymalna prędkość 65 km/ h w trybie Sport ( bezwietrzne warunki)
• Maksymalny czas lotu 27minut ( bezwietrzne warunki przy stałej prędkości 25 km/h)
• Maksymalny czas wznoszenia 24 minut ( bezwietrzne warunki )
• Całkowity czas lotu 21 minut (normalny lot, pozostaje 15% baterii )
• Maksymalny dystans lotu 13km (bezwietrzne warunki)
• Temperatura działania 0st – 40st C
• Tryb GPS GPS/ GLONASS
• KAMERA
• Czujnik ( sensor ) 1/2.3” (CMOS)
• 12.35 M (całkowite piksele: 12.71M)
• Obiektyw: FOV 78.8° 28 mm (35 mm format równoważny) f/2.2
• Ostrość 0.5m
• Zasięg ISO: 100-3200 (wideo),
• 100-1600 (zdjęcia)
• Czas naświetlania 8s-1 /8000s
• Maksymalny rozmiar zdjęć 4000x 3000
• Tryby zdjęć Single shot
• Burst shooting: 3/5/ 7 kadrów
• Auto exposure bracketing (AEB) : 3/ 5
• Bias
• Interval
• Tryby nagrywania video C4K: 4096x 2160 24p
• 4K: 3840x 2160 24/ 25/ 30p
• 2.7K: 2704/ 1520 24/ 25 /30P
• FHD: 1920x 1080 24/ 25/30/ 48/ 50/ 60/ 96p
• HD: 1280x 720 24/ 25/30/ 48/ 50/ 60/ 120p
• Maksymalna prędkość przesyłu danych 60 Mbps
• Format obsługiwanych plików FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( > 32 GB )
• Zdjęcia JPEG, RAW DNG
• Video MP4, MOV ( MPEG- 4 AVC/H. 264 )

UWAGA!
przy czym dopuszcza się zaoferowanie dronów posiadających komponenty innych producentów niż powyżej wskazani, pod warunkiem, że będą to rozwiązania równoważne do wskazanych powyżej w zakresie jakości i wydajności.

Kod CPV

34711200-6

Nazwa kodu CPV

Bezzałogowe statki powietrzne

Harmonogram realizacji zamówienia

- Oferty należy złożyć do dnia 22 czerwca 2018r. do godz. 15.00. Tego samego dnia zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta;
- Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający ogłosi wynik postępowania na stronie https://cervirobotics.com/ oraz na łamach Bazy Konkurencyjności;
- Ostatnim krokiem będzie kontakt z oferentem który przedstawi najkorzystniejszą ofertę w celu ustalenia szczegółów zakupu.
- Przewidywany termin realizacji umowy (dostawy): 90 dni od podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielnie zamówienie mogą się ubiegać oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Spełnienie niniejszego warunku zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje, że zawarta umowa może zostać zmieniona na mocy aneksu, jeżeli: wystąpią opóźnienia w jej realizacji, niezależnie od przyczyn z jakich powstały, o ile nie wynikają one z wyłącznej winy Wykonawcy – zmianie może ulec termin dostawy i harmonogram realizacji umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez dokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena oferty
Kryterium PUNKTY
Cena netto w PLN - 70
Gwarancja – 15
Termin dostawy - 15

• Cena netto w PLN
Przez kryterium „Cena netto w PLN” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Cena netto w PLN” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 70%

Cn – najniższa zaproponowana cena netto urządzenia
Co – cena netto urządzenia zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto w PLN”.

Jeżeli Wykonawca zawrze ofertę w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona jej przeliczenia na PLN dla potrzeb oceny ofert wg średniego kursu NBP z dnia upływu terminu składania ofert.

• Gwarancja
Przez kryterium „Gwarancja” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta gwarancję (liczbę miesięcy) na przedmiot zamówienia wskazany w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Gwarancja” (Gc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Zamawiający przyznaje w tym kryterium punkty każdemu z Oferentów, zgodnie z zaproponowanym przez nich terminem obowiązywania gwarancji. Punkty będą przyznawane za zaproponowanie okresu gwarancji producenta:
• 25 - 36 miesięcy– 15 pkt,
• 13- 24 miesięcy – 10 pkt,
• 12 miesięcy– 5 pkt

UWAGA!
Przyznana gwarancja nie może być krótsza niż 12 miesięcy.

• Czas dostawy
Zamawiający przyznaje w tym kryterium punkty każdemu z Oferentów, zgodnie z zaproponowanym przez nich czasem dostawy zamawianego urządzenia od dnia podpisania umowy:
• Do 30 dni – 15 pkt,
• 31 - 60 dni – 10 pkt,
• 61 – 90 dni – 5 pkt,

UWAGA!
Czas dostawy nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia podpisania umowy.

Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną powyżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży Wykonawca, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów. W razie równej liczby punktów zwycięży oferta o najniższej cenie.

Wykluczenia

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
a. Nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez CERVI ROBOTICS Sp. z o. o. lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe.
b. Są z CERVI ROBOTICS Sp. z o. o. powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między CERVI ROBOTICS Sp. z o. o. a Wykonawcą polegające na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

al. Aleje Jerozolimskie 179

02-222 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

796699969

NIP

1181242640

Tytuł projektu

AirVein: Nowoczesny bezzałogowy statek powietrzny na potrzeby systemu pilnych dostaw medycznych

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0077/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

RC-LIPOL
ul. Piotra Skargi 2/106
35-202 Rzeszów

Oferta wpłynęła : 21.06.2018
Wartość netto oferty: 15 995,00 zł
Liczba wyświetleń: 448