Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych

Data publikacji: 04.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-01-2018

Numer ogłoszenia

1078892

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 2, 74-500 Chojna
lub złożyć osobiście w siedzibie OPS do dnia 12 stycznia 2018 r. do godz. 15.00.
Ofertę należy opatrzyć dopiskiem: "Oferta na materiały promocyjne w ramach projektu „Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sylwia Balawejder

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 431 20 66

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi drukarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: gryfiński Miejscowość: Chojna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promujących projekt realizowany przez Gminę Chojna/Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie pn. "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna"

Przedmiot zamówienia

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promujących projekt realizowany przez Gminę Chojna/Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie pn. "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna"

Kod CPV

79820000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi związane z drukowaniem

Harmonogram realizacji zamówienia

Do 14 dni po podpisaniu umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert: Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację całego zamówienia, podana
w ofercie. Za najkorzystniejszą Zamawiający uznana ofertę zawierającą najniższą cenę.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA CHOJNA

Adres

Jagiellońska 4

74-500 Chojna

zachodniopomorskie , gryfiński

Numer telefonu

914141295

Fax

914141117

NIP

8581726144

Tytuł projektu

Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna

Numer projektu

RPZP.07.06.00-32-K001/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ON Studio Sp. z o. o ul. Kajki 3/1, 10-546 Olsztyn
Data wpłynięcie - 11.01.2018
Cena - 1090,00 zł
Liczba wyświetleń: 282