Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2/1.2.1/2017 dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczej

Data publikacji: 07.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-12-2017

Numer ogłoszenia

1066776

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Elektronicznie na adres: kontakt@pasujemi.com lub w wersji papierowej pod adresem: ul. Franciszka Popiołka 16/9, 43-400 Cieszyn lub ul. Podole 60, 30-394 Kraków - na wzorze formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kontakt@pasujemi.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Burda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509448457

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługa badawcza jest niezbędna do opracowania technologii fotorealistycznej wizualizacji trójwymiarowej i animacji ubrań na dowolnych sylwetkach. Zadaniem technologii będzie prezentowanie kupującemu w internetowym sklepie odzieżowym, na jego żądanie, wizualizacji w ruchu wybranego przez niego ubrania, na awatarze (modelu osoby), mającym jego rozmiary. Dzięki temu oglądnie „siebie” ubranego w ubranie w danym rozmiarze, oceni jego dopasowanie i podejmie trafną decyzję zakupową. Sklep internetowy uatrakcyjni znacznie sposób zakupu, zredukuje obawę przed nietrafionym zakupem i koniecznością dokonania zwrotu, przez co zwiększy sprzedaż. Jednocześnie ilość zwrotów spadnie, przez co sklep osiągnie oszczędności. Rozwiązania będą bazowały na wiedzy krawieckiej, stylistycznej, ale przede wszystkim na nowej wiedzy z zakresu matematycznej interpretacji zjawisk związanych z odzieżą, nabytej w ramach projektu. Podstawowe komponenty nowej technologii to moduły oparte o autorskie algorytmy: a) Moduł Kreatora Sylwetki, który stworzy wirtualny model osoby (awatar) na podstawie podanych informacji i zdjęć, b) Moduł Digitalizacji Ubrań, do odtworzenia projektu ubrania na podstawie form krawieckich - wykrojników (elektronicznych, papierowych zeskanowanych lub zdekomponowanych i zeskanowanych elementów ubrania), c) Moduł Stopniowania Odzieży, do stworzenia wszystkich rozmiarów ubrania na podstawie 1 wzorca ubrania, d) Moduł Wirtualnego Odszywania, tworzący model 3D ubrania z dopasowanych i przeskalowanych elementów 2D (wykrojników), e) Moduł Wizualizacji Ubrań pozwalający aplikować model ubrania na awatar w ruchu, w sposób odwzorowujący zachowywanie się prawdziwego ubrania na ciele (napięcia materiału, cienie, odblaski itp.). Systemy zewnętrzne wykorzystywane przez technologię to: silnik renderujący, serwer strumieniujący video, oprogramowanie do wirtualnego odszywania modeli ubrań i symulacji ubrań na sylwetkach. Nie są one integralną częścią opracowywanej technologii, lecz traktowane są jako narzędzia wykorzystywane przez tą technologię.

Zakładana podstawowa ścieżka użytkownika usługi wg wstępnej koncepcji:

Dla kupującego: a) klient sklepu internetowego, przez interfejs podaje podstawowe wymiary (wtedy tworzy się model parametryczny osoby na podstawie predefiniowanych typów sylwetki), dokładne wymiary (wtedy tworzy się model parametryczny dokładny) lub robi zdjęcia swojej sylwetki i je wgrywa (wtedy tworzy się dokładny model fotogrametryczny osoby, następnie na jego podstawie tworzy się model parametryczny), model-awatar jest zdolny do animacji w dalszych etapach, mogą być na niego aplikowane typowe zeskanowane ruchy osób, b) klient może przesłać zdjęcie twarzy, które będzie uwzględnione w wyglądzie awatara, c) dokonać dodatkowej konfiguracji awatara (np. zmienić kolor włosów itp.), d) może (opcjonalnie) wybrać scenerię wizualizacji (np. plaża, wybieg, ulica itp.), e) klient przegląda ofertę sklepu internetowego i wybiera interesujący go produkt i określonym rozmiarze, f) wyświetlana mu jest foto-realistyczna animacja o wysokiej rozdzielczości, przedstawiająca poruszający się awatar jego osoby, ubrany w produkt; symulacja realistycznie odwzorowuje zachowanie i układanie, naciąganie się materiału na poruszającej się postaci. Po wyborze rozmiaru ubrania, Moduł Stopniowania Odzieży przeskaluje wykroje elementów; model wirtualnego odszywania stworzy model 3D zszywając je w oparciu o bazę wzorców projektowych, bazę materiałów i bazę tekstur UV; Moduł Wizualizacji Ubrań przeprowadza proces symulacji zachowania i układania się modelu 3D ubrania na modelu sylwetki ubrania; efekt końcowy - wyrenderowanie materiału video przez zewnętrzny silnik renderujący i przesłanie strumieniowo z serwera obliczeniowego w chmurze do przeglądarki klienta w jak najkrótszym czasie (max kilka sekund).

Dla sklepu (wprowadzanie produktów do bazy): a) operator sklepu wprowadza do Modułu Digitalizacji Ubrań elementy bazowe ubrania: formy krawieckie / wykrojniki w formie plików produkcyjnych np. CAD; zeskanowane formy krawieckie papierowe lub zeskanowane elementy zdekomponowanego ubrania, b) wybiera szablon krawiecki ubrania (np. koszula - krój „X”) i umieszcza elementy ubrania w odpowiednich miejscach szablonu (slotach), c) w przypadku nie skanowania w poprzednim kroku - robi zdjęcie materiału i wgrywa je (daje to informację o teksturze materiału), d) wprowadza dodatkowe korekty, detale i informacje np. rodzaj materiału. System na tej podstawie tworzy model 3D ubrania, który później może być aplikowany na awatar. Planuje się też udostępnienie usługi w wersji uproszczonej, gdzie operator może korzystać z gotowych modeli ubrań (ich elektronicznych wykrojników), wprowadzonych już uprzednio, nie musząc ich wprowadzać od postaw.

Będzie to przełomowe rozwiązanie w swojej dziedzinie pozwalające uzyskać zupełnie inny poziom wizualizacji oferty sklepu odzieżowego. Rozwiązanie to odpowiada na potrzeby rynkowe grup docelowych: z punktu widzenia kupującego - łatwe przymierzanie bezpośrednio w sklepie internetowym, bez konieczności odwiedzenia sklepu tradycyjnego lub zamawiania produktów do przymierzenia w domu; z punktu widzenia sklepu internetowego - możliwość zwiększenia sprzedaży dzięki atrakcyjnej wizualizacji oraz zmniejszenie liczby zwrotów dzięki lepszemu dopasowaniu zakupów klientów.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej podzielonej na poszczególne Zadania merytoryczne:

Zadanie 1 – Usługa badawcza (badania przemysłowe): Opracowanie autorskiej metody generowania modelu i animacji osoby dla wirtualnej przymierzalni.

Zadanie 2 – Usługa badawcza (badania przemysłowe): Opracowanie autorskiej metody realistycznej symulacji zachowania się ubrań na ruchomych sylwetkach.

Zadanie 3 – Usługa badawcza (prace rozwojowe): Stworzenie środowiska testowego wraz z komponentem do generowania i wyświetlania animacji 3D.

Szczegóły w zakresie poszczególnych zadań znajdują się w Opisie przedmiotu zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi badawczej, opisanej w Przedmiocie zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Zadanie 1 – Badania przemysłowe: Opracowanie autorskiej metody generowania modelu i animacji osoby dla wirtualnej przymierzalni. Zadanie ma na celu opracowanie sposobu generowania modelu osoby dla wirtualnej przymierzalni:

1. Opracowanie metody generowania sparametryzowanych modeli 3D osób o różnych typach sylwetek. Zakres: opracowanie metod automatycznego pozyskiwania i rejestracji parametrów osób, utworzenie realistycznego sparametryzowanego modelu sylwetki klienta, tzw. wirtualnego awatara.

Najważniejsze prace:
- Opracowanie zestawu metod dla akwizycji danych o sylwetkach osób […] w celu idealnego dopasowania sparametryzowanego modelu 3D sylwetki […].
- Analiza i identyfikacja typów sylwetek osób z użyciem parametrów modeli 3D […].
- Opracowanie generycznego sparametryzowanego modelu 3D sylwetki człowieka wraz ze szkieletem […].
- Inteligentne skalowanie sylwetki […].

2. Opracowanie realistycznej animacji ruchu modeli 3D osób o różnych typach sylwetek. Zakres: zebranie i opracowanie danych wizualnych i dynamicznych dla próby reprezentatywnej 50 osób, opracowanie modeli ruchomych typowych dla wyróżnionych modeli.

Prace: skanowanie 3D i rejestracja ruchów-motion capture ([...]), animacja ruchu wygenerowanego modelu 3D w oparciu o zapis ruchu osoby o najbardziej zbliżonej sylwetce w celu opracowania metod realistycznej animacji postaci i odzieży.

Rezultat prac: Prototyp Modułu Kreatora Sylwetki, zawierający rekomendacje i metody generowania i skalowania wirtualnego, animowanego modelu osoby. Interaktywny prototyp interfejsu uwzględniający preferencje grup użytkowników, reprezentatywną bazę modeli 3D osób wraz z ruchami ([…]). Warunkiem osiągnięcia KM jest automatyczne generowanie modelu (awatara) w max. 5 sekund od wprowadzenia wszystkich danych i odbieganie wymiarów modelu od wymiarów osoby o max. 3%.
*
Zadanie 2 – Badania przemysłowe: Opracowanie autorskiej metody realistycznej symulacji zachowania się ubrań na ruchomych sylwetkach. Zadanie ma na celu opracowanie sposobu animowania ubrania w konkretnym rozmiarze i o konkretnych właściwościach wynikających z typu materiału i jego tekstury, na osobie o konkretnych rozmiarach, w ruchu („na wybiegu”).

Prace: animacja sposobu zachowania i układania się ubrania na poruszającym się modelu osoby z uwzględnieniem tekstury, rodzaju materiału i grawitacji, na podstawie wyników Zadania oraz opracowanie sposobu automatyzacji tego procesu ([…]). Analiza stopnia naciągnięcia siatki ubrania na sylwetce w celu zasugerowania doboru właściwego rozmiaru w oparciu o mapę naprężeń („tension map”). Prototyp algorytmu dla aplikacji demonstrującej wizualizację wybranego ubrania na modelu osoby w podglądzie roboczym symulacji.

Rezultat prac: Prototyp rozwiązania wizualizującego, zawierający opracowane ([...]), działające metody i algorytmy bazowe, automatyzujące proces uzyskiwania animacji materiału w ruchu z uwzględnieniem właściwości fizycznych. Kamień milowy zostanie osiągnięty, jeśli zostanie uzyskana automatyzacja procesu generowania animacji ubrania na sylwetce w ruchu, z uwzględnieniem właściwości fizycznych materiału. Warunek: wynik pozytywny dla min. 90% próby 100 różnych ubrań. Pomiar: raport z testów.
*
Zadanie 3 – Prace rozwojowe: Stworzenie środowiska testowego wraz z komponentem do generowania i wyświetlania animacji 3D. Celem zadania jest opracowanie komponentu generowania i wyświetlania animacji 3D wykorzystującego zintegrowany silnik renderujący i serwer strumieniujący w oparciu o stworzoną scenę 3D w celu umożliwienia przeprowadzenia finalnych testów […].

Rezultat prac: Raport z wykonanych prac, komponent generowania i wyświetlania animacji 3D wraz ze środowiskiem umożliwiającym przeprowadzenie integracji i testów. Kamień milowy zostanie uznany za osiągnięty, jeśli prototyp komponentu osiągnie w warunkach operacyjnych czas generowania animacji 3D na poziomie maksymalnie 5 sekund.

Pełny opis znajduje się w dokumencie PDF - "Zapytanie ofertowe".

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin rozpoczęcia prac: wymagana gotowość do rozpoczęcia prac od 11 grudnia 2017 r.

Maksymalny czas realizacji poszczególnych zadań i termin zakończenia prac:
Zadanie 1 – do dn. 30.08.2018,
Zadanie 2 – do dn. 30.05.2019,
Zadanie 3 – do dn. 30.08.2019.

Terminy mogą ulec wydłużeniu na wniosek Zamawiającego w przypadku zmiany harmonogramu realizacji projektu, jednakże maksymalnie o 12 miesięcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Oferent musi dysponować niezbędnym potencjałem kadrowym, merytorycznym, technicznym i badawczym do realizacji usługi, który będzie zobowiązany przedstawić, jeśli jego oferta zostanie wybrana – najpóźniej w chwili podpisania umowy. Spełnienie tego warunku będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia będącego załącznikiem do oferty a następnie na żądanie Zamawiającego poprzez przedstawienie szczegółowych informacji przed podpisaniem umowy. Zamawiający może dopuścić – w celu spełnienia tego wymagania – wykorzystanie przez Oferenta dalszych podwykonawców.

Wymagany potencjał kadrowy:

Oferent powinien dysponować kadrą, posiadającą przynajmniej 10-letnie doświadczenie na rynku komercyjnym w branży tworzenia grafiki i animacji 3D a także dysponującą doświadczeniem w przeprowadzeniu i wdrożeniu przynajmniej jednego projektu innowacyjnego (B+R+I) o wartości minimum 1 mln zł. Wykonawca oddeleguje do realizacji projektu zespół wykonujący prace badawczo-rozwojowe, składający się przynajmniej z następujących osób:

1. Kierownik zespołu 3D.
• Zakres obowiązków: kierowanie pracami zespołu i bezpośredni, bieżący udział w tych pracach. Realizacja planów badań i dostarczanie wyników do analizy naukowo-technicznej.
• Zaangażowanie: przynajmniej 80 roboczo-godzin miesięcznie (cały projekt).
• Wymagania: wykształcenie wyższe, 10 lat doświadczenia w animacji i grafice 3D na stanowisku kierowniczym.

2. Dyrektor techniczny 3D (Technical Director).
• Zakres obowiązków: kreowanie doskonałych rozwiązań technologicznych w zakresie 3D, testowanie funkcjonalności i zbieżności z założeniami rozwiązań technologicznych, których rolą jest sprawdzenie założeń́ badawczych dla konkretnych etapów.
• Zaangażowanie: przynajmniej 80 roboczo-godzin miesięcznie (cały projekt).
• Wymagania: wykształcenie wyższe, 10 lat doświadczenia w grafice 3D, w tym min. 5 lat na stanowisku zarządczym w roli dyrektora technicznego, biegłość w tworzeniu modeli 3D, szeroka znajomość narzędzi do tworzenia grafiki animacji 3D, doświadczenie w tworzeniu grafiki 3D na potrzeby gier lub serwisów internetowych.

3. Grafik 3D.
• Zakres obowiązków: tworzenie obiektów cyfrowych, ich obróbka oraz przygotowywania do użycia w procesie animacji dla celów badawczych. Składanie scen, wspieranie Dyrektora technicznego 3D, wymiana plików, tworzenie scen, modelowanie 3D, teksturowanie, rigowanie, oświetlanie, rozwijanie metod przeniesienia parametrów fizycznych ubrań do cyfrowego modelu i wykonanie serii symulacji w celu oceny parametryzacji bądź korekcji błędu i ustawienie pełnego cyfrowego modelu symulacji.
• Zaangażowanie: przynajmniej 160 roboczo-godzin miesięcznie (cały projekt).
• Wymagania:
- biegłość w tworzeniu wysokiej klasy modeli 3D z wykorzystaniem technik hi-poly i low-poly,
- szeroka znajomość́ narzędzi np. 3D Studio MAX, Maya, Unity3D, Unreal Engine,
- doświadczenie w tworzeniu grafik 3D na potrzeby gier komputerowych lub serwisów internetowych,
- znajomość procesu tworzenia grafik 2D i 3D od konceptu do integracji,
- biegłość w komunikacji w języku polskim i angielskim zarówno w mowie jak i piśmie,
- minimum 3 lata doświadczenia w branży.

4. Developer 3D.
• Zakres obowiązków: opracowywanie i weryfikowanie założeń i koncepcji, badania związane z silnikami czasu rzeczywistego, rozwijanie technologii pod kątem wykorzystania wykrojników elektronicznych, dedykowane rozwiązania dla integracji systemu realtime i rozwiązania typu plugin, prace projektowe nad architekturą systemu, realizacja prac badawczych dążących do opracowania prototypu elementów składowych a następnie całego systemu.
• Zaangażowanie: przynajmniej 160 roboczo-godzin miesięcznie (zadania nr 2 i 4).
• Wymagania:
- umiejętność programowania w języku C# lub podobnym,
- znajomość języków skryptowych używanych w oprogramowaniu 3D,
- wiedza z zakresu grafiki 3D,
- umiejętność analitycznego myślenia,
- kreatywność,
- bardzo dobra znajomością środowisk 3D i GUI - np. Unity 2D/3D, Unreal Engine,
- wykształcenie wyższe techniczne (lub ostatnie lata studiów),
- praca w środowisku Linux i/lub Mac OS X.

5. Specjalista symulacji 3D.
• Zakres obowiązków: rozwijanie metod przeniesienia parametrów fizycznych ubrań do cyfrowego modelu i wykonanie serii symulacji w celu oceny parametryzacji bądź korekcji błędu i ustawienie pełnego cyfrowego modelu symulacji.
• Zaangażowanie: przynajmniej 80 roboczo-godzin miesięcznie (zadanie nr 4).
• Wymagania:
- doświadczenie w symulowaniu zachowań fizycznych na cząsteczkach,
- min. 2 lata w symulowaniu np. ubrań lub włosów,
- znajomość języków skryptowych np. Python lub MathScrypt lub C++/C#.

Potencjał techniczny

Oferent musi dysponować niezbędnym potencjałem kadrowym, merytorycznym, technicznym i badawczym do realizacji usługi, który będzie zobowiązany przedstawić, jeśli jego oferta zostanie wybrana – najpóźniej w chwili podpisania umowy. Spełnienie tego warunku będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia będącego załącznikiem do oferty a następnie na żądanie Zamawiającego poprzez przedstawienie szczegółowych informacji przed podpisaniem umowy. Zamawiający może dopuścić – w celu spełnienia tego wymagania – wykorzystanie przez Oferenta dalszych podwykonawców.

Wymagany potencjał techniczny:

Oferent powinien posiadać do dyspozycji następujące wyposażenie:

1. Stanowiska do prac graficznych. Specjalistyczne stanowiska pracy dla Grafika 3D i Developera 3D, składające się z wydajnych stacji roboczych, profesjonalnych monitorów, pełnego pakietu oprogramowania 3D, niezbędnego do przeprowadzenia prac badawczych.

2. Render-farma obliczeniowa. Wysoko wydajna farma obliczeniowa umożliwiająca przeprowadzenie niezbędnych prac graficznych i symulacji na poziomie 25.000 gigahercogodzin (GHzh) miesięcznie.

3. Zestaw sprzętowy motion capture/skanowania 3D. Zapewnienie min. 15 dni planu badawczego, umożliwiającego przechwycenie (śledzenie) ruchu min. 50 osób. Parametry: sprzęt z oprogramowaniem umożliwiający przeniesienie ruchów postaci do oprogramowania w rodzaju Autodesk Motion Builder. Zestaw powinien zapewnić przestrzeń roboczą (klatka wraz z oświetleniem i specjalną podłogą do zastosowań motion-capture), min. 20 kamer typu High Speed Color Cameras, procesor wizyjny z zainstalowanym oprogramowaniem typu OpenStage 2 Tracking Software, komputer wraz z monitorem do pracy.

Dodatkowe warunki

Zamówienie może być zlecone jednostce naukowej, w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa w tej ustawie, przedsiębiorcy posiadającemu status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz posiadającemu siedzibę na terytorium RP, konsorcjum naukowemu, konsorcjum naukowo-przemysłowemu, niezależnej jednostce, stanowiącej akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowanemu laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu ministra właściwego ds. gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach), posiadającym siedzibę na terytorium RP.

Oferent przyjmuje do wiadomości oraz zapewnia, iż oferowana usługa ma charakter usługi badawczo-rozwojowej, a więc jej zakres obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz Podręcznika Frascati.

Dodatkowe postanowienia zostały zapisane w załączonym dokumencie PDF - "Zapytanie ofertowe".

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu warunkowej umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie w postaci aneksu zawartego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej potwierdzonej przez należycie reprezentowanych przedstawicieli stron z następujących powodów:
a. uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
b. obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
c. okoliczności siły wyższej,
d. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e. otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy zawierający podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty, uzupełniony o wszystkie elementy, złożony na wzorze formularza ("Wzór formularza ofertowego" stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

2. Oświadczenia stanowiące pozostałe załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
- Załącznik nr 2 - "Oświadczenie o braku powiązań"
- Załącznik nr 3 - "Oświadczenie o kryteriach dostępu"

Zamówienia uzupełniające

W ramach zamówienia nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena: Najniższa oferta cenowa sumarycznie – 6 punktów, druga z kolei oferta – 5 punktów, trzecia z kolei oferta – 4 punkty, kolejne – 0 punktów.

2. Liczba oddelegowanych członków zespołu do pracy w siedzibie Zamawiającego: cztery osoby (lub więcej) – 5 punktów, trzy osoby – 3 punkty, dwie osoby – 2 punkty, jedna osoba – 1 punkt, brak – 0 punktów.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu wynosi 11. Wygrywa oferta, która sumarycznie uzyska największą liczbę punktów w ramach powyższych kryteriów. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów w ocenie zostanie przyznanych mu 0 punktów w danym kryterium. W przypadku takiej samej ilości sumarycznej punktów kryterium rozstrzygającym będzie cena (oferta z najniższą ceną spośród oferentów). Poza powyższą punktacją, nie wprowadza się dodatkowych wag punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KATARZYNA BURDA AGENCJA SOCIAL MEDIA

Adres

Franciszka Popiołka 16

43-400 Cieszyn

śląskie , cieszyński

Numer telefonu

509448457

Fax

12 631 07 55

NIP

5482639512

Tytuł projektu

Technologia fotorealistycznej wizualizacji trójwymiarowej i animacji ubrań na dowolnych sylwetkach

Numer projektu

RPMP.01.02.01-12-0652/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres:
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
ul. Wrocławska 37a
30-011 Kraków

Data wpłynięcia oferty: 6 grudnia 2017 r.

Cena: 1.273.000,00 zł netto
Liczba wyświetleń: 536