Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup sprzętu komputerowo – informatycznego dla potrzeb PZPPP w Wejherowie oraz doposażenie pracowni w ramach realizacji projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski"

Data publikacji: 20.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-06-2017

Numer ogłoszenia

1040017

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 28.06.2017 r. do godziny 9:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie, ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84-200 Wejherowo

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Kisielewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 672 10 08

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup sprzętu komputerowo – informatycznego dla potrzeb PZPPP w Wejherowie oraz doposażenie pracowni w ramach realizacji projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”, tj.:

KUrządzenie z serii UTM do ochrony sieci LAN Router – VPN i Firewall do 100 użytkowników
Urządzenie z serii UTM do ochrony sieci LAN Router – VPN i Firewall do 50 użytkowników
Urządzenia Switch
Głośniki
Klawiatura + myszka bezprzewodowa – komplet – 4 szt.
Monitor LCD 21,5” – 1 szt.
Paczka wtyków RJ45 (100 szt.) – do zarabiania przewodów internetowych – 1 szt.
Adapter z HDMI do VGA – 1 szt.
karton skrętki 305m – przewód sieciowy LAN – internetowy
Zasilacz komputerowy
Przedłużka USB 2.0 – długość przewodu 1,8m
HUB USB 2 - 4 port USB 2.0 - długość przewodu 1m - 1,8m
Monitory – długość przekątnej ekranu (cale): 24”
Raspberyy Pi 3
Serwer
Zestaw komputerowy
Pakiet biurowy Office

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: wejherowski Miejscowość: Wejherowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup sprzętu komputerowo – informatycznego dla potrzeb PZPPP w Wejherowie oraz doposażenie pracowni w ramach realizacji projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”

Przedmiot zamówienia

Urządzenie z serii UTM do ochrony sieci LAN Router – VPN i Firewall do 100 użytkowników
Urządzenie z serii UTM do ochrony sieci LAN Router – VPN i Firewall do 50 użytkowników
Urządzenia Switch
Głośniki
Klawiatura + myszka bezprzewodowa – komplet – 4 szt.
Monitor LCD 21,5” – 1 szt.
Paczka wtyków RJ45 (100 szt.) – do zarabiania przewodów internetowych – 1 szt.
Adapter z HDMI do VGA – 1 szt.
karton skrętki 305m – przewód sieciowy LAN – internetowy
Zasilacz komputerowy
Przedłużka USB 2.0 – długość przewodu 1,8m
HUB USB 2 - 4 port USB 2.0 - długość przewodu 1m - 1,8m
Monitory – długość przekątnej ekranu (cale): 24”
Raspberyy Pi 3
Serwer
Zestaw komputerowy
Pakiet biurowy Office

Kod CPV

30000000-9

Nazwa kodu CPV

Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
32413100 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie jednorazowe

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Najniższa cena – liczona jako łączna wartość sprzętu wykazana z formularzu ofertowym (załącznik nr 2)
Cena – 100%

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Adres

Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

583268555

Fax

583261556

NIP

5833163786

Tytuł projektu

Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski

Numer projektu

RPPM.03.02.02-22-0009/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 671