Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów w ramach realizacji projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”.

Data publikacji: 06.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-06-2017

Numer ogłoszenia

1037592

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać w terminie do dnia 14.06.2017 r. do godziny 9:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie, ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84-200 Wejherowo

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz ofertowy” (załącznik nr 2).
3. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Na kopercie należy umieścić napis: „Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów w ramach realizacji projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”.
4. Oferta obejmie całość przedmiotu zamówienia i musi być sporządzona w oparciu o zapytanie ofertowe.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Kisielewska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do wyposażenia pracowni w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”:
Termometr Galileusza 7 kulek
Nakładka na tablicę układ współrzędnych
Bryły wpisane.
Wielościany ścięte – komplet
Kalorymetr ze spiralą grzejną
Multimetr analogowy
Dekada indukcyjna
Dekada pojemnościowa
Dekada rezystancyjna
Akcesoria do torów jezdnych
Palnik Bunsena na kartusze
Kartusza
Części zamienne do zestawu precyzyjnych odważników szczelinowych
Naczynia połączone
Kamerton 2000 Hz
Zlewka NF, Boro 3.3, 1000 ml
Cylinder miarowy HF, Boro 3.3, 250 ml
Cylinder miarowy HF, Boro 3.3, 1000 ml
Przewód pomiarowy
Zestaw odważników szczelinowych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: wejherowski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do wyposażenia pracowni matematycznej i fizycznej w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”

Przedmiot zamówienia

1. Termometr Galileusza – 7 kulek

2. Nakładka na tablicę układ współrzędnych
Nakładka suchościeralna o wymiarach 92 x 83 cm do mocowania na szkolnych tablicach magnetycznych. Wykonana z PCV pozwalającego na wykorzystywanie pisaków suchościeralnych. W zestawie nakładka, zestaw pisaków, magnesy kpl. 6 szt. oraz gąbka magnetyczna.

3. Bryły wpisane.
Materiał szkło organiczne. Wymiar 18 cm.
- Ostrosłup o podstawie czworokąta z wpisaną kulą.
- Ostrosłup o podstawie trójkąta z wpisaną kulą.
- Ostrosłup o podstawie sześciokąta z wpisaną kulą.
- Graniastosłup o podstawie czworokąta z wpisanym ostrosłupem o podstawie czworokąta.
- Graniastosłup o podstawie sześciokąta z wpisanym ostrosłupem o podstawie sześciokąta.
- Graniastosłup o podstawie trójkąta z wpisanym ostrosłupem o podstawie trójkąta.

4. Wielościany ścięte – komplet 7 szt. Materiał – plexi. Wymiar 18 cm.
- Ostrosłup o podstawie czworokąta.
- Stożek z ukośną płaszczyzną cięcia.
- Graniastosłup o podstawie kwadratu.
- Ostrosłup o podstawie trójkąta.
- Walec.
- Stożek cięty wzdłuż wysokości.
- Półkula.

5. Kalorymetr ze spiralą grzejną – 6 szt.

6. Multimetr analogowy DCV 2,5/10/50/250/600 V; ± 3% FS ACV 10/50/250/600 V; ±4,0% FS DCA 10/250/500 mA/10; ± 3% FS ACA 10/250/500 mA/10 A; ± 4% FS Opór 200 20/200 kΩ/2 MΩ; ±5,0% arc Impedancja wejściowa: 20 kΩ/V DC – 9 KΩ/V AC Normy bezpieczeństwa: EN 61010-1; CAT II 600V – 6 sztuk

7. Dekada indukcyjna

8. Dekada pojemnościowa

9. Dekada rezystancyjna

10. Akcesoria do torów jezdnych: Przesłony do czujników fotoelektrycznych

11. Akcesoria do torów jezdnych: Komplet uchwytów do czujników fotoelektrycznych do toru

12. Akcesoria do torów jezdnych: Rolka prowadząca z zaciskiem

13. Akcesoria do torów jezdnych: Bufor magnetycznych

14. Akcesoria do torów jezdnych: Bufor do zderzeń

15. Palnik Bunsena na kartusze

16. Kartusza – 2 sztuki

17. Części zamienne do zestawu precyzyjnych odważników szczelinowych

18. Naczynia połączone

19. Kamerton 2000 Hz

20. Zlewka NF, Boro 3.3, 1000 ml

21. Cylinder miarowy HF, Boro 3.3, 250 ml

22. Cylinder miarowy HF, Boro 3.3, 1000 ml

23. Przewód pomiarowy 4 mm, 1 mm2, 10 cm, czarny - 10 szt.

24. Zestaw odważników szczelinowych (rozdzielczość 0,5 g) 4 zaczepy na odważniki (po 5 g ± 2%), odważniki mosiężne (± 1%): 3 x 100 g, 3 x 50 g, 6 x 20 g, odważniki aluminiowe (± 1%): 3 x 10 g, 3x5 g, odważniki z tworzywa sztucznego (± 2%): 3x2 g, 3x1g, 3x0,5 g.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych
30000000-9 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
42000000-6 - Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie jednorazowo.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA WYBORU OFERTY
Najniższa cena – liczona jako łączna wartość sprzętu wykazana z formularzu ofertowym (załącznik nr 2)
Cena – 100%

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Adres

Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

583268555

Fax

583261556

NIP

5833163786

Tytuł projektu

Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski

Numer projektu

RPPM.03.02.02-22-0009/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

GREGORJAN Paulina Kilian, ul. Fabryczna 11, 05-500 Łoziska
data wpływu oferty 13.06.2017
cena netto: 4 433 zł
cena brutto: 5 452,59 zł
Liczba wyświetleń: 650