Strona główna
Logo unii europejskiej

Ogłoszenia

Dostępne 2245 ogłoszeń z wybranych kategorii

Aktualne X

Zakup systemu monitoringu wraz z wdrożeniem.

Do 19-08-2019 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZRZESZENI"- | warmińsko-mazurskie |

Renowacja elewacji kamienicy przy ul. Kard. Wyszyńskiego 17-19 w Tczewie

Do 19-08-2019 | GMINA MIEJSKA TCZEW | pomorskie |

Termomodernizacja zasilenia w energię cieplną technologii produkcji mas bitumicznych i emulsji asfaltowych

Do 19-08-2019 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH LUBARTÓW SPÓŁKA AKCYJNA- | lubelskie |

1. Budowa hali produkcyjnej, 2. Roboty brukowe, 3.Ogrodzenie placu

Do 19-08-2019 | "KOMPANIA LEŚNA CHODKIEWICZ, MAZURKIEWICZ, PETRYKOWSKI" SPÓŁKA JAWNA- | łódzkie |

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług doradczych i szkoleniowych w ramach projektu nr POWR.02.09.00-00-0012/16 „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Do 19-08-2019 | POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO "OIC POLAND" Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE- | cała Polska |

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy w m. Świemino, gm. Biesiekierz

Do 19-08-2019 | REGIONALNE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. W BIAŁOGARDZIE- | zachodniopomorskie |

Wykonania zabudowy stoiska wraz z panelem MPG w związku z udziałem w targach MEDICA 2019

Do 19-08-2019 | MDD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- | zagraniczne |

Modernizacja sieciowych przepompowni na ternie aglomeracji Wyrzysk

Do 19-08-2019 | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WYRZYSKU SP. Z O.O.- | wielkopolskie |

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPMP/2/2019

Do 19-08-2019 | ATMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- | małopolskie |

Zakup i montaż urządzeń dla budowy systemu opomiarowania kluczowych miejsc sieci kanalizacyjnej

Do 19-08-2019 | LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA- | dolnośląskie |

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPMP/3/2019

Do 19-08-2019 | EUROSTYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- | małopolskie |

Transportu i ubezpieczenia eksponatów w związku z udziałem w targach MEDICA 2019

Do 19-08-2019 | MDD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- | zagraniczne |

Modernizacja energetyczna trzech budynków mieszkalnych położonych w Sławnie przy ul. Basztowej 5, przy ul. Powstańców Warszawskich 4 oraz przy ul. Koszalińskiej 1

Do 19-08-2019 | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH NR 4 W SŁAWNIE- | zachodniopomorskie |