Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

2WAYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Udział firmy 2WAYS Sp. z o.o. w targach branżowych związanych z rynkiem usług prozdrowotnych wraz z realizacją programu promocji dla innowacyjnej usługi turystycznej na rynkach zagranicznych.

Numer projektu

POIR.03.03.03-14-0139/16-00

Program

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie

Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Miejsce realizacji projektu

Mazowieckie | Warszawa | Warszawa