Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Mon, 20 May 2019 20:53:37 +0200 <![CDATA[Zakup usług w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań]]> Przedmiot zamówienia jest certyfikacja 4 typów kotłów c.o. w zakresie zgodności z normą PN:EN 303-5:2012. Badania energetyczno – emisyjne obejmować będą: 1. Badania właściwości fizykochemicznych próbek paliw, węgla kamiennego i peletów drzewnych - wykonanie analizy technicznej: Wrt, Wa, Aa, Va, Vdaf, Qas, Qai, Qri - wykonanie analizy elementarnej: C, H, N, S 2. Przeprowadzenie badań energetyczno – emisyjnych kotłów c.o. wg. wytycznych norm i procedur: - PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie (pkt. 5.7 – 5.10) - PN-ISO 10396:2001 „Emisja ze źródeł stacjonarnych. Pobieranie próbek do automatycznego pomiaru stężenia składników gazowych” - Q/LS/01/D:2018 „Oznaczanie sprawności energetycznej” - /LS/02/D:2018 „Oznaczanie stężeń związków emitowanych w gazach odlotowych i technologicznych” W trakcie każdego testu, oznaczone zostaną średnie stężenia: CO2, O2, CO, LZO, SO2, NOx i pyłu. 3. Opracowanie wyników badań i analiz w tym określenie klasy efektywności energetycznej kotłów c.o. oraz wydanie sprawozdania z badań a w razie spełnienia odpowiednich dokumentów: - zaświadczenia potwierdzającego klasyfikację badanych kotłów c.o. wg normy PN-EN 303-5:2012, - świadectwo spełnienia kryteriów zawartych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18512 Mon, 20 May 2019 20:44:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18512 <![CDATA[organizacja wyjazdów i obsługi targów]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie części zadania polegającego na kompleksowej organizacji wyjazdów i obsługi międzynarodowych targów branży modowej: 1. COLLECTION PREMIÈRE MOSCOW - Rosja – 3-6 września 2019 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18511 Mon, 20 May 2019 20:43:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18511 <![CDATA[Realizacja staży zawodowych]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia stażów zawodowych dla 54 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie w zawodach: Technik mechanik, Technik mechanik pojazdów samochodowych, Technik elektronik, Technik cyfrowych procesów graficznych, Technik informatyk, Technik elektryk, Technik mechatronik w okresie od 8 lipca 2019r. do 2 sierpnia 2019r. w ramach realizacji projektu „Z techniką w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186038 Mon, 20 May 2019 20:39:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186038 <![CDATA[Usługa montażu animacji na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do matematyki (1250 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6033/18-00]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi montażu animacji w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do matematyki (1250 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6033/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185908 Mon, 20 May 2019 20:31:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185908 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringu w postaci suchego prowiantu i obiadu dwudaniowego w ramach projektu Dzienny dom seniora w Gminie Strzyżewice]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie posiłków oraz suchego prowiantu dla każdego z Uczestników projektu, do pomieszczenia wyznaczonego przez Zamawiającego w opakowaniach zbiorczych transportowych, utrzymujących odpowiednią świeżość i temperaturę dostarczanych posiłków w ramach realizowanego projektu pt. „Dzienny dom seniora w Gminie Strzyżewice”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18510 Mon, 20 May 2019 20:23:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18510 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7.MKIS.2019 dotyczy wyboru TENERA/KI DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ do przeprowadzenia Warsztatów – samozatrudnienie, przedsiębiorczość, ekonomia społeczna w projekcie pt. „Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej”]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór trenera/ki ds. ekonomii społecznej do przeprowadzenia Warsztatów – samozatrudnienie, przedsiębiorczość, ekonomia społeczna - Moduł II w ramach Bloku II – Aktywna integracja o charakterze zawodowym w projekcie pt. „Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej”. Zakres usługi obejmuje przeprowadzenie w okresie czerwiec - lipiec 2019 r. warsztatów – samozatrudnienie, przedsiębiorczość, ekonomia społeczna w łącznym wymiarze 30 godzin dla 20 uczestników projektu (BO) w wieku aktywności zawodowej 15-40 lat, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 15-30 lat, wykluczonych i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie miasta Ełku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186037 Mon, 20 May 2019 20:21:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186037 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6.MKIS.2019 dotyczy wyboru SUPERWIZORA /KI/COACHA w projekcie pt. „Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej”]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór SUPERWIZORA /KI/COACHA do superwizowania/coachingu 2 zespołów streetworkerów w ramach modułu III - Usługi wspierające animację lokalną – streetworking, Blok I – Aktywna integracja o charakterze społecznym w projekcie pt. „Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej”. Zakres usługi obejmuje przeprowadzenie superwizji/coachingu w okresie czerwiec 2019 r. – luty 2020 r. w łącznym wymiarze 48 godzin dla 4 streetworkerów pracujących z 20-oma uczestnikami projektu (BO) w wieku aktywności zawodowej 15-40 lat, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 15-30 lat, wykluczonymi i/lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym zamieszkującymi na terenie miasta Ełku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186036 Mon, 20 May 2019 20:13:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186036 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na świadczenie usług fizjoterapii w ramach projektu Dzienny dom seniora w Gminie Strzyżewice.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fizjoterapii (1 fizjoterapeuta) w ramach realizowanego projektu pt. „Dzienny dom seniora w Gminie Strzyżewice" dla 30 Uczestników projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18483 Mon, 20 May 2019 20:06:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18483 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2019 r., nr 1/05/2019 dla przedmiotu zamówienia: Usługi noclegowe i cateringowe w ramach projektu „Efektywni, gdy aktywni!”]]> II. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia objętego Zapytaniem jest świadczenie usług noclegowych i cateringowych w ramach projektu „Efektywni, gdy aktywni!”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie następujących usług: − wynajem sali szkoleniowej dla 24 grup, dla każdej w ciągu 3 dni po 24 godziny łącznie– łącznie 576 godzin, − usługi cateringowe:  zorganizowanie przerwy kawowej – dla 24 grup, w każdej 16 osób, przez 3 dni – łącznie 1152 osobodni,  zorganizowanie przerwy obiadowej – dla 24 grup, w każdej 16 osób, przez 3 dni – łącznie 1152 osobodni,  zorganizowanie kolacji – dla 24 grup, w każdej 16 osób, przez 2 dni – łącznie 768 osobodni, − usługi noclegowe – dla 24 grup, w każdej 16 osób, 2 noce – łącznie 768 osobonocy. b. Zamawiający planuje przeprowadzenie w tym samym terminie (jednocześnie) realizację od 4 do 8 grup szkoleniowych. Oznacza to, że przedstawione obiekty muszą mieć możliwość organizacji w tym samym czasie szkolenia (wraz z pełnym cateringiem i noclegiem) dla minimum 128 osób w 8 salach szkoleniowych. Zamawiający nie wymaga realizacji usług w jednym obiekcie. c. W ramach wynajmu sali szkoleniowej należy uwzględnić: − wynajem sali wyposażonej m.in. w stoły, krzesła, rzutnik multimedialny z ekranem, komputer, tablice, flipchart lub tablice suchościeralne, bezprzewodowy dostęp do Internetu; − koszty utrzymania sali, w tym energii elektrycznej. d. Sala szkoleniowa oraz budynek, w którym się znajduje ta sala będą zapewniały dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową (tj. dostosowanie architektoniczne). e. W ramach każdej przerwy kawowej należy uwzględnić: kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytrynę, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce oraz soki. f. W ramach każdej przerwy obiadowej i kolacji należy uwzględnić zupę, drugie danie oraz napój. g. Na etapie rekrutacji osoby z niepełnosprawnościami wypełnią formularz badający specyficzne potrzeby wynikające z niepełnosprawności i problemów zdrowotnych. W przypadku specjalnych potrzeb żywieniowych zostaną one w ramach wszystkich posiłków zapewnione zgodnie z zapotrzebowaniem danego uczestnika projektu (np. posiłki wegetariańskie, bezglutenowe, o niskim indeksie glikemicznym itp.). h. W ramach usług noclegowych należy uwzględnić: − nocleg w miejscu o standardzie maksymalnie hotelu 3* w pokojach co najmniej 2-osobowych; − śniadanie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186035 Mon, 20 May 2019 20:06:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186035 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/2019 „GŁÓWNY AERODYNAMIK”]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie Głównego Aerodynamika w oparciu o umowę o dzieło w projekcie pn. Opracowanie innowacyjnego szybowca klasy 18-metrowej z zastosowaniem innowacyjnej technologii kompozytów cienkowarstwowych współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. W ramach realizacji projektu Główny Aerodynami wykona prace w obszarze badań przemysłowych, prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych związane z opracowaniem innowacyjnego szybowca wyczynowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18507 Mon, 20 May 2019 20:02:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18507 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na świadczenie usług instruktora terapii zajęciowej w ramach projektu Dzienny dom seniora w Gminie Strzyżewice.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług instruktora terapii zajęciowej (1 instruktor) w ramach realizowanego projektu pt. „Dzienny dom seniora w Gminie Strzyżewice" dla 30 Uczestników projektu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18482 Mon, 20 May 2019 20:00:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18482 <![CDATA[Usługa udźwiękowienia / realizacji dźwięku na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do matematyki (1250 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6033/18-00]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi udźwiękowienia / realizacji dźwięku w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do matematyki (1250 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6033/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185880 Mon, 20 May 2019 19:58:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185880 <![CDATA[Rekrutacja specjalisty do prac w zespole projektowym]]> Podstawa prawna: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem wymogów dotyczących przejrzystości oraz zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w drodze stosowania zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –2020 wydanych przez Ministra Rozwoju i Finansów z 19 lipca 2017 r. W ramach projektu poszukuje się specjalisty do spraw projektowania https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18505 Mon, 20 May 2019 19:45:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18505 <![CDATA[Usługi w ramach umowy zlecenie na stanowisku: logopeda]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór logopedy na umowę zlecenia w ramach projektu "Żłobek szansą na aktywność II" w celu stymulowania rozwoju mowy dzieci uczestników projektu polegającego na: a) diagnozy logopedycznej b) usprawnianiu motoryki narządów artykulacyjnych c) doskonaleniu zdolności rozumienia mowy d) wzbogacaniu zasobu słownictwa dzieci e) poprawianiu zdolności komunikacyjnych dzieci f) poprawie artykulacji głosek. Wykonywanie zlecenia będzie realizowane w miejscowości Lublin. Wymiar - 30 godzin miesięcznie w planowanym okresie czerwiec 2019 r. - 04.11.2020 r Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy i /lub ilości godzin. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184899 Mon, 20 May 2019 19:03:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184899 <![CDATA[Zakup usług badawczych i przedwdrożeniowych]]> Zakup usług badawczych i przedwdrożeniowych niezbędnych do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych i przedwdrożeniowych w planowanym do realizacji projekcie B+R pt. „Opracowanie innowacyjnej aplikacji - Zakuper dla klientów indywidualnych oraz platformy e-commerce dla przedsiębiorstw, z nowoczesnymi algorytmami rozpoznawania produktów na podstawie obrazu z kamery smartfona”. W ramach prac badawczo-rozwojowych wykonawca zrealizuje: 1. Prace rozwojowe w zakresie implementacji alternatywnych metod rozpoznawania obrazu: 2. Prace rozwojowe w zakresie integracji wstępnie wytrenowanej sieci neuronowej oraz własnej, stworzonej przez Zamawiającego w projekcie B+R z platformą Zakuper. W ramach prac przedwdrożeniowych wykonawca zrealizuje: 1. Prace przedwdrożeniowe dotyczące opracowania i wykonania interfejsu programistycznego (API) pozwalającego na testowanie i udostępnienie komercyjne wyników prac B+R na platformie Zakuper. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18477 Mon, 20 May 2019 18:42:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18477 <![CDATA[Przygotowanie studium wykonalności dla projektu B+R, planowanego do realizacji przez Brave Commerce Group 2 Sp. z o.o., związanego z opracowaniem zaawansowanych algorytmach rozpoznawania obrazu.]]> Przedmiotem zamówienia są usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym, polegające na opracowaniu studium wykonalności dla projektu B+R, planowanego do realizacji przez firmę Brave Commerce Group 2 Sp. z o.o. Planowany projekt B+R polegał będzie m.in. na opracowaniu zaawansowanych algorytmów rozpoznawania obrazu i późniejszym wykorzystaniu w aplikacji i na platformie Zakuper. Zamawiający stara się o dofinansowanie wymienionych usług w ramach I Osi Priorytetowej - Gospodarka Wiedzy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020: Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach: Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, typ projektu A: Mały bon na innowacje. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18494 Mon, 20 May 2019 18:42:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18494 <![CDATA[Zakup usług proinnowacyjnych przez firmę BCG 2 Sp. z o. o., w celu wdrożenia innowacji procesowej w aplikacji Zakuper.]]> Przedmiotem zamówienia są usługi proinnowacyjne, polegające na wykonaniu zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu (usługi living lab), które uwzględniają co najmniej dwa cykle testów w celu optymalizacji wyników końcowych projektu. Zamawiający stara się o dofinansowanie wskazanych usług w ramach I Osi Priorytetowej - Gospodarka Wiedzy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020: Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach: Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, typ projektu A: Mały bon na innowacje. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18478 Mon, 20 May 2019 18:41:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18478 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2019/PJŻ/GG]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa usługi teleopieki, polegającej na udostępnieniu urządzeń komunikacji alarmowej tzw. Bransoletek Życia (bransoletka, smartfon, karta SIM, Centrum Monitorowania 24h) lub równoważnych urządzeń w postaci np. bransoletka, opaska, brelok, wisiorek dla osób niesamodzielnych z terenu powiatu gostyńskiego i gnieźnieńskiego. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje również szkolenie z obsługi urządzeń, serwisowanie urządzeń, monitorowanie funkcji życiowych użytkowników przez 24h/7dni tygodnia. Przedmiotem usługi jest udostępnienie urządzeń komunikacji alarmowej w ilości min. 30 szt. od momentu podpisania umowy tj. najpóźniej od czerwca 2019 r. do końca grudnia 2020 r. Rozliczanie za usługę nastąpi na podstawie faktycznego wykorzystania urządzeń, mierzonego w osobomiesiącach, jednakże nie więcej niż łącznie 720 osobomiesięcy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186030 Mon, 20 May 2019 18:20:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186030 <![CDATA[Przeprowadzenie grupowych i indywidulanych konsultacji psychologicznych oraz dietetycznych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych będących Uczestnikami/czkami Projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”]]> Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania obejmuje: I. przeprowadzenie grupowych i indywidulanych konsultacji psychologicznych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych będących Uczestnikami/czkami Projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”. Konsultacje grupowe w wymiarze 30 godzin obejmować będą zagadnienia: komunikacji, radzenia ze stratą, śmiercią, żałobą, seksualność osób niepełnosprawnych, zachowań trudnych, agresji i autoagresji. Konsultacje indywidulane przeprowadzone zostaną w wymiarze ogółem 864 godzin; II. przeprowadzenie grupowych i indywidulanych konsultacji dietetycznych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych będących Uczestnikami/czkami Projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”. Konsultacje grupowe w wymiarze 30 godzin obejmować będą zagadnienia: zdrowego żywienia, diety osób chorych, prawidłowych nawyków żywieniowych. Konsultacje indywidulane przeprowadzone zostaną w wymiarze ogółem 432 godzin. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186029 Mon, 20 May 2019 18:03:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186029 <![CDATA[ZO nr 01/05/2019/Z004/57/BP zaprojektowanie, wykonanie, przetestowanie oraz wdrożenie aplikacji do wykonywania testów automatycznych w SAP]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawców odpowiedzialnych za zaprojektowanie, wykonanie, przetestowanie oraz wdrożenie aplikacji do wykonywania testów automatycznych w SAP. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186028 Mon, 20 May 2019 17:52:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186028 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.1.1/2019 - Realizacja usługi badawczej dot. opracowania rozwiązań w obszarze sztucznej inteligencji]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi badawczej dot. opracowania rozwiązań w obszarze sztucznej inteligencji. Usługa badawcza będąca przedmiotem wyceny jest częścią projektu badawczego Zamawiającego dot. opracowania nowatorskich metod z obszaru nieintruzywnej eksploracji procesów i analityki danych i stworzenia bazującego na nich oprogramowania, mającego na celu wykrywanie powtarzalnych procesów biznesowych wykonywanych przez pracownika biurowego na komputerze przy pomocy klawiatury i myszki. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18487 Mon, 20 May 2019 17:40:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18487 <![CDATA[Nr referencyjny ZP/2/2019/IN: „Inspektor Nadzoru dla zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej na terenie miejscowości Klucze”]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest profesjonalne świadczenie usług doradczych oraz czynności związanych z zarządzaniem, kontrolną i nadzorem inwestorskim na etapie realizacji robót budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej na terenie miejscowości Klucze” w zakresie głównej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z wyłączeniem przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185734 Mon, 20 May 2019 17:27:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185734 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019/POIR]]> Zamówienie obejmuje wykonanie 2 szt. usług doradczych z zakresu tzw. profesjonalnego procesu projektowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18492 Mon, 20 May 2019 17:17:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18492 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr ICT/EGZ/2/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu egzaminów ECCC lub równoważnych zgodnie z ramą kompetencji DIGCOMP (stanowiącą Załącznik numer 6: „Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych”, do niniejszego Zapytania Ofertowego) na poziomie A (podstawowym) potwierdzających nabycie przez uczestników Projektu kompetencji DIGCOMP obejmujących wszystkie z 5 obszarów i 21 kompetencji potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu ECCC lub równoważnego na poziomie podstawowym A dla 252 Uczestników Projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186023 Mon, 20 May 2019 17:12:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186023 <![CDATA[Usługa badawcza polegająca na określeniu sposobu pielęgnacji roślin dla potrzeb stworzenia innowacyjnego systemu mebli do przestrzeni komercyjnych z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego]]> Usługa badawcza polegająca na określeniu sposobu pielęgnacji roślin dla potrzeb stworzenia innowacyjnego systemu mebli do przestrzeni komercyjnych z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego, składająca się z następujących części: CZĘŚĆ I: Dobór oświetlenia pod kątem użyteczności dla roślin ozdobnych, CZĘŚĆ II: Badania nad optymalizacją uprawy roślin ozdobnych i użytkowych(w tym ziół) we wnętrzach, CZĘŚĆ III: Badania nad możliwością zastosowania mchu stabilizowanego, CZĘŚĆ IV: Analiza mikrobiologiczna środowiska wewnętrznych ogrodów wertykalnych. Szczegółowy opis ww. części zamówienia znajduje się w załączniku do ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1183284 Mon, 20 May 2019 16:30:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1183284 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY]]> Fundacja Inicjatyw Społecznych „Barwy Ziemi” na terenie województwa mazowieckiego na obszarach poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego, w ramach projektu INTEGRACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA – szansą na jutro! RPMA.09.01.00-14-a762/18 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Szkolenia zawodowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186014 Mon, 20 May 2019 16:10:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186014 <![CDATA[Pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych w podmiotach leczniczych]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych, przewidzianych standardem kształcenia, dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo I stopnia, będących uczestnikami Projektu nr POWR.05.03.00-0049/17 pn. „Poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo drogą do zwiększenia ilości absolwentów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, okres realizacji projektu - do 30.09.2021r. Zamówienie częściowe na rok 2019 (semestr VI) - przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo I stopnia, będących uczestnikami Projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo drogą do zwiększenia ilości absolwentów” w zakresie: I. Praktyki zawodowe realizowane w podmiotach leczniczych, z którymi Uczelnia podpisze umowę o współpracy w zakresie realizacji praktyki zawodowej w dziedzinie: 1. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 2. Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne 3. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia 4. Opieka paliatywna Kod CPV 80320000-3 Nazwa kodu CPV Usługi edukacji medycznej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186012 Mon, 20 May 2019 15:57:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186012 <![CDATA[Pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych w podmiotach leczniczych]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych, przewidzianych standardem kształcenia, dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo I stopnia, będących uczestnikami Projektu nr POWR.05.03.00-0049/17 pn. „Poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo drogą do zwiększenia ilości absolwentów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, okres realizacji projektu - do 30.09.2021r. Zamówienie częściowe na rok 2019 (semestr IV) - przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo I stopnia, będących uczestnikami Projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo drogą do zwiększenia ilości absolwentów” w zakresie: I. Praktyki zawodowe realizowane w podmiotach leczniczych, z którymi Uczelnia podpisze umowę o współpracy w zakresie realizacji praktyki zawodowej w dziedzinie: 1. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne 2. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 3. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne Kod CPV 80320000-3 Nazwa kodu CPV Usługi edukacji medycznej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186011 Mon, 20 May 2019 15:55:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186011 <![CDATA[Opracowanie projektowej dokumentacji wykonawczej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach realizacji Projektu: Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektowej dokumentacji wykonawczej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach realizacji Projektu pn. Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Zapytaniu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185976 Mon, 20 May 2019 15:54:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185976 <![CDATA[Realizacja usługi - AMES test, zapytanie ofertowe nr 20 05 2019 E]]> AMES test https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186010 Mon, 20 May 2019 15:53:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186010 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/GTB/Adikam/2019 z dnia: 20.05.2019 r. na realizację kompleksowej usługi rezerwacji powierzchni oraz organizacji pobytu pracowników firmy Adikam Sp. z o.o. na targach ANUGA Kolonia]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu: − powierzchni wystawienniczej; − tłumacza na język polski; − noclegów wraz ze śniadaniem; − ubezpieczenia podróżnego; − transportu uczestników targów; − transport eksponatów oraz materiałów promocyjnych w związku z uczestnictwem Zamawiającego w ANUGA Kolonia 2019 (5-9.10.2019 r., Messe Cologne, Messeplatz 1, 50679 Köln, Niemcy ) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186007 Mon, 20 May 2019 15:51:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186007 <![CDATA[Dmuchawce, latawce, wiatr - demokratyczny punkt przedszkolny - wyżywienie]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie 4 posiłków dziennie dla maksymalnie 25 dzieci – docelowa ilość dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w ramach Projektu, w dni robocze od poniedziałku do piątku w okresie 1.06.2019 - 31.03.2020 r. – łącznie w okresie realizacji zamówienia do 5250 osobodni. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18491 Mon, 20 May 2019 15:51:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18491 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostarczenie posiłków]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa posiłków dla 30-osobowej grupy dzieci w wieku od 6 do 36 miesięcy w żłobku zlokalizowanym przy ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec, zgodnie z jadłospisem przygotowanym z uwzględnieniem potrzeb żywieniowych dzieci w wieku żłobkowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186006 Mon, 20 May 2019 15:49:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186006 <![CDATA[NCBIR/01/2019/Usługi programowania]]> Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja na stanowisko Młodszy programista z doświadczeniem w zakresie uczenia maszynowego w formie umowy zlecenia w ramach projektu pt. „Warehouse Intelligence - środowisko analizy, planowania i optymalizacji procesów intralogistycznych oparte o algorytmy sztucznej inteligencji.” w ramach Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Konkurs 2/1.1.1/2019 Szybka ścieżka https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18486 Mon, 20 May 2019 15:49:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18486 <![CDATA[Usługa związana z wykonaniem 500 egzemplarzy edukacyjnej gry planszowej „Ekonomia Społeczna” na bazie istniejącego projektu]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z wykonaniem 500 egzemplarzy edukacyjnej gry planszowej „Ekonomia Społeczna” na bazie istniejącego projektu utworzonego w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim. Na przedmiot zamówienia składa się: a) Wykonanie/wydruk na podstawie przekazanych projektów graficznych: planszy, kart do gry, pudełka do zapakowania gry wraz z wypraską, instrukcji, kart do zapisywania wyników gry, b) Załączenie pionków różnokolorowych i kostek do gry, c) Złożenie gry i zafoliowanie pudełka, d) Transport do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186001 Mon, 20 May 2019 15:47:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186001 <![CDATA["Wykonanie i dostawa rodzinnej gry dydaktycznej planszowej "Puszcza Białowieska".]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa rodzinnej gry dydaktycznej planszowej "Puszcza Białowieska" wg następującego opisu: Zamawiający posiada pliki gry w formacie idml i indd. 1.Założenia gry dydaktycznej planszowej „Puszcza Białowieska” • Ilość: 800 szt. • Opis gry dydaktycznej Komplet gry dydaktycznej „Puszcza Białowieska” stanowią następujące elementy: opakowanie, plansza do gry, 8 pionków, kostka do gry, 120 kart z pytaniami, instrukcja dla graczy, karta z odpowiedziami. • Plansza do gry Plansza oklejana Wymiar: ok.480x480 mm +/-10 mm Materiał: tektura szara 2,0 mm + płótno 100 g Druk: 4/1 • Karty Wymiar: ok.70x100 mm +/-15 mm, zaokrąglone rogi Materiał: karton deo 250 g Druk: 4/4, niespadowy Ilość: 120 sztuk Pakowanie: woreczek strunowy W zestawie znajduje się 120 kart z pytaniami. Na awersie każdej karty zamieszczone jest jedno pytanie odnoszące się do przyrody Puszczy Białowieskiej i 3 odpowiedzi. Na rewersie karty znajduje się rysunek puszczańskiego zwierzęcia. Pionki do gry - Pionki przedstawiają 8 zwierząt występujących w Puszczy Białowieskiej - żubra, wilka, zająca, rysia, sarnę, dzika, lisa, bobra. Każdy z pionków powinien być w innym kolorze. Pionki powinny być zapakowane w woreczku strunowym. Ilość: 8 szt. Wymiar (wysokość): ok. 30 mm +/-5 mm, Szerokość pionków od 4 do 10 mm Materiał: plastik lub drewno Pionki muszą stać samodzielnie na planszy, w razie potrzeby należy je wykonać na stabilnej podstawce, która umożliwi bezproblemowe stanie pionka na planszy. • Kostka do gry Ilośc:1 szt. Wymiar: ok.16 mm Materiał: plastik lub drewno (odpowiednio do pionków: pionki plastikowe - kostka plastikowa, pionki drewniane - kostka drewniana) Kolor: dowolny, oczka 1-6 Pakowanie: woreczek strunowy • Karta odpowiedzi Poprawne odpowiedzi umieszczone zostaną na karcie z odpowiedziami Wymiar: ok. 240x210 mm +/-10 mm Materiał: duoboard 250 g Druk: 4/4 • Instrukcja gry Instrukcja, 2 str. Wymiar: ok. 240x180 mm +/-10 mm Materiał: offset 100 g Druk: 1/1 • Opakowanie Pudełko wieko-denko Wymiar: ok. 250x250x50 mm +/-20 mm Materiał: tektura szara ok.1,2 mm + płótno 100 g Druk: 4/0 wieko, 4/0 denko Na awersie pudełka - tytuł gry i ilustracja nawiązująca do planszy, na bokach pudełka – z jednej strony logotypy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z drugiej strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kolorze, druk4/4 2. Projekt graficzny wszystkich wymienionych pozycji wymaga akceptacji Zamawiającego przed ostatecznym wydrukiem gry. 3. Zasady dostarczenia: • Wykonawca zobowiązuje się wykonać druk i dostarczyć przedmiot zamówienia do magazynu Zamawiającego: 17-200 Hajnówka, ul. 3-go Maja 25 w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30 własnym transportem lub transportem za pośrednictwem firmy kurierskiej, na własne ryzyko i na własny koszt, w terminie 20 dni roboczych od dnia uzyskania ostatecznej akceptacji wydruku próbnego, jednak nie później niż termin trwania umowy. • Wykonawca zobowiązuje się do zapakowania gier w trwałych kartonach pakowanych do max. 10 kg. • Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie przeprowadzony na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186004 Mon, 20 May 2019 15:43:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186004 <![CDATA[Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Łodzi, w miejscu ich zamieszkania.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie Łodzi, w miejscu ich zamieszkania. W ramach postępowania nastąpi wybór przedsiębiorstwa społecznego , które świadczyć będą usługi dla uczestników projektu. Ustalenie miejsc i terminów świadczenia usług uzależnione będzie od miejsca zamieszkania uczestników projektu i ustalane wspólnie pomiędzy Zamawiającym, wykonawcami oraz osobami niesamodzielnymi. Wyłoniony wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia 15 osób wykonujących usługi opiekuńcze każdej w wymiarze min, 80h/mc. Ww. osoby będą wykonywały swoją pracę przez okres 24 miesięcy. Wykonawca usług opiekuńczych będzie także odpowiedzialny za przygotowanie merytoryczne osób wykonujących usługi opiekuńcze oraz zapewnienia im niezbędnych artykułów higienicznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185993 Mon, 20 May 2019 15:38:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185993 <![CDATA[Zakup usługi utrzymania eksploatacyjnego systemu SWZPI (EPM2013)]]> Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie eksploatacyjne Systemu Wsparcia Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi (EPM 2013) przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185990 Mon, 20 May 2019 15:29:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185990