Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 11 Jul 2020 22:38:05 +0200 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wynagrodzenie prowadzącego warsztaty nt. „Higiena życia. Jak dbać o siebie i jak postępować w czasie pandemii” i „Stworzenie dekalogu zdrowia w złotym wieku życia” podczas wyjazdu 4- dniowego rodzinnego do miejscowości Ustka]]> Przedmiotem zamówienia jest wynagrodzenie prowadzącego warsztaty nt. „Higiena życia. Jak dbać o siebie i jak postępować w czasie pandemii” i „Stworzenie dekalogu zdrowia w złotym wieku życia” podczas wyjazdu 4- dniowego rodzinnego do miejscowości Ustka, powiat słupski, województwo pomorskie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253685 Sat, 11 Jul 2020 20:30:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253685 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na usługę świadczoną przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe w miejscowości Ustka podczas czterodniowego wyjazdu rodzinnego organizowanego przez Koło PZN Braniewo]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe w miejscowości Ustka, powiat słupski, województwo pomorskie dotycząca obsługi czterodniowego wyjazdu rodzinnego organizowanego przez Koło PZN Braniewo. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253684 Sat, 11 Jul 2020 20:24:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253684 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na usługę transportową dla 40 osób do miejscowości Ustka podczas czterodniowego wyjazdu rodzinnego organizowanego przez Koło PZN z Braniewa]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa dla 40 osób do miejscowości Ustka, powiat słupski, województwo pomorskie i z powrotem dotycząca obsługi czterodniowego wyjazdu rodzinnego organizowanego przez Koło PZN z Braniewa. Przewidywana przejechana odległość wraz z wycieczkami po okolicy na miejscu to 800km. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253683 Sat, 11 Jul 2020 20:10:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253683 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wynagrodzenie prowadzącego warsztaty nt. „Higiena życia. Jak dbać o siebie i jak postępować w czasie pandemii” i „Stworzenie dekalogu zdrowia w złotym wieku życia” podczas wyjazdu 4- dniowego rodzinnego do miejscowości Ustka]]> Przedmiotem zamówienia jest wynagrodzenie prowadzącego warsztaty nt. „Higiena życia. Jak dbać o siebie i jak postępować w czasie pandemii” i „Stworzenie dekalogu zdrowia w złotym wieku życia” podczas wyjazdu 4- dniowego rodzinnego do miejscowości Ustka, powiat słupski, województwo pomorskie dla 40 osób. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253682 Sat, 11 Jul 2020 20:05:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253682 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na usługę świadczoną przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe w miejscowości Ustka podczas czterodniowego wyjazdu rodzinnego organizowanego przez Koło PZN Braniewo]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe w miejscowości Ustka, powiat słupski, województwo pomorskie dotycząca obsługi czterodniowego wyjazdu rodzinnego organizowanego przez Koło PZN Braniewo. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253681 Sat, 11 Jul 2020 19:58:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253681 <![CDATA[Usługi polegające na pełnieniu roli Operatora platformy e-podręczniki na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Język Polski, dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6044/18-00]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu roli Operatora platformy e-podręczniki w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Język Polski, dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6044/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253678 Sat, 11 Jul 2020 19:52:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253678 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na usługę transportową dla 40 osób do miejscowości Ustka podczas czterodniowego wyjazdu rodzinnego organizowanego przez Koło PZN Braniewo]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa dla 40 osób do miejscowości Ustka, powiat słupski, województwo pomorskie dotycząca obsługi czterodniowego wyjazdu rodzinnego organizowanego przez Koło PZN Braniewo. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253680 Sat, 11 Jul 2020 19:35:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253680 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wynagrodzenie prelegentów na spotkaniach grup samopomocowych w kole PZN w Lidzbarku Warmińskim]]> Przedmiotem zamówienia jest wynagrodzenie prelegentów na spotkaniach grup samopomocowych w kołach PZN na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253679 Sat, 11 Jul 2020 19:20:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253679 <![CDATA[Przeprowadzenie badań mających na celu określenie technologii transmisji danych z autonomicznych czujników terenowych do Wieży Nawadniającej w celu dostarczania bieżących informacji nt. kluczowych parametrów grunty w referencyjnych punktach pomiarowych]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań mających na celu określenie technologii transmisji danych z autonomicznych czujników terenowych do Wieży Nawadniającej w celu dostarczania bieżących informacji nt. kluczowych parametrów grunty w referencyjnych punktach pomiarowych. Przedmiotem prac będą badania laboratoryjne 3 wybranych technologii komunikacji bezprzewodowej pod katem możliwości zastosowania w konstrukcji autonomicznych słupków pomiarowych w celu możliwie energooszczędnej transmisji na dalekie odległości. Badania pozwolą na zintegrowanie w warunkach laboratoryjnych modelu systemu połączonych czujników z modułem komunikacji wieży. Na tym etapie rozwijana będzie jedynie komunikacja z wyłączeniem techniki opomiarowania gleby i pozyskiwania energii na potrzeby słupka. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33698 Sat, 11 Jul 2020 19:09:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33698 <![CDATA[Wykonanie prac B+R w roli Starszy Programista Elektronik w projekcie badawczym]]> Wykonanie prac B+R w roli Starszy Programista Elektronik w ramach projektu badawczo-rozwojowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33697 Sat, 11 Jul 2020 18:46:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33697 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/BDZVI/2020 dotyczące dostaw cateringu/wyżywienia dla 30 dzieci do lat 3 będących pod opieką żłobka na ul. Ks. J. Popiełuszki 10A 20-100 Lubartów]]> Zapytanie ofertowe: Na dostawy cateringu/wyżywienia dla 30 dzieci do lat 3 będących pod opieką żłobka na ul. Ks. J. Popiełuszki 10A 20-100 Lubartów w ramach realizacji projektu „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3 w powiecie Lubartowskim”, nr projektu RPLU.09.04.00-06-0052/18 1. Dostawy cateringu będą prowadzone według harmonogramu w okresie od 01.08.2020 r. do minimum 31.05.2022r. (Zamawiający zastrzega możliwość zmiany harmonogramu, który przedstawi wykonawcy) 2. Wykonawca zapewnia dostawy własnymi środkami transportu w naczyniach utrzymujących ciepło, odpowiednich do przetrzymywania pożywienia dla dzieci do lat 3 oraz z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny żywności. 3. Dostawy będą prowadzone od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy wg harmonogramu ustalonego z personelem placówki żłobkowej. Dostawy codzienne dla 30 dzieci (Zamawiający zastrzega możliwość przebywania mniejszej ilości dzieci w placówce - o czym będzie informował Wykonawcę na bieżąco w każdy dzień). Dostawy obejmują posiłki całodzienne – śniadanie, obiad (dwa dania i napój), podwieczorek. Dostawy cateringu/wyżywienia będą prowadzone w ramach realizacji projektu „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3 w powiecie Lubartowskim”, nr projektu RPLU.09.04.00-06-0052/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 9: Rynek pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253677 Sat, 11 Jul 2020 10:34:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253677 <![CDATA[Wykonanie prac B+R w roli Główny inżynier badań elektronicznych w projekcie badawczym]]> Wykonanie prac B+R w roli Główny inżynier badań elektronicznych w ramach projektu badawczo-rozwojowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33694 Sat, 11 Jul 2020 09:37:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33694 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/07/2020/DDP]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia zawodowego zgodnego z Indywidualnym Planem Działania: Programista operator CNC – dla 12 uczestników projektu „Dołącz do pracujących!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 10.00.00 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie: 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253672 Fri, 10 Jul 2020 23:46:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253672 <![CDATA[Realizacja usług na stanowisku zastępca kierownika zarządzającego w projekcie badawczym]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rekrutacja na stanowisko Zastępca kierownika zarządzającego projektem w projekcie badawczym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33691 Fri, 10 Jul 2020 23:10:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33691 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 4/2020 dotyczące zakupu infrastruktury serwerowej – serwery dedykowane]]> Dostawa infrastruktury serwerowej – serwery dedykowane spełniające minimalną konfigurację pozwalającą badać́ modele na 30 tys. żądań, przedstawioną w projekcie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253669 Fri, 10 Jul 2020 23:03:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253669 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na usługę trenera kursu zawodowego „Pracownik magazynowy z obsługą wózków widłowych"]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu zawodowego „Pracownik magazynowy z obsługą wózków widłowych” dla Uczestników/ Uczestniczek w ramach projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253667 Fri, 10 Jul 2020 22:59:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253667 <![CDATA[wybór wykonawców usług szkoleniowych]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego mającego na celu uzyskanie umiejętności/kwalifikacji zawodowych dla 33 Uczestników projektu pt.: „Twój krok w przyszłość!”, nr RPWP.06.02.00-30-0106/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa), które obejmuje: I. A. przeprowadzenie Kursu sprzedawcy Liczebność grupy: 1 grupa x 11 osób Łącznie zamówienie obejmuje 120 godzin zajęć na grupę Miejsce: Trzcianka Termin: lipiec 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r. B. przeprowadzenie egzaminów potwierdzających nabycie kwalifikacji w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. II. A. przeprowadzenie Kursu pomocy kuchennej Liczebność grupy: 1 grupa x 10 osób Łącznie zamówienie obejmuje 120 godzin zajęć Miejsce: Trzcianka Termin: lipiec 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r. B. przeprowadzenie egzaminów potwierdzających nabycie kwalifikacji w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. III. A. przeprowadzenie Kurs Logistyk z obsługą komputera Liczebność grupy: 1 grupa x 5 osób Łącznie zamówienie obejmuje 120 godzin zajęć Miejsce: Piła Termin: lipiec 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r. B. przeprowadzenie egzaminów potwierdzających nabycie kwalifikacji w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. IV. A. przeprowadzenie Kursu Konserwator terenów zielonych z uprawnieniami do 1 kV Liczebność grupy: 1 grupa x 7 osób Łącznie zamówienie obejmuje 120 godzin zajęć Miejsce: Piła Termin: lipiec 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r. B. przeprowadzenie egzaminów potwierdzających nabycie kwalifikacji w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawca zapewni: - samodzielnie opracowany program szkolenia (zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami w zakresie efektów kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych) – Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu program szkolenia do zatwierdzenia przed rozpoczęciem zajęć, - przygotuje i przeprowadzi test na początku i końcu szkolenia. - do prowadzenia zajęć dydaktycznych kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu kursów oraz doświadczenie z zakresu tematycznego szkolenia. - poczęstunek w postaci: kawa, herbata, mleko, cukier, cytryna– bez ograniczeń; woda mineralna gazowana i niegazowana; ciastka różne rodzaje. - obiady (drugie danie) dla uczestników szkolenia. - zapewnieni odpowiednio wyposażoną salę szkoleniową i materiały szkoleniowe. - wystawi uczestnikom kursu zaświadczenia o ukończenie kursu. - do egzaminów – zapewni egzaminatorów posiadających odpowiednie kwalifikacje, minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematycznego kursu oraz salę niezbędną do przeprowadzenia egzaminu, wystawi zaświadczenie o egzaminie. Dodatkowe informacje: Projekt zakłada udział 120 osób (66 kobiet i 54 mężczyzn) powyżej 29 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych wg Kodeksu Cywilnego w województwie wielkopolskim. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253666 Fri, 10 Jul 2020 22:54:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253666 <![CDATA[Realizacja usług na stanowisku Senior elektryk w projekcie badawczym]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rekrutacja na stanowisko Senior elektryk w projekcie badawczym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33690 Fri, 10 Jul 2020 22:48:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33690 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 19/1.1.1/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu czynności wchodzących w zakres zadań na stanowisku Specjalista ds. informatyki. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253664 Fri, 10 Jul 2020 22:46:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253664 <![CDATA[PROCEDURA WYBORU W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI dotycząca realizacji usługi - przeprowadzenia szkoleń kompetencyjnych dla Uczestników Projektu "Młodzi kompetentni”, nr POWR.01.04.00-00-0078/1]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń kompetencyjnych dla Uczestników Projektu "Młodzi kompetentni” w formie stacjonarnej lub zdalnej. Wsparciem w zakresie szkoleń kompetencyjnych zostaną objęte osoby młode w wieku 15-29 lat, zamieszkujące na terytorium Polski, przy czym wśród UP min. 20% stanowią osoby niepełnosprawne oraz min. 40% to osoby uczące się w ostatnich latach danego typu edukacji. Będą to wyłącznie osoby, których kompetencje społeczne wymagają poprawy lub rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253659 Fri, 10 Jul 2020 22:19:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253659 <![CDATA[Opracowanie prototypu fotela fryzjerskiego z możliwością wykonania masażu termicznego]]> Opracowanie prototypu fotela fryzjerskiego z możliwością wykonania masażu termicznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33688 Fri, 10 Jul 2020 22:14:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33688 <![CDATA[Opracowanie prototypu mieszalnika i zalewacza żywic do destkopowej odlewarki próżniowej]]> Prorotyp mieszalnika i zalewacza żywic do destkopowej odlewarki próżniowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33687 Fri, 10 Jul 2020 22:08:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33687 <![CDATA[Opracowanie prototypu innowacyjnego gokarta elektrycznego]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie innowacyjnego prototypu gokarta napędzanego silnikiem elektrycznym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33686 Fri, 10 Jul 2020 22:01:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33686 <![CDATA[Opracowanie prototypu linii technologicznej do produkcji desktopowych maszyn odlewniczych]]> Przedmiotem projektu jest opracowanie prototypu linii technologicznej do produkcji desktopowych maszyn odlewniczych, w wyniku czego otrzymany zostanie produkt o nowych parametrach (wymiarach nieprzekraczających 70cm szerokości x 70 cm długości x 80 cm głębokości) dostępny dla szerszego grona odbiorców, zarówno dla małych przedsiębiorstw jak i dla hobbystów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33685 Fri, 10 Jul 2020 21:55:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33685 <![CDATA[Opracowanie urządzenia z oprogramowaniem pod nazwą platforma edukacyjna do wdrożenia pracownika na nowe stanowisko (Młodszy inżynier ds projektowania obwodów PCB, Technik Elektronik,Technik Automatyk)]]> Przedmiotem opracowania tego projektu jest opracowanie nowego wyrobu w postaci urządzenia z oprogramowaniem pod nazwą platforma edukacyjna do wdrożenia pracownika na nowe stanowisko (Młodszy inżynier ds projektowania obwodów PCB, Technik Elektronik,Technik Automatyk). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33684 Fri, 10 Jul 2020 21:47:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33684 <![CDATA[Wykonanie analiz chemicznych odmian fasoli]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analiz chemicznych odmian fasoli https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253567 Fri, 10 Jul 2020 20:24:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253567 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług w zakresie Indywidualnych konsultacji psychologicznych w powiecie bocheńskim]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie Indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 200 Uczestników/Uczestniczek Projektu w maksymalnym wymiarze 800h. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do napisania i przekazania praw autorskich do 10 artykułów branżowych (poświęconych tematyce opieki nad osobami niesamodzielnymi) na potrzeby publikacji na portalu internetowym stworzonym w ramach projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253657 Fri, 10 Jul 2020 20:18:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253657 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPWP/2020/IPWW]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja niżej wymienionych usług obejmujących Pośrednictwo pracy i przekazanie dokumentacji związanej z wykonaniem zamówienia: Zakres zapytania: Pośrednictwo pracy: Oferowane wsparcie ma na celu wybranie zawodu zgodnego z kwalifikacjami zawodowymi Uczestnika Projektu nabytymi podczas projektu oraz zmaksymalizowanie możliwości znalezienia zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia. Spotkania będą polegały na nawiązaniu oraz utrzymaniu kontaktów z pracodawcami w celu ułatwienia pozyskania zatrudnienia dla Uczestników Projektu, określenie list potencjalnych pracodawców oraz pomoc Uczestnikom w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych pod kątem ofert rynku pracy. Program zajęć: • nauka Uczestników Projektu (UP) odnajdywania adekwatnych ofert pracy; • przygotowanie z UP dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny); • inicjacja przez pośrednika kontaktów UP z pracodawcami np. poprzez kierowanie UP na rozmowy rekrutacyjne; • przygotowanie UP do rozmów kwalifikacyjnych; • omówienie z UP zasad autoprezentacji; • przygotowanie UP do samodzielnej aktywności na rynku pracy. Każdemu z Uczestników Projektu zostaną przedstawione minimum 4 oferty pracy odpowiadające kwalifikacjom zawodowym. Pośrednik sporządzi opinie z przeprowadzonego pośrednictwa. Wymiar godzinowy: 6 godz./Uczestnik Projektu dla 125 osób, łącznie przeprowadzenie 750 godz. Zajęcia będą odbywały się w planowanym systemie 6 spotkań 1-godzinnych – częstotliwość spotkań, ilość spotkań, długość spotkań mogą ulec zmianie celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu. Jedna jednostka (1godz.) oznacza 1 godzinę zegarową zajęć (60 min.). Wykonawca usługi zobligowany jest do osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia dotyczącego pośrednictwa pracy. W wyniku realizacji usługi 72 osoby powinny znaleźć lub utrzymać zatrudnienie, co weryfikowane jest na podstawie dokumentów : • potwierdzających podjęcie zatrudnienia przez Uczestników w oparciu o umowę zatrudnieniową tj.: stosunek pracy, stosunek cywilnoprawny lub samozatrudnienie (dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej) • potwierdzających utrzymanie zatrudnienia tj. aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu. Weryfikacja wskaźnika zatrudnienia bezpośredniego będzie odbywała się do 4 tygodni następujących po dniu, w którym Uczestnik zakończył udział pośrednictwie pracy (4 tygodnie od ostatniego spotkania z pośrednikiem pracy). Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253656 Fri, 10 Jul 2020 19:53:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253656 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi zapewnienia wyżywienia i noclegów dla trenerów/trenerek szkoleń organizowanych w ramach Projektu „Dostępna administracja publiczna - szkolenia dla kadry” w ramach POWER, Nr zamówienia: 1/2020/SZKOLGOLUBDOBRZYŃ/ADMIN]]> Przedmiotem zamówienia jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami usługa zapewnienia wyżywienia i noclegów ze śniadaniem dla trenerów/trenerek szkoleń przeprowadzanych w ramach Projektu Dostępna administracja publiczna - szkolenia dla kadry https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253653 Fri, 10 Jul 2020 19:25:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253653 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi zapewnienia wyżywienia dla uczestników/uczestniczek trenerów/trenerek szkoleń organizowanych w ramach Projektu „Dostępna administracja publiczna - szkolenia dla kadry” w ramach POWER, Nr zamówienia: 2/2020/SZKOL.GOLUBDOBRZYŃ/ADMIN]]> Przedmiotem zamówienia jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami usługa zapewnienia wyżywienia dla uczestników/uczestniczek i trenerów/trenerek szkoleń przeprowadzanych w ramach Projektu Dostępna administracja publiczna - szkolenia dla kadry https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253651 Fri, 10 Jul 2020 19:06:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253651 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wynagrodzenie prelegentów na spotkaniach grup samopomocowych w kołach PZN w Ełku, Piszu i Olecku]]> Przedmiotem zamówienia jest wynagrodzenie prelegentów na spotkaniach grup samopomocowych w kołach PZN na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253650 Fri, 10 Jul 2020 18:55:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253650 <![CDATA[Wykonanie zestawu soczewek do budowy obiektywów fotograficznych]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zestawu soczewek stanowiących elementy prototypów projektowanych obiektywów na potrzeby projektu pn. "Prace B+R w zakresie opracowania innowacyjnych obiektywów z serii IRIX dla aparatów DSLR oraz nowatorskich aparatów bezlusterkowych" realizowanego w ramach działania 1.1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", poddziałanie "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253648 Fri, 10 Jul 2020 18:39:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253648 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/19011/MDDP/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowych usług szkoleniowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: Kosmetyczka. 2.1. Czas trwania szkolenia dla 1 osoby/grupy: po 144 godziny, 2.2. Planowana liczba Uczestników/Uczestniczek: 11 osób, 2.3. Egzamin/certyfikat/dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe:  egzamin zgodny ze Standardem Wymagań Egzaminacyjnych – Czeladnik w zawodzie kosmetyczka lub równoważny. Szczegóły w zapytaniu ofertowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253649 Fri, 10 Jul 2020 18:36:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253649 <![CDATA[Tworzenie elementów graficznych jako części wsadowej dla dalszego prowadzenia prac rozwojowych]]> Niniejsze zapytanie ofertowe stanowi pierwszą część z cyklu zapytań, zaplanowanych w ramach realizacji 2 letniego projektu badawczego. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie elementów graficznych - obiektów do gry - które zostaną wykorzystane na etapie prowadzenia prac rozwojowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253572 Fri, 10 Jul 2020 18:06:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253572 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/1.4/PAMO DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH ZWIĄZANYCH Z IDENTYFIKACJĄ I WIZUALIZACJĄ MARKI]]> PAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na identyfikacji i wizualizacji marki. Usługi będą realizowane w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PAMO W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego z Programu Operacyj-nego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję”, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0120/19. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253647 Fri, 10 Jul 2020 17:44:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253647 <![CDATA[Wybór doradców dla nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie pilotażowym Szkoła dla innowatora]]> Postępowanie prowadzone w imieniu Ministerstwa Rozwoju (MR) przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej jako grantobiorcę realizującego projekt pilotażowy Szkoła dla innowatora. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie doradców dla nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie pilotażowym Szkoła dla innowatora. 2. Przedmiot zapytania ofertowego jest realizowany w ramach projektu pilotażowego Szkoła dla innowatora, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałanie 2.4.1. inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253646 Fri, 10 Jul 2020 17:08:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253646