Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 20 Mar 2019 12:21:12 +0100 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/S/SZ/2019 DOTYCZY USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KURS KOMPUTEROWY ECDL BASE B1-B4 oraz BASE B3-B4, S1-S2.]]> DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KURS KOMPUTEROWY (ECDL BASE B1-B4 oraz BASE B3-B4, S1-S2 ) realizowanej na terenie województwa śląskiego dla 2 uczestników/czek w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174483 Wed, 20 Mar 2019 12:09:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174483 <![CDATA[Zatrudnienie specjalisty na stanowisku Animator]]> Przedmiotem zapytania jest wybór 1 osoby na stanowisko ANIMATOR (animacja rąk postaci), jako personel do realizacji projektu pt. „System VR Mind™ i VR Mind+™ – badania i przygotowanie do wdrożenia.” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174481 Wed, 20 Mar 2019 12:05:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174481 <![CDATA[Świadczenie usług eksperta ds. robotyki i projektowania szkoleń w projekcie „Badania nad stworzeniem systemu szkoleniowego rzeczywistości połączonej (Mixed Reality) dedykowanego dla zaawansowanych technologicznie zakładów produkcyjnych”]]> Pełnienie funkcji „Eksperta ds. robotyki i projektowania szkoleń” w wymiarze 1860 godzin https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16188 Wed, 20 Mar 2019 12:01:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16188 <![CDATA[Usługa w zakresie zapewnienia pokoi hotelowych na targi BEAUTYWORLD MIDDLE EAST w Dubaju. Termin: kwiecień 2019.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup miejsc noclegowych w Dubaju oddalony maksymalnie 400 m od stacji metra Financial Centre Station, w okresie od 13 - 19.04.2019r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174477 Wed, 20 Mar 2019 11:58:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174477 <![CDATA[FAOW poszukuje trenerów na szkoleń przygotowujących do roli trenera]]> 1) Usługi szkoleniowe: a) dwudniowych szkoleń “dla trenerów” w wymiarze łącznie 16 godzin szkoleń lub wielokrotności dwudniowych szkoleń w wymiarze łącznie 16 godzin dla uczestników Projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa” umowa nr POWR.02.16.00-00-0047/16-00 do pełnienia roli trenera; b) usługa moderatora na szkolenie “dla trenerów” w wymiarz 16 godzin moderacji lub wielokrotności dwudniowych szkoleń przeznaczone na przygotowanie uczestników projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa” umowa nr POWR.02.16.00-00-0047/16-00 do pełnienia roli trenera; 3. Usługa moderatora polega na współpracy z trenerami. Dba o to aby szkolenie było inspirujące, miało swój rytm i dynamikę, tak żeby nie tracić cennego czasu. Szczegóły w zapytaniu ofertowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16187 Wed, 20 Mar 2019 11:56:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16187 <![CDATA[Szkolenie dla 10 Uczestników Projektu]]> W ramach zamówienia zrealizowana zostanie następująca usługa: SZKOLENIE Z ZAKRESU OBSŁUGI KOMPUTERA Z MODUŁEM ZGODNYM Z RAMAMI DIGCOMP – dla 10 osób (dla 1 grupy), czas trwania 144 godziny dydaktyczne. Kurs musi prowadzić do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji, Wykonawca zapewnia egzamin zewnętrzny potwierdzający uzyskanie kwalifikacji, szkolenie odbędzie się w powiecie Nowy Sącz. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174475 Wed, 20 Mar 2019 11:54:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174475 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi pośrednictwa pracy dla uczestników projektu Twój los w Twoich rękach 2]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pośrednictwa pracy dla osób pozostających bez pracy/niepełnosprawnych w wieku 30+ https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174474 Wed, 20 Mar 2019 11:46:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174474 <![CDATA[Przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych w ramach projektu „Komplementarnie z potrzebami świętokrzyskiego rynku pracy - program nabywania kwalifikacji w branżach strategicznych dla regionu]]> Celem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminów czeladniczych lub mistrzowskich wg standardów egzaminacyjnych zatwierdzonych przez Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP) w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie przez mieszkańców województwa świętokrzyskiego, uczestników projektu „Komplementarnie z potrzebami świętokrzyskiego rynku pracy - program nabywania kwalifikacji w branżach strategicznych dla regionu” Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wykładów (zajęcia teoretyczne) w ramach kursu przygotowującego do egzaminów czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz zapewnienie materiałów szkoleniowych, dla uczestników projektu „Komplementarnie z potrzebami świętokrzyskiego rynku pracy - program nabywania kwalifikacji w branżach strategicznych dla regionu” Uczestnikami projektu są mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, pracujący i bezrobotni, w tym posiadający niskie kwalifikacje (maksymalnie wykształcenie średnie) zgłaszający z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje organizację kursu dla 5 osób w wymiarze 48 godzin teoretycznych na osobę, przygotowujących do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174466 Wed, 20 Mar 2019 11:40:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174466 <![CDATA[Przedmiotem postępowania jest usługa przeprowadzenia kursu zawodowego w projekcie ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałanie: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 6/PASUSZ/FRDL]]> Przedmiotem postępowania jest usługa przeprowadzenia kursu zawodowego: 1) Kurs na podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (wszystkie typy), kat. IP w ramach projektu ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” dla uczestników projektu, będących uczniami technikum lub szkoły branżowej z terenu powiatu tarnogórskiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174457 Wed, 20 Mar 2019 11:25:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174457 <![CDATA[ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA WYKONANIE I DOSTAWĘ UPOMINKÓW Z LOGOTYPAMI – ODBLASKOWYCH OPASEK SAMOZACISKOWYCH NA RĘKĘ]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa upominków z logotypami – odblaskowych opasek samozaciskowych na rękę dla uczestników imprezy „Olza – rzeka, która łączy” - rajd rowerowy w dniu 13 kwietnia 2019 r.: - ilość:100 sztuk; - opaska o wymiarach 300 x 30 x 3 mm; - kolor opaski: pomarańczowy; - materiał: PVC; - nadruk: czarno-biały (loga na białym tle) nadruk o wymiarach 100x10mm - logotypy do nadruku zostaną dostarczone przez Zamawiającego drogą mailową; - przy opracowaniu projektu należy stosować zasady określone w załączniku nr 24 do Podręcznika Beneficjenta Dofinansowania Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska „Zasady stosowania logotypów” wersja 5 - link: http://pl.cz-pl.eu/jestem-beneficjentem-realizuj-projekt/podrcznik-beneficjenta-dofinansowania https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16185 Wed, 20 Mar 2019 11:14:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16185 <![CDATA[Realizacja usługi - Determination of LogP and pKa 20 03 2019 C]]> Determination of LogP and pKa https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174468 Wed, 20 Mar 2019 11:14:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174468 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2019/Szkolenie Zawodowe/ Pracownik usług kosmetycznych/RMW.]]> Przeprowadzenie 80 godzinnego szkolenia zawodowego zakończonego walidacją i egzaminem oraz wydaniem certyfikatu nadającego kwalifikacje w zakresie usług kosmetycznych Pracownik usług kosmetycznych dla 1 Uczestnika Projektu pn. Razem możemy więcej wg programu stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. Program szkolenia może być modyfikowany po dokonaniu przez Wykonawcę wstępnej analizy potrzeb i możliwości Uczestników Projektu, która powinna nastąpić przed przystąpieniem do szkolenia. 2. Szkolenie powinno być zakończone nabyciem przez uczestnika Projektu kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku związanym z usługami kosmetycznymi, określonymi w załączniku nr 16 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174463 Wed, 20 Mar 2019 11:06:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174463 <![CDATA[Usługi świadczone przez Programistę C++]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta/Wykonawcę usług badawczych obejmujących badania przemysłowe oraz prace rozwojowe poprzez zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej / umowy zlecenie na stanowisku Programisty C++. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174462 Wed, 20 Mar 2019 10:59:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174462 <![CDATA[Bilety lotnicze]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów lotniczych: Część 1) dla 1 osoby dorosłej na trasie Kraków - Budapeszt w dniu 05.05.2019 oraz Budapeszt - Kraków w dniu 08.05.2019, Część 2) dla 1 osoby dorosłej na trasie Kraków - Szanghaj (port lotniczy PUDONG) w dniu 16.06.2019 oraz Szanghaj (port lotniczy PUDONG) - Kraków w dniu 22-23.06.2019. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174461 Wed, 20 Mar 2019 10:56:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174461 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na kurs "Projektowanie wnętrz"]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu „Projektowanie wnętrz” 100 godzin , dla 1 uczestnika projektu zgodnie z zadaniami w projekcie o wspólnym kodzie CPV: 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174458 Wed, 20 Mar 2019 10:54:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174458 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 24/P/SZ/2019 DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ]]> DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla realizacji kompleksowej szkolenia, zapewnienie pobytu i wyżywienia dla 4 uczestników/czek szkolenia w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174456 Wed, 20 Mar 2019 10:47:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174456 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/03/2019 dotyczące wyboru Wykonawcy usługi w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – etap I usługowy, tytuł projektu: „Usługa badawczo-rozwojowa polegająca na opracowaniu znacząco ulepszonych produktów dla firmy Krzeczkowski Andrzej Firma Handlowa „ART-CHEM”.]]> Przedmiotem zamówienia są prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie innowacyjnej pasty polerskiej spełniającej wytyczne klienta. Zamówienie zostanie zrealizowane przez wyłonioną jednostkę naukową (Wykonawcę) na rzecz Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie prac badawczo - rozwojowych oraz opracowanie technologii produkcyjnej innowacyjnej pasty polerskiej. W ramach zamówienia zostanie także przeprowadzona weryfikacja hipotez badawczych w celu potwierdzenia właściwości projektowanego produktu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16120 Wed, 20 Mar 2019 10:40:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16120 <![CDATA[Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie noclegu, wyżywienia, sali konferencyjnej i transportu podczas szkolenia dla maksymalnie 88 pracowników Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju]]> Przedmiot zamówienia, zwany dalej „zadaniem”, obejmuje zapewnienie noclegu, wyżywienia, sali konferencyjnej i transportu podczas szkolenia dla maksymalnie 88 osób wskazanych przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174451 Wed, 20 Mar 2019 10:34:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174451 <![CDATA[Świadczenie usług informatycznych - senior programista VR(Virtual Reality)”, C# w projekcie „Badania nad stworzeniem systemu szkoleniowego rzeczywistości połączonej (Mixed Reality) dedykowanego dla zaawansowanych technologicznie zakładów produkcyjnych”]]> Świadczenie usług informatycznych - senior programista (VR, C#) w wymiarze 3726 godzin https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16181 Wed, 20 Mar 2019 10:08:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16181 <![CDATA[Świadczenie usług informatycznych - senior programista VR(Virtual Reality)”, C# w projekcie „Badania nad stworzeniem systemu szkoleniowego rzeczywistości połączonej (Mixed Reality) dedykowanego dla zaawansowanych technologicznie zakładów produkcyjnych”]]> Świadczenie usług informatycznych - senior programista (VR, C#) w wymiarze 2580 godzin https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16178 Wed, 20 Mar 2019 09:52:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16178 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/03/2019/CWD]]> Przedmiot zamówienia obejmuje usługę najmu płyty poślizgowej i/lub symulatora nauki jazdy w celu przeprowadzenia zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych w ramach Kwalifikacji Wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy dla 150 Uczestników/Uczestniczek Projektu „(C)zas wyruszyć w drogę” realizowanego na terenie województwa łódzkiego w wymiarze (2godz./1UP.) Łączna ilość zajęć praktycznych: 300 godz. zegarowych, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2020 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174440 Wed, 20 Mar 2019 09:49:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174440 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE z klauzulą zastrzeżoną art. 22, ust.2 ustawy PZP na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na terenie powiatu krośnieńskiego]]> Przedmiotem zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności jest wyłonienie Wykonawcy usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych. Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki: 30 %. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od 03.2019 r. do 06.2021 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174437 Wed, 20 Mar 2019 09:38:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174437 <![CDATA[Zapewnienie usługi transportowej: Część I: dla nie więcej niż 15 uczestników świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie na trasie od miejsca świadczenia usługi w Osjakowie do miejsca zamieszkania uczestników, tj. w miejscowościach należących terytorialnie do Gminy Osjaków; Część II: dla nie więcej niż 30 osób, uczestników Klubu Seniora prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie w wybrane dni w miesiącu w zakresie usług realizowanych poza siedzibą Klubu Seniora.]]> 1. Usługa obejmuje: 1) Część I: Transport nie więcej niż 15 uczestników świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie, w okresie od 01.04.2019 roku do 21.12.2020 roku z miejsca świadczenia usługi w miejscowości Osjaków do miejsca zamieszkania uczestników w miejscowościach terytorialnie należących do Gminy Osjaków. Transport będzie prowadzony w dni robocze od poniedziałku do piątku, które są jednocześnie dniami prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach prowadzonych przez Gminę Osjaków, w godzinach od 16.00 do 18.00. W trakcie świadczenia usługi transportowej, tj. od momentu wejścia uczestnika do pojazdu do momentu dowiezienia uczestnika do miejsca zamieszkania, zgodnie z harmonogramem, opiekę nad uczestnikami świetlicy zapewnia Zamawiający. Harmonogram świadczenia usługi transportowej będzie przekazywany Wykonawcy w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc świadczonej usługi. Pierwszy harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy z Wykonawcą. O wszelkich zmianach, związanych z ilością osób, które będą korzystać z usługi transportowej lub o zmianie trasy świadczonej usługi, wychowawca w świetlicy będzie informował Wykonawcę telefonicznie, w dniu świadczenia usługi do godziny 15.00. 2) Część II: Transport, nie więcej niż 30 uczestników Klubu Seniora, prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie z miejsca świadczenia usługi w Osjakowie do miejsca organizacji zajęć poza siedzibą Klubu, na terenie województwa łódzkiego w okresie od 01.04.2019 roku do 21.12.2020 roku. Zajęcia będą prowadzone nie więcej niż do 4 raz w miesiącu. O terminie wykonania usługi oraz liczbie uczestników Wykonawca będzie informowany drogą e-mail na co najmniej 5 dni przed terminem wykonania usługi. 3) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wśród uczestników projektu mogą znajdować się osoby niesamodzielne, w tym osoby z niepełno sprawnościami ruchowymi. 4) Wykonawca zapewni osobom korzystającym z usługi transportowej, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, ubezpieczenie od NNW na kwotę nie niższą niż 3000 Euro od osoby. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16176 Wed, 20 Mar 2019 09:32:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16176 <![CDATA[Protokół postepowania dla zamówienia pn.: "O przygotowanie i dostawę posiłków dla dzieci do żłobka w Oparznie i KLuczkowie".]]> Nie dotyczy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174432 Wed, 20 Mar 2019 09:31:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174432 <![CDATA[Specjalista z zakresu projektowania maszyn i transformatorów]]> Zamawiający zatrudni specjalistę z zakresu z zakresu projektowania maszyn i transformatorów Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt.: „Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych” nr POIR.01.02.00-00-0193/16-00 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174428 Wed, 20 Mar 2019 09:07:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174428 <![CDATA[Sąsiedzkie usługi opiekuńcze]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych (dalej: usługi) osobom niesamodzielnym w ramach projektu. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze to rozwiązanie, dzięki któremu osoby niesamodzielne mogą korzystać z pomocy świadczonej przez osoby blisko zamieszkujące. Usługi sąsiedzkie obejmują wspieranie osoby niesamodzielnej i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, w szczególności: a) pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów; b) pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków; c) pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym; d) pomoc w praniu odzieży i bielizny; e) pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach; f) informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych; g) odwiedziny w szpitalu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174425 Wed, 20 Mar 2019 08:34:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174425 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 4/KONS na świadczenie usług konsultacyjnych dotyczących ochrony praw własności przemysłowej oraz dokonanie zgłoszeń patentowych]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultacyjnych dotyczących ochrony praw własności przemysłowej oraz dokonanie zgłoszeń patentowych w projekcie „Linia innowacyjnych produktów w branży zabezpieczeń przed upadkami z wysokości poprawiających bezpieczeństwo oraz obniżających pracochłonność i energochłonność prac na wysokościach”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174421 Wed, 20 Mar 2019 07:20:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174421 <![CDATA[Realizacja usługi – montaż i instalacja szaf sterowniczych w linii pilotażowej]]> Realizacja usługi – montaż i instalacja szaf sterowniczych w linii pilotażowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174415 Tue, 19 Mar 2019 23:45:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174415 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 06/03/2019 Kompleksowa organizacja misji gospodarczej do Indii dla członka KGOiR]]> Kompleksowa organizacja udziału członka Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu w misji gospodarczej, polegająca m.in. na: – organizacji spotkań gospodarczych – zapewnieniu noclegów – zagwarantowaniu ubezpieczenia, – zapewnieniu transferów uczestników – organizacji i rozliczeniu podróży służbowych, – nadzór techniczny i logistyczny nad wyjazdem – przygotowanie raportu i dokumentacji zdjęciowej z wyjazdu, oraz przekazanie jej Zamawiającemu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174411 Tue, 19 Mar 2019 23:43:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174411 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 28/7.4.2/SL na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych]]> Fundacja Rozwoju Regionów z siedzibą w Nowym Sączu ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego o nr RPSL.07.04.02-24-09D0/16 pn. „Koło ratunkowe - kompleksowy program outplacementowy dla pracowników Zakładu Konstrukcji Spawanych Łabędy sp. z o.o.” realizowanego w partnerstwie z L.Grant Polska w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałanie: 7.4.2. Outplacement - konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, na wyłonienie Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów w ramach ww. Projektu w okresie marzec – wrzesień 2019 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174414 Tue, 19 Mar 2019 23:36:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174414 <![CDATA[Kurs Opiekun osób starszych]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Kursu Opiekun osób starszych”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174413 Tue, 19 Mar 2019 23:33:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174413 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/ŚCZP/2019 z 19 marca 2019r. dotyczące zatrudnienia kadry specjalistycznej w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Chełmie]]> 3.2.1. Przedmiotem zamówienia są usługi, które zostały podzielone na 4 zadania (zadanie nr 1, 2, 3, 4) OPISANE SZCZEGÓŁOWO W TREŚCI ZAŁĄCZNIKA. Stanowiska: ZADANIE NR 1: Działania profilaktyczno-edukacyjne: 1. Psycholog 2. Wykładowca - psycholog ZADANIE NR 2: Poradnia Zdrowia Psychicznego (PZP): 1. Psychiatra 2. Pielęgniarka lub ratownik medyczny. ZADANIE NR 3: Zespół Leczenia Środowiskowego (ZLŚ): 1. Psychiatra 2. Psycholog 3. Pielęgniarka lub ratownik medyczny. ZADANIE NR 4: Mieszkanie Chronione (MC) 1. Psychiatra 2. Psychoterapeuta https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174412 Tue, 19 Mar 2019 23:31:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174412