Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 19 Jan 2019 15:40:25 +0100 <![CDATA[Zaproszenie do składania ofert celem realizacji projektu : „Moja Mammografia - Idę Bo Warto Żyć” Umowy nr.: RPPM.05.04.02-22-0003/17-00 - finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszy Spójności na lata 2014-2020” na obszarze województwa pomorskiego.]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań dla projektu „Moja Mammografia - Idę Bo Warto Żyć” polegających na zorganizowaniu i prowadzeniu 4 całodniowych (minimum 6,5 godziny) konferencji naukowo-szkoleniowych dla personelu medycznego Zakładów Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz osób zarządzających problematyką zdrowotną społeczeństwa w instytucjach samorządowych województwa Pomorskiego. Przewidywana liczba osób na jednej konferencji – 50. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161612 Sat, 19 Jan 2019 09:57:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161612 <![CDATA[Kompleksowa usługa organizacji udziału firmy CORAB w targach międzynarodowych Intersolar Europe, które odbędą się w Monachium (Niemcy) 15-17.05.2019]]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa organizacji udziału firmy CORAB w targach międzynarodowych Intersolar Europe, które odbędą się w Monachium (Niemcy) 15-17.05.2019, w tym: a) Wykonanie zabudowy stoiska: b) Zakup powierzchni wystawowej, zapewnienie mediów: c) Zapewnienie spedycji materiałów: d) Zapewnienie noclegów i wyżywienia: e) Druk materiałów reklamowych f) Ubezpieczenie g) Transport https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161610 Sat, 19 Jan 2019 08:58:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161610 <![CDATA[Usługi kadry naukowo-technicznej – Konsultacje, analizy, raporty i dokumentacje techniczne (SWP UC.28/2019-W2.01)]]> Usługi kadry naukowo-technicznej – Konsultacje, analizy, raporty i dokumentacje techniczne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161606 Fri, 18 Jan 2019 23:57:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161606 <![CDATA[Zakup systemu informatycznego B2B i B2E]]> Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie dotyczy zakupu systemu informatycznego B2B i B2E, zgodnie z opisem i specyfikacją stanowiącą Załącznik nr 1 do przedmiotowego Zapytania dla przedsiębiorstwa „Karton-Pack” Spółka jawna Zakład Produkcji opakowań Jakub Szyrwiński, Antoni Kaciuba, Bogdan Pniewski. Pełna treść zapytania znajduje się w załącznikach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161603 Fri, 18 Jan 2019 23:25:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161603 <![CDATA[USŁUGA POLEGAJĄCA NA ZABUDOWIE STOISKA WYSTAWIENNICZEGO WRAZ Z ZAPEWNIENIEM NIEZBĘDNEGO WYPOSAŻENIA ORAZ USŁUGĄ MONTAŻU I DEMONTAŻU STOISKA W RAMACH TARGÓW BUDMA 2019 W POZNANIU]]> Usługa polegającą na kompleksowej zabudowie stoiska wystawienniczego (zgodnie z załącznikiem 2) wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, montażem i demontażem stoiska na terenie targów BUDMA 2019, zwanych dalej Targami, które odbędą się w Poznaniu w dniach 12 – 15 luty 2019 r. wg poniższych szczegółowych wytycznych: 1. Wymiary i położenie stoiska: Powierzchnia: 22,5 m2. Wymiary powierzchni pod zabudowę: 5 m x 4,5 m. Położenie/typ stoiska: stoisko otwarte z dwóch stron 2. Zabudowa stoiska wystawowego według rysunków Zamawiającego (załącznik nr 2) o powierzchni 22,5 m2 na Targach, wyposażenie oraz montaż i demontaż stoiska i eksponatów po zakończeniu Targów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161597 Fri, 18 Jan 2019 23:22:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161597 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wynajem sali przystosowanej do prowadzenia szkolenia „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” i doradztwa grupowego dla uczestników projektu w Fajsławicach, Hrubieszowie, Suścu, Werbkowicach, Wojsławicach.]]> Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na wynajem sali przystosowanej do prowadzenia szkolenia „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” i doradztwa grupowego dla uczestników projektu w podziale na części: • Część I - Fajsławice • Część II - Hrubieszów • Część III - Susiec • Część IV - Werbkowice • Część V - Wojsławice Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia kalkulacji kosztów najmu sali na szkolenie (1h=45 minut) oraz na doradztwo (1h=60 minut). Wykonawca może złożyć ofertę cenową na jedną lub kilka części zamówienia. W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia należy złożyć jedną ofertę ze wskazaniem konkretnych części. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161601 Fri, 18 Jan 2019 23:18:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161601 <![CDATA[Przeprowadzenie szkolenia pn. „Pracownik biurowy – magazynier”]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn: „Pracownik biurowy – magazynier” dla maksymalnie 12 Uczestników/czek w ramach projektu pn. „JUŻ TYLKO KR(OK!) OD ZATRUDNIENIA”. Szkolenie będzie realizowane według programu szkolenia przygotowanego przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161602 Fri, 18 Jan 2019 23:12:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161602 <![CDATA[Usługa przeprowadzenia 2 treningów pracy prowadzonych w warunkach rzeczywistych - realnym środowisku zawodowym wraz z treningiem samodzielności (TRAINING ON THE JOB) w ramach Projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa podkarpackiego”]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie 2 treningów pracy prowadzonych w warunkach rzeczywistych - realnym środowisku zawodowym wraz z treningiem samodzielności (TRAINING ON THE JOB) w ramach Projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa podkarpackiego”. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności dla wydatków powyżej 50 000,00 PLN netto, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020” wersja z dnia 19 lipca 2017 r. oraz Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami oceny. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161599 Fri, 18 Jan 2019 23:04:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161599 <![CDATA[Przeprowadzenie szkolenia pn: „Pracownik Biurowy Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych”]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn: „Pracownik Biurowy Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych” dla maksymalnie 12 Uczestników/czek w ramach projektu pn. „JUŻ TYLKO KR(OK!) OD ZATRUDNIENIA”. Szkolenie będzie realizowane według programu szkolenia przygotowanego przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161600 Fri, 18 Jan 2019 23:04:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161600 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zapewnienie usługi cateringowej oraz serwisu kawowego podczas szkolenia „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” i doradztwa grupowego dla uczestników projektu w Fajsławicach, Hrubieszowie, Suścu, Werbkowicach, Wojsławicach]]> Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na zapewnienie usługi cateringowej oraz serwisu kawowego podczas szkolenia „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” i doradztwa grupowego dla uczestników projektu w podziale na części: • Część I - Fajsławice • Część II - Hrubieszów • Część III - Susiec • Część IV - Werbkowice • Część V - Wojsławice Wykonawca może złożyć ofertę cenową na jedną lub kilka części zamówienia. W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia należy złożyć jedną ofertę ze wskazaniem konkretnych części. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161598 Fri, 18 Jan 2019 22:57:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161598 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr ZP/01/01/2019 na wykonanie usługi badawczej obejmującej wykonanie badań i analiz w procesie opracowania nowatorskiej gamy dań typu convenience o wysokich walorach prozdrowotnych]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu badań i analiz w procesie opracowania nowatorskiej gamy dań typu convenience o wysokich walorach prozdrowotnych, dla PAMAPOL S.A. Pełen zakres zamówienia opisano w Załączniku Nr 2 Zapytania ofertowego nr ZP/01/01/2019. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14351 Fri, 18 Jan 2019 21:43:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14351 <![CDATA[Organizację warsztatów dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pod nazwą „ Świat dziecka"]]> Organizację warsztatów dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pod nazwą „ Świat dziecka”. 1. Niniejsze warsztaty mają przyczynić się do podniesienia kompetencji wychowawczych opiekunów zastępczych , szerzenia wiedzy na temat funkcjonowania dziecka, które mają pod opieką oraz nabycia umiejętności udzielania im wsparcia oraz usprawnieniu komunikacji w rodzinie, zrozumieniu w konsekwencji poprawy funkcjonowania systemu rodziny zastępczej. 2. W ramach warsztatów „ Świat dziecka” będzie świadczone wsparcie dla rodziców. Kluczowym zadaniem będzie budowanie w rodzinie porozumienia dającego satysfakcje, zadowolenie i poczucie wzajemnej bliskości w klimacie dialogu opartego na wzajemnym szacunku. 3. Warsztaty dedykowane będą dla rodziców zastępczych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w wychowaniu i porozumiewaniu się ze swoimi podopiecznymi i równocześnie wykazują chęć poznania i zrozumieniu świata dziecka. 4. Zajęcia winny być realizowane zgodnie z poszanowaniem norm kulturowych czy religijnych, warunkujących m. in. sposób ubierania się czy zachowania uczestników. 5. Wykonawca winien zrealizować powierzone mu zamówienie w 2-letnim cyklu szkoleń, tj.: od dnia podpisania umowy do 25.12.2020r. 6. Zamawiający przewiduje następującą tematykę zajęć : część I – Rodzina W tej części poruszane zostaną następujące tematy: rola rodzica, style wychowania, postawy rodzicielskie, część II – Błędy wychowawcze W tej części poruszane zostaną następujące tematy: błędy popełniane przez rodziców, przemocowe zachowania wychowawcze Część III- Budowanie relacji dorosły – dziecka W tej części poruszane zostaną następujące tematy: wyrażanie uczuć, oczekiwań i granic, aktywne, wspierające słuchanie, motywowanie dziecka do współdziałania, modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka, wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka, budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów Część IV- Wspieranie procesu budowania wzajemnych ( opartych na więzi i szacunku) relacji między dziećmi- „ Rodzeństwo bez rywalizacji” W tej części poruszane zostaną następujące tematy: rywalizacja i zazdrość między ludźmi, kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności, problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu, wpływ ról na relacje między dziećmi Część V – Wychowanie nastolatka W tej części poruszane zostaną następujące tematy: problemy okresu dorastania, niepożądane postawy rodzicielskie w okresie dorastania dziecka, pożądane postawy rodzicielskie w okresie dorastania dziecka, niepokojące sygnały ze strony dziecka, Część VI- Zagrożenia współczesnej młodzieży W tej części poruszane zostaną następujące tematy: sekty, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, dopalaczy, nikotynizm, zaburzenia odżywiania, depresje. Oprócz ram programowych warsztatów, ich tematyka będzie mogła ulegać modyfikacjom, celem dostosowywania poruszanych zagadnień do rzeczywistych problemów uczestników. 7. Pozostałe informacje 1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił kadrę, która potrafi skutecznie nawiązać kontakt i efektywnie przeprowadzić szkolenie na w/w tematy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kadry prowadzącej szkolenia tj: 2 trenerów (w duecie) z wykształceniem wyższym z kierunków psychologia/pedagogika/socjologia/nauka o rodzinie/praca socjalna bądź posiadający wykształcenie wyższe dowolnego kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu psychologii /pedagogiki/socjologii/pracy socjalnej/nauki o rodzinie, która pełnić będzie funkcję trenera. 2) Podczas 24 miesięcy przewiduje się 144 godzin warsztatów, 24 spotkania, II roczne edycje szkolenia – jedna edycja 12 spotkań 3) Zajęcia prowadzone będą przez okres 2 lat z terminem zakończenia do 20/12/2020r 4) W ciągu roku przewiduje się 12 spotkań, (preferowana częstotliwość raz w miesiącu) 5) Harmonogram zajęć musi zostać zaakceptowany przez zamawiającego 6) Jedno spotkanie to 6 godzin szkoleniowych (1h =45min) 7) W jednej grupie uczestniczyć będzie 15 osób 8) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obiadu: (minimum: zupa i drugie danie,) oraz przerwy kawowej (minimum: kawa, herbata, woda, ciastka, soki) w każdym dniu warsztatu. 9) Warsztaty winne być przeprowadzone w dni powszednie w przedziale czasowym od 8.00 – 14.00 10) Salę zapewnia zamawiający https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161591 Fri, 18 Jan 2019 20:45:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161591 <![CDATA[Zamówienie 1/01/2019]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja grupowych i indywidualnych zajęć dodatkowych, pokazowych i specjalistycznych dla dzieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Powiecie Wołowskim, realizowanych w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji szkół Powiatu Wołowskiego” i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 2) Zamówienie zostało podzielone na 4 części: a) Część I – zajęcia z rozwijania wiedzy szkolnej, b) Część II – zajęcia opiekuna szkolnego oraz doradcy zawodowego c) Część III – pokazy fizyczno-chemiczne, d) Część IV – zajęcia specjalistyczne psychologiczno-pedagogiczne, 3) Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę pełnych części zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161590 Fri, 18 Jan 2019 20:37:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161590 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/01/2019 na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkole w Krzyżowicach]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z Powiatowego Szkół nr 1 w Krzyżowicach” w ramach projektu „Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach” i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161588 Fri, 18 Jan 2019 20:36:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161588 <![CDATA[zakup usługi: wyżywienia, zakwaterowania i zajęć programowych podczas wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest zapewnienie wyżywienia, zakwaterowania i realizacji zajęć programowych podczas wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży trwającego 6 dni w terminie 17-22.02.2019 r. dla 49 uczestników i uczestniczek projektu w wieku 7-20 lat oraz 5 osób kadry merytorycznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161580 Fri, 18 Jan 2019 19:12:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161580 <![CDATA[Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie modułu sprzedażowego w modelu omnichannel dla firmy Unicell Poland sp. z o.o.]]> Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie modułu sprzedażowego w modelu omnichannel dla firmy Unicell Poland sp. z o.o. oraz wykonanie strony internetowej nowej linii produktowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161581 Fri, 18 Jan 2019 19:00:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161581 <![CDATA[Zatrudnienie specjalisty na stanowisku Graphic Designer]]> Zatrudnienie do 5 specjalistów na stanowisku Graphic Designer. Wybrane osoby będą stanowić personel do realizacji projektu pt. „OPRACOWANIE I WDROŻENIE NA RYNEK SYMULATORA KOLEJOWEGO SARTEM”, POIR.01.01.01-00-1117/17-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161562 Fri, 18 Jan 2019 18:57:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161562 <![CDATA[Zapytanie ofertowe w sprawie świadczenia usługi długoterminowej medycznej opieki nad osobą niesamodzielną w tym pielęgniarskiej opieki długoterminowej.]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi pielęgniarskiej opieki długoterminowej (8064 h) rozszerzonej o usługi rehabilitacyjne (1920 h), usługi lekarza (240 h), usługi psychologiczne (480 h), usługi logopedyczne (1920 h) dla osoby niesamodzielnej w okresie od dnia wskazanego przez Zamawiającego (planowany termin rozpoczęcia to luty 2019 r.) do 31.12.2020 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161372 Fri, 18 Jan 2019 18:49:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161372 <![CDATA[Wykonanie badań skuteczności biobójczej]]> Przedmiotem zamówienia będzie przeprowadzenie badań (8 próbek preparatu zawierającego kwas nadoctowy): 1. skuteczności biobójczej według norm EN 1276, EN 1650, EN 13697, wraz z dokonaniem oceny „in vitro” MIC dla drobnoustrojów patogennych takich jak A. salmonicida, A. hydrophila, A. sobria, Pseudomonas fluorescens, Y. ruckeri, Renibacterium salmoninarium, Saprolegnia i Ahlia (po 3 szczepy patogenów z różnych przypadków chorobowych – razem 20 szczepów). 2. oceny „in vitro” właściwości hamujących wobec aktywności wybranych szczepów wirusów m. in. VHS oraz CyHV-3, wraz z wyznaczeniem skutecznych stężeń (warunki brudne i czyste) dla wszystkich przekazanych próbek. Dla podanych wirusów należy zastosować metodologię opisaną w normie PN-EN 14675. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161421 Fri, 18 Jan 2019 18:36:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161421 <![CDATA[„wynajem aparatury laboratoryjnej”]]> W związku z realizacją projektu pn. „Prace badawcze nad spoiwem alternatywnym do cementu dla technologii recyklingu na zimno z lepiszczem bitumicznym emulsyjnym jak również asfaltowym.” Przedmiotem zamówienia jest wynajem sprzętu laboratoryjnego w skład którego wchodzi: a) Mieszarka w ilości szt 1 b) Szafa klimatyczna w ilości szt 1 c) Formy trójdzielne 40 mm x 40 mm x 160 mm w ilości szt 10 d) Metalowa nakładka do napełniania form trójdzielnych w ilości szt 10 e) Wstrząsarka zgodna z PN-EN 196-1:2016-07 w ilości szt 1 f) Wkładka urządzenia do badania wytrzymałości na zginanie w ilości szt 1 ww. urządzenie (od pkt. a do f) powinny być zgodne z zgodna z PN-EN 196-1:2016-07 lub lub równoważnej przy czym przez zakres równoważności zamawiający rozumie wymagania nie mniejsze niż określone przez wskazaną normę g) Ręczny aparat Vicata do badania konsystencji normowej oraz czasu wiązania w ilości szt 1 h) Łaźnia wodna w której można umieszczać pierścienie Le Chateliera pod wodą w ilości szt 1 ww. urządzenia wskazane w pkt g-h powinny być zgodne z zgodna z PN-EN 196-3:2016-12 lub równoważnej przy czym przez zakres równoważności zamawiający rozumie wymagania nie mniejsze niż określone przez wskazaną normę i) Automatyczny ubijak Marshalla na podstawie drewnianej i cementowej zgodny w ilości szt 2 j) Zestaw perforowanych form Marshalla Ø101,6 mm (3 formy Marshalla, nadstawka, podstawka, lejek) w ilości szt 6 ww. urządzenia wskazane w pkt i-j powinny być zgodne z zgodna z PN-EN 12697-30:2012 lub równoważnej przy czym przez zakres równoważności zamawiający rozumie wymagania nie mniejsze niż określone przez wskazaną normę k) Podstawa na 9 próbek Marshalla 101,6 mm w ilości szt 1 l) Szafa dźwiękochłonna do ubijaka Marshalla w ilości szt 1 m) Prasa hydrauliczna wytrzymałościowa w zakresie do 3000 kN w ilości szt 1. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161575 Fri, 18 Jan 2019 18:10:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161575 <![CDATA[Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania pacjenta na terenie Dolnego Śląska]]> Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania pacjenta na terenie Dolnego Śląska. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161574 Fri, 18 Jan 2019 17:42:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161574 <![CDATA[przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu NOWY START – program aktywnej integracji społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu Operator obrabiarek CNC zawodowych zgodnie z poniższą specyfikacją dla uczestników projektu „NOWY START – program aktywnej integracji społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161573 Fri, 18 Jan 2019 17:25:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161573 <![CDATA[Zapytanie 4/2019 - Badania zwarciowe przy użyciu generatora]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej w postaci badań zwarciowych przy użyciu generatora. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161572 Fri, 18 Jan 2019 17:17:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161572 <![CDATA[Realizacja usług w zakresie opracowania i wdrożenia strategii promocji dla czterech innowacji społecznych oraz produkcji materiałów o innowacjach]]> - przygotowanie przez Wykonawcę, w porozumieniu z innowatorami i zespołem projektu, szczegółowej i dostosowanej do grup docelowych strategii promocji dla każdej z czterech innowacji; - wdrożenie przez Wykonawcę przygotowanej strategii; - przygotowanie przez Wykonawcę pakietu materiałów promocyjnych dla każdej z czterech innowacji, które będą wynikać z przyjętej strategii i planu komunikacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161570 Fri, 18 Jan 2019 16:54:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161570 <![CDATA[Zarządzanie projektem Zakup wagonów kieszeniowych do obsługi połączeń intermodalnych, współfinansowanym ze środków UE, w ramach POiIŚ 2014-2020]]> Przedmiotem zamówienia są usługi zarządzania finansowym i rzeczowym rozliczaniem Projektu, w celu zapewnienia jego prawidłowego zrealizowania, a w szczególności prawidłowego wykorzystania przyznanego dofinansowania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161569 Fri, 18 Jan 2019 16:47:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161569 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór trenera lokalnego na terenie Gminy Złotniki Kujawskie w projekcie pt. „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór trenera lokalnego w projekcie pt. „e-Mocni – cyfrowe umiejętności, realne korzyści” w Gminie Złotniki Kujawskie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161568 Fri, 18 Jan 2019 16:46:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161568