Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Roboty budowlane https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 18 Feb 2020 14:58:53 +0100 <![CDATA[Budowa elektrowni fotowoltaicznej EPV Lewkowo 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą]]> Przedmiotem zamówienia są prace związane z kompleksową budową instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, wraz z infrastrukturą techniczną (montażem konstrukcji pod moduły fotowoltaiczne, montażem modułów fotowoltaicznych, montażem inwerterów, montażem optymalizatorów mocy (optimalizerów), montażem kontenerowej stacji transformatorowej, ułożeniem kabli energetycznych, budową linii kablowej SN zakupem modułów fotowoltaicznych, zakupem inwerterów, zakupem stacji trafo i pozostałych materiałów zgodnie z projektem budowlanym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233406 Tue, 18 Feb 2020 14:43:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233406 <![CDATA[„Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Zakładu Piekarniczego „WILEŃSKA” w Piszu”]]> Przedmiotem projektu jest budowa mikroelektrowni fotowoltaicznej o mocy 32,76 kWp składającej się z 117 modułów paneli polikrystalicznych o mocy 280W z optymalizatorami mocy oraz 2 inwertery. W ramach inwestycji, Wykonawca wykona instalację modułów zgodnie z wizualizacją zawartą w Dokumentacji technicznej (Załącznik nr 7 do Zapytania) , w istniejącej infrastrukturze Wnioskodawcy w lokalizacji, przy ul. Wojska Polskiego nr 43, 12-200 Pisz, działka 410/1, obręb: Pisz nr 0001, gmina Pisz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie. Moduły w ilości 36 szt. będą zainstalowane na konstrukcji, która będzie stanowić zadaszenie parkingu, natomiast moduły w ilości 81 szt. będą zainstalowane na dachu budynku głównego piekarni. Energia elektryczna będzie przetwarzana w dwóch inwerterach fotowoltaicznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233689 Tue, 18 Feb 2020 14:14:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233689 <![CDATA[Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do budynku przy ul. Bałtyckiej 3 w Kędzierzynie-Koźlu]]> Przedmiotem zamówienia jest: 1. Zaprojektowanie sieci ciepłowniczej preizolowanej wysokoparametrowej wraz z przyłączami do budynków, systemem alarmowym, armaturą sekcyjną i odcinającą oraz kanalizacją teletechniczną w Kędzierzynie – Koźlu (wraz z pozyskaniem map do celów projektowych). 2.2. Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej wysokoparametrowej z systemem alarmowym wraz z przyłączami do budynków, z armaturą sekcyjną i odcinającą na terenie Kędzierzyna – Koźla, zgodnie z zatwierdzonym pisemnie przez Zamawiającego projektem Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiących załączniki nr 1 do SIWZ. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233677 Tue, 18 Feb 2020 13:41:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233677 <![CDATA[Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na klub seniora w projekcie Niesamodzielni w Gminie Wieleń]]> Przedmiotem zamówienia jest adaptacja lokalu przeznaczonego dla klubu seniora w projekcie Niesamodzielni w Gminie Wieleń. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233634 Tue, 18 Feb 2020 12:47:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233634 <![CDATA[Roboty budowlane w zakresie przybudówki socjalno-magazynowo z częścią biurową, fundamentów hali produkcyjnej oraz zagospodarowanie terenu.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i urządzeń, wykonanie prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych wraz z montażem urządzeń dla budowy nowego zakładu prefabrykacyjnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28650 Tue, 18 Feb 2020 12:24:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28650 <![CDATA[Modernizacja linii SN Pokój – Wołczyn w celu osiągnięcia koncepcji sieci inteligentnej (SMART) - ZAK03/DK/UE/2/2020]]> Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji linii SN Pokój – Wołczyn w celu osiągnięcia koncepcji sieci inteligentnej (SMART)” zgodnie z dokumentacją projektową. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233578 Tue, 18 Feb 2020 10:52:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233578 <![CDATA[2/2020 INWENTARYZACJA WODNO – KANALIZACYJNA W BUDYNKU MAGAZYNOWYM]]> HYDRAULICZNE PRACE NAPRAWCZE W BUDYNKU MAGAZYNOWY (INWENTARYZACJA WODNO – KANALIZACYJNA), SZCZEGÓŁY PRAC DO UZGODNIENIA https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28679 Tue, 18 Feb 2020 10:48:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28679 <![CDATA[„Wykonanie przyłącza energetycznego 15 kV zasilającego stację transformatorową GSZ Terminal Promowy z GPZ Świnoport przy ul. Dworcowej w Świnoujściu”.]]> Wykonanie przyłącza energetycznego 15 kV zasilającego stację transformatorową GSZ Terminal Promowy z GPZ Świnoport przy ul. Dworcowej w Świnoujściu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1225805 Tue, 18 Feb 2020 10:43:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1225805 <![CDATA[Przebudowa sieci wysokich parametrów od komory wiadukt – komora Reja/Bema]]> Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej nisko i wysokoparametrowej na sieć preizolowaną z systemem alarmowym wraz z przyłączami do budynków, z armaturą sekcyjną i odcinającą (wg. załącznika nr 2 do PFU - koncepcja Zamawiającego) zgodnie z zatwierdzonym pisemnie przez Zamawiającego projektem przebudowy sieci ciepłowniczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233572 Tue, 18 Feb 2020 09:26:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233572 <![CDATA[Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do budynku przy ul. Kozielskiej 2 w Kędzierzynie-Koźlu]]> Przedmiotem zamówienia jest: 1. Zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza ciepłowniczego preizolowanego wysokoparametrowego do budynku przy ul. Kozielskiej 2 wraz z systemem alarmowym, armaturą sekcyjną i odcinającą oraz kanalizacją teletechniczną w Kędzierzynie – Koźlu (wraz z pozyskaniem map do celów projektowych) zgodnie z zatwierdzonym pisemnie przez Zamawiającego projektem oraz dokumentacją techniczną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233570 Tue, 18 Feb 2020 09:19:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233570 <![CDATA[Adaptacja pomieszczenia w podziemiach budynku kościoła parafialnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Rodzinie]]> Przedmiot zamówienia jest realizacja robót budowlanych na zadaniu zadanie pn.: Adaptacja pomieszczenia w podziemiach budynku kościoła parafialnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Rodzinie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28675 Tue, 18 Feb 2020 09:14:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28675 <![CDATA[Budowy pracowni stolarskiej wraz z częścią socjalno-biurową w firmie "SCHOEDEX" Henryk Nadolski]]> „SCHODEX” HENRYK NADOLSKI występuje z zapytaniem ofertowym dotyczącym budowy pracowni stolarskiej wraz z częścią socjalno-biurową. Prace będące przedmiotem zamówienia: • roboty budowlane (wykonanie robót ziemnych, fundamentów i ścian fundamentowych, ścian konstrukcyjnych i stropów, dachu, konstrukcji i pokrycia, podsufitki, posadzki na gruncie i na stropie żelbetonowym, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz tynków, okładzin ściennych i elewacji, malowanie) • roboty sanitarne (wykonanie instalacji co, kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej) • roboty elektryczne (wykonanie instalacji oświetleniowej, gniazd wtyczkowych, połączeń wyrównawczych, odgromowej, teletechnicznej i rozdzielnicy wraz z przyciskiem wył. p. poż,) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany oraz przedmiary robót stanowiące załączniki nr 5-8) do niniejszego zapytania ofertowego. ZAMAWIAJĄCY „SCHODEX” HENRYK NADOLSKI Lubajny 67A 14-100 Ostróda OFERTY CZĘŚCIOWE Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. PODWYKONAWCY Zamawiający dopuszcza korzystanie z usług podwykonawców. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233381 Mon, 17 Feb 2020 21:41:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233381 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja budowy przyłącza energetycznego obejmująca: o - pociągniecie linii o - nowa rozdzielnia niskich napięć ( instalacja nowych urządzeń w istniejącym budynku ) o - nowa rozdzielnia średnich napięć (instalacja nowych urządzeń w istniejącym budynku ) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28671 Mon, 17 Feb 2020 21:16:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28671 <![CDATA[Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego]]> 1. Przedmiotem Zamówienia jest „Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego” wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zgodnie z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 8 do Zapytania Ofertowego, a w szczególności: 1.1. Budowa linii kablowej 15 kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego, 1.2. Budowa linii światłowodowej na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego, 1.3. Budowa kontenerowych stacji transformatorowych w następujących lokalizacjach: • Zamajerz, • Stylchyn II, • Frydman Podprzylasek, 1.4. Przebudowa bądź adaptacja istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej stacji transformatorowych: • Frydman, • Dębno, • EW Niedzica - RPW 15. 1.5. Wykonanie instalacji automatyki przełączeń i kontrolno-pomiarowej, zgodnie z opisem „SMART GRID” oraz wytycznymi Inwestora, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233483 Mon, 17 Feb 2020 15:42:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233483 <![CDATA[Budowa budynku produkcyjnego z suwnicami, zapleczem socjalno-biurowym, kontenerową stacją transformatorową, zbiornikiem przeciwpożarowym, zbiornikiem na gaz LPG, zbiornikiem na gazy techniczne]]> Budowa budynku produkcyjnego z suwnicami, zapleczem socjalno-biurowym, kontenerową stacją transformatorową, zbiornikiem przeciwpożarowym, zbiornikiem na gaz LPG, zbiornikiem na gazy techniczne w systemie generalnego wykonawstwa z zakresem prac wynikającym z projektu budowlanego z przedstawionymi poniżej zastrzeżeniami: Wyłączenia: - etap II (hala produkcyjna) - bez ściany zakończenia pierwszego etapu budowy; - bez żaluzji zewnętrznych na biurowcu; - bez zbiornika i parownicy na gazy techniczne (fundament pod zbiornik i sieć ma zostać wykonany) Rozbieżności z projektem: W projekcie jest stacja transformatorowa prefabrykowana o mocy do 100kw, ma być stacja transformatorowa prefabrykowana o mocy 630 kw. W salkach konferencyjnych płytki na podłodze zamiast wykładziny. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę, montaż i uruchomienie wraz z dokumentami dozorowymi dwóch suwnic natorowych o udźwigu 5 ton każda wg projektu budowlanego. W każdej nawie po jednej suwnicy, każda z możliwością programowania - elektronicznym wysterowaniem omijania przeszkód. Ewentualne przeprojektowanie podtorza (jeśli będzie uznane przez wykonawcę za konieczne) i elementów podporowych jest po stronie wykonawcy. Zakres pola obsługiwanego przez suwnicę i wysokość podnoszenia nie mogą ulegać zmniejszeniu. Dokumentacja projektowanie jest dostępna do pobrania pod adresem: http://www.knioch.pl/pliki/projekt.zip Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy jedynie I etapu inwestycji oznaczonego w załączonym projekcie budowlanym. Wymagania dotyczące jakości materiałów (nie sprecyzowane w projekcie): - suwnice ze sterowaniem radiowym z systemem programowania i omijania przeszkód; - stolarka okienna aluminiowa; - stolarka drzwiowa aluminiowa trzy zawiasowa + samozamykacze, wg funkcji pomieszczeń i norm budowlanych; - stolarka drzwiowa PPOZ wg projektu + samozamykacze; - ścianki wewnętrzne szklane, stolarka aluminiowa; - wykończenie ścian w budynku biurowo socjalnym - tynki gipsowe, zacierane na gładko i szpachlowane; - wykończenie ścian w budynku produkcyjnym i magazynowym – tynki cementowo wapienne, tynk kategorii 3 zatarty na ostro, + gładź szpachlowa; - płytki podłogowe o parametrach: odporność ma ścieranie min PEI IV– płytki przeznaczone do pomieszczeń o dużym ruchu. odporność ma plamienie min. 4 twardość min. 6 (wg skali Mohsa ) Przeciwpoślizgowość min 8 klasa jakości 1 gresowe nieszkliwione w pomieszczeniach sanitarnych i na schodach płytki antypoślizgowe - farby o parametrach : farby matowe lateksowe o kolorystyce od uzgodnienia z Inwestorem na podstawie przedstawionych próbek. Farby powinny zmywalne o odporności na szorowanie na mokro min. klasy II. - tynk na biurowcu o parametrach : tynki strukturalne o drobnej fakturze sylikonowe lub mineralne + farby zewnętrzne Silikonowe hydrofobowe zawierające dodatki przeciwko rozwojowi alg, pleśni i grzybów. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w oparciu o zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wynikających z dokumentacji projektowej, z zachowaniem tych samych standardów technicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamawianej inwestycji. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem, oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż założone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a ponadto muszą to być materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Zamawiający nie dopuszcza możliwości płatności zaliczkowych na poczet realizacji zamówienia. W umowie zastosowane zostaną kary umowne za opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 0,3% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28664 Mon, 17 Feb 2020 15:40:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28664 <![CDATA[Wykonanie robót budowlanych na terenie m.st. Warszawy w zakresie budowy sieci ciepłowniczej rozdzielczejdo budynków zasilanych z kotłowni: Rakietników 25A (etap I) oraz Skoroszewska 7 i Nurzyńska 1 (etap V)]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na terenie m.st. Warszawy w zakresie: Sieć ciepłownicza rozdzielcza – zadanie II (etap I, II, III, IV, V) – wykonanie i modernizacja sieci ciepłowniczychrozdzielczych i przyłączy: etap I – do budynków zasilanych z kotłowni Rakietników 25A. Sieć ciepłownicza rozdzielcza – zadanie II (etap I, II, III, IV, V) – wykonanie i modernizacja sieci ciepłowniczychrozdzielczych i przyłączy: etap V – do budynków zasilanych z kotłowni Skoroszewska 7 i Nurzyńska 1. W ramach zadania: Sieć ciepłownicza rozdzielcza – zadanie II (etap I, II, III, IV, V) – wykonanie i modernizacjasieci: 1. etap I – do budynków zasilanych z kotłowni Rakietników 25A, 2. etap II – do budynków RSM Ursus przy ul. Kolorowej, 3. etap III – do budynków zasilanych z kotłowni Kolorowa 15, 4. etap IV – do budynków zasilanych z kotłowni Szancera 3, 5. etap V – do budynków zasilanych z kotłowni Skoroszewska 7 i Nurzyńska 1. Budowa 4,26 km oraz modernizacja 0,81 km sieci ciepłowniczej rozdzielczej i przyłączy. W ramach projektu: „Budowa sieci ciepłowniczej celem likwidacji lokalnych źródeł niskiej emisji na osiedluSkorosze w Warszawie”, nr POIS.01.05.00-00-0010/16 w ramach Programu operacyjnego Infrastrukturai środowisko 2014–2020, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.5 Efektywnadystrybucja ciepła i chłodu. Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera: 1. dokumentacja projektowa oraz dokumentacja formalno-prawna; 2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawarta w części III SIWZ. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233437 Mon, 17 Feb 2020 14:38:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233437 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/1.2.1/2020 dot. budowy budynku hali z częścią socjalno - biurową wraz z infrastrukturą techniczną w Aleksandrowie Łódzkim]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie „budynku hali z częścią socjalno - biurową wraz z infrastrukturą techniczną” w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Placydowskiej. Teren objęty opracowaniem jest zlokalizowany na działce nr 243, obr. 11 Aleksandrów Łódzki. Przewiduje się budowę budynku składającego się z hali wraz z suwnicą oraz części socjalno- biurowej wraz z instalacjami zewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233389 Mon, 17 Feb 2020 14:02:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233389 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu adaptacji pomieszczeń]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu prac adaptacji pomieszczeń oraz zakup wraz z dostawą i montażem materiałów/urządzeń sanitarnych na potrzeby prowadzenia żłobka. Wykonane prace adaptacyjne winny spełniać wymagania następujących przepisów prawnych: - Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45, poz. 235); - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. poz. 925); - Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. poz. 2379); - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.); - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz.U.z 2006r. Nr 25, poz. 191). - Innych obowiązujących przepisów w zakresie realizacji usługi opisanej w niniejszym zapytaniu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233411 Mon, 17 Feb 2020 13:58:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233411 <![CDATA[Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa Wartostrady pieszo- rowerowej w Poznaniu wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą – etap II – odcinek 10 Wartostrady”” – PIM/02/20/ZO24/2019-244]]> Zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi: - przebudowa ścieżki rowerowej (km 0+064,75-1+117,96), - zaprojektowanie i przebudowa ścieżki rowerowej (km 0+000,00 - 0+064,75; km 1+117,96 -1+831,34), - zaprojektowanie i wykonanie monitoringu w trybie procedury zaprojektuj- wybuduj, - zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia w trybie procedury zaprojektuj- wybuduj. Szczegółowy zakres zamówienia – zgodnie z postanowieniami wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego i opisu przedmiotu zamówienia. 71.24.80.00-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją, 71.30.00.00-1 – Usługi inżynierskie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233404 Mon, 17 Feb 2020 13:27:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233404 <![CDATA[„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym i schodami po północnej stronie Mostu Bolesława Chrobrego w Poznaniu”” – PIM/02/20/ZO23/2018-176]]> Zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi: - wykonanie ścieżki pieszo- rowerowej o dł. 135,89 m., - wykonanie schodów skarpowych, - budowa kanalizacji technicznej wraz systemem monitoringu, - budowa oświetlenia, - zaprojektowanie i wykonanie monitoringu w trybie procedury zaprojektuj- wybuduj. Szczegółowy zakres zamówienia – zgodnie z postanowieniami wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego i opisu przedmiotu zamówienia. 71.24.80.00-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją, 71.30.00.00-1 – Usługi inżynierskie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233400 Mon, 17 Feb 2020 13:21:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233400 <![CDATA[1/2020 OCIEPLENIE SUFITU PIANĄ OTWARTOKOMÓRKOWĄ]]> DOCIEPLENIE DACHU MAGAZYNU PIANĄ OTWARTOKOMÓRKOWĄ O GR 10 CM, POWIERZCHNIA 1800M2. SKOSY, BELKI https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28652 Mon, 17 Feb 2020 13:08:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28652 <![CDATA[WYKONANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W SZCZECINKU W RAMACH ZADANIA PN.: „POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA W MIASTACH NA TERENIE ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY – STWORZENIE PRZESTRZENI ZURBANIZOWANYCH TERENÓW ZIELONYCH ORAZ KURTYN ZIELENI PRZY ULICACH POWIATOWYCH I OBIEKTACH SPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA SZCZECINEK”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury na działce nr 185 obr. 20 Szczecinek, przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Szczecinku (od ul. Warcisława IV) w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – stworzenie przestrzeni zurbanizowanych terenów zielonych oraz kurtyn zieleni przy ulicach powiatowych i obiektach sportowych na terenie Miasta Szczecinek”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: a) Koncepcja architektoniczna – załącznik nr 1, b) Projekt budowlany – załącznik nr 2 (zarówno koncepcja jak i projekt, oprócz robót objętych niniejszym zamówieniem, uwzględniają inne roboty wokół budynku starostwa – nie należy ich wyceniać), c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 3, d) Przedmiar robót – załącznik nr 4 - przedmiar robót jest materiałem pomocniczym, tzn. ilości przedstawione w przedmiarze należy rozumieć, jako przybliżone, natomiast w ramach zamówienia należy wykonać wszelkie roboty, usługi i dostawy wymienione w przedmiarze oraz niewymienione, a występujące w STWiOR. Roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a występujące w STWiOR nie są robotami dodatkowymi. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego, Zamawiającym jest: Powiat Szczecinecki ul. Warcisława IV 16 78-400 Szczecinek Tel. 94 37 29 280 NIP: 673-163-00-32 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233366 Mon, 17 Feb 2020 12:07:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233366 <![CDATA[Budowa elektrowni fotowoltaicznej Gajle III o mocy do 1 MW.]]> Wykonanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,932 MW, wraz z infrastrukturą techniczną (doziemną instalacją elektryczną, montażem inwerterów, kontenerową stacją transformatorową) na działce o nr geod. 373/2 położonej w obrębie geodezyjnym Białczyn, gm. Pieniężno, powiat braniewski, województwo warmińsko-mazurskie oraz budowa przyłącza energetycznego SN-15kV na działkach nr geod. 373/2, 384, 385 położonych w obrębie geodezyjnym Białczyn, gm. Pieniężno oraz 301 położonej w obrębie Wysoka Braniewska, gm. Płoskinia, powiat braniewski, województwo warmińsko-mazurskie, wraz z uruchomieniem instalacji oraz przeprowadzeniem wszelkich badań i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233339 Mon, 17 Feb 2020 11:20:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233339 <![CDATA[Budowa budynku warsztatowego]]> Budowa budynku warsztatowego w Sędziszowie. Na realizację przedmiotu zamówienia została wydana decyzja pozwolenia na budowę: 685/2019 wydana przez Starostę Jędrzejowskiego, rozpoczęcie prac zostało zgłoszone 16.01.2020. oraz oznaczone przez geodetę. Funkcję kierownika budowy pełni: Marcin Radłowski SWK/0033/WBKb/15 Przedmiot zamówienia określają kody CPV: Główny kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2020 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28645 Sun, 16 Feb 2020 15:20:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28645 <![CDATA[Przebudowa instalacni c.o. i c.w.u. z wykorzystaniem ciepła procesowego, oraz budowa inastalacji wentylacji w pomieszczeniach magazynowych.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy instalacji c.o. i c.w.u. w pomieszczeniach socjalno-biurowych z wykorzystaniem ciepła technologicznego oraz wykonanie instalacji wentylacji pomieszczeń magazynowych, z wykorzystaniem ciepła procesowego, na podstawie załączonego projektu budowlanego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232819 Sun, 16 Feb 2020 12:15:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232819 <![CDATA[Kompleksową termomodernizację budynku biurowo-warsztatowego oraz 3 budynków produkcyjnych oraz wdrożeniem OZE (instalacja fotowoltaiczna i piec opalany biomasą)]]> Zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie AGARICUS PUCHALSKI SKRZYPCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA poprzez Kompleksową termomodernizację budynku biurowo-warsztatowego oraz 3 budynków produkcyjnych oraz wdrożeniem OZE (instalacja fotowoltaiczna i piec opalany biomasą) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233250 Sat, 15 Feb 2020 19:57:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233250 <![CDATA[„Przebudowa sieci ciepłowniczej w Ostrowie Wielkopolskim zadanie 10 – przebudowa sieci kanałowej na sieć preizolowaną wraz z budową przyłączy do 2 budynków użytkowych oraz wymiana węzła grupowego na trzy indywidualne węzły cieplne przy ul. Batorego 35 w Ostrowie Wielkopolskim.”]]> Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie, na które składają się prace budowlane o poniższym zakresie: „Przebudowa sieci ciepłowniczej w Ostrowie Wielkopolskim zadanie 10 – przebudowa sieci kanałowej na sieć preizolowaną wraz z budową przyłączy do 2 budynków użytkowych oraz wymiana węzła grupowego na trzy indywidualne węzły cieplne przy ul. Batorego 35 w Ostrowie Wielkopolskim." https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28640 Sat, 15 Feb 2020 00:00:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28640 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR WŚ.LCK.PORT-3/20 - Przebudowa przystani jachtowej na jeziorze Niegocin - przebudowa falochronu, zmiana lokalizacji wejścia do portu, budowa nabrzeży cumowniczych, roboty rozbiórkowe oraz prace pogłębieniowe w istniejącym porcie w miejscowości Giżycko]]> Przedmiotem zamówienia jest przebudowa przystani jachtowej na jeziorze Niegocin - przebudowa falochronu, zmiana lokalizacji wejścia do portu, budowa nabrzeży cumowniczych, roboty rozbiórkowe oraz prace pogłębieniowe w istniejącym porcie w miejscowości Giżycko. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Roboty rozbiórkowe; 2) Umocnienie z grodzic stalowych z oczepem żelbetowym – molo, główka grobli; 3) Umocnienia brzegowe jednostronne pod pomosty brzegowe z grodzic stalowych z oczepem żelbetowym; 4) Instalacja zaopatrzenia w wodę punktów dystrybucyjnych – molo i nabrzeża; 5) Instalacja zaopatrzenia w energię elektryczną punktów dystrybucyjnych; 6) Instalacja oświetlenia pomostów, mola, oświetlenia nawigacyjnego wejścia do portu; 7) Pogłębienie akwenu przystani; 8) Przebudowa istniejącej pochylni slipu. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany przygotować pełną dokumentację powykonawczą umożliwiającą uzyskanie zgody na użytkowanie przedmiotu zamówienia (zgodnie z zapisami w decyzji o pozwoleniu na budowę). Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232749 Fri, 14 Feb 2020 18:15:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232749 <![CDATA[19/228/PN/RB Wykonanie robót budowlanych na terenie m.st. Warszawy w zakresie budowy węzłów ciepłowniczych w budynkach zasilanych z kotłowni: Rakietników 25A (Etap I) oraz Skoroszewska 7 i Nurzyńska 1 (Etap V).]]> Wykonanie robót budowlanych na terenie m.st. Warszawy w zakresie budowy węzłów ciepłowniczych – Zadanie II: Etap I, Etap II, Etap III, Etap IV i Etap V. Zakres obejmujący węzły Etapu I i Etapu V : Zadanie 1 : budowa węzłów w budynkach dla Etapu I –zasilanych z kotłowni Rakietników 25A i Zadanie 2 : budowa węzłów cieplnych w budynkach dla Etapu V – zasilanych z kotłowni Skoroszewska 7 i Nurzyńska 1. W ramach projektu: Budowa sieci ciepłowniczej celem likwidacji lokalnych źródeł niskiej emisji na osiedlu Skorosze w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0010/16. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Wzoru umowy(część II SIWZ) oraz Specyfikacja techniczna (Część III SIWZ). Data przekazania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:11.02 .2020 r. Termin składania ofert do dnia 24.03.2020 r., do godz. 10:45. SIWZ dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego: htttp://www.energiadlawarszawy.pl/onas/zakupy/roboty budowlane Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, na cały okres związania ofertą, dla Zadania 1 - 3000 złotych i dla Zadania 2- 3000 złotych (szczegóły w Części I SIWZ). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233198 Fri, 14 Feb 2020 18:05:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233198 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2 na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Remont lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Wólczańskiej w Filipowie"]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi normami robót budowlanych obejmujących remont lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Wólczańskiej 4a, 16 – 424 Filipów, na działkach geodezyjnych nr 1445/1, 1445/2. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233200 Fri, 14 Feb 2020 17:58:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233200 <![CDATA[Budowa hali produkcyjno - magazynowej (technologicznej) z zapleczem socjalnym]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu obiektu budowlanego – hali produkcyjno – magazynowej (technologicznej) z zapleczem socjalnym i instalacjami wewnętrznymi biegnącymi od pierwszych studni na zewnątrz budynku, na działkach nr 835/2, 836/4, 836/6, 837 w obrębie 27 w Elblągu przy ul. Stanisława Sulimy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28636 Fri, 14 Feb 2020 17:17:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28636 <![CDATA[Rozbudowa zakładu produkcyjnego o nową nawę wraz z infrastrukturą w zakresie: KONSTRUKCJA STALOWA - DACH IV NAWY]]> Przedmiotem zapytania jest przygotowanie kompleksowej oferty na wykonanie zadania pt. Rozbudowa zakładu produkcyjnego o nową nawę wraz z infrastrukturą w zakresie: KONSTRUKCJA STALOWA - DACH IV NAWY na terenie zlokalizowanym przy ul. Toruńskiej 197 we Włocławku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232942 Fri, 14 Feb 2020 16:42:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232942 <![CDATA[Modernizacja mieszkań – Trzebawie 10/1, 73-155 Węgorzyno; Wiewiórowo 10, 76-015 Manowo; ul. Raszyńska 5/1, 70-701 Szczecin; ul. Gorkiego 25/1, 70-390 Szczecin w ramach projektu pn. „Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych” . Nr postępowania: 1/02/2020/DW/MM]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: • Mieszkanie 1 - dostosowanie mieszkań (likwidacja barier architektonicznych) – Trzebawie 10/1, 73-155 Węgorzyno; dalej Mieszkanie nr 1 • Mieszkanie 2 - dostosowanie mieszkań (likwidacja barier architektonicznych) – Wiewiórowo 10, 76-015 Manowo; dalej Mieszkanie nr 2 • Mieszkanie 3 - dostosowanie mieszkań (likwidacja barier architektonicznych) – ul. Raszyńska 5/1, 70-701 Szczecin; dalej Mieszkanie nr 3 • Mieszkanie 4 - dostosowanie mieszkań (likwidacja barier architektonicznych) – ul. Gorkiego 25/1, 70-390 Szczecin; dalej Mieszkanie nr 4 zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik:  Mieszkanie nr 1 - Projekt budowlany bieżąca konserwacja lokalu mieszkalnego polegająca na przystosowaniu przestrzeni do zakresu możliwości jej użytkowania dotyczy mieszkania Trzebawie 10/1, 73-155 Węgorzyno wraz z rysunkami od numeru A1 do A6 wraz z przedmiarem robót UWAGA W RAMACH PROJEKTU PN. „DOBRE WSPARCIE - SYSTEM LOKALNYCH USŁUG SPOŁECZNYCH” ZOSTANIE WYKONANY TYLKO ETAP 1 SZCZEGÓŁOWO OKREŚLONY W PRZEDMIARZE ROBÓT  Mieszkanie nr 2 - Projekt budowlany bieżąca konserwacja lokalu mieszkalnego polegająca na przystosowaniu przestrzeni do zakresu możliwości jej użytkowania dotyczy mieszkania Wiewiórowo 10, 76-015 Manowo wraz z rysunkami od numeru A1 do A6 wraz z przedmiarem robót UWAGA W RAMACH PROJEKTU PN. „DOBRE WSPARCIE - SYSTEM LOKALNYCH USŁUG SPOŁECZNYCH” ZOSTANIE WYKONANY TYLKO ETAP 1 SZCZEGÓŁOWO OKREŚLONY W PRZEDMIARZE ROBÓT  Mieszkanie nr 3 - Projekt budowlany bieżąca konserwacja lokalu mieszkalnego polegająca na przystosowaniu przestrzeni do zakresu możliwości jej użytkowania dotyczy mieszkania ul. Raszyńska 5/1, 70-701 Szczecin wraz z rysunkami od numeru A1 do A6 wraz z przedmiarem robót  Mieszkanie nr 4 - Zestawienie planowanego wyposażenia dotyczącego dostosowania toalety do potrzeb osoby niepełnosprawnej wraz z rysunkami od A1 do A6 dotyczy mieszkania ul. Gorkiego 25/1, 70-390 Szczecin UWAGA DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH NA JEDNO LUB DWA LUB KLIKA MIESZKAŃ LUB WSZYSTKIE MIESZKANIA. OFERTA ZŁOŻONA NA DANE MIESZKANIE MUSI OBEJMOWAĆ CAŁY ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH W ZAPYTANIU DLA TEGO MIESZKANIA ZGODNIE Z OPISEM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ WYBORU WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO WYKONAWCĘ. Podwykonawstwo: 1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, 3. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w formularzu Umowy. Uwagi do załączników stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Podane w powyższym opisie marki produktów stanową tylko przykład i wskazują na minimalną jakość produktu, ich trwałość, bezpieczeństwo, cech fizykalnych i parametrów. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub zbliżonych do tych, jakie zostały określone w opisie zakresu modernizacji mieszkania i może być oznaczona innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233181 Fri, 14 Feb 2020 16:14:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233181 <![CDATA[Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 12,6 kW]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej o mocy co najmniej 12,6 kW – 1 komplet. Dostawa i montaż instalacji odbędzie się na dachu budynku Zamawiającego, który mieści się w miejscowości Celejów 70, 24-160 Wąwolnica. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233162 Fri, 14 Feb 2020 15:36:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233162 <![CDATA[BUDOWA SUW W BUDLEWIE ORAZ BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WYSZK]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wyszki (II część zamówienia) na podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej. Inwestycja zostanie zrealizowana w miejscowości Strabla- Łyse położonej na terenie Gminy Wyszki. Szczegółowy wykaz działek ewidencyjnych na których planowana jest budowa: • Przydomowa oczyszczalnia ścieków – działka nr geod. 480/39, obręb 39 Strabla-Łyse Szczegółowy opis zamówienia stanowią: przedmiar robót i dokumentacja techniczno-budowlana dla II część zamówienia pn: „Budowa SUW w Budlewie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wyszki” zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego. W kosztorysie ofertowym należy wyszczególnić jednostkowe ceny za wykonanie poszczególnych pozycji przedmiarowych. Kosztorys ofertowy należy dołączyć do oferty, stanowić będzie on materiał pomocniczy przy wyborze oferty oraz przy rozliczeniu robót wg. rzeczywiście wykonanego zakresu prac potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia usuwać awarie przydomowej oczyszczalni ścieków. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, to oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o zbliżonych/współmiernych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania współmierne opisywanym przez Zamawiającego , jest obowiązany wykazać , że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych asortymentu wymaganego przez zamawiającego z parametrami oferowanego asortymentu). Termin wykonania zadania: Realizacja zadania tj. budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wyszki – do 31 sierpień 2020 r. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę wykonujących wskazane czynności: 1) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp (zatrudnionych na umowę o pracę) Wykonawca zobowiązuje się na każde wezwanie Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu osób na umowę o pracę 2) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: • Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności przez cały okres realizacji wykonywanych prac w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia tych osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 300 zł każdorazowo w przypadku stwierdzenia, że prace instalacyjne wykonują osoby nie wskazane przez Wykonawcę na w/w zasadach • Rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia • Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby pracujących osób Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Dokumentacja projektowa stanowiąca szczegółowy opis zamówienia dostępna jest na stronie: http://www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl/index.php?wiad=130988 oraz http://www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl/index.php?wiad=130987 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28631 Fri, 14 Feb 2020 15:16:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28631 <![CDATA[Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Alei Wojska Polskiego 11 w Nidzicy]]> Ocieplenie ścian elewacji budynku, Remont balkonów, Docieplenie stropu na strychu, Remont i docieplenie dachu, Przebudowa wiatrołapów, Wymiana drzwi wiatrołapu, Wymiana okien klatek schodowych, Modernizacja instalacji c.o Szczegółowy opis zamieszczono w SIWZ https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233141 Fri, 14 Feb 2020 15:14:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233141 <![CDATA[Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 39 kW]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej o mocy co najmniej 39 kW – 1 komplet. Dostawa i montaż instalacji odbędzie się na dachu budynku Zamawiającego, który mieści się w miejscowości Brzozowa Gać 145, 24-170 Kurów na działce nr 305/8. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233149 Fri, 14 Feb 2020 15:06:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233149 <![CDATA[Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1-Maja 34 w Nidzicy]]> Ocieplenie ścian elewacji budynku, Remont balkonów Docieplenie stropu na strychu, Remont i docieplenie dachu, Przebudowa wiatrołapów, Wymiana drzwi wiatrołapu, Wymiana okien klatek schodowych, Modernizacja instalacji c.o Szczegółowy opis zamieszczono w SIWZ https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233137 Fri, 14 Feb 2020 14:38:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233137