Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Dostawy inne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Mon, 27 Jan 2020 06:45:34 +0100 <![CDATA[Zakup (zaprojektowanie i wykonanie), dostawa i montaż fabrycznie nowych zbiorników sedymentacyjnych na wodę zbieraną z procesu oczyszczania powierzchni typu stal/beton/asfalt/cegła (3 komplety)]]> Przedmiotem zapytania jest: - zakup (zaprojektowanie i wykonanie), dostawa i montaż fabrycznie nowych zbiorników sedymentacyjnych na wodę zbieraną z procesu oczyszczania powierzchni typu stal/beton/asfalt/cegła (3 komplety) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229230 Sun, 26 Jan 2020 23:53:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229230 <![CDATA[Zakup, dostawa i montaż 3 kompletów fabrycznie nowych urządzeń/stanowisk do oczyszczania hydrodynamicznego na powierzchniach pionowych, poziomych oraz zaokrąglonych wraz z zakupem, dostawą i montażem jednego zestawu dysz (300 sztuk) do ww. stanowisk]]> Przedmiotem zamówienia jest: - zakup, dostawa i montaż 3 kompletów fabrycznie nowych urządzeń/stanowisk do oczyszczania hydrodynamicznego na powierzchniach pionowych, poziomych oraz zaokrąglonych wraz z zakupem, dostawą i montażem jednego zestawu dysz (300 sztuk) do ww. stanowisk. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229229 Sun, 26 Jan 2020 23:15:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229229 <![CDATA[Dostawa i montaż dwóch wind przyschodowych dla osób niepełnosprawnych (platform) dla DDOM w Legnicy]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dwóch wind przyschodowych dla osób niepełnosprawnych (platform) wraz z dokumentacją techniczną i zapewnieniem odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego do Dziennego Domu Opieki Medycznej przy ul. Mickiewicza 36 w Legnicy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229200 Sun, 26 Jan 2020 23:01:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229200 <![CDATA[Zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowego urządzenia w postaci Pionowego stanowiska magnetycznego do śrutowania kulkami stalowymi w obiegu zamkniętym – 1 komplet]]> Przedmiotem zamówienia jest: - zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowego urządzenia w postaci Pionowego stanowiska magnetycznego do śrutowania kulkami stalowymi w obiegu zamkniętym – 1 komplet https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229227 Sun, 26 Jan 2020 22:49:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229227 <![CDATA[Dostawa edytorów aktów prawnych, znak sprawy: FS/CL/07/2019.]]> Znak sprawy: FS/CL/07/2019. Przedmiot zamówienia stanowi: dostawa 8 sztuk edytorów aktów prawnych o parametrach funkcjonalno-użytkowych wskazanych szczegółowo w Załączniku nr 1 (#EDYTOR) - do dwóch lokalizacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229223 Sun, 26 Jan 2020 22:01:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229223 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/2020/1.6.2. na zakup: tomografu optycznego]]> Przedmiotem zamówienia jest tomograf optyczny – 1 sztuka. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28151 Sun, 26 Jan 2020 21:37:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28151 <![CDATA[Wybór dostawcy urządzenia angiodroid do obrazowania angiograficznego z użyciem CO2 lub równoważnego, w ramach rozbudowy Centrum Badawczo Rozwojowego ESKULAP BIS s.c. Ewa Molska, Stanisław Molski, ul. Koperkowa 2, 86-031 Osielsko]]> Dostawa urządzenia angiodroid do obrazowania angiograficznego z użyciem CO2 lub równoważnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229214 Sun, 26 Jan 2020 18:08:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229214 <![CDATA[Dostawa wyposażenia, mebli, sprzętu IT, zabawek, pomocy dydaktycznych i pozostałego wyposażenia dydaktycznego i dodatkowego dla Angielsko-Polskiego Niepublicznego Przedszkola SOWA w Częstochowie przy ul. Krzemiennej 14]]> Zamówienie obejmuje dostawy dla Angielsko-Polskiego Przedszkola Niepublicznego SOWA w Częstochowie. Obejmują one wyposażenie, meble, sprzęt IT, zabawki, pomoce dydaktyczne i pozostałe wyposażenie dydaktyczne i dodatkowe związane z pracą i opieką nad dziećmi w ośrodku wychowania przedszkolnego w ramach projektu pn.: „Stworzenie dodatkowych miejsc w przedszkolu SOWA szansą na upowszechnienie edukacji wśród dzieci w wieku przedszkolnym” realizowanego przez Zamawiającego w ramach działania 11.1.3 RPO WSL 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229210 Sun, 26 Jan 2020 10:52:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229210 <![CDATA[Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie Rozdrabniacza jednowałowego]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie Rozdrabniacza jednowałowego o następujących parametrach: - Typ maszyny: Rozdrabniacz/Młyn jednowałowy wersja finalna (frakcja końcowa) - Napęd: silnik elektryczny napędzający pompę o zmiennej wydajności - Silnik główny: Moc napędu – przy jednym silniku min. 130 KW (dopuszcza się dwa silniki) - Pojemność układu hydraulicznego 900 l (+- 20%) - Wydajność minimalna 2 T/h - Zabezpieczenie przeciwpożarowe: zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe hydrauliczne - Przekładnia hydrostatyczna - Komora rozdrabniająca o następujących parametrach: Średnica wału 665 mm (+- 10%) Długość wału - 1336 mm (+- 10%) Ilość noży – 72 (+- 10%) Rozmiar noża 40X40 mm (+-5%) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228747 Sun, 26 Jan 2020 09:53:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228747 <![CDATA[Dostawa podręczników w języku angielskim dla uczestników projektu „KA 2.0 - program rozwoju KA AFM” dla kierunków „Film and TV Production Management” oraz „Architecture”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa do biblioteki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego podręczników w języku angielskim dla uczestników projektu „KA 2.0 - program rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” dla kierunków „Film and TV Production Management” oraz „Architecture”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229206 Sat, 25 Jan 2020 23:32:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229206 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/Z/2020]]> Prototyp symulatora fizycznej jazdy samochodem ciężarowym, uprzywilejowanym z możliwością prezentacji w wirtualnej rzeczywistości aplikacji Zamawiającego, pracujący w co najmniej 4 stopniach swobody. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229198 Sat, 25 Jan 2020 19:30:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229198 <![CDATA[Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu „Moje przedszkole - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Bedlno”(projekt nr RPLD.11.01.01-10-0041/19)]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia do projektu „Moje przedszkole - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Bedlno”. Zamówienie podzielone jest na dwie części: Część I – Dostawa pomocy dydaktycznych Cześć II – Dostawa wyposażenia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229136 Sat, 25 Jan 2020 12:20:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229136 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/01/RPOWM/2020 z dnia 25.01.2020 r. na dostawę wyrobów farmaceutycznych: Specjalistycznych wyrobów farmaceutycznych w postaci: Fibryna wraz z kompresem w ilościach: 900 zestawów, każdy po 4 sztuki każdy o pojemności 9 mililitrów.]]> Dotyczy dostawy: Specjalistycznych wyrobów farmaceutycznych w postaci: Fibryna wraz z kompresem w ilościach: 900 zestawów, każdy po 4 sztuki każdy o pojemności 9 mililitrów. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV): Nr kodu CPV: 33000000-0 Nazwa kodu CPV: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała W ramach Projektu nr RPMA.01.02.00-14-9565/17 pt. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w obszarze implantacji włosów drogą do wdrożenia innowacyjnych usług przez firmę CRNT Sp. z o.o. ” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229189 Sat, 25 Jan 2020 07:32:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229189 <![CDATA[Zamówienie nr 48/2020]]> Celem zamówienia 48/2020 jest zakup i dostawa drutu spawalniczego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229188 Sat, 25 Jan 2020 06:12:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229188 <![CDATA[Zamówienie nr 45/2020]]> Celem zamówienia 45/2020 jest zakup i dostawa akcesoriów spawalniczych i elementów do produkcji konstrukcji https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229187 Sat, 25 Jan 2020 05:44:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229187 <![CDATA[Dostawa aparatury w skali ćwierćtechnicznej niezbędnej do realizacji projektu]]> Przedmiotem zamówienia jest urządzenie lub zestaw urządzeń (według wyboru Wykonawcy), zapewniających możliwość prowadzenia badań przez Zamawiającego, zgodnie z niżej określonymi parametrami i wymaganiami: Urządzenie lub zestaw urządzeń muszą zapewniać możliwość oczyszczania zawiesiny masy papierniczej składającej się z włókien celulozowych, organicznej frakcji drobnej, mineralnej frakcji drobnej oraz innych zanieczyszczeń stałych. Składniki te stanowią wodną zawiesinę. Zamawiający wymaga, by urządzenie zapewniało skuteczność oczyszczania (oddzielania frakcji) na poziomie 95%. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229184 Fri, 24 Jan 2020 23:43:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229184 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2020 na Dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego i rehabilitacyjnego dla Dziennego Domu Opieki Medycznej w Ząbkowicach Śląskich w ramach realizacji projektu nr RPDS.09.03.00-02-0008/18 pn. Utworzenie dziennego domu opieki medycznej w Ząbkowicach Śląskich]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego i rehabilitacyjnego dla Dziennego Domu Opieki Medycznej w Ząbkowicach Śląskich zlokalizowanego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1-go Maja 9, 57-200 Ząbkowice Śląskie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2, zawierający specyfikację wymaganych parametrów technicznych dla w/w przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza wyłącznie złożenie ofert obejmujących dostawę urządzeń posiadających wszystkie wymagane parametry szczegółowo określone w Załączniku Nr 2. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229133 Fri, 24 Jan 2020 22:13:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229133 <![CDATA[ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NR : 2/2020/3.3.2]]> Przedmiotem zamówienia jest wynajem zabudowy stoiska targowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229145 Fri, 24 Jan 2020 22:07:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229145 <![CDATA[Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach zapytania ofertowego nr. 1/2020/RPKP.01.02.01-04.0027/17-WIBE Dominik Będziak na zakup(dostawę) do laboratorium badawczego wyposażenia-mikroskop pomiarowy z dnia 09.01.2020r.]]> n/d https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229172 Fri, 24 Jan 2020 21:30:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229172 <![CDATA[Dostawa zrywarki do badań w ramach projektu]]> Celem zamówienia jest zakup zrywarki o następujących parametrach: -zrywarka pionowa z dotykowym monitorem i głowicą do 100N (zakres pomiarowy od 0 -100N) -możliwość wykonania pomiarów na sucho i mokro ; -szczęki dociskane ręcznie -szerokość wpięcia próbki 1,5cm i 5 cm; - wyświetlacz cyfrowy; - monitor dotykowy do 10" do ustawiania i regulacji pomiarów zintegrowany z urządzeniem; -max. błąd pomiaru 1%; regulacja prędkości głowicy w zakresie 0,01-600mm/min; -system automatycznego powrotu głowicy do pozycji zerowej po zerwaniu próbki papieru; pomiar uruchamiany jednym przyciskiem - max. błąd pomiarowy 1% w zakresie pomiarów 1-100 % - okres gwarancji 36 miesięcy; - oferowany sprzęt musi spełniać obowiązujące normy: EN ISO 1924-1/-2/-3 EN 12625-4/-5 - urządzenie dedykowane do badania papierów higienicznych, - minimalny okres gwarancji – co najmniej 36 miesięcy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229169 Fri, 24 Jan 2020 21:21:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229169 <![CDATA[Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach zapytania ofertowego nr. 2/2020/RPKP.01.02.01-04.0027/17-WIBE Dominik Będziak na zakup(dostawę) do laboratorium badawczego wyposażenia-Współrzędnościowa maszyna pomiarowa 3D z dnia 09.01.2020r.]]> Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach zapytania ofertowego nr. 2/2020/RPKP.01.02.01-04.0027/17-WIBE Dominik Będziak na zakup(dostawę) do laboratorium badawczego wyposażenia-Współrzędnościowa maszyna pomiarowa 3D z dnia 09.01.2020r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229168 Fri, 24 Jan 2020 21:19:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229168 <![CDATA[Zamówienie nr 43/2020]]> Celem zamówienia 43/2019 jest zakup i dostawa materiałów budowlanych, stanowiących elementy do zabudowy prototypu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229160 Fri, 24 Jan 2020 20:44:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229160 <![CDATA[Zakup i dostawa materiałów do prowadzenia zajęć w ramach projektu" Lepsze jutro II" Zadanie 3. Integracja społeczna]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów do prowadzenia zajęć typu świetlicowego( materiały biurowe, kreatywne i eksploatacyjne). Nr kodu CPV 30190000-7, nazwa kodu: Różny sprzęt i artykuły biurowe, nr drugiego kodu CPV - 37820000-02, nazwa kodu: Wyroby artystyczne. Dostawy materiałów będących przedmiotem zamówienia będą odbywały się średnio raz w miesiącu do każdego z 20 Punktów Aktywizacji Społeczno-Zawodowej zlokalizowanych w Zielonej Górze i powiecie zielonogórskim. Materiały będą służyły uczestnikom projektu podczas zajęć integracyjnych realizowanych w Punktach. Zadanie 3. projektu "Lepsze jutro II" realizowane jest przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229137 Fri, 24 Jan 2020 20:44:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229137 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/J]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i przeniesienia własności nowych, nieużywanych pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu „Z Jakubowa w wielki świat – kompleksowy rozwój edukacji w Gminie Jakubów” RPMA.10.01.01-14-b965/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229002 Fri, 24 Jan 2020 20:34:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229002 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/H]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i przeniesienia własności nowych, nieużywanych pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu "Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów" – RPMA.10.01.01-14-b966/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229115 Fri, 24 Jan 2020 20:33:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229115 <![CDATA[Zamówienie nr 46/2020]]> Celem zamówienia 46/2020 jest zakup ścierniwa do piaskowania https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229157 Fri, 24 Jan 2020 20:29:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229157 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr POIR.01.01.01.I.4.3.2020 na dostawę materiałów do budowy prototypu (część druga)]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów do budowy prototypu: 1. Materiały do budowy transportu wsadu 2. Materiały do budowy mieszarki 3. Materiały do budowy systemu grzejnego 4. Materiały do budowy studzienki chłodzenia 5. Materiały do budowy szafy sterowniczej i instalacji elektrycznej 6. Materiały do budowy systemu wytwarzania podciśnienia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229153 Fri, 24 Jan 2020 20:11:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229153 <![CDATA[Dostawa wyposażenia placu zabaw]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia placu zabaw – urządzeń zabawowych w związku z realizacją projektu pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na potrzeby niepublicznego przedszkola”. Miejsce realizacji projektu – dz. Nr 675/2 i 675/3, ul. Parkowa 8, miejscowość Proszowice, gmina Proszowice, woj. małopolskie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229151 Fri, 24 Jan 2020 20:03:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229151 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02 /2020/O/POIR dotyczące dostawy odczynników chemicznych, rozpuszczalników, materiałów do chromatografii, gazów z dnia 24.01.2020]]> Dostawa odczynników chemicznych, rozpuszczalników, materiałów do chromatografii, gazów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229148 Fri, 24 Jan 2020 19:39:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229148 <![CDATA[Zapytanie na dostawę stacjonarnego traka taśmowego]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą wysokoprecyzyjnej stacjonarnej maszyny tartacznej. Realizacja powyższego zadania będzie prowadzona w ramach projektu pn. „Wzrost zdolności produkcyjnych firmy DREW-BET poprzez stworzenie innowacyjnej i proekologicznej linii produkcyjnej drewna”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24293 Fri, 24 Jan 2020 19:29:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24293 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprężarki]]> Skrócony opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompresora śrubowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28142 Fri, 24 Jan 2020 19:03:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28142 <![CDATA[Dostawa materiałów, przyrządów i urządzeń kosmetycznych (w podziale na 3 zadania) na potrzeby Wydziału Medycznego, kierunek Kosmetologia w ramach Projektu pn. „Kompleksowy Program Rozwoju PWSZ w Kaliszu” w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, numer umowy: POWR.03.05.00-00-Z060/17-00]]> Zadanie nr 1 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów kosmetycznych na potrzeby Wydziału Medycznego kierunek Kosmetologia. Materiały muszą być nowe, nieużywane, fabrycznie opakowane, pełnowartościowe, jakościowo dobre, spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów oraz spełniać co najmniej parametry podane w tabeli formularza ofertowego. W czasie dostawy zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć dostarczany towar przed ewentualnymi uszkodzeniami. W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy. Dostarczane materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w Polskich Normach, a w szczególności powinny posiadać atesty i/lub certyfikaty higieniczno – sanitarne, a przy pierwszej dostawie w danej lokalizacji oraz na żądanie Zamawiającego, do wskazanej dostawy powinien być załączany dokument - potwierdzenie tych wymagań. Materiały posiadać ważny termin przydatności do użytku minimum 12 miesięcy od dnia dostawy. Zadanie nr 2 – Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów kosmetycznych na potrzeby Wydziału Medycznego kierunek Kosmetologia. Materiały muszą być nowe, nieużywane, fabrycznie opakowane, pełnowartościowe, jakościowo dobre, spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów oraz spełniać co najmniej parametry podane w tabeli formularza ofertowego. W czasie dostawy zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć dostarczany towar przed ewentualnymi uszkodzeniami. W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy. Dostarczane materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w Polskich Normach, a w szczególności powinny posiadać atesty i/lub certyfikaty higieniczno – sanitarne, a przy pierwszej dostawie w danej lokalizacji oraz na żądanie Zamawiającego, do wskazanej dostawy powinien być załączany dokument - potwierdzenie tych wymagań. Materiały posiadać ważny termin przydatności do użytku minimum 12 miesięcy od dnia dostawy. Zadanie nr 3 – Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 profesjonalnych frezarek podologicznych do zabiegów pedicure o następujących minimalnych parametrach: 1. funkcje: pielęgnacja paznokci, usuwanie zrogowaciałego naskórka oraz odcisków na stopach, 2. wydajny pochłaniacz pyłu - wymagana pojemność worka: co najmniej 300 cm3, 3. możliwość regulacji prędkości, 4. możliwość regulacji zasysanego powietrza, 5. obroty w prawo i w lewo, 6. urządzenie sterujące ma posiadać cyfrowy wyświetlacz, 7. moc co najmniej 350W, 8. min. liczba obrotów na minutę 5000, 9. głowica z mikrosilnikiem min. 30.000 obrotów/min, 10. uchwyt do głowicy, 11. wiertło czyszczące do głowicy, 12. napięcie: 220-240 V/50 Hz, 13. klasa izolacji: 2, typ B, 14. instrukcja w języku polskim, 15. hałas: ok. 10% - 54 db; 50% - 64 db; 100% -78 db 16. pozostałe wymagania: sprzęt fabrycznie nowy, data produkcji sprzętu: nie starsza niż 2019 rok, bez wad i obciążeń, zapewnienie transportu [dostawa], wniesienie, ustawienie parametrów, demonstracja sprzętu przed pierwszym użyciem/szkolenie osób wskazanych przez zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229135 Fri, 24 Jan 2020 17:59:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229135 <![CDATA[Dostawa spawarki laserowej.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących maszyn i urządzeń: 1. Spawarka laserowa, szt. 1: Parametry/ specyfikacja nie gorsza niż: 1) Moc minimum 160 W 2) Typ lasera: YAG -bez światłowodu 3) Zmotoryzowane posuwy minimum Y 650 mm, X 300 mm, Z 500 mm plus manualna oś R 4) Mikroskop 10-cio krotne powiększenie 5) Dotykowy wyświetlacz 6) Max. energia impulsu: 80 J 7) Szczytowa moc impulsu 7,5 KW 8) Optyczna głowica skrętna 360° 9) Oświetlenie LED 10) Gwarancja min. 24 miesiące. 11) Stalowa konstrukcja na kółkach/ rolkach Ilość: 1 sztuka Uwagi dodatkowe: Wszystkie elementy dostarczanych urządzeń muszą być fabrycznie nowe. Informacje dodatkowe: W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą zastosowanie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, należy rozumieć, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Podane nazwy własne nie są wiążące dla Wykonawców i służą wyłącznie zobrazowaniu parametrów technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, o parametrach nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym jest obowiązany w treści oferty albo w załączniku do niej wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia realizowany zgodnie z zapisami zapytania ofertowego l.dz. 05_01_2020_RPO_1_4_4_Alkaz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229127 Fri, 24 Jan 2020 16:53:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229127 <![CDATA[Dostawa tokarki.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących maszyn i urządzeń: 1. Tokarka, szt. 1: Parametry/ specyfikacja nie gorsza niż: 1) Parametry obróbki a) Przejazd w osi X - 200-250 mm b) Przejazd w osi Z - 700-900 mm c) Średnica uchwytu minimum - 250 mm d) Średnica obrabianego pręta przez wrzeciono - 70-80 mm e) Max średnica toczenia - 400-500 mm f) Max średnica toczenia przy zastosowaniu imaka automatycznego - 200-250 mm g) Max długość toczenia - 700-900 mm 2) Wrzeciono a) Maksymalne obroty wrzeciona minimum - 3 000 b) Moc silnika wrzeciona minimum - 7 kW c) Moment obrotowy minimum - 140 Nm d) Końcówka wrzeciona - A2-6 3) Prędkości posuwu a) Szybkość dobiegów X, Z minimum - 10 m/min b) Maksymalna siła pociągowa napędu osi X minimum - 17 kN c) Maksymalna siła pociągowa napędu osi Z minimum - 8 kN 4) Głowica narzędziowa a) Typ głowicy - Imak automatyczny b) Liczba pozycji narzędziowych min. -4 5) Pozostałe wymagania a) Sterowanie w języku polskim b) Ekran o przekątnej min. 15’’ c) Uchylny pulpit sterujący d) Pokrętka elektroniczna e) Pamięć operacyjna minimum 1 GB f) Oświetlenie przestrzeni roboczej g) Port USB h) Zestaw pompy chłodziwa i) Zdalny monitoring stanu pracy maszyny urządzeniu mobilnym typu smartfon, tablet j) Karta sieciowa k) Moduł wczesnego wykrywania zaniku napięcia l) Konik manualny MT 4 m) Elektroniczne koła ręczne do osi X i Z n) Wizualny System Programowania o) Gwarancja min. 24 miesiące (bez limitu godzin) Ilość: 1 sztuka Uwagi dodatkowe: Wszystkie elementy dostarczanych urządzeń muszą być fabrycznie nowe. Informacje dodatkowe: W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą zastosowanie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, należy rozumieć, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Podane nazwy własne nie są wiążące dla Wykonawców i służą wyłącznie zobrazowaniu parametrów technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, o parametrach nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym jest obowiązany w treści oferty albo w załączniku do niej wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia realizowany zgodnie z zapisami zapytania ofertowego l.dz. 04_01_2020_RPO_1_4_4_Alkaz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229123 Fri, 24 Jan 2020 16:37:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229123 <![CDATA[Dostawa oprogramowania komputerowego – 1 licencji oprogramowania GIS: ArcGIS for Desktop Advanced – 1 szt. oraz rozszerzeń: ArcGIS for Desktop – Geostatistical Analyst – 1 szt., ArcGIS for Desktop – 3D Analyst – 1 szt., ArcGIS for Desktop – Spatial Analyst – 1 szt. ESRI lub równoważnego]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania komputerowego – 1 licencji oprogramowania GIS: • ArcGIS for Desktop Advanced – 1 szt. oraz rozszerzeń: • ArcGIS for Desktop – Geostatistical Analyst – 1 szt., • ArcGIS for Desktop – 3D Analyst – 1 szt., • ArcGIS for Desktop – Spatial Analyst – 1 szt ESRI lub równoważnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229120 Fri, 24 Jan 2020 16:33:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229120 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/WSH/EFS_MNS/2020 - kosmetyki damskie]]> IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawców na dostawę 10 kompletów akcesoriów kosmetycznych, według specyfikacji określonej w załączniku nr 1 i dostarczenie ich do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie, ul. Sikorskiego 7a, 41-922 Radzionków. 2. Celem zapytania jest wybór Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na dostawę akcesoriów kosmetycznych, stanowiących przedmiot niniejszego zapytania, szczegółowo wskazanych w załączniku nr 1. Kod CPV: 33711640 - Zestawy kosmetyków 33700000 - Produkty do pielęgnacji ciała Szczegóły w załącznikach. Proszę zapoznać się ze wszystkimi załącznikami do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229122 Fri, 24 Jan 2020 16:32:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229122 <![CDATA[Dostawa szlifierek.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących maszyn i urządzeń: 1. Szlifierka do płaszczyzn Parametry/ specyfikacja nie gorsza niż: 1) Stół roboczy a) Długość robocza stołu - 750 -850 mm b) Szerokość robocza stołu - 320 - 410 mm c) Obciążenie stołu minimum - 600-700 kg d) Sposób mocowania detali na stole - rowki teowe e) Szerokość rowków - 14 mm f) Ilość rowków - Min. 3 g) Odległość od powierzchni stołu do osi wrzeciona - Min. 580 mm 2) Przesuwy a) Przesuw poprzeczny na 1 obrót - Min. 5 mm b) Przesuw poprzeczny na 1 podziałkę skali - Min. 0,02 c) Ręczny przesuw pionowy na 1 podziałkę skali Noniusza - Min. 0,01 d) Ręczny przesuw pionowy na obrót - Min. 0,8 3) Ściernica a) Wielkość ściernicy - Min. 320x40x127 mm b) Obroty ściernicy - Min. 2600 obr/min c) Dokładność szlifowania - Min. 300:0,005 d) Chropowatość szlifowania - Min. Ra 0,4 4) Prędkość posuwu a) Prędkość wzdłużna stołu - min. 7-25 m/min b) Prędkość przesuwu pionowego - Min. 450 mm/min 5) Parametry użytkowe a) Moc silnika głównego Min. 5 KW b) Pojemność zbiornika oleju - Min. 70 litrów c) Moc silnika pompy hydraulicznej - Min. 2 KW d) Moc silnika pompy chłodziwa - Min. 110 W e) Moc silnika posuwu pionowego - Min. 120 W 6) Pozostałe wymagania a) 2-osiowy odczyt cyfrowy pozycji stołu b) Tarcza ścierna c) Kołnierz tarczy ściernej d) System chłodzący e) Oprawa wyrównująca f) Lampa Led do oświetlania przestrzeni roboczej g) Elektromagnetyczny stół roboczy na całej długości h) Śruby regulujące i) Narzędzia obsługowe j) Instrukcja obsługi w języku polskim Ilość: 1 sztuka 2. Szlifierka do wałków, szt. 1: O parametrach nie gorszych niż: 1) Wielkość robocza a) Wznios kłów Min. 130 mm b) Odległość między kłami Min. 45 0mm c) Maksymalna średnica szlifowania (zewn.) Min. 9-180 mm d) Maksymalna średnica szlifowania (wewn.) Min. 30-100 mm e) Maksymalna długość szlifowania (zewn.) Min. 500 mm f) Maksymalna długość szlifowania (wewn.) Min. 120 mm g) Maksymalna waga obrabianego przedmiotu Min. 100kg 2) Głowica robocza a) Kąt skrętu - Min. 90° b) Stożek kła - Min. MK4 c) Prędkość wrzeciona - Min. 30-350 d) Zmiana prędkości- bezstopniowo 3) Ściernica a) Prędkość ściernicy - Min. 1600 obr/min b) Maksymalny przesuw - min. 190 mm c) Kąt skrętu - Min. +/- 30 d) Posuw ręczny na obrót Min.2;0,5 e) Posuw ręczny na jednostkę - Min. 0,01;0,0025 f) Wymiary ściernicy - Min. 380x50x203 g) Prędkość peryferyjna - Min. 30 m/s 4) Szlifowanie otworów a) Prędkość obrotów wrzeciona - Min. 9500 obr/min b) Wymiary ściernicy - Min. 17x20x6 mm; Max. 35x25x10 mm c) Posuw ręczny na obrót Min. - 5 mm d) Maksymalny kąt obrotu stołu(prawo) - 3° e) Maksymalny kąt obrotu stołu (lewo) - 9° 5) Konik a) Stożek kła Min. 4 b) Przesuw tulei Min. 32 mm 6) Silnik a) Moc silnika głowicy - Min. 4 KW b) Szlifowanie otworów- Min. 1 KW 7) Pozostałe wymagania a) Stół pochylany w dwóch kierunkach b) Precyzyjne ułożyskowane i regulowane wrzeciono c) Zintegrowany bieg szybki w osi Z, z manualnym biegiem wstecznym d) 2-osiowy wskaźnik pozycji e) Wyposażenie do szlifowania otworów f) Podtrzymka otwarta g) Podtrzymka zamknięta h) 3-szczękowy uchwyt i) System chłodzący j) Obciągacz tarczy ściernej k) Wyważarka l) Trzpień wyważający m) Kołnierz tarczy ściernej n) Tarcza ścierna o) Kieł tokarski p) Przednia i tylna osłona rozpryskowa q) Narzędzia obsługowe r) Czujnik do pomiaru długości narzędzia s) Instrukcja obsługi w języku polskim t) Deklaracja CE u) Gwarancja min. 24 miesiące (bez limitu godzin) Ilość: 1 sztuka Uwagi dodatkowe: Wszystkie elementy dostarczanych urządzeń muszą być fabrycznie nowe. Informacje dodatkowe: W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą zastosowanie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, należy rozumieć, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Podane nazwy własne nie są wiążące dla Wykonawców i służą wyłącznie zobrazowaniu parametrów technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, o parametrach nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym jest obowiązany w treści oferty albo w załączniku do niej wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia realizowany zgodnie z zapisami zapytania ofertowego l.dz. 03_01_2020_RPO_1_4_4_Alkaz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229121 Fri, 24 Jan 2020 16:23:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229121 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 15/DOT-01/2020 - narzędzia]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi w celu realizacji projektu "Autonomiczne stanowisko do nanoszenia cienkich warstw konwerterów energii" w ramach umowy nr UDA-RPSL.01.02.00.24-0608/18-00 z dnia 28.06.2019 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229118 Fri, 24 Jan 2020 16:14:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229118 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/WSH/EFS_MNS/2020 - kosmetyki męskie]]> IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawców na dostawę 10 kompletów akcesoriów kosmetycznych, według specyfikacji określonej w załączniku nr 1 i dostarczenie ich do Zakład Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Pszczynie – Łące, ul. Zdrojowa 64, 43-200 Pszczyna - Łąka. 2. Celem zapytania jest wybór Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na dostawę akcesoriów kosmetycznych, stanowiących przedmiot niniejszego zapytania, szczegółowo wskazanych w załączniku nr 1. Kod CPV: 33700000 - Produkty do pielęgnacji ciała 33711640 - Zestawy kosmetyków Szczegóły w załącznikach. Proszę zapoznać się ze wszystkimi załącznikami do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229112 Fri, 24 Jan 2020 16:04:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229112 <![CDATA[Usługa dostawy i zakupu pomocy dydaktycznych do masażu Shantala i rehabilitacji mowy.]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy i zakupu pomocy dydaktycznych do masażu Shantala i rehabilitacji mowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228885 Fri, 24 Jan 2020 15:58:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228885 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2020/M/KICHAI/Z3]]> Zóżnicowane, spolaryzowane komórki Caco-2 w formacie płytek 96-dołkowych (6 płytek) do analizy in vitro jelitowego wchłaniania ksenobiotyków. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229107 Fri, 24 Jan 2020 15:49:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229107