Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Dostawy inne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sun, 15 Sep 2019 22:01:26 +0200 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 4/2019 - Dostawa ciągnika rolniczego/ ogrodniczego; kosiarki i wiertnicy.]]> Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie 1. Dostarczenie ciągnika rolniczego/ogrodniczego o napędzie 4x4 wraz z pługiem śnieżnym, przyczepą wielozadaniową lub skrzynią ładunkową Zadanie 2. Dostarczenie kosiarki, która może być mocowana do ciągnika lub stanowić odrębne urządzenie wyposażone w samodzielny napęd i system kierowania. Zadanie 3. Dostarczenie wiertnicy, która może stanowić odrębne narzędzie lub urządzenie współpracujące z ciągnikiem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206383 Sun, 15 Sep 2019 14:31:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206383 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na sprzedaż urządzenia do precyzyjnego zbioru materiału roślinnego z urządzeniem (modułem) do próbko brania.]]> Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż urządzenia do precyzyjnego zbioru materiału roślinnego z urządzeniem (modułem) do próbko brania, charakteryzującego się następującymi parametrami technicznymi: a) Czołowy, precyzyjny układ tnący, wyposażony w belkę tnącą z optymalnym pokryciem tarczami tnącymi, zawierający: • Szybkomocujące uchwyty noży tnących precyzyjnego zbioru. • Indywidualne zabezpieczenia tarcz tnących przed uszkodzeniem. • Trzypunktowy układ zawieszenia, kl II/III z opcjonalną, hydrauliczną regulacją nacisku. • Układ zawieszenia ciągany, umożliwiający ciągnięcie belki tnącej. • Hydrauliczne dociążanie układu tnącego, zawieszenie w środku ciężkości. • Szerokość robocza: 3.140mm (optymalnie) • Masa układu cięcia do 1000 kg. • Napęd z WOM przedni - 1000 rpm • Elastyczne osłony bezpieczeństwa pracy. • Zapotrzebowanie mocy dla czołowego, precyzyjnego zestawu tnącego powyżej ok. kW/KM 66/90 • Układanie podczas zbioru warstwy materiału roślinnego centralnie o szerokości do 1,6 m. • Wałek WOM b) Wielozadaniowy, tandemowy wóz zbierający, wyposażony w system pobierania, podawania z opcją wstępnego cięcia materiału roślinnego oraz magazynowania materiału podczas zbioru, zawierający: • Podbieracz materiału „bez krzywkowy” o szerokości 1,8 m, palce podbieracza w układzie „V” • Rotor podający materiał roślinny docinaczem ok. 31-32 noży, o średnicy 780 mm. • Ogumienie 710/40R-22,5 Radialne. • Układ zawieszenia: tandem resorowany bez osi skrętnej. • Sterowanie wraz z okablowaniem ISOBUS np. Comfort. • Automatyka załadunku i wyładunku. • Walce dozujące szt.3. • Oświetlenie LED • Zmienno- kierunkowy system wyładowczy. • Przednia ściana uchylana hydraulicznie • Pojemność do 31m3. • Przystosowanie do napędu przez wał szerokokątny WOM. • Zapotrzebowanie mocy powyżej 66/90 kW/KM. c) Urządzenie (moduł) do próbko brania materiału roślinnego zawierający: • Szerokość robocza pobierania próbek ok. 1,8 m. • Możliwość automatycznego dozowania do pojemników o pojemności do 0,5 m3 • Możliwość ujednolicania masy próbek pobieranego materiału roślinnego. • System monitorowania podczas pracy układu z 3- 4 kamer audio wyświetlanym na monitorze w czasie rzeczywistym w kabinie operatora systemu. • Możliwość adaptacyjna monitorowania układu. Zestaw urządzeń opisany powyżej w pkt. a, b, c, powinien być przystosowany do agregatowania na nośniku urządzeń (ciągniku) zawierającym TUZ przedni i tylny z napędem WOM, zasilaniem hydraulicznym przód 1P, tył 3P, zaczep kl II/III, Moc min. 66/90 kW/KM, Moc max. 100/135 kW/KM, instalacja elektryczna 12V https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206382 Sun, 15 Sep 2019 14:25:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206382 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW / KOMPONENTÓW DO BUDOWY MEBLI / URZĄDZEŃ STANOWIĄCYCH CIĄG WYDAWCZY ZE STALI NIERDZEWNEJ DLA GASTRONOMII (PŁYTA INDUKCYJNA DO BEMARU INDUKCYJNEGO – 1 SZT.)]]> Skrócony opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów / komponentów do budowy mebli / urządzeń stanowiących ciąg wydawczy ze stali nierdzewnej dla gastronomii (płyty indukcyjnej do bemaru indukcyjnego – 1 szt.) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206376 Sun, 15 Sep 2019 08:05:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206376 <![CDATA[Zamówienie materiałów laboratoryjnych nr ZML/3/2019]]> Spółka VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Wielickiej 265, 30-663 KRAKÓW, podjęła działania zmierzające do zakupu materiałów laboratoryjnych niezbędnych do realizacji projektu: p.n. „Przeprowadzenie prac rozwojowych mających na celu wdrożenie innowacyjnej technologii nowej linii radiofarmaceutyków”. Przedmiotem zamówienia są fiolki wraz z korkami oraz kapsle do przeprowadzenia prac rozwojowych związanych z produkcją radioznaczników izotopu galu-68. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206046 Sat, 14 Sep 2019 22:40:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206046 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na sprzedaż Instalacji destylacji /ekstrakcji/ z materiału roślinnego olejków eterycznych (dostosowaną do celów laboratoryjnych) z wytwornicą pary]]> Dostawa kompletu urządzeń: Instalacji destylacji parowej olejków eterycznych (dostosowaną do celów laboratoryjnych) z wytwornicą pary.  Cel: Dostawa kompletnego rozwiązania technologicznego do otrzymywania w warunkach laboratoryjnych prowadzenia procesu destylacji /ekstrakcji/ – umożliwiającego skalowanie mikro przemysłowe wyciągów roślinnych z opcją izolacji i zagęszczania: roztworów wodnych, wodnych z rozpuszczalnikami organicznymi substancji czynnych izolowanych z materiału roślinnego, ze szczególnym uwzględnieniem separacji substancji lotnych - olejków z roślin zawierających olejki eteryczne. Zakres zadania: Wykonanie rozwiązania projektowego, wykonanie, montaż rurarzu i uruchomienie kompletnej instalacji destylacji (ekstrakcji) roślin leczniczych. Instalacja powinna spełniać poniższe wymagania: Powinna umożliwić stosowanie rozpuszczalników wodnych i organicznych umożliwić eksploatację w strefie EX, wewnątrz urządzeń strefa gazowa wynosi 0, na zewnątrz urządzeń w promieniu 1 m strefa wynosi 2, klasa temperaturowa max T200C. System powinien gwarantować manualną, jak również częściowo z automatyzowaną kontrolę przebiegu procesu, sterowalną procesem warzenia (grzania) za pomocą cyfrowego systemu kontroli w pomieszczeniu sterowania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206369 Sat, 14 Sep 2019 19:06:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206369 <![CDATA[Dostawa oprogramowania do zarządzania pracą laboratorium]]> Dostawa oprogramowania do zarządzania pracą laboratorium według założonego kryterium: Szczegółową funkcjonalność przedstawiono w formularzu ofertowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206366 Sat, 14 Sep 2019 16:45:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206366 <![CDATA[Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach]]> Zadanie obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej składającej się z modułów fotowoltaicznych umieszczonych na dachu budynku szkoły na konstrukcji gwarantującej trwałość i solidność montażu. Panele należy mocować na dachu przy wykorzystaniu dedykowanych do danego typu ogniw fotowoltaicznych stelaży zamocowanych tak, aby uzyskać nachylenie jak najbardziej zbliżone do optymalnego. Konstrukcje wsporcze należy zakotwiczyć w dachu w sposób trwały, gwarantujący stabilność konstrukcji z panelem fotowoltaicznym oraz szczelność poszycia dachowego. Instalację fotowoltaiczną należy przyłączyć do instalacji elektrycznej budynku szkoły, montując po stronie DC i AC zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami – w tym zabezpieczenia przetężeniowe, przepięciowe oraz różnicowoprądowe. Panele fotowoltaiczne należy połączyć ze sobą przy pomocy przewodów solarnych, o przekroju umożliwiającym przeniesienie całej wytworzonej w instalacji energii elektrycznej. Wprowadzenie energii elektrycznej wytworzonej w elektrowni fotowoltaicznej powinno odbyć się przy wykorzystaniu falownika trójfazowego, o mocy dostosowanej do mocy szczytowej całej instalacji fotowoltaicznej. Całość pac montażowych wykonać powinna osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z wymogami obowiązujących norm i przepisów. Po zakończeniu robót montażowych należy dokonać badań i pomiarów odbiorczych instalacji fotowoltaicznej, a protokoły z ich wynikami przekazać użytkownikowi w czasie odbioru ostatecznego. Zgodnie z zasadami obowiązującego Prawa Budowlanego, przy wykonaniu robót należy stosować jedynie te wyroby, które uzyskały pozytywną ocenę, stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie. Są to wyroby, dla których wydano: certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że została zapewniona zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepisów, lub też: deklarację zgodności (certyfikat zgodności) z właściwą normą bądź aprobatą techniczną, jeżeli dany wyrób nie jest objęty certyfikacją na znak bezpieczeństwa. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23392 Fri, 13 Sep 2019 23:56:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23392 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup krajalnicy do chleba wraz z dostawą, uruchomieniem i szkoleniem z zakresu obsługi i BHP https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206350 Fri, 13 Sep 2019 23:53:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206350 <![CDATA[Zakup i dostawa materiału dźwiękochłonnego II z PET w ramach projektu „Opracowanie Technologii Zintegrowanych Akustycznych Elementów Modyfikujących”]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa płyt wykonanych z materiału PET o właściwościach dźwiękochłonnych. Wierzchnie warstwy części z płyt powinny być pokryte wielokolorowym nadrukiem (zgodnie z rysunkami ze specyfikacji), o parametrach farby/tuszu, które nie pogorszą właściwości dźwiękochłonnych materiału. Pozostałe płyty powinny mieć wykonaną perforację zgodnie z rysunkami ze specyfikacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206351 Fri, 13 Sep 2019 23:51:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206351 <![CDATA[nabycie środka trwałego: wtryskarka elektryczna wraz z oprzyrządowaniem/the purchase of a fixed asset: new electric injection moulding machine with its tooling]]> Przedmiotem Zamówienia jest wtryskarka elektryczna wraz z oprzyrządowaniem - maszyna do produkcji z tworzyw sztucznych w technologii wtrysku ciśnieniowego tworzyw termoplastycznych z termostatem wodnym, suszarką, podajnikiem tworzywa, robotem, na potrzeby projektu dla Trefl S.A. w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. The Subject of the Contract is new electric injection moulding machine with its tooling, a machine designed to mould plastic products by positive-pressure injection of thermoplastic material; complete with a water thermostat control, plastic feed dryer, and plastic feeder unit, robot for the purposes of the project for Trefl S.A. under Measure 2.1 Support for investments in R&D infrastructure of enterprises, Sub-measure Smart Development Operational Programme 2014–2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206347 Fri, 13 Sep 2019 22:49:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206347 <![CDATA[USŁUGA CATERINGOWA]]> Wykonanie usługi cateringowej wyżywienia dla dzieci do lat 3 w okresie od: 23.09.2019 r do 30.06.2021 r. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Maksymalna liczebność dzieci każdego dnia to 50 dzieci https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206345 Fri, 13 Sep 2019 21:49:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206345 <![CDATA[na nabycie środka trwałego: plotera drukującego UV LED do prototypowych elementów puzzli i gier]]> Przedmiotem Zamówienia jest ploter drukujący UV LED do prototypowych elementów puzzli i gier na potrzeby projektu dla Trefl S.A. w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206342 Fri, 13 Sep 2019 21:28:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206342 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy Komponentów elektronicznych nr BK 17/2019 z dnia 13 września 2019 roku]]> Celem zamówienia jest zakup części niezbędnych do przeprowadzenia prac badawczych w ramach projektu nr POIR.01.02.00-00-0072/16 pt. „Modularny system obserwacyjno-inspekcyjny oparty na latającej platformie wielowirnikowej zasilanej ze stacji naziemnej”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206338 Fri, 13 Sep 2019 21:10:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206338 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnej gotowej do pracy wytwórni mas bitumicznych - szt. 1]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnej gotowej do pracy wytwórni mas bitumicznych - szt. 1 Przedmiot zamówienia może być używany, nie starszy niż wyprodukowany w roku 2007. Max. 500 000 ton wyprodukowanej dotychczas masy bitumicznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23302 Fri, 13 Sep 2019 21:05:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23302 <![CDATA[Zakup zestawu urządzeń i szybkozłączy pełno-hudraulicznych do zagęszczania uzdatnionego gruntu.]]> Zakup zestawu urządzeń i szybkozłączy pełno-hudraulicznych do zagęszczania uzdatnionego gruntu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23367 Fri, 13 Sep 2019 21:02:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23367 <![CDATA[Dostarczenie i wdrożenie magazynowej sieci Wi-Fi do sczytywania towaru w firmie SEPPA S.C.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i wdrożenie magazynowej sieci Wi-Fi do sczytywania towaru w firmie SEPPA S.C. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23376 Fri, 13 Sep 2019 20:45:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23376 <![CDATA[Wykonanie i dostawa stołu autoklawowego dla Śląskiego Centrum Naukowo – Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o.]]> Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: - wykonanie i dostawę do siedziby Zamawiającego 1 szt. fabrycznie nowego stołu autoklawowego, - montaż stołu w siedzibie Zamawiającego, - przetestowanie poprawności wykonania stołu autoklawowego tj. dokonanie badania pomiaru płaskości blatu stołu i dostarczenie Zamawiającemu raportu z przeprowadzonego badania płaskości. - dostarczenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej w formacie pdf., - udzielenie 36-miesięcznej gwarancji na urządzenie, - nieodpłatny serwis i wsparcie techniczne w okresie udzielonej gwarancji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206335 Fri, 13 Sep 2019 19:59:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206335 <![CDATA[Wykonanie instalacji klimatyzacji dla całego CBR - 1 szt.]]> Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr ZAPYTANIE 02/09/2019 z 13.09.2019 na wykonanie instalacji klimatyzacji dla całego CBR – 1 szt. Dotyczy Projektu pt. „Rozwój Centrum Badawczo Rozwojowego w obszarze innowacyjnych produktów medycznych”, realizowanego w ramach Działania 2.1: Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie instalacji klimatyzacji dla całego CBR – 1 sztuka. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23372 Fri, 13 Sep 2019 19:24:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23372 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR MT/ZW/019/2019/1.1.1_POIR – dostawa odbieraka prądu]]> Zapytanie dotyczy dostawy odbieraka prądu dla projektu o tytule: „Bazowa konstrukcja tramwaju nowej generacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, nr konkursu: 6/1.1.1/2017. Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie fabrycznie nowego odbieraka prądu. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca na etapie realizacji umowy zobowiązany jest uzgodnić szczegóły realizacji z Zamawiającym. W cenie zawarte są wszystkie koszty wykonania i transport do Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206326 Fri, 13 Sep 2019 18:14:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206326 <![CDATA[Zakup, dostawa i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 50kW https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206325 Fri, 13 Sep 2019 18:07:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206325 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR MT/ZW/018/2019/1.1.1_POIR – dostawa zadajnika jazdy]]> Zapytanie dotyczy dostawy zadajnika jazdy dla projektu o tytule: „Bazowa konstrukcja tramwaju nowej generacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, nr konkursu: 6/1.1.1/2017. Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie fabrycznie nowego zadajnika jazdy. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca na etapie realizacji umowy zobowiązany jest uzgodnić szczegóły realizacji z Zamawiającym. W cenie zawarte są wszystkie koszty wykonania i transport do Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206324 Fri, 13 Sep 2019 18:05:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206324 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR MT/ZW/014/2019/1.1.1_POIR – dostawa 1 kpl. urządzeń do piaskowania pod koła tramwaju (dla 1 osi tramwaju)]]> Zapytanie dotyczy dostawy 1 kpl. urządzeń do piaskowania pod koła tramwaju (dla 1 osi tramwaju) dla projektu o tytule: „Bazowa konstrukcja tramwaju nowej generacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, nr konkursu: 6/1.1.1/2017. Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie fabrycznie nowego kompletu urządzeń do piaskowania pod koła tramwaju. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4). Wykonawca na etapie realizacji umowy zobowiązany jest uzgodnić szczegóły realizacji z Zamawiającym. W cenie zawarte są wszystkie koszty wykonania i transport do Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206323 Fri, 13 Sep 2019 17:57:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206323 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPMA.10.03.01-14-9208/17/19]]> Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę i instalację towaru do doposażenia pracowni zawodowych w Technikum nr 3 przy Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce i składa się z następujących części: Część 1 Wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla kierunku Technik Architektury Krajobrazu. Część 2 Wyposażenie pracowni dla kierunku Technik Informatyk z innowacją e-sport. Część 3 Wyposażenie pracowni projektowania aplikacji dla kierunku Technik Informatyk z innowacją e-sport. Część 4 Wyposażenie pracowni ekonomiczno-rachunkowej dla kierunku Technik Ekonomista. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206322 Fri, 13 Sep 2019 17:51:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206322 <![CDATA[Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni mechanicznej]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia. Dostawa obejmowała będzie transport, wniesienie oraz dostosowanie wszystkich funkcjonalności zakupionego sprzętu w tym. m.in. dostawa wszelkich instrukcji w języku polskim, przeszkolenie wyznaczonych osób min. 2 osoby w zakresie obsługi. Zamówienie obejmuje: 1. Centrum tokarskie CNC z kompletnym wyposażeniem – 1 sztuka 2. Wyposażenie centrum tokarskiego niebędące środkiem trwałym 1. Oprawka narzędziowa VDI-40 (8 szt) 2. Nóż do toczenia powierzchni zewnętrznych ( 3szt) 3. Nóż tokarski przeznaczony do toczenia zewnętrznego; 4. Płytki do toczenia powierzchni zewnętrznych (10 szt.) 5. Nóż do toczenia powierzchni wewnętrznych (2 szt.) 6. Płytki do toczenia powierzchni wewnętrznych (10 szt.) 7. Nóż przecinak (1 szt.) 8. Płytki do noża przecinaka (5 szt.) 9. Nóż do gwintów zewnętrznych (2 szt.) 10. Płytki do toczenia gwintów zewnętrznych (10 szt.) 11. Nóż do gwintów wewnętrznych (2 szt.) 12. Płytki do toczenia gwintów wewnętrznych (10 szt) Szczegóły w zapytaniu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206317 Fri, 13 Sep 2019 17:15:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206317 <![CDATA[wyposażenie laboratorium analizy sensorycznej dla kierunku Turystyka i Rekreacja Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku]]> Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie laboratorium analizy sensorycznej dla kierunku Turystyka i Rekreacja zgodnie z uszczegółowieniem zamówienia zawartym w punkcie 3.2 zapytania ofertowego (załącznik "zapytanie ofertowe"). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206314 Fri, 13 Sep 2019 17:14:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206314 <![CDATA[Zakup i dostawa komory cieplnej do wytwarzania kompozytów do Warsztatu klejenia kompozytów dla lotnictwa w związku z realizacją projektu w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.]]> Zakup i dostawa komory cieplnej do wytwarzania kompozytów do Warsztatu klejenia kompozytów dla lotnictwa w związku z realizacją projektu w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206319 Fri, 13 Sep 2019 17:13:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206319 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ERKO/INOLOT na dostawę oprzyrządowania do obrabiarek realizowaną w ramach prac badawczych projektu INOLOT z dnia 13.09.2019 r.]]> Przedmiotem zapytania jest dostawa oprzyrządowania do obrabiarek realizowany w ramach prac badawczych projektu INOLOT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206302 Fri, 13 Sep 2019 17:02:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206302 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/POIR/2.3.1/2019 z dn. 13.09.2019 r. na potrzeby realizacji projektu pn. „Doradztwo proinnowacyjne dla wdrożenia nowych usług geotechnicznych przy użyciu zaawansowanej technologicznie maszyny.”.]]> Maszyna realizująca technologię głębokiego fundamentowania z możliwością zmian przyrządów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206313 Fri, 13 Sep 2019 16:43:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206313 <![CDATA[Dostawa drutu ze stali nierdzewnej; Zapytanie ofertowe nr 2/BIMETAL/08/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa drutu ze stali nierdzewnej w celu przeprowadzenia prac badawczo rozwojowych w ramach projektu "Opracowanie technologii produkcji innowacyjnych samowiercących wkrętów bimetalowych ze stali nierdzewnej i stali węglowej do specjalistycznych zastosowań". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206310 Fri, 13 Sep 2019 16:39:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206310 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/POIR/2.3.1/2019 z dn. 13.09.2019r. na potrzeby realizacji projektu pn. „Wdrożenie nowych usług geotechnicznych precyzyjnego palowania w zróżnicowanych gruntach przy zastosowaniu zaawansowanego technologicznie urządzenia”.]]> Maszyna realizująca technologię iniekcji strumieniowej z nakładkami software’owymi; Komplet mieszalników https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206306 Fri, 13 Sep 2019 16:30:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206306 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19.09.13]]> Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu laboratoryjnej ceramicznej płyty grzewczej, homogenizatora, mieszadła magnetycznego z grzaniem, piknometru ze stali nierdzewnej oraz dipoli – pręcików magnetycznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206305 Fri, 13 Sep 2019 16:27:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206305 <![CDATA[Dostawa drutu ze stali węglowej; Zapytanie ofertowe nr 1/BIMETAL/08/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa drutu ze stali węglowej w celu przeprowadzenia prac badawczo rozwojowych w ramach projektu " Opracowanie technologii produkcji innowacyjnych samowiercących wkrętów bimetalowych ze stali nierdzewnej i stali węglowej do specjalistycznych zastosowań”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206303 Fri, 13 Sep 2019 16:26:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206303 <![CDATA[dostawa, montaż oraz uruchomienie dedykowanego urządzenia do glazurowania produktu mrożonego]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie dedykowanego urządzenia do glazurowania produktu mrożonego. Dedykowane urządzenie do glazurowania produktu mrożonego ma zapewnić : • Transport mrożonek ruchem posuwistym z możliwością pomiaru poziomu warstwy mrożonek • Mieszanie mrożonek w ruchu posuwisto-obrotowym Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 lipca 2017 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206232 Fri, 13 Sep 2019 16:16:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206232 <![CDATA[Dostawa i uruchomienie fabrycznie nowego systemu predykcji momentu wymiany noży, będącego elementem innowacyjnej linii do produkcji dodatku stabilizującego do mieszanek mineralno-asfaltowych pozyskiwanego w drodze recyklingu zużytych opon o unikatowej charakterystyce spływności, poprawiającego jakość asfaltowych nawierzchni drogowych]]> Dostawa i uruchomienie fabrycznie nowego systemu predykcji momentu wymiany noży, będącego elementem innowacyjnej linii do produkcji dodatku stabilizującego do mieszanek mineralno-asfaltowych pozyskiwanego w drodze recyklingu zużytych opon o unikatowej charakterystyce spływności, poprawiającego jakość asfaltowych nawierzchni drogowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia obejmuje: - dostawę do miejsca realizacji zamówienia (Chełm) - uruchomienie systemu Zaoferowane urządzenia muszą być nowe. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206297 Fri, 13 Sep 2019 16:04:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206297 <![CDATA[Dostawa wycinarki laserowej światłowodowej / Supply of fiber optic laser cutting machine]]> [PL] Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz uruchomienie wycinarki laserowej światłowodowej CNC, zgodnie ze specyfikacją Zamawiającego. [ENG] Subject of the order is the delivery and commissioning of the fiber optic laser cutting machine in accordance with the ordering party's specification. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1203702 Fri, 13 Sep 2019 16:01:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1203702 <![CDATA[Dostawa suchego prowiantu]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy 12 zestawów suchego prowiantu dla uczniów szkoły uczestników praktyk sobotnich w ramach realizacji projektu „Z techniką w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia zamówienia do 10 zestawów w sytuacji mniejszej grupy uczestników - zmiana może nastąpić również w trakcie trwania umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206296 Fri, 13 Sep 2019 16:00:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206296 <![CDATA[Dostawa ubrań ochronnych dla uczniów realizujących praktyki w warsztatach samochodowych]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 kompletów ubrań ochronnych dla uczniów realizujących praktyki w warsztatach samochodowych w ramach realizacji projektu „Z techniką w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia zamówienia do 10 kompletów w sytuacji mniejszej grupy uczestników. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206290 Fri, 13 Sep 2019 15:52:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206290