Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Dostawy inne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 11 Jul 2020 22:11:06 +0200 <![CDATA[Suwnica pomostowa]]> Sprzedaż i dostawa suwnicy pomostowej, spełniającej wszystkie parametry wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz warunki wskazane w pełnej treści zapytania, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33696 Sat, 11 Jul 2020 17:36:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33696 <![CDATA[Zakup frezarko - tokarki sterowanej CNC.]]> Przedmiotem zamówienia jest: zakup frezarko - tokarki sterowanej CNC. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253673 Fri, 10 Jul 2020 23:48:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253673 <![CDATA[Zakup pojazdu, wykonanie projektu jego zabudowy, zabudowa i wyposażenie.]]> Hertz Systems Ltd sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-120) przy Al. Zjednoczenia 118 A zwany dalej Zamawiającym, pragnie zamówić zakup pojazdu, wykonanie projektu jego zabudowy, zabudowa i wyposażenie według opisu wskazanego w załączniku nr 5. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253663 Fri, 10 Jul 2020 23:14:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253663 <![CDATA[Dostawa nowej hydraulicznej zaginarki (giętarki) wzdłużnej do blach z nożycą krążkową i sterowaniem CNC]]> Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowa hydrauliczna zaginarka (giętarka) wzdłużna do blach z nożycą krążkową i sterowaniem CNC https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33689 Fri, 10 Jul 2020 23:09:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33689 <![CDATA[Kolby do hodowli komórek - zapytanie ofertowe 200710_01]]> 1. Tissue culture flasknon-treated: - numer katalogowy: 734-2788, lub równoważne pod względem nieprzylegania komórek, - powierzchnia wzrostu 75cm^2, - sterylne, - z wentylowanym korkiem, - wolne od DNAz, RNAz, apirenogenne, - posiadające certyfikaty: ISO 13485: 2003 i ISO 9001: 2008. Zamawiana ilość: 100 sztuk. 2. Tissue culture flask, non-treated: - powierzchnia wzrostu 25cm^2, - sterylne, - z wentylowanym korkiem, - wolne od DNAz, RNAz, apirenogenne, - posiadające certyfikaty: ISO 13485: 2003 i ISO 9001: 2008. Zamawiana ilość: 100 sztuk. 3. Tissue culture flask, treated: - powierzchnia wzrostu 25cm^2, - sterylne, - z wentylowanym korkiem, - wolne od DNAz, RNAz, apirenogenne, - posiadające certyfikaty: ISO 13485: 2003 i ISO 9001: 2008. Zamawiana ilość: 100 sztuk. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253185 Fri, 10 Jul 2020 23:03:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253185 <![CDATA[Dostawa nowej elektrycznej zaginarki (giętarki) wzdłużnej do blach z nożycą krążkową i sterowaniem CNC]]> Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowa elektryczna zaginarka (giętarka) wzdłużna do blach z nożycą krążkową i sterowaniem CNC https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33677 Fri, 10 Jul 2020 23:00:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33677 <![CDATA[Zakup i sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pn. „Modyfikacja systemu stabilizacji wewnętrznej modelującego kręgosłup w okresie wzrostu” finansowanego na podstawie umowy nr POIR.04.01.01-00-0020/2019-00 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Poddziałanie 4.1.1. Strategiczne programy badawcze dla gospodarki]]> Zakup i sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pn. „Modyfikacja systemu stabilizacji wewnętrznej modelującego kręgosłup w okresie wzrostu” finansowanego na podstawie umowy nr POIR.04.01.01-00-0020/2019-00. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia opisane są w zapytaniu ofertowym i załącznikach do zapytania ofertowego, wymienione dokumenty stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253662 Fri, 10 Jul 2020 22:49:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253662 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu wraz dostawą (na podstawie umowy leasingu) i uruchomieniem Zestawu kamer akustycznych wraz z niezbędnym oprogramowaniem do analizy on-line, nagrywania i przetwarzania końcowego, urządzenie o wymaganych parametrach technicznych, funkcjonalnych, wyposażenia]]> Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu wraz dostawą (na podstawie umowy leasingu) i uruchomieniem Zestawu kamer akustycznych wraz z niezbędnym oprogramowaniem do analizy on-line, nagrywania i przetwarzania końcowego, urządzenie o wymaganych parametrach technicznych, funkcjonalnych, wyposażenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33682 Fri, 10 Jul 2020 18:44:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33682 <![CDATA[Dostawa konstrukcji oraz podzespołów mechanicznych pierwszego członu ramienia manipulatora pojazdu ROV]]> Dostawa konstrukcji oraz podzespołów mechanicznych pierwszego członu ramienia manipulatora pojazdu ROV. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253254 Fri, 10 Jul 2020 16:41:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253254 <![CDATA[Dostawa elementów elektronicznych i hydraulicznych przeznaczonych do budowy podzespołów pojazdu ROV]]> Dostawa elementów elektronicznych i hydraulicznych przeznaczonych do budowy podzespołów pojazdu ROV. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253253 Fri, 10 Jul 2020 16:37:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253253 <![CDATA[Dostawa systemu odbioru odlewów dla projektu pt.: „Opracowanie i uruchomienie technologii wytwarzania wysokodokładnych odlewów żeliwnych dla sektora automotive z wykorzystaniem metodyki INDUSTRY 4.0."]]> Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i rozruch systemu odbioru odlewów z linii formierskiej poziomej stanowiącego element budowanej w projekcie linii demonstracyjnej, w ramach V Etapu Projektu (dalej: Przedmiot Zamówienia). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253639 Fri, 10 Jul 2020 16:36:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253639 <![CDATA[Dostawa przewodów hydraulicznych]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa przewodów hydraulicznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253508 Fri, 10 Jul 2020 16:35:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253508 <![CDATA[Odczynniki chemiczne]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup odczynników chemicznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253201 Fri, 10 Jul 2020 16:10:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253201 <![CDATA[Maszyna do produkcji tkaniny meltblown]]> Przedmiotem zamówienia jest maszyna do produkcji tkaniny melt-blown https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33680 Fri, 10 Jul 2020 16:01:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33680 <![CDATA[Wyposażenie laboratorium języków obcych w System do tłumaczeń kabinowych]]> Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyposażenie laboratorium języków obcych w System do tłumaczeń kabinowych w Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (wersja mobilna). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego - „Specyfikacja”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253634 Fri, 10 Jul 2020 15:58:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253634 <![CDATA[Nabór ofert na dostawę stanowisk badawczych]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowo-badawczej obejmującej: 1. Stanowisko do pomiarów hydraulicznych (1 szt.) 2. Stanowisko do badania zaworów w kąpieli wodnej (1 szt.) 3. Stanowisko do badania zaworów w strumieniu powietrza (1 szt.) 4. Stanowisko do badania wytrzymałości oraz szczelności zaworu (1 szt.) 5. Stanowisko do badania szczelności uszczelnienia trzpienia (1 szt.) 6. Stanowisko do badania wytrzymałości korpusu zaworu na moment gnący (1 szt.) 7. Stanowisko do badania głowicy na moment obrotowy i gnący (1 szt.) 8. Stanowisko do badania siłowników termoelektrycznych (1 szt.) Stanowiska muszą spełniać wymogi zgodnie z normą EN215. Stanowiska muszą spełniać warunki określone dla aparatury naukowo-badawczej, którą zdefiniowana została jako: zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych). Wszystkie stanowiska pomiarowe powinny być niezależnymi torami pomiarowymi, zbudowanymi na samonośnych konstrukcjach. Wymiary gabarytowe urządzeń nie powinny przekraczać : Wysokość 2 metry, szerokość 2 metry, głębokość 1,5 metra. Szczegółowa charakterystyka i wymogi techniczne poszczególnych stanowisk zostały przedstawione w formularzu zapytania ofertowego załączonym do niniejszego ogłoszenia. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę stanowisk, uruchomienie i przeszkolenie z obsługi. Kod CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253638 Fri, 10 Jul 2020 15:57:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253638 <![CDATA[Dostawa i montaż zamrażarki niskotemperaturowej.]]> Przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego jest dostawa zamrażarki niskoteperaturowej do Budynku B1 Europejskiego Centrum Rodziny zlokalizowanego przy ul. Polnej 64 w Sopocie. Szczegółowa specyfikacja warunków istotnych zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Dostawa musi nastąpić do 15 września 2020 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253538 Fri, 10 Jul 2020 15:39:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253538 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/07/2020 na dostawę kompresora śrubowego]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego urządzenia – kompresora śrubowego (1 szt.) do zasilenia maszyn produkcyjnych w sprężone powietrze. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w polu Opis przedmiotu zamówienia – Przedmiot zamówienia oraz w załączniku „Zapytanie ofertowe”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253626 Fri, 10 Jul 2020 15:31:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253626 <![CDATA[Dostawa półautomatycznej oklejarki wąskich płaszczyzn krzywoliniowych]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej Półautomatycznej oklejarki wąskich płaszczyzn krzywoliniowych, umożliwiającej oklejanie obrzeżem ABS i naturalnym, krzywoliniowych otwartych i zamkniętych wąskich płaszczyzn na panelach meblowych, która powinna spełniać minimalne wymagania zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1.3 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33663 Fri, 10 Jul 2020 15:29:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33663 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/1.1.1/2020 na dostawę, montaż i uruchomienie zautomatyzowanego gniazda obróbczego do uszlachetniania powierzchni, umożliwiającego prowadzenie powtarzalnego procesu obróbki oraz pozwalającego na uzyskiwanie oczekiwanej jakości powierzchni obrabianych detali aluminiowych]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie zautomatyzowanego gniazda obróbczego do uszlachetniania powierzchni, umożliwiającego prowadzenie powtarzalnego procesu obróbki oraz pozwalającego na uzyskiwanie oczekiwanej jakości powierzchni obrabianych detali aluminiowych o parametrach opisanych w Zapytaniu ofertowym nr 1/1.1.1/2020. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2019 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 (MIiR/2014-2020/12(4)). Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253550 Fri, 10 Jul 2020 15:27:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253550 <![CDATA[Zakup przemysłowej maszyny mieszającej planetarnej]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup przemysłowej maszyny mieszającej planetarnej . Przemysłowa maszyna mieszająca planetarna, tzw. „bramówka”, służy ma do podbijania i napowietrzania nadzienia do pączków oraz mieszania ciasta parzonego. Specyfikacja techniczna - minimalne parametry: 1. Pojemność dzieży min. 200 l 2. Moc min. 12 kW 3. Dwa mieszadła pracujące jednocześnie 4. Bezolejowy napęd w reduktorze planetarnym (brak ryzyka dostania się oleju do produktu w czasie mieszania) 5. Panel sterowania programowalny (PLC) 6. Prędkość obrotowa narzędzi wokół własnej osi nie mniejsza niż 400 obrotów/minutę 7. Wymagane wyposażenie: − kocioł z zaworem spustowym DN-50 – 2 sztuki − zgarniacz – 1 sztuka − wymienny element zgarniający do zgarniacza – 2 sztuki − rózga druciana – 4 sztuki − mieszadło płaskie – 2 sztuki − mieszadło krzyżowe – 2 sztuki Kod CPV: 42215200 - 8 Nazwa kodu: Maszyny do przetwarzania żywności Dodatkowe informacje: 1. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na Przedmiot Zamówienia. Gwarancje udzielona zostaje na okres wskazany w ofercie wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Za dokument gwarancyjny uznaje się dokument umowy zawartej w wyniku wyboru oferty złożonej na skutek niniejszego zapytania lub inny odpowiedni dokument dostarczony przez wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcie w/w umowy. W pozostałym zakresie do gwarancji stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości rzeczy sprzedanej. Udzielenie gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. Okres gwarancji wskazany w ofercie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 2. Zakres zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Zamówienia do miejsca realizacji zamówienia oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do jego uruchomienia w miejscu wykonania zamówienia (tj. w szczególności rozładunek, instalację oraz wszelkie inne prace związane z uruchomieniem Przedmiotu Dostawy zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego). 3. Wykonawca Zobowiązany jest dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty (w tym dokumentację techniczną) dopuszczającą w/w urządzenie do stosowania na terenie Polski zgodnie z aktualnym stanem prawnym (w tym deklaracje CE jeśli jest wymagana) 4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i wad prawnych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych. Wszelkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w niniejszym zapytaniu, a parametry urządzeń należy traktować jako parametry minimalne. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, (rozumianych jako inne o nie gorszych parametrach), a także lepszych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik zapytanie ofertowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253513 Fri, 10 Jul 2020 15:19:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253513 <![CDATA[Dostawa stali konstrukcyjnej dedykowanej do produkcji korpusów narzędziowych]]> Zamówienie obejmować będzie dostawę stali konstrukcyjnej dedykowanej do produkcji korpusów narzędziowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. Realizacja przedmiotu zamówienia musi zostać zakończona w terminie nie później niż do 21 dni od dnia podpisania umowy. 1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do: a) dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj.: SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski Sp.J., 38-124 Wiśniowa 299 b) potwierdzenia własności dostarczonej stali konstrukcyjnej dedykowanej do produkcji korpusów narzędziowych c) dokonać oznaczenia materiałów celem identyfikacji gatunku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253611 Fri, 10 Jul 2020 15:16:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253611 <![CDATA[Dostarczenie czterech kompletów elektrycznego zestawu napędowego - 1848/1]]> Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie czterech kompletów elektrycznego zestawu napędowego dla spółki będącej uczestnikiem projektu „Platforma startowa IDEALIST” (nr projektu: POPW.01.01.01-06-0002/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253620 Fri, 10 Jul 2020 15:13:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253620 <![CDATA[Zapytanie ofertowe- monitory]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 9 sztuk monitorów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253619 Fri, 10 Jul 2020 15:12:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253619 <![CDATA[Zakup i dostawa blach stalowych, rur, butli gazowych (dzierżawa) i gazów spawalniczych, pozostałych materiałów eksploatacyjnych zużywalnych (spawalniczych) do realizacji kursu i egzaminu spawacz TIG w ramach projektu: „Szkoła nowych możliwości”]]> Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy blach stalowych, rur, butli gazowych (dzierżawa) i gazów spawalniczych, pozostałych materiałów eksploatacyjnych zużywalnych (spawalniczych) do realizacji kursu i egzaminu spawacz TIG w ramach projektu: „Szkoła nowych możliwości”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253493 Fri, 10 Jul 2020 15:10:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253493 <![CDATA[Nabycie elementów farmy wertykalnej]]> Celem zamówienia jest nabycie zestawu elementów farmy wertykalnej, na którą składać się będą: 1) konstrukcja nośna o wymiarach uwzględniających minimalne strefy bezpieczeństwa i obsługi - 12m dług. x 8m szer. x 3 m wys. z tolerancją +/-5%, wykonana ze stali nierdzewnej i/lub aluminium o łącznej wadze nie przekraczającej 2,5 tony; 2) co najmniej dwa niezależne poziomy uprawowe oparte na systemie rynnowym z dedykowanymi oprawami oświetleniowymi opartymi na technologii LED lub równoważnej oraz system strefowego zarządzania uprawą; 3) łączna pojemność nasadowa nie mniejsza niż 6 tys. doniczek +/-5% przy założeniu spacingu 15 cm 4) system zadanego sterowania oświetleniem; 5) system zadanego sterowania fertygacją; 6) zmechanizowany system przesuwania rynien uprawowych; 7) zautomatyzowany system kontroli temperatury i wilgotności; 8) zbiorniki rekuperacji energii cieplnej; 9) centralny panel sterowania z możliwością personalizacji logotypów (możliwość wstawienia logotypu Zamawiającego); 10) instalacja przeznaczona dla kiełkowania stosowana na potrzeby przygotowania sadzonek do uprawy na instalacji właściwej o pojemności 3,5 tys. doniczek +/-5% wraz z podpięciem do wszystkich głównych systemów sterowania głównej instalacji; 11) łączność i sterowanie WiFi; 12) zapotrzebowanie energetyczne nie więcej niż 30 kW. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253618 Fri, 10 Jul 2020 15:06:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253618 <![CDATA[Dostarczenie podzespołów rowerowych - 1848/5]]> Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie podzespołów rowerowych dla spółki będącej uczestnikiem projektu „Platforma startowa IDEALIST” (nr projektu: POPW.01.01.01-06-0002/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253617 Fri, 10 Jul 2020 15:03:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253617 <![CDATA[Dostawa, montaż i uruchomienie wagi dynamicznej do pomiarów masy opakowań jednostkowych leków i kosmetyków]]> Dostawa, montaż i uruchomienie wagi dynamicznej do pomiarów masy opakowań jednostkowych leków i kosmetyków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia obejmuje: - dostawę do miejsca realizacji zamówienia - montaż, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi Zaoferowane urządzenie musi być nowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253616 Fri, 10 Jul 2020 15:03:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253616 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 26/POIR/1.1.2/2020 - dostawa dodatków stopowych/ delivery of master alloys]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu dodatków stopowych służących do przygotowywania docelowych składów chemicznych stopów aluminium serii 2xxx, 5xxx, 7xxx (tzw. zaprawy/master alloys) niezbędnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji walcówki z wysokowytrzymałych stopów aluminium serii 2xxx, 5xxx i 7xxx” w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx The subject of the order is a delivery of a master alloys set designed for preparation of final chemical composition of aluminium alloys 2xxx, 5xxx, 7xxx series. The set of master alloys is needed to perform the project by the Ordering Party known as “Development of innovative technology for the production of wire rods of high - strength aluminium alloys of 2xxx, 5xxx, 7xxx series No. POIR.01.01.02-00-0044/15 co-financed by the European Regional Development Fund under the Operational Program Intelligent Development 2014 -2020, Measure 1.1. "R&D projects of enterprises", Submeasure 1.1.2 "R&D works of enterprises connected with the production of a pilot/demonstration plant. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253612 Fri, 10 Jul 2020 14:59:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253612 <![CDATA[Zapytanie ofertowe ZOZ-6_20 z dnia 10 lipca 2020 r. dotyczące dostawy skaningowego mikroskopu elektronowego SEM w ramach stanowiska kontrolnego]]> Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, wraz z podłączeniem, uruchomieniem i szkoleniem rozruchowym pracowników, towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Wdrożenie opracowanej w ramach projektu "Narażenia" technologii produkcji chipów detekcyjnych” (numer naboru: POIR.03.02.02-IP.04-00-N51/18, umowa o dofinansowanie z dnia 30 lipca 2019 r. nr POIR.03.02.02-00-1638/18-00) w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2.2 Towary potrzebne do realizacji to mikroskop SEM (skaningowy mikroskop elektronowy scanning electron microscope) w ramach stanowiska kontrolnego, zgodnie ze specyfikacją zawartą w punkcie 5 opisu przedmiotu zamówienia oraz rozruchowe szkolenie pracowników zgodnie z listą zawartą w punkcie 2.14 opisu przedmiotu zamówienia (wg. Wymogów i specyfikacji technicznej zawartej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia). Pełna treść zapytania ofertowego w załączonym pliku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253596 Fri, 10 Jul 2020 14:38:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253596 <![CDATA[Z a p y t a n i e o f e r t o w e nr 6/2020 na dostawę analizatora sieci na potrzeby realizacji projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego systemu sterowania natężeniem oświetlenia ulicznego”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora sieci na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego systemu sterowania natężeniem oświetlenia ulicznego” Projekt zakłada wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez realizację celu, jakim jest produkcja nowego systemu sterowania natężeniem oświetlenia ulicznego. Elementem realizacji przedmiotowego projektu jest zakup analizatora sieci, stanowiący element aparatury naukowo-badawczej niezbędnej dla realizacji projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253564 Fri, 10 Jul 2020 13:18:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253564 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/IZOBUD/1.1.1/2020 na wykonanie i dostawę rurociągów oraz paneli termoregulacyjnych]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa rurociągów technologicznych doprowadzających mieszaninę asfaltową do linii produkcji pap bitumicznych oraz trzech paneli termoregulacyjnych zapewniających utrzymanie żądanej temperatury mieszanki w określonych urządzeniach produkcyjnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253548 Fri, 10 Jul 2020 13:12:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253548 <![CDATA[Dostawa wyposażenia placu zabaw z montażem.]]> Dostawa wyposażenia placu zabaw z montażem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253557 Fri, 10 Jul 2020 13:10:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253557 <![CDATA[Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Pokrzydowie w ramach projektu „Młodzi Naukowcy”]]> Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Pokrzydowie w ramach projektu „Młodzi Naukowcy” zgodnie z załącznikiem nr 2 do zaproszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252342 Fri, 10 Jul 2020 13:09:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252342 <![CDATA[Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie piaskownika na oczyszczalni ścieków „Równie” dla miasta Grybowa w miejscowości Biała Niżna]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie piaskownika na oczyszczalni ścieków „Równie” dla miasta Grybowa w miejscowości Biała Niżna, w tym: 1. Demontaż dotychczasowego istniejącego piaskownika, 2. Dostawa, montaż i uruchomienie nowego piaskownika o parametrach zapewniających optymalne usuwanie piasku oraz współgrający z istniejącą instalacją technologiczną oczyszczania ścieków w sposób nie zakłócający procesu oczyszczania; 3. Uruchomienie piaskownika i doprowadzenie go do pełnej funkcjonalności. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokument „Szczegółowe wymagania techniczne” stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253533 Fri, 10 Jul 2020 13:01:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253533 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 4/KONK/02A7/2020 „ZAKUP WYPOSAŻENIA – CZĘŚĆ B” w ramach projektu Ruszam w świat! Przystanek pierwszy - żłobek o numerze RPSL.08.01.03-24-02A7/18]]> Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wyposażenia na potrzeby nowopowstającej placówki żłobkowej w Sosnowcu przy ulicy Wyspiańskiego 87, odpowiadającego parametrom określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253552 Fri, 10 Jul 2020 12:59:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253552