Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Dostawy inne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Thu, 02 Apr 2020 14:05:11 +0200 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 04/WRPO1.2/2019 dotyczące dostawy SUROWCA DO BADAŃ]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowca do badań, zgodnie z poniższym wykazem: Lp. Nazwa surowca Ilość 1. Polimery 200kg 2. Pigmenty 20kg 3. Zagęszczacze 100kg 4. Utwardzacze 80kg 5. Plastyfikatory 80kg 6. Ulepszacze 40kg 7. Związki polimeryzacji 40kg https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241349 Thu, 02 Apr 2020 13:52:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241349 <![CDATA[Zakup i sukcesywna dostawa pożywki]]> ProCHO 5 Protein-free CHO Medium NAO https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241343 Thu, 02 Apr 2020 13:22:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241343 <![CDATA[Dostawa nowej frezarki drogowej niezbędnej do realizacji projektu pn. „Ulepszona nawierzchnia drogowa jako efekt wdrożenia nieopatentowanej wiedzy technicznej”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej frezarki drogowej o napędzie gąsienicowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29967 Thu, 02 Apr 2020 13:10:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29967 <![CDATA[Dostawa nowego gumowego walca drogowego niezbędnego do realizacji projektu pn. „Ulepszona nawierzchnia drogowa jako efekt wdrożenia nieopatentowanej wiedzy technicznej”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego gumowego walca drogowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29966 Thu, 02 Apr 2020 13:09:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29966 <![CDATA[Dostawa dwóch nowych stalowych walców drogowych niezbędnych do realizacji projektu pn. „Ulepszona nawierzchnia drogowa jako efekt wdrożenia nieopatentowanej wiedzy technicznej”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch nowych stalowych walców drogowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29963 Thu, 02 Apr 2020 13:09:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29963 <![CDATA[Dostawa nowej układarki do mas bitumicznych niezbędnej do realizacji projektu pn. „Ulepszona nawierzchnia drogowa jako efekt wdrożenia nieopatentowanej wiedzy technicznej”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej układarki do mas bitumicznych o napędzie gąsienicowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29962 Thu, 02 Apr 2020 13:09:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29962 <![CDATA[Dostawa nowego wielofunkcyjnego nośnika urządzeń niezbędnego do realizacji projektu pn. „Ulepszona nawierzchnia drogowa jako efekt wdrożenia nieopatentowanej wiedzy technicznej”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego wielofunkcyjnego nośnika urządzeń https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29961 Thu, 02 Apr 2020 13:08:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29961 <![CDATA[Dostawa nowego urządzenia do rozkładania siatki wykorzystywanej w celu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni drogowej niezbędnego do realizacji projektu pn. „Ulepszona nawierzchnia drogowa jako efekt wdrożenia nieopatentowanej wiedzy technicznej”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego urządzenia do rozkładania siatki wykorzystywanej w celu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni drogowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29960 Thu, 02 Apr 2020 13:08:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29960 <![CDATA[Dostawa nowego ciągnika rolniczego niezbędnego do realizacji projektu pn .„Ulepszona nawierzchnia drogowa jako efekt wdrożenia nieopatentowanej wiedzy technicznej”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego ciągnika rolniczego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29958 Thu, 02 Apr 2020 13:07:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29958 <![CDATA[Zakup materiałów dydaktycznych /pomocy naukowych/ zabawek/ mebli]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych / pomocy naukowych / zabawek mebli, które będzie stanowić wyposażenie Przedszkola nr 5 w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241340 Thu, 02 Apr 2020 13:07:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241340 <![CDATA[Dostawa nowej odmiatarki drogowej niezbędnej do realizacji projektu pn. „Ulepszona nawierzchnia drogowa jako efekt wdrożenia nieopatentowanej wiedzy technicznej”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej odmiatarki drogowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29957 Thu, 02 Apr 2020 13:07:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29957 <![CDATA[Dostawa nowej myjki wysokociśnieniowej mobilnej niezbędnej do realizacji projektu pn. „Ulepszona nawierzchnia drogowa jako efekt wdrożenia nieopatentowanej wiedzy technicznej”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej mobilnej myjki wysokociśnieniowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29956 Thu, 02 Apr 2020 13:07:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29956 <![CDATA[Dostawa nowej sprężarki przewoźnej niezbędnej do realizacji projektu pn. „Ulepszona nawierzchnia drogowa jako efekt wdrożenia nieopatentowanej wiedzy technicznej”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej sprężarki przewoźnej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29955 Thu, 02 Apr 2020 13:06:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29955 <![CDATA[Dostawa nowej beczki na podwoziu niezbędnej do realizacji projektu pn. „Ulepszona nawierzchnia drogowa jako efekt wdrożenia nieopatentowanej wiedzy technicznej”]]> Dostawa nowej beczki na podwoziu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29954 Thu, 02 Apr 2020 13:06:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29954 <![CDATA[Dostawa nowej zamiatarki niezbędnej do realizacji projektu pn. „Ulepszona nawierzchnia drogowa jako efekt wdrożenia nieopatentowanej wiedzy technicznej”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej zbierającej zamiatarki drogowej jako osprzęt do wielofunkcyjnego nośnika narzędzi https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29953 Thu, 02 Apr 2020 13:05:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29953 <![CDATA[Dostawa nowego ugięciomierza belkowego (belka Benkelmana) niezbędnego do realizacji projektu pn. "Ulepszona nawierzchnia drogowa, jako efekt wdrożenia nieopatentowanej wiedzy technicznej"]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego ugięciomierza belkowego (belka Benkelmana) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29952 Thu, 02 Apr 2020 13:05:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29952 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 22/POIR/1.1.2/2020 - dostawa 800 kg (+/- 2%) dodatku stopowego AlTiB]]> Skrócony opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa 800 kg (+/- 2%) dodatku stopowego AlTiB służącego do przygotowywania docelowych składów chemicznych stopów aluminium 2xxx, 5xxx i 7xxx niezbędnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji walcówki z wysokowytrzymałych stopów aluminium serii 2xxx, 5xxx i 7xxx” w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx The subject of the order is a delivery of 800kg (+/-2%) of master alloy AlTiB designed for preparation of final chemical composition of aluminium alloys 2xxx, 5xxx i 7xxx. The master alloy is needed to perform the project by the Ordering Party known as “Development of innovative technology for the production of wire rods of high - strength aluminium alloys of 2xxx, 5xxx, 7xxx series No. POIR.01.01.02-00-0044/15 co-financed by the European Regional Development Fund under the Operational Program Intelligent Development 2014 -2020, Measure 1.1. "R&D projects of enterprises", Submeasure 1.1.2 "R&D works of enterprises connected with the production of a pilot/demonstration plant. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241324 Thu, 02 Apr 2020 12:51:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241324 <![CDATA[Dostawa środków ochrony roślin i nawozów nr 7/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony roślin i nawozów do czterech lokalizacji Zamawiającego w terminie: 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241333 Thu, 02 Apr 2020 12:42:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241333 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 01/WRPO1.2/2019 dotyczące zakupu APARATURY BADAWCZEJ]]> Opis przedmiotu zamówienia Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy aparatury badawczej na potrzeby projektu. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) posiada kod: 38433000-9 Spektrometry 38425200-2 Lepkościomierze 1. Spektrometr (miernik do badania związków lotnych), szt.1 Parametry techniczne: Spektrometr (miernik do badania związków lotnych) powinien posiadać następujące minimalne parametry: - układ optyczny: monochromator - zakres widmowy: 190 – 1100 nm - kalibracja długości fali: automatyczna - oprogramowanie (aktualizacja bezpłatna, przez Internet/PC i pamięć USB - wyposażony w 2 kuwety fotometryczne do zakresu UV z pokrywką, h=45mm (jedna kwarcowa 50mm, poj. 17,5 ml; druga kwarcowa 10 mm, poj. 3,5mm) - wyposażony w 2 kuwety fotometryczne do zakresu VIS, h=45mm (jedna szkło 10 mm, poj. 3,5ml, druga szkło 50mm, poj. 17,5 ml) 2. Lepkościomierz, szt. 1 Lepkościomierz (wiskozymetr) powinien posiadać następujące minimalne parametry: - urządzenie przeznaczone do laboratoriów – lepkościomierz rotacyjny z wrzecionami L1-L4. - minimalny zakres momentu obrotowego: od 0.05 do 13 mNm (dopuszalny szerszy zakres) - statyw z termostatem z układem „Peltiera”, zakres temperatur co najmniej +15oC/+45oC (dopuszczalny szerszy zakres) - program sterujący (licencja), transfer danych na komputer klasy PC Dodatkowe informacje dotyczące Przedmiotu zamówienia: - na zakupiony Przedmiot zamówienia zostanie udzielona gwarancja – min. 12 miesięcy - wraz z Przedmiotem zamówienia, Sprzedający dostarczy pełną dokumentację techniczną w języku polskim https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241321 Thu, 02 Apr 2020 12:29:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241321 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 113/L/PU/6/1.1.1/2019 dotyczące dostarczenia komponentów, w ramach realizacji projektu pt. „Badania innowacyjnych maszyn i rozwiązań procesów recyklingu w Zakładzie Produkcyjnym firmy Pronar w Siemiatyczach”]]> sprzęgło https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29990 Thu, 02 Apr 2020 12:28:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29990 <![CDATA[Zakup zestawu chromatografów Flash]]> Zakup zestawu chromatografów Flash wg załączonej specyfikacji https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241319 Thu, 02 Apr 2020 12:21:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241319 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 67/2020/M/CITY/Z3]]> 1. RIPA Buffer (Produkt z numerem katalogowym R0278-500ML lub równoważny) 500 ml 1x https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241326 Thu, 02 Apr 2020 12:19:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241326 <![CDATA[Zakup rozpuszczalników organicznych - zapytanie ofertowe o nr 200402_52]]> Rozpuszczalniki organiczne przedstawione w załączniku "200402_52_Załącznik nr 1 Specyfikacja_Rozpuszczalniki organiczne", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241322 Thu, 02 Apr 2020 12:11:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241322 <![CDATA[Przenośniki taśmowe do transportu odlewów do/od stanowiska oczyszczania.]]> Przenośniki taśmowe do transportu odlewów do/od stanowiska oczyszczania. Zamówienie obejmuje również dostawę, instalację i uruchomienie oraz instruktaż załogi w zakresie obsługi maszyn i urządzeń. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29224 Thu, 02 Apr 2020 12:07:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29224 <![CDATA[Wykonanie instalacji do demineralizacji wody]]> Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie systemu do demineralizacji wody wodociągowej na potrzeby procesu technologicznego oraz jej montaż. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241317 Thu, 02 Apr 2020 11:40:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241317 <![CDATA[Zakup odczynników chemicznych - zapytanie ofertowe o nr 200402_51]]> Odczynniki chemiczne przedstawione w załączniku "200402_51_Załącznik nr 1 Specyfikacja_Odczynniki chemiczne", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241311 Thu, 02 Apr 2020 11:23:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241311 <![CDATA[Dostawa surfaktantów pochodzenia naturalnego oraz biosurfaktantów]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa surfaktantów pochodzenia naturalnego oraz biosurfaktantów z grupy soforolipidów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241299 Thu, 02 Apr 2020 11:12:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241299