Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Dostawy inne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Thu, 18 Jul 2019 02:32:01 +0200 <![CDATA[Dostawa elementów służących do budowy pilotażowej linii technologicznej do rozdzielania jonów metali ze stanowiskami pomiarowymi i dozującymi do PPHU Polblume]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów służących do budowy pilotażowej linii technologicznej do rozdzielania jonów metali ze stanowiskami pomiarowymi i dozującymi do PPHU Polblume w podziale na 11 części: 1) Część 1: Dostawa neutralizatora 7 szt.; 2) Część 2: Dostawa 2 szt. Nuczy do kwasu siarkowego; 3) Część 3: Dostawa nuczy do ługu 2 szt.; 4) Część 4: Dostawa 1 szt. nuczy neutralizująca; 5) Część 5: Dostawa reaktora automatycznego do kwasu 1 szt.; 6) Część 6: Dostawa reaktora automatycznego do ługu 1 szt.; 7) Część 7: dostawa suszarki 1 szt.; 8) Część 8: Stalowy reaktor z pokryciem ceramicznym 2 szt.; 9) Część 9: dostawa 1 szt. młyn; 10) Część 10: Dostawa 1 szt. sita mechanicznego do przesiewania na mokro; 11) Część 11: Dostawa 2 szt. reaktory 500l z HDPE wraz z mieszadłem i peryferiami. Dostawa obejmuje transport do bezpośredniego użytkownika oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi przez Zamawiającego. Oferowany towar ma być sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196007 Wed, 17 Jul 2019 23:18:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196007 <![CDATA[Dostawa, instalacja i uruchomienie - Centrum pionowe obróbcze sterowane CNC]]> Dostawa, instalacja i uruchomienie - Centrum pionowe obróbcze sterowane CNC. Wymagane są główne składowe parametry funkcjonalne i techniczne urządzenia nie mniejsze niż: Przestrzeń obróbcza - Powierzchnia robocza stołu 900x350 mm - Dopuszczalne obciążenie stołu 500 kg - Ilość rowków T-eowych 3 - Przesuw wzdłużny – oś „X” 750 mm - Przesuw poprzeczny – oś „Y” 400 mm - Przesuw pionowy – oś „Z” 500 mm Wrzeciono - Moc napędu głównego min. 11 kW - Zakres bezstopniowej regulacji prędkości obrotowych wrzeciona 5-12000 obr/min - Moment na wrzecionie min. 120 Nm - Stożek wrzeciona /chwyt narzędzia SK40 - Siła zacisku narzędzia 5,0 kN - Osie posuwowe „X”. „Y” i „Z” -Dokładność pozycjonowania osi +/- 0,005 mm Magazyn narzędzi (typ bębnowy z wymianą narzędzia przez łapę bezpośrednią) - Maksymalna średnica narzędzia 60 mm - Maksymalna długość narzędzia 270 mm - Maksymalna masa narzędzia 5 kg - Zbiornik chłodzenia Zakup urządzenia związany jest wprost z koniecznością zapewnienia odpowiedniej infrastruktury produkcyjnej, bezpośrednio wpłynie na realizację celów projektu, albowiem stanowi zasadniczą i integralną część środowiska produkcyjnego dla wdrożenia do produkcji innowacyjnych żurawi. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195404 Wed, 17 Jul 2019 23:15:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195404 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę centralnego systemu dystrybucji granulatu do linii technologicznej]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa centralnego systemu dystrybucji granulatu do linii technologicznej Zamawiający zainteresowany jest systemem dystrybucji tworzyw do systemu zasilania w materiał wytłaczarki składającej się z : • 3 ekstruderów • 12 podajniów • 3 systemów podciśnienia System dystrybucji tworzyw powinien składać się z: a. 5 zbiorników buforowych ze stali nierdzewnej o pojemności min. 4800 litrów napełnianych automatycznie ze stacji rozładunku Big Bag • Zbiorniki wyposażone w skrzynie odciągowe z 12 wyjściami DN50 • Każda skrzynia odciągowa wyposażona w rewizję ułatwiającą czyszczenie • Sonda minimum na każdym zbiorniku na 1/3 jego pojemności z alarmem minimalnego stanu surowca w zbiorniku (konieczność napełnienia) • Sterownik systemu sond minimum z sygnałami świetlnymi oraz dźwiękowymi wskazującymi jednoznacznie na zbiornik wymagający napełniania b. Systemu wyboru punktu napełniania (odpowiedniego zbiornika) z jednego punktu poboru materiału (stacji rozładunkowej) c. Stacji rozładunkowej worków Big Bag z opcją umożliwiającą łatwe i ergonomiczne rozworkowywanie worków 25 kg. d. Kraty w zbiorniku do rozworkowywanie umożliwiającą ułożenie worków i ich rozcięcie e. Podajników podciśnieniowych na każdym zbiorniku o pojemności min. 100 L f. Centralnej pompy podciśnieniowej umożliwiająca osiągnięcie wydajności min. 1.500 kg/h g. Rur doprowadzających materiał do każdego z podajników ze stali nierdzewnej, łuki i kształtki ze stali nierdzewnej o średnicy dostosowanej do wydajności. h. Filtra centralnego zabezpieczający pompę z opcją automatycznego oczyszczania. i. Sterownika centralnego zarządzający systemem załadunku oparty o ogólnie dostępny na rynku procesor typu Allen-Bradley, Fanuc, Siemens , ABB lub równoważny. • z funkcją wizualizacji dostępnej z komputera przez sieć wewnętrzną powalającą na zdalną kontrolę nad urządzeniami. • Z funkcją ustalania priorytetów ważności podawania. • Dotykowy panel operacyjny System rozprowadzenia materiału na maszynę ekstruzyjną powinien składać się z: a. Rury ze stali nierdzewnej o średnicy DN40 b. Łuki i kształtki ze stali nierdzewnej c. Krosownicy materiałowej usytułowanej przy maszynie umożliwiającej pobieranie materiału z 6 punktów poboru jednocześnie przez 3 systemy. d. Krosownica o najbardziej kompaktowej budowie – kątowa, kaskadowa z oznaczeniem kolorami przynależności systemowej e. Na każdym z extruderów dla dwóch podajników z opcją szybkiego przełączania miedzy krosownicą a dodatkowym punktem poboru materiału spod maszyny usytułowanych przy ścianie. f. System rur i szybkozłączy przełączających miedzy podajnikami a punktami poboru dodatkowego ze stali nierdzewnej o średnicy DN40 łuki i kształtki ze stali nierdzewnej . g. Zbiorniki dodatkowego punktu boru materiału o pojemności min. 150 litrów – mobilne szt. 6 Przed złożeniem oferty konieczna wizja lokalna https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196046 Wed, 17 Jul 2019 22:40:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196046 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 15/07/2019 w projekcie OWES SWR]]> Oblogowanie i dostarczenie maszyny do waty cukrowej na potrzeby rozwojowe podmiotu ekonomii społecznej w ramach projektu OWES SWR (Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie ekonomii społecznej RPO WSL na lata 2014-2020). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196047 Wed, 17 Jul 2019 22:27:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196047 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.8/2019/RPOWZ]]> Zapytanie ofertowe dotyczy linii do produkcji worków termokurczliwych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196048 Wed, 17 Jul 2019 22:24:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196048 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 14/07/2019 w projekcie OWES SWR]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i zaprojektowanie produktów marketingowych– teczek ofertowych, wizytówek i folderów reklamowych na potrzeby rozwojowe podmiotu ekonomii społecznej w ramach projektu OWES SWR (Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie ekonomii społecznej RPO WSL na lata 2014-2020). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196045 Wed, 17 Jul 2019 22:09:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196045 <![CDATA[Dostawa maszyny do druku serwetek]]> Dostawa maszyny do druku serwetek w technologii cyfrowej z szybkością wydruku min. 120 m/min i szerokością druku min 400 mm. Maszyna musi być wyposażona w następujące elementy: 1. Stacja rozwijania belek papieru (odwijak) 2. Stacja obróbki wstępnej wyposażona w urządzenie do regulowania położenia rolki, prowadzenia wstęgi papieru, jednostkę kalandrującą dla formatu serwetek 240mm, 330mm,400mm , drukarkę fleksograficzną oraz suszarkę 3. Stacja druku cyfrowego (dwupasmowa drukarka cyfrowa) z suszarką 4. Stacja przetłoczeń (kalander) 5. Stacja składająca z głowicą składającą ¼ w zakresie od 240 mm do 400 6. Podajnik automatyczny zintegrowany z automatycznym transferem do urządzenia pakującego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21221 Wed, 17 Jul 2019 22:06:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21221 <![CDATA[Dostawa maszyn i urządzeń na potrzeby projektu„Wdrożenie technologii produkcji foteli i amortyzatorów do pojazdów szynowych” firmy Grodziska Fabryka Wyposażenia Wagonów „GROWAG” Sp. z o.o., realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2.]]> Dostawa maszyn i urządzeń na potrzeby projektu „Wdrożenie technologii produkcji foteli i amortyzatorów do pojazdów szynowych” firmy Grodziska Fabryka Wyposażenia Wagonów „GROWAG” Sp. z o.o., realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196044 Wed, 17 Jul 2019 22:04:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196044 <![CDATA[Dostawa zintegrowanej linii do formatyzowania i oklejania skrzydeł drzwiowych]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa zintegrowanej linii do formatyzowania i oklejania skrzydeł drzwiowych na potrzeby zakładu produkcyjnego firmy SĘKPOL. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195440 Wed, 17 Jul 2019 21:40:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195440 <![CDATA[Dostawa Tubiarki automatycznej, Dostawa Kompaktowej linii do napełniania płynem i zamykania butelek i fiolek]]> Dostawa Tubiarki automatycznej, Dostawa Kompaktowej linii do napełniania płynem i zamykania butelek i fiolek https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21303 Wed, 17 Jul 2019 21:25:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21303 <![CDATA[Dostawa i montaż odciągów lakierniczych]]> Dostawa i montaż filtrów lakierniczych składających się z lakierniczych paneli odciągowych (Filtr kartonowy i Mata filtracyjna) + wentylator do lakierni. • Instalacja musi być przystosowana do pracy jednozmianowe 8h/1 dzień, 6 dni w tygodniu. • Instalacja odciągowa na minimum 11 000m3/h. • Lakiernicze panele odciągowe minimum 6 sztuk z podwójną filtracją i minimalna powierzchnią filtracji 6 m². • Wentylator nawiewny i sufity nawiewne z minimalną powierzchnią filtracyjną 7 m² i o klasie filtracji minimum EU5. • Filtr powietrza, chroniący wentylator nawiewny od zanieczyszczeń, o klasie filtracji minimum EU4 i z klapą rewizyjną do szybkiej wymiany filtrów. • Typ filtr kartonowy + mata filtracyjna z włókna szklanego. • Wentylator odciągowy w zabezpieczeniu ATEX o minimalnej mocy 5,5kW i sprężu dyspozycyjnym minimum 800 Pa. • Instalacja wyposażona w panel obsługowy dla 2 wentylatorów (włącz / wyłącz) z zabezpieczeniami do 16A. • Sprzęty powinien być fabrycznie nowy, nie być wcześniej używany prezentowany na wystawach, być wolny od wad fizycznych i prawnych. • Instalacja odpylająca – dostosowane do rozmieszczeń maszyn. Rzut pomieszczeń (ze względu na ujawniony w nim proces technologiczny) będzie przesyłany oferentom na maila, po przesłaniu skanu oświadczenia o zachowaniu tajemnicy firmy na adres biuro@mtmmodele.pl • Zarówno producent ani dostawca nie mogą wymagać dodatkowych kosztów licencyjnych, abonamentów lub innych opłat zwianych z eksploatacją urządzenia. • Dostawca udzieli na sprzęt gwarancji na okres min 12m-c. • Wymagany czas reakcji na zgłoszenie awarii max 24h. • Dostawca dostarcza pełną dokumentacji instalacyjną i odbiór systemu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196037 Wed, 17 Jul 2019 20:35:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196037 <![CDATA[Dostawa i montaż urządzeń odciągowych]]> Instalacja odpylająca z filtrem podciśnieniowym stojącym obok hali w komplecie z powrotem powietrza i systemem sterowania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195342 Wed, 17 Jul 2019 20:16:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195342 <![CDATA[Zakup polipropylenu]]> Dostawa: polipropylen do produkcji spienialnego polipropylenu w postaci granulatu w ilości ok. 24 ton (tj. ilość całosamochodowa) wraz z dostawą do Firma Chemiczna ANTOS, Sitaniec-Błonie 125A, 22-400 Zamość https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196032 Wed, 17 Jul 2019 20:10:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196032 <![CDATA[Twardościomierz mikro/makro - Zapytanie ofertowe_2019_07_04_TWAR]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia Twardościomierza mikro/makro, dla SANHA Polska Sp. z o.o , z siedzibą w Legnicy, ul. Poznańska 49. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do ZiS. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21297 Wed, 17 Jul 2019 18:50:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21297 <![CDATA[„ Dostawa wyposażenia do oddziału przedszkolnego utworzonego w ramach projektu „Przedszkole na dobry start”.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli, pomocy dydaktycznych, wyprawki przedszkolnej, materiałów plastycznych do zajęć, sprzętu AGD oraz wyposażenia TIK do oddziału przedszkolnego utworzonego w Szkole Podstawowej w Brzezówce, w ramach projektu „Przedszkole na dobry start”, nr projektu RPPK.09.01.00-18-0058/18. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ze specyfikacją rodzaju i ilości asortymentów stanowiących przedmiot dostawy, określa załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196017 Wed, 17 Jul 2019 18:23:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196017 <![CDATA[zapytanie ofertowe na zakup nowych środków trwałych]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących maszyn/urządzeń: Maszyny/urządzenia zakupywane w ramach projektu muszą zapewnić parametry określone w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: 1. linia susząco-stabilizująca - 1 szt. 2. Urządzenie do kontroli wysokości słupa wody - 1 szt. 3. Urządzenie do kontroli zwilżalności tkaniny - 1 szt. 4. Spektrofotometr z oprogramowaniem - 1 szt. 5. Powlekarka laboratoryjna - 1 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196020 Wed, 17 Jul 2019 18:21:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196020 <![CDATA[Szlifierko polerki metalograficzne - 2 sztuki z wyposażeniem - Zapytanie ofertowe_2019_07_03_SZLPOL]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia Szlifierko-polerek metalograficznych – 2 sztuki z wyposażeniem , dla SANHA Polska Sp. z o.o , z siedzibą w Legnicy, ul. Poznańska 49. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do ZiS https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21292 Wed, 17 Jul 2019 18:18:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21292 <![CDATA[Zakup licencji na bibliotekę zapewniającą bezpieczeństwo cyfrowe komunikacji]]> Zakup licencji na bibliotekę zapewniającą bezpieczeństwo cyfrowe komunikacji https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21296 Wed, 17 Jul 2019 18:18:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21296 <![CDATA[Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa houseboatu w ramach projektu pn. „W krainie ślimaka – utworzenie i wdrożenie sieciowego, regionalnego produktu turystycznego”, Program Operacyjny Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa houseboatu w ramach projektu pn. „W krainie ślimaka – utworzenie i wdrożenie sieciowego, regionalnego produktu turystycznego”, Program Operacyjny Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje zatem realizację następujących zadań, tj.: 1) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na podstawie przedstawionego w niniejszym zapytaniu w załączniku nr 1 dokumentacji koncepcyjnej. Dokumentacja projektowa powinna składać się z następujących opracowań, tj.: a) projekt budowlany, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, c) kosztorys, Opracowana dokumentacja powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania formalno-prawne wymagane dla niniejszego przedsięwzięcia; 2) wykonanie, dostawę, montaż i wodowanie przedmiotu zamówienia w tym: wykonanie i montaż pontonu betonowego, wykonanie i montaż konstrukcji oraz wyposażenie houseboata. Informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym zakresie przedstawia dokumentacja koncepcyjna przedstawiona w załączniku nr 1 do zapytania. 3. Miejsce dostawy: rzeka Elbląg, przy ul. Wybrzeże Gdańskie w Elblągu (zgodnie z mapą przedstawioną w dokumentacji koncepcyjnej – Rys. nr 1 – Lokalizacja obiektu). 4. Szczegółowe zasady realizacji dostaw objętych niniejszym postępowaniem, zakres obowiązków wykonawcy oraz zamawiającego jak również zasady rozliczeń przedstawione zostały w załączniku nr 3 do zapytania, tj. w istotnych postanowieniach umowy. 5. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odwołuje się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych, wg. wytycznych przedstawionych w ww. załączniku nr 1 do zapytania. Zamawiający wyjaśnia tym samym, że wskazane w opisie przedmiotu zamówienia wymagania techniczno-funkcjonalne stanowią minimalne wymagania, którym odpowiadać powinny rozwiązania równoważne. Informacje nt. zastosowanych rozwiązań równoważnych wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w złożonej ofercie (uwaga: informacje nt. rozwiązań równoważnych wykonawca przedkłada za pośrednictwem dokumentów sporządzonych wg. własnych założeń i przyjętej prze siebie formie). Obowiązek wykazania, że zaoferowane rozwiązania równoważne odpowiadają wymaganiom zamawiającego, spoczywa po stronie wykonawcy. 6. Wykonawca dla prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotowego zamówienia powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z postanowieniami stosownych decyzji podejmowanych przez zamawiającego oraz podmioty/ instytucje zewnętrzne. 7. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu realizacji zamówienia do opracowania dokumentacji powykonawczej. ZAMAWIAJĄCY - CZŁONEK KONSORCJUM REALIZUJĄCY PROJEKT PPHU „GRUPA” Marcin Trudnowski ul. 12 lutego 8a, 82-300 Elbląg Osoba wyznaczona do kontaktów z zamawiającym: p. Marcin Trudnowski, tel./ fax (48) 55 64 333 44, e-mail: biuro@grupawodna.pl https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196019 Wed, 17 Jul 2019 17:55:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196019 <![CDATA[Zakup licencji na bibliotekę do przeprogramowania i uaktualniania oprogramowania w postaci modułu Bootloadera dla Autosar 4.x]]> Zakup licencji na bibliotekę do przeprogramowania i uaktualniania oprogramowania w postaci modułu Bootloadera dla Autosar 4.x https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21294 Wed, 17 Jul 2019 17:53:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21294 <![CDATA[Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej]]> Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej zawierającej 18 modułów fotowoltaicznych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195883 Wed, 17 Jul 2019 17:40:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195883 <![CDATA[Zakup i dostawa odczynników.]]> 1. Nr kat. 409304, BioLegend lub równoważny (*), PE mouse anti-human IgG Fc antibody, IgG class, opak. 100 testów 2. Nr kat. 305806, BioLegend równoważny (*), PE mouse anti-human CD106 IgG antibody, opak. - 100 testów 3. Nr kat. 304303, BioLegend równoważny (*), PE mouse anti-human CD49d, opak. - 25 testów 4. Nr kat. 400111, BioLegend równoważny (*), PE mouse IgG isotype control (kontrola izotypowa dla odczynnika z poz. 3.), opak. - min. 25 testów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196013 Wed, 17 Jul 2019 17:23:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196013 <![CDATA[Dostawa symulatorów pośredniej wierności ALS oraz fantomów BLS dla Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa symulatorów pośredniej wierności ALS oraz fantomów BLS dla Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Dostawa i montaż obejmuje następujące części zamówienia: Część 1: Zaawansowany fantom ALS dorosłego pacjenta – 3 sztuki Część 2: Zaawansowany fantom PALS dziecka - 1 sztuka Część 3: Zaawansowany fantom PALS niemowlęcia - 1 sztuka Część 4: Fantom do nauki resuscytacji noworodka - 1 sztuka Część 5: Fantom BLS dorosłego Część 6: Fantom BLS dziecka Część 7: Fantom BLS niemowlęcia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195992 Wed, 17 Jul 2019 17:10:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195992 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2019 (dotyczy zamówienia Oprogramowania do parametrycznego projektowania przestrzennego 3D CAD „SOLIDWORKS Professional”, oprogramowania do wspomagania projektowania schematów elektrycznych (np. SEE Electrical Advanced Diagram, SOLIDWORKS Electrical Schematic Professional lub EPLAN) oraz oprogramowania do wspomagania projektowania w środowisku 2D (np. Autocad, Draftsight Enterprise, Bricscad) lub oprogramowanie równoważne)]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie Oprogramowania do parametrycznego projektowania przestrzennego 3D CAD „SOLIDWORKS Professional”, oprogramowania do wspomagania projektowania schematów elektrycznych (np. SEE Electrical Advanced Diagram, SOLIDWORKS Electrical Schematic Professional lub EPLAN) oraz oprogramowania do wspomagania projektowania w środowisku 2D (np. Autocad, Draftsight Enterprise, Bricscad) lub oprogramowanie równoważne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196001 Wed, 17 Jul 2019 16:43:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196001 <![CDATA[Sukcesywna dostawa materiałów do badań – część 3]]> Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do badań w ramach realizacji zadania 3 – część 3, dla NapiFeryn BioTech Sp. z o.o. o asortymencie wskazanym w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego nr ZP/01/07/2019 (m.in.: mleko kokosowe, mąka owsiana bezglutenowa, suszone pomidory, mąka ryżowa, soda oczyszczona, sok z cytryny). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195999 Wed, 17 Jul 2019 16:37:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195999 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu video-audio, teleinformatycznego, przywoławczego]]> Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu audio, teleinformatycznego, systemu przywoławczego tj.: 1. Wzmacniacz matrycowy 4x120W - 1 szt./kpl. 2. Odtwarzacz CD/MP3, z interfejsem USB oraz czytnikiem kart SD/MMC - 1 szt./kpl. 3. Głośnik sufitowy bezramkowy HiFi 100V - 8 szt./kpl. 4. 2-drożny zestaw głośnikowy, naścienny, zewnętrzny - 4 szt./kpl. 5. Zestaw głośnikowy naścienny PA - 4 szt./kpl. 6. Podwójny, cyfrowy zestaw mikrofonu bezprzewodowego PLL - 1 szt./kpl. 7. Projektor z ekranem - 1 szt./kpl. 8. Serwer - 1 szt./kpl. 9. System przywoływania klientów - 1 szt./kpl. Szczegółowy zakres oraz parametry wyposażenia określony został w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195994 Wed, 17 Jul 2019 16:34:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195994 <![CDATA[Zakup i sukcesywna dostawa odczynników.]]> 1. D-(+)-Glucose, proszek, BioReagent, odpowiedni do hodowli komórek ssaczych, owadzich, roślinnych, ≥99.5%, Sigma-Aldrich lub równoważny (*) 2. myo-Inositol, BioReagent, odpowiedni do hodowli komórek ssaczych, owadzich, roślinnych, Sigma-Aldrich lub równoważny (* 3. D-(+)-Trehalose dihydrate, z Saccharomyces cerevisiae, proszek, BioReagent, odpowiedni do hodowli komórek ssaczych, owadzich, ≥99%, Sigma-Aldrich lub równoważny (*) 4. LookOut® Mycoplasma PCR Detection Kit, Sigma-Aldrich lub równoważny (*) 5. LookOut® Mycoplasma qPCR Detection Kit, Sigma-Aldrich lub równoważny (*) 6. GenElute™ Blood Genomic DNA Kit, Sigma-Aldrich lub równoważny (*) 7. LookOut® Mycoplasma Erase, Sigma-Aldrich lub równoważny (*) 8. LookOut® Mycoplasma Erase, Sigma-Aldrich lub równoważny (*) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195997 Wed, 17 Jul 2019 16:34:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195997