Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Dostawy inne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 20 Mar 2019 12:02:59 +0100 <![CDATA[Kamera liniowa wraz z akcesoriami Kategoria ogłoszenia: Dostawy]]> Kamera liniowa wraz z akcesoriami https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174478 Wed, 20 Mar 2019 12:00:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174478 <![CDATA[Balansery do pistoletów klejowych]]> Zakup drobnych narzędzi i sprzętów niezbędnych do przeprowadzenia badań przemysłowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174352 Wed, 20 Mar 2019 11:51:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174352 <![CDATA[Zakup systemów informatycznych: do zarządzania procesami w obszarze logistyki magazynowania (WMS) oraz do obsługi terminala kontenerowego (TOS)]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup systemów informatycznych: do zarządzania procesami w obszarze logistyki magazynowania (WMS) oraz do obsługi terminala kontenerowego (TOS). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173847 Wed, 20 Mar 2019 11:44:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173847 <![CDATA[Dostawa Materiałów ściernych (śrut Cr-Ni nierdzewny okrągły) - Zapytanie ofertowe nr 90/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa Materiałów ściernych (śrut Cr-Ni nierdzewny okrągły) dla projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii odlewania cienkościennych wyrobów z materiałów na osnowie Fe dedykowanych dla przemysłu zbrojeniowego i motoryzacyjnego charakteryzujących się dużą dokładnością wymiarową i podwyższoną wytrzymałością” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174471 Wed, 20 Mar 2019 11:41:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174471 <![CDATA[Dostawa motoreduktorów do budowy urządzenia - ponowny]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa motoreduktorów do budowy urządzenia wg. poniższej specyfikacji technicznej oraz rysunków z załącznika nr 3: 1) Motoreduktor ślimakowy o parametrach – napęd anten (4 szt.) 2) Motoreduktor walcowo-stożkowy o parametrach – napęd taśmy komory (1 szt.) 3) Motoreduktor ślimakowy o parametrach – napęd taśmy spiralnej (1 szt.) 4) Motoreduktor stożkowy z przekładnią planetarną – napęd bębna (1 szt.) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174472 Wed, 20 Mar 2019 11:29:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174472 <![CDATA[Dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 2 zadania. Nr sprawy ZP.26.2.2019.MR. Projekt Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.]]> Rodzaj zamówienia-dostawa Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego na terenie miasta Katowice tj. 1) Oddział nr 1-ul. Ligonia 43, 2) Oddział nr 2-ul. Szeptyckiego 1, 3) Oddział nr 3-ul. Ordona 3a, 4) Oddział nr 4-ul. Bytomska 8a, 5) Oddział nr 5-ul. Tysiąclecia 45, 6) Oddział nr 6-ul. Uniwersytecka 15, 7) Oddział nr 7-ul. Grzegorzka 2 8) Oddział nr 8-ul. Zadole 24 a, 9) Oddział nr 9-ul. Marcinkowskiego 13 10) Oddział nr 10-ul. Wojciecha 23A 11) Oddział nr 11-ul. Ciesielska 1 12) *Oddział nr 12-ul.Boya Żeleńskiego 30 13) *Oddział nr 13-ul. Krzywoustego 9 Zadanie nr 3 Dostawa mięsa i produktów mięsnych Zadanie nr 6 Dostawa pieczywa https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174265 Wed, 20 Mar 2019 11:20:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174265 <![CDATA[Dostawa Materiałów na formy ceramiczne (Elektrokorund biały) - zapytanie ofertowe nr 88/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa Materiałów na formy ceramiczne (Elektrokorund biały) dla projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii odlewania cienkościennych wyrobów z materiałów na osnowie Fe dedykowanych dla przemysłu zbrojeniowego i motoryzacyjnego charakteryzujących się dużą dokładnością wymiarową i podwyższoną wytrzymałością” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174455 Wed, 20 Mar 2019 11:12:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174455 <![CDATA[Zakup wraz z dostawą sprzętu na potrzeby wyposażenia SOR w Nowym Szpitalu Sp. z o.o. w Świeciu. Postępowanie realizowane jest w ramach projektu „ Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nowym Szpitalu Sp. z o.o.- lokalizacja Nowy Szpital w Świeciu”]]> Zakup wraz z dostawą sprzętu na potrzeby wyposażenia SOR w Nowym Szpitalu Sp. z o.o. w Świeciu: Zadanie nr 1- Kardiomonitor (5 sztuki) Zadanie nr 2- Defibrylator (1 sztuka) Zadanie nr 3- Respirator (1 sztuka) Zadanie nr 4- USG (1 sztuka) Zadanie nr 5- Pompa infuzyjna (3 sztuki) Zadanie nr 6- Pulsoksymetr (3 sztuki) Zadanie nr 7- Kapnograf (1 sztuka) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172958 Wed, 20 Mar 2019 10:40:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172958 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 22/WCH/POIR/1.1.1/2019 z dnia 20.03.2019r. na dostawę szlifierki]]> Przedmiotem zamówienia jest szlifierka w ilości 1 szt., zgodnie z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173911 Wed, 20 Mar 2019 10:30:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173911 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19M03ZO01.CSS dotyczące sprzedaży i dostawy środków czystości w ramach projektu „CISERWIS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 -2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 AKTYWNA INTEGRACJA – projekty konkursowe, Typ projektu: A – kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia na podstawie umowy o dofinansowanie RPMP.09.01.02-12-0087/16-00.]]> Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa środków czystości w ramach projektu „CISERWIS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 AKTYWNA INTEGRACJA – projekty konkursowe, Typ projektu: A – kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia na podstawie umowy o dofinansowanie RPMP.09.01.02-12-0087/16-00 z 13.12.2016r. Szczegółowy zakres zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe nr 19M03ZO01.CSS". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174448 Wed, 20 Mar 2019 10:21:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174448 <![CDATA[Zakup odczynników biologicznych 20 03 2019 A]]> Odczynniki biologiczne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174439 Wed, 20 Mar 2019 09:27:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174439 <![CDATA[Zakup odczynników chemicznych 20 03 2019 B]]> Odczynniki chemiczne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174436 Wed, 20 Mar 2019 09:26:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174436 <![CDATA[Dostawa i montaż maszyny do hartowania laserowego]]> Przedmiotem oferty jest dostawa fabrycznie nowej maszyny do hartowania laserowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16173 Wed, 20 Mar 2019 08:50:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16173 <![CDATA[DOSTARCZENIE I URUCHOMIENIE LINII DO ZBIJANIA PALET I MODUŁÓW KASKADOWYCH]]> Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i uruchomienie LINII DO ZBIJANIA PALET I MODUŁÓW KASKADOWYCH, dalej zwana „Linią technologiczną” w ramach projektu pt. „Wdrożenie nowej technologii MOD-OREW’ umożliwiającej produkcję wysoce innowacyjnych drewnianych palet kaskadowych nr POIR.03.02.02-00-1527/18 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, zgodnie ze specyfikacją techniczną zamieszczoną w załączniku do niniejszego ogłoszenia- ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 1.2/2019/3.2.2/POIR. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174229 Wed, 20 Mar 2019 08:50:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174229 <![CDATA[Dostawa Materiałów na formy ceramiczne (Piasek kwarcowy) - zapytanie ofertowe nr 89/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa Materiałów na formy ceramiczne (Piasek kwarcowy) dla projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii odlewania cienkościennych wyrobów z materiałów na osnowie Fe dedykowanych dla przemysłu zbrojeniowego i motoryzacyjnego charakteryzujących się dużą dokładnością wymiarową i podwyższoną wytrzymałością” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174199 Wed, 20 Mar 2019 07:19:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174199 <![CDATA[Dostawa Materiałów na formy ceramiczne (Mączka, piasek molochitowy) - zapytanie ofertowe nr 87/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa Materiałów na formy ceramiczne (Mączka, piasek molochitowy) dla projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii odlewania cienkościennych wyrobów z materiałów na osnowie Fe dedykowanych dla przemysłu zbrojeniowego i motoryzacyjnego charakteryzujących się dużą dokładnością wymiarową i podwyższoną wytrzymałością” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174185 Wed, 20 Mar 2019 07:11:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174185 <![CDATA[Dostawa Spoiwa wodnego do form ceramicznych na bazie krzemionki koloidalnej (na powłokę pierwszą I oraz na powłokę kolejną I) - Zapytanie ofertowe nr 86/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa Spoiwa wodnego do form ceramicznych na bazie krzemionki koloidalnej ( na powłokę pierwszą I, na powłokę kolejną I) dla projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii odlewania cienkościennych wyrobów z materiałów na osnowie Fe dedykowanych dla przemysłu zbrojeniowego i motoryzacyjnego charakteryzujących się dużą dokładnością wymiarową i podwyższoną wytrzymałością” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174161 Wed, 20 Mar 2019 07:06:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174161 <![CDATA[FREZARKA UNIWERSALNA]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup nowej frezarki uniwersalnej 1szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174409 Tue, 19 Mar 2019 23:13:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174409 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na dostawę paliwa płynnego - oleju napędowego (ON)]]> Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż paliwa płynnego - oleju napędowego (ON) w ilości maks. 21 743 litrów w systemie sprzedaży bezgotówkowej do samochodów ciężarowych Zamawiającego oraz autobusu Autosan. Paliwo dostarczane będzie w ramach kursów na prawo jazdy kat. C, D, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (część specjalistyczna) w zakresie przewozu osób, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej w zakresie przewozu osób i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie przewozu rzeczy. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu “Kompetentne kadry pomorskiego sektora TSL” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174284 Tue, 19 Mar 2019 23:11:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174284 <![CDATA[Dostawa, instalacja i uruchomienie nowej linii technologicznej do nanoszenia farb UV na zewnętrzną stronę rur stalowych]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie nowej linii technologicznej do nanoszenia farb UV na zewnętrzną stronę rur stalowych w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.2 "Innowacje w MŚP". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16170 Tue, 19 Mar 2019 20:06:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16170 <![CDATA[Zakup 8 kpl sterowników PLC – zgodnie ze specyfikacją]]> Specyfikacja sterowników PLC: 1. Programowalny sterownik logiczny, 2. Zasilaczy systemowych (dotyczy zasilacza impulsowego 24W, 24VDC, 1A 3. Oprogramowania do projektowania oprogramowania dla PLC https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16169 Tue, 19 Mar 2019 19:25:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16169 <![CDATA[Dostawa prasy krawędziowej do gięcia blach.]]> Dostawa prasy krawędziowej do gięcia blach. Wymagane parametry techniczne wykazano w dalszej części ogłoszenia, a także w pkt. 2 załączonego Zapytania ofertowego. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert bez podania przyczyny. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174383 Tue, 19 Mar 2019 17:37:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174383 <![CDATA[Dostawa baterii kondensatorów]]> 1. Zamówienie obejmuję dostawę dwóch baterii kondensatorów zgodnych ze specyfikacją techniczną. 2. Oferta musi obejmować całość prac objętych zakresem Zapytania ofertowego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych tj. obejmujących jedynie część zakresu Zapytania ofertowego. 3. Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystania w rozliczeniach płatności częściowych / zaliczkowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174374 Tue, 19 Mar 2019 17:10:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174374 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/KOIII/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do przygotowania posiłków według potrzeb Zamawiającego obejmujących: I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad (zupa i drugie danie) oraz podwieczorek dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia, przebywających w placówce przy ul. Odmętowej 97 w Krakowie, w ramach realizacji projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)” o nr RPMP.08.05.00-12-0087/17/00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174376 Tue, 19 Mar 2019 17:02:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174376 <![CDATA[Dostawa Chłodnicy wody lodowej]]> Dostawa "Chłodnicy wody lodowej": Zamawiane urządzenie musi spełniać poniższe minimalne parametry: - temperatura powietrza zewnętrznego: 35 st. C. - wilgotność powietrza zewnętrznego: 50 % - temperatura na wejściu wymiennika podstawowego: 8 st. C. - temperatura na wyjściu z wymiennika podstawowego: 2 st. C. - płyn wymiennika podstawowego: glikol etylenowy 35 % - moc: min. 39 kW - przepływ: min. 9 m3/h - 2 wentylatory osiowe - pobór każdego wentylatora: 0,5 kW - przepływ powietrza ok. 20 000 m3/h - czynnik chłodniczy: R410A - 2 sprężarki - liczba niezależnych obwodów: 1 - liczba stopni sprężarek: 3 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174378 Tue, 19 Mar 2019 16:56:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174378 <![CDATA[SZ020-2019-1.1.1_POIR - Szacowanie wartości zamówienia w ramach wyboru dostawcy lotniczego skanera laserowego]]> Szacowania wartości zamówienia w ramach wyboru dostawcy lotniczego skanera laserowego (1 sztuka), w ramach projektu pt.:.„Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności” (nr projektu: POIR.01.01.01-00-1071/17). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174372 Tue, 19 Mar 2019 16:46:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174372 <![CDATA[Dostawa i montaż systemu wystawienniczego i oświetleniowego przeznaczonego na instrumenty toy piano, na potrzeby wykonania aranżacji wraz z przebudową i wyposażeniem wnętrza lokalu przy ul. Ruskiej 46A we Wrocławiu (Pracowni Małych Instrumentów).]]> Realizacja systemu wystawienniczego wraz z oświetleniem, przeznaczonego do ekspozycji instrumentów toy piano, tworzących stały element Galerii Toy Piano, w budynku Klubu Pod Kolumnami we Wrocławiu, w Pracowni Małych Instrumentów, przy ul. Ruskiej 46a we Wrocławiu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172466 Tue, 19 Mar 2019 16:44:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172466 <![CDATA[Odpłatne korzystanie z aparatury badawczej w ramach zadania IV - wirówka dekantacyjna]]> Przedmiotem zamówienia jest Odpłatne korzystanie z aparatury badawczej w ramach zadania IV, dla NAPIFERYN BIOTECH Sp. z o. o., w postaci: Wirówka dekantacyjna do separowania produktu białkowego o parametrach wskazanych w Załączniku Nr 3 UWAGA: Planowana liczba dni odpłatnego korzystania przez Zamawiającego z ww. aparatury w okresie obowiązywania umowy – 4 miesiące (110 dni). Z możliwością skrócenia okresu. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr ZP/03/03/2019). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174368 Tue, 19 Mar 2019 16:34:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174368 <![CDATA[„Dostawa sprzętu medycznego do gabinetów POZ i specjalistycznych na potrzeby realizacji projektu Deinstytucjonalizacja świadczeń zdrowotnych poprzez koordynowaną podstawową opiekę zdrowotną "]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego do gabinetów POZ i specjalistycznych w ilości i asortymencie zgodnym ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174312 Tue, 19 Mar 2019 15:30:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174312 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01B/WSH/EFRR_RYBNIK/2019 - bazowego zestawu konstrukcyjnego robota]]> III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 sztuk bazowego zestawu konstrukcyjnego robota wraz z dodatkowymi elementami do nauki programowania i robotyki tj. podręcznikiem/scenariuszami 2) Specyfikacja techniczna została określona w Załączniku nr 1. 3) Przedmiot zamówienia musi zostać podzielony na Zestawy złożone z 4 sztuk. Każdy Zestaw musi zostać odrębnie zapakowany, odpowiednio zabezpieczony i dostarczony do siedziby zamawiającego. 4) Dostarczone pomoce dydaktyczne (każde opakowanie) muszą być oryginalnie zapakowane bez jakichkolwiek śladów użytkowania. 5) Celem zapytania jest wybór Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na dostawę bazowych zestawów konstrukcyjnych robotów wraz z dodatkowymi elementami stanowiących przedmiot niniejszego zapytania, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 6) Wspólny Słownik Zamówień CPV: 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 39162110-9 Sprzęt dydaktyczny 39162000-5 Pomoce naukowe 37520000-9 Zabawki Szczegóły w załącznikach pn. "Zapytanie ofertowe" i "Załączniki do zapytania ofertowego". Proszę o zapoznanie się ze wszystkimi załącznikami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174344 Tue, 19 Mar 2019 15:27:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174344 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21 doposażenie warsztatu w Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu na potrzeby realizacji projektu pn. „Aktywni na rynku pracy”]]> Centrum Integracji Społecznej, ul. Ks. Piotra Skargi 6, 37-700 Przemyśl, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na doposażenie warsztatu w Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu w ramach projektu pn. „Aktywni na rynku pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: VIII Aktywna integracja, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe, Wniosek o dofinansowanie Projektu nr: RPPK.08.01.00-18-0009/18. Wykaz sprzętu i specyfikację zawarto w treści zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174343 Tue, 19 Mar 2019 15:24:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174343 <![CDATA[Dostawa wyposażenia publicznego przedszkola nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju]]> DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Nazwa: Publiczne Przedszkole nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym Adres siedziby: ul. Zielona 2, 44-335 Jastrzębie-Zdrój NIP: 6332027707 REGON: 272001000 Reprezentowane przez: Katarzynę Bąk – Dyrektorkę Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia publicznego przedszkola nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju, tj.: a) Część A – Pomoce dydaktyczne, b) Część B – Pomoce do zajęć muzykoterapii, c) Część C – Pomoce diagnostyczne, d) Część D – Pomoce multimedialne. Wszystkie elementy składowe przedmiotu niniejszego zamówienia winny być zgodne z obowiązującymi normami i certyfikatami adekwatnymi do przedmiotu zamówienia. Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji, odpowiadać obowiązującym normom, posiadać certyfikat CE oraz spełniać wymagania dotyczące sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174342 Tue, 19 Mar 2019 15:21:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174342 <![CDATA[Dostawa samochodów osobowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie]]> Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 3 samochodów osobowych wraz z pakietem przeglądów serwisowych i ubezpieczeniem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174337 Tue, 19 Mar 2019 15:18:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174337 <![CDATA[Zapytanie Ofertowe nr 3/03/2019/Z004/199/215/230/231/JM/Z - wyłonienie dostawcy na urządzenie eyetracker, oprogramowanie do rejestracji i analizy danych oraz szkolenia dotyczące metodologii i badań eyetrackingowych.]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie dostawcy na eyetracker - urządzenie monitorujące ruch gałek ocznych, oprogramowanie niezbędne do rejestracji oraz profesjonalnej analizy pozyskanych w badaniu danych oraz szkolenia dotyczące metodologii i badań eyetrackingowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174340 Tue, 19 Mar 2019 15:18:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174340