Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Sprzęt IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sun, 21 Jul 2019 23:33:45 +0200 <![CDATA[Zadanie 10 - Modernizacja infrastruktury sieciowej PCEE]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sieciowego wraz z montażem i konfiguracją dla Stowarzyszenia „EKOSKOP” w ramach projektu pn.: „Zielona Edukacja - Podkarpackie Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzeszowie”, nr umowy RPPK.04.05.00-18-0016/18-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196606 Sun, 21 Jul 2019 21:36:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196606 <![CDATA[Sprzęt komputerowy: tablet (3 szt.) + komputer (2 szt.)]]> 1) Tablet – 3 szt. Minimalne wymagania techniczne: - Ilość rdzeni procesora: 4 - Pamięć RAM: 4 GB - Dysk SSD: 512 GB - Przekątna ekranu min. 10” 2) Komputer – 2 szt. Minimalne wymagania techniczne: - Pamięć RAM: 8 GB DDR4 - Dysk SSD: 512 GB - Wyświetlacz: min. 12.3" - Ilość rdzeni procesora: 4 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21452 Sun, 21 Jul 2019 20:49:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21452 <![CDATA[Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Centrum Medycznego Szpital Świętej Rodziny Sp. Z o.o. w ramach projektu: „Wdrożenie modelu opieki koordynowanej w Centrum Medycznym Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o.”.]]> Specyfikacja szczegółowa stanowi załącznik do ogłoszenia. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sprzętu informatycznego dla Centrum Medycznego Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Wdrożenie modelu opieki koordynowanej w Centrum Medycznym Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o.” w skład którego wchodzi: 1. Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. 2. Drukarka – 15 szt. 3. Komputery typu All In One – 18 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196588 Sat, 20 Jul 2019 17:45:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196588 <![CDATA[Zakup zasilaczy laboratoryjnych do systemów testowych do montażu w rack 19]]> Zakup zasilaczy laboratoryjnych do systemów testowych do montażu w rack 19 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21432 Fri, 19 Jul 2019 23:10:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21432 <![CDATA[Zakup komputerów do laboratoryjnych systemów testowych do montażu w rack 19]]> Zakup komputerów do laboratoryjnych systemów testowych do montażu w rack 19 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21431 Fri, 19 Jul 2019 22:35:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21431 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/1.1.2/POPW dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na: dostawie stacjonarnej stacji roboczej wraz z urządzeniami peryferyjnymi, w ramach projektu „CABIOMEDE - zaawansowane i nowoczesne usługi badawczo rozwojowe w formie outsourcingu działu R&D w konwencji „na żądanie””]]> Przedmiotem zapytania jest wybór wykonawcy zamówienia polegającego na: dostawie stacjonarnej stacji roboczej wraz z urządzeniami peryferyjnymi, w ramach projektu „CABIOMEDE - zaawansowane i nowoczesne usługi badawczo rozwojowe w formie outsourcingu działu R&D w konwencji „na żądanie”” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196558 Fri, 19 Jul 2019 19:06:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196558 <![CDATA[Zakup i dostawa sprzętu ICT na potrzeby funkcjonowania „Klubów Aktywizacji i Inicjatyw Społecznych” w ramach projektu „ Aktywne włączenie drogą do sukcesu – kompleksowe wsparcie osób zamieszkujących obszary zdegradowane w gminach: Bytom Odrzański, Iłowa, Kargowa, Krosno Odrzańskie, Nowogród Bobrzański, Przytoczna, Sulęcin, Szczaniec, Świebodzin, Trzciel, Tuplice”]]> 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu ICT na potrzeby funkcjonowania „Klubów Aktywizacji i Inicjatyw Społecznych” w 11 gminach: Bytom Odrzański, Iłowa, Kargowa, Krosno Odrzańskie, Nowogród Bobrzański, Nowe Miasteczko, Sława, Szczaniec, Świebodzin, Jasień, Tuplice, w których będą funkcjonowały Kluby Aktywizacji i Inicjatyw Społecznych. 2.W ramach zamówienia dostarczone zostanie następujące wyposażenie: 1) Komputer przenośny wraz z oprogramowaniem – 33 szt. 2) Rzutnik multimedialny – 11 szt. 3) Urządzenie wielofunkcyjne – 11 szt. 4) Tablica interaktywna – 11 szt. 3. Szczegółowy opis zamówienia został określony w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196527 Fri, 19 Jul 2019 16:19:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196527 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019 na dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego do rejestracji wideo: sprzęt komputerowy, karty GPU, przełączniki sieciowe]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego do rejestracji wideo: sprzęt komputerowy, karty GPU, przełączniki sieciowe, w celu realizacji przez Zamawiającego prac badawczo – rozwojowych w ramach projektu pod nazwą: „Development of an innovative artificial intelligence system for simulation of group behaviour for team-based sports games” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 - „Sektorowe programy B+R”, Program sektorowy „GameINN”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196526 Fri, 19 Jul 2019 16:16:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196526 <![CDATA[Na dostawę sprzętu elektronicznego do Szkół Podstawowych w Suchej Beskidzkiej]]> Przedmiot i zakres zamówienia obejmuje cztery zadania na dostawę sprzętu elektronicznego. Zadanie nr. 1 Komputery przenośne z zoprogramowaniem-8 szt. Zadanie nr. 2 Zestaw interaktywny : -tablica interaktywna z systemem mocowania z projektorem multimedialnym ultrakrótkoogniskowym- 4 zest., -projektor multimedialny ultrakrótkoogniskowy -4 szt. Zadanie nr. 3 Pracownia językowa po zestawie dla każdej z trzech szkół (15 stanowisk) Zadanie nr. 4 Zestaw labdisc https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196220 Fri, 19 Jul 2019 15:03:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196220 <![CDATA[Dostawa media konwerterów]]> Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie modularnych urządzeń konwertujących sygnał 1GE oraz 10GE (bez ingerencji w ramki Ethernet oraz jakiekolwiek protokoły przesyłane przez te ramki, w szczególności, ale nie wyłącznie, LACP, STP w dowolnym wariancie, LLDP). Wykonawca dostarczy ww. urządzenia wraz z koniecznym oprogramowaniem, licencjami, gwarancją, dokumentacją, uaktualnieniami w okresie trwania gwarancji niezbędnymi w celu świadczenia przez Zamawiającego publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą publicznej sieci telekomunikacyjnej jaką jest Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (dalej: OSE). Sprzęt będzie zainstalowany w węzłach sieci OSE na terenie Polski. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196394 Fri, 19 Jul 2019 14:23:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196394 <![CDATA[Zapytanie ofertowe z dnia 19.07.2019 r. dotyczące wyboru wykonawcy na dostawę i podłączenie urządzenia wielofunkcyjnego do lokalu w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1 przeznaczonego na funkcjonowanie przedszkola w ramach projektu „Nowe - dodatkowe miejsca w Pozytywnych Przedszkolach w Swarzewie i przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i podłączenie urządzenia wielofunkcyjnego do lokalu w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1 przeznaczonego na funkcjonowanie przedszkola w ramach projektu „Nowe - dodatkowe miejsca w Pozytywnych Przedszkolach w Swarzewie i przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196475 Fri, 19 Jul 2019 14:13:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196475 <![CDATA[Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia wielofunkcyjnego o parametrach określonych w dokumentacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196464 Fri, 19 Jul 2019 13:52:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196464 <![CDATA[Doposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej ZOPK w Ładzy poprzez zakup, dostawę i montaż dwóch infokiosków]]> „Doposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej ZOPK w Ładzy poprzez zakup, dostawę i montaż dwóch infokiosków.” Zamówienie obejmuje wyposażenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Ładzy w dwa kioski mulitimedialne z tematyką związaną z walorami parku krajobrazowego, ochroną przyrody, grami i zabawami z zakresu edukacji przyrodniczej. Infokioski mają na celu zapoznanie odbiorców z walorami Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (SPK). Odbiorca poprzez urządzenie ma mieć możliwość zapoznania się z minimum następującymi informacjami o SPK: ogólne informacje, flora, fauna, formy ochrony przyrody, walory kulturowe, propozycje spacerów, opis szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych, galeria zdjęć przedstawiających najciekawsze walory SPK, film. Dodatkowo odbiorca ma mieć możliwość przeglądania strony internetowej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych. Urządzenie musi posiadać również funkcję związaną z grami i zabawami z zakresu edukacji przyrodniczej. Zastosowane gry i zabawy to minimum quiz z wiedzy o SPK oraz puzzle o tematyce przyrodniczej o różnej skali trudności. Teksty opisujące walory SPK, mapy szlaków turystycznych, ścieżek edukacyjnych i tras spacerowych, zdjęcia oraz film zostaną dostarczone przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196253 Fri, 19 Jul 2019 09:06:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196253 <![CDATA[Zakup wraz z dostawą sprzętu elektronicznego oraz programów komputerowych w ramach projektu pt. „Odtworzenie tradycyjnych metod rzemieślniczych charakterystycznych dla regionu w branży budowlanej” realizowanego w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie RPWM.01.05.00 Nowoczesne firmy, Poddziałanie: RPWM.01.05.02 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu elektronicznego oraz programów komputerowych w ramach projektu pt. „Odtworzenie tradycyjnych metod rzemieślniczych charakterystycznych dla regionu w branży budowlanej” realizowanego w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie RPWM.01.05.00 Nowoczesne firmy, Poddziałanie: RPWM.01.05.02 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest Formularzu cenowym stanowiącym Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196309 Thu, 18 Jul 2019 23:39:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196309 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2019]]> − Zakup oprogramowania produkcyjno-magazynowego (1 szt.) − Zakup serwera z systemem operacyjnym i dostępem zdalnym (1 szt.) − Zakup urządzenia kopii zapasowych (1 szt.) − Zakup skanerów kodów kreskowych (3 szt.) − Zakup przemysłowej drukarki etykiet (1 szt.) − Zakup sieci LAN Wifi (1 szt.) − Zakup laptopa z pakietem biurowym(1 szt.) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21361 Thu, 18 Jul 2019 21:38:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21361 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPMA.10.03.01-14-9216/17-00/SALA/04/Golądkowo]]> ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPMA.10.03.01-14-9216/17-00/SALA/04/Golądkowo UNIA PRODUCENTÓW I PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU MIĘSNEGO OGŁASZA WSZCZĘCIE POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DLA Wykonawcy, który dostarczy sprzęt informatyczny do pracowni szkolnej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej, Golądkowo 41G, 06-120 Golądkowo Zapytania ofertowe realizowane jest w ramach projektu „Atrakcyjni na rynku pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet X Edukacja, Działanie 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2018r. – 30.09.2020r. , na podstawie umowy RPMA.10.03.01-14-9216/17-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196239 Thu, 18 Jul 2019 15:28:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196239 <![CDATA[„Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego do budynku socjalno – biurowego na terenie ZZO w Korczowie” ZO/ZOŚ/12-2/2019 zapytanie powtorne]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w budynku socjalno – biurowym na terenie ZZO w Korczowie. Zamawiający wymaga zrealizowania dostaw sprzętu komputerowego a także projektora wraz z pełnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem a także szafki rakowej w ilości zgodnie ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym ZO/ZOŚ/12/2019. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196229 Thu, 18 Jul 2019 15:07:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196229 <![CDATA[Prośba o przedstawienie oferty na komputery, niezbędne do prowadzenia prac B+R]]> Dostawa środków trwałych oraz oprogramowania wg zadań oraz przedstawionej w dalszej części zapytania specyfikacji: ZADANIE 1 Komputer typu Workstation (2 sztuki) ZADANIE 2 Komputer typu Workstation do analizy obrazu metodą Deep Learning and AI (1 sztuka) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195224 Thu, 18 Jul 2019 13:29:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195224 <![CDATA[Dostarczenie wysokiej jakości urządzeń wraz z autorskim oprogramowaniem do sprawowania zdalnej opieki (teleopieki) nad seniorami]]> Przedmiotem zamówienia jest a. dostarczenie 50 sztuk tabletów/telefonów spełniających warunki opisane poniżej z zainstalowanym na nich oprogramowaniem umożliwiającym stały zdalny dozór nad podopiecznymi, nieprzerwaną komunikację oraz mającym opcję automatycznego archiwizowania wszelkich rozmów, czasów alarmów itp., zgodnie z warunkami poniżej na potrzeby projektu „ REZYDENT - Program Systemowego Wsparcia Usług Opiekuńczych w Gminie Zabrze”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. b. dostarczenie 20 sztuk opasek życia spełniających warunki opisane poniżej, gwarantujących zdalną kontrolę nad podopiecznym w zakresie opisanym poniżej oraz możliwość wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub poważnego zagrożenia zdrowia.9 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195363 Thu, 18 Jul 2019 06:28:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195363 <![CDATA[Zakup komputerów]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych komputerów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196043 Wed, 17 Jul 2019 22:42:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196043 <![CDATA[Dostawa i wdrożenie sprzętu IT i oprogramowania]]> Dostawa i wdrożenie sprzętu IT i oprogramowania niezbędnego do projektowania, zamawiania i druku wysoce spersonalizowanych serwetek w niskonakładowych seriach w technologii cyfrowej, w tym: 1 Serwery produkcyjne 2 Szt. 2. Macierz dyskowa 1 Szt. 3. System do wirtualizacji 1 Szt. 4. Licencje Serwerowego systemu operacyjnego 4 Szt. 5. Licencje dostępowe do Serwerowego systemu operacyjnego 30 Szt. 6. System zabezpieczeń New Generation Firewall 2 Szt. 7. Switch/ Przełącznik sieciowy 3 Szt. 8. Radiolinia 1 Szt. 9. Zasilacz awaryjny UPS 2 Szt. 10. System backupu (urządzenie wraz zoprogramowaniem) 1 Kpl. 11. Taśmowy system archiwizacji (LTO) 1 Szt. 12. System pocztowy 1 Szt. 13. Licencje dostępowe do systemu pocztowego 30 Szt. 14. System ochrony poczty 1 Szt. 15. Szafa serwerowa z wyposażeniem 2 Szt. 16. Akcesoria (kable, wkładki, elementy montażowe itp.) 1 Kpl. 17. Wdrożenie, szkolenie, serwis 1 Usł. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21305 Wed, 17 Jul 2019 22:25:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21305 <![CDATA[Dostawa sprzętu TIK wraz z usługą instalacji tego sprzętu oraz instalacją sieci bezprzewodowej w SP w Mlewie, SP w Ciechocinie i SP w Świętosławiu]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz instalacja sprzętu TIK oraz usługa wykonania instalacji sieci bezprzewodowej w Szkole Podstawowej w Mlewie, w Szkole Podstawowej w Ciechocinie oraz Szkole Podstawowej w Świętosławiu w ramach projektu pn. "Wspólnie do sukcesu - edukacja szansą na rozwój" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. Wymieniony w załączniku nr 1 sprzęt musi być fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, objęty gwarancją. Zamawiający informuje, że brak podania przez Wykonawcę producenta i modelu wyspecyfikowanego sprzętu, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią formularza zapytania ofertowego, z uwagi na fakt braku możliwości sprawdzenia oferowanego sprzętu pod kątem minimalnych wymagań zamawiającego, opisanych w załączniku nr 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Wszystkie elementy składowe przedmiotu niniejszego zamówienia winny być zgodne z obowiązującymi normami i certyfikacjami adekwatnymi do przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu do wskazanych w załączniku szkół a także zainstalowania dostarczonego sprzętu oraz wykonanie sieci bezprzewodowej we wskazanych przez Zamawiającego miejscach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196033 Wed, 17 Jul 2019 22:16:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196033 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zakup macierzy]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup poniższych urządzeń/oprogramowania: Macierz - 1 szt. Specyfikacja i wymagane parametry macierzy: Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru 1. Obudowa Macierz musi być dostarczona ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19''. 2 Pojemność Macierz musi zostać dostarczona w konfiguracji zawierającej minimum: • 2 dyski 800GB SSD, wykonanych w standardzie nie gorszym niż eMLC, z interfejsem 12Gb/s lub dyski wykonane w standardzie równoważnym • 6 dysków 1,2TB SAS z interfejsem 12Gb/s. System macierzy musi ponadto wspierać dyski: - SAS: 900GB, 1200GB, 1800GB - SATA/NL-SAS: 4TB, 6TB, 8TB, 10TB - SSD: 800GB, 1,6TB, 3,2TB lub dyski równoważne System musi mieć możliwość rozbudowy do minimum 180 dysków oraz musi pozwalać na rozbudowę do wyższych modeli bez potrzeby migracji danych. 3. Kontroler Dwa kontrolery wyposażone w przynajmniej 32GB cache każdy. W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone za pomocą podtrzymania bateryjnego przez 72 godziny lub jako zrzut na pamięć flash. 4. Interfejsy Oferowana macierz musi mieć minimum: - 4 porty 10Gb ISCSI/16 GB FC, - 4 porty 1GbE (do zarządzania), - 4 porty SAS 12 Gb/s (do podłączenia półek dyskowych) lub porty o równoważnych parametrach Jeśli porty w macierzy wymagają instalacji odpowiednich wkładek do realizacji ww. połączeń, zamawiający wymaga ich dostarczenia. System macierzy musi pozwalać na rozbudowę o dodatkowe 4 porty 10Gb iSCSI lub porty równoważne. Jeśli dostarczany model macierzy nie ma możliwości rozbudowy o dodatkowe porty zamawiający dopuszcza dostarczenie dwóch przełączników w standardzie 10Gb lub standardzie równoważnym, z minimalną obsadą 4 portów 10Gb pracujących w standardzie RJ45 (XG) lub SFP+ lub w standardach równoważnych (porty nie muszą posiadać wkładek w momencie dostawy). 5. RAID Wsparcie dla RAID: 0, 1, 5, 6, 10 lub dla grup równoważnych. Macierz musi posiadać rozwiązanie do szybkiego odtwarzania grup raid po awarii. 6. Obsługiwane protokoły Macierz musi udostępniać dane po SAS, FC lub iSCSI lub po protokołach równoważnych. 7. Inne wymagania Urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem składania oferty. Zamawiający nie dopuszcza sprzętu typu przepakowywanego (repack) lub odświeżanego (refubrished).” Macierz musi posiadać wsparcie dla wielościeżkowości dla poniższych systemów lub dla systemów równoważnych: Microsoft® Windows Server®, Red Hat Enterprise Linux®, Novell SUSE Linux Enterprise Server, VMware® ESX®, Oracle® Solaris, HP HP-UX, IBM AIX. Macierz musi posiadać funkcjonalność wykonywania snapshotów minimum 128 per wolumen, i co najmniej 512 snapshotów na całą macierz. Macierz musi posiadać funkcjonalność klonowania danych. Macierz musi posiadać funkcjonalność replikacji danych w trybie synchronicznym i asynchronicznym, system musi pozwalać na wykonanie do 32 jednoczesnych replikacji. Macierz musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie. Macierz musi posiadać funkcjonalność partycjonowania macierzy na odseparowane od siebie logicznie systemy na których rezydują osobne dyski logiczne dla heterogenicznych systemów. Licencja na macierzy musi pozwalać na wykonanie do 128 partycji. Macierz musi pozwalać na dynamiczną migrację pomiędzy poziomami RAID. Macierz musi pozwalać na wykorzystanie dysków SSD w celu akceleracji odczytów. Macierz musi posiadać oprogramowanie do monitoringu stanu dysków, które pozwala na identyfikowanie potencjalnie zagrożonych awarią dysków. Wraz z systemem macierzy musi zostać dostarczone narzędzie do monitoringu macierzy w kontekście: • wydajności i opóźnień na wolumenach, • wydajności I/Ops, MB/s, • trafności w cache. Macierz musi posiadać oprogramowanie do aplikacji pozwalające na integrację z poniższym oprogramowaniem lub oprogramowaniem równoważnym: • Vmware vCenter – provisioning i monitoring macierzy z widoku vCenter,VMware VASA, • VMware Site Recovery Manager – wsparcie dla replikacji macierz z VMware, • Microsoft SCOM – integracja systemu macierzowego z monitoringiem i alarmami w Microsoft SCOM, • Microsoft MS SQL Management Studio, • Microsoft Virtual Disk Service (VDS), • Microsoft Virtual Shadow Service (VSS), • Oracle Enterprise Manager – monitoring zasobów macierzowych. Macierz musi zapewniać możliwość szyfrowania danych, realizacja procesu szyfrowania i zarządzania kluczem może się odbywać przez kontrolery macierzy lub dostarczone zewnętrzne urządzenie i oprogramowanie do zarządzania kluczami. Wszystkie licencje na funkcjonalności muszą być dostarczone na maksymalną pojemność macierzy. Kod CPV: 30233100-2 Komputerowe jednostki do przechowywania, 30200000-1 Urządzenia komputerowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195998 Wed, 17 Jul 2019 16:39:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195998 <![CDATA[Wykonanie Systemu detekcji optycznej z wytrenowanymi modelami sieci neuronowej]]> Zamawiający zleci wykonanie trzech współdziałających ze sobą modułów: a) Moduł „System detekcji optycznej” b) Moduł „Wytrenowana sieć neuronowa do detekcji granic faz w płynach” c) Moduł „Wytrenowana sieć neuronowa do identyfikacji i analizy frakcji krwi rozdzielonych na gradiencie stężeń” d) 12 miesięczną gwarancję na wszystkie zamówione komponenty. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195969 Wed, 17 Jul 2019 15:23:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195969 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPMA.10.03.01-14-9216/17-00/SALA/03/GóraKalwaria]]> ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPMA.10.03.01-14-9216/17-00/SALA/03/GóraKalwaria UNIA PRODUCENTÓW I PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU MIĘSNEGO OGŁASZA WSZCZĘCIE POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DLA Wykonawcy, który dostarczy sprzęt informatyczny do pracowni szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych im. ppor .E. Gierczak, ul. Dominikańska 9E, 05-530 Góra Kalwaria Zapytania ofertowe realizowane jest w ramach projektu „Atrakcyjni na rynku pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet X Edukacja, Działanie 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2018r. – 30.09.2020r. , na podstawie umowy RPMA.10.03.01-14-9216/17-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195863 Wed, 17 Jul 2019 11:07:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195863 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP SERWERA]]> • Zakup fabrycznie nowego serwera – sztuk 1 • KODY CPV Zamówienia o 48820000-2 Serwery Minimalne wymagane parametry planowanej do nabycia jednostki 1. CPU: a. 2 x Intel Xeon Gold 6148 2. GPU: . 8x NVIDIA T4 (16 GB) 3. MACIERZ DYSKOWA a. Kompatybilność pracy w RAID 6 b. Kieszenie dysków typu hotswap c. Łączna pojemność nie mniej niż 46TB SSD i. odczyt sekwencyjny minimum 3,000 MB/s ii. zapis sekwencyjny minimum 2,400 MB/s d. Kontroler sprzętowy RAID e. Karty sieciowe 2 x 100 Gbps Ethernet f. Zasilacze redundantne. Moc zasilacza dostosowana do zapotrzebowania serwera. g. Obudowa: typu RACK, pozwalająca utrzymać temperaturę 35st C 4. RAM: 256 GB RAM 6-channels DDR4 2666 MHz kompatybilne z procesorem DDR4–3200 could be twice as fast as DDR4–1600 5. Dysk systemowy : łączna pojemność 4 TB NVMe SSD; minimum 1000 TBW (ang. Total Bytes Written) odczyt sekwencyjny minimum 3,000 MB/s; zapis sekwencyjny minimm 2,400 MB/s Dysk danych: łączna pojemność 46TB SSD praca w RAID 6 montowane w serwerze - hot-swap Płyta główna 8 x PCIe gen3.x16 - dla kart graficznych możliwość podłączenie 8 wyspecyfikowanych kart graficznych 4 x PLX pozwalających na pracę kart graficznych w trybie 16 lines -2 x 100 Gbps Ethernet -1 x management LAN -zasilanie: 2 x 1500 W (redundancja) -Obudowa pozwalająca utrzymać temperaturę 35st C obudowa do RACK -Kompatybilność z systemem Ubuntu 18.04 LTS Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, spełniające minimalne parametry jakościowe, oraz funkcjonalno-użytkowe wskazane w w/w zakresie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195816 Wed, 17 Jul 2019 08:27:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195816 <![CDATA[„Zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja 2 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi, bębnami światłoczułymi i pojemnikami na zużyty toner. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21206 Tue, 16 Jul 2019 16:53:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21206 <![CDATA[Zapytanie nr 14/CBR/2019 - zakup i dostawa 25 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w NMG S.A."]]> Zakup i dostawa 25 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem planowana jest w ramach realizacji projektu nr POIR.02.01.00-00-0239/16, dla którego NMG SA otrzymało dofinansowanie w ramach Działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamówienie udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195744 Tue, 16 Jul 2019 16:14:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195744 <![CDATA[Dostawa komputerów przenośnych i akcesoriów w ramach projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego]]> 1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa poniższego sprzętu: a) komputer przenośny – 24 szt. b) system operacyjny - 24 szt. c) pendrive – 300 szt. 2) Miejsce dostawy – siedziba Zamawiającego, Miejski Zespół Obsługi Oświaty, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 4) Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie obowiązki Wykonawcy wymienione w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. 5) Wymagany okres gwarancji – 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21190 Tue, 16 Jul 2019 14:58:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21190 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/2019/1.3]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup poniżej wymienionych środków trwałych: 1. Węzeł obliczeniowy wspierający GPU – 1 szt. 2. UPS do serwera obliczeniowego GPU – 1 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195646 Tue, 16 Jul 2019 12:10:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195646 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego dla Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Czartoryskiego w Puławach]]> 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Rozwój placówki oświatowej prowadzonej przez "Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Czartoryskiego" w Puławach” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.7 Infrastruktura szkolna. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do Zapytania. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Dostawa do siedziby Zamawiającego. 5. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany, posiadał wymagane parametry techniczne, określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, znajdował się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletnym i gotowym do użytkowania oraz spełniał wymagane polskim prawem normy i był wolne od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. 6. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Oprogramowanie musi być dostarczone wraz z wymaganymi i zalecanymi przez producenta oprogramowania, nie budzącymi wątpliwości, dokumentami potwierdzającymi legalność oprogramowania. 7. Wymagane jest, aby Wykonawca dostarczył wszelkie dokumenty, niezbędne do legalnego używania oprogramowania (licencje). Dostarczone licencje powinny mieć charakter zakupu jednorazowego bez konieczności ich odnawiania czy uiszczenia innej opłaty utrzymującej ich ważności. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia miały legalnie zainstalowane oprogramowanie systemowe. 8. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą, poinformuje o niej Zamawiającego uzgadniając datę oraz przewidywaną godzinę dostawy sprzętu. 9. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w dni robocze tj. poniedziałek – piątek. 10. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć sprzęt do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego, należy zamontować/zainstalować urządzenia, które tego wymagają. Wykonawca zobowiązany jest dokonać pierwszego uruchomienia i konfiguracji wszystkich dostarczonych urządzeń. 11. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z podrozdziałem 6.5.2 ust. 5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim musza odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby spełnione zostały wymagania stawiane przez Zmawiającego. Materiały i urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami produktów/producentów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt w opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach użytkowych i cechach jakościowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195577 Tue, 16 Jul 2019 00:35:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195577 <![CDATA[Wybór dostawcy - drukarki stanowiskowe -15 sztuk, serwer NAS 1 sztuka, stacja robocza - komputer PC 15 sztuk, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne 2 sztuki - w ramach przebudowy i rozbudowy Centrum Badawczo Rozwojowego ESKULAP BIS s.c. Ewa Molska, Stanisław Molski, ul. Koperkowa 2, 86-031 Osielsko]]> Dostawa: drukarki stanowiskowe -15 sztuk, serwer NAS 1 sztuka, stacja robocza - komputer PC 15 sztuk, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne 2 sztuki https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195560 Mon, 15 Jul 2019 19:27:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195560 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/07/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest: „Doposażenie pracowni dydaktycznych w sprzęt TIK w szkole Cogito w Zgorzelcu”, realizowanych w ramach projektu „Cogito ku lepszej edukacji” i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21143 Mon, 15 Jul 2019 18:27:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21143 <![CDATA[Zakup, dostawa i montaż serwera z oprogramowaniem i zasilaczem awaryjnym UPS]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa , dostawa i montaż serwera z oprogramowaniem i zasilaczem awaryjnym UPS. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe oraz muszą posiadać kompletne wyposażenie pozwalające na pracę po ich uruchomieniu. Pełna treść zapytania znajduje się w załączeniu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195548 Mon, 15 Jul 2019 16:54:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195548 <![CDATA[Zakup, dostawa komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem – sztuk 3]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 3 sztuk komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane oraz muszą posiadać kompletne wyposażenie pozwalające na pracę po ich uruchomieniu. Pełna treść zapytania znajduje się w załączeniu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195545 Mon, 15 Jul 2019 16:44:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195545 <![CDATA[„Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz . Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu elektronicznego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020]]> Dostarczenie sprzętu elektronicznego niezbędnego do realizacji projektu „ Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz ” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195489 Mon, 15 Jul 2019 14:39:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195489 <![CDATA[dostawa, montaż i kalibracja wyposażenia małego kina społecznościowego w ramach Projektu pt. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”]]> Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy, montażu i kalibracji wyposażenia kina społecznościowego na 30 osób w mieszczącego się w budynku Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy. Na zamówienie składają się następujące elementy wyposażenia: projektor – 1 szt., amplituner kina domowego – 1 szt., kolumny frontowe – 3 szt., kolumny niskotonowe (subwoofer) – 2 szt., kolumny efektowe (Surround) – 4 szt., wzmacniacze mocy – 4 szt., symetryzator – 1 szt., ekran – 1 szt., kable sygnałowe różne, szafa Rack 19'' stojąca – 1 szt., komputer typu notebook - 1 szt., zasilacz UPS – 1 szt., odtwarzacz Bluray – 1 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195445 Mon, 15 Jul 2019 13:18:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195445 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem]]> 1. Dostawa sprzętu komputerowego (stacje robocze) wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem dla Miasta Bytom (Partner I) – 3 sztuki 2. Dostawa monitorów komputerowych dla Miasta Bytom (Partner I) – 3 sztuki 3. Dostawa sprzętu (serwera) wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Miasta Orzesze (Partner III) – 1 sztuka 4. Dostawa sprzętu (serwera plików i dysków) dla Gminy Cieszyn (Partner V) – 1 sztuka 5. Dostawa sprzętu (serwera) wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Gminy Czechowice-Dziedzice (Partner VI) – 1 sztuka 6. Dostawa sprzętu (serwera kasetowego) dla Gminy Dąbrowa Górnicza (Partner IV) – 1 sztuka https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195436 Mon, 15 Jul 2019 13:13:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195436 <![CDATA[Dostawa modułu rozszerzenia pasma oscyloskopu cyfrowego.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa kodu odblokowującego umożliwiającego rozszerzenie pasma przetwarzania oscyloskopu cyfrowego RIGOL serii MSO 5000 ze 100 MHz do 350 MHz. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195414 Mon, 15 Jul 2019 11:23:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195414 <![CDATA[Dostawa licencji oprogramowania, serwerów, sprzętu komputerowego i innych urządzeń niezbędnych do wdrożenia TIK oraz zakup usług informatycznych i technicznych z zakresu instalacji infrastruktury technicznej i oprogramowania w ramach projektu „Zwiększenie udziału TIK w zarządzaniu przedsiębiorstwem LECHPAK”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.01.00.00. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, RPWM.01.04.00 Nowe modele biznesowe i ekspansja RPWM.01.04.03 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania, serwerów, sprzętu komputerowego i innych urządzeń niezbędnych do wdrożenia TIK oraz zakup usług informatycznych i technicznych z zakresu instalacji infrastruktury technicznej i oprogramowania w ramach projektu „Zwiększenie udziału TIK w zarządzaniu przedsiębiorstwem LECHPAK”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.01.00.00. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, RPWM.01.04.00 Nowe modele biznesowe i ekspansja RPWM.01.04.03 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich pozycji wymienionych w pkt 3 znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania. Szczegółowe zasady realizacji dostaw objętych niniejszym postępowaniem, zakres obowiązków wykonawcy oraz zamawiającego, jak również zasady rozliczeń przedstawione zostały w załączniku nr 3 do zapytania, tj. w istotnych postanowieniach umowy. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę licencji oprogramowania, serwerów, sprzętu komputerowego i innych urządzeń niezbędnych do wdrożenia TIK oraz zakup usług informatycznych i technicznych z zakresu instalacji infrastruktury technicznej i oprogramowania. Zamawiający wymaga kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, tj. nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje: Zadanie nr 1: Pozycja nr 1: dostawa licencji oprogramowania; Pozycja nr 2: dostawa serwerów, sprzętu komputerowego oraz urządzeń do wdrożenia TIK; Pozycja nr 3: usługi informatyczne, techniczne dotyczące instalacji infrastruktury technicznej i oprogramowania; Pozycja nr 4: szkolenie z obsługi wdrożonych systemów informatycznych; 4. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odwołuje się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych, wg. wytycznych przedstawionych w ww. załączniku nr 1 do zapytania. Zamawiający wyjaśnia tym samym, że wskazane w opisie przedmiotu zamówienia wymagania techniczno-funkcjonalne stanowią minimalne wymagania, którym odpowiadać powinny rozwiązania równoważne. Informacje nt. zastosowanych rozwiązań równoważnych wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w złożonej ofercie (uwaga: informacje nt. rozwiązań równoważnych wykonawca przedkłada za pośrednictwem dokumentów sporządzonych wg. własnych założeń i przyjętej prze siebie formie). Obowiązek wykazania, że zaoferowane rozwiązania równoważne odpowiadają wymaganiom zamawiającego, spoczywa po stronie wykonawcy. 5. Wykonawca dla prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotowego zamówienia powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z postanowieniami stosownych decyzji podejmowanych przez zamawiającego oraz podmioty/ instytucje zewnętrzne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195302 Fri, 12 Jul 2019 16:50:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195302 <![CDATA[Zapytanie ofertowe- komputer]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa laptopa. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195235 Fri, 12 Jul 2019 13:54:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195235 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MULTIMEDIALNEGO dotyczy projektu: ,,Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe’]]> • Zakup fabrycznie nowych laptopów – sztuk 17 , • Zakup fabrycznie nowego Monitora interaktywnego – sztuk 1 • Zakup fabrycznie nowego wizualizera – sztuk 1 • Zakup fabrycznie nowego projektora multimedialnego – sztuk 1 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195167 Fri, 12 Jul 2019 12:46:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195167