Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Sprzęt IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Mon, 20 May 2019 21:10:47 +0200 <![CDATA[Zakup i dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowych narzędzi i urządzeń warsztatowych oraz laptopów i urządzeń biurowych niezbędnych do realizacji stażu w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa, instalacja i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowych narzędzi i urządzeń warsztatowych oraz laptopów i urządzeń biurowych niezbędnych do realizacji stażu w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac. Szczegółowy opis urządzeń znajduje się w Załączniku Nr 1 szczegółowy opis zamówienia-ZSP/6/2019/EZU. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186032 Mon, 20 May 2019 19:15:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186032 <![CDATA[Dostawa 12 sztuk serwerów]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 sztuk serwerów: Sześć identycznych sztuk serwera (1U), oraz Sześć identycznych sztuk serwera (2U). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18501 Mon, 20 May 2019 18:28:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18501 <![CDATA[Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu pn. „Prometeusz” – Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Łukowica”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu pn.: "Prometeusz" Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Łukowica”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18498 Mon, 20 May 2019 17:09:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18498 <![CDATA[Dostawa akcesoriów komputerowych i specjalistycznego oprogramowania]]> Dostawa akcesoriów komputerowych oraz specjalistycznego oprogramowania w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu „pn. „Informatyzacja przedsiębiorstwa NetLand Sp. z o.o. (umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.01.04.03-28-0029/17-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1 – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”; Działania 1.4 - „Nowe modele biznesowe i ekspansja”; Poddziałanie 1.4.3- „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185898 Mon, 20 May 2019 12:30:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185898 <![CDATA[ZO 08/2019/ELPLC - zakup: "Drukarka 3D"]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarki 3D na potrzeby wyposażenia nowo powstającego Centrum Badawczo-Rozwojowego przy ul. Wiesława Wody w Tarnowie. Zakup przyczyni się do stworzenia podstawowej infrastruktury badawczej niezbędnej do przeprowadzenia prac związanych z wykonaniem oraz oceną jakości i dokładności wykonania części składowych prototypów powstałych w toku funkcjonowania CBR. Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu, dostarczenia, uruchomienia oraz sprawdzenia poprawności funkcjonowania w miejscu docelowym wskazanym przez zamawiającego fabrycznie nowej drukarki 3D. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia opisana jest poniżej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185889 Mon, 20 May 2019 11:31:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185889 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego - laptopy - Rozwój infrastruktury B+R na potrzeby EC Engineering Sp. z o.o.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego (sprzęt musi być nowy, nie dopuszczamy produktu refabrished czy renew) o podanych parametrach minimalnych w załączniku "Parametry oferowanego produktu". Poniżej lista elementów zawartych w załączniku: - laptop - 4 sztuki - kod CPV 30213100-6 Komputery przenośne, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18431 Sun, 19 May 2019 13:48:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18431 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego - stacje robocze, monitory - Rozwój infrastruktury B+R na potrzeby EC Engineering Sp. z o.o.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego (sprzęt musi być nowy, nie dopuszczamy produktu refabrished czy renew) o podanych parametrach minimalnych w załączniku "Parametry oferowanego produktu". Poniżej lista elementów zawartych w załączniku: - stacje robocze - 17 sztuk - kod CPV 30214000-2 - Stacje robocze, - monitory - 34 sztuki - kod CPV 30231310-3 - Wyświetlacze płaskie, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18430 Sun, 19 May 2019 13:47:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18430 <![CDATA[dostawa wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego skonfigurowanego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem operacyjnym]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego (magazyn ogólny) używanego sprzętu komputerowego: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18413 Fri, 17 May 2019 18:17:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18413 <![CDATA[Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego przeznaczonego do użytku przez szkoły z Gminy Głogów]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, wymienionego w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, do Szkoły Podstawowej w Przedmościu w terminie do dnia 14.06.2019 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185701 Fri, 17 May 2019 14:47:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185701 <![CDATA[Dostawa wraz z montażem wskazanego sprzętu technologii informacyjno-komunikacyjnej stanowiącego doposażenie pracowni szkolnych]]> OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wskazanego sprzętu technologii informacyjno-komunikacyjnej stanowiącego doposażenie pracowni szkolnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego: Poz. 1 Przenośny komputer „A” – ilość szt. 44 Kod CPV: 30213100-6 Poz. 2 Przenośny komputer „B” – ilość szt. 26 Kod CPV: 30213100-6 Poz. 3 Przenośny komputer „C” – ilość szt. 2 Kod CPV: 30213100-6 Poz. 4 Przenośny komputer „D” – ilość szt. 8 Kod CPV: 30213100-6 Poz. 5 Wizualizer z przystawką – ilość szt. 1 Kod CPV: 30190000-7 Poz. 6 Tablica interaktywna – ilość szt. 6 Kod CPV: 32322000-6 Poz. 7 Rzutnik multimedialny krótkoogniskowy – ilość szt. 3 Kod CPV: 32322000-6 Poz. 8 Przenośny komputer dla nauczyciela – ilość szt. 1 Kod CPV: 30213100-6 Poz. 9 Szafa na laptopy – ilość szt. 1 Kod CPV: 39141300-5 Poz. 10 Zasilacz awaryjny – ilość szt. 10 Kod CPV: 31682530-4 Poz. 11 Router – ilość szt. 17 Kod CPV: 33195100-4 Poz. 12 Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe – ilość szt. 3 Kod CPV: 42962000-7 Poz. 13 Projektor z kablami oraz ekranem – ilość szt. 3 Kod CPV: 32322000-6 Poz. 14 Przełącznik sieciowy – ilość szt. 2 Kod CPV: 32400000-7 Poz. 15 Okablowanie strukturalne – ilość szt. 1 Kod CPV: 32421000-0 Poz. 16 Tablet – ilość szt. 6 Kod CPV: 30213200-7 Poz. 17 Aparat fotograficzny – ilość szt. 1 Kod CPV: 38651000-3 Poz. 18 Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe – ilość szt. 2 Kod CPV: 42962000-7 Poz. 19 Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne – ilość szt. 2 Kod CPV: 42962000-7 Poz. 20 Robot edukacyjny do nauki programowania – ilość szt. 2 Kod CPV: 39162100-6 Poz. 21 Telewizor interaktywny Kod CPV: 32324600-6 Poz. 22 Urządzenie sieciowe switch – router – ilość szt. 4 Kod CPV: 33195100-4 Poz. 23 Projektor – ilość szt. 5 Kod CPV: 32322000-6 Poz. 24 Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe z zestawem zapasu tonerów – ilość szt. 3 Kod CPV: 42962000-7 Poz. 25 Monitor interaktywny 65” z komputerem – ilość szt. 2 Kod CPV: 32322000-6 Poz. 26 Monitor interaktywny 55” z komputerem – ilość szt. 1 Kod CPV: 32322000-6 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185620 Fri, 17 May 2019 12:07:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185620 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy 2 komputerów przenośnych typu 1 z wyposażeniem ,2 komputerów przenośnych typu 2 z wyposażeniem, 12 szt. pamięci RAM do serwera]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy 2 komputerów przenośnych typu 1 z wyposażeniem ,2 komputerów przenośnych typu 2 z wyposażeniem, 12 szt. pamięci RAM do serwera w ramach realizacji projektu badawczego pn. „Wdrożenie innowacyjnej i energooszczędnej technologii chłodzenia urządzeń szaf serwerowych i systemu dystrybucji odzyskanego ciepła w szafach serwerowych i ich modułach” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185606 Fri, 17 May 2019 11:15:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185606 <![CDATA[Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na rzecz Powiatu Włosz-czowskiego z siedzibą przy ul. Wiśniowej 10, 29-100 Włoszczowa na potrzeby modernizacji IT w ramach Projektu „e-Geodezja, cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Włoszczowskiego”]]> Przedmiot zamówienia Opis systemu przed modernizacją. Obecny system operacyjny to Windows Serwer 2003 std, docelowo na nowym serwerze powinien byś zainstalowany system operacyjny Windows Serwer 2019 std. z dwoma środowiskami wirtual-nymi, na każdym z nich zainstalowana usługa katalogowa Active Directory (AD), na jednej domenie odtworzenie struktury danych ze starego serwera - migracja usługi katalogowej Active Directory lub utworzenie 30 użytkowników z prawami do zasobów sieciowych, migracja oprogramowania geodezyjnego opartego o bazę danych Firebird (wersja 2.5.8) typu open source (relacyjna baza typu SQL z wysokim stopniu bezpieczeństwem, działająca w oparciu o rozwiązania ACID), migracja obecnych baz danych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185430 Thu, 16 May 2019 13:31:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185430 <![CDATA[Zakup laptopów]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup laptopów (jedynie nowe środki trwałe) - 2 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18316 Thu, 16 May 2019 12:30:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18316 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego dla projektu pn. „Rozwój infrastruktury edukacji kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, typ III – Inwestycję w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.]]> Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Komputer All in One z oprogramowaniem – 11 szt. 2) Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką – 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Komputer All In One - 11 sztuk - dane techniczne: Rodzaj: All in One Przekątna ekranu: 21.5 cali Rozdzielczość: 1920 x 1080 Procesor: Typ procesora: Intel Core i3 ilość rdzeni: 4 Karta graficzna: karta graficzna: Intel UHD Graphics 630, złącza karty graficznej: 1 x HDMI Pamięć: ilość pamięci RAM: 8 GB, rodzaj zastosowanej pamięci: SO-DIMM DDR4 Dysk twardy: pojemność dysku twardego: 256 GB, typ dysku twardego: SSD Oprogramowanie: system operacyjny: Windows 10 Home Złącza na tylnym panelu: 1 x HDMI in, 2 x USB 3.0, 3 x USB, napęd optyczny DVD+/-RW Standard łączności bezprzewodowej: Bluetooth 4.0, IEEE 802.11 ac Typ gwarancji: producenta 2. Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką - 1 sztuka - dane techniczne: Technologia druku: laserowa Typ: urządzenie wielofunkcyjne Rodzaj: monochromatyczna Maks. rozmiar nośnika: A4 Drukowanie: rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi, maks. szybkość druku mono: 42 str./min., druk dwustronny [dupleks]: tak, szybkość druku dwustronnego: 21 obr./min., maksymalne obciążenie: 120000 str./mies., minimalne zalecane obciążenie: 2000 str./mies., obsługiwane języki: PPDS, XPS, emulacje języków , HP PCL 5e, HP PCL 6, PDF, PostScript v3 Skanowanie : typ skanera: płaski (CIS), rozdzielczość skanera: 600 x 1200, obszar skanowania: 215,9 x 355,6 mm Kopiowanie: szybkość kopiarki w czerni 42 str./min. funkcje specjalne kopiarki: zmniejszanie / powiększanie (25 - 400 % ) Komunikacja: Ethernet 10/100 Mbps, USB 2.0 Typ gwarancji: producenta https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185359 Thu, 16 May 2019 11:07:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185359 <![CDATA[Dostawa i montaż 4 ekranów LED w ramach realizacji zadania mikroprojektu pn. Elektroniczny System Informacji Turystycznej nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001686.]]> 1. Dostawę fabrycznie nowych urządzeń wraz z oprogramowaniem. 2. Doprowadzanie instalacji sygnałowej oraz Internetu. 3. Montaż. 4. Podłączenie i konfigurację. 5. Bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie 36 miesięcy 6. Przeprowadzanie szkolenia wskazanych przez Zamawiającego 4 osób do obsługi ekranów, sposobu i zasada umieszczania informacji. 7. Przeprowadzanie co półrocznych przeglądów ekranów w miejscach instalacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18279 Wed, 15 May 2019 17:28:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18279 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPDS.0058/ZK Z dnia 15.05.2019 r.]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi na usługę modernizacji sieci bezprzewodowej, dostarczenie kompletnej pracowni komputerowej – terminalowej, zakup, dostawę i instalację sprzętu TIK dla uczestników projektu „Szkoły Przyszłości w Gminie Nowogrodziec„ realizowanego przez Fundację Art Projekt, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: 10- Edukacja, działanie 10.02 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, poddziałanie 10.02.01 – – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny. Opis zakresu usługi, zakupów, dostawy i instalacji jest szczegółowo przedstawiony w załącznikach nr 3a,3b,3c, do niniejszego zapytania. Część I zamówienia to załączniki 3a, Część II zamówienia to załączniki 3b Część III zamówienia to załączniki 3c Szczegóły w załącznikach https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185292 Wed, 15 May 2019 16:48:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185292 <![CDATA[Zakup wraz z uruchomieniem stacjonarnych stanowisk roboczych oraz serwerów plików - systemu ERP i dla systemu sprzedaży CAD]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z uruchomieniem: 1. Stacjonarne stanowiska robocze – 6 kompletów W ramach niniejszego wydatku przewiduje się zakup 6 zestawów komputerowych w celu wyposażenia stanowisk roboczych. W skład każdego z nich wchodzi: - komputer wyposażony w system operacyjny, wydajną kartę graficzną oraz moc obliczeniową (wielordzeniowy procesor); - monitor o rozdzielczości 1600x1200, tak aby można było dokładnie analizować przetwarzane informacje graficzne CAD; - klawiatura - mysz -system Windows 10 lub równoważny - system antywirusowy korporacyjny,(zarządzany z jednego stanowiska komputerowego) licencja - licencje Pulpit Zdalny RDP – na serwer Windows 2012 równoważny lub wyższy– na każde stanowisko Dodatkowym wymogiem jest 3 letnia gwarancja. 2. Serwer plików - system ERP – 1 szt. Serwer plików, na którym zainstalowane zostanie oprogramowanie ERP oraz baza danych systemu (silnik bazodanowy). Wymagany jest komputer klasy serwer (wieloprocesorowa płyta główna, procesory klasy Xeon lub równoważne, odpowiednia obudowa RACK , macierz dyskowa RAID, rozbudowana pamięć operacyjna -przewidywana wielkość 32 GB), karty sieciowe, system antywirusowy korporacyjny zarządzalny na powyższe stacje robocze– licencja. 3. Serwer plików dla systemu sprzedaży CAD – 2 szt. Serwer plików, komputer klasy serwer - wieloprocesorowa płyta główna, odpowiednia obudowa, macierz dyskowa RAID, rozbudowana pamięć operacyjna min. 32 GB, oraz monitor i klawiatura), na którym zainstalowana zostanie aplikacja CAD B2B do obsługi sprzedaży dla zleceń produkcyjnych z funkcjami B2B oraz obsługi technologicznej bazy danych. Dodatkowo system antywirusowy korporacyjny - zarządzalny na powyższe stacje – licencja, Autocad licencja dla 1 stanowiska – 2 szt. Licencja serwerowa. Uruchomienie całej infrastruktury serwerowej i PC - towej wraz z konfiguracją systemów operacyjnych, antywirusowych i CAD w sesjach zdalnych RDP. Miejsce uruchomienia: 37-530 Sieniawa, ul. Augustowska 24 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185267 Wed, 15 May 2019 15:29:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185267 <![CDATA[Firma „Krzysztof Stachowicz” zaprasza do złożenia oferty na realizację dostawy środków trwałych niezbędnych do wdrożenia nowej usługi w ramach Zadania 1 na potrzeby realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Krzysztof Stachowicz poprzez wdrożenie rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, nr wniosku o dofinansowanie POPW.01.04.00-18-0037/18, umowa o dofinansowanie dnia 25.03.2019 nr POPW.01.04.00-18-0037/18-00.]]> 1. Rodzaj zamówienia: dostawa. 2. Nazwa zamówienia: Zadanie 1 – Zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia nowej usługi. 3. Wspólny słownik zamówień: 48820000-2 Serwery, 30211500-6 Centralne jednostki przetwarzające (CPU) lub procesory, 30234500-3 Pamięci do przechowywania danych, 30234000-8 Nośniki do przechowywania, 30237000-9 Części, akcesoria i wyroby do komputerów, 30233190-9 Kontroler dysku, 30237135-4 Karty sieciowe, 31731100-0 Moduły, 30233132-5 Napędy dyskowe, 30233160-0 Jednostki pamięci taśmowej, 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. 4. Zamawiający poszukuje dostawcy niżej wyspecyfikowanych środków trwałych wyposażenia i oprogramowania, stanowiących odrębne części: 1) FIREWALL – 2 sztuki 2) Stacja robocza – 2 sztuki 3) Serwer Typ 1 (Rack) 4) Serwer Typ 2 (Rack) – 2 sztuki 5) Stacja graficzna 6) Przełącznik sieciowy Zamawiający wymaga, aby w ramach każdej z części na jakie zostało podzielone niniejsze zamówienie przedmiot zamówienia objęty był co najmniej 36-miesięczną gwarancją, której okres będzie liczony od dnia dokonania odbioru przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na zasadach określonych w projekcie umowy. Okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy i podlegać będzie on ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: okres gwarancji – 10% 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do każdej z części na którą zostało podzielone zamówienie, zawierają Opisy przedmiotu zamówienia -załączniki nr 1 - 6 do niniejszego Zapytania ofertowego. 6. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdego z urządzeń objętych przedmiotem zamówienia instrukcję obsługi urządzenia, odpowiednią dla każdego z dostarczonych urządzeń. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca zgodnie z własnym wyborem może złożyć ofertę obejmującą wszystkie części lub niektóre z części lub jedną wybraną część. 8. Realizacja przedmiotu zamówienia w każdej z części na które zostało podzielone zamówienie musi zostać zakończona nie później niż w terminie do 12 lipca 2019 r. Termin realizacji zamówienia Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym termin ten nie może upłynąć po 12 lipca 2019 r. i podlegać będzie on ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: termin realizacji zamówienia – 10%. 9. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185178 Wed, 15 May 2019 13:05:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185178 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu stanowiska komputerowego i serwera do przechowywania receptur aromatów]]> Przedmiotem zamówienia jest stanowisko komputerowe z osprzętem niezbędne do prowadzenia prac B+R oraz serwer do przechowywania receptur aromatów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185123 Wed, 15 May 2019 10:56:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185123 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1.1.1.1/02/2019 - zakup sprzętu IT]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostarczenie sprzętu komputerowego. Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest na potrzeby realizacji projektu "Innowacyjne zastosowanie MES (Metody Elementów Skończonych) do generowania interaktywnej animacji komputerowej w czasie rzeczywistym w celu zwiększenia realizmu w grach komputerowych" Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 – Specyfikacja urządzeń do Zapytania ofertowego nr 1.1.1.1/02/2019. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185108 Wed, 15 May 2019 10:08:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185108 <![CDATA[Dostawa Drukarki 3D na potrzeby realizacji projektu pt.: „Badania nad stworzeniem systemu szkoleniowego rzeczywistości połączonej (Mixed Reality) dedykowanego dla zaawansowanych technologicznie zakładów produkcyjnych”.]]> Dostawa Drukarki 3D https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184113 Wed, 15 May 2019 09:50:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184113 <![CDATA[Stacja komputerowa]]> W opisie parametrów stacji komputerowej oraz osprzętu podano parametry oczekiwane lub równoważne parametrom oczekiwanym: 1. Intel Code i5-7600K,Quad Core, 3.80GHz, 6MB,LGA1151, 14nm,95W,VGA,BOX – 1 szt. 2. MSI Z270-A PRO, LGA1151, 4xDDR4, 1xM.2, 6xSATA3, 8XUSB3.1 Gen1 – 1 szt. 3. Patriot Signature DDR4 8GB 2133MHz Cl15 1.2V DIMM 288-PIN – 1 szt. 4. Adata SU800 SSD SATA III 2.5” 256GB, read/write 560/520MB/s, 3D – 1 szt. 5. MODECOM Obudowa TRIKS 2USB 3.0 GAMING Black, bez Zasilacza – 1 szt. 6. Logitech Keydoard K120,US – 1 szt. 7. B100 Optical USB Mouse for Business, black – 1 szt. 8. ASUS Expedition GeForce GTX 1050 Ti DC2 OC edition 4GB GDDR5 – 1 szt. 9. LG SuperMulti SATA DVD+/-R24x, DVD+RW6x, DVD+R DL 8x, bare bulk (czarny) – 1 szt. 10. Monitor BenQ GL2760H 27”, D- Sub/DVI/HDMI 11. Arctic Freezer 33 Plus, CPU cooler, s. 1151, 1150, 1155,1156, AM4 12. EVGA Zasilacz 600 W1, 600W, 80PLUS, EU System operacyjny Windows 7 Home Premium x64 OEM w cenie zestawu lub równoważny. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171873 Wed, 15 May 2019 08:44:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171873 <![CDATA[Zakup i dostawa wyposażenia pracowni informatycznych]]> W związku z realizacją Projektu Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych", nr RPLD.11.01.02-10-0087/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Partner projektu „Leute Zentrum” Łukasz Wójcikowski, ul. Więckowskiego 20/52, 90-722 Łódź, NIP: 837-17-13-715, REGON: 100869114, zwanym dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego na zakup i dostawę wyposażenia pracowni informatycznych TIK w szkołach podstawowych z terenu Miasta Łowicz. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185066 Tue, 14 May 2019 18:00:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185066 <![CDATA[Dostawa sprzętu IT dla potrzeb elektronizacji procesów obsługi podatków i opłat w 8 urzędach JST (Gmina Grodzisk Mazowiecki, Miasto Józefów, Gmina Miejska Legionowo, Miasto Piastów, Gmina Miasto Płońsk, Miasto Przasnysz, Gmina Miasto Sierpc, Gmina Miasto Żyrardów), badania satysfakcji klienta w 1 urzędzie JST (Gmina Grodzisk Mazowiecki) oraz świadczenia usług i ewidencji nieruchomości w 1 urzędzie JST (Gmina Wołomin)]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu IT dla potrzeb elektronizacji procesów obsługi podatków i opłat w 8 urzędach JST (Gmina Grodzisk Mazowiecki, Miasto Józefów, Gmina Miejska Legionowo, Miasto Piastów, Gmina Miasto Płońsk, Miasto Przasnysz, Gmina Miasto Sierpc, Gmina Miasto Żyrardów), badania satysfakcji klienta w 1 urzędzie JST (Gmina Grodzisk Mazowiecki) oraz świadczenia usług i ewidencji nieruchomości w 1 urzędzie JST (Gmina Wołomin). Sprzęt IT zakupiony zostanie w ramach projektu pn. „Miasta średnie województwa mazowieckiego liderami e-usług” nr POWR.02.18.00-00-0005/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185044 Tue, 14 May 2019 16:29:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185044 <![CDATA[Dostawa specjalistycznego sprzętu informatycznego do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie w ramach projektu „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu informatycznego do ZSCKU w Koninie, dotyczącego projektu „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185004 Tue, 14 May 2019 14:48:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185004 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych]]> Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych: komputerów typu All-in-One (6 sztuk), drukarek (2 sztuki) wraz z oprogramowaniem i niezbędnym wyposażeniem. Dla Gminy Stanisławów: ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów 1. Komputer typu All-in-One (1 sztuka) - Procesor: Intel Core i5 lub równoważny, osiągający w teście wydajności CPU Benchmark wynik minimum 8000 punktów w teście wielordzeniowym wg PassMark Software (http://www.passmark.com) - Pamięć RAM: minimum 8GB - Dysk: SSD minimum 120GB - Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Professional PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny - Zainstalowane oprogramowanie biurowe: MS Office 2016 lub równoważny 2. Komputer typu All-in-One (3 sztuki) - Procesor: Intel Core i5 lub równoważny, osiągający w teście wydajności CPU Benchmark wynik minimum 8000 punktów w teście wielordzeniowym wg PassMark Software (http://www.passmark.com) - Pamięć: RAM 8GB - Dysk: SSD minimum 120GB - Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Professional PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny 3. Drukarki (2 sztuki) - sposób wydruku – drukarka laserowa - rodzaj wydruku – monochromatyczny - wielkość papieru – A4 - opcja automatycznego druku dwustronnego Dla Gminy Mirów: Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary 1. Komputer typu All-in-One (1 sztuka) - Procesor: Intel Core i5 lub równoważny, osiągający w teście wydajności CPU Benchmark wynik minimum 8000 punktów w teście wielordzeniowym wg PassMark Software (http://www.passmark.com) - Pamięć RAM: minimum 8GB - Dysk: SSD minimum 120GB - Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Professional PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny - Zainstalowane oprogramowanie biurowe: MS Office 2016 lub równoważny Dla Gminy Kotuń: ul. Siedlecka 56c, 08-130 Kotuń 1. Komputer typu All-in-One (1 sztuka) - Procesor: Intel Core i5 lub równoważny, osiągający w teście wydajności CPU Benchmark wynik minimum 8000 punktów w teście wielordzeniowym wg PassMark Software (http://www.passmark.com) - Pamięć RAM: minimum 8GB - Dysk: SSD minimum 120GB - Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Professional PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny - Zainstalowane oprogramowanie biurowe: MS Office 2016 lub równoważny UWAGA! Podane parametry są parametrami minimalnymi. Oferenci mogą zaproponować urządzenia o wyższych wartościach z lepszymi funkcjami i możliwościami. W kosztach realizacji zamówienia Wykonawca powinien ująć dostawę, montaż, zainstalowanie programów w urzędach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184969 Tue, 14 May 2019 13:52:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184969 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/05/2019 - zakup sprzętu TIK i osieciowania dla SP nr 4 w Łodzi]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, narzędzi multimedialnych, dodatków multimedialnych oraz sprzętu doposażeniowego TIK i osieciowania niezbędnego do realizacji projektu „Przyszłość z Czwórką”, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 w Łodzi. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184819 Mon, 13 May 2019 23:07:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184819 <![CDATA[Wykonanie prac w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa i uruchomienie stanowisk badawczych” (zadanie nr 2)]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie stanowisk badawczych w celu utworzenia CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO INTELIGENTNYCH SIECI. W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do dostawy i instalacji materiałów, sprzętu i oprogramowania stanowiącego wyposażenie laboratorium, jego konfiguracji oraz opracowania i przeprowadzenia scenariuszy testowych. 2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 1) Dostawę sprzętu stanowiącego wyposażenie stanowisk badawczych laboratorium zgodnie ze specyfikacjami z załączników nr 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13. 2) Instalację sprzętu określonego w pkt nr 1) w pomieszczeniach laboratorium. 3) Dostawę i instalację oprogramowania, w tym oprogramowania niezbędnego do uruchomienia sprzętu określonego w pkt nr 1). 4) Udzielenie gwarancji na dostarczony i zamontowany sprzęt. 5) Uruchomienie stanowisk badawczych laboratorium. 6) Udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania. 7) Przygotowanie scenariuszy testowych związanych z realizacją zadań badawczych wg założeń określonych w załączniku nr 2.14. 8) Realizację przygotowanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego scenariuszy testowych z wykorzystaniem zainstalowanego w laboratorium wyposażenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184778 Mon, 13 May 2019 17:27:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184778 <![CDATA[Zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia innowacji produktowej, tj. stacji roboczych dla programistów]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup stacji roboczych złożonych z laptopów, monitorów i stacji dokujących w ilości 5 sztuk, niezbędnych do wdrożenia innowacji produktowej, tj. systemu optymalizującego poziom stanów magazynowych przedsiębiorstwa z wykorzystaniem innowacyjnej technologii obliczeń w chmurze i mechanizmów sztucznej inteligencji. Kod CPV: 30200000-1- Urządzenia komputerowe Stacje robocze złożone z laptopów, monitorów i stacji dokujących w ilości 5 sztuk. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184596 Mon, 13 May 2019 13:56:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184596 <![CDATA[„Dostawa środków trwałych – drukarka 3D, skaner 3D”]]> Rodzaj zamówienia: dostawa „Dostawa środków trwałych – drukarka 3D, skaner 3D” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184701 Mon, 13 May 2019 13:43:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184701 <![CDATA[Dostawa serwerów w wraz z leasingiem]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa komponentów zgodnie z wymaganiami wyspecyfikowanymi w dalszej części zapytania. Całość sprzętu wyspecyfikowanego w niniejszym zapytaniu musi zostać objęta leasingiem operacyjnym na okres 16 miesięcy z opłatą wstępną nie większą niż 30% wartości przedmiotu oferty. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV) Kod: 66114000-2 Usługi leasingu finansowego; 48820000-2 - Serwery. Specyfikacja sprzętowa: 4 Serwery typu Rack o maksymalnej wysokości 2U każdy, wraz z dołączonymi szynami montażowymi RACK 19” . Każdy wyposażony w 24 zatoki dyskowe 2,5” typu hot-plug, umożliwiające podłączenie dysków SATA/SAS oraz redundantne zasilanie o mocy min. 2000W dla pojedynczego zasilacza i certyfikatem 80Plus Titanium. Serwer składający się z 4 niezależnych jednostek, z których każda: Umożliwia zainstalowanie 2 fizycznych procesorów 8-rdzeniowych, 16-to wątkowych, o bazowej częstotliwości min. 3,2GHz każdy, wykonanych w litografii 14nm, posiadających min. 25MB SmartCache, TDP nieprzekraczającym 135W każdy. Każda niezależna jednostka powinna być wyposażona w dwa takie procesory. Umożliwia zainstalowanie do 2TB pamięci RAM typu DDR4 ECC 3DS LRDIMM w min. 16 slotach. Posiada min. dwa porty sieciowe 10GBase-T umieszczone na płycie głównej. Posiada wbudowany kontroler RAID umożliwiający stworzenie macierzy poziomu 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 i obsługę dysków SATA/SAS. Ma zainstalowane min. 2 dyski SSD klasy serwerowej, pojemności min. 240GB o min. odczycie na poziomie 560MB/s oraz trwałości powyżej 1,5 DWPD Zachowuje przynajmniej jeden wolny slot PCIe x16 typu low-profile. Wyposażona w moduł zarządzający niezależny od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego, posiadający dedykowane złącze Ethernet RJ-45 i umożliwiający: zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera – minimum o prędkości obrotowej wentylatorów, poborze prądu przez serwer, wartości napięcia i temperatury, zdalne włączanie i wyłączanie serwera (power on/power off), zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web modułu zarządzającego i interfejsu CLI ze wsparciem dla szyfrowania połączeń SSLv3 i ssh wraz z autentykacją i autoryzacją użytkownika, dostęp do wirtualnej konsoli graficznej z obsługą myszy i klawiatury, bez konieczności instalowania dodatkowych modułów do przeglądarki (np. realizowany za pomocą HTML5) mapowanie zdalnych wirtualnych napędów, wsparcie dla SNMP, IPMI2.0, VLAN tagging, wsparcie dla powiadomień e-mail w przypadku awarii lub zmiany konfiguracji sprzętowej oraz przekroczenia zadanych progów parametrów pracy W serwerach powinna być zainstalowana pamięć RAM w identycznych modułach typu DDR4 Registered ECC min. 2400Mhz o łącznej pojemności: Dla 10 niezależnych jednostek – 256GB RAM na każdą, przy zachowaniu połowy wolnych slotów do dalszej rozbudowy, Dla pozostałych 6 niezależnych jednostek – 128GB RAM na każdą przy zapełnieniu maksymalnie ¼ dostępnych slotów DIMM. Każdy serwer powinien być objęty 24 miesięczną gwarancją świadczoną przez producenta lub autoryzowanego partnera. Zamawiający wymaga aby zaoferowany serwer posiadał możliwość aktualizacji i pobrania sterowników w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www podmiotu świadczącego gwarancję po podaniu numeru seryjnego serwera. Zamawiający wymaga aby serwer został dostarczony, zainstalowany oraz skonfigurowany bezpośrednio przez pracownika producenta serwera lub jego autoryzowanego partnera. Wszelkie okablowanie oraz akcesoria montażowe niezbędne do prawidłowej pracy serwera powinny zostać dostarczone i zainstalowane przez Wykonawcę. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (łączna cena określająca całkowity koszt leasingu). Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy z wybranym wykonawcą 4 tygodnie . https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184534 Sat, 11 May 2019 11:41:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184534 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do działu badań katalizatorów]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie części projektu pt: „Utworzenie nowego zaplecza B+R PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO PAWEŁ SZOSTAK mającego na celu rozwój innowacji produktowych i procesowych firmy” polegającego na dostawie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do działu badań katalizatorów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184520 Fri, 10 May 2019 23:15:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184520 <![CDATA[Doposażenie pracowni informatycznej oraz doposażenie pracowni gastronomicznej w ramach projektu pn. „Od stażysty do specjalisty” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020]]> 1. Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile prowadzi zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie – zapytanie ofertowe – w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku. 2. Doposażenie pracowni informatycznej oraz doposażenie pracowni gastronomicznej w ramach projektu pn. „Od stażysty do specjalisty” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni informatycznej oraz doposażenia pracowni gastronomicznej w celu stworzenia w szkole warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Od stażysty do specjalisty” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. 3. Zamówienie obejmuje: 1) doposażenie pracowni informatycznej w celu stworzenia w szkole warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy, 2) doposażenie pracowni gastronomicznej w celu stworzenia w szkole warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184370 Fri, 10 May 2019 12:57:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184370 <![CDATA[Dostawa 14 szt. laptopów wraz ze stacjami roboczymi]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa 14 sztuk komputerów przenośnych wraz ze stacjami dokującymi w tym 7 szt. o parametrach określonych jako A oraz 7 szt. o parametrach określonych jako B wraz z zapewnieniem 36-miesięcznej gwarancji dla komputerów przenośnych i 12-miesięczna gwarancją dla stacji dokujących zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do Zaproszenia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184280 Fri, 10 May 2019 12:55:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184280 <![CDATA[Dostawa komputerów przenośnych i urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu pn. „ROZWIJAMY KOMPETENCJE CYFROWE W GMINIE ZARSZYN”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa: - 24 komputerów przenośnych 2 w 1 (laptopy z funkcją tableta) z ekranem dotykowym; - 24 torby na komputery przenośne 2w1, - 1 komputer przenośny (notebook), - 1 urządzenie wielofunkcyjne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18011 Fri, 10 May 2019 11:21:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18011 <![CDATA[Dostawa oprogramowania biurowego, komputerowego dla małych firm w ilości 5szt.]]> Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kompletne oprogramowanie biurowe, komputerowe dla małych firm w ilości 5szt https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184309 Fri, 10 May 2019 10:25:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184309 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do prowadzenia zajęć w ramach projektu: „Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Małogoszcz”, realizowanego przez Gminę Małogoszcz. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.]]> Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do prowadzenia zajęć w szkołach podstawowych Gminy Małogoszcz: - SP Żarczyce Duże, - SP Złotniki, - SP Kozłów, - SP Rembieszyce. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184125 Thu, 09 May 2019 14:37:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184125 <![CDATA[Zakup oraz dostawa 24 szt. laptopów z ekranem dotykowym wraz z pakietem biurowym w ramach projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. POPC.03.01.00-00-0081/18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskich Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020]]> Zakup oraz dostawa 24 szt. laptopów z ekranem dotykowym wraz z pakietem biurowym w ramach projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. POPC.03.01.00-00-0081/18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskich Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17936 Thu, 09 May 2019 10:56:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17936 <![CDATA[Dostawa 13 szt. tabletów dla podopiecznych PCPR.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 13 szt. tabletów, określonych jako "sprzęt", o parametrach minimum: Procesor 8 rdzeni Pamięć RAM 3 GB DDR3 Pamięć wbudowana 32 GB Przekątna ekranu 10" lub więcej Łączność Wbudowany modem 4G Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Moduł Bluetooth Wbudowany moduł GPS Złącza Czytnik kart pamięci - 1 szt. Gniazdo kart nanoSIM - 1 szt. Bateria Litowo-polimerowa co najmniej 5000 mAh Zainstalowany system operacyjny Android 8.0 Oreo lub nowszy Aparat co njamniej 1.5 Mpix - przód 5.0 Mpix - tył Dodatkowe informacje Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon Akcelerometr Czujnik światła Czujnik zbliżeniowy Gwarancja 24 miesiące (gwarancja producenta) Przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich w I gatunku https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1183968 Thu, 09 May 2019 08:15:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1183968 <![CDATA[1/J&C/2.2.1/2019 Stworzenie dedykowanej platformy B2B/B2C wraz z wdrożeniem i objęciem gwarancją]]> Stworzenie dedykowanej platformy B2B/B2C wraz z wdrożeniem i objęciem gwarancją, zgodnie z założeniami opisanymi w załączniku nr 4. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1183455 Tue, 07 May 2019 10:15:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1183455 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu komputerów panelowych.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup komputerów panelowych (4 sztuk) zgodnie z zakresem i zapisami wynikającymi z niniejszego zapytania wraz z załącznikami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17777 Mon, 06 May 2019 12:54:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17777