Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Sprzęt IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 20 Mar 2019 12:39:54 +0100 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego i in. do budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie]]> Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Dostawę sprzętu komputerowego, telewizyjnego i in. sprzętu komputerowego do Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie. W zakresie: • Wniesienie, zamontowanie i zainstalowanie sprzętu w pomieszczeniu przeznaczenia w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Bałtyckiej 45: - laptop – szt 14, - klawiatura dla słabowidzących – szt 7, - monitor dotykowy – szt 7, - lupa elektroniczna – szt 7, - sieciowe urządzenie wielofunkcyjne laserowe – szt 3, - atramentowe urządzenie wielofunkcyjne – szt 2, - ploter tnący – szt 1 - telewizor – 5 szt, - projektor multimedialny – 1 szt, • Konfigurację sprzętu w pomieszczeniu przeznaczenia w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Bałtyckiej 45, • Certyfikat lub deklaracja zgodności CE; • Przekazanie instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych w języku polskim. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172729 Wed, 20 Mar 2019 12:16:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172729 <![CDATA[DOPOSAŻENIE Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnym w Ełku w pomoce dydaktyczne i NARZĘDZIA (IT) do pracy w ramach realizacji projektu „Moja przyszłość-rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku”]]> Zakup 3 komputerów przenośnych - laptopów z zainstalowanym systemem operacyjnym do pracowni przedmiotowych biologiczno-geograficznej; fizyczno-chemicznej; matematycznej dla Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnym w Ełku Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności, ze względu na szacunkową wartość zamówienia przekraczającą 50.000,00 PLN netto, zgodnie z zapisami podrozdziału 6.5.2. zasada konkurencyjności, na podstawie norm zawartych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 zwanych dalej „Wytycznymi” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174416 Wed, 20 Mar 2019 00:26:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174416 <![CDATA[Dostawa drukarki 3D na potrzeby projektu "Kalejdoskop Matematyczny"]]> Dostawa drukarki 3D wraz z oprogramowaniem -1 szt https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174403 Tue, 19 Mar 2019 21:00:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174403 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BAZY DANYCH, SERWERA, LICENCJI]]> Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup bazy danych, serwera, licencji do serwera, licencji w celu korzystania z serwera przez wielu użytkowników, licencji do obsługi zdalnego pulpitu serwera, licencji do stabilnego połączenia podczas przetwarzania danych w dużych ilościach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174386 Tue, 19 Mar 2019 17:42:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174386 <![CDATA[Zapytanie ofertowe z dn. 19.03.2019 r. - Zestawy komputerowe]]> Dostawa 4 szt. kompletnych zestawów komputerowych (stacje robocze) przeznaczonych m. in. do projektowania oraz prac programistycznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174366 Tue, 19 Mar 2019 16:46:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174366 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego]]> Zamówienie dotyczy zakupu nowego sprzętu informatycznego, tj.: (szczegółowy opis parametrów został określony w poszczególnych załącznikach) a) serwera z zasilaczem UPS, szafą do serwera i systemem bezpieczeństwa -1 szt. (opis parametrów – załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d), b) mobilnej stacji roboczej – 1 szt. (opis parametrów – załącznik nr 2), c) laptopa (15cali ) – 1 szt. (opis parametrów – załącznik nr 3) d) laptopów (15 cali) - 2 szt. (opis parametrów – załącznik nr 4) e) komputer stacjonarny – 1 szt. (opis parametrów – załącznik nr 5) f) laptop VR – 1 szt. (opis parametrów – załącznik nr 6) h) pakiet biurowy dla sprzętu z pozycji b, c, d, e (opis parametrów – załącznik nr 7) i) Zrzut ze strony z wynikami testów PassMark Performance Test - dot. kart graficznych(załącznik nr 8) j) Zrzut ze strony z wynikami testów Passmark CPU Mark – dot. procesorów (załącznik nr 9) Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w załączniku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174362 Tue, 19 Mar 2019 16:42:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174362 <![CDATA[Dostawa urządzeń audiowizualnych do pracowni TIK w ramach projektu „Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń audiowizualnych do pracowni TIK w ramach projektu „Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174338 Tue, 19 Mar 2019 15:15:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174338 <![CDATA[Dostawa sprzętu informatycznego do pracowni TIK w ramach projektu „Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego w postaci urządzeń sieciowych, pamięci masowych, urządzeń podtrzymujących zasilanie do pracowni TIK w ramach projektu „Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174306 Tue, 19 Mar 2019 15:07:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174306 <![CDATA[Dostawa przenośnego dysku komputerowego i filamentów realizowana w projekcie „e-Pionier - wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (Działanie 3.3).]]> Część I Dysk komputerowy przenośny z dużą pojemnością – 1 szt. Część II: 1. Filament – 3 szt. 2. Filament – 3 szt. 3. Filament – 3 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16162 Tue, 19 Mar 2019 15:01:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16162 <![CDATA[Komputery wraz z oprogramowaniem, monitor, urządzenie do rejestracji obrazu]]> Przedmiotem zamówienia jest zestaw 4 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem, monitor oraz urządzenie do rejestracji obrazu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174290 Tue, 19 Mar 2019 14:56:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174290 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest wypożyczenie wyposażenia laboratorium BR – 2019/03/01.]]> Przedmiotem zamówienia jest wypożyczenie wyposażenia laboratorium BR – 2019/03/01. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174299 Tue, 19 Mar 2019 14:19:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174299 <![CDATA[Dostawa serwerów autoryzujących transakcje blockchain opartych na dedykowanych procesorach ASIC obsługujących algorytm SHA256 – 300 sztuk]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów autoryzujących transakcje blockchain opartych na dedykowanych procesorach ASIC obsługujących algorytm SHA256 – 300 sztuk do nowo tworzonego Centrum Badawczo-Rozwojowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174038 Mon, 18 Mar 2019 15:41:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174038 <![CDATA[Zakup komputerów przenośnych w ramach Zadania 3: Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu ,,Rozwój e- usług w Otwocku”]]> Specyfikacja urządzenia Typ Laptop konwertowalny z obracanym ekranem dotykowym Procesor Procesor osiągający w teście PassMark - CPU Mark Laptop & Portable CPU Performance wynik min. 7680 punktów (na dzień złożenia oferty) (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net ) Minimalna ilość rdzeni: 4 Minimalne taktowanie bazowe: 1.6 GHz Pamięć RAM 8GB lub większa pojemności Dysk twardy 128GB SSD lub większej pojemności, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. Ekran Przekątna ekranu LCD minimum 14 cali Rozdzielczość pozioma LCD minimum 1920 pikseli Rozdzielczość pionowa LCD minimum 1080 pikseli Powłoka ekranu – antyrefleksyjna Typ matrycy – IPS Dotykowym ekran Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) Obsługująca funkcje: • DX11.1 • OGL 4.0 • OpenCL 1.2 Minimum 1 x wyjście HDMI Karta dźwiękowa Zintegrowana karta dźwiękowa Porty Minimum 2 x USB 1x wyjście słuchawki Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Klawiatura Klawiatura w polskim układzie qwerty Komunikacja Bluetooth WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac Zasilanie Typ akumulatora minimum 3 komorowy System operacyjny Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 7 PRO PL 64 bit, 8 PRO PL 64 bit, 10 PRO PL 64 bit lub równoważny. Parametry równoważności: • Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2008/2012 • Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI. • Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. • Pełna obsługa ActiveX Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemami operacyjnym Windows 7, 8, 10 – stosownie do strony Microsoft WHCL Gwarancja Minimum 24 miesiące gwarancji producenta od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. Inne • Kamera HD, • Czytnik linii papilarnych, • Nie dopuszcza się modyfikacji podzespołów sprzętu przez Wykonawcę, • Wszystkie podzespoły muszą być zamontowane fabrycznie przez producenta sprzętu, • Sprzęt musi pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji oraz ma być trwale oznaczony logo producenta, • Sprzęt fabrycznie zapakowany nie może nosić śladów otwierania, • Laptopy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj. Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173989 Mon, 18 Mar 2019 14:28:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173989 <![CDATA[Powtórzone postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego]]> Przedmiotem powtórzonego zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do pięciu Szkół Specjalnych realizujących projekt „Mogę więcej! – wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach RPO WD 2014-2020. Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16108 Mon, 18 Mar 2019 12:03:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16108 <![CDATA[„Dostawa – wyposażenie pracowni” ( I LO)]]> Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: Część 1 – DOSTAWA – Sprzęt komputerowy (pracownia komputerowa) Część 2 – DOSTAWA – Sprzęt multimedialny ( tablice interaktywne, projektory, wizualizery ) Część 3 – DOSTAWA - Mikroskopy Część 4 – DOSTAWA - Laboratorium cyfrowe Na przedmiot zamówienia składa się : Część 1 – DOSTAWA – Sprzęt komputerowy (pracownia komputerowa) lp. nazwa Ilość 1 komputery stacjonarne z systemem operacyjnym – 24 stanowiska uczniowskie + nauczyciel 25 szt. 2 Monitor do komputerów 25 szt. 3 oprogramowanie biurowe 25 szt. 4 oprogramowanie e-klasa dla szkół lub równoważne – licencja na 25 stanowisk 1 licencja na pracownię 25 stanowisk 5 pakiet antywirusowy Bezpieczna Szkoła lub równoważny 1 szt. 6 ruter 1 szt. 7 zasilacz UPS 1 szt. 8 klimatyzator do urządzeń sieciowych 1 szt. 9 serwer plików NAS 1 szt. 10 Switch, urządzenia sieciowe 1 szt. 11 Laptopy ( z oprogramowaniem do tablic interaktywnych) 3 szt. Część 2 – DOSTAWA – Sprzęt multimedialny ( tablice interaktywne, projektory, wizualizery ) lp. nazwa Ilość 1 Tablica interaktywna 3 szt. 2 Projektor ultrakrótki 3 szt. 3 wideoprojektor 2 szt. 4 wizualizer 2 szt. Część 3 – DOSTAWA - Mikroskopy lp. nazwa Ilość 1 Mikroskop Nr 1 1szt. 2 Kamera nr 1 1 szt. 3 Mikroskop Nr 2 1 szt. 4 Kamera nr 2 1 szt. 5 Obiektyw automatyczny 20 x 1 szt. 6 Kondensor ciemnego pola suchy 1 szt. 7 Mikroskopy dla uczniów 16 szt. Część 4 – DOSTAWA - Laboratorium cyfrowe lp. nazwa Ilość 1 Tablet + 2 5 szt. 2 Dodatkowe czujniki z fizyki, chemii i biologii Po 1 zestawie z każdego przedmiotu 3 Interaktywne programy do nauczania biologii, chemii, fizyki, matematyki, geografii 1 zestaw obejmujący 7 pozycji opisanych przez Zamawiającego 4 Wizualizer 2 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173848 Mon, 18 Mar 2019 10:51:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173848 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/1.1.2/POPW na wybór dostawcy sprzętu IT, w ramach projektu „Spotbrowser- intuicyjne narzędzia internetowe do tworzenia, udostępniania i publikowania interaktywnych wirtualnych spacerów” realizowanego przez Spotbrowser Sp. z o.o.]]> Przedmiotem zapytania jest wybór dostawcy sprzętu IT, w ramach projektu „Spotbrowser- intuicyjne narzędzia internetowe do tworzenia, udostępniania i publikowania interaktywnych wirtualnych spacerów” realizowanego przez Spotbrowser Sp. z o.o. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173762 Mon, 18 Mar 2019 09:04:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173762 <![CDATA[Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych]]> Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych Minimalna konfiguracja zestawu: 1. Jednostka Centralna: Obudowa Mini Tower Windows 10 Prof.PL 64bit Procesor i5 RAM 8GB HDD 1GB Pojemność dysku twardego- minimum 1TB 2. Monitor LCD 24” z co najmniej złączem DVI 3. Klawiatura 4. Mysz optyczna https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171277 Mon, 18 Mar 2019 08:01:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171277 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest dostawa środowiska programistycznego na potrzeby opracowania oprogramowania sterującego na potrzeby projektowanego urządzenia]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej licencji na środowisko programistyczne – 1 licencja wraz z niezbędnymi dodatkami wskazanymi w specyfikacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173717 Sat, 16 Mar 2019 10:38:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173717 <![CDATA[ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH NIEZBĘDNYCH DO WYPOSAŻENIA PRACOWNI W RAMACH PROJEKTU "ZAWODOWY START W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ"]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do wyposażenie pracowni dla zawodu w ramach projektu „Zawodowy start w lepszą przyszłość” Komplet pomocy dydaktycznych do wyposażenia pracowni dla zawodu: 1. Laptop wraz z oprogramowaniem 2. Program dietetyczny 3. Telewizor 4. Tablica interaktywna wraz z projektorem 5. Flipchart https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173647 Fri, 15 Mar 2019 15:22:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173647 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ZAK/03/2019 Na zakup paneli meldunkowych ( 3 szt.) według specyfikacji.]]> Zakup paneli meldunkowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173640 Fri, 15 Mar 2019 15:13:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173640 <![CDATA[Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę sprzętu komputerowego]]> Sprzęt komputerowy - klaster serwerów z macierzami pamięci i oprogramowaniem do wirtualizacji, (CPV 48821000-9 Serwery sieciowe), urządzenie do archiwizacji danych (backup - macierz z dyskami) (CPV30236200-4 Urządzenia do przetwarzania danych), https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173516 Fri, 15 Mar 2019 14:52:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173516 <![CDATA[Zapytanie nr 7/CBR/2019 - dotyczące zakupu wyposażenia IT w ramach realizacji projektu „Utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego w NMG S.A.”]]> Zakup i dostawa wyposażenia IT planowana jest w ramach realizacji projektu nr POIR.02.01.00-00-0239/16, dla którego NMG SA otrzymało dofinansowanie w ramach Działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamówienie udzielane zgodnie zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Termin związania ofertą winien wynosić 45 dni od daty jej złożenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173534 Fri, 15 Mar 2019 12:27:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173534 <![CDATA[Dostawa okularów wirtualnej rzeczywistości (VR) (2 szt.) na potrzeby realizacji projektu pt.: „Badania nad stworzeniem systemu szkoleniowego rzeczywistości połączonej (Mixed Reality) dedykowanego dla zaawansowanych technologicznie zakładów produkcyjnych”.]]> Dostawa okularów wirtualnej rzeczywistości (VR) (2szt) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16051 Fri, 15 Mar 2019 11:11:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16051 <![CDATA[Dostawa specjalistycznego sprzętu komputerowego dla zespołu badawczego na potrzeby realizacji projektu pt.: „Badania nad stworzeniem systemu szkoleniowego rzeczywistości połączonej (Mixed Reality) dedykowanego dla zaawansowanych technologicznie zakładów produkcyjnych”]]> Specjalistyczny sprzęt komputerowy dla zespołu badawczego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15970 Fri, 15 Mar 2019 09:00:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15970 <![CDATA[Dostawę i instalacja sprzętu TIK oraz pomocy dydaktycznych w pracowniach zawodowych w ramach projektu „Kształcimy zawodowo” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu do pracowni dydaktycznych w ramach projektu „Kształcimy zawodowo”. 1. Komputer PC z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym i antywirusowym 2. Laptop z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym i antywirusowym 3. Urządzenie wielofunkcyjne 4. Projektor multimedialny 5. Ekran 6. Analizator stanów logicznych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16011 Fri, 15 Mar 2019 08:29:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16011 <![CDATA[Wdrożenie platformy usług medycznych wraz z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej w UROCENTRUM.]]> Przedmiot zamówienia podzielony został na cztery zadania. Zadanie 1 obejmuje: Przygotowanie pomieszczenia na potrzeby serwerowni, wykonanie modernizacji sieci teleinformatycznej LAN i dedykowanej instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem punktów elektryczno-logicznych (PEL) Szczegółowa specyfikacja znajduje się w Załączniku nr 4 i 6. Zadanie 2 obejmuje dostawę ,wdrożenie: Oprogramowania do rejestrowania świadczeń zdrowotnych oraz obsługi tworzenia i archiwizacji elektronicznej dokumentacji medycznej, wraz z utworzeniem portalu e-pacjent z uwzględnieniem standardów WCAG 2.0. Szczegółowa specyfikacja znajduje się w Załączniku nr 4. Zadanie 3 obejmuję dostawę, wdrożenie i konfigurację: 1. Serwera na potrzebę wirtualizacji, 1 szt. 2. Zasób dyskowy, 1 szt. 3. Zasób dyskowy pod backup, 1 szt. 4. Urządzenie UPS dla serwerowni, 1 szt. 5. Szafa RACK 32U, 1 szt. 6. Przełącznik szkieletowy – 48 portowy, 1 szt. 7. Urządzenie Firewall z UTM oraz kontrolerem WIFI, 1 szt. 8. Punkty dostępowe do wi-fi, 5 szt. 9. Komputer stacjonarny, 3 szt. 10. Notebook, 3 szt. 11. Urządzenie wielofunkcyjne (skaner) – małe do gabinetów lekarskich, szt. 1 12. urządzenia wielofunkcyjne (skaner) – duży do rejestracji, szt. 1 13. Oprogramowanie systemowe i wirtualizacyjne, szt. 1 14. Zestaw do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, 4 szt. 15. Instalacja i konfiguracja elementów infrastruktury serwerowej, szt. 1 16. Instalacja i konfiguracja oprogramowania użytkowego wraz z Instruktażem stanowiskowym Użytkowników i Administratorów, szt. 1 Szczegółowa specyfikacja znajduje się w Załączniku nr 4. Zadanie 4 obejmuje: Szkolenie z obsługi wdrożonego systemu informatycznego oraz utworzonej infrastruktury sieciowej: Szczegółowa specyfikacja znajduje się w Załączniku nr 4. Pełen opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym zapytaniu ofertowym l.dz. 01_03_2019_RPO_3_2_Urocentrum https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173394 Thu, 14 Mar 2019 18:18:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173394 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/2019/AWEX/Sprzęt biurowy]]> . Przedmiotem Zamówienia jest: Sprzęt komputerowy. Parametry urządzenia: Urządzenie wielofunkcyjne Ilość: 1 Parametry minimalne: • Technologia druku laserowa, kolorowa • Automatyczny druk dwustronny • Szybkość druku w kolorze i mono 27 str./min. • Szybkość kopiowania 27 str./min • Rozdzielczość druku 600 x 600 dpi • Rozdzielczość skanowania 1200 x 1200 dpi • Interfejs Ethernet Notebook Ilość: 1 Paramtery minimalne: • Procesor Core i7-8700 • Dysk 240 GB SSD • Pamięć 16GB DDR4 • Karta graficzna GT960M • Wyświetlacz 15,6 cala, Full HD, matowy • Windows 10 PRO 64bit https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173241 Thu, 14 Mar 2019 13:16:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173241 <![CDATA[Zakup sprzętu informatycznego dla firmy KARTON-PACK]]> Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie dotyczy zakupu sprzętu informatycznego: przemysłowych komputerów panelowych, drukarek etykiet oraz kolektorów danych, zgodnie z opisem i specyfikacją stanowiącą Załącznik nr 1 do przedmiotowego Zapytania dla przedsiębiorstwa "KARTON - PACK" SPÓŁKA JAWNA ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ JAKUB SZYRWINSKI, ANTONI KACIUBA, BOGDAN PNIEWSKI (Michałowice 101A, 49-314 Pisarzowice, NIP: 7471425228) w ramach projektu „Wdrożenie TIK w przedsiębiorstwie KARTON-PACK”. Pełna treść zapytania znajduje się w załącznikach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173021 Wed, 13 Mar 2019 15:01:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173021 <![CDATA[Dostawa komputera, drukarki oraz tuszów do drukarek, realizowaną w projekcie „e-Pionier - wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (Działanie 3.3).]]> Część I Komputer laptop Część II: 1. Drukarka atramentowa 2. Tusz do drukarki 3. Tusz do drukarki 4. Tusz do drukarki 5. Tusz do drukarki https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15961 Wed, 13 Mar 2019 13:34:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15961 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/03/2019 na dostawę plotera wraz z zestawem urządzeń, oprogramowaniem, akcesoriami]]> "JAKAR ARKADIUSZ ZIELIŃSKI" SPÓŁKA JAWNA realizuje projektu pn. „Realizacja prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania automatu do gier z modułem do zdalnej diagnostyki, monitorowania i zarządzania” (wniosek o dofinansowanie nr WND-RPSL.01.02.00-24-0091/19-003, "JAKAR ARKADIUSZ ZIELIŃSKI" SPÓŁKA JAWNA) współfinansowany z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MSP, działanie 1.2 Badanie, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa plotera wraz z zestawem urządzeń, oprogramowaniem, akcesoriami. Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie sfinansowana w postaci leasingu finansowego przez podmiot finansujący wskazany przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15931 Wed, 13 Mar 2019 05:26:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15931 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06A/WSH/EFRR_ NOWOTAR/2019 dot. zakupu 1 szt. kamery HDI z mikrofonem]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. kamery HDI z mikrofonem, na potrzeby realizacji projektu pt. Eksperci programowania w podregionie nowotarskim. 2) Specyfikacja techniczna została określona w Załączniku nr 1. 3) Kamera musi zostać odrębnie zapakowana, odpowiednio zabezpieczona i dostarczona do siedziby Zamawiającego. 4) Celem zapytania jest wybór Wykonawcy, z którymi zostanie podpisana umowa na dostawę kamery stanowiącej przedmiot niniejszego zapytania, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 5) Wspólny Słownik Zamówień CPV: 30237240-3 – kamera internetowa Szczegóły zostały zawarte w załączonym zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do niniejszego zapytania. Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi załącznikami do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172751 Tue, 12 Mar 2019 15:33:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172751 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06B/WSH/EFRR_ RYBNIK /2019]]> III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. kamer HDI z mikrofonem, na potrzeby realizacji projektu pt. Eksperci programowania w podregionie rybnickim. 2) Specyfikacja techniczna została określona w Załączniku nr 1. 3) Każda kamera musi zostać odrębnie zapakowana, odpowiednio zabezpieczona i dostarczona do siedziby Zamawiającego. 4) Celem zapytania jest wybór Wykonawcy, z którymi zostanie podpisana umowa na dostawę kamer stanowiących przedmiot niniejszego zapytania, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 5) Wspólny Słownik Zamówień CPV: 30237240-3 – kamera internetowa Szczegóły w załącznikach pn. "Zapytanie ofertowe" i "Załączniki do zapytania ofertowego". Proszę o zapoznanie się ze wszystkimi załącznikami do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172763 Tue, 12 Mar 2019 15:25:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172763 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 6/2019, dotyczące dostawy komputerowych stacji roboczych na potrzeby prowadzonych prac badawczych i rozwojowych.]]> Dostawa komputerowych stacji roboczych na potrzeby prowadzonych prac badawczych i rozwojowych, objęta niniejszym zapytaniem ofertowym, dedykowana jest na potrzeby Projektu pt.: "Platforma chmurowa HEMOFLOW do nieinwazyjnej diagnostyki hemodynamicznej", o współfinansowanie którego Zamawiający aplikuje w ramach: Priorytetu I: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Konkurs 4/1.1.1/2018 „Szybka Ścieżka” MŚP. Koszt zakupu komputerowych stacji roboczych wykazany został we Wniosku o dofinansowanie jako koszt kwalifikowalny w ramach kategorii kosztowej Pozostałe koszty bezpośrednie (Op). Dostawa sprzętu podzielona została na dwie fazy. Faza I, dotyczy dostawy jednej komputerowej stacji roboczej na potrzeby prowadzonych prac badawczych i rozwojowych i zrealizowana musi zostać do dnia 27 marca 2019 roku. Określenie terminu realizacji fazy II, polegającej na dostawie pozostałych kompletów komputerowych stacji roboczych (maksymalnie siedmiu) spełniających minimalne założenia techniczne przedstawione w opisie zamówienia, uzależnione jest od terminu zakończenia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju postępowania w zakresie weryfikacji złożonego wniosku oraz jego pozytywnej weryfikacji i podpisania Umowy o dofinansowanie z Zamawiającym. Na etapie składania niniejszego Zapytania Ofertowego, uwzględniając toczące się procedury oceny w NCBiR (w oparciu o informacje publikowane na stronie internetowej), oceniamy, że decyzje w sprawie dofinansowania Projektu zapadną do końca maja 2019 roku. W związku z powyższym szacujemy wstępnie, że dostawa sprzętu w ramach fazy II, zrealizowana musi zostać do dnia 17 czerwca 2019 roku. O wynikach postępowania procedury oceny Wniosku przez NCBiR, będącej realną przesłanką do realizacji II fazy dostaw, wybrany na drodze niniejszego postępowania kontrahent, powiadomiony zostanie niezwłocznie. Zakładamy, że termin dostawy sprzętu będzie nie krótszy niż pięć dni roboczych. Wymagania techniczne oraz formalne, jakie spełniać muszą urządzenia biorące udział w badaniach, opisane zostały w punkcie „Opis przedmiotu zamówienia”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15440 Tue, 12 Mar 2019 14:54:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15440 <![CDATA[Dostawa, montaż i uruchomienie serwerowni komputerowej do przechowywania i przesyłu danych na maszyny wraz z zestawami komputerowymi do projektowania graficznego i projektowania technologii obróbki]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie: A. Serwerowni komputerowej do przechowywania i przesyłu danych na maszyny B. Zestawów komputerowych do projektowania graficznego i projektowania technologii obróbki (6 szt.) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172520 Mon, 11 Mar 2019 21:57:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172520 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/I]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i przeniesienie własności: - 26 laptopów z oprogramowaniem, - 2 tablic interaktywnych, - 2 mobilnych tablic interaktywnych, - 1 drukarki 3D, na potrzeby realizacji projektu : „Ku nowoczesnej szkole! Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie” (umowa numer RPMA.10.01.01-14-a427/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Przedmiot zamówienia w całości przeznaczony zostanie na prowadzenie działalność dydaktycznej i/lub edukacyjnej przez placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Izabelin. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172092 Mon, 11 Mar 2019 15:53:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172092 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego - laptop - Rozwój infrastruktury B+R na potrzeby EC Engineering Sp. z o.o.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego (sprzęt musi być nowy, nie dopuszczamy produktu refabrished czy renew) o podanych parametrach minimalnych w załączniku "Parametry oferowanego produktu". Poniżej lista elementów zawartych w załączniku: - laptop - 1 sztuka - kod CPV 30213100-6 Komputery przenośne, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15794 Mon, 11 Mar 2019 08:56:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15794 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „PRO DESIGN sp. z o.o. rozwój poprzez innowacje w design domów modułowych”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.01.03.00 Przedsiębiorczość (wsparcie przedsiębiorczości), RPWM.01.0.02 Firmy w początkowej fazie rozwoju.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „PRO DESIGN sp. z o.o. rozwój poprzez innowacje w design domów modułowych”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.01.03.00 Przedsiębiorczość (wsparcie przedsiębiorczości), RPWM.01.0.02 Firmy w początkowej fazie rozwoju. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup następującego rodzaju sprzętu, tj.: Zadanie nr 1: dostawa komputera przenośnego oraz urządzenia wielofunkcyjnego; Zadanie nr 2: dostawa oprogramowania; Zadanie nr 3: dostawa drukarki 3D z oprogramowaniem. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, w ramach powyższych zadań. Wykonawcy mogą złożyć ofertę, na wszystkie lub wybrane zadania. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich pozycji wymienionych w pkt 2 znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania. Szczegółowe zasady realizacji dostaw objętych niniejszym postępowaniem, zakres obowiązków wykonawcy oraz zamawiającego, jak również zasady rozliczeń przedstawione zostały w załączniku nr 3 do zapytania, tj. w istotnych postanowieniach umowy. 4. Wykonawca dla prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotowego zamówienia powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z postanowieniami stosownych decyzji podejmowanych przez zamawiającego oraz podmioty/ instytucje zewnętrzne. 5. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odwołuje się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych, wg. wytycznych przedstawionych w ww. załączniku nr 1 do zapytania. Zamawiający wyjaśnia tym samym, że wskazane w opisie przedmiotu zamówienia wymagania techniczno-funkcjonalne stanowią minimalne wymagania, którym odpowiadać powinny rozwiązania równoważne. Informacje nt. zastosowanych rozwiązań równoważnych wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w złożonej ofercie (uwaga: informacje nt. rozwiązań równoważnych wykonawca przedkłada za pośrednictwem dokumentów sporządzonych wg. własnych założeń i przyjętej prze siebie formie). Obowiązek wykazania, że zaoferowane rozwiązania równoważne odpowiadają wymaganiom zamawiającego, spoczywa po stronie wykonawcy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172124 Fri, 08 Mar 2019 16:10:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172124 <![CDATA[Dostawa i uruchomienie "Systemu Zdalnego Nadzoru Obiektów SN i nN Smart Grid"]]> Dostawa i uruchomienie "Systemu Zdalnego Nadzoru Obiektów SN i nN Smart Grid" zgodnie z specyfikacją konkursową TIEW/404/2019 oraz opisem technicznym do specyfikacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172109 Fri, 08 Mar 2019 15:49:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172109 <![CDATA[Dostarczenie nowego sprzętu TIK w tym komputerów przenośnych i tabletów z oprogramowaniem systemowym oraz sprzętu RTV w celu wyposażenia pracowni w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu i w Szkole Podstawowej w Łempicach]]> Dostarczenie sprzętu komputerowego na potrzeby edukacyjne uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu i Szkoły Podstawowej w Łempicach w ramach projektu pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie FABRYCZNIE NOWYCH, bez WAD FABRYCZNYCH : 1) Szesnastu komputerów przenośnych (laptopów) z oprogramowaniem systemowym, biurowym i antywirusowym na potrzeby edukacyjne uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu (ul. 11 Listopada nr 5, 18-230 Ciechanowiec) oraz w Szkole Podstawowej w Łempicach. 2) Trzy urządzenia wielofunkcyjne. 3) Dwie tablice interaktywne z projektorami. 4) Cztery projektory multimedialne z rozwijającymi ekranami. 5) Dwadzieścia jeden tabletów z oprogramowaniem. 6) Trzydzieści sześć Pendriav’ów. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia najpóźniej do 30 kwietnia 2019 roku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172052 Fri, 08 Mar 2019 14:57:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172052 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego, serwera, urządzeń drukujących oraz oprogramowania na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu]]> „Dostawa sprzętu komputerowego, serwera, urządzeń drukujących oraz oprogramowania na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu”. Przedmiotem zamówienia jest podzielony : a) Część I– dostawa nowego serwera wraz z systemem operacyjnym oraz czterech, fabrycznie nowych dysków twardych; b) Część II - dostawa, oraz konfiguracja sprzętu wraz z systemu przeznaczonego do wykonywania kopii zapasowej danych przetwarzanych w sieci komputerowej PWSZ w Oświęcimiu; c) Część III – dostawa drukarek; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 5 do niniejszej specyfikacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171923 Fri, 08 Mar 2019 12:02:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171923 <![CDATA[Dostawa wraz z montażem wskazanego sprzętu technologii informacyjno-komunikacyjnej stanowiący doposażenie pracowni szkolnych. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/03/2019/MDPS]]> 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wskazanego sprzętu technologii informacyjno-komunikacyjnej stanowiący doposażenie pracowni szkolnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się z załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego: Poz.1. Aparat fotograficzny – ilość szt. 1 Kod CPV: 38651000-3 Poz. 2 Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i monitorem – ilość szt. 10 Kod CPV: 30213300-8 Poz. 3 Videoprojektor – ilość szt. 10 Kod CPV: CPV 32322000-6 Poz. 4 Rzutnik pisma – ilość szt. 4 Kod CPV: 32322000-6 Poz. 5 Urządzenie wielofunkcyjne – ilość szt.: 2 Kod CPV: 42962000-7 Poz. 6 Oprogramowanie - pakiet biurowy dla jednostek edukacyjnych – ilość szt. 22 Kod CPV: 48310000-4 Poz. 7. Komputer stacjonarny – ilość szt. 10 Kod CPV: 30213300-8 Poz. 8. Rzutnik – ilość szt. 10 Kod CPV: CPV 32322000-6 Poz. 9. Uchwyt ścienny do podwieszania projektora – ilość szt. 10 Kod CPV: 38653400-1 Poz. 10. Odtwarzacz DVD – ilość szt. 2 Kod CPV: 32333400-0 Poz. 11. Telewizor LED – ilość szt. 2 Kod CPV: 32324600-6 Poz. 12. Laptop – ilość szt. 12 Kod CPV: 30213100-6 Poz. 13. Drukarka kolorowa wielofunkcyjna – ilość szt. 1 Kod CPV: 42962000-7 Poz. 14. Głośniki do komputerów – ilość szt. 12 Kod CPV: 30237200-1 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171880 Fri, 08 Mar 2019 09:58:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171880 <![CDATA[Zakup symulatora wraz z oprogramowaniem/licencjami (Eng. Buying a simulator with software/licenses)]]> Przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego jest dostarczenie symulatora piłkarskiego wraz z oprogramowaniem, a także przeprowadzenie wszystkich zleconych prac związanych z planowaniem, dostarczeniem, montażem i uruchomieniem zautomatyzowanego symulatora piłkarskiego, zgodnie ze specyfikacją podaną w niniejszym Zapytaniu ofertowym, opisie przedmiotu Zamówienia i wzorze umowy oraz w odniesieniu do zakupionego przedmiotu i usług, które mają być świadczone przez strony w budynku Zamawiającego we Wronkach, Polska. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15774 Thu, 07 Mar 2019 23:21:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15774 <![CDATA[Sprzęt komputerowy i oprogramowanie II edycja]]> Stanowiska komputerowe o zaawansowanych funkcjonalnościach i parametrach technicznych wraz z towarzyszącymi urządzeniami peryferyjnymi - 2 stanowiska Zabezpieczenie sieci: UTM + licencja + konfiguracja Komputer graficzny: - procesor minimum i7 7-ej generacji, - RAM minimum 32GB, - dysk minimum 256GB SSD, - karta sieciowa 1Gb, - karta graficzna minimum NVIDIA Quadro K4000, - system Windows 10 Prof, - gwarancja 3 lata na miejscu u klienta, 2x Monitor(dla każdego stanowiska komputerowego): - minimum 24 cale, - rozdzielczość minimum 1920x1080, - złącze cyfrowe, - gwarancja 3 lata, Zasilacz awaryjny 700W, minimalny czas podtrzymania przy obciążeniu 100% - 5 minut https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1170967 Tue, 05 Mar 2019 10:27:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1170967