Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Sprzęt IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 19 Jan 2019 16:03:24 +0100 <![CDATA[Sprzęt informatyczy]]> I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z załącznikiem nr 4 Specyfikacja zakupywanego sprzętu – 1 komplet. W skład kompletu wchodzi wyposażenie opisane pod względem minimalnych parametrów technicznych w załączniku 4 Specyfikacja zakupywanego sprzętu. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nie starszy niż rok produkcji 2017 i 2018. W ramach zamówienia wchodzi dostawa z uruchomieniem. Przedmiot zamówienia oprócz tego że będzie dostarczony, to również zainstalowany i uruchomiony w siedzibie zamawiającego. Odbioru przedmiotu zamówienia dokona upoważniony pracownik Zamawiającego. Z odbioru zostanie sporządzony protokół. Na dostarczone urządzenia Wykonawca udzieli gwarancji jakości. Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Jeśli w jakimkolwiek miejscu w treści Zaproszenia do składania ofert i/lub jego załączników podano nazwy, cechy czy parametry wskazujące lub mogące wskazywać konkretnego producenta nie stanowi to preferowania konkretnego producenta/ wyrobu, zaś ma na celu wskazanie istotnych minimalnych cech/ parametrów technicznych urządzeń. Zamawiający dopuszcza składanie ofert rozwiązań równoważnych pod warunkiem udowodnienia przez Wykonawcę, że zastosowanie oferowanego wyrobu równoważnego nie będzie prowadzić do pogorszenia wskazanych parametrów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161607 Sat, 19 Jan 2019 01:27:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161607 <![CDATA[2/2019/UE Przedmiotem zamówienia jest dostawa tabletów dla uczestników kursów realizowanych w ramach Projektu pn. „Rozwój kompetencji i kwalifikacji lekarzy poprzez udział w bezpłatnych, nowoczesnych kursach doskonalących”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr projektu: POWR.05.04.00-00-070/16, o parametrach technicznych wskazanych w załączniku nr 1 oraz w asortymencie i liczbie wykazanej szczegółowo w „Formularzu cenowym” – stanowiącym załącznik nr 2]]> 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę towaru fabrycznie nowego, 2) co najmniej 24-miesięczną gwarancję na dostarczony towar 3) dołączenie do każdego egzemplarza instrukcji obsługi w języku polskim oraz paszportów technicznych 4) dołączenie do każdego tabletu niezbędnych akcesoriów, w tym ładowarki 5) świadczenie usług serwisu na terenie Polski. Szczegółowy opis, liczby i wymagania co do przedmiotu zamówienia zawarte są w załącznik nr 1 i 2. 2. Termin realizacji przedmiotu umowy – do 31.10.2019 r., przy czym: - pierwsza dostawa musi nastąpić do dn. 11.02.2019 r. w liczbie 30 sztuk; - druga dostawa do dn. 18.02.2019 r. w liczbie 30 sztuk; - trzecia dostawa do dn. 28.02.2019 r. w liczbie 97 sztuk; - kolejne dostawy do 226 sztuk sukcesywnie, w miarę składanych zamówień dostawy, jednak nie później niż do 31.10.2019 r. Cena brutto za 1 szt. nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. Towar będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego lub w inne miejsce na terenie Warszawy. Wykonawca winien złożyć w ofercie katalogi zaoferowanego towaru w celu sprawdzenia zgodności ich parametrów z opisem przedmiotu zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161596 Fri, 18 Jan 2019 22:17:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161596 <![CDATA[Dostawa i instalacja programu komputerowego.]]> W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy AL-STAL poprzez wdrożenie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę i instalację programu komputerowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161589 Fri, 18 Jan 2019 20:42:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161589 <![CDATA[Dostawa wyposażenia oraz licencji na oprogramowanie działu projektowego]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia oraz licencji na oprogramowanie działu projektowego w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie zaplecza badawczo – rozwojowego w celu opracowania innowacyjnych aparatów destylacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161408 Fri, 18 Jan 2019 16:32:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161408 <![CDATA[Zapytanie 4/PBSE/2019 - dostawy zestawu serwerowego w ramach realizacji projektu „Zintegrowana platforma zarządzająca popytem i podażą energii w obszarze odbiorców końcowych”]]> Dostawa zestawu serwerowego planowana jest w ramach realizacji projektu nr POIR.01.02.00-00-0323/16, dla którego NMG S.A. otrzymało dofinansowanie w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamówienie udzielane zgodnie zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Termin składania ofert mija 25.01.2019 r. Decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty jej złożenia. Pełna treść zapytania znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161513 Fri, 18 Jan 2019 15:03:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161513 <![CDATA[Zakup Inżynierskich stacji roboczych i Monitorów.]]> Inżynierska stacja robocza spełniająca poniższe minimalne parametry techniczne – 13 sztuk • Typ komputera : mobilny • Procesor minimum: Procesor Intel Xeon E3-1535M v6 z Intel HD Graphics P630 lub równoważny (3.10 GHz, 2400 MHz, 8MB L3 pamięci podręcznej, 4 rdzenie, 45W) do 4,2 GHz z technologią Intel Turbo Boost lub równoważną • Pamięć RAM minimum: 32 GB DDR4-2400 ECC lub równoważna (2 x 16 GB), prędkość transmisji do 2400 MT/s. • Liczba gniazd pamięci RAM: 4 gniazda SODIMM lub równoważne • Możliwość rozbudowy pamięci RAM do 64 GB DDR4-2400 ECC (4 x 16 GB) • Karta graficzna: dedykowana do systemów CAx, minimum NVIDIA Quadro M2200 lub równoważna • Ekran minimum: 15.6 FHD AG LED SVA f/CAM slim, FHD UWVA przekątnej 39,6 cm (15,6") z powłoką antyrefleksyjną i podświetleniem LED (rozdzielczości 1920 × 1080) • Dysk twardy minimum: 256 GB na PCIe NVMe TLC SSD, maksymalna szybkość zapisu 1260 MB/s, maksymalna szybkość odczytu 2260MB/s • Karta sieciowa zintegrowana nie gorsza niż Intel Dual Band Wireless-AC 8265 lub równoważna, pasmo przenoszenia minimum 2.4 GHz, 5 GHz, Bluetooth 4.2, • Klawiatura: odporna na zalanie, podświetlana z klawiszami funkcyjnymi • Karta muzyczna minimum: zintegrowana, głośniki stereo, dwa mikrofony • Zarządzanie bezpieczeństwem minimum: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip lub równoważna, czytnik kart SmartCard lub równoważne • Ochrona przeciwkradzieżowa minimum: Gniazdo blokady bezpieczeństwa • Interfejsy minimum: 2 x USB-C/Thunderbolt 3/DisplayPort, 3 x USB 3.0, Słuchawki/mikrofon combo jack, HDMI, VGA, LAN lub równoważne • Aktualizacja BIOS przez sieć • Przejściówka umożliwiająca szybkie podłączenie dwóch monitorów CAD 27“ o rozdzielczości natywnej QHD 2560 × 1440 przy 60 Hz każdy, działających równocześnie, w tym możliwość podłączenia dwóch monitorów w rozdzielczości 4K lub równoważnej, urządzeń zewnętrznych: klawiatury i myszki przewodowej, sieci LAN • Zasilacz: prądu zmiennego 150 W, Slim Smart (zewnętrzny) lub równoważny • Akumulator (bateria) minimum: 9-ogniwowy 90 Wh z technologią szybkiego ładowania • Sprawność energetyczna minimum: Certyfikat ENERGY STAR lub równoważny, Certyfikat EPEAT lub równoważny • Gwarancja producenta: obsługa i wsparcie: 36 miesięcy Monitor spełniający poniższe minimalne parametry techniczne – 26 sztuk • Rodzaj urządzenia: monitor LCD z podświetleniem LED z wąską ramką (min. 3 mm max 7 mm) • Wielkość przekątnej min. 68,58 cm (27") • Typ: IPS z podświetleniem LED lub równoważny • Poziomy i pionowy kąt widzenia: 178o • Współczynnik proporcji: ekran – min. 16:9 • Rozdzielczość: QHD (2560 × 1440 przy 60 Hz) • Rozstaw pikseli: min. 0,233 mm, jasność min. 350 cd/m2 • Współczynnik kontrastu: min. 1000:1 (statyczny) / min. 10000000:1 (dynamiczny) • Czas reakcji: min. 5 ms • Powłoka ekranu: antyrefleksyjna • Technologia podświetlenia: WLED lub równoważna • Języki OSD: angielski, niemiecki, polski • Interfejsy: port DVI-D, HDMI (HDCP), Display Port (HDCP), mini-Display port złącze USB-C upstream, 3 x USB 3.0 downstream, złącze USB-C do podłączenia urządzenia podrzędnego, wyjście audio • Wbudowane urządzenia: koncentrator USB-C • Wymagana regulacja pozycji ekranu: Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie (Kąt pochylenia od -5 stopni do 22 stopni, kąt obrotu: min. 45 stopni (+/- 2 stopnie), regulacja wysokości: 150 mm, kąt rotacji 90 stopni), port MHL 2.0 lub HDMI 1.4 • Dołączone przewody: 1 x z kabla USB-C na USB-A, 1 x kabel DisplayPort • Zasilanie: wymagane napięcie: AC 100/ 240 V, włącznik zasilania • Gwarancja producenta, obsługa i wsparcie: 36 miesięcy Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30231300-0 Monitory ekranowe 30200000-1 Urządzenia komputerowe Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161401 Fri, 18 Jan 2019 15:01:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161401 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, biurowego oraz multimedialnego]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, biurowego oraz multimedialnego Zamówienie dotyczy: Kod CPV: 30213100-6 Komputery przenośne Kod CPV: 32322000-6 Urządzenia multimedialne Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Kod CPV: 38651000-3 Aparaty fotograficzne Kod CPV: 38653400-1 Ekrany projekcyjne. Kod CPV: 38652100-1 Projektory. Kod CPV: 30121000-3 Urządzenia fotokopiujące i termokopiujące Kod CPV: 38651600 – 9 Kamery cyfrowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161501 Fri, 18 Jan 2019 14:17:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161501 <![CDATA[Dostawa wyposażenia IT do prac badawczo-rozwojowych]]> W ramach niniejszego postępowania ofertowego C.T. SERVICE Sp. z o.o. dokona wyboru Wykonawcy na „Dostawę wyposażenia IT do prac badawczo-rozwojowych" w projekcie pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii laserowego zabezpieczania antypoślizgowego powierzchni podłóg oraz doczyszczania i odkamieniania powierzchni metodą ultradźwięków” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161497 Fri, 18 Jan 2019 14:13:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161497 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego]]> W ramach niniejszego zapytanie zamawiający zamierza dokonać zakupu: CZĘŚĆ I) DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, FOTOGRAFICZNEGO, BIUROWEGO Lp Przedmiot zamówienia sztuki/zestawy opis 1 Laptop z oprogramowaniem 20 szt. 2 Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. 3 Aparat fotograficzny 1 szt. CZĘŚĆ II) DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO 1 Rzutnik multimedialny 1 szt. 2 Ekran do rzutnika multimedialnego 1 szt. 3 Tablica interaktywna z systemem mocowania 3 szt. 4 Wizualizer 1 szt. 5 Projektor 2 szt. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH, NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161470 Fri, 18 Jan 2019 13:54:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161470 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 1/1/2019/FL - przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów niezbędnych do wykonania Instalacji Testowych PLC]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów niezbędnych do wykonania Instalacji Testowych PLC. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161270 Thu, 17 Jan 2019 19:53:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161270 <![CDATA[Zakup 1 serwera GPU/ Purchase of 1 GPU server]]> 1 x serwer rackowy: 4 x jednostki GPU wspomagające passthrough w systemie Hyper-V, certyfikowane do użycia w centrach obliczeniowych / serwerowniach, o szybkości minimum 4 992 rdzeni, 24GB RAM minimum każda karta 2 x CPU, 10 rdzeni / 20 logicznych wątków każdy o szybkości 2.0Ghz minimum (bez turbo) (Dopuszczamy zamiast dwóch procesorów 10 rdzeni / 20 wątków @ 2GHz użycie jednego procesora 20 rdzeni / 40 wątków @ 2GHz przy założeniu, że wszystkie karty GPU będą pracować dalej na szynie PCIe 3.0 x16) 2 x 1Gb karta sieciowa skrętka 2 x 10Gb karta sieciowa kompatybilna z SFP+ 4 x 32GB RAM DDR4-2400 (128GB RAM) 1 x 200GB SSD z możliwością podłączenia drugiego SSD 2 x zasilacz o mocy minimum 1600W każdy Szyny serwerowe wysuwalne Minimum 48 miesięcy gwarancji dla serwera The order is for the purchase of 1 rack server with: 4 x GPU capable of passthrough in a Hyper-V environment, certified for data centre use, each at least 4992 cores, 24GB RAM minimum each card 2 x CPU, 10 core / 20 threads each 2.0Ghz minimum standard (not turbo) performance (We allow instead of two processors: 10 cores / 20 threads @ 2GHz using one processor of 20 cores / 40 threads @ 2GHz assuming that all GPU cards will work on the PCIe 3.0 x16 bus.) 2 x 1Gb UTP Connector network 2 x 10Gb SFP+ Connection network 4 x 32GB RAM DDR4-2400 (128GB RAM) 1 x 200GB SSD upgradable to two SSD 2 x redundant PSU minimum 1600W each Sliding rail kit Minimum 48 months warranty for a server https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160762 Thu, 17 Jan 2019 15:16:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160762 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania]]> Postępowanie o udzielenie zamówienia realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania w ramach projektu pt. „Kreatywny rozwój uczniów” - nr wniosku RPDS.10.02.01-02-0052/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 10: Edukacja, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej, jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161192 Thu, 17 Jan 2019 14:45:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161192 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kart graficznych]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 3 kart graficznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161161 Thu, 17 Jan 2019 14:39:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161161 <![CDATA[Dostawa fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i wad prawnych, sprzętu IT z oprogramowaniem do zajęć realizowanych w szkole w ramach projektu nr RPWM.02.02.01-28-0086/17 pt. „Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie”]]> 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu IT z oprogramowaniem: Opis i przedmiot zamówienia: 1. LAPTOPY DLA NAUCZYCIELI , 2. LAPTOPY DLA UCZNIÓW, 3. OPROGRAMOWANIE BIUROWE I ANTYWIRUSOWE DO LAPTOPÓW 4. TABLETY 5. DRUKARKA KOLOROWA LASEROWA 6. TABLICA INTERAKTYWNA DOTYKOWA 7. RZUTNIK 8. RZUTNIK 9. APARAT FOTOGRAFICZNY 10. KSEROKOPIARKA 11. KAMERA 12. PENDRIVE 13. INTERAKTYWNE URZĄDZENIE DO PROJEKCJI do zajęć realizowanych w ramach projektu ,,Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie” według załączonej specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161141 Thu, 17 Jan 2019 13:29:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161141 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, biurowego oraz multimedialnego]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, biurowego oraz multimedialnego Kod CPV: 30213100-6 Komputery przenośne Kod CPV: 32322000-6 Urządzenia multimedialne Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Kod CPV: 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy Kod CPV: 38651000-3 Aparaty fotograficzne Kod CPV: 30234000-8 Nośniki do przechowywania Kod CPV: 30234600-4 Pamięć flash Kod CPV: 30237000-9 Części, akcesoria i wyroby do komputerów Kod CPV: 30237410-6 Myszka komputerowa Kod CPV: 38653400-1 Ekrany projekcyjne. Kod CPV: 38652100-1 Projektory. Kod CPV: 30121000-3 Urządzenia fotokopiujące i termokopiujące Kod CPV: 32330000-5 Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu video Kod CPV: 32331600-8 Odtwarzacze plików MP3. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161138 Thu, 17 Jan 2019 13:20:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161138 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dot. dostawy serwera i disk array]]> Dostawa serwera i disk array https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160981 Wed, 16 Jan 2019 19:49:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160981 <![CDATA[zakup, dostawę i montaż sprzętu TIK w ramach realizacji projektu pn. „Wiedza kluczem do sukcesu”.]]> a) Przedmiotem jest zakup, dostawa i montaż sprzętu TIK do Szkoły Podstawowej w Słupczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający rodzaj i ilość asortymentu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Kod CPV 30200000-1 Nazwa kodu CPV 30200000-1 - Urządzenia komputerowe b) Cały asortyment powinien być fabrycznie nowy, tzn. że żadna część składająca się na dany wyrób nie może być wcześniej używana. Dostawa będzie obejmować fabrycznie nowe artykuły, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza w przypadku braku określonego asortymentu, aby oferowany towar był równoważny z załączoną specyfikacją (zał. nr 1) lub lepszy jakościowo i funkcjonalnie. c) Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionego asortymentu, łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, montażem na koszt własny i ryzyko, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. d) Wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia sprzętu zgodnych lub równoważnych pod względem jakości (lub lepszych), estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w załącznikach do niniejszego zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160979 Wed, 16 Jan 2019 19:31:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160979 <![CDATA[zakup sprzętu do przygotowania zajęć dla dzieci dla nowoutworzonego przedszkola w ramach realizowanego projektu pt. „Wesołe przedszkolaki ze Słociny” w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu do przygotowania zajęć dla dzieci dla nowoutworzonego przedszkola w ramach realizowanego projektu pt. „Wesołe przedszkolaki ze Słociny” w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Zakup obejmuje: - laptop z oprogramowaniem; - urządzenie wielofunkcyjne; - aktywna kolumna z wbudowanym odtwarzaczem Bluetooth, złączem USB oraz slotem na karty SD Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostarczenie i rozładunek przedmiotu zamówienia oraz montaż asortymentu wymagającego montażu na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 6 do zaproszenia oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do zaproszenia. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30213100-6 Komputery przenośne 42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne 32320000 - 2 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku użycia w zapytaniu ofertowym lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dalej „SOPZ” powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy użytemu w SOPZ towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w zapytaniu ofertowym lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w SOPZ. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w zapytaniu ofertowym lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160969 Wed, 16 Jan 2019 18:21:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160969 <![CDATA[zakup sprzętu do przygotowania zajęć dla dzieci dla nowoutworzonego przedszkola w ramach realizowanego projektu pt. „Wesołe przedszkolaki” w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu do przygotowania zajęć dla dzieci dla nowoutworzonego przedszkola w ramach realizowanego projektu pt. „Wesołe przedszkolaki” w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Zakup obejmuje: - laptop z oprogramowaniem; - urządzenie wielofunkcyjne; - aktywna kolumna z wbudowanym odtwarzaczem Bluetooth, złączem USB oraz slotem na karty SD Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostarczenie i rozładunek przedmiotu zamówienia oraz montaż asortymentu wymagającego montażu na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 6 do zaproszenia oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do zaproszenia. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30213100-6 Komputery przenośne 42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne 32320000 - 2 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku użycia w zapytaniu ofertowym lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dalej „SOPZ” powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy użytemu w SOPZ towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w zapytaniu ofertowym lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w SOPZ. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w zapytaniu ofertowym lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160966 Wed, 16 Jan 2019 18:09:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160966 <![CDATA[Zapytanie nr 4/CBR/2019 - dotyczące zakupu Firewalla w ramach realizacji projektu „Utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego w NMG S.A.”]]> Zakup Firewalla planowany jest w ramach realizacji projektu nr POIR.02.01.00-00-0239/16, dla którego NMG SA otrzymało dofinansowanie w ramach Działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamówienie udzielane zgodnie zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160960 Wed, 16 Jan 2019 17:05:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160960 <![CDATA[„Dostawa i montaż projektora multimedialnego w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż projektora multimedialnego w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160885 Wed, 16 Jan 2019 14:11:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160885 <![CDATA[Dostawa urządzeń i oprogramowania do celów edukacyjnych w ramach projektu "Kwalifikacja+staż=nowe możliwości": 45 szt.laptopów z systemem operacyjnym, 3 szt.drukarek 3D oraz 3 zest.oprogramowania do tworzenia grafik, 30 szt.oprogramowania do projektowania przestrzennego oraz 45 szt.oprogramowania biurowego Office]]> Dostawa urządzeń i oprogramowania do celów edukacyjnych: - Laptopy z systemem operacyjnym – 45 szt. Kod CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe - Drukarki 3D – 3 szt. Kod CPV: 30232100-5 Drukarki i plotery - Oprogramowanie do tworzenia grafiki (zakup licencji oprogramowania na 15 stanowisk w szkole)– 3 zest. - Oprogramowanie do projektowania przestrzennego (oprogramowanie do projektowania przemysłowego i mechanicznego, symulacji, współpracy i obróbki w ramach zintegrowanego zestawu narzędzi od koncepcji do produkcji) – 30 szt. - Oprogramowanie biurowe Office – 45 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159222 Wed, 16 Jan 2019 13:21:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159222 <![CDATA[Dostawa i wdrożenie portalu internetowego do przeprowadzania otwartych konkursów ofert w ramach projektu "e-Administracja w Powiatach Małopolski", numer referencyjny IT-2/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie portalu internetowego do przeprowadzania otwartych konkursów ofert. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160790 Wed, 16 Jan 2019 10:23:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160790 <![CDATA[Zakup oprogramowania IPS (Intrusion Prevention System)]]> Oprogramowanie IPS (Intrusion Prevention System) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160791 Wed, 16 Jan 2019 09:39:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160791 <![CDATA[Dostawa sprzętu teleinformatycznego w projekcie „Ja w intrenecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych ”]]> 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych wraz z wyposażeniem (26 szt.), urządzenie do mobilnego do przechowywania, transportu i ładowania komputerów przenośnych (szt. 2) oraz listwy zasilającej (szt.2). 2. Miejscem dostawy jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Mońkach. 3. Oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, wolne od wad fizycznych i prawnych. 4. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zastosowanie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe, i funkcjonalne jakie ma spełnić przedmiot zamówienia. Na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że oferowane produkty są równoważne. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160772 Wed, 16 Jan 2019 08:42:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160772 <![CDATA[Zakup zestawów komputerowych typu laptop w formie leasingu – zapytanie ofertowe o numerze 190115_01]]> Zakup w formie leasingu (leasing z możliwością wykupu) zestawów komputerowych typu laptop – 10 sztuk https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160727 Tue, 15 Jan 2019 19:10:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160727 <![CDATA[Budowa systemu zdalnego odczytu na bazie zasobów wodomierzowych KPWK Krosno Odrzańskie]]> Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie u Zamawiającego kompletnego systemu do zdalnego odczytu wodomierzy wraz z jego utrzymaniem zlokalizowanych u Odbiorców usług KPWK Sp. z o.o. na terenie gminy Krosno Odrzańskie. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (Część III SOWPN). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160714 Tue, 15 Jan 2019 17:35:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160714 <![CDATA[Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie pn: Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego do pracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze w ramach projektu Zintegrowani współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu elektronicznego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Jaworze, ul. Paderewskiego 6, 59-400 Jawor. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160651 Tue, 15 Jan 2019 14:32:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160651 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NU DELTA/NR2/2019]]> 1. Komputer: Apple MacBook Pro - 1 sztuka 2. Komputer: Apple MacBook Air - 1 sztuka 3. Komputer: Laptop Dell z systemem operacyjnym Window - 1 sztuka 4. Monitor panoramiczny o przekątnej minimum 24 cali - 3 sztuki 5. Profesjonalny skaner biurowy z podajnikiem dostosowany do pracy w sieci - 1 sztuka 6. Smartfon z system iOS - 1 sztuka 7. Smartfon z system Android - 1 sztuka https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160498 Tue, 15 Jan 2019 00:07:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160498 <![CDATA[Program zintegrowany z CAD/CAM do analizy wytrzymałościowej, renderingu oraz analizy przetłoczeń]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup programu zintegrowanego (programów zintegrowanych) z CAD/CAM do analizy wytrzymałościowej, renderingu oraz analizy przetłoczeń. Wymagania: - instalacja i konfiguracja przedmiotu zapytania ofertowego w siedzibie Zamawiającego, - gwarancja min. 12 miesięcy, - posiadanie przez Wykonawcę działu wsparcia technicznego dostępnego min. 8 godzin/dobę (z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy), - możliwość komunikacji telefonicznej i e-mailowej z działem wsparcia technicznego w języku polskim, - wymagane jest zapewnienie kompatybilności z oprogramowaniem ZW3D, które jest obecnie użytkowane w parku maszynowym zamawiającego. Wymagania techniczne oprogramowania do analizy przetłoczeń: • algorytm uwzględniający plastyczne odkształcenie materiału, • automatyczne lub manualne definiowanie kierunku przetłaczania, • wbudowany zestaw narzędzi do naprawy i modyfikacji importowanych kształtów, • funkcja określająca najmniejszy możliwy kształt blachy przed operacjami gięcia i przetłaczania, • możliwość tworzenia podsumowujących raportów HTML, • możliwość eksportu modelu przygotówki do formatów neutralnych (DXF, IGES, STEP, PARASOLID), • szybki solver siatki elementów skończonych, • wbudowana biblioteka materiałów. Wymagania techniczne oprogramowania do renderingu: • wbudowana biblioteka materiałów, • tworzenie fotorealistcznych wizualizacji 3D, • wykonywanie animacji w czasie rzeczywistym, • wykonywanie animacji w postaci filmu, • kolory: Pantone, RAL oraz CIE Lab, • nieograniczona rozdzielczość renderingu w tle, • nieograniczona rozdzielczość w czasie rzeczywistym, • obsługa plików w formatach neutralnych (DXF, IGES, STEP, PARASOLID). Wymagania techniczne oprogramowania do analizy wytrzymałościowej: • analiza obciążeń skupionych, rozłożonych, momentów i ciśnienia, ograniczanie i wymuszanie przemieszczenia, przypisane temperatury przewodzenia i przepływu strumienia ciepła oraz promieniowania, • analiza wytrzymałościowa metodą elementów skończonych, • analiza wytrzymałościowa w różnych położeniach części, • automatyczne wczytywanie utworzonej geometrii i złożeń, • automatyczne wyznaczanie masy części na podstawie wybranego materiału i uwzględnianie siły ciążenia, • automatyczne zagęszczanie siatki elementów skończonych , • możliwość ręcznego zagęszczania elementów skończonych w obszarach wskazanych przez użytkownika, • obsługa plików w formatach neutralnych (DXF, IGES, STEP, PARASOLID), • symulacja silników, siłowników, grawitacji, realistycznej interakcji między obiektami, sprężyn, tarcia, tłumienia, • wbudowana biblioteka materiałów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159443 Mon, 14 Jan 2019 22:21:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159443 <![CDATA[Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i elektronicznego, gospodarstwa domowego, wyposażenia do szkoły, mebli, artykułów plastycznych, wyposażenia do zajęć teatralnych i tanecznych oraz Savoir vivre . Realizacja zaopatrzenia dla Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy do realizacji projektu ,, Zintegrowani’’ dofinansowanego przez Unię Europejską, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Nr Decyzji RPDS.09.01.01-0200049/17]]> Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu komputerowego i elektronicznego, gospodarstwa domowego, wyposażenia szkoły, mebli, artykułów plastycznych, wyposażenia do zajęć teatralnych i tanecznych oraz produktów do prowadzenia zajęć Savoir vivre na potrzeby realizacji działań w projekcie ,,Zintegrowani’’. Realizacja zaopatrzenia dla Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy, zgodnie z projektem ,, Zintegrowani’’ dofinansowanego przez Unię Europejską, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Nr Decyzji RPDS.09. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160477 Mon, 14 Jan 2019 19:09:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160477