Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Sprzęt IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sun, 15 Sep 2019 22:32:15 +0200 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 3 na nabycie sprzętu na potrzeby firmy ŚWIAT FLORY Marcin Małkiewicz w ramach projektu działania 1.4.3 RPO W-M]]> Przedmiotem zamówienia jest nabycie sprzętu na potrzeby firmy ŚWIAT FLORY Marcin Małkiewicz w ramach projektu działania 1.4.3 RPO W-M https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206361 Sat, 14 Sep 2019 12:35:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206361 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 2 na nabycie sprzętu na potrzeby firmy ŚWIAT FLORY Marcin Małkiewicz w ramach projektu działania 1.4.3 RPO W-M]]> Przedmiotem zamówienia jest nabycie sprzętu na potrzeby firmy ŚWIAT FLORY Marcin Małkiewicz w ramach projektu działania 1.4.3 RPO W-M https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206360 Sat, 14 Sep 2019 12:32:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206360 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 1 na nabycie sprzętu na potrzeby firmy ŚWIAT FLORY Marcin Małkiewicz w ramach projektu działania 1.4.3 RPO W-M]]> Przedmiotem zamówienia jest nabycie sprzętu na potrzeby firmy ŚWIAT FLORY Marcin Małkiewicz w ramach projektu działania 1.4.3 RPO W-M https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206359 Sat, 14 Sep 2019 12:29:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206359 <![CDATA[13/JS/FRWiM/2019 Na dostawę z instalacją sprzętu elektronicznego i wyposażenia dla uczestników projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa z instalacją sprzętu elektronicznego i wyposażenia dla uczestników projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”. Zamówienie składa się z następujących części: Część I: 1) Komputer All in One - 20 szt. 2) Oprogramowanie biurowe - 20 stanowisk 3) Oprogramowanie antywirusowe - 20 stanowisk. 4) Tablety LTE do nauki programowania - 4 szt. 5) Tablety do nauki programowania - 16 szt. 6) Przenośny komputer (laptop) dla nauczyciela - 3 szt. 7) Router Wi-Fi - 2 szt. 8) Drukarka- 1 szt. 9) Kserokopiarka- 1 szt. 10) Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. 11) Tablica interaktywna z projektorem i głośnikami– 2 zestawy. Część II: 1) Drukarka 3D- 1 szt. Część III: 1) Wirtualne okulary- 4 zestawy. Część IV: 1) Mobilna szafka na laptopy - 1szt. 2) Aparat fotograficzny- 1 szt. 3) Kamera- 1 szt. 4) Monitor interaktywny- 1 szt. 5) Gilotyna – 1 szt. 6) Niszczarka- 1 szt. 7) Laminator – 2 szt. Część V: 1) Wyposażenie pracowni eksperymentalnej- 1 zestaw Część VI: 1) Zestawy do nauki robotyki – 5 zestawów. Szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w kalkulacji szczegółowej stanowiącej załączniki nr od 1a do 1f ZO. Wymienione w tych załącznikach sprzęt komputerowy, oprogramowanie, pozostały sprzęt i wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, co oznacza, iż nie był wcześniej używany w żaden sposób i jest zapakowany w oryginalne fabryczne opakowania producenta, oraz powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim, nie jest sprzętem odnowionym lub przepakowanym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206328 Fri, 13 Sep 2019 19:16:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206328 <![CDATA[Dostawa 24 zestawów komputerowych – stacji roboczych wraz z urządzeniami peryferyjnymi oraz 24 monitorów celem wyposażenia Pracowni Grafiki Komputerowej]]> Celem zamówienie jest wyposażenie Pracowni Grafiki Komputerowej dla kierunku Informatyka. realizowanego na Wydziale Inżynieryjnym UTH. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: a) 24 zestawów komputerowych – stacji roboczych wraz z urządzeniami peryferyjnymi b) 24 monitorów Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania. Sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez Zamawiającego działalnością dydaktyczną / edukacyjną. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206311 Fri, 13 Sep 2019 17:21:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206311 <![CDATA[OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR TWP/01a/2.5/19]]> Dostawa i zakup 134 tabletów wraz z systemem operacyjnym dla uczestników projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206308 Fri, 13 Sep 2019 16:33:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206308 <![CDATA[Dostawę i montaż wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego „AMONIT- Leśny zespół rekreacyjno – edukacyjny w miejscowości Klimki”]]> Dostawa i montaż wyposażenia w skład którego wchodzi: 1. sprzęt RTV: Laptop 1 szt., Ekran projekcyjny 1 szt., Projektor 1 szt., Nagłośnienie 1 szt., 2. wyposażenie: Wertykale 9,45 m2, Krzesła 30 szt., Szafa 6,6 m2, Stół składny 17 sztuk, System linkowy ok. 7,13 m, Gablota szklana ekspozycyjna, ok. 2,80 m2 3. fototapeta: Fototapeta 3D 36,79 m2 Zamawiający nie wymaga kompleksowej realizacji usługi, w związku z czym można składać oferty częściowe zarówno na poszczególne części zamówienia, jak i na całość przedmiotu zamówienia. W ramach danego zamówienia częściowego Wykonawca winien jednak zapewnić Zamawiającemu dostawę całej wymaganej liczby sztuk wyposażenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206282 Fri, 13 Sep 2019 15:53:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206282 <![CDATA[Dostawy modułów optycznych typu PAM 4 oraz modułów typu koherentnego]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa modułów optycznych typu PAM 4 (4 szt.) oraz modułów optycznych typu koherentnego (4 szt.) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206139 Fri, 13 Sep 2019 15:46:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206139 <![CDATA[Zakup i dostawa 4 komputerów typu laptop wraz z systemem operacyjnym, torbą i myszką; 4 oprogramowań-pakiet biurowy oraz 4 dysków zewnętrznych dla potrzeb projektu pn. „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim”]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 4 komputerów typu laptop wraz z systemem operacyjnym, torbą i myszką oraz 4 oprogramowań-pakiet biurowy oraz 4 dysków zewnętrznych dla potrzeb projektu pn. „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” Przedmiot zamówienia dotyczy wyposażenia Klubów Ekonomii Społecznej do wspierania lokalnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz Ekonomii Społecznej. Zamówienie realizowane w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206285 Fri, 13 Sep 2019 15:44:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206285 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego oraz wyposażenia informatycznego do inkubatora przedsiębiorczości tworzonego w ramach projektu Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu]]> Dostawa sprzętu komputerowego oraz wyposażenia informatycznego do inkubatora przedsiębiorczości tworzonego w ramach projektu Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206242 Fri, 13 Sep 2019 14:03:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206242 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 5/POIR/2019 - na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do opracowywania przebiegu granic ze zdjęć wykonanych dronem]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących części: CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO: SPRZĘT KOMPUTEROWY, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ: - laptopy – 2 szt.; - komputery do pracy przestrzennej – 2 szt.; - komputery PC – 4 szt.; - tablet – 1szt; - tablet – 3 szt. Komputery oraz laptopy niezbędne będą do opracowywania prac z terenu oraz tworzenia produktu końcowego dla zamawiającego. Komputery wykorzystywane będą w siedzibie Wnioskodawcy do opracowywania prac z terenu, natomiast laptopy w trakcie wykładania operatu ewidencji gruntów i budynków. Zaplanowano również zakup 2 komputerów do prac przestrzennych. Na komputerach tych zainstalowany zostanie program do pomiaru budynków i granic działek na modelu fotogrametrycznym. Tablety będą niezbędne w celu prowadzenia przez zespoły geodetów spisu arkuszy budynków w terenie. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO: OPROGRAMOWANIE DO OPRACOWYWANIA PRZEBIEGU GRANIC ZE ZDJĘĆ WYKONANYCH DRONEM. Program ten służył będzie do opracowywania przebiegu granic ze zdjęć wykonanych dronem, przetwarzania pełnowartościowych danych (ortofotomapa). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206163 Fri, 13 Sep 2019 11:19:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206163 <![CDATA[Zakup przez Zamawiającego środków trwałych innych niż grunty, budynki i budowle. a) Platforma serwerowa - 2 szt]]> Przedmiotem zamówienia dostawa platformy serwerowej dla stanowisk badawczych, jako podstawowy element infrastruktury badawczej – 2 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206164 Fri, 13 Sep 2019 10:53:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206164 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.4.0. Dostawa komputerów przemysłowych wraz z panelami operatorskimi i drukarkami kodów kreskowych]]> 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych środków trwałych – komputery przemysłowe wraz z panelami operatorskimi i drukarkami kodów kreskowych w ilości 10 szt. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport do siedziby Zamawiającego 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagane minimalne parametry techniczne zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23331 Fri, 13 Sep 2019 10:43:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23331 <![CDATA[Stanowisko komputerowe do sterowania laboratoryjnym urządzeniem badawczym.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup stanowiska komputerowego do sterowania laboratoryjnym urządzeniem badawczym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206093 Thu, 12 Sep 2019 21:30:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206093 <![CDATA[Zakup 1 licencji oprogramowania typu CAE (Computer Aided Engineering) wykorzystującego metodę MES (Metodę Elementów Skończonych)]]> Zakup 1 licencji oprogramowania typu CAE (Computer Aided Engineering) wykorzystującego do wykonywania obliczeń metodę MES (Metodę Elementów Skończonych), dla celów realizacji prac badawczych w ramach projektu "Pierwsza polska suwnica bramowa o dużym udźwigu dla branży stoczniowej przystosowana do pracy w trudnych warunkach wietrznych - opracowanie i demonstracja” o numerze POIR.01.02.00-00-0017/18. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206066 Thu, 12 Sep 2019 16:20:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206066 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 3/2019/1.3]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup poniżej wymienionych środków trwałych: 1. Węzeł obliczeniowy wspierający GPU – 1 szt. 2. UPS do serwera obliczeniowego GPU – 1 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206028 Thu, 12 Sep 2019 15:41:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206028 <![CDATA[Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie.]]> Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205921 Thu, 12 Sep 2019 13:02:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205921 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu - „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” - V postępowanie.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, w szczególności: • 24 komputerów przenośnych typu laptop z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem • 2 wózków do przechowywania i ładowania laptopów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23262 Thu, 12 Sep 2019 09:41:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23262 <![CDATA[Zakup oprogramowania do badania miejsca zbrodni w wirtualnej rzeczywistości wraz z zestawem VR umożliwiającym korzystanie z tego oprogramowania na potrzeby WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w ramach projektu pn.: „AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA WSPIA”]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup: 1) oprogramowania do badania miejsca zbrodni w wirtualnej rzeczywistości - licencja bezterminowa do wykorzystania dla nieograniczonej liczby użytkowników, szczegółowo opisanego w Specyfikacji nr 1 - Załącznik nr 1 do Warunków. Oprogramowanie to zostanie dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę na nośniku elektronicznym (np: płyta, pendrive); 2) zestawu VR umożliwiającego korzystanie z oprogramowania do badanie miejsca zbrodni w wirtualnej rzeczywistości, szczegółowo opisanego w Specyfikacji nr 2 - Załącznik nr 2 do Warunków; wraz z instalacją na komputerze będącym w zasobach Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205900 Thu, 12 Sep 2019 09:20:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205900 <![CDATA[Zakup i dostawa 5 zestawów nowych komputerów na potrzeby Programu InQbacji PPNT]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 5 zestawów nowych komputerowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu „Indywidualne Plany InQbacji Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego nowym narzędziem wspierania firm w początkowej fazie działalności”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na podstawie umowy nr RPWP.01.03.01-30-0003/17-00. Dostawa musi nastąpić do 18.10.2019 r. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę nie wyższą niż 30.000 zł netto. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205865 Wed, 11 Sep 2019 18:01:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205865 <![CDATA[Zamówienie dotyczące zakupu 2 szt. sieciowych licencji programu obliczeniowego typu „DLUBAL”]]> W związku z potrzebą prawidłowego przebiegu prac B+R i realizacji planowanych projektów, konieczne jest nabycie oprogramowania do analizy statyczno-wytrzymałościowej, modelowania budynku, statyki, badania rozkładu naprężeń, wymiarowania wg standardów EC oraz częściowo modelowania szczegółowego elementów w MES. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205859 Wed, 11 Sep 2019 17:11:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205859 <![CDATA[Zakup sprzętu laboratoryjnego: fabrycznie nowy laptop]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego laptopa, który umożliwi prawidłową realizację prac badawczych w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pt. „Realizacja prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacji produktowej w postaci platformy on-line dla branży poligraficznej wraz z komercjalizacją uzyskanych wyników”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205833 Wed, 11 Sep 2019 16:15:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205833 <![CDATA[Zakup podzespołów i komponentów do produkcji prototypów – urządzeń komputerowych typu AiO]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup podzespołów i komponentów do produkcji prototypów – urządzeń komputerowych typu AiO tj.: 1) Procesor nr 1 – 24 szt. 2) Procesor nr 2 – 13 szt. 3) Procesor nr 3 – 13 szt. 4) Płyta główna – 50 szt. 5) Dysk twardy SSD – 50 szt. 6) Pamięć RAM nr 1 – 25 szt. 7) Pamięć RAM nr 2 – 25 szt. 8) Matryca 21,5 – 19 szt. 9) Matryca 23,8 – 19 szt. 10) Monitor nr 1 – 4 szt. 11) Monitor nr 2 – 4 szt. 12) Monitor nr 3 - 4 szt. 13) Wentylator – 50 szt. 14) Przełącznik on/off – 50 szt. 15) Kabel HDMI z ruchomym wtykiem – 38 szt. 16) Gniazdo zasilające AC żeńskie – 12 szt. 17) Gniazdo zasilające AC męskie – 12 szt. 18) Przewód zasilający – 12 szt. 19) Przedłużacz kabla sieciowego rj45 – 50 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205745 Wed, 11 Sep 2019 11:38:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205745 <![CDATA[Zakup i dostawa laptopów]]> Zakup i dostawa laptopów zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205722 Wed, 11 Sep 2019 10:34:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205722 <![CDATA[„Zakup i dostawę komputera stacjonarnego dla Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie w ramach projektu „Naukowa Przygoda”.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: 1 sztuki komputera stacjonarnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205690 Wed, 11 Sep 2019 09:48:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205690 <![CDATA[Zakup podzespołów do montażu systemów testowych – cz.6]]> Zakup podzespołów do montażu systemów testowych – cz.6 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23178 Wed, 11 Sep 2019 00:05:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23178 <![CDATA[Zakup i dostawę oprogramowania na 18 sztuk licencji edukacyjnej Office Professional Plus PL oraz 2 sztuki wózków do przechowywania i przewożenia laptopów na 16 sztuk laptopów dla Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Górze, Szkoły Podstawowej Wł. Broniewskiego w Jaksicach, Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Turzanach w ramach projektu „Naukowa Przygoda”.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: a) 18 szt. Office Professional Plus PL – licencja edukacyjna b) 2 szt. wózek do przechowywania i przewożenia laptopów na 16 sztuk laptopów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205585 Tue, 10 Sep 2019 15:06:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205585 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/OAM/ZK/2019 - SPRZĘT ELEKTRONICZNY DO ŻŁOBKA]]> Przedmiotem zamówienia jest sprzęt elektroniczny z zakresu TIK (Technologie Informacyjno-komunikacyjne) i AGD do żłobka położonego w Gdańsku (80-041), przy ulicy Krzemowej 2. Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu „Oruńska Akademia Malucha”, o którego współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ubiega się Zamawiający, w ramach konkursu nr RPPM.05.03.00-IZ.00-22-001/18. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23151 Tue, 10 Sep 2019 14:30:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23151 <![CDATA[Dostwaw dwóch serwerów komputerowych]]> Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju realizuje projekt „Nowoczesny Program Rozwoju WSEiZ w Warszawie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zwany w dalszej części „Projektem”). Dostawy oraz usługi towarzyszące wynikające z wykonywania umowy będącej przedmiotem zapytania ofertowego współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów komputerowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania. Sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez Zamawiającego działalnością dydaktyczną / edukacyjną. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205555 Tue, 10 Sep 2019 13:54:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205555 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego realizowana w projekcie „e-Pionier – wsparcie inwestorów w branży ICT szansą na rozwój potencjału uzdolnionych programistów” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (Działanie 3.3).]]> Dostawa: Dysk zewnętrzny Napęd optyczny zewnętrzny Tablet graficzny https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23152 Tue, 10 Sep 2019 13:02:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23152 <![CDATA[Zakup komputera przenośnego i urządzenia wielofunkcyjnego]]> Przedmiotem zamówienia jest kupno komputera przenośnego i urządzenia wielofunkcyjnego dla Fundacji Śląskie Hospicjum Dla Dzieci Świetlikowo w Tychach https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1204662 Tue, 10 Sep 2019 13:00:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1204662 <![CDATA[„Dostawa – wyposażenie pracowni” ( Szkoła Podstawowa)]]> Opis przedmiotu zamówienia : a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa – wyposażenia pracowni do realizacji projektu „Cyfro-edukacja” b) Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części: Część 1 – DOSTAWA – Sprzęt komputerowy (pracownia komputerowa) lp. nazwa Ilość 1 komputery stacjonarne z systemem operacyjnym –10 stanowiska uczniowskie + 1 nauczyciel 11 szt. 2 Monitor do komputerów 11 szt. 3 oprogramowanie biurowe 11 szt. 4 oprogramowanie e-klasa dla szkół lub równoważne – licencja na 11 stanowisk 1 szt. 5 pakiet antywirusowy Bezpieczna Szkoła lub równoważny - licencja na 11 stanowisk 1 szt. 6 ruter 1 szt. 7 zasilacz UPS 1 szt. 8 klimatyzator do urządzeń sieciowych 1 szt. 9 serwer plików NAS 1 szt. 10 Switch, urządzenia sieciowe 1 szt. 11 Laptopy ( z oprogramowaniem do tablic interaktywnych) 2 szt. Część 2 – DOSTAWA – Sprzęt multimedialny ( tablice interaktywne, projektory, wizualizery, monitor interaktywny, programy interaktywne ) lp. nazwa Ilość 1 Tablica interaktywna + głośniki 2 szt. 2 Projektor ultrakrótkoogniskowy 2 szt. 3 wideoprojektor 1 szt. 4 wizualizer 1 szt. 5 Monitor interaktywny z wbudowanym komputerem OPS 1 szt. 6 Interaktywne programy do nauczania biologii, matematyki dla Szkoły Podstawowej 1 zestaw 7 Interaktywne programy do nauczania biologii, chemii, fizyki, matematyki dla Liceum Ogólnokształcącego 1 zestaw 8 Zestaw pakietów interaktywnych na Magiczny Dywan 1 zestaw Część 3 – DOSTAWA - Laboratorium cyfrowe Lp. nazwa ilość 1 Tablet + 2 6 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205531 Tue, 10 Sep 2019 12:40:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205531 <![CDATA[„Zakup i dostawę przenośnych komputerów wyposażonych w zainstalowany system operacyjny dla Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Górze, Szkoły Podstawowej Wł. Broniewskiego w Jaksicach, Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Turzanach w ramach projektu „Naukowa Przygoda”.]]> Dostawa 17 szt. przenośnych komputerów wyposażonych w zainstalowany system operacyjny . https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205457 Tue, 10 Sep 2019 12:06:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205457 <![CDATA[zakup dostawa i instalacja sprzętu komputerowego]]> Zakup, dostawa oraz instalacja sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących: komputery stacjonarne, laptopy, urządzenia drukujące, skanery, tablety, rutery,monitor https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205359 Mon, 09 Sep 2019 15:59:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205359 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP SERWERA]]> • Zakup fabrycznie nowego serwera – sztuk 1 • KODY CPV Zamówienia o 48820000-2 Serwery Minimalne wymagane parametry planowanej do nabycia jednostki 1. CPU: a. 2 x Intel Xeon Gold 6148 2. GPU: . 8x NVIDIA T4 (16 GB) 3. MACIERZ DYSKOWA a. Kompatybilność pracy w RAID 6 b. Kieszenie dysków typu hotswap c. Łączna pojemność nie mniej niż 46TB SSD i. odczyt sekwencyjny minimum 3,000 MB/s ii. zapis sekwencyjny minimum 2,400 MB/s d. Kontroler sprzętowy RAID e. Karty sieciowe 2 x 100 Gbps Ethernet f. Zasilacze redundantne. Moc zasilacza dostosowana do zapotrzebowania serwera. g. Obudowa: typu RACK, pozwalająca utrzymać temperaturę 35st C 4. RAM: 256 GB RAM 6-channels DDR4 2666 MHz kompatybilne z procesorem DDR4–3200 could be twice as fast as DDR4–1600 5. Dysk systemowy : łączna pojemność 4 TB NVMe SSD; minimum 1000 TBW (ang. Total Bytes Written) odczyt sekwencyjny minimum 3,000 MB/s; zapis sekwencyjny minimm 2,400 MB/s Dysk danych: łączna pojemność 46TB SSD praca w RAID 6 montowane w serwerze - hot-swap Płyta główna 8 x PCIe gen3.x16 - dla kart graficznych możliwość podłączenie 8 wyspecyfikowanych kart graficznych 4 x PLX pozwalających na pracę kart graficznych w trybie 16 lines -2 x 100 Gbps Ethernet -1 x management LAN -zasilanie: 2 x 1500 W (redundancja) -Obudowa pozwalająca utrzymać temperaturę 35st C obudowa do RACK -Kompatybilność z systemem Ubuntu 18.04 LTS Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, spełniające minimalne parametry jakościowe, oraz funkcjonalno-użytkowe wskazane w w/w zakresie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205212 Mon, 09 Sep 2019 11:40:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205212 <![CDATA[DOSTAWA fabrycznie nowych środków trwałych : 1) LAPTOP (5 szt.),2)WIELOFUNKCYJNE URZĄDZENIE (1szt), 3)SMARTFON (5 szt), 4) RZUTNIK (1szt)]]> Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA fabrycznie nowych środków trwałych : 1) LAPTOP (5 szt.) o takich minimalnych parametrach jak: procesor i7, rozdzielczość Full HD, Windows 10 PRO, HDMI, USB 3.0, dysk SSD 512 GB, 16 GB RAM, przekątna ekranu 15,6", pakiet biurowy Microsoft Office lub równoważny zawierający: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, klient poczty elektronicznej (program do obsługi poczty elektronicznej) , program do tworzenia prezentacji, organizator notatek, antywirus 2) WIELOFUNKCYJNE URZĄDZENIE (1 szt.) pełniące funkcje: skanera, drukarki oraz kserokopiarki o minimalnych funkcjonalnościach jak: gwarancja: 12 miesięcy - naprawa u klienta, format: A5-A3, ethernet - druk w sieci, LAN, możliwość wysyłania/odbierania faksów, druk mono/kolor - tekst i grafika, druk przez WiFi(op-cja), drukowanie z urządzeń mobilnych, technologia laserowa, 3) SMARTFON (5 szt.) o minimalnych funkcjonalnościach jak: Ekran: 4,7", Pamięć: 64 GB, System operacyjny (np. system iOS 11 lub równoważny), Aparat: 12.0 Mpix - tył, 7.0 Mpix - przód, Bateria: Litowo-jonowa 1821 mAh. 4) RZUTNIK (1szt.) o minimalnych funkcjonalnościach: rodzielczość 4K, moc lampy 240W, kontrast 500 000:1, jasność 2400 lm, rozdzielczość 3840 x 2160 technologia DLP). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205164 Mon, 09 Sep 2019 10:12:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205164 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych zestawów komputerowych ( 2 zestawy ) oraz komputera przenośnego ( 1 zestaw )]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych zestawów komputerowych ( 2 zestawy ) oraz komputera przenośnego ( 1 zestaw ). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205120 Sat, 07 Sep 2019 16:56:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205120 <![CDATA[Zakup podzespołów do montażu systemów testowych – cz.5]]> Zakup podzespołów do montażu systemów testowych – cz.5 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23070 Fri, 06 Sep 2019 23:59:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23070 <![CDATA[Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby wyposażenia placówki wsparcia dziennego "Przystanek Świetlica"]]> Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby wyposażenia Placówki Wsparcia Dziennego „Przystanek Świetlica” z siedzibą w Krakowie przy ul. Oboźnej 29b. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205090 Fri, 06 Sep 2019 19:28:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205090 <![CDATA[Wyposażenie laboratorium produktu przyszłości na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu]]> wyposażenie Laboratorium Produktu Przyszłości w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć praktycznych w ramach studiów wyższych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205003 Fri, 06 Sep 2019 14:34:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205003