Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Sprzęt biurowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 29 Jan 2020 20:29:02 +0100 <![CDATA[Zakup, dostawa i zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dla sprzętu kontrolno pomiarowego - densytometr poligraficzny]]> Przedmiotem zapytania jest wyłonienie dostawcy sprzętu kontrolno-pomiarowego obejmującego: densytometr poligraficzny dla Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku, 44–251 Rybnik, ul. Małachowskiego 145, wraz z zapewnieniem gwarancji i serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt „Drukarz – zawód z przyszłością” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.03-24-02HD/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228682 Thu, 23 Jan 2020 10:03:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228682 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 2/2020]]> Niszczarka Biurowa https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228456 Wed, 22 Jan 2020 11:29:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228456