Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Sprzęt biurowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sun, 21 Jul 2019 22:56:29 +0200 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr TDK-MAZ/7/2019 na zakup i dostawę wyposażenia stanowisk pracy stażystów]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i konfiguracja wyposażenia stanowisk pracy stażystów (sprzętu komputerowego) w ramach projektu „Trampolina do kariery - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością wzroku w województwie mazowieckim" Szczegółowa specyfikacja poszczególnych elementów zamówienia (3 zestawy wyposażenia dla osób z niepełnosprawnością wzroku) została przedstawiona w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195333 Sat, 13 Jul 2019 15:16:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195333 <![CDATA[Sukcesywna dostawa artykułów biurowych oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb WFOŚiGW w Katowicach w 2019 roku, w tym w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, oraz ze środków działania 1.3 „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – zgodnie z osią priorytetową I, Poddziałanie 1.3.3 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb WFOŚiGW w Katowicach w 2019 roku, w tym w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, oraz ze środków działania 1.3 „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – zgodnie z osią priorytetową I, Poddziałanie 1.3.3 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 3. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części: a) Część I – Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla potrzeb WFOŚiGW w Katowicach w 2019 roku w tym w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, oraz ze środków działania 1.3 „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – zgodnie z osią priorytetową I, Poddziałanie 1.3.3 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”. b) Część II – Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb WFOŚiGW w Katowicach w 2019 roku, w tym w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz ze środków działania 1.3 „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – zgodnie z osią priorytetową I, Poddziałanie 1.3.3 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”. 4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji. 5. Oferowane artykuły biurowe muszą posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty. 6. Zamówienia w ramach części nr I odbywać się będą za pomocą platformy zamówieniowej zainstalowanej na stronie internetowej Wykonawcy. Zamówione materiały biurowe należy dostarczyć do następujących lokalizacji Katowice, ul. Plebiscytowa 19 oraz Katowice, ul. Wita Stwosza 2. System zamawiania powinien spełniać funkcje określone w załączniku nr 1 do SIWZ. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195170 Fri, 12 Jul 2019 12:24:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195170