Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Sprzęt biurowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Mon, 20 May 2019 20:23:18 +0200 <![CDATA[zakup 5 laptopów dla uczestników projektu "Niepełnosprawni w pracy – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych”]]> Zamówienie obejmuje zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego 5 szt. komputerów przenośnych typu laptop – z przeznaczeniem dla uczestników projektu, realizowanego przez PCPR w Gryfinie, pn. „Niepełnosprawni w pracy – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych” stanowiących wkład własny do ww. projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186016 Mon, 20 May 2019 16:38:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186016 <![CDATA[Dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu „Puszcza i ludzie”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu „Puszcza i ludzie” Dostawie będą podlegać materiały biurowe, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją. Podane ceny w formularzu ofertowym uwzględniają wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia wraz z dostawą zamówienia do siedziby Zamawiającego. 1. Toner do drukarki OKI C301dn Czarny, Oryginał, wydajność 2200 stron 1 szt. 2. Toner do drukarki OKI C301dn Błękitny (Cyan), Oryginał, wydajność 1500 stron 1 szt. 3. Toner do drukarki OKI C301dn Purpurowy (Magenta) , Oryginał, wydajność 1500 stron 1 szt. 4. Toner do drukarki OKI C301dn Żółty (Yellow), Oryginał, wydajność 1500 stron 1 szt. 5. Papier kserograficzny A4, gramatura 80g/m2, biel przynajmniej 150 CIE 50 ryz 6. Karteczki samoprzylepne 76x76 mm (min 100 kart. W opakowaniu) 50 szt. 7. Długopis jednorazowy w plastikowej obudowie,cienko-piszący wentylowana nasadka, kulka z węglików spiekanych wolframu ok. 0.5 mm (kolor niebieski) 100 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185972 Mon, 20 May 2019 14:21:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185972 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/4PR/2019 Dostawa materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicach dla 4 oddziałów projektu PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych]]> Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje dostawę materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicach dla 4 oddziałów realizowaną w ramach projektu PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Społecznych, zadanie nr 8 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1182135 Fri, 17 May 2019 22:19:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1182135 <![CDATA[Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych: 1) materiały dla uczestników: długopisy, notesy; 2) materiały do prowadzenia spotkania: blok do tablicy flipchart, zakładki indeksujące.]]> 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych: 1) materiały dla uczestników: długopisy, notesy; 2) materiały do prowadzenia spotkania: blok do tablicy flipchart, zakładki indeksujące. 2. Przedmiot zapytania ofertowego jest realizowany w ramach projektu „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185213 Wed, 15 May 2019 14:13:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185213 <![CDATA[Zakup tonerów do drukarki na potrzeby projektu pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód dla RDOŚ we Wrocławiu.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby zamawiającego 6 sztuk tonerów wraz z 2 sztukami zespołu bębna do drukarki marki Brother MFC-L2740 DW na potrzeby projektu pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód dla RDOŚ we Wrocławiu. Tonery i zespół bębna muszą spełniać następujące wymagania: 1) wydajność pojedynczego tonera musi wynosić minimalnie 2 500 stron wydruku, 2) wydajność zespołu bębna musi wynosić do 12 000 stron wydruku, 3) muszą być produktami zalecanymi przez producenta drukarki, 4) nie mogą być produktami, których użycie mogłoby spowodować utratę gwarancji producenta na drukarkę, 5) muszą pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 6) muszą być produktami nowymi, nieużywanymi, posiadającymi wszelkie zabezpieczenia oraz muszą być zapakowane w oryginalne opakowania, 7) muszą posiadać znak firmowy producenta oraz etykiety z numerem katalogowym. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie do siedziby Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 15:00 w dniu roboczym od poniedziałku do piątku. Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184838 Tue, 14 May 2019 08:58:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184838