Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Sprzęt biurowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sun, 15 Sep 2019 21:54:07 +0200 <![CDATA[Ogłoszenie ofertowe – zakup i dostawa sprzętu komputerowego (komputery przenośne)]]> Zamówienie obejmuje zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego 9 szt. komputerów przenośnych typu laptop – z przeznaczeniem dla uczestników projektu, realizowanego przez PCPR w Gryfinie, pn. „Niepełnosprawni w pracy – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych” stanowiących wkład własny do ww. projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205999 Thu, 12 Sep 2019 13:48:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205999 <![CDATA[Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1. Drukarek wielofunkcyjnych, Ilość: 2 sztuki 2. Urządzenia wielofunkcyjnego, Ilość: 1 sztuka Uwagi dodatkowe: Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Dopuszcza się rozwiązania charakteryzujące się wyższymi parametrami (za wyższe parametry uznaje się więcej funkcjonalności, szybsza i dokładniejsza praca, wyższa sprawność, wyższa wytrzymałość). W ramach poszczególnych elementów dopuszcza się podzespoły i rozwiązania wszystkich producentów minimum równoważne parametrom wydajnościowym i funkcjonalnym, jak wyżej wymienione oraz nie wymaga się rozwiązań i funkcjonalności, których z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Wykonawcy, ze względu na ich charakter, np. prawny, nie można spełnić (wykazanie braku takiej możliwości leży po stronie Wykonawcy). Pełen opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zapytaniu ofertowym l.dz. 01_09_2019_RPO_1_4_3_Agapit Zamówienia realizowane zgodnie z załączoną pełną wersją Zapytania ofertowego oznaczonego jako l.dz. 01_09_2019_RPO_1_4_3_Agapit https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205799 Wed, 11 Sep 2019 14:23:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205799 <![CDATA[Dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu pn. „Podkarpackie Centrum Innowacji”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 01/09/2019 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1204793 Wed, 11 Sep 2019 13:05:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1204793 <![CDATA[Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w Głogowie w sprzęt elektroniczny i urządzenia biurowe nr 18/2019/GAZ]]> undacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie ma na celu wybór dostawcy/-ów doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w Głogowie w sprzęt elektroniczny i urządzenia biurowe. Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205645 Tue, 10 Sep 2019 17:15:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205645 <![CDATA[„Zakup materiałów biurowych na potrzeby projektu pn. Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych’’]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA ECOSYS M6035cidn i materiałów biurowych, w ramach zadania „Zakup materiałów biurowych na potrzeby projektu pn. Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205622 Tue, 10 Sep 2019 15:32:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205622 <![CDATA[ODN-KG.IV/3210/27/2019]]> Dostawa materiałów szkoleniowych w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205068 Fri, 06 Sep 2019 18:21:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205068