Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Sprzęt biurowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 19 Jan 2019 15:02:19 +0100 <![CDATA[Zakup oraz dostawa wraz z montażem wyposażenia do pomieszczeń biurowych w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”.]]> Zakup oraz dostawa wraz z montażem wyposażenia do pomieszczeń biurowych w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161207 Thu, 17 Jan 2019 15:20:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161207 <![CDATA[„Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb WFOŚiGW w Katowicach w 2019 roku, w tym w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, oraz ze środków działania 1.3 „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – zgodnie z osią priorytetową I, Poddziałanie 1.3.3 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.]]> Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb WFOŚiGW w Katowicach w 2019 roku, w tym w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, oraz ze środków działania 1.3 „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – zgodnie z osią priorytetową I, Poddziałanie 1.3.3 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Zamawiający podzielił zamówienie na dwa Zadania: Zadanie nr 1 : Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla potrzeb WFOŚiGW w Katowicach w 2019 roku w tym w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, oraz ze środków działania 1.3 „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – zgodnie z osią priorytetową I, Poddziałanie 1.3.3 „ Zmniejszenie emisyjności gospodarki”. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 2: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb WFOŚiGW w Katowicach w 2019 roku, w tym w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161036 Thu, 17 Jan 2019 09:39:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161036 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19 doposażenie warsztatów w Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu na potrzeby realizacji projektu pn. „Aktywni na rynku pracy”]]> 1. Rodzaj zamówienia: dostawa. 2. Nazwa zamówienia: Doposażenie warsztatu w Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu, w ramach projektu pn. „Aktywni na rynku pracy” w poniższe maszyny i wyposażenie: Owerlock pięcionitkowy – 1 szt. Stebnówka 1-igłowa – 1 szt. Stacja parowa – 1 szt. Regał aluminiowy – 2 szt. Odkurzacz – 1 szt. zgodnie ze specyfikacją wskazaną w treści zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160684 Tue, 15 Jan 2019 15:25:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160684