Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Artykuły i sprzęt sportowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 11 Jul 2020 22:34:31 +0200 <![CDATA[Zakup stojaka do przechowywania kajaków]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa stojaka na 15 (piętnaście) kajaków. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253027 Tue, 07 Jul 2020 20:28:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253027 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na dostawę ram rowerowych]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5. fabrycznie nowych ram rowerowych. Wymagania dla komponentów: 1. Rama 1: • Rama rowerowa w zestawie z widelcem, sztycą, sterami i osiami kół • Materiał ramy, widelca i sztycy – kompozyt węglowy • Koła szosowe 700 C • Przystosowana do szerokości opon 38c • Montaż kół za pomocą sztywnych osi • Rama przystosowana do hamulców tarczowych z mocowanie flat mount • Rama przystosowana do montażu elektronicznych przerzutek • Rama przystosowana do wewnętrzne go prowadzenie przewodów • System amortyzacji w węźle podsiodłowym • Rozstaw ramy (tzw reach)- 37,7 cm • Wysokość ramy (tzw stack) -59,1 cm 2. Rama 2: • Rama rowerowa w zestawie z widelcem, sztycą, sterami , osiami kół i kierownicą zintegrowaną z mostkiem • Materiał ramy, widelca, sztycy i kierownicy – kompozyt węglowy • Koła szosowe 700 C • Montaż kół za pomocą sztywnych osi • Rama przystosowana do hamulców tarczowych z mocowanie flat mount • Rama przystosowana do montażu elektronicznych przerzutek • Rama przystosowana do wewnętrzne go prowadzenie przewodów • Rozstaw ramy (tzw reach)- 39,1 cm • Wysokość ramy (tzw stack) -56,7 cm 3. Rama 3: • Rama rowerowa w zestawie z widelcem, sztycą, sterami , osiami kół i kierownicą zintegrowaną z mostkiem • Materiał ramy, widelca, sztycy i kierownicy – kompozyt węglowy • Koła szosowe 700 C • Przystosowana do opon o szerokości 28 mm • Montaż kół za pomocą sztywnych osi • Rama przystosowana do hamulców tarczowych z mocowanie flat mount • Rama przystosowana do montażu elektronicznych przerzutek • Rama przystosowana do wewnętrzne go prowadzenie przewodów • Rozstaw ramy (tzw reach)- 39 cm • Wysokość ramy (tzw stack) -58,6 cm 4. Rama 4: • Rama rowerowa w zestawie z widelcem, sztycą, sterami i osiami kół • Materiał ramy, widelca i sztycy – kompozyt węglowy • Koła szosowe 700 C • Przystosowana do opon o szerokości 30 mm • Montaż kół za pomocą sztywnych osi • Rama przystosowana do hamulców tarczowych z mocowanie flat mount • Rama przystosowana do montażu elektronicznych przerzutek • Rama przystosowana do wewnętrzne go prowadzenie przewodów • Rozstaw ramy (tzw reach)- 39,5 cm • Wysokość ramy (tzw stack) -56,5 cm 5. Rama 5: • Rama rowerowa w zestawie z widelcem, sterami i osiami kół • Materiał ramy i widelca – kompozyt węglowy • Koła szosowe 700 C • Przystosowana do opon o szerokości 30 mm • Montaż kół za pomocą sztywnych osi • Rama przystosowana do hamulców tarczowych z mocowanie flat mount • Rama przystosowana do montażu elektronicznych przerzutek • Rama przystosowana do wewnętrzne go prowadzenie przewodów • Rozstaw ramy (tzw reach)- 39,2 cm • Wysokość ramy (tzw stack) -56,5 cm W zakres dostawy wchodzi: 1. Dostawa komponentów na koszt dostawcy. 2. Dokumentacje techniczna (deklaracje zgodności WE) Wszystkie materiały objęte dostawą powinny być fabrycznie nowe, tzn. żadna część składająca się na gotowy produkt nie może być wcześniej używana. Dostarczone urządzenia muszą spełniać obowiązujące normy i przepisy BHP oraz powinny być oznakowane w języku polskim w sposób czytelny i trwały. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu zapytania ofertowego, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów czy technologii i rozwiązań równoważnych tj. nie obniżających standardów oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego. W związku z tym wszystkie opisy i wskazania zawierające funkcje i wymagania związane z korzyściami i funkcjonalnościami wymaganymi przez Zamawiającego powinny być traktowane jako wskazania wymagań dotyczące warunków równoważności. Ewentualne nazwy mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych wyrobów niż ujęte w dokumentacji, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych (lub równoważnych) niż określono w dokumentacji. Każdy z oferentów może zastosować wyroby równoważne odpowiadające parametrom technicznym zawartym w zapytaniu. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252678 Mon, 06 Jul 2020 06:47:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252678