Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Artykuły i sprzęt sportowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 20 Mar 2019 12:19:12 +0100 <![CDATA[1. Przedmiot zamówienia i podstawowe informacje o zamówieniu: Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą i montażem fabrycznie nowego sprzętu z kompletnym wyposażeniem do obiektu służącemu poprawie kondycji fizycznej zdrowia . Specyfikacja sprzętu została przedstawiona w następujących załącznikach : NR.1 Kompletna specyfikacja wszystkich urządzeń i wyposażenia. NR.2 Opis szczegółowy urządzeń cardio, sprzętu siłowego z ruchem prowadzonym , sprzętu siłowego z wolnym ciężarem oraz profesjonalnej podłogi gumowej składanej w kształcie puzli . NR.3 Opis szczegółowy wszystkich akcesoriów do wszelkiego rodzaju ćwiczeń oraz podłogi z paneli dębowych . NR.4 Recepcja opis + projekt NR.5 Szatnie i socjalny opis + projekty NR.6 Media i urządzenia opis specyfikacja NR.7 Sprzęt komputerowy opis specyfikacja NR.8 Sprzęt komputerowy-multimedia- sprzęt TV-opis NR.9 Urządzenie do elektrostymulacji EMS -opis NR.10 Urządzenie do pomiaru i monitorowania aktywności fizycznej -opis NR.11 .System e-fitness-opis do niniejszego zapytania. Uwaga: Zamawiający wymaga dostawy sprzętu profesjonalnego – umożliwiającego wykorzystywanie go do celów gospodarczych (świadczenia usług na rzecz osób fizycznych), Wykonawcy muszą uwzględnić tak określony warunek w kontekście kryterium „Czas reakcji serwisu” – premiującego oferty, gwarantujące Wykonawcy szybki serwis dostarczonych urządzeń. Oświadczenie Wykonawcy, iż dostarczany sprzęt odpowiada tak określonym celom gospodarczym Zamawiającego zostanie przeniesiony do treści umowy, zawartej z Wykonawcą.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą i montażem fabrycznie nowego sprzętu z kompletnym wyposażeniem do obiektu służącemu poprawie kondycji fizycznej zdrowia . https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174406 Tue, 19 Mar 2019 22:08:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174406 <![CDATA[Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu zimowego. Sprzęt z kolekcji 2019/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu zimowego zgodnie ze specyfikacją z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. Sprzęt z kolekcji 2019/2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173955 Mon, 18 Mar 2019 19:54:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173955 <![CDATA[Zapytanie nr 5/1/2019 - Kostium do akwizycji ruchów zawodnika w przestrzeni wraz z oprogramowaniem]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących przedmiotów: 1/ Kostium do akwizycji ruchów zawodnika w przestrzeni 2/ Oprogramowanie służące do gromadzenia i przetwarzania danych z akwizycji https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173984 Mon, 18 Mar 2019 14:54:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173984 <![CDATA[Dostawa fabrycznie nowego sprzętu do ćwiczeń fizycznych]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu do ćwiczeń fizycznych, o specyfikacji określonej w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Specyfikacja obejmuje łącznie 133 sztuki urządzeń do ćwiczeń fizycznych. Opis poszczególnych urządzeń zawiera informacje o wymaganiach, stawianych przez Zamawiającego wobec parametrów urządzeń oraz ich wyglądu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1169296 Mon, 25 Feb 2019 19:49:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1169296