Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Meble https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Thu, 18 Jul 2019 03:16:06 +0200 <![CDATA[Wyposażenie mieszkania wspomaganego: - I część Dostawa mebli płyt laminowanych i biurowych oraz tapicerowanych* - II część Dostawa i montaż mebli kuchennych wraz z piekarnikiem elektrycznym i płytą indukcyjną pod zabudowę*]]> 2.1 Zakres zamówienia Wyposażenie mieszkania wspomaganego: - I część Dostawa i montaż mebli płyt laminowanych i biurowych oraz tapicerowanych* - II część Dostawa i montaż mebli kuchennych wraz z piekarnikiem elektrycznym i płytą indukcyjną pod zabudowę*. Usługa będzie realizowana w ramach projektu ”Usteckie Centrum Usług Społecznych”, poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 2.2 Zakres usługi jest określony niniejszym zapytaniem wraz z załącznikami, a także projektem umowy. 2.3 Ilość poszczególnych składowych mebli, sprzętów może zostać zmniejszona w przypadku zmniejszenia/ braku zapotrzebowania Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia ilości zamawianych mebli, sprzętu wraz z usługą transportową oraz montażową Wykonawcy nie będzie przysługiwało w stosunku do Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze. 2.4 Wykonawca (jeśli to konieczne) zapewnia we własnym zakresie narzędzia, materiały niezbędne do przeprowadzenia usługi, w szczególności transportu, montażu. 2.5 Wymagane jest wypełnienie niezbędnych dokumentów zw. z montażem – np. karty gwarancyjnej oraz innych wymaganych w zakresie montażu, gwarancji dokumentów (jeśli potrzeba). 2.6 Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostarczenie i wyładunek przedmiotu zamówienia oraz montaż asortymentu wymagającego montażu na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym w zapytaniu. 2.7 Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana w godzinach od 7:30 do 15:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku do lokalu przy ul. Słowiańskiej 21/3. 2.8 Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i innych uszkodzeń oraz posiadać certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE (dotyczy wyłącznie produktów, dla których posiadanie certyfikatów jest wymagane prawem) oraz wymagane prawem atesty w języku polskim, spełniać wymogi określone obowiązującym prawem, a materiały zastosowane do ich produkcji zostały dopuszczone do użytkowania; dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej. 2.9 Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy. 2.10 Termin płatności 7 dni od dnia odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu zamówienia. 2.11 Wymagania dla osób bezpośrednio wykonujących montaż płyty indukcyjnej z piekarnikiem: uprawnienia elektryczne. 2.8 Zamawiający może udzielić płatności częściowej na podstawie pro-formy na realizację zamówienia. Zapłata za zrealizowaną usługę dokonywana będzie na podstawie prawidłowo wystawionych rachunków/faktur i odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21280 Wed, 17 Jul 2019 23:11:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21280 <![CDATA[Dostawa wyposażenia meblowego Biblioteki Archidiecezjalnej we Wrocławiu]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia meblowego Biblioteki Archidiecezjalnej we Wrocławiu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190814 Wed, 17 Jul 2019 21:06:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190814 <![CDATA[Wykonanie prac wewnętrznych w obszarze objętym projektem budowlanym i wykonawczym dla zadania realizowanego w ramach inwestycji pn.: „Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (etap VI b – wykonanie, dostawa i montaż drewnianych mebli do pomieszczenia czytelni)]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż drewnianych mebli do czytelni w Klasztorze należącym do Opactwa Ojców Cystersów w Krakowie-Mogile, w obszarze objętym projektem budowlanym i wykonawczym - dla zadania realizowanego w ramach inwestycji nazwanej na wstępie. Klasztor wraz z otoczeniem wpisany jest aktualnie do Rejestru Zabytków Województwa Małopolskiego pod nr A-1277/M wpisem z dn. 04 listopada 2014 r. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zakres prac przeznaczonych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia przedstawia się następująco: WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI KORPUSOWYCH a) Regał duży na księgozbiór podręczny – 4 szt. b) Regał mały na księgozbiór podręczny/czasopisma – 4szt. c) Regał bibliotekarza – 1 szt. d) Biurko bibliotekarza – 1 szt. e) Biurko do pracy czytelników – 1szt. f) Stolik kawowy – 1sz. g) Stolik – 1 szt. h) Pomocnik – 1 szt. WYKONANIE I DOSTAWA MEBLI OBICIOWYCH a) Krzesła dla czytelników – 2szt. [krzesło tapicerowane bez podłokietników, wykonane z drewna i sklejki (rama barwiona i pokryta lakierem), siedzisko wyściełane pianką i tapicerowane (tkanina trudnozapalna, plamoodporna, odporna na ścieranie i mechacenie, kolor szary). Forma, materiał i odcień do uzgodnienia z projektantem] b) Fotele dla czytelników – 2 szt. [krzesło tapicerowane z podłokietnikami, wykonane z drewna i sklejki (rama barwiona i pokryta lakierem), siedzisko i niskie oparcie wyściełane pianką i tapicerowane (tkanina trudnozapalna, plamoodporna, odporna na ścieranie i mechacenie, kolor szary). Forma, materiał i odcień do uzgodnienia z projektantem] c) Pufa – 1 szt. [dzianinowa/sznurkowa ze splotem dżersejowym prawym, wypełniona specjalnym granulatem. Średnica około 50cm, wysokość około 45cm, kolor szary. Forma, materiał i odcień do uzgodnienia z projektantem. 3. Szczegółowy zakres prac określony został w dokumentacji projektowej sporządzonej przez biuro projektowe „LEONOWICZ ARCHITEKCI, ul. Kujawska 1/43, 30–042 Kraków, z której wyciąg – w zakresie prac objętych niniejszym zamówieniem – stanowi załącznik do niniejszego RKO. Dla mebli nieprodukowanych własnoręcznie przez Wykonawcę, należy wraz z ofertą wskazać nazwę produktu i dane jego producenta. 4. Przed realizacją zamówienia należy dokonać odpowiednich obmiarów. 5. Meble stanowiące przedmiot zamówienia mają być wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu, z odpowiednimi atestami dla użytych preparatów i materiałów. 6. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w jakiejkolwiek części opisu lub innej części RKO, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów urządzeń bądź przedmiot zamówienia został opisany za pomocą nazw własnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych opisywanym, z zastrzeżeniem, że gwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia i zapewniają uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalno – użytkowych nie gorszych od założonych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 7. Prace ingerujące w zabytkową strukturę muszą być wykonywane pod nadzorem badacza architektury i inspektora prac konserwatorskich. Zakres tych prac może ulegać nieznacznym modyfikacjom, stosownie do uwag i zaleceń wymienionych osób. 8. Uwaga: przed przystąpieniem do prac w pobliżu istniejącej instalacji p.poż lub prac powodujących zapylenie należy zabezpieczyć istniejącą instalację i czujki (optyczne, wzbudzające alarm przy zapyleniu) Szczegółowy zakres prac (ze względu na limit znaków i max wielkość załączników) znajduje się w załączonym Regulaminie Konkursu Ofert (RKO) oraz dokumentacji zamieszczonej pod aktywnym linkiem: https://drive.google.com/open?id=18XeQG7Tfpa-AwLFzre-AESdRSs-xbZRS https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196011 Wed, 17 Jul 2019 20:15:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196011 <![CDATA[Dostawa mebli do zespołu montażu elektroniki – 1 kpl]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do zespołu montażu elektroniki – 1 kpl https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21285 Wed, 17 Jul 2019 16:41:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21285 <![CDATA[Dostawa mebli oraz wyposażenia w ramach projektu pn. „Przebudowa budynków dawnej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania z mieszkalnej na Ośrodek wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz przebudowa z rozbudową budynku gospodarczego na działce 376, obręb Woryny, w gminie Górowo Iławeckie”. Postępowanie znak ZO/JR/1/2019.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli oraz wyposażenia w ramach projektu pn. Przebudowa budynków dawnej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania z mieszkalnej na Ośrodek wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz przebudowa z rozbudową budynku gospodarczego na działce 376, obręb Woryny, w gminie Górowo Iławeckie. 2. Przedmiot zamówienia składa się z siedmiu części: 1) część 1 - MEBLE: a) szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 3 do ZO tabela 1, b) Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie, 39121100-7 - Biurka, 39112000-0 - Krzesła, 39151300-8 - Meble modułowe, 39299300-7 - lustra szklane, 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci, 31521200-6 - Lampy stojące, 31521100-5 - Lampy na biurko, 2) część 2 - WYPOSAŻENIE ZESTAW 1: a) Szczegółowy opis potrzeb zamawiających oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 3 do ZO tabela 2. b) Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 39512500-9 - Poszewki na poduszki, 39512100-5 - Prześcieradła, 39512200-6 – Pokrycia, 3) część 3 - ZASTAWA KUCHENNA: a) szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 3 do ZO tabela 3, b) Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 39221200-9 - zastawa stołowa 39221240-1 - misy, 39221210-2 - talerze, 39221120-4 - Filiżanki i szklanki, 39221110-1 - Naczynia, 39223000-1 - Łyżki, widelce 4) część 4 - ROLETY, KARNISZE: a) szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 3 do ZO tabela 4, b) Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 39515410-2 - Rolety wewnętrzne, 44115811-7 - Karnisze do zasłon, 5) CZĘŚĆ 5 - SPRZĘT AGD: a) szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 3 do ZO tabela 5, b) kody CPV: 39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, 39713100-4 - Zmywarki do naczyń, 39713500-8 - Żelazka elektryczne, 39711211-1 - Miksery kuchenne, 39711130-9 - Chłodziarki, 39713210-8 - Pralki i suszarki, 39711361-7 - Kuchenki elektryczne, 39711350-7 - Gofrownice, 42715000-1 - Maszyny do szycia, 6) CZĘŚĆ 6 - SPRZĘT ELEKTRONICZNY: a) szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 3 do ZO tabela 6, b) kody CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne, 30232110-8 Drukarki laserowe, 32324600-6 - Telewizory cyfrowe; 38651000-3 Aparaty fotograficzne; 32342400-6 Sprzęt nagłaśniający, 7) CZĘŚĆ 7 - WYPOSAŻENIE MEDYCZNE: a) szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 3 do ZO tabela 7, b) kody CPV: 33196000-0 - pomoce medyczne, 33192150-8 - Łóżka terapeutyczne, 33193120-6 - Wózki inwalidzkie, 33196200-2 - Sprzęt dla osób niepełnosprawnych, 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne, 38311000-8 - Wagi elektroniczne i akcesoria, 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne. 3. Zamawiający informuje przedmiot zamówienia dla części 1,4-7, obejmuje także dostarczenie, montaż, posprzątanie wraz kosztami transportu oraz utylizacji opakowań po dostarczonym przedmiocie zamówienia. 4. Wszystkie artykuły, urządzenia, produkty wchodzące w skład części 1-7 powinny być fabrycznie nowe. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia dotyczy części 1 -7. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195824 Wed, 17 Jul 2019 09:31:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195824 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2019 z dnia 16.07.2019na dostawę fabrycznie nowych środków trwałych: Meble laboratoryjne – 1 komplet]]> Dostawa fabrycznie nowych środków trwałych - meble laboratoryjne - komplet - zgodnie ze specyfikacją i projektem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195808 Wed, 17 Jul 2019 01:58:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195808 <![CDATA[ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP I DOSTAWĘ MEBLI I WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO SZPITALA W SZTUMIE DLA „SZPITALE POLSKIE” SPÓŁKA AKCYJNA]]> Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Dostawcy mebli oraz wyposażenia kuchni w sprzęt AGD wraz z montażem na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala w Sztumie dla „Szpitale Polskie” S.A. tj. Stolik Krzesło Szafka pełna 2-drzwiowa z pionową ścianką wewnętrzną Szafa zamknięta , 2-drzwiowa z zamkiem patentowym Regał zamknięty 4-drzwiowy Regał z szufladami , zamknięty w części górnej 1800/500/400 Regał otwarty tylna ściana zabudowana 2300/1200/400 Regał otwarty tylna ściana zabudowana 2300/1200/600 Regał otwarty narożny tylna ściana zabudowana 2300/1200/40 Regał otwarty narożny tylna ściana zabudowana 2300/1200/60 Regał z półkami i szafką tylna ściana zabudowana 2300/1200/400 Regał z szufladami , zamknięty w części górnej 2300/1200/400 Biurko proste z maskownicą , dostawka do biurka Blat roboczy na nóżkach Wieszak ścienny Wieszak stojący na ubrania Półka na obuwie Zestaw mebli konferencyjnych Zabudowa kuchenna Kanapa rozkładana Krzesło do biurka https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195764 Tue, 16 Jul 2019 16:17:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195764 <![CDATA[Dostarczenie mebli do pracowni terapeutycznych: arteterapii, logopedii, socjoterapii i ergoterapii dla Terapeutycznej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bartoszowie.]]> Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę mebli w ramach realizowanego wraz z Gminą Legnickie Pole oraz Markiem Zatajskim projektu RPDS. 10.02.01-02-0067/18 "Akademia Rozwoju ”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Postępowanie ma na celu wybór dostawcy doposażenia do pracowni terapeutycznych: arteterapii, logopedii, socjoterapii i ergoterapii w meble Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195189 Tue, 16 Jul 2019 14:27:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195189 <![CDATA[Zapytanie ofertowe z dnia 16.07.2019 r. dotyczące wyboru wykonawcy na dostawę metalowej szafy ubraniowej do lokalu w Oleśnicy przy ul. Kopernika 14 F przeznaczonego na funkcjonowanie żłobka w ramach projektu „Pozytywny żłobek w Gminie Oleśnica"]]> Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie metalowej szafy ubraniowej do lokalu w Oleśnicy przy ul. Kopernika 14 F przeznaczonego na funkcjonowanie żłobka w ramach projektu „Pozytywny żłobek w Gminie Oleśnica”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195692 Tue, 16 Jul 2019 13:57:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195692 <![CDATA[Dostawa wyposażania Sali Integracji Sensorycznej Niepublicznego Przedszkola „Pod Zieloną Koniczynką” w Rudzie-Hucie.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażania Sali Integracji Sensorycznej Niepublicznego Przedszkola „Pod Zieloną Koniczynką” w Rudzie-Hucie. 2. Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu Nr RPLU.12.01.00-06-0046/18 pt. „SUPER PRZEDSZKOLAK. Zajęcia terapeutyczno-rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195465 Mon, 15 Jul 2019 17:45:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195465 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/KM/2019]]> Zamówienie obejmuje cztery części: Część I - Dostawa mebli, sprzętu dydaktycznego, zabawek i pomocy dydaktycznych do sali dydaktycznej i sali opieki przeznaczonych dla dzieci do lat 3 Część II - Przeprowadzenie prac adaptacyjnych wraz z zakupem materiałów w budynku Centrum Edukacyjno- Kulturalnego Suszno ul. Szpitalna 50 , mających na celu dostosowanie pomieszczeń do wymagań ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dn. 10 lipca 2014r w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w który ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. Część III - Dostawa sprzętu TIK i sprzętu audiowizualnego do Klubiku Maluszkowo Część IV - Dostawa wyposażenia kuchni do Klubiku Maluszkowo https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195377 Mon, 15 Jul 2019 12:53:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195377 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na dostawę oraz montaż mebli i wyposażenia do żłobka]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia sal żłobka znajdującego się w budynku Przedszkola Miejskiego w Sejnach przy ul. Zawadzkiego 13 w Sejnach. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195407 Mon, 15 Jul 2019 11:10:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195407 <![CDATA[Dostawa mebli dla Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Czartoryskiego w Puławach]]> 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę mebli w ramach projektu pn. „Rozwój placówki oświatowej prowadzonej przez "Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Czartoryskiego" w Puławach” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.7 Infrastruktura szkolna. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do Zapytania. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Zamówienie obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia wraz z jego rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń zlokalizowanych w budynkach szkolnych. Pomieszczenia zostaną wskazane przez Zamawiającego najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji dostawy. 5. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). 6. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony wraz z odpowiednimi instrukcjami obsługi w języku polskim, certyfikatami, atestami dopuszczającymi do stosowania w szkole (o ile dotyczy). 7. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko oraz dokonać jego rozładunku i montażu (w tym złożenia poszczególnych części składowych), ustawienia w wyznaczonych pomieszczeniach w budynku szkoły, sprawdzić stan techniczny przedmiotu umowy. 8. Jeżeli dokumentacja projektowa, opis przedmiotu zamówienia lub specyfikacja wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z podrozdziałem 6.5.2 ust. 5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim musza odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby spełnione zostały wymagania stawiane przez Zmawiającego. Materiały i urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami produktów/producentów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt w opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach użytkowych i cechach jakościowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 9. W każdym przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 10. W każdym przypadku użycia w Zapytaniu lub załącznikach oznakowania określonego w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dostawy spełniają wymagania równorzędne. 11. W przypadkach, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych, nie jest w stanie uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że ofertowane przez niego dostawy spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym, akceptuje inne środki dowodowe, a w szczególności dokumentacje techniczną producenta, o ile Wykonawca udowodni że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. 12. Użycie w Zapytaniu lub załącznikach do niej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 13. W każdym przypadku, w którym Zamawiający żąda aby oferowany sprzęt posiadał deklarację CE oznacza to deklarację wynikającą z dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej. 14. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195321 Fri, 12 Jul 2019 20:49:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195321 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/07/2019 na doposażenie w meble pracowni dydaktycznych w szkole Husarz we Wrocławiu]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest doposażenie w meble pracowni dydaktycznych w szkole Husarz we Wrocławiu w ramach projektu „Baczność. Na staż patrz” i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 2) zamówienie zostało podzielone na III części: - Część I: Doposażenie w meble sal lekcyjnych; - Część II: Doposażenie w meble pokoju nauczycielskiego; - Część III: Doposażenie w meble szatni dla uczniów; https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21055 Fri, 12 Jul 2019 19:34:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21055 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr KP/2/2019 na dostawę mebli, sprzętu, pomocy dydaktycznych i innego wyposażenia do Przedszkola Niepublicznego „TIKA” w Katowicach]]> Zamówienie obejmuje dostawy dla przedszkola w Katowicach. Obejmują one meble, sprzęt, pomoce dydaktyczne i inne wyposażenie związane z pracą i opieką nad dziećmi. Zamówienie obejmuje pięć części: I część zamówienia – meble i wyposażenie podstawowe pomieszczeń II część – wyposażenie i pomoce dydaktyczne III część – wyposażenie biofeedback IV część – wyposażenie sal terapeutycznych V część – wyposażenie kuchenne Termin wykonania dostawy do 25 sierpnia 2019 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195176 Fri, 12 Jul 2019 11:49:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195176 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2019. Dostawa mebli laboratoryjnych dla Centrum Materiałów Polimerowych Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli laboratoryjnych z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1: Meble laboratoryjne Opis mebli: W skład zestawu mebli laboratoryjnych wchodzą: 1. stoły laboratoryjne z przystawkami przyściennymi o wymiarach 1200mm x 600mm x 860mm (szerokość x głębokość x wysokość) - 2 sztuki. 2. stół laboratoryjne z przystawkami przyściennymi o wymiarach 600mm x 600mm x 860mm (szerokość x głębokość x wysokość) - 1 sztuka. Stoły laboratoryjne (pkt 1 i 2) zbudowane ze stelaży, blatów i szafek z szufladami, oraz wyposażone w przystawki przyścienne o szerokości dopasowanej do stołów i wyposażone w gniazda elektryczne 230V oraz zawory z wodą i zlewik z odprowadzeniem do kanalizacji. 2. stół wagowy - 1 sztuka. Zadanie nr 2: Regały na aparaturę na kółkach - 4 sztuki Opis regałów: Regały na kółkach muszą składać się z 3 półek, szuflady i półki na podstawie regału oraz szyny do montażu przewodów elektrycznych. Półki, szuflada i szyna powinny być montowane do dwóch elementów bocznych (wsporników) o wymiarach 125 x 40 mm, aby zapewnić swobodny dostęp do aparatury z przodu, z tyłu i boków regału. Wysokość zamontowania półek i szuflady powinna być regulowana. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194930 Fri, 12 Jul 2019 11:42:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194930 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr KŻ/2/2019 na dostawę mebli, sprzętu, pomocy dydaktycznych i innego wyposażenia do Żłobka Niepublicznego „TIKA” w Katowicach]]> Zamówienie obejmuje dostawy dla żłobka w Katowicach. Obejmują one meble, sprzęt, pomoce dydaktyczne i inne wyposażenie związane z pracą i opieką nad dziećmi. Zamówienie obejmuje trzy części: I część zamówienia – meble i wyposażenie podstawowe pomieszczeń II część – wyposażenie i pomoce dydaktyczne III część – wyposażenie kuchenne Termin wykonania dostawy do 25 sierpnia 2019 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195172 Fri, 12 Jul 2019 11:39:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195172 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr BŻ/2/2019 na dostawę mebli, sprzętu, pomocy dydaktycznych i innego wyposażenia do Żłobka Niepublicznego „TIKA” w Bytomiu]]> Zamówienie obejmuje dostawy dla żłobka w Bytomiu. Obejmują one meble, sprzęt, pomoce dydaktyczne i inne wyposażenie związane z pracą i opieką nad dziećmi. Zamówienie obejmuje trzy części: I część zamówienia – meble i wyposażenie podstawowe pomieszczeń II część – wyposażenie i pomoce dydaktyczne III część – wyposażenie kuchenne Termin wykonania dostawy do 25 sierpnia 2019 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195162 Fri, 12 Jul 2019 11:28:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195162 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr BP/2/2019 na dostawę mebli, sprzętu, pomocy dydaktycznych i innego wyposażenia do Przedszkola Niepublicznego „TIKA” w Bytomiu]]> Zamówienie obejmuje dostawy dla przedszkola w Bytomiu. Obejmują one meble, sprzęt, pomoce dydaktyczne i inne wyposażenie związane z pracą i opieką nad dziećmi. Zamówienie obejmuje pięć części: I część zamówienia – meble i wyposażenie podstawowe pomieszczeń II część – wyposażenie i pomoce dydaktyczne III część – wyposażenie biofeedback IV część – wyposażenie sal terapeutycznych V część – wyposażenie kuchenne Termin wykonania dostawy do 25 sierpnia 2019 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195156 Fri, 12 Jul 2019 11:14:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195156 <![CDATA[„Dostawa mebli kuchennych i do pomieszczenia socjalnego oraz wyposażenia kuchenno - socjalnego do ośrodka wychowania przedszkolnego w Krośnie”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli kuchennych i do pomieszczenia socjalnego oraz wyposażenia kuchenno - socjalnego do ośrodka wychowania przedszkolnego w Krośnie w ramach projektu pn. „Jutro należy do Wszystkich” realizowanego przez firmę Anna Tyczyńska. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195069 Thu, 11 Jul 2019 20:48:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195069 <![CDATA[Zapytanie ofertowe w sprawie dostawy wyposażenia żłobka Hipcio z dnia 11.07.2019]]> Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie nowego żłobka Hipcio w Szczecinie składające się z następujących elementów: lp Rodzaj usługi 1 Zestaw mebli 2 Zestaw stół i krzesła 3 Leżanki, pościel, poduszka z kołdrą 4 Skrzynie 5 Pufki emocje 6 Pufki siedziska 7 Biblioteczka 8 Szatnia 9 Zabawki wspierające rozwój psychomotoryczny 10 Klocki 11 Zabawki interaktywne 12 Instrumenty 13 Kącik tematyczny 14 Zabawki miękkie 15 Pojazdy małe 16 Pojazdy duże 17 Drewniane układanki 18 Labirynty 19 Poduchy sensoryczne 20 Megabloki 21 Piankowe klocki 22 Maty interaktywne 23 Zabawki sensoryczne 24 Książki 25 bujaki https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194904 Thu, 11 Jul 2019 11:00:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194904 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę mebli w ramach projektu pn. „Modernizacja budynku Caritas Diecezji Świdnickiej na dom samotnej matki „Promyk” w Pieszycach”.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli do Domu Samotnej Matki w Pieszycach ul. Nadbrzeżna 1 Pieszyce Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według Kodów Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 39100000-3 Meble Szczegółowy opis zamówienia: zawiera załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia do Zapytania ofertowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194841 Wed, 10 Jul 2019 21:49:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194841 <![CDATA[Dostawa mebli na wyposażenie sal i kuchni dla Żłobka Miejskiego Nr 4 przy ul. Wyspiańskiego 2 w Olsztynie w związku z realizacją projektu „Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców” RPWM.10.04.00-28-0025/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego]]> 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli na wyposażenie sal i kuchni w Żłobku Miejskim nr 4 przy ul. Wyspiańskiego 2 w Olsztynie w związku z realizacją projektu „Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców” RPWM.10.04.00-28-0025/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2.Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część I – meble na wyposażenie sal dla dzieci Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający zestawienie rodzajowo ilościowe asortymentu zawarty został w załączniku Nr 1A do zapytania ofertowego . Część II - wyposażenie kuchni Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający zestawienie rodzajowo ilościowe asortymentu zawarty został w załączniku Nr 1B do zapytania ofertowego . https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194810 Wed, 10 Jul 2019 16:51:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194810 <![CDATA[Zakup i dostawa 5 (pięciu) stołów wraz z 8 (ośmioma) krzesłami do każdego stołu (w sumie 40 (czterdzieści) krzeseł) do Domu Aktywnego Seniora]]> Zakup i dostawa 5 (pięciu) stołów wraz z 8 (ośmioma) krzesłami do każdego stołu (w sumie 40 (czterdzieści) krzeseł) do Domu Aktywnego Seniora zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszego postępowania. Lokalizacja Domu Aktywnego Seniora: Łososkowice 2, gmina Kocmyrzów – Luborzyca, powiat krakowski, województwo małopolskie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194732 Wed, 10 Jul 2019 12:26:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194732 <![CDATA[„Wyposażenie dziennego domu pomocy w Lewkowie Starym”]]> Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych . a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż wyposażenia Dziennego Domu Pomocy na potrzeby realizacji Projektu b) Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części: i) Część 1 zamówienia – dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego stanowiącego wyposażenie Dziennego Domu Pomocy ii) Część 2 zamówienia – dostawa sprzętu AGD stanowiącego wyposażenie aneksu kuchennego Dziennego Domu Pomocy iii) Część 3 zamówienia – dostawa i montaż mebli kuchennych stanowiących aneks kuchenny Dziennego Domu Pomocy wraz z montażem sprzętu AGD w meble iv) Część 4 zamówienia – dostawa pozostałych mebli stanowiących wyposażenie Dziennego Domu Pomocy v) Część 5 zamówienia – dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i mebli medycznych stanowiących wyposażenie Dziennego Domu Pomocy Podkategoria zamówienia (ze względu na brak możliwości wyboru kilku): Meble, Sprzęt IT, Dostawy inne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194673 Wed, 10 Jul 2019 10:16:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194673 <![CDATA[Dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w podziale na II części.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1193991 Wed, 10 Jul 2019 08:32:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1193991