Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Meble https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 19 Jan 2019 16:26:04 +0100 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż mebli do przedszkola w Białymstoku]]> Wykonanie, dostawa i montaż mebli do przedszkola w Białymstoku. W ramach realizowanego projektu utworzone i powołane do funkcjonowania zostanie w Białymstoku przedszkole. Niezbędny jest zakup odpowiednich mebli. Miejsce realizacji zadania: siedziba przedszkola, ul. Bacieczki 223 lok. U1, U2, U3, U4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż następujących mebli: a) szafa na pościel dla dzieci – 2 szt. wzór mebla – rys. nr 1 (załącznik), b) meble do sal – 2 zestawy 2 zestawy, jeden zestaw składa się z modułów, według rys.6 (załącznik) c) biurko – 2 szt. Wzór mebla – rys. nr 5 (załącznik), drzwiczki zamykane na zamek d) meble do szatni zestaw składa się z 6 modułów, wzór modułu stanowi rys.2 (załącznik), e) szafa do szatni dla personelu – 1 szt. Wzór mebla – rys. Nr 3 (załącznik) f) półka na książki – 2 szt. wzór mebla – rys. nr 4 (załącznik), g) meble do aneksu kuchennego – 1 zestaw szafki wiszące, szerokość 79, 62, 42 cm, głębokość 40 cm , wysokość 63 cm, blat 209 cm, szafki stojące 79, 62, 42, głębokość 40 wysokość 81 cm, w blacie umywalka 1 komorowa szer. 40 cm oraz 2 komorowa szer. 80 cm Montaż musi być wykonany na miejscu, brak jest możliwości wniesienia dużych, złożonych elementów. Meble wykonane mają być z płyty meblowej. Nie istnieje możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający wybierze jednego Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru koloru wyposażenia, w zależności od przyjętej kolorystyki sal i pomieszczeń. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161420 Fri, 18 Jan 2019 12:07:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161420 <![CDATA[Dostawa i montaż łóżek hotelowych]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż łóżek hotelowych wraz z materacami https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161370 Fri, 18 Jan 2019 10:31:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161370 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mebli niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zadań w ramach projektu : TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161249 Thu, 17 Jan 2019 22:36:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161249 <![CDATA[Dostawa wyposażenia do Żłobka "Pierwsze Słówka" w Dominowie - meble i inne wyposażenie]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli oraz wyposażenia do Żłobka "Pierwsze Słówka" w Dominowie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14321 Thu, 17 Jan 2019 22:11:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14321 <![CDATA[dostawa i montaż mebli dla żłobka]]> Żłobek Niepubliczny "U 7 Krasnoludków" S.C. Małgorzata Koszuta Grażyna Rosa z siedzibą w Luboniu (62-030), ul. Buczka 21c, występuje z zapytaniem ofertowym na dostawe wyposażenia żłobka na potrzeby projektu realizowanego w Żłobku Niepublicznym "U 7 Krasnoludków" w Luboniu. Zakup usługi realizowany będzie w ramach projektu pt. „Nowe miejsca opieki w żłobku "U 7 Krasnoludków”” nr RPWP.06.04.01-30-0058/18, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14319 Thu, 17 Jan 2019 19:13:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14319 <![CDATA[Dostawa regału na szkło]]> Dostawa regału na szkło. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161184 Thu, 17 Jan 2019 15:02:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161184 <![CDATA[Zakup i dostawa zestawów edukacyjnych klocków zawierających akumulatory w formie baterii, ładowarki i pojemniki” w celu realizacji projektu „Tu#programujeMY2"]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawów edukacyjnych klocków, akumulatorów w formie baterii, ładowarek i pojemników. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161070 Thu, 17 Jan 2019 11:12:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161070 <![CDATA[Dostawa wyposażenia pokoi]]> Dostawa wyposażenia pokoi w celu realizacji projektu pn. ZAJAZD „DLA CIEBIE” – nowa jakość usług turystycznych w Górach Świętokrzyskich realizowanego w ramach umowy nr RPSW.02.05.00-26-0093/17, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, Osi 2 Konkurencyjna Gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160571 Wed, 16 Jan 2019 14:54:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160571 <![CDATA[Wyposażenie dla pracowni szwalniczej w ramach projektu AS Aktywni społecznie - Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej, numer projektu: UDA-RPZP.07.02.00-32-K008-16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020- rok 2019.]]> Zamówienie obejmuje dostawę wyposażenia pracowni szwalniczej w ramach projektu AS Aktywni społecznie - Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej, numer projektu: UDA-RPZP.07.02.00-32-K008-16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 NINIEJSZE ZAMÓWIENIE ZOSTANIE ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU PARTNERSKIEGO, NA RZECZ PARTNERA "FUNDACJA PASJA, TARNOWO 1, 73-150 ŁOBEZ" KTÓRY W RAMACH NINIEJSZEGO ZAPYTANIA PEŁNI ROLĘ ZAMAWIAJĄCEGO https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14270 Wed, 16 Jan 2019 11:31:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14270 <![CDATA[zakup mebli do pokoju nauczycielskiego dla nowoutworzonego przedszkola w ramach realizowanego projektu pt. „Wesołe przedszkolaki ze Słociny” w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli do (zestawu szaf i szafek, stołów, krzeseł) pokoju nauczycielskiego dla nowoutworzonego przedszkola w ramach realizowanego projektu pt. „Wesołe przedszkolaki ze Słociny” w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostarczenie i rozładunek przedmiotu zamówienia oraz montaż asortymentu wymagającego montażu na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 6 do zaproszenia oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do zaproszenia. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wykonawca wykona samodzielnie rzeczywiste pomiary niezbędne do realizacji zadania. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 39150000-8 Różne meble i wyposażenie Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku użycia w zapytaniu ofertowym lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dalej „SOPZ” powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy użytemu w SOPZ towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w zapytaniu ofertowym lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w SOPZ. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w zapytaniu ofertowym lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160729 Tue, 15 Jan 2019 19:44:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160729 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17 wyposażenie warsztatów w Centrum Integracji Społecznej w Przychojcu na potrzeby realizacji projektu pn. „Razem na rynek pracy”]]> 1. Rodzaj zamówienia: dostawa. 2. Nazwa zamówienia: Meble i wyposażenie do Centrum Integracji Społecznej w Przychojcu w ramach projektu pn. „Razem na rynek pracy” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160613 Tue, 15 Jan 2019 13:25:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160613 <![CDATA[Dostawa foteli ergonomicznych dla stanowisk o charakterze pracy siedzącej]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa foteli ergonomicznych dla stanowisk o charakterze pracy siedzącej w ilości 45 sztuk zgodnie z opisem w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159676 Thu, 10 Jan 2019 13:02:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159676 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę fabrycznie nowego wyposażenia pochodzącego z bieżącej produkcji do Przedszkola Niepublicznego SMYKI w Sząbruku]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego wyposażenia pochodzącego z bieżącej produkcji w ramach realizacji projektu „Smyki na dobry start” realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zakres I – Urządzenie, programy. Zakres II – Wyposażenie. Zakres III – Meble. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159237 Tue, 08 Jan 2019 14:33:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159237