Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Meble https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Thu, 02 Apr 2020 15:50:57 +0200 <![CDATA[Meble]]> Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup, dostawę i montaż mebli. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29925 Tue, 31 Mar 2020 20:04:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29925 <![CDATA[Zakup i dostawa mebli i wyposażenia do Niepublicznego Żłobka "u Wojtusia" w Trzebownisku - Zapytanie ofertowe Nr 3/RPO/7.4/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli i wyposażenia (nowe, nieużywane, pełnowartościowe) do Niepublicznego Żłobka „u Wojtusia”, mieszczącego się w Trzebownisku (36-001) pod numerem 995, w podziale na dwie części: 1. Część I – meble (dotyczy mebli wykonanych z materiałów drewnopochodnych) + wyposażenie; 2. Część II – meble ze stali nierdzewnej, stanowiące wyposażenie rozdzielni posiłków. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241110 Tue, 31 Mar 2020 19:50:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241110 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mebli do DDP "Dom nad Potokiem"]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa mebli do DDP "Dom nad Potokiem" w ramach projektu pn.: „DDP "Dom nad Potokiem" Gminie Janowiec”: 1) Regał/witryna z półkami- 4szt. 2) Regał/witryna z półkami- 1 szt. 3) Komoda- 4szt. 4) Tapczan/łóżko jednoosobowe ze stelażem pod materac i materacem- 2szt. 5) Szafka przyłóżkowa- 2szt. 6) Szafa z półkami i bezuchwytowymi drzwiami przesuwnymi- 3szt. 7) Stolik z kwadratowym blatem na 4 nogach- 3szt. 8) Stolik z okrągłym blatem na 4 nogach- 1szt. 9) Fotel z eko-skóry- 4szt. 10) Krzesło biurowe z regulacją wysokości z eko-skóry- 2szt. 11) Krzesła (siedzisko i oparcie z ekoskóry)- 6szt. 12) Szafa słupek zamykana na kluczyk- 30szt. 13) Kanapa 3 osobowa z eko-skóry- 2szt. 14) Szafa ubraniowa dla personelu zamykana na kluczyk- 3szt. 15) Wieszak ścienny z 5 haczykami-1szt. 16) Szafka podumywalkowa- 2szt. 17) Stół z możliwością rozkładania- 5szt. 18) Krzesło z podłokietnikiem (siedzisko i oparcie z ekoskóry)- 35szt. 19) Meble do aneksu kuchennego- 1kpl. 20) Zlew dwukomorowy z baterią- nablatowy- 1szt. 21) Stół ogrodowy z blatem ze szkła hartowanego z parasolem i 6 krzesłami- 5kpl. 22) Wycieraczka pod drzwi z podgumowanym spodem- 3szt. Dostarczone meble muszą być gotowe do użytku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240840 Mon, 30 Mar 2020 18:25:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240840 <![CDATA[ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na Wykonanie aranżacji, wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do nowopowstałych placówek opiekuńczo-wychowawczych, zlokalizowanych w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 4c, w zakresie wykonania aranżacji, wykonania, dostawy i montażu mebli kuchennych, realizowany ramach Projektu „Nasz Nowy Dom – Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 i budżetu państwa.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aranżacji, wykonanie, dostawa i montaż mebli kuchennych, zgodnie ze specyfikacją podaną w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia. 2. Zamówienie realizowane w ramach Projektu „Nasz Nowy Dom – Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 i budżetu państwa. 3. W przypadku wskazania w dokumentacji postępowania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne –co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w OPZ. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w Zaproszeniu do złożenia oferty oraz Załącznikach do niego, Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego w Zaproszeniu do złożenia oferty oraz załącznikach w szczególności Opisem przedmiotu zamówienia-załącznik nr 1 6. Wykonawca wraz z dostawą przed odbiorem zobowiązuje się dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty w tym: dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów: certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, gwarancje-zgodnie z OPZ. 7. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym w celu sprawnej i terminowej realizacji zamówienia oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich trudnościach w realizacji przedmiotu zamówienia 8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie transportu i rozładunku przedmiotu zamówienia. 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia. 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 14. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających 15. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 39141400-6 Kuchnie do zabudowy 39143200-8 Meble do jadalni https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240847 Mon, 30 Mar 2020 12:13:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240847 <![CDATA[Zakup, dostawa i montaż zestawu mebli do siedziby Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny]]> „Zakup, dostawa i montaż zestawu mebli do siedziby Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia. Lp. Produkt Opis Ilość sztuk 1 Biurko O wymiarach 1600/800/1100 [szer./gł./wys.] 1 szt. 2 Stół O wymiarach 1400/700/730 [szer./gł./wys.] 12 szt. 3 Krzesło dostawne O wymiarach 505/560/800 [szer./gł./wys.] 40 szt. 4 Krzesło obrotowe O wymiarach 690/660/1200-1460 [szer./gł./wys.] 1 szt. 5 Witryna ekspozycyjna O wymiarach 800/420/1940 [szer./gł./wys.] 3 szt. 6 Witryna ekspozycyjna O wymiarach 800/420/1550 [szer./gł./wys.] 6 szt. 7 Szafka O wymiarach 800/420/1190 [szer./gł./wys.] 3 szt. 8 Biurko z kontenerem mobilnym O wymiarach 1600/800/735 [szer./gł./wys.] 2 szt. 9 Szafa aktowa O wymiarach 800/420/2025 [szer./gł./wys.] 1 szt. 10 Szafa ubraniowa O wymiarach 800/420/2025 [szer./gł./wys.] 3 szt. 11 Szafa aktowa O wymiarach 600/420/2025 [szer./gł./wys.] 2 szt. 12 Szafa aktowa O wymiarach 800/420/2025 [szer./gł./wys.] 3 szt. 13 Szafa aktowa O wymiarach 800/420/1275 [szer./gł./wys.] 1 szt. 14 Krzesło obrotowe O wymiarach 690/660/970-1110 [szer./gł./wys.] 4 szt. 15 Biurko do sekretariatu z kontenerem mobilnym O wymiarach 3180/780-350/1850 [szer./gł./wys.] 1 szt. 16 Szafa aktowa O wymiarach 800/400/735 [szer./gł./wys.] 2 szt. 17 Szafa aktowa O wymiarach 800/420/2025 [szer./gł./wys.] 1 szt. 18 Witryna ekspozycyjna O wymiarach 800/420/2025 [szer./gł./wys.] 1 szt. 19 Sofa biurowa O wymiarach 1940/655/760 [szer./gł./wys.] 2 szt. 20 Stół O wymiarach 652/505/670 [szer./gł./wys.] 2 szt. 21 Biurko z kontenerem mobilnym O wymiarach 1600/800/735 [szer./gł./wys.] 1 szt. 22 Szafa aktowa O wymiarach 1200/420/915 [szer./gł./wys.] 1 szt. 23 Stół O wymiarach 1400/800/735 [szer./gł./wys.] 1 szt. 24 Sofa biurowa O wymiarach 500/600/870 [szer./gł./wys.] 4 szt. 25 Witryna wisząca (gablota) O wymiarach 900/65/800 [szer./gł./wys.] 3 szt. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów mebli określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w zakresie +/- 5% (z wyłączeniem podanych grubości oraz przekrojów materiałów, gdzie wymiary te określa się jako minimalne) chyba, że w treści opisu podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240030 Fri, 27 Mar 2020 17:20:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240030 <![CDATA[Dostawa mebli kuchennych wraz z montażem]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli kuchennych do apartamentu, wykonanych pod wymiar. 2. Opis przedmiotu zamówienia z informacją o ilości szatek i ich orientacyjnych wymiarach został zawarty w załączniku nr 1. 3. Wspólny słownik zamówień: a) CPV – 39141400-6 Kuchnie do zabudowy; b) CPV 39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240380 Wed, 25 Mar 2020 18:32:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240380 <![CDATA[Wyposażenie dziennego domu pomocy w Szostakowie]]> a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż wyposażenia Dziennego Domu Pomocy na potrzeby realizacji Projektu. b) Na przedmiot zamówienia składa się: (1) Pochwyty dla osób niepełnosprawnych (wraz z montażem pochwytów dla osób niepełnosprawnych: uchylny przy sedesie -2szt, uchylny przy umywalce - 2szt) - 1 kpl. (2) Lodówka - 1 szt. (3) Rzutnik - 1 szt. (4) Ekran projekcyjny na statywie - 1 szt. (5) Komputer typu laptop wraz z peryferiami - 1 szt. (6) Telewizor (typu SMART) - 1 szt. (7) Biurko - 1 szt. (8) Krzesło obrotowe - 1 szt. (9) Stolik kwadratowy - 2 szt. (10) Stół kuchenny jako roboczy – 1 szt. (11) Krzesło dla seniora - 1 szt. (12) Kozetka – 2 szt. (13) Materac do ćwiczeń – 2 szt. (14) Rowerek stacjonarny – 1 szt. (15) Drabinki rehabilitacyjne – 2 szt. (16) Urządzenie do rehabilitacji kończyn górnych – 1 szt. (17) Zestaw wypoczynkowy (rogówka, stolik kawowy) – 1 szt. (18) Szafa biurowa na dokumenty i podręczne rzeczy – 1 szt. (19) Tapczany – 2 szt. c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240117 Tue, 24 Mar 2020 11:55:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240117 <![CDATA[Zakup i dostawa mebli oraz wyposażenia w ramach projektu "Lepsze jutro II" Zadanie 3. Integracja społeczna]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli oraz wyposażenia niezbędnych do prowadzenia zajęć w Punktach Aktywizacji Społeczno-Zawodowej zlokalizowanych w Zielonej Górze i powiecie zielonogórskim. Dostawy mebli oraz wyposażenia wymienionego w Szczegółowym opisie zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 Zapytania ofertowego będą odbywały bezpośrednio do wyznaczonych Punktów Aktywizacji Społeczno-Zawodowej. Zadanie 3. projektu "Lepsze jutro II" realizowane jest przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239928 Tue, 24 Mar 2020 10:25:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239928 <![CDATA[Zakup sofy stanowiącej wyposażenie budynku dworca autobusowego MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu]]> Przedmiotem zamówienia jest: "Zakup sofy stanowiącej wyposażenie budynku dworca autobusowego MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokument "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239745 Fri, 20 Mar 2020 14:49:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239745 <![CDATA[Wykonanie i dostawa mebli do budynku pensjonatowego w miejscowości Polańczyk.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa mebli do budynku pensjonatowego w miejscowości Polańczyk. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29542 Thu, 19 Mar 2020 20:21:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29542 <![CDATA[Dostawa stołów rehabilitacyjnych dla NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o.]]> Dostawa stołów rehabilitacyjnych dla NZOZ Szpital im. prof. Z.Religi w Słubicach Sp. z o.o. W RAMACH PROJEKTU „SPRAWNY POWIAT - REHABILITACJA AKTYWNYCH ZAWODOWO”, WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – LUBUSKIE 2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239500 Thu, 19 Mar 2020 13:04:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239500 <![CDATA[Realizacja usługi dostawy i montażu mebli oraz koszy w ramach projektu pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Wakacyjny składającego się z Rodzinnego Parku Rekreacyjnego i Parku Sensorycznego”, gmina Hajnówka, dz. nr 547/15 i 547/16]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi dostawy i montażu mebli oraz koszy w ramach projektu pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Wakacyjny składającego się z Rodzinnego Parku Rekreacyjnego i Parku Sensorycznego”, gmina Hajnówka, dz. nr 547/15 i 547/16. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239371 Wed, 18 Mar 2020 18:12:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239371 <![CDATA[Dostawa mebli kuchennych do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Knurowie]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Knurowie, dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego „Nadzieja" Diana Nabrdalik i Tomasz Łopusiewicz spółka jawna, w związku z realizacji projektu współfinansowanego w ramach RPO WSL pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej w Knurowie. Niniejsze postępowanie stanowi jedną z pięciu części zamówienia na wyposażenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Kurowie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238498 Thu, 12 Mar 2020 21:26:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238498 <![CDATA[Dostawa mebli do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Knurowie]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Knurowie, dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego „Nadzieja" Diana Nabrdalik i Tomasz Łopusiewicz spółka jawna, w związku z realizacji projektu współfinansowanego w ramach RPO WSL pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej w Knurowie. Niniejsze postępowanie stanowi jedną z pięciu części zamówienia na wyposażenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Kurowie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238496 Thu, 12 Mar 2020 21:10:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238496 <![CDATA[Zamówienie nr 92/2020]]> Celem zamówienia 92/2020 jest zakup i dostawa szafoschodów ze stali czarnej i drewna stanowiących element zabudowy prototypów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238152 Wed, 11 Mar 2020 13:17:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238152 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2020 - Stelaże do piętrowania beczek – 150 szt.]]> Zakup linii technologicznej jest niezbędny do realizacji projektu, jako że jest ona obligatoryjnym elementem do rozpoczęcia produkcji w oparciu o własną technologię, która będzie wdrażana w ramach projektu. Linia technologiczna będzie wykorzystana w celu wdrożenia innowacyjnego procesu produkcji piw kwaśnych i dzikich. Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy jedynie jednego elementu wspomnianej wyżej linii technologicznej, a mianowicie: Stelaży do piętrowania beczek dębowych – 150 sztuk. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1237578 Mon, 09 Mar 2020 12:45:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1237578