Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Druk https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 20 Mar 2019 12:00:59 +0100 <![CDATA[OMGGS/ZO/08/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa biletów wstępu i/lub wejściówek przeznaczonych dla uczestników kampanii Rowerowy Maj w miastach i gminach biorących udział w projekcie „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMGGS” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16177 Wed, 20 Mar 2019 09:40:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16177 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/MSNZ/2019 z dnia 19.03.2019]]> Przedmiotem zapytania jest wykonanie i dostawa materiałów promujących szkolnictwo zawodowe, dla szkół i placówek oświatowych objętych projektem „Mielec stawia na zawodowców”, który jest finansowany z RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Działanie 9.4. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174407 Tue, 19 Mar 2019 22:04:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174407 <![CDATA[Opracowanie projektu, składu, łamania, druku oraz dostawy materiałów drukowanych na potrzeby Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu, skład, łamanie, druk oraz dostawa materiałów drukowanych na potrzeby Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 1) Ulotki - 2000 szt. w 4 projektach opracowanych przez Wykonawcę (4 x 500 szt.) 2) Gazetka konferencyjna 300 szt. w 2 projektach opracowanych przez Zamawiającego (2 x 150 szt.) 3) Kalendarz trójdzielny 300 szt. projekt opracowany przez Wykonawcę (1 x 300 szt.) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173622 Fri, 15 Mar 2019 15:11:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173622 <![CDATA[Sprzedaż wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP): 03/POIR/2019]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów, tuszy i innych materiałów eksploatacyjnych - fabrycznie nowych i opakowanych hermetycznie, w sposób chroniący kasetę z tonerem/tuszem po wyjęciu z opakowania zewnętrznego (posiadających opakowanie wewnętrzne), nieregenerowanych, nieużywanych, nie poddanych procesowi ponownego napełniania, demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów, nieuszkodzonych i oryginalnie zapakowanych, wymienionych w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz cenowy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia. 3. Dodatkowe informacje na temat zakresu i sposobu wykonania zamówienia oraz przewidywane istotne zmiany postanowień zawartej umowy, zawarte są w Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego – Istotne postanowienia umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany dostarczonych produktów równoważnych na oryginalne w przypadku, gdy produkty równoważne posiadają tego rodzaju wadę lub wady, że ich wydajność, jakość lub niezawodność niekorzystnie odbiegają od wymagań producenta urządzenia, powodują nieprawidłowe działanie urządzenia lub uszkodzenie urządzenia, w którym mają być lub są stosowane. Wszelkie koszty takiej wymiany pokrywa Wykonawca. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173497 Fri, 15 Mar 2019 11:13:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173497 <![CDATA[Dostawa książek do Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych DPF20-27]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie i dostawie podręczników na potrzeby kształcenia w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych. CZĘŚĆ I Postępowania wykaz podręczników z kwalifikacji A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych: 1.) Tytuł: Adobe Photoshop CC. Oficjalny podręcznik. Wydanie II. Autor: Adobe Creative Team Wydawnictwo: Helion ISBN: 978-83-283-4744-1 2.) Tytuł: Adobe Illustrator CC. Oficjalny podręcznik. Wydanie II. Autor: Adobe Creative Team Wydawnictwo: Helion ISBN: 978-83-283-4767-0 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173024 Thu, 14 Mar 2019 11:40:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173024 <![CDATA[USŁUGA ZAKUPU, NADRUKU LOGOTYPÓW I DOSTAWY 200 szt. KOSZULEK Z LOGOTYPAMI przeznaczonych do wsparcia działań projektowych, prowadzonych w ramach projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” (UDA-RPPD.02.05.00-20-0010/17-00)]]> Przedmiotem zamówienia jest : usługa zakupu, nadruku i dostawy koszulek z logotypami (200 szt.) Elementy przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku i wykonane według specyfikacji. Szczegółowy przedmiotu zamówienia (specyfikacja) znajduje się w tabeli przedstawionej poniżej. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony na adres siedziby Zamawiającego w formie gotowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173122 Thu, 14 Mar 2019 08:01:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173122 <![CDATA[zapytanie ofertowe BB/2/2019 zakup podręczników]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do 100 kompletów materiałów dydaktycznych do nauki: języka angielskiego i niemieckiego dla Uczestniczek/Uczestników projektu „Bez b@rier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego”. 2. Przez komplet rozumie się zestaw podręcznik + ćwiczenia dla danego języka na danym poziomie biegłości językowej dla 2 semestrów nauki (2 semestry po 60 godzin lekcyjnych), niezależnie od tego z ilu tomów komplet się składa. Szczegóły w zapytaniu ofertowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172959 Wed, 13 Mar 2019 13:19:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172959