Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Druk https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Mon, 20 May 2019 20:34:40 +0200 <![CDATA[Zakup wraz z dostawą materiałów do przygotowania i prowadzenia zajęć pozalekcyjnych informatyka i druk 3D dla szkół podstawowych Gminy Wiązów w ramach projektu nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup wraz z dostawą wkładu drukującego - filament do przygotowania i prowadzenia zajęć pozalekcyjnych informatyka i druk 3D dla szkół podstawowych Gminy Wiązów w ramach projektu nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów. Opis: wkład drukujący PLA diameter 1.75 mm, dla drukarek 3D model Finder – 1 kg szpule. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184590 Mon, 13 May 2019 11:33:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184590 <![CDATA[„Dostawa drukarki 3D”]]> III. Opis przedmiotu Zapytania ofertowego: 1. Przedmiot postępowania obejmuje dostawę drukarki 3 D. 2. Dostawca zrealizuje zamówienie na podstawie Specyfikacji Technicznej. 3. Od Dostawców oczekuje się starannego zapoznania się ze Specyfikacją Techniczną. 4. Specyfikacja Techniczna stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego. UWAGA: Drukarka 3D musi spełniać minimalne parametry opisane w Specyfikacji technicznej stanowiącej zał. nr 4 do zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, przy czym udowodnienie równoważności rozwiązań informatycznych leży po stronie oferenta na etapie składania ofert. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184239 Thu, 09 May 2019 21:34:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184239 <![CDATA[Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Implementacja innowacyjnego procesu technologicznego w celu poszerzenia oferty firmy MAL-PAK”]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowej bezzębatkowej fleksograficznej maszyny drukarskiej z centralnym cylindrem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17535 Fri, 26 Apr 2019 15:31:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17535