Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Druk https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 18 Feb 2020 13:23:50 +0100 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 1/KS/JO/2020 na dostawę materiałów dydaktycznych]]> 1. Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy na dostarczenie materiałów dydaktycznych – książek do nauki języka angielskiego, dla Uczestników Projektu „Czas na nowe KOMPETENCJE!” nr RPSL.11.04.01-24-0053/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233020 Fri, 14 Feb 2020 10:44:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233020 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP DRUKARKI 3D OZNACZENIE SPRAWY 15/2020/21/TL]]> Przedmiot zamówienia stanowi dostawa Drukarki 3D [1 szt.] Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO 15 2020 21 TREKO LASER_drukarka_3D" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232708 Wed, 12 Feb 2020 23:31:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232708 <![CDATA[Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem maszyny drukującej offsetowej o formacie B1]]> Przedmiotem postępowania jest dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 1 sztuki maszyny drukującej offsetowej o formacie B1. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231543 Tue, 11 Feb 2020 16:15:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231543 <![CDATA[Zapytanie ofertowe znak 06/ZO/0A02/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa: • zestawów nieużywanych podręczników (teoretycznych i ćwiczeniowych), wydanie papierowe/drukowane, niezbędnych do nauki języka niemieckiego w wymiarze 60 godzin dydaktycznych dla 100 uczestników szkoleń (uczestnikami szkoleń są osoby dorosłe) na różnych poziomach zaawansowania tj. dla poziomów A1-C2 (wymagany jest zestaw: podręcznik teoretyczny z płytą CD plus podręcznik ćwiczeniowy dla każdej z osób) w ramach powyżej opisanego projektu realizowanego na terenie województwa śląskiego w terminie od 1.07.2018 do 30.06.2020. Na pisemny wniosek Zamawiającego – także w/w zestawów podręczników dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. dla osób słabowidzących, niewidomych). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232069 Mon, 10 Feb 2020 18:26:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232069