Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi inne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 29 Jan 2020 20:33:35 +0100 <![CDATA[Świadczenie usług w zakresie pracy MANAGERA INKUBACJI dla startupów będących uczestnikami projektu „Platforma startowa IDEALIST”- postępowanie nr 94]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie pracy MANAGERA INKUBACJI dla startupów będących uczestnikami projektu „Platforma startowa IDEALIST” (nr projektu: POPW.01.01.01- 06-0002/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229843 Wed, 29 Jan 2020 17:52:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229843 <![CDATA[Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w celu zakupu i zainstalowania infrastruktury do ładowania autobusów elektrycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Elektromobilna komunikacja miejska w Czechowicach-Dziedzicach”.]]> Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w celu zakupu i zainstalowania infrastruktury do ładowania autobusów elektrycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Elektromobilna komunikacja miejska w Czechowicach-Dziedzicach”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28198 Wed, 29 Jan 2020 17:33:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28198 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 1/9604/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zamówienia na „Zakup specjalistycznych usług doradczych i eksperckich na rzecz MŚP” dla BTM Innovations sp. z o.o.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakontraktowanie świadczenia specjalistycznych usług inkubacyjnych oraz akceleracyjnych na rzecz MŚP. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229838 Wed, 29 Jan 2020 17:25:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229838 <![CDATA[dostawa usługi organizacji udziału w targach]]> Przedmiotem zapytania jest ORGANIZACJA UDZIAŁU W TARGACH IBERZOO MADRYT 2020 Względem przedmiotu oferty oczekuje się następującego zakresu: * wynajęcie powierzchni wystawienniczej – 16 m 2. Akceptowalne lokalizacje stoiska: stoisko narożne lub środkowe dobrze widoczne. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaakceptowania stoiska w ten sposób, że już wyłoniony Wykonawca wskaże opcje dostępnych stoisk Zamawiającemu do samodzielnego wyboru. * projekt i wykonanie zabudowy 16-metrowego stoiska według następujących wytycznych dotyczących wizualizacji: - stoisko narożne o wymiarach 4m x 4m o jednym lub dwóch otwartych bokach - ściany stoiska o wysokości 2,5m, podświetlane - lada wolnostojąca z logo firmy PETS DOLFOS - kolory stoiska odpowiadające kolorom firmowym PETS DOLFOS - 1 duży stolik i 4 krzesła - motto firmy w jęz. angielskim wydrukowane w dowolnym miejscu na stoisku - logotypy zgodne z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności i Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. * organizacja podróży 3 przedstawicieli Zamawiającego przez 4 doby, tj. ich podróży (lot z Warszawy), zakwaterowania w Madrycie w hotelu o standardzie minimum 3 gwiazdki oddalonym maksymalnie 10 km od miejsca imprezy targowej * wpis do katalogu targowego * transport eksponatów * obsługę techniczną stoiska * usługę tłumaczenia etykiet * logotypy zgodne z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności i Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. * wykonanie usługi doradczej związanej z wyszukaniem i doborem partnerów na rynku Belgii. W ramach usługi wymaga się: wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy partnerów handlowych oraz przygotowania ofert współpracy. Przygotowania do negocjacji handlowych pod kątem produktów Pets Dolfos w Belgii. Wymaga się, że wykonawca wyszuka i wyselekcjonuje 8 potencjalnych klientów dla produktów Pets Dolfos w Belgii, stworzy ich listę w oparciu o przyjęte kryteria selekcji potencjalnych kontrahentów, a następnie sprawdzi ich wiarygodność. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28236 Wed, 29 Jan 2020 16:43:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28236 <![CDATA[Organizacja misji, targów, konferencji w projekcie Internacjonalizacja firm z sektora kosmicznego]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja 7 misji gospodarczych do Meksyku, Brazylii, Ukrainy, Rumunii, Izraela, Kanady, Australii, 9 targów do 2x Brazylii, 2x Meksyku, Ukrainy, Izrael, Kanady, Rumunii, Australii, 9 konferencji do 2x Brazylii, 2x Meksyku, Ukrainy, Izrael, Kanady, Rumunii, Australii dla 12 uczestników projektu w ramach Mazowieckiego Klastra ICT - Krajowego Klastra Kluczowego w ramach realizacji projektu: „Internacjonalizacja firm z sektora kosmicznego” o numerze POIR.02.03.03-14-0006/18 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229832 Wed, 29 Jan 2020 16:41:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229832 <![CDATA[Organizacja i prowadzenie zajęć warsztatowych dla uczestników Klubu Seniora]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i prowadzenie zajęć warsztatowych dla uczestników Klubu Seniora; które będą realizowane w okresie luty 2020 – sierpień 2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229827 Wed, 29 Jan 2020 16:19:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229827 <![CDATA[Wynajem powierzchni na potrzeby organizacji 11. Forum Rozwoju Mazowsza]]> Przedmiotem zamówienia jest wynajem przestrzeni konferencyjno-wystawienniczej o łącznej powierzchni minimalnie 2500 m2, a maksymalnie 4000 m2, na potrzeby organizacji dwudniowej imprezy dla minimum 2000 osób, a maksymalnie 3500 osób, przy czym w jednym czasie w wydarzeniu będzie uczestniczyło maksymalnie 950 osób. Obiekt zostanie wynajęty przez Zamawiającego na 3 doby (1 doba montażowa/demontażowa + 2 dni eventowe). Wynajęta powierzchnia/obiekt zapewniony przez Wykonawcę musi znajdować się na terenie Warszawy, ale nie dalej niż 15 kilometrów od Dworca Centralnego w Warszawie - licząc od Al. Jerozolimskie 54 Warszawa za pomocą portali umożliwiających pomiar odległości (tj. www.targeo.pl, www.maps.google.pl lub podobnych, odległość mierzona w sposób odzwierciedlający faktyczną drogę jaką należy pokonać z Dworca Centralnego do zaproponowanego obiektu, a nie odległość mierzoną w linii prostej). Przestrzeń zapewniona przez Wykonawcę musi mieć charakter wystawienniczy, biznesowy, targowy o neutralnym wykończeniu wnętrza. Usługi - usługi inne Wyłonienie Wykonawcy, który wynajmie powierzchnię zgodną z wymaganiami Zamawiającego niezbędną do realizacji 11. Forum Rozwoju Mazowsza. Przedmiotem zamówienia jest wynajem przestrzeni konferencyjno-wystawienniczej - zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do ogłoszenia. 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne. Termin: 6-8.10.2020 r. Wynajem powierzchni na 3 dni (montaż- I dnia od godziny 24:00, wydarzenie dwudniowe, demontaż drugiego dnia eventu do godz. 23:59). Realizacja musi być zapewniona w dni robocze, w następujących dniach tygodnia: wtorek- montaż, środa i czwartek- realizacja wydarzenia, oraz w czwartek po zakończeniu wydarzenia- demontaż. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229812 Wed, 29 Jan 2020 15:26:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229812 <![CDATA[Zakup kompleksowej usługi organizacji udziału Zamawiającego w imprezie targowej]]> Kompleksowa usługa powinna obejmować co najmniej: a) zagwarantowanie dojazdu – środek transportu samolot (bilety lotnicze) do i z kraju docelowego dwum pracownikom Zamawiającego w terminach umożliwiających uczestnictwo w wydarzeniu (zgodnie z oficjalnym programem wydarzenia); b) zakwaterowanie/nocleg w hotelach o standardzie 3-gwiazdkowym ( i ewentualnie niezbędne noclegi w trakcie dojazdu, tj. zakwaterowanie/nocleg pracowników Zamawiającego dzień przed i dzień po targach – gdy jest to niezbędne ze względu na ramy czasowe trwania targów); - TARGI FHA Singapur – 31.03 – 03.04.2020 - łącznie 5 noclegów dla 2 osób; - TARGI GULFOOD MANIFACTURING Dubaj – 3.11 – 5.11.2020 r. 2020 roku łącznie 4 noclegi udział 2 osób; - TARGI SEOUL FOOD & HOTEL Seoul , 19-22 maj 2020 łącznie 5 noclegów udział 2 osób c) wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje/obiadokolacje, w zależności od załączonego programu wydarzenia), i ewentualne wyżywienie pracowników Zamawiającego jeden dzień przed i jeden dzień po targach ( w przypadku, gdy jest to niezbędne ze względu na ramy czasowe trwania targów); d) wynajem powierzchni wystawienniczej ( o powierzchni min.12m2), zabudowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa Zamawiającego w targach ( w tym m.in. projekt zabudowy stoiska kolorystyką i charakterem nawiązujący do linii produktów oferowanych przez Zamawiającego, montaż, demontaż stoiska, podłączenie i zużycie mediów); e) ubezpieczenie osób uczestniczących; f) opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz; g) transport i spedycję eksponatów (200 kg.) wraz z ubezpieczeniem i odprawa celną w związku z udziałem w targach; h) wpis do katalogu targowego, opłaty rejestracyjne, reklamę w mediach targowych; i) przygotowanie i druk materiałów promocyjnych (folderów/katalogów- ma. 10 stron A4) w ilości łącznie 1000 sztuk (po 500 na imprezę) w wersji papierowej oraz koszty związane z tłumaczeniem treści ww. materiałów- język angielski; j) usługi tłumacza; k)wstęp na teren targów i wystaw; l) przygotowania terminarza spotkań w ramach wydarzenia z dobranymi partnerami biznesowymi; l) koszty uczestnictwa 2 pracowników Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229800 Wed, 29 Jan 2020 14:55:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229800 <![CDATA[Przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy (obszar Legnica – grupa 10)]]> Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - WAPP Legnica gr. 10 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229797 Wed, 29 Jan 2020 14:46:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229797 <![CDATA[Organizacja misji, targów oraz konferencji dla przedsiębiorców z Mazowieckiego Klastra ICT]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja 6 misji gospodarczych do Chin, Japoni, USA, Libanu, Ghany i Nowej Zelandii, 9 targów do 2xChin, 2xJaponii, 2x USA, Libanu, Ghany i Nowej Zelandii, 9 konferencji do 2x Chin, 2x Japonii, 2xUSA, Libanu, Ghany i Nowej Zelandii dla 12 uczestników projektu w ramach Mazowieckiego Klastra ICT - Krajowego Klastra Kluczowego w ramach realizacji projektu: „Internacjonalizacja Mazowieckiego Klastra ICT w branży energetycznej” o numerze POIR.02.03.03-14-0005/18 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229794 Wed, 29 Jan 2020 14:41:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229794 <![CDATA[Przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy (obszar Jawor – grupa 9)]]> Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - WAPP Jawor gr. 9 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229791 Wed, 29 Jan 2020 14:38:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229791 <![CDATA[Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Design modernistycznego wykończenia kominków według unikalnego wzornictwa z wykorzystaniem surowców naturalnych szansą na wzrost konkurencyjności firmy”]]> Usługi projektowania https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28231 Wed, 29 Jan 2020 14:34:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28231 <![CDATA[Przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy (obszar Legnica – grupa 8)]]> Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - WAPP Legnica gr. 8 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229786 Wed, 29 Jan 2020 14:29:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229786 <![CDATA[Przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy (obszar Wałbrzych – grupa 7)]]> Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - WAPP Wałbrzych gr. 7 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229785 Wed, 29 Jan 2020 14:25:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229785 <![CDATA[Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej oraz edukacyjnej wraz z dostawą i dystrybucją gadżetów dla projektu „CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ARKA”]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej dla projektu „Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA”. 2) Wykonawca przeprowadzi kampanię informacyjno-promocyjną mająca na celu popularyzację Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA oraz prowadzi działania informacyjne skierowane do mieszkańców i turystów. Kampania realizowana ma być zgodnie z wytycznymi RPO WSL 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229783 Wed, 29 Jan 2020 14:23:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229783 <![CDATA[Realizacja interaktywnych zajęć językowych w formie warsztatów i przedstawień w języku angielskim w ramach projektu „Interaktywnie zintegrowani” nr RPMA.10.01.01-14-b880/18.]]> Realizacja interaktywnych zajęć językowych w formie warsztatów i przedstawień w języku angielskim w ramach projektu „Interaktywnie zintegrowani” nr RPMA.10.01.01-14-b880/18. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229346 Wed, 29 Jan 2020 14:19:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229346 <![CDATA[Przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy (obszar Wałbrzych – grupa 6)]]> Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - WAPP Wałbrzych gr. 6 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229784 Wed, 29 Jan 2020 14:19:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229784 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr DZPR.ZJ.2321.1.2020 na opracowanie merytoryczne i graficzne, wydruk, kolportaż oraz wydanie bezpłatnego dodatku do gazety o zasięgu wojewódzkim pn. „Regionalny Biuletyn Informacyjny o Ekonomii Społecznej”]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu merytorycznym i graficznym, wydruku, kolportażu oraz wydaniu bezpłatnego dodatku do gazety o zasięgu wojewódzkim pn. „Regionalny Biuletyn Informacyjny o Ekonomii Społecznej”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229782 Wed, 29 Jan 2020 14:14:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229782 <![CDATA[Realizacja i przygotowanie materiału programowego z przeznaczeniem do emisji w telewizji na temat projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i produkcja materiału programowego na temat projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” wraz z emisją w telewizji w programie lokalnym sieci kablowej w Mławie. Optymalizacja i dostosowanie materiałów programowych zgodnie ze standardami technicznymi dla telewizji w technice obrazu HD. Materiał informacyjno-promocyjny będzie emitowany 1 raz dziennie w prime time przez 7 dni, po głównych wydaniach wiadomości lokalnych w okresie między 12.02-19.02.2020 roku Stacja telewizyjna – nadawca spełniający wymogi art. 4 pkt 3 lit. g, h Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) która będzie emitowała audycję musi mieć zasięg lokalny na terenie Miasta Mława. Czas trwania przygotowanego materiału, audycji min. 40 s. Materiał informacyjno-promocyjny przygotowany na podstawie scenariusza będzie elementem kampanii promującej projekt pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji ostatecznej wersji materiału przed jego wyemitowaniem. Wykonawca sam zapewnia scenariusz opracowany według przekazanych informacji, potrzebny sprzęt, lektora, rekwizyty niezbędne do realizacji scenariusza oraz fotografie lub ujęcia filmowe. Koncepcja powinna uwzględniać sugestie Zamawiającego, przedkładane na etapie realizacji wybranej oferty. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28226 Wed, 29 Jan 2020 13:53:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28226 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr ZAM-1/2020 dla wyboru Inżyniera Kontraktu pełniącego usługę nadzoru budowlanego nad inwestycją pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją umowy o roboty budowlane, zwanej w dalszej treści również „Zadaniem głównym”, której przedmiotem jest wykonanie Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kościerzynie, zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz decyzją Starosty Kościerskiego Nr AB.6740.593.4.2015 z dnia 10 listopada 2015 roku zatwierdzającą projekt budowlany i wydającą pozwolenie na budowę. Zadaniem Wykonawcy niniejszej usługi będzie również nadzór nad rozruchem nowych urządzeń i procesów technologicznych na oczyszczalni ścieków, właściwe ich powiązanie z istniejącą technologią oczyszczania ścieków, a także ocena posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji i specyfikacji do przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy na Zadanie główne, z wymogiem zgłoszenia Zamawiającemu konieczności korekty w przypadku wykrytych niespójności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229495 Wed, 29 Jan 2020 13:34:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229495 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2.3.5/POIR/2020 USŁUGI INNE - DORADCZE (Opracowanie nowego projektu wzorniczego)]]> Przedmiotem zamówienia są usługi (usługi inne - doradcze) związane z kompleksowym procesem projektowania tj. przeprowadzenie pogłębionej syntezy i analizy danych wraz z wyznaczeniem kierunków działań. Zakres usług doradczych obejmuje: • Stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego, • Opracowanie projektów nowych produktów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229753 Wed, 29 Jan 2020 13:11:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229753 <![CDATA[INKUBACJA JAJ KULIKA WIELKIEGO]]> Przedmiotem zamówienia jest inkubacja jaj kulika wielkiego zbieranych przez Wykonawcę czynnej ochrony lęgów kulika wielkiego w ostoi Dolina Środkowej Warty i Pradolina Warszawsko-Berlińska w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0019/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego – etap I”. Wykonanie usługi polega w szczególności na: - umieszczeniu na czas prowadzenia inkubacji na terenie posesji, do której użytkowania Wykonawca usługi posiada prawo, dostarczonego przez Zamawiającego inkubatora przeznaczonego do inkubacji jaj kulika wielkiego wraz z systemem zasilania awaryjnego inkubatora (akumulator i przetwornica); - przetrzymywaniu inkubatora w suchym, przewiewnym miejscu zapewniającym prawidłową pracę inkubatora i użytkowaniu inkubatora zgodnie z dołączoną do niego instrukcją obsługi; - sprawowaniu nadzoru nad ciągłym, prawidłowym działaniem inkubatora oraz parametrami inkubacji jaj zgodnie z instrukcją przesłaną w załączniku; - ścisłej współpracy z Wykonawcą ochrony czynnej lęgów kulika wielkiego, który dostarczać będzie jaja do inkubacji oraz odbierać jaja w momencie klucia piskląt. Dla Doliny Środkowej Warty i Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej Wykonawcą jest Avian Jakub Glapan, ul. Tetmajera 14/1, 64-920 Piła. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229746 Wed, 29 Jan 2020 12:53:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229746 <![CDATA[C: ,,Konsultacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym w sprawie opracowania dokumentacji modyfikacji kierunku ,,Chemia’’ I stopnia’’]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy zadania „Dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych”, w ramach projektu pt.: „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”, a tym samym przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, nr wniosku POWR.03.05.00-00-z301/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229742 Wed, 29 Jan 2020 12:40:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229742 <![CDATA[Wybór Wykonawcy usługi w zakresie wykonania projektu i wynajmu elementów zabudowy stoiska wystawienniczego na targi Euroshop Duesseldorf 16-20.02.2020]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i wynajem elementów zabudowy stoiska wystawienniczego narożnego o powierzchni 15m2 (6x2,5m) na targi Euroshop Duesseldorf 16-20.02.2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28220 Wed, 29 Jan 2020 12:37:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28220 <![CDATA[Protokół z postępowania wyboru wykonawcy - do zapytania 01/2020]]> nie dotyczy - Protokół z postępowania wyboru wykonawcy - do zapytania 01/2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28219 Wed, 29 Jan 2020 12:32:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28219 <![CDATA[Usługi lekarza specjalisty w dziedzinie geriatrii dla Dziennego Domu Opieki Medycznej w Pałecznicy]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie personelu medycznego (lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii) na potrzeby funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Medycznej. Przedmiot zamówienia obejmuje zatrudnienie na umowę cywilno-prawną w okresie realizacji Projektu tj. do 30 czerwca 2021 r. lekarza specjalisty w dziedzinie geriatrii - w wymiarze ok. 20 godzin na miesiąc. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229737 Wed, 29 Jan 2020 12:30:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229737 <![CDATA[B: ,,Konsultacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym w sprawie opracowania dokumentacji modyfikacji kierunku ,,Chemia’’ I stopnia’’]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy zadania „Dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych [Moduł 1]”,w ramach projektu pt.: „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”, a tym samym przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, nr wniosku POWR.03.05.00-00-z301/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229735 Wed, 29 Jan 2020 12:23:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229735 <![CDATA[A: ,,Konsultacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym w sprawie opracowania dokumentacji modyfikacji kierunku ,,Chemia’’ I stopnia’’]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy zadania „Dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych [Moduł 1]”,w ramach projektu pt.: „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”, a tym samym przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, nr wniosku POWR.03.05.00-00-z301/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229732 Wed, 29 Jan 2020 12:13:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229732 <![CDATA[Zapytanie ofertowe z dn. 29.01.2020 r.]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest zorganizowanie wyjazdu i uczestnictwa w XVIII Convención y Feria Internacional Informática Hawana 202 dla 8 uczestników projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229729 Wed, 29 Jan 2020 12:09:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229729 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/2020/KN]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania materiałów i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu pt. WySPA Kreatywnych Nauczycieli na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w II semestrze prowadzonych ze w języku polskim na WSPA w Lublinie w ciągu II semestru nauki. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229718 Wed, 29 Jan 2020 11:35:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229718 <![CDATA[Usługa świadczenia usługi telekomunikacyjnej w sieci mobilnej, na korzystanie z sieci komórkowej przez 36 miesięcy, realizującej swoje usługi na terenie Polski z przypisanymi 20 numerami telefonów i z 20 aparatami telefonicznymi zamówienie realizowane w ramach w projektu pn. „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym i ich opiekunom” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014– 2020 Osi Priorytetowej RPOP.08.00.00 Integracja Społeczna Działanie RPOP.08.01.00 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych]]> Usługa świadczenia usługi telekomunikacyjnej w sieci mobilnej, na korzystanie z sieci komórkowej przez 36 miesięcy, realizującej swoje usługi na terenie Polski z przypisanymi 20 numerami telefonów i z 20 aparatami telefonicznymi zamówienie realizowane w ramach w projektu pn. „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym i ich opiekunom” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014– 2020 Osi Priorytetowej RPOP.08.00.00 Integracja Społeczna Działanie RPOP.08.01.00 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229711 Wed, 29 Jan 2020 11:18:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229711 <![CDATA[Wykonanie i wdrożenie platformy e-BOK]]> Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie e-portalu (opracowanie strony www). a. Opracowanie strony www dla e-portalu wraz z silnikiem aplikacji w technologii klient serwer z wykorzystaniem PHP i Mysql lub równoważnych. Na stronie www będą świadczone E-usługi. Za pośrednictwem strony www będzie dostępna podstawowa funkcjonalność systemu, E- BOK, klient będzie miał możliwość rejestracji konta i późniejsze logowanie się celem korzystania z dostępnych e- usług. b. Świadczenie opieki serwisowej oprogramowania w trakcie bieżącej eksploatacji internetowej platformy e-usług przez okres trwania fazy realizacyjnej przedsięwzięcia. 2. E-usługi. a. Budowa e-usług, b. Zakup dodatkowych modułów oprogramowania dziedzinowego w celu realizacji e usług. W ramach wdrożenia e-usług niezbędna jest integracja z funkcjonującymi u Zamawiającego systemami dziedzinowymi służącymi do rozliczeń. Aby to umożliwić może być konieczny zakup licencji dostępowych do mechanizmów integracyjnych i ich dokumentacji udostępnionych przez autora tych Systemów (TYTAN SQL - moduł SQL WODA, firmy TYTAN Sp. z o.o., www.tytan.poznan.pl). 3. Usługi szkolenia z zakresu obsługi internetowej platformy e-usług. a. Szkolenia w zakresie obsługi funkcjonalności zintegrowanego systemu będącego bazą danych dla Internetowego Biura Obsługi Klienta (e-BOK). Szczegółowy opis oraz parametry przedmiotu zamówienia określa załącznik Opis Przedmiotu Zamówienia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229709 Wed, 29 Jan 2020 11:13:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229709 <![CDATA[Kompleksowa organizacja dwudniowej krajowej wizyty studyjnej, szlakiem przedsiębiorstw społecznych i podmiotów reintegracyjnych]]> W związku z realizacją projektu OWES „Ja-Ty-My” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na kompleksowe zorganizowanie dwudniowej krajowej wizyty studyjnej, szlakiem przedsiębiorstw społecznych i podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS, ZAZ). Usługa zostanie zrealizowana nie później niż do końca maja 2020 r, dla 17 osobowej grupy uczestników wizyty, w dokładnym terminie wskazanym przez Zamawiającego, poza terenem województwa łódzkiego, w odległości nie większej niż 350 km od jego granic. Wizyta studyjna dedykowana jest przedstawicielom grup inicjatywnych zainteresowanych działalnością w obszarze ekonomii społecznej oraz przedstawicielom podmiotów ekonomii społecznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229701 Wed, 29 Jan 2020 10:39:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229701 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr FH/P-XII/BK/01/01/2020 dotyczące wyboru doradców zawodowych]]> Fundacja Heros w związku z realizacją w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łęcznej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cycowie i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Milejowie projektu nr RPLU.11.01.00-06-0018/19 pt. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej- Łęczna, Cyców, Milejów” (dalej jako „projekt”) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia przez doradców zawodowych w ramach: Część 1. Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem ścieżki reintegracji. Część 2. Indywidualne doradztwo zawodowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229546 Wed, 29 Jan 2020 10:24:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229546 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr FH/P-XII/BK/02/01/2020 dotyczące wyboru psychologów]]> Fundacja Heros w związku z realizacją w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łęcznej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cycowie i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Milejowie projektu nr RPLU.11.01.00-06-0018/19 pt. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej- Łęczna, Cyców, Milejów” (dalej jako „projekt”) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia indywidualnego doradztwa psychologicznego. Celem zapytania jest wyłonienie dwóch psychologów do realizacji usług indywidualnego doradztwa psychologicznego. Uczestnikami/-czkami projektu będą klienci/podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Cycowie i Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejowie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229562 Wed, 29 Jan 2020 10:15:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229562 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwatorskich ołtarza głównego w Kościele Parafialnym p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Sokółce – II etap.]]> Wykonanie prac konserwatorskich ołtarza głównego w Kościele Parafialnym p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Sokółce – II etap. (wpisanego do rejestru zabytków pod nr rej.: A-7 z 30.12.1999) położonego przy ul. Grodzieńskiej 47 w Sokółce 16-100 zgodnie z Programem prac konserwatorskich i kosztorys na wykonanie konserwacji ołtarza głównego znajdującego się w kościele parafialnym p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Sokółce, autorstwa Pana Krzysztofa Staweckiego -konserwatora dzieł sztuki, Białystok, 28 sierpień 2017 r. oraz zgodnie z Pozwoleniem nr Z.5144.20.2017.KS z dnia 23.11.2017 wydanym przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków . Zakres robót niezbędnych do wykonania etap II: - rekonstrukcja brakujących elementów ołtarza, - uzupełnienie ubytków gruntu kitami renowacyjnymi, - rekonstrukcja polichromii (w oparciu o badania stratygraficzne) i rekonstrukcja złoceń złotem płatkowym (23 ¾ karata), - wykonanie końcowych uzupełnień retuszy. Dokładny opis inwestycji znajduje się w wyciągu Programu prac konserwatorskich na wykonanie konserwacji ołtarza głównego znajdującego się w kościele parafialnym p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Sokółce. Wszystkie nazwy własne użyte w programie prac konserwatorskich należy traktować jako przykładowe i można zastosować materiały równoważne (materiały nie mogą mieć niższych parametrów niż wskazane w dokumentacji). Wymienione materiały w dokumentacji nie są obligatoryjne do zastosowania. Słownik CVP: 92522100-7 Usługi ochrony obiektów historycznych 45453100-8 Roboty renowacyjne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229681 Wed, 29 Jan 2020 09:51:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229681 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na usługę wykonania stoisk targowych na potrzeby organizacji Gorzowskich Targów Edukacyjnych – „Szkoły i pracodawcy ”, które odbędą się 24 -25 marca 2020 r. i stanowić będą realizację działania projektu „Zawodowcy w Gorzowie 2.0” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działania 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wlkp.]]> Usługa wykonania stoisk targowych na potrzeby organizacji Gorzowskich Targów Edukacyjnych – „Szkoły i pracodawcy ”, które odbędą się 24 -25 marca 2020 r. i stanowić będą realizację działania projektu „Zawodowcy w Gorzowie 2.0” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działania 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wlkp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1. Termin i sposób realizacji zamówienia: od 23 do 25 marca 2020 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229611 Wed, 29 Jan 2020 09:45:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229611