Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi inne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Thu, 18 Jul 2019 02:29:05 +0200 <![CDATA[obsługi stoisk podczas festynów w ramach projektu „Polityka klimatyczna szansą dla Zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?”]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i obsługi stoisk o tematyce ekologicznej (energetyka odnawialna, efektywność energetyczna) podczas festynów o podobnej tematyce na terenie województwa zachodniopomorskiego. Stoiska będą realizowane prawdopodobnie podczas następujących wydarzeń plenerowych: 24.08.2019 – Chojna, Chojeńskie lato kulturalne 7.09.2019 – Radowo Małe, dożynki powiatowe 14.09.2019 – Bobolice, dożynki powiatowe 21.09.2019 – Barwice, dożynki powiatowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196053 Wed, 17 Jul 2019 23:25:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196053 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr: 1/POPW/1.4 Na realizację działań doradczych związanych z przeprowadzeniem indywidualnego audytu wzorniczego i opracowanie na jego podstawie strategii wzorniczej dla X-MART GROUP Sp. z o.o.]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja realizację działań doradczych związanych z przeprowadzeniem indywidualnego audytu wzorniczego i opracowanie na jego podstawie strategii wzorniczej dla X-MART GROUP Sp. z o.o. 2) Indywidualny audyt wzorniczy powinien obejmować w szczególności: a) Analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie oferty produktowej, b) Analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie modelu biznesowego, c) Analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie technologii, d) Analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie struktury organizacyjnej, e) Analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie procesów komunikacji, f) Analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, g) Analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie zarządzania wzornictwem, h) Analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Zamawiającego. 3) Opracowanie dokument w postaci strategii wzorniczej powinien mieć formę opracowania format A4, minimalnie 60 stron, w wersji papierowej (2 egzemplarze) i płycie CD (1 egzemplarz) i musi zawierać następujące elementy: a) Metryczka b) Ogólna charakterystyka firmy zawierająca analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie: - Produktów, - Technologii, - Struktury organizacyjnej, - Procesów komunikacji z klientem, - Działań marketingowych firmy, c) Ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej: - Informacje odnośnie charakterystyki klientów, - Opis głównych konkurentów, - Opis trendów rynkowych, d) Określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego, e) Ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie, f) Zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie, przy czym problem te mogą dotyczyć zarówno produktu jak i innych procesów biznesowych w firmie, g) Rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy, h) Harmonogram i kosztorys wdrażania zaproponowanej strategii wzorniczej z wyszczególnieniem działań rekomendowanych w wyniku audytu wzorniczego uwzględnionych w strategii wzorniczej będących przedmiotem dofinansowania w II etapie konkursu, i) Kalkulacja opłacalności wdrażania zaproponowanej strategii wzorniczej, j) Określenie celów szczegółowych obrazujących postęp wdrażania strategii wzorniczej, sposób ich pomiaru oraz odpowiedzialności realizacyjnej tych celów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21307 Wed, 17 Jul 2019 22:47:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21307 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr HOSP/RPO/4/2019 na usługi rehabilitanta/fizjoterapeuty w ramach projektu „Rozwój usług społecznych na terenie powiatu pszczyńskiego”]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków rehabilitanta/fizjoterapeuty dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów. Osoby zatrudnione na tym stanowisku będą członkami zespołu opiekującego się osobami niesamodzielnymi i ich opiekunami w ich domach. Wynagrodzenie personelu współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196049 Wed, 17 Jul 2019 22:34:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196049 <![CDATA[Organizacja zagranicznej imprezy targowo-wystawienniczej w charakterze wystawcy – Agrokomplex 2019 Słowacja]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja zagranicznej imprezy targowo-wystawienniczej w charakterze wystawcy – Agrokomplex 2019 Słowacja. Nabywana w ramach zapytania usługa, ma na celu kompleksowe przygotowanie wszelkich czynności i zadań zmierzających do uczestnictwa Zamawiającego w imprezie targowo-wystawienniczej w charakterze wystawcy – Agrokomplex 2019 Słowacja, które odbędą się w dniach 22-25 sierpnia 2019 r. Wymagania względem dostawcy usługi kompleksowej organizacji uczestnictwa w tragach jako wystawca: a) rezerwacja i wynajęcie powierzchni wystawienniczej min. 18m2 (opłacenie kosztów związanych z najmem powierzchni oraz koszty rezerwacji) – lokalizacja stoiska po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, b) zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy w dwie strony (Siedziba - Targi początek; Targi koniec- Siedziba) – waga max. 1500 kg o gabarytach max. 10m3, z załadunkiem i rozładunkiem, c) organizacja podróży służbowych 3 osób uczestniczących w realizacji projektu, w okresie nie dłuższym niż dwa dni przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowo-wystawienniczej, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju – dojazd, diety i noclegi (lokalizacja noclegu po uprzedniej akceptacji Zamawiającego). Zapewnienie pracownikom transportu pomiędzy miejscem targów a miejscem zakwaterowania, d) promocja podczas zagranicznych targów i wystaw (wpis i zakup katalogów). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21306 Wed, 17 Jul 2019 22:30:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21306 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 3/RPO/9.1.1/WNS]]> Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ a w szczególności: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych rozmów kwalifikacyjno/rekrutacyjnych dla 35 Uczestników /Uczestniczek Projektu Wygrana na starcie” nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0045/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 35 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 18 roku życia, w tym również do osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego obszar powiatów Wałbrzycha, wałbrzyskiego ziemskiego, świdnickiego w okresie od 01.07.2019 do 30.06. 2021 roku . https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195556 Wed, 17 Jul 2019 22:27:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195556 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 2/RPO/9.1.1/WNS]]> Zgodnie z zapisami w SIWZ a w szczególności: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 35 Uczestników /Uczestniczek Projektu „Wygrana na starcie” nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0045/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 35 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 18 roku życia, w tym również do osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego obszar powiatów Wałbrzycha, wałbrzyskiego ziemskiego, świdnickiego w okresie od 01.07.2019 do 30.06. 2021 roku . Celem konsultacji psychologicznych jest zidentyfikowanie indywidualnych problemów leżących u podłoża trudnej sytuacji uczestników zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktualizacja ścieżki reintegracji uczestników. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195555 Wed, 17 Jul 2019 22:26:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195555 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO/9.1.1/SZNH]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych rozmów kwalifikacyjno/rekrutacyjnych dla 35 Uczestników /Uczestniczek Projektu Szansa na horyzoncie! RPDS.09.01.01-02-0046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 35 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 18 roku życia, w tym również do osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego obszar powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego oraz ząbkowickiego w okresie od 01.07.2019 do 30.06. 2021 roku . https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195483 Wed, 17 Jul 2019 22:24:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195483 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/9.1.1/SZNH]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 35 Uczestników /Uczestniczek Projektu Szansa na horyzoncie! RPDS.09.01.01-02-0046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 35 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 18 roku życia, w tym również do osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego obszar powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego oraz ząbkowickiego w okresie od 01.07.2019 do 30.06. 2021 roku . Celem konsultacji psychologicznych jest zidentyfikowanie indywidualnych problemów leżących u podłoża trudnej sytuacji uczestników zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktualizacja ścieżki reintegracji uczestników. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195475 Wed, 17 Jul 2019 22:21:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195475 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr HOSP/RPO/3/2019 na usługi psychologa/terapeuty w ramach projektu „Rozwój usług społecznych na terenie powiatu pszczyńskiego”]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków psychologa/terapeuty dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów. Osoby zatrudnione na tym stanowisku będą członkami zespołu opiekującego się osobami niesamodzielnymi i ich opiekunami w ich domach. Do zadań psychologów/terapeutów należeć będzie również prowadzenie grup wsparcia. Wynagrodzenie personelu współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196041 Wed, 17 Jul 2019 22:06:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196041 <![CDATA[Dostawa usługi prorozwojowej IOB]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. Zamawiający dopuszcza Wykonawcy możliwość zaangażowania podwykonawców. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21304 Wed, 17 Jul 2019 21:47:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21304 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10 Dotyczy zamówienia: na świadczenie usług psychologicznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Aktywni dłużej”]]> Rodzaj zamówienia: usługi 2. Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji psychologa na potrzeby realizacji projektu pn. Aktywni dłużej. 3. Wspólny słownik zamówień: CPV 85121270-6 usługi psychiatryczne lub psychologiczne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196039 Wed, 17 Jul 2019 21:05:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196039 <![CDATA[Świadczenie usług zdrowotnych]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych niezbędnych do realizacji celów projektu pn.: „Wbrew niesamodzielności – wsparcie w ramach DDOM”. Usługa objęta niniejszym zamówieniem będzie stanowiła wsparcie kierowane do 115 osób z terenu powiatu garwolińskiego. Osoby objęte wsparciem to osoby będące bezpośrednio po przebytej hospitalizacji lub u których występuje ryzyko hospitalizacji lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostało leczenie szpitalne. W pierwszej kolejności do projektu będą kwalifikowane osoby starsze powyżej 65 roku życia . Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Wbrew niesamodzielności - wsparcie w ramach DDOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1: Opis przedmiotu zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195281 Wed, 17 Jul 2019 20:49:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195281 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/07/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej w Firmie Produkcyjno-Handlowej "RACZ", przez co najmniej dwuosobowy zespół audytowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21248 Wed, 17 Jul 2019 20:27:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21248 <![CDATA[„Zakup usługi logistycznej – obsługa tragów „gamescom 2019”]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa logistyczna, tj. obsługa targów „gamescom 2019” odbywających się w terminie: od 20.08.2019 r. do 22.08.2019 r., w tym: Przygotowanie stoiska wystawowego: - transport niezbędnych elementów stoiska na targi, - organizacja stoiska wystawowego na tragach w części biznesowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196034 Wed, 17 Jul 2019 20:21:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196034 <![CDATA[Wykonanie prac konserwatorskich przy tkaninach liturgicznych należących do Opactwa Ojców Cystersów w Kraków-Mogile - w dotacji ze środków EFRR: „Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile”.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich przy tkaninach liturgicznych należących do Opactwa Ojców Cystersów w Kraków-Mogile wedle programu prac konserwatorskich. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do RKO – „Program prac konserwatorskich dla zabytków ruchomych - tkaniny” wraz z Protokołem Komisji Konserwatorskiej z dnia 10 sierpnia 2018 r. przeprowadzonej w ramach zadania Konserwacja szat liturgicznych z Opactwa Ojców Cystersów w Krakowie-Mogile (projekt nr RPMP.06.01.01-12-0089/16 pn. Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile) dotyczącej sprawdzenia postępu prac i zmian w założonym programie konserwacji. 3. Zamówienie obejmuje wykonanie prac konserwatorskich przy następujących tkaninach: 1) Kapa czerwona pocz. XVII w.; 2) Kapa czerwona, płaszcz, I poł. XVII w. Pas i kaptur XIX w. z wcześniejszymi elementami; 3) Ornat czerwony XVI w. oraz Stuła do ornatu; 4) Ornat czerwony XVI/XVII w. oraz Stuła do ornatu; 5) Ornat czerwony, aksamit w. XX, koronka w. XVI/XVII; 6) Ornat srebrny XVII w. ; 7) Ornat czarny, XIX w.; oraz 1. Stuła do ornatu; 2. Welon na kielich; 3. Bursa; 8) Ornat czerwony, XIX w.; oraz 1. Stuła do ornatu; 2. Welon na kielich; 9) Infuła XVII w. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Wykonawca przed złożeniem oferty, w terminie do 26 lipca 2019 r. do godz. 15:00, może dokonać wizji lokalnej obiektów objętych niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia, której celem będzie zapoznanie się ze stanem ww. obiektów oraz warunkami ich przechowywania. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z Zamawiającym terminu dokonania wizji lokalnej, z której sporządzony zostanie protokół. W celu ustalenia wizji lokalnej należy kontaktować się z osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami, wskazaną w Rozdziale I RKO. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania obowiązków szczegółowo opisanych w treści wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do RKO. 7. Kod CPV: 50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji 8. Realizacja zamówienia musi być zgodna z ostatecznym i wykonalnym pozwoleniem konserwatorskim Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 28 września 2015 roku (485/15) na prowadzenie prac konserwatorskich. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196015 Wed, 17 Jul 2019 20:11:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196015 <![CDATA[zapytanie ofertowe MK/01/07/2019 na psychologa]]> Zamówienie dotyczy wykonywania usługi indywidualnego poradnictwa psychologicznego w projekcie „Aktywność drogą do sukcesu” Zadanie 2 Reintegracja Społeczna Działanie 2 Poradnia psychologiczno-prawna. Zamawiający: firma Magdalena Kakareko z Knyszyna (Partner 2 projektu) Opis usługi: prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla każdego uczestników projektu. Indywidualne wsparcie psychologiczne – kamienie milowe, realizowane cyklicznie- określenie psychologicznych barier związanych z wykluczeniem z życia społecznego i zawodowego oraz sposoby ich przezwyciężenia. Tematyka dostosowana do indywidualnych potrzeb Beneficjentów Ostatecznych projektu (BO). Łączna ilość godzin przewidziana na realizację usług asystenta rodziny w okresie realizacji projektu (01.08.2019 – 31.08.2020) to: 800 h = 8 spotkań x 2h x 50 osób. Uczestnik projektu to 50 BO (min. 30 K) w wieku 18 – 64 lata zamieszkująca miasto Białystok oraz powiat białostocki zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Miejsce realizacji spotkań: Białystok, ul. Warszawska 50 oraz mogą zdarzyć się spotkania wyjazdowe powiat białostocki: w szczególności gm. Gródek, Supraśl, Łapy, Wasilków Dopuszcza się składanie ofert częściowych, poprzez wskazanie ilości godzin wsparcia indywidualnego możliwych do zrealizowania przez Wykonawcę, co powinno być powiązane z ilością osób, które zostaną objęte wsparciem przez danego PSYCHOLOGA. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196025 Wed, 17 Jul 2019 19:54:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196025 <![CDATA[Zamówienie przetargowe na wynajem sali szkoleniowei i warsztatowej oraz dostarczenie kateringu dla uczestników]]> wynajem sali szkoleniowej oraz hali warsztatowej i dostarczenie kateringu dla uczestników https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196026 Wed, 17 Jul 2019 19:23:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196026 <![CDATA[Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla firmy HLS Stalbud Konstrukcje i Urządzenia Galwaniczne Sp. z o. o. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I, I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej dla HLS Stalbud Konstrukcje i Urządzenia Galwaniczne Sp . z o.o. przez co najmniej dwuosobowy zespół ekspertów (eksperci wymagani) w ramach projektu pt. „Wzrost konkurencyjności HLS Stalbud Konstrukcje i Urządzenia Galwaniczne Sp . z o. o. poprzez zarządzanie wzornictwem” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21290 Wed, 17 Jul 2019 18:06:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21290 <![CDATA[Wybór Wykonawcy usług doradczych świadczonych przez Instytucję Otoczenia Biznesu na rzecz Spółki PALDREW]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy / Wykonawców usług doradczych – zgodnie z zapisami regulaminu konkursu – będących akredytowanymi przez ministra właściwego ds. gospodarski – Instytucjami Otoczenia Biznesu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21291 Wed, 17 Jul 2019 17:39:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21291 <![CDATA[Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu wzorniczego w przedsiębiorstwie Zamawiającego, działającego w branży teleinformatycznej, polegającego na analizie jego działalności pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21289 Wed, 17 Jul 2019 17:21:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21289 <![CDATA[Zakup prorozwojowych usług doradczych świadczonych przez IOB w celu wdrożenia innowacyjnej obróbki szkła.]]> Przedmiotem zamówienia jest prorozwojowa usługa doradcza o specjalistycznym charakterze: Doradztwo w zakresie technicznego przygotowania produkcji/procesu dystrybucji/świadczenia usług ( 1.5.2) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21288 Wed, 17 Jul 2019 17:07:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21288 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 271.26.2019 na realizację wycieczek dla seniorów z Gminy Szelków]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i realizacja wycieczek dla seniorów z Dziennego i Popołudniowego Klubu Seniora według poniższej specyfikacji: Część 1: Podlaskie Święto Chleba w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu: Część 2: Miodobranie – Wykrot koło Myszyńca: Część 3: Warszawa o okolice: Muzeum Powstania Warszawskiego oraz w godz. 18.00 – 20.30 Kalejdoskop Barw Polski – PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego. Część 4: Sierpc i okolice Część 5: Płock i okolice: Część 6: Kadzidło „Wesele kurpiowskie” Część 7: Warszawa o okolice: Stare Miasto – Zamek Królewski, Trakt Królewski, Łazienki, Pałac w Wilanowie, przejazd ulicami miasta. Część 8: Święta Lipka, Reszel i okolice Część 9: Bieszczady i okolice Część 10: Bydgoszcz – Toruń – Ciechocinek Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączonym zapytaniu ofertowym nr 271.26.2019 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195984 Wed, 17 Jul 2019 16:54:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195984 <![CDATA[Przeprowadzenie usługi doradczej świadczonej przez IOB w zakresie badania rynku dotyczącego wdrożenia terapii z zakresu medycyny regeneracyjnej oraz komórek macierzystych.]]> Przedmiotem zamówienia jest prorozwojowa usługa doradcza o specjalistycznym charakterze: Doradztwo w opracowaniu procesów i procedur świadczenia usług ( 1.5.4) Audyt działalności B+R (1.8.9) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21286 Wed, 17 Jul 2019 16:45:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21286 <![CDATA[Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla firmy Czarnecki Group Sp. z o. o. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I, I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej dla Czarnecki Group Sp. z o.o. przez co najmniej dwuosobowy zespół ekspertów (eksperci wymagani) w ramach projektu pt. „Poprawa konkurencyjności Czarnecki Group P Sp. z o.o. poprzez zarządzanie wzornictwem” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21273 Wed, 17 Jul 2019 16:42:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21273 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2019/STYROBUD-GÓRNO na organizację udziału Zamawiającego w targach SPOGA+GAFA 2019, Kolonia, Niemcy (01-03.09.2019 r.) w związku z realizacją projektu pn. „Wzrost rozpoznawalności marki STYROBUD GÓRNO na rynkach europejskich dzięki udziałowi w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia”]]> Przedmiotem zmówienia jest organizacja udziału Zamawiającego w charakterze wystawcy w targach SPOGA+GADA 2019 (1-3 września 2019 r.) w związku z realizacją projektu pn. „Wzrost rozpoznawalności marki STYROBUD GÓRNO na rynkach europejskich dzięki udziałowi w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Wschodnia, w ramach Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195995 Wed, 17 Jul 2019 16:25:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195995 <![CDATA[Przeprowadzenie kompleksowej diagnozy społeczno- zawodowej wśród uczestników dwóch ośrodków rehabilitacyjnych – badanie początkowe]]> Niniejsze postępowanie realizowane jest w celu wyłonienia wykonawcy do przeprowadzenia badania polegającego na kompleksowej ocenie kompetencji zawodowych (diagnozie społeczno- zawodowej) w grupie 300 osób skierowanych do 2 Ośrodków Rehabilitacji Kompleksowej (ORK). Badanie to obejmuje początkową ocenę kompetencji zawodowych (przed rozpoczęciem rehabilitacji), końcową (po zakończeniu rehabilitacji) oraz dodatkowo dla 50 osób (z tych 300 osób) również ocenę kompetencji zawodowych po 6 miesiącach rehabilitacji. Czas na ocenę początkową wraz z wypełnieniem wymaganych dokumentów oraz rekomendacji dla Indywidualnego Programu Rehabilitacji (IPR) dla jednej osoby wynosi 17,5 h, czas na ocenę końcową wraz z wypełnieniem wymaganych dokumentów bez rekomendacji dla IPR dla jednej osoby – 14,5 h, natomiast badanie oceny kompetencji zawodowej po 6 miesiącach dla jednej osoby wynosi 15,5 h, co łącznie daje 10 375 h. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik pod nazwą "Szacowanie wartości zamówienia". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195991 Wed, 17 Jul 2019 16:10:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195991 <![CDATA[Selekcja oraz nawiązanie kontaktu z partnerami zagranicznymi – Niemcy, Holandia, Norwegia, Szwecja oraz Dania.]]> Selekcja oraz nawiązanie kontaktu z partnerami zagranicznymi – Niemcy, Holandia, Norwegia, Szwecja oraz Dania https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195949 Wed, 17 Jul 2019 16:03:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195949 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr HOSP/RPO/2/2019 na usługi pielęgniarki w ramach projektu „Rozwój usług społecznych na terenie powiatu pszczyńskiego”]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków pielęgniarki dla osób niesamodzielnych. Osoby zatrudnione na tym stanowisku będą członkami zespołu opiekującego się osobami niesamodzielnymi w ich domach. Wynagrodzenie personelu współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195974 Wed, 17 Jul 2019 16:00:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195974 <![CDATA[Uzyskanie usługi doradczej świadczonej przez IOB w zakresie badania rynku dotyczącego wprowadzenia nowych usług z zakresu laryngologii.]]> Przedmiotem zamówienia jest prorozwojowa usługa doradcza o specjalistycznym charakterze: Doradztwo w opracowaniu procesów i procedur świadczenia usług ( 1.5.4) Audyt działalności B+R (1.8.9) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21282 Wed, 17 Jul 2019 16:00:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21282 <![CDATA[Zapytanie ofertowe z 17 lipca 2019 r.]]> Przedmiot zamówienia dotyczy usług doradczych według poniżej specyfikacji: 1. Projektowanie procesów logistycznych związanych z wdrożeniem nowego modelu biznesowego na rynkach docelowych (Szwajcaria , Dania, Szwecja, Włochy) Specyfikacja: a. Wizyty i wywiady analityczne: - analiza aktualnych procesów logistycznych - uzgodnienie obszarów i funkcjonalności wymagających modyfikacji w kontekście rozwoju firmy na nowych rynkach eksportowych (Szwajcaria, Dania, Szwecja, Włochy), w tym rozpoznanie możliwości logistycznych na rynkach docelowych b. Przygotowanie propozycji procesów logistycznych: - opracowanie nowych lub modyfikacja istniejących procesów logistycznych dla realizacji zakupów - opracowanie nowych lub modyfikacja istniejących procesów logistycznych obsługi zamówień, w tym procesu rezerwacji i rozliczeń usług między partnerami, poddostawcami, współpracownikami i kontrahentami - opracowanie nowych lub modyfikacja istniejących procesów związanych z obsługą procesu produkcyjnego c. Ustalenie docelowych scenariuszy: - prezentacja propozycji procesów i ich aktualizacja w porozumieniu z Zamawiającym - opracowanie mapy lub schematu opisu nowych procesów logistycznych Wykonawca dostarczy opracowany raport w formie jednolitego dokumentu (format: Word lub PDF). Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72221000-0 – Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej 2. Zakup oprogramowania Specyfikacja: - możliwość obsługi systemu w językach: angielskim, włoskim, francuskim, niemieckim, duńskim, szwedzkim; - obsługa wielowalutowa - co najmniej: Euro, frank szwajcarski, korona szwedzka, korona duńska; - moduł do zarządzania projektami i moduł księgowy, w tym kalkulowanie i rozliczanie kosztów obsługi projektu dla klienta; - system raportowania obejmujący co najmniej raport kosztów projektu - zarządzanie łańcuchem dostaw; - planowanie i rezerwowanie zasobów przedsiębiorstwa do realizacji projektu; - integracja systemu z istniejącym w firmie systemem ERP Comarch XL; - znakowanie produktów i półwyrobów na etapie produkcji dla elementów pokazowych etykietami z tłumaczeniami w językach obcych; - system rozpoznania i planowanie elementów niestandardowych na produkcji; - dostosowanie systemu zleceń produkcyjnych do wyceny i oznaczania partii testowych na potrzeby eksportu (Szwajcaria, Dania, Szwecja, Włochy) - wizualizacja na produkcji na potrzeby obsługi zamówień exportowych, w tym monitorowanie/ oznaczanie niestandardowych zleceń na produkcji; - obsługa magazynowa wydań w językach obcych, możliwość wydruków systemowych w językach obcych obsługiwanych przez system Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 72212000-4 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia wszelkich dokumentów i materiałów znakiem Funduszy Europejskich, barwami Rzeczypospolitej Polskiej, znakiem Unii Europejskiej, zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” dostępnym do pobrania na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia i/lub załącznikach występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195985 Wed, 17 Jul 2019 15:56:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195985 <![CDATA[Realizację usługi indywidualnego audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej dla firmy Tomasz Puchała PHUiP INTERCO]]> W związku z planowanym ubieganiem się przez firmę Tomasz Puchała PHUiP INTERCO (zwana dalej Zamawiającym) o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – Etap I (zwany dalej Projektem), ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na: Realizację usługi indywidualnego audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej dla firmy Tomasz Puchała PHUiP INTERCO https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21281 Wed, 17 Jul 2019 15:54:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21281 <![CDATA[Przeprowadzenie audytu wzorniczego przedsiębiorstwa MIL-SYSTEM Sp z o.o. Sp. K.]]> Przeprowadzenie audytu wzorniczego celem przygotowania Zamawiającego do podjęcia działań w kierunku rozwoju produktów (wyrobów, usług) wraz z rekomendacjami. Audyt wzorniczy oznacza analizę działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem będzie strategia wzornicza. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21265 Wed, 17 Jul 2019 15:45:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21265 <![CDATA[Zorganizowanie panelu odbywającego się w trakcie Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu.]]> Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i obsługa panelu plus wydarzeń towarzyszących oraz zapewnienie noclegu, usługi cateringowej dla uczestników sesji panelowej organizowanej przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, odbywającej się w ramach Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu w terminie 2 – 6 września 2019 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195982 Wed, 17 Jul 2019 15:44:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195982 <![CDATA[USŁUGA OCENY MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH Z OBSZARU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ocenie materiałów szkoleniowych z obszaru zamówień publicznych, opracowanych przez Beneficjentów projektów realizowanych w ramach Działania 2.2: Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, POWER 2014-2020. Postępowaniu nadano oznaczenie: p/181/DRK/2019 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195980 Wed, 17 Jul 2019 15:42:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195980 <![CDATA[Przeprowadzenie audytu wzorniczego przedsiębiorstwa MK Design Sp. z o.o.]]> Przeprowadzenie audytu wzorniczego celem przygotowania Zamawiającego do podjęcia działań w kierunku rozwoju produktów (wyrobów, usług) wraz z rekomendacjami. Audyt wzorniczy oznacza analizę działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem będzie strategia wzornicza. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21262 Wed, 17 Jul 2019 15:39:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21262 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na dostawę i wykonanie mebli]]> Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie i dostawa mebli tj. 50 szt. stołów na jednej nodze, 150 szt. krzeseł z drewna bukowego z oparciami, nietapicerowanych, 4 szt. mebli ręcznie wykonanych. Szczegółowy zakres oraz parametry wyposażenia określony został w załączniku nr 1 oraz nr 6 (zał. nr 6 dot. I części zamówienia) do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195978 Wed, 17 Jul 2019 15:28:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195978 <![CDATA[Przeprowadzenie audytu wzorniczego przedsiębiorstwa AM YACHT Sp. z o.o.]]> Przeprowadzenie audytu wzorniczego celem przygotowania Zamawiającego do podjęcia działań w kierunku rozwoju produktów (wyrobów, usług) wraz z rekomendacjami. Audyt wzorniczy oznacza analizę działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem będzie strategia wzornicza. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21260 Wed, 17 Jul 2019 15:08:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21260 <![CDATA[PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY USŁUG WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM]]> Zamówienie dotyczy wyboru Wykonawcy usługi wynajmu sal szkoleniowych na szkolenia wstępne w następujących miastach: cz. I Tomaszowie Lubelskim; cz. II Chełmie; cz. III Hrubieszowie; cz. IV Lubartowie; cz. V Dęblinie cz. VI Łukowie; cz. VII Opolu Lubelskim; cz. VIII Radzyniu Podlaskim; https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195965 Wed, 17 Jul 2019 14:59:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195965 <![CDATA[Pośrednictwo pracy]]> Zamówienie objęte niniejszym zapytaniem ofertowym obejmuje realizację usług pośrednictwa pracy zgodnie z poniższą specyfikacją. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21275 Wed, 17 Jul 2019 14:52:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21275 <![CDATA[Przeprowadzenie audytu wzorniczego przedsiębiorstwa ELKAM Sp z o.o. Sp. k.]]> Przeprowadzenie audytu wzorniczego celem przygotowania Zamawiającego do podjęcia działań w kierunku rozwoju produktów (wyrobów, usług) wraz z rekomendacjami. Audyt wzorniczy oznacza analizę działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem będzie strategia wzornicza. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20989 Wed, 17 Jul 2019 14:49:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20989