Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi prawne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Mon, 20 May 2019 20:55:50 +0200 <![CDATA[Mentoring oraz usługi doradcze dla startupów w zakresie prawno-księgowym]]> Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie mentoringu oraz doradztwa prawno-księgowego dla startupów biorących udział w programie akceleracyjnym organizowanym przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185749 Fri, 17 May 2019 17:02:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185749 <![CDATA[Usługi rzecznika patentowego w zakresie wstępnego orzeczenia zdolności ochronnej wzoru użytkowego przedmiotu planowanego do ochrony]]> Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje usługę rzecznika patentowego w zakresie wstępnego orzeczenia zdolności ochronnej wzoru użytkowego przedmiotu planowanego do ochrony, będącego w posiadaniu Spółki GATE Enterprise. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi rzecznika patentowego zawierającej wynik stwierdzający zdolność ochronną wzoru użytkowego przedmiotu planowanego do ochrony, będącego w posiadaniu Spółki, w celu uzyskania w dalszej kolejności prawa ochrony własności przemysłowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18309 Thu, 16 May 2019 11:40:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18309 <![CDATA[Wykonanie ekspertyzy uwarunkowań prawnych modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego w ramach projektu „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego”.]]> Opracowanie ekspertyzy prawnej dotyczącej uwarunkowań prawnych wdrożenia trzyczęściowego Modelu Współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z podmiotami realizującymi usługi społeczne (wersja testowa- TMW) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185201 Wed, 15 May 2019 14:10:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185201 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 17/2019 dotyczące specjalisty na stanowisko Ekspert ds. Bezpieczeństwa Danych Osobowych dla projektu pt. „Adaptacyjny System Prognozowania i Scoringu Lotów”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wsparcia merytorycznego dla zespołu naukowego i projektowego w zakresie zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych w ramach budowanych platform danych oraz zgodności udostępniania modeli scoringowych z obowiązującymi przepisami prawa związanymi z ochroną danych osobowych, w szczególności RODO https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185176 Wed, 15 May 2019 12:38:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185176 <![CDATA[MOWES/MZ/DSUSŁ/2019/06 Świadczenie jednomiesiecznej usługi prawnej na rzecz spółdzielni socjalnej (kod CPV: 79000000-4 – Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczenia) w ramach projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”]]> Świadczenie jednomiesiecznej usługi prawnej na rzecz spółdzielni socjalnej (kod CPV: 79000000-4 – Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczenia) w ramach projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3. z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr RPMP.09.03.00-12-0049/16-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184944 Tue, 14 May 2019 13:07:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184944 <![CDATA[Świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla uczestników projektu (tj. usamodzielniających się wychowanków oraz osób z niepełnosprawnością)]]> Świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla uczestników projektu (tj. usamodzielniających się wychowanków oraz osób z niepełnosprawnością) realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPLD.09.01.01-10-A002/18-00 dotyczącej projektu pn. „Szansa na lepszą przyszłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184703 Mon, 13 May 2019 14:15:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184703 <![CDATA[Usługa obsługi prawnej w zakresie prawa autorskiego na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Wiedza o społeczeństwie dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6038/18-00]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obsługi prawnej w zakresie prawa autorskiego w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Wiedza o społeczeństwie, dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6038/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1182520 Mon, 29 Apr 2019 18:05:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1182520 <![CDATA[Usługa obsługi prawnej w zakresie prawa autorskiego na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Język Polski, dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6044/18-00]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obsługi prawnej w zakresie prawa autorskiego w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Język polski, dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6044/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1182244 Fri, 26 Apr 2019 23:45:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1182244 <![CDATA[Usługa obsługi prawnej w zakresie prawa autorskiego na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Geografia, dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6046/18-00]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obsługi prawnej w zakresie prawa autorskiego w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Geografia, dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6046/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181945 Thu, 25 Apr 2019 20:52:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181945 <![CDATA[Usługa obsługi prawnej w zakresie prawa autorskiego na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Filozofia dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6035/18-00]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obsługi prawnej w zakresie prawa autorskiego w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Filozofia dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6035/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181690 Wed, 24 Apr 2019 22:07:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181690 <![CDATA[Usługa obsługi prawnej w zakresie prawa autorskiego na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do matematyki (1250 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6033/18-00]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obsługi prawnej w zakresie prawa autorskiego w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do matematyki (1250 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6033/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181381 Tue, 23 Apr 2019 17:21:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181381 <![CDATA[Usługa obsługi prawnej w zakresie prawa autorskiego na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do chemii (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6045/18-00]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obsługi prawnej w zakresie prawa autorskiego w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do chemii (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6045/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180968 Fri, 19 Apr 2019 12:05:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180968 <![CDATA[Usługa obsługi prawnej w zakresie prawa autorskiego na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do informatyki (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6034/18-00]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obsługi prawnej w zakresie prawa autorskiego w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do informatyki (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6034/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180599 Thu, 18 Apr 2019 12:12:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180599