Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi prawne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 11 Jul 2020 22:41:15 +0200 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2.1/3/PS/2020 na zakup usług specjalistycznych „Stworzenie dokumentów prawnych w języku angielskim, dotyczących funkcjonowania aplikacji mobilnej, strony internetowej oraz serwisu newsletter, na rzecz Helitrends Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nr KRS 0000842161) - Przedsiębiorstwa typu Startup, inkubowanego w ramach projektu Platforma startowa – Start in Podkarpackie”.]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej pn.: „Stworzenie dokumentów prawnych w języku angielskim, dotyczących funkcjonowania aplikacji mobilnej, strony internetowej oraz serwisu newsletter, na rzecz Helitrends Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nr KRS 0000842161) - Przedsiębiorstwa typu Startup, inkubowanego w ramach projektu Platforma startowa – Start in Podkarpackie”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252900 Thu, 09 Jul 2020 14:00:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252900 <![CDATA[Pomoc prawna dla uczestników projektu „Pomocna dłoń w Gminie Sławno” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego]]> Przedmiotem zamówienia jest pomoc prawna dla uczestników projektu „Pomocna dłoń w Gminie Sławno” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wymiarze 4 godzin miesięcznie w okresie od września do grudnia 2020r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33630 Thu, 09 Jul 2020 13:26:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33630 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2020/FIKA z dnia 09.07.2020r. dotyczące świadczenia usług doradcy z zakresu prawno-obywatelskiego w ramach projektu „Olsztyńskie Centrum Wsparcia" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla max. 120 uczestników projektu pt.: „Olsztyńskie Centrum Wsparcia" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, z max. 80 rodzin zamieszkałych na terenie miasta Olsztyna oraz gmin: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego. Poradnictwo obejmuje średnio 7 godzin na osobę (doradztwo osobiste, telefoniczne i e-mailowe), w okresie od daty podpisania umowy do 31.05.2021 roku. Łącznie zamówienie obejmuje max. 500 godzin zajęć. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253297 Thu, 09 Jul 2020 11:25:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253297 <![CDATA[Usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej na terenie wybranych krajów: Niemcy, Francja oraz Wlk. Brytania, Szwajcaria oraz USA-numer postępowania 1818/2]]> Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej na terenie wybranych krajów: Niemcy, Francja oraz Wlk. Brytania, Szwajcaria oraz USA w ramach projektu „Platforma startowa IDEALIST” (nr projektu: POPW.01.01.01-06-0002/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252969 Tue, 07 Jul 2020 14:54:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252969 <![CDATA[Usługa rzecznika patentowego - 1767/4]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa rzecznika patentowego dla Medorion Sp. z o.o., realizującej projekt „Platforma startowa IDEALIST” (nr projektu: POPW.01.01.01-06-0002/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252962 Tue, 07 Jul 2020 14:31:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252962