Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi prawne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Thu, 02 Apr 2020 14:48:43 +0200 <![CDATA[Świadczenie indywidualnych konsultacji prawnych dla seniorów” w ramach projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu w Zawichoście”]]> Zamówienie dotyczy świadczenia indywidualnych konsultacji prawnych dla seniorów z Dziennego Domu Pobytu w Zawichoście w wymiarze 128 godzin. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241058 Wed, 01 Apr 2020 08:17:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241058 <![CDATA[Obsługa prawna i szkoleniowa w ramach procesu legislacyjnego związanego z projektem rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych prowadzonej przez Prezesa UKE]]> Obsługa prawna i szkoleniowa w ramach procesu legislacyjnego związanego z projektem rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych prowadzonej przez Prezesa UKE. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II w 2020 r.” dofinansowanego ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241084 Tue, 31 Mar 2020 15:40:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241084 <![CDATA[Konsultacje prawne i świadczenie usług pomocy prawnej dla beneficjentów / uczestników projektu pt.: „Wsparcie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej”]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji prawnych oraz świadczenie usług pomocy prawnej dla beneficjentów / uczestników projektu pt.: „Wsparcie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej”. Przedmiot zamówienie obejmuje w szczególności: 1. prowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego i udzielanie pomocy prawnej, 2. przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów w zakresie funkcjonowania instytucji państwa prawa. Zamówienie zostało podzielone na 2 części: 1. część I zamówienia – prowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego i udzielanie pomocy prawnej 2. część II zamówienia – prowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego i udzielanie pomocy prawnej oraz przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów w zakresie funkcjonowania instytucji państwa prawa Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik do projektu umowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240714 Fri, 27 Mar 2020 16:13:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240714 <![CDATA[„Świadczenie indywidualnych konsultacji prawnych dla seniorów z Klubu Seniora w Słupi” w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Słupia"]]> Świadczenie indywidualnych konsultacji prawnych dla seniorów z Klubu Seniora w Słupi w wymiarze 70 godzin https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240418 Fri, 27 Mar 2020 09:38:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240418 <![CDATA[USŁUGA wsparcia prawniczego]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wsparcia jako prawnik tj. m.in. • Współpracy z beneficjentami programu w celu wsparcia prawnego Miejsce pracy: Punkt informacyjno konsultacyjny oraz na terenie Warszawy (praca w terenie) • Stały kontakt z resztą zatrudnionych specjalistów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240492 Thu, 26 Mar 2020 13:45:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240492