Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi drukarskie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sun, 15 Sep 2019 22:41:44 +0200 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 012/2019 na wykonanie materiałów reklamowych i obklejenie elementów zabudowy stoiska targowego na targi Internationale Spieltage SPIEL’2019 odbywające się w dniach 24.10-27.10.2019 r. w Essen (Niemcy).]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów reklamowych i obklejenie elementów zabudowy stoiska targowego zgodnie z załączonym projektem graficznym i szczegółowym opisem stoiska targowego (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) niezbędnych do prezentacji oferty produktowej firmy na targach Internationale Spieltage SPIEL ‘2019 organizowanych w Essen (Niemcy). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206215 Fri, 13 Sep 2019 13:25:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206215 <![CDATA[Przedmiot zamówienia dotyczy nabycia ulotek 1500 szt.]]> Przedmiot zamówienia dotyczy nabycia ulotek 1500 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206015 Thu, 12 Sep 2019 14:08:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206015 <![CDATA[„Opracowanie artystyczne, copywriterskie oraz produkcja materiałów reklamowych”]]> Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie artystyczne, copywriterskie oraz produkcja materiałów reklamowych” dla jednego ze startupów będącego uczestnikiem projektu „Platforma startowa IDEALIST” (nr projektu: POPW.01.01.01-06-0002/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205948 Thu, 12 Sep 2019 11:49:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205948 <![CDATA[Przygotowanie i wytworzenie materiałów informacyjno promocyjnych.]]> 1) Przygotowanie pendrive 32GB, 1000 szt. Standard USB 3.1, grawer logo i znaki UE zdobiony bursztynem, metalowe lub drewniano metalowe. 2) Długopisy – 5000 sztuk plastikowy logo, grawer znaki UE. 3) Katalog 1000 sztuk – druk –przygotowanie sesji zdjęciowej produktów, Matowe wykończenie okładki, z lakierem wybroczy i drukiem wypukłym ( tłoczonym) złożenie katalogu, przygotowanie pełnej grafiki, 10 stron format A5. 4) Wizytówki 1000 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205815 Wed, 11 Sep 2019 15:03:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205815 <![CDATA[Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 07/2019]]> Firma I.M.P.A. Rafał Gołębiowski, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na wytworzenie oraz dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych w związku z udziałem Zamawiającego na targach Intercharm Kijów, Ukraina w terminie 18-20 września 2019 rok https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205767 Wed, 11 Sep 2019 13:08:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205767 <![CDATA[Usługa drukowania w podziale na zadania]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ) oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie (WUP w Szczecinie), szczegółowo opisane w zapytaniu ofertowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205697 Wed, 11 Sep 2019 09:22:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205697 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia kompletnego produktu według specyfikacji Zamawiającego.]]> Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: 1. Dostarczeniu kompletnego produktu według specyfikacji Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205659 Tue, 10 Sep 2019 20:10:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205659 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02A/WSH/EFRR_GLIWICE/2019 dot. wydruku na podstawie projektu Zamawiającego 72 kompletów materiałów edukacyjnych, złożonych z maty edukacyjnej oraz 220 tabliczek każdy.]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa wydruku 72 kompletów materiałów edukacyjnych, złożonych z maty edukacyjnej oraz 220 tabliczek każdy, na potrzeby realizacji projektu pt. „Eksperci programowania w podregionie gliwickim”, według szczegółowej specyfikacji określonej dalej w załączniku nr 1. 2) Celem zapytania jest wybór Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na wykonanie usług stanowiących przedmiot niniejszego zapytania, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1. 3) Każda mata musi zostać zwinięta w rulon i zapakowana bez zginania w kartonową tubę, a każdy komplet tabliczek w odrębne kartonowe pudełko, które zabezpieczą je przed zniszczeniem. 4) Za maksymalną liczbę miejsc dostawy należy przyjąć liczbę szkół z podregionu gliwickiego wskazaną w pkt. III ust. 2 (19) + siedzibę Zamawiającego, co stanowi maksymalnie 20 miejsc dostawy. Szczegółowe adresy wraz z podaniem liczby kompletów Zamawiający przekaże Wykonawcy najpóźniej do 30 września 2019 r. 5) Po otrzymaniu i rozpatrzeniu ofert Zamawiający wyłoni Wykonawcę, którego oferta zdobędzie najwięcej punktów. 6) Wspólny Słownik Zamówień CPV: 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy 39162100-6 Pomoce dydaktyczne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205308 Mon, 09 Sep 2019 15:18:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205308 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie druku katalogów promocyjnych edycja 2020]]> FATPOL TOOLS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie druku 2000 szt. katalogów promocyjnych edycja 2020 celem prezentacji oferty produktów firmy na międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205286 Mon, 09 Sep 2019 13:54:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205286 <![CDATA[Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego 05/2019]]> Firma I.M.P.A. Rafał Gołębiowski, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na wytworzenie oraz dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych w związku z udziałem Zamawiającego na targach Beauty Eurasia w Istambule, Turcja w terminie 20-22 czerwca 2019 rok https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189331 Fri, 07 Jun 2019 09:01:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189331 <![CDATA[Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 04/2019]]> Firma I.M.P.A., zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na wytworzenie oraz dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych w związku z udziałem Zamawiającego na targach Beautyworld Middle East w Dubaju, ZEA w terminie 15-17 kwietnia 2019 rok https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1177685 Thu, 04 Apr 2019 13:55:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1177685