Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi drukarskie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 18 Feb 2020 14:45:01 +0100 <![CDATA[Informacje do ogłoszenia 1229238, Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej.]]> Wydruk i projekt graficzny materiałów informacyjno-edukacyjnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233140 Fri, 14 Feb 2020 14:53:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233140 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/FSM/ZK/2020 - REDAKCJA, SKŁAD, KOREKTA I WYDRUK PODRĘCZNIKÓW]]> Przedmiotem zamówienia jest redakcja, skład, korekta i wydruk podręczników (wraz z dostawą) do przedmiotów ogólnouczelnianych w ramach projektu „Wdrożenie programu edukacyjnego „Polityka-Religia-Bezpieczeństwo. Konflikt i próby rozwiązania” w oparciu o współpracę międzynarodową.” nr POWR.04.03.00-00-0013/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233098 Fri, 14 Feb 2020 14:11:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233098 <![CDATA[Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych: katalog reklamowy MAAN]]> - Ilość stron: wnętrze 160, okładka 4 - Kolorystyka: wnętrze i okładka: 5/5-kol., CMYK, Dyspersja mat 4/4-kol., CMYK - Papier powlekany matowy Heaven 42, dostawca: Igepa, gramatura 115 g/m2 (surowiec nie może być zamieniony na inny) - Okładka: 350 g/m2 Powlekany błysk Docięte do formatu Oprawa klejem typu PUR Drukarnia musi posiadać urządzenie do lakierowania lakierem dyspersyjnym w systemie on-line (w jednym przelocie z drukiem), które nakłada lakier w ilości minimum 8 g/m2 Wydrukowany katalog musi być spakowany po 8 szt. i ułożony na paletach, przygotowanych do obioru. Ilość katalogów: 1250 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233067 Fri, 14 Feb 2020 12:45:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233067 <![CDATA[Kompleksowa obsługa polegająca na druku i dostawie publikacji do siedziby FNP: 03/POIR/2020]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), polegająca na druku i dostawie publikacji do siedziby FNP. 2. Dodatkowe informacje na temat zakresu i sposobu wykonania zamówienia zawarte są w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego – Istotne postanowienia umowy. 3. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz cenowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233046 Fri, 14 Feb 2020 11:51:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233046 <![CDATA[Wykonanie kalendarzy ściennych i terminarzy książkowych na rok 2021]]> 2.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na wykonaniu 200 sztuk kalendarzy ściennych oraz 200 sztuk terminarzy książkowych na 2021 rok (w tym projekt graficzny, skład i druk z usługą introligatorską, dostarczenie na adres Zamawiającego). 2.2. Zakres usługi : 2.2.1. Kalendarz ścienny: • Nakład 200 sztuk, • Format A3, • Wydruk dwustronny, • Kalendarz w kolorze, papier satynowany 160g, • 15 stron, w tym: 1 strona okładka z nazwą, zdjęciem i logotypami: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, Funduszy Europejskich, Flagi Polski, Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Unii Europejskiej; 12 stron -po 1 stronie na każdy miesiąc wraz ze zdjęciem, rozmiar zdjęcia ok. 277 mm na 208 mm, (zdjęcia dostarczone przez Zamawiającego); 1 strona ze skróconym kalendarzem na kolejny rok oraz zdjęciem, 1 strona-ostatnia z informacjami o Stowarzyszeniu, • Imieniny dla każdego dnia, • Wszystkie święta standardowe, • Minikalendarz na poprzedni i przyszły miesiąc, • kalendarze na rok 2021, • bindowany metalową spiralą z zawieszką po krótszym boku. Projekt graficzny kalendarza musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 2.2.2. Terminarz książkowy: • Nakład 200 sztuk, • Format A5- ok. 145 x 205mm, • układ: dzień na stronie (sobota i niedziela na jednej stronie), • terminarze miesięczne, • przed każdym miesiącem strona ze zdjęciem w kolorze- 12 stron (zdjęcia dostarczone przez Zamawiającego), • podział godzinowy dnia, • na początku terminarza 6 stron na dodatkowe informacje o Stowarzyszeniu w kolorze (treść dostarczona przez Zamawiającego) wraz z logotypami: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, Funduszy Europejskich, Flagi Polski, Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Unii Europejskiej, • dodatkowe miejsce na zapiski 8-10 stron na końcu terminarza, • blok terminarza szyty i dodatkowo klejony, • drukowany na białym papierze lub chamois, • plan roczny na dany rok i kalendarz skrócony na kolejny rok, • przekładka tasiemkowa, • oprawa- skóropodobna, zmiękczana gąbką, z nazwą Stowarzyszenia, • terminarze na rok 2021, • imieniny, święta, • wschody i zachody słońca, fazy księżyca, numeracja tygodni roku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233002 Fri, 14 Feb 2020 09:51:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233002 <![CDATA[Wykonania dwóch rodzajów ulotek oraz dwóch plakatów w ramach projektu nr RPKP.11.01.00-04-0010/19 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na wykonaniu dwóch rodzajów ulotek -1500 szt. i 1000 szt. (w tym projekt graficzny, skład i druk, dostarczenie na adres Zamawiającego) oraz dwóch plakatów - po 200 szt. (w tym 2 x projekt graficzny i 2 x druk, 2 x dostarczenie na adres Zamawiającego). 1. Ulotka • Nakład: 1500 szt. • Format: A5 (148x210 mm) • Kolorystyka: full kolor dwustronnie (4+4) • Papier: kreda błysk 170g • Oprawa zeszytowa (2 zszywki) bez okładki • Ilość stron: 16 Projekt graficzny ulotki musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 2. Ulotka składana: • Format:A5 x 3 (444 x 210 mm) • Nakład: 1000 szt. • Papier: kreda błysk 150 g • Zadruk: dwustronnie (4+4 CMYK) • Falcowanie w „C” Projekt graficzny ulotki składanej musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 3. Plakaty (dwa rodzaje): • Format: A3 (297x420mm) • Opracowanie graficzne x 2 • Nakład: 2 x 200 szt. • Papier: kreda 250g + folia błysk jednostronnie • Kolor: pełen kolor Projekt graficzny plakatu musi uzyskać akceptację Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232840 Thu, 13 Feb 2020 13:27:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232840 <![CDATA[Zapytanie ofertowe materiałów dla uczestników lekcji Nr 25/OWES19-22/2020 z dn. 13.02.2020]]> Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” w związku z realizacją projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania usługi polegającej na kompleksowym wykonaniu oraz dostarczeniu materiałów dla uczestników lekcji z przedsiębiorczości społecznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232789 Thu, 13 Feb 2020 11:32:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232789 <![CDATA[Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie grafik do zadań]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 1070 grafik, na wzór dostarczonych przez Zamawiającego (zał. Nr 4), tj. przerysowanie ich celem adaptacji do standardu grafik do zamieszczenia na platformie EWR. Pełna treść zapytania ofertowego w załączniku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232610 Wed, 12 Feb 2020 15:50:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232610 <![CDATA[„Opracowanie graficzne i druk mapy turystycznej Powiatu Limanowskiego oraz przewodnika turystycznego po szlakach wielofunkcyjnych Powiatu Limanowskiego w ramach projektu „Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w Gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica i Mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec” w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020”]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne i druk mapy turystycznej Powiatu Limanowskiego oraz przewodnika turystycznego po szlakach wielofunkcyjnych Powiatu Limanowskiego w ramach projektu „Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w Gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica i Mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec” w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020. Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania częściowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań częściowych znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231962 Mon, 10 Feb 2020 13:25:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231962 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 16/2020 na wydruk i dostawę 1000 szt. dorocznego raportu Rady do projektu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego]]> Przedmiotem zamówienia jest wydruk i dostawa dorocznego raportu Rady: „Identyfikacja i przegląd certyfikatów funkcjonujących w sektorze finansowym” w nakładzie 1 ooo szt. (słownie: jeden tysiąc) przygotowanych przez Zleceniodawcę w formacie umożliwiającym druk. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231908 Mon, 10 Feb 2020 11:40:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231908 <![CDATA[Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 08/2019]]> Informacja o wyborze oferenta w związku z zapytaniem ofertowym nr 08/2019 z dnia 28.10.2019 rok. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1215813 Tue, 05 Nov 2019 14:29:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1215813 <![CDATA[Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 07/2019]]> Firma I.M.P.A. Rafał Gołębiowski, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na wytworzenie oraz dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych w związku z udziałem Zamawiającego na targach Intercharm Kijów, Ukraina w terminie 18-20 września 2019 rok https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205767 Wed, 11 Sep 2019 13:08:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205767 <![CDATA[Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego 05/2019]]> Firma I.M.P.A. Rafał Gołębiowski, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na wytworzenie oraz dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych w związku z udziałem Zamawiającego na targach Beauty Eurasia w Istambule, Turcja w terminie 20-22 czerwca 2019 rok https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189331 Fri, 07 Jun 2019 09:01:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189331 <![CDATA[Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 04/2019]]> Firma I.M.P.A., zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na wytworzenie oraz dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych w związku z udziałem Zamawiającego na targach Beautyworld Middle East w Dubaju, ZEA w terminie 15-17 kwietnia 2019 rok https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1177685 Thu, 04 Apr 2019 13:55:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1177685