Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi drukarskie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Mon, 20 May 2019 21:21:31 +0200 <![CDATA[Zamieszczenie w prasie o zasięgu regionalnym ogłoszenia o naborze wniosków do działania 1.3.1 RPO WD 2014-2020]]> Zamieszczenie w prasie o zasięgu przynajmniej regionalnym (powiat górowski, milicki, oleśnicki, trzebnicki, wołowski) treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI) Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB dla Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185945 Mon, 20 May 2019 14:23:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185945 <![CDATA[Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawia tablicy informacyjnej]]> Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawia tablicy informacyjnej o wymiarach minimalnych: 80 cm (wysokość) x 120 cm (szerokość) ilość sztuk: 1. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185839 Mon, 20 May 2019 08:41:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185839 <![CDATA[Opracowanie i publikacja ogłoszeń o projekcie pn. „Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach” współfinansowanym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu oraz opublikowaniu maksymalnie 3 ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej o projekcie pn. „Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach” współfinansowanym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185258 Thu, 16 May 2019 10:47:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185258 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/KAM/2019 wydruk i dostawa katalogów]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania katalogów reklamowych: -„Katalog PREMIUM PLUS” w 2 transzach po 25 000 sztuk, -„Katalog mebli systemowych” w 2 transzach po 40 000 szt. i 4 transzach po 30 000 szt. oraz usługa dostawy gotowego produktu w jedno miejsce, z zachowaniem terminów wskazanych przez Zamawiającego. 2. Przesyłane projekty graficzne mogą ulegać zmianom, w trakcie trwania umowy. 3. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 5. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185147 Wed, 15 May 2019 11:15:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185147 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i druku broszur informacyjnych na temat cukrzycy, materiałów do działań edukacyjnych oraz materiałów szkoleniowych dla personelu medycznego.]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i druku: 1) 10 kompletów broszur informacyjnych na temat cukrzycy (10 x 6000 sztuk), 2) materiałów do działań edukacyjnych (2 komplety x 52 000 sztuk), 3) materiałów szkoleniowych dla personelu medycznego (400 szt.) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185033 Tue, 14 May 2019 15:36:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185033 <![CDATA[„Przeprowadzenie kampanii promującej uzbrojone tereny przemysłowe w gminie Miękinia”]]> Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie kampanii promującej uzbrojone tereny przemysłowe w gminie Miękinia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184018 Thu, 09 May 2019 13:03:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184018 <![CDATA[Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 04/2019]]> Firma I.M.P.A., zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na wytworzenie oraz dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych w związku z udziałem Zamawiającego na targach Beautyworld Middle East w Dubaju, ZEA w terminie 15-17 kwietnia 2019 rok https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1177685 Thu, 04 Apr 2019 13:55:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1177685