Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi drukarskie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 19 Jan 2019 16:17:13 +0100 <![CDATA["Wykonanie projektu graficznego i druk materiałów informacyjno-edukacyjnych promujących program profilaktyki nowotworu jelita grubego w ramach realizacji projektu współfinansowanego z funduszy unijnych RPO WŚ 2014-2020, Działanie RPSW.08.02.00 Aktywne i zdrowe starzenie się, Poddziałanie RPSW.08.02.02 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie, pt. "Badamy się - program profilaktyki raka jelita grubego""]]> Wykonanie projektu graficznego i druk materiałów informacyjno-edukacyjnych promujących program profilaktyki jelita grubego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161487 Fri, 18 Jan 2019 13:50:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161487 <![CDATA[Druk i dostarczenie materiałów na Targi Pracy: plakatu i informatora targowego]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi druku oraz dostawy do siedziby Zamawiającego materiałów użytkowych na Targi Pracy, tj. informatora targowego oraz plakatu wg dostarczonych przez Zamawiającego projektów graficznych tych materiałów w ramach projektu „Akademia Kompetentnego Studenta” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie (nr umowy POWR.03.01.00-00-B012/17-00). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160861 Wed, 16 Jan 2019 13:10:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160861 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest wydruk dwóch rodzajów (dla dwóch kolekcji) katalogów produktowych]]> Przedmiotem zamówienia jest wydruk dwóch rodzajów (dla dwóch kolekcji) katalogów produktowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14246 Mon, 14 Jan 2019 20:24:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14246 <![CDATA[zakup i dostawę podręczników wraz z płytą CD/DVD na potrzeby realizacji kursu z zakresu języka angielskiego dla 12 uczestników]]> Zakup i dostawę podręczników wraz z płytą CD/DVD na potrzeby realizacji kursu z zakresu języka angielskiego dla 12 uczestników https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160427 Mon, 14 Jan 2019 15:29:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160427 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wydatków na działania informacyjno-promocyjne, w zakresie: • Skład, przygotowanie do druku oraz druk katalogów i ulotek informacyjnych (kolekcja FERIA) z przeznaczeniem na targi MODA Birmingham luty 2019 i Targi Mody Poznań luty/marzec 2019]]> 1. skład, przygotowanie do druku: a. Katalog z kolekcją FERIA, format: 220 mm x 220 mm, objętość 44 strony b. Ulotka z kolekcją FERIA, format: 700 mm x 296,5 mm, składane w harmonijkę na 5 części. Do zamieszczenia na ulotce do 100 szt. zdjęć z modelami z kolekcji wraz z indeksami modeli i kolorami Skład dokonany zostanie na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego zdjęć 2. druk katalogów i ulotek: a. Katalog z kolekcją FERIA, format: 220 mm x 220 mm, objętość 44 strony, nakład: 1000 szt. b. Ulotka z kolekcją FERIA, format: 700 mm x 296,5 mm, składane w harmonijkę na 5 części, nakład: 500 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160306 Mon, 14 Jan 2019 10:55:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160306 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na przygotowanie materiałów marketingowo-reklamowych]]> Przygotowanie materiałów marketingowo-reklamowych wykorzystywanych podczas imprez targowo-wystawienniczych. Przygotowanie i druk katalogów – 900 sztuk Przygotowanie i druk katalogów – 9 00 sztuk Katalogi format A4 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1158070 Wed, 02 Jan 2019 10:35:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1158070