Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 20 Mar 2019 11:55:23 +0100 <![CDATA[Usługi świadczone przez Programistę C++]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta/Wykonawcę usług badawczych obejmujących badania przemysłowe oraz prace rozwojowe poprzez zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej / umowy zlecenie na stanowisku Programisty C++. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174462 Wed, 20 Mar 2019 10:59:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174462 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019 na wykonanie projektu graficznego i wdrożenie portalu internetowego „BĄDŹ POWER"]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu graficznego i wdrożenie portalu internetowego „BĄDŹ POWER”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173948 Tue, 19 Mar 2019 15:25:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173948 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/COWM/Platforma e-learningowa]]> Przedmiotem zamówienia jest stworzenie i administrowanie platformy e-learningowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174298 Tue, 19 Mar 2019 14:19:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174298 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 15/111/2019 dot. wykonania, wraz z przekazaniem praw autorskich, tekstur potrzebnych do stworzenia prototypu tworzonego w ramach projektu.]]> Firma The Farm 51 Group SA realizuje projekt badawczo-rozwojowy współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, pn. „Przeprowadzenia prac badawczych z zakresu hiperrealistycznej balistyki pocisków i pancerzy, fotorealistycznej wizualizacji środowiska oraz współpracy użytkowników online oraz opracowanie prototypu interaktywnego symulatora pola walki o budowie modułowej opartego o symbiozę środowiska AR (rozszerzona rzeczywistość) i VR (wirtualna rzeczywistość)”. Do realizacji projektu niezbędne jest wykonanie, wraz z przekazaniem praw autorskich, tekstur do obiektów dużej i małej architektury potrzebnych do stworzenia prototypu tworzonego w ramach projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174166 Tue, 19 Mar 2019 09:18:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174166 <![CDATA[Zakup i wdrożenie modułów systemu dziedzinowego (SD) do obsługi podatków i opłat wraz z e-Portalem dla potrzeb świadczenia internetowej obsługi interesantów w obszarze podatków i opłat dla GMINY TRZCIANKA]]> Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie modułów systemu dziedzinowego (SD) do obsługi podatków i opłat wraz z e-Portalem dla potrzeb świadczenia internetowej obsługi interesantów w obszarze podatków i opłat dla Gminy Trzcianka. W ramach zamówienia przewiduje się: 1) zakup i wdrożenie systemu ewidencji budynków służącego do prowadzenia ewidencji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, naliczania czynszów i opłat eksploatacyjnych za lokale, nakładów finansowych oraz rozliczania tych nakładów na wspólnoty mieszkaniowe; 2) zakup i wdrożenie systemu służącego do udostępniania interesantom urzędu danych w zakresie ich zobowiązań, wnoszenia przez nich płatności oraz składania wniosków i deklaracji w formie elektronicznej; 3) Integrację zakupionych systemów z już funkcjonującymi w Gminie Trzcianka systemami do obsługi podatków i opłat; 4) migrację danych ewidencyjnych z systemu ewidencji budynków funkcjonującego w Gminie Trzcianka do wdrożonego systemu ewidencji budynków. Systemy zakupione zostaną w ramach projektu „Wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 7 JST z powiatów: czarnkowsko - trzcianeckiego, pilskiego i chodzieskiego” realizowany jest na podstawie umowy nr POWR.02.18.00-00-0006/17 z dnia 27 czerwca 2018r. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne (dalej: Projekt). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174133 Mon, 18 Mar 2019 22:32:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174133 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019 na miesięczną redakcję portalu internetowego „BĄDŹ POWER”]]> Przedmiotem zamówienia jest comiesięczne redagowanie portalu internetowego „BĄDŹ POWER” w okresie od kwietnia 2019 r. do marca 2022 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173929 Mon, 18 Mar 2019 20:19:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173929 <![CDATA[Świadczenie usług: programistycznych, asysty technicznej oraz konsultacji technicznych w obszarze budowy i użytkowania narzędzi teleinformatycznych wytworzonych w technologii IBM Lotus Domino]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług programistycznych, asysty technicznej oraz konsultacji technicznych w obszarze budowy i użytkowania narzędzi teleinformatycznych wytworzonych w technologii IBM Lotus Domino na rzecz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174019 Mon, 18 Mar 2019 15:28:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174019 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/135/2019 dot. opracowania, wraz z przekazaniem praw autorskich, rozwiązań, narzędzi i metod programistycznych potrzebnych do stworzenia interfejsu użytkownika w edytorze dodatkowej zawartości.]]> Firma The Farm 51 Group SA realizuje projekt badawczo-rozwojowy współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, pn. „Opracowanie funkcjonalnego prototypu zaawansowanego generatora treści dodatkowych AUGOT, działającego w środowisku PC i mobile”. Do realizacji projektu niezbędne jest opracowanie, wraz z przekazaniem praw autorskich, rozwiązań, narzędzi i metod programistycznych potrzebnych do stworzenia interfejsu użytkownika w edytorze dodatkowej zawartości https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174027 Mon, 18 Mar 2019 15:21:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174027 <![CDATA[Usługę utrzymania oprogramowania inżynierskiego do projektowania i wizualizacji elementów nowej TM]]> W związku z realizacją projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, LfC Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o składanie ofert na wykonanie usługę utrzymania oprogramowania dedykowanego do obróbki EBM (Electron Beam Melting) na urządzeniach serii Arcam EBM S12. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173886 Mon, 18 Mar 2019 13:40:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173886 <![CDATA[Usługa wsparcia technicznego systemu Logsystem]]> Usługa wsparcia technicznego systemu Logsystem na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173834 Mon, 18 Mar 2019 10:41:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173834 <![CDATA[Technicy realizujący prace badawcze w zakresie programowania systemu zwiększającego bezpieczeństwo w logistyce (umowa zlecenie)]]> Przedmiot zamówienia stanowi zatrudnienie personelu: „Technicy realizujący prace badawcze w zakresie programowania systemu zwiększającego bezpieczeństwo w logistyce (umowa zlecenie)” w Inglobi Radosław Gajewski, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego postępowania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173779 Sun, 17 Mar 2019 22:23:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173779 <![CDATA[Opracowanie aplikacji mobilnej dla urządzenia telemedycznego]]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie aplikacji mobilnej dedykowanej dla telemedycznego urządzenia do zdalnego monitorowania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173710 Fri, 15 Mar 2019 23:44:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173710 <![CDATA[Zaprojektowanie innowacyjnej platformy B2B]]> Zaprojektowanie innowacyjna platformy B2B zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16087 Fri, 15 Mar 2019 15:57:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16087 <![CDATA[Świadczenie usługi centralnego Systemu Wydruku wraz z obsługą serwisową, która umożliwi Zamawiającemu wykonywanie czarno-białych i kolorowych kopii/wydruków dokumentów oraz skanowania na urządzeniach wielofunkcyjnych Wykonawcy.]]> Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usługi centralnego Systemu Wydruku wraz z obsługą serwisową, która umożliwi Zamawiającemu wykonywanie czarno-białych i kolorowych kopii/wydruków dokumentów oraz skanowania na urządzeniach wielofunkcyjnych Wykonawcy, zainstalowanych w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173436 Fri, 15 Mar 2019 15:21:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173436 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr KUJPOM/02/03/2018_0020]]> Przedmiotem zamówienia są wdrożenia informatyczne u partnerów projektu wraz z przeszkoleniem pracowników partnerów z wdrażanych rozwiązań. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173643 Fri, 15 Mar 2019 15:16:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173643 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/ZAK/03/2019 Na zakup licencji systemu do paneli meldunkowych ( 3 szt.) według specyfikacji.]]> Zakup licencji systemu do paneli meldunkowych ( 3 szt.) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173639 Fri, 15 Mar 2019 15:10:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173639 <![CDATA[Świadczenie usług polegających na umożliwieniu Zamawiającemu dostępu do Internetu poprzez łącza główne i zapasowe (backup)]]> Świadczenie usług polegających na umożliwieniu Zamawiającemu dostępu do Internetu poprzez łącza główne i zapasowe (backup) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173593 Fri, 15 Mar 2019 14:32:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173593 <![CDATA[Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną]]> Przedmiotem zamówienia jest Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173453 Fri, 15 Mar 2019 09:17:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173453 <![CDATA[Usługi świadczone przez Testera oprogramowania]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w projekcie pt. „System modelowania danych biomedycznych wspierający planowanie przedoperacyjne„ przez testera oprogramowania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172220 Thu, 14 Mar 2019 22:31:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172220 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO]]> 1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie usługi - wykonanie systemu informatycznego dla maszyny do zwojowania. Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO 1 2019 111 TS ostateczne.pdf" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16014 Thu, 14 Mar 2019 16:10:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16014 <![CDATA[Stworzenie portalu internetowego w celu dokonywania transakcji on-line]]> 1. Wykonanie zamówienia pn. ,,Stworzenie portalu internetowego w celu dokonywania transakcji on-line”. 2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywanie oprogramowania, internetowe i wsparcia. 3. Przedmiot zamówienia stanowi: 3.1. przygotowanie projektu graficznego szablonu o wysokiej kontrastowości; 3.2. programowanie strony internetowej; 3.3. zaprojektowanie logo projektu i umieszczenie go na portalu internetowym; 3.4. zainstalowanie systemu CMS na serwerze internetowym; 3.5. sprawdzanie (testowanie) wykonanej strony internetowej z systemem CMS oraz bieżącym wprowadzeniem niezbędnych zmian; 3.6. umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenie testów przed podpisaniem protokołu odbioru; 3.7. uruchomienie strony z CMS; 3.8. przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji użytkowej (eksploatacyjnej) i technicznej (powykonawczej) dotyczącej strony internetowej i CMS; 3.9. wdrożenie wykonanej, w pełni działającej i gotowej do użytku przez osoby trzecie strony internetowej, 3.10. wprowadzanie tekstów (opisów) w poszczególnych sekcjach strony internetowej przekazywanych przez zamawiającego. 4. Wykonawca przeniesienie na Zamawiającego majątkowe praw autorskie do: 4.1. projektów makiet funkcjonalnych i projektów graficznych strony internetowej; 4.2. dokumentacji, w tym dokumentacji technicznej i użytkowej; 4.3. przekazania pełnej kontroli nad całością panelu administracyjnego, umożliwienia edycji każdego elementu strony internetowej i CMS. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173121 Thu, 14 Mar 2019 09:03:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173121 <![CDATA[Szkolenie zawodowe dla 12 UP]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie następującego szkolenia zawodowego: OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO /JEZDNIOWEGO/ (dla 12 Uczestników Projektu): Szkolenie prowadzone będzie w formie 2 grup po 6 UP, łącznie 12 UP, Ogółem 120 h szkol. (60 h/1 gr., w tym 15h zajęć praktycznych/1 grupę). Tematyka szkolenia: - Podział i charakterystyka wózków jezdniowych na typy, odmiany; - Budowa i wyposażenie wózka jezdniowego; - Czynności operatora przy obsłudze wózka jezdniowego; - Klasyfikacja transportów wewnątrzzakładowych; - Wiadomości z zakresu przepisów ruchu drogowego przy kierowaniu wózkiem jezdniowym; - Organizacja pracy wózkiem jezdniowym oraz załadunku; - BHP przy eksploatacji wózków jezdniowych; - Wiadomości o dozorze technicznym. Egzamin zewnętrzny potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie (kod: 834401); jedna godzina szkoleniowa wynosi 45 minut. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173039 Wed, 13 Mar 2019 15:29:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173039 <![CDATA[Nabór na członka/członków Zespołu Interdyscyplinarnego - świadczenie usług w roli analityka biznesowego w celu wdrożenia MVP w modelu dual-use.]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest nabór na członka/członków Zespołu Interdyscyplinarnego - świadczenie usług w roli analityka biznesowego pod kątem wdrożenia MVP w modelu dual-use. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15974 Wed, 13 Mar 2019 15:08:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15974 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPOP.02.01.02-16-0015/18 dotyczące usługi stworzenia i wdrożenia dedykowanego systemu informatycznego dla potrzeb HBCR]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca stworzenia i wdrożenia dedykowanego systemu informatycznego dla potrzeb HBCR w ramach projektu pt. "Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie HBCR Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173016 Wed, 13 Mar 2019 14:52:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173016 <![CDATA[Wykonanie usługi mentora technologicznego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji MVP.]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług mentora technologicznego w celu prawidłowej realizacji MVP. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15933 Wed, 13 Mar 2019 08:03:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15933 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu wartości niematerialnych i prawnych w postaci grafik generowanych komputerowo (CGI – Computer Generated Imagery)]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci grafik generowanych komputerowo (CGI – Computer Generated Imagery) w ramach realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Bloober Team S. A. dzięki inwestycji w nowoczesną infrastrukturę umożliwiającą tworzenie innowacyjnych gier powstałych w wyniku zrealizowanych prac badawczych”. Grafiki generowane komputerowo wykorzystane będą do produkcji gry wideo typu AAA (Triple-A) tworzonej przez firmę Bloober Team. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172773 Tue, 12 Mar 2019 15:27:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172773 <![CDATA[Zakup usług serwerowych w Data Center, w tym serwerów obliczeniowych i magazynów danych]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usług serwerowych w Data Center, w tym serwerów obliczeniowych i magazynów danych Kod CPV: 72317000-0 - Usługi przechowywania danych Zamówienie dotyczy dostępu do infrastruktury komputerowej (serwery obliczeniowe i magazyny danych) do prowadzenia prac B+R w projekcie ASM SDS. Zamawiana infrastruktura badawcza będzie wykorzystywana w celu realizacji procesów informatycznych (programowanie, obliczanie algorytmiczne), magazynowania danych do obliczeń oraz przechowywania dokumentacji projektowej w formie elektronicznej. Wszystkie operacje związane z programowaniem, zbieraniem, przetwarzaniem i manipulowaniem danych w projekcie odbywać się będą na serwerach będących przedmiotem zamówienia. Usługi serwerowe mają również umożliwiać dodatkowo tworzenie kopii zapasowych na trwałych i pojemnych nośnikach na wypadek sytuacji kryzysowych. Szczegółowa specyfikacja wymagań technicznych dotyczących zamawianej usługi: 1. Warunki środowiskowe w siedzibie Wykonawcy lub Data Center (dalej: DC), które będzie przeznaczone do obsługi Systemu muszą gwarantować poprawną pracę sprzętu i urządzeń komputerowych, w szczególności: • System zarządzania DC musi spełniać wymagania normy PN/ISO 27001 lub równoważnej; • Budynek DC musi posiadać co najmniej dwa, niezależne źródła zasilania oraz dwa niezależne źródła zasilania awaryjnego. Zasilanie awaryjne musi gwarantować automatyczne podtrzymanie zasilania dla serwerów, na których zainstalowany jest System oraz wszelkich systemów i infrastruktury DC, zapewniających podtrzymanie prawidłowego środowiska pracy Systemu; • Budynek DC musi posiadać co najmniej dwa autonomiczne wejścia dostępowe; • DC musi posiadać własny generator prądu, gwarantujący podtrzymanie zasilania w DC przy pełnej mocy przez minimum 24 godziny bez potrzeby tankowania, a w razie dalszej potrzeby – gwarantujący możliwość tankowania bez przerywania pracy DC; • W przypadku awarii zasilania – powyższe systemy muszą przełączać się w sposób automatyczny; • DC musi posiadać redundantny system klimatyzacji; • DC musi posiadać redundantne połączenie internetowe podpięte do co najmniej 3 różnych operatorów internetowych. Połączenia te muszą być realizowane za pomocą światłowodów; • Budynek DC musi posiadać system przeciwpożarowy – system gaszenia gazem; • W DC musi być wdrożony system kontroli dostępu do serwerowni; • Infrastruktura sieciowa centrum hostingowego (DC) poprzez stosowane systemy monitorująco obronne (firewall), musi zapewniać odpowiedni poziom ochrony przed atakami z sieci w tym szczególnie przed atakami typu DDoS. 2. W toku realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: • Udostępnienia środowiska wirtualnego w DC i świadczenia usługi hostingu Systemów z wykorzystaniem dedykowanych maszyn wirtualnych (serwerów wirtualnych). • Udostępnienia systemu Helpdesk w trybie 24/7/365, zapewniającego możliwość zgłaszania awarii i usterek. Całość obsługi musi być prowadzona w języku polskim; • Umożliwienia podpięcia do panelu zarządzania przez VPN lub SSL oraz kontroli dostępu na poziomie adresów IP. • Zapewnienia 6-cio adresowej klasy IP (IPv4). • Wykonywania kopii zapasowych (backup) obrazów maszyn wirtualnych i baz danych na zewnętrznej, innej niż produkcyjna macierzy dyskowej z możliwością odzyskania danych do 7 kopii wstecz, w cyklu: - codziennym – inkrementalny backup obrazu maszyn wirtualnych i baz danych, - tygodniowym – pełny backup maszyn wirtualnych i baz danych. • Zapewnienia bieżącego monitoringu i raportowania pracy systemów, w tym monitorowania: wykorzystania CPU, wykorzystania pamięci RAM, przestrzeni dyskowej, wykorzystania łącza internetowego. Dane z monitoringu powinny być dostępne na bieżąco dla Zamawiającego zdalnie. 3. Szczegółowe parametry udostępnionego środowiska wirtualnego dedykowanego na potrzeby hostingu Systemu: • Platforma wirtualizacji zapewniająca wysoką dostępność serwera wirtualnego z wykorzystaniem redundantnej infrastruktury; • Certyfikat SSL w standardzie Wildcard (Wykonawca zabezpieczy certyfikat tej klasy w udostępnianej infrastrukturze do 31.01.2022 bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego); • Stosowane w serwerach procesory muszą być klasy serwerowej; • Musi istnieć możliwość dowolnego podziału zasobów na maszyny wirtualne; • Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość wykonywania kopii zapasowych instancji systemów operacyjnych oraz ich odtworzenia w możliwie najkrótszym czasie; • Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy; • Redundantne interfejsy fizyczne pomiędzy hostami wirtualizacji a macierzą dyskową o przepustowości nie mniejszej niż 40 Gb/s; • Czas reakcji w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii (łącza, sprzętu) musi wynosić: - czas reakcji – nie więcej niż 1 godzinę (odebranie zgłoszenia). • dostępność środowiska wirtualnego musi wynosić min. 99,9% w skali roku. 4. Łącze do Internetu dla udostępnionego środowiska wirtualnego dedykowanego na potrzeby hostingu Systemów: • Przepustowość: minimum 100 Mb/s. • Limit transferu: brak. • Redundantne z obsługą BGP. • Minimum 3 operatorów telekomunikacyjnych w DC. • Łącze symetryczne. 5. Parametry techniczne zasobów serwerowych w ramach usługi Data Center: • Liczba rdzeni: Minimum 4, Maksimum 32 • Pamięć RAM: Minimum 16, Maksimum 96GB • Systemowe HDD: śr. 1000 GB / mc • Systemowe SSD: śr. 1000 GB / mc • Dodatkowe HDD: śr. 1000 GB /mc • Transfer: śr. 10 000 GB / mc Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Złożenie oferty częściowej lub wariantowej powoduje jej wykluczenie z udziału w postępowaniu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172456 Mon, 11 Mar 2019 16:18:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172456 <![CDATA[Programista C++]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta/Wykonawcę usług badawczych obejmujących badania przemysłowe oraz prace rozwojowe poprzez zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej / umowy zlecenie na stanowisku Programisty C++. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167045 Mon, 11 Mar 2019 14:10:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167045 <![CDATA[Stworzenie i wdrożenie Narzędzia IT w ramach projektu „Partycypacja w Planowaniu”]]> Przedmiotem Zamówienia są usługi projektowania, instalacji, wdrożenia, dostępu i utrzymania Narzędzia IT w zakresie opisanym w niniejszym Ogłoszeniu oraz w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172238 Mon, 11 Mar 2019 09:59:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172238 <![CDATA[Inofrmatyk Projektany]]> Opracowanie koncepcji odbioru energii elektrycznej wytwarzanej przez siłownie wiatrową, w tym również jej magazynowanie. Wnioskodawca ma tu na myśli instalacje najprostsze przeznaczone np. do grzania wody gdzie silnik wiatrowy będzie wyposażony jedynie w generator, prosty regulator i zespół grzałek, poprzez układy bardziej rozbudowane pozwalające uzyskiwać prąd o dość wysokich parametrach zdolny zasilać w sposób ciągły odbiorniki energii elektrycznej, a skończywszy układach zaawansowanych umożliwiających jednoczesne magazynowanie energii oraz przesyłanie jej nadwyżek do sieci energetycznej z jednoczesnym pomiarem jej ilości https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172186 Sun, 10 Mar 2019 11:35:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172186 <![CDATA[Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności na Przeprowadzenie kursu ECDL BASE lub równoważnego w ramach projektu pn. „Świetlica na miarę XXI wieku” w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne ,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.]]> Przedmiot zamówienia stanowi: Przeprowadzenie podstawowego kursu ECDL BASE lub równoważnego dla 80 uczestników, w wieku 7 – 18 lat w ramach projektu pt. Świetlica na miarę XXI wieku realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.1 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172084 Fri, 08 Mar 2019 15:17:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172084 <![CDATA[Zakup licencji i wdrożenie systemu obsługi toku studiów]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup Licencji do Systemu, Wdrożenie Systemu dotyczącego obsługi toku studiów, świadczenie Usług Utrzymania oraz świadczenie Usług Rozwoju w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu. W Załączniku nr 9 do Zapytania ofertowego - Umowa z Wykonawcą, znajdują się m.in. wyjaśnienia pojęć używanych w Zapytaniu ofertowym. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy z Wykonawcą stanowiącym Załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego. Przedmiot Umowy podzielony jest na część gwarantowaną (Przedmiot Umowy gwarantowany) i część objętą Prawem opcji (Przedmiot Umowy objęty Prawem opcji). Część gwarantowana i cześć objęta Prawem opcji określona jest w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171852 Fri, 08 Mar 2019 11:31:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171852 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia oraz prace rozwojowe dedykowanego rozwiązania Systemu Informacji Menadżerskiej (SIM), którego zadaniem jest obsługa procesów związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (RPO WP) 2014-2020.]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia oraz prace rozwojowe dedykowanego rozwiązania Systemu Informacji Menadżerskiej (SIM), którego zadaniem jest obsługa procesów związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (RPO WP) 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171669 Thu, 07 Mar 2019 14:12:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171669