Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 19 Jan 2019 15:02:07 +0100 <![CDATA[Zakup systemu informatycznego B2B i B2E]]> Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie dotyczy zakupu systemu informatycznego B2B i B2E, zgodnie z opisem i specyfikacją stanowiącą Załącznik nr 1 do przedmiotowego Zapytania dla przedsiębiorstwa „Karton-Pack” Spółka jawna Zakład Produkcji opakowań Jakub Szyrwiński, Antoni Kaciuba, Bogdan Pniewski. Pełna treść zapytania znajduje się w załącznikach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161603 Fri, 18 Jan 2019 23:25:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161603 <![CDATA[Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie modułu sprzedażowego w modelu omnichannel dla firmy Unicell Poland sp. z o.o.]]> Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie modułu sprzedażowego w modelu omnichannel dla firmy Unicell Poland sp. z o.o. oraz wykonanie strony internetowej nowej linii produktowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161581 Fri, 18 Jan 2019 19:00:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161581 <![CDATA[Zatrudnienie specjalisty na stanowisku Graphic Designer]]> Zatrudnienie do 5 specjalistów na stanowisku Graphic Designer. Wybrane osoby będą stanowić personel do realizacji projektu pt. „OPRACOWANIE I WDROŻENIE NA RYNEK SYMULATORA KOLEJOWEGO SARTEM”, POIR.01.01.01-00-1117/17-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161562 Fri, 18 Jan 2019 18:57:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161562 <![CDATA[Zatrudnienie specjalisty na stanowisku Manual Tester]]> Zatrudnienie specjalisty na stanowisku Manual Tester jako personel do realizacji projektu pt. „OPRACOWANIE I WDROŻENIE NA RYNEK SYMULATORA KOLEJOWEGO SARTEM”, POIR.01.01.01-00-1117/17-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161559 Fri, 18 Jan 2019 16:30:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161559 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2019 - na wykonanie usług doradczych w ramach Poddziałania 2.1.2. RPO WŁ]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych, szczegółowo określonych w Załączniku nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego. Będą to usługi takie jak: I. Doradztwo w zakresie technicznego przygotowania produkcji/procesu dystrybucji/świadczenia usług. II. Wsparcie w przeprowadzeniu analizy/oceny technicznej i funkcjonalnej systemów IT, pod kątem przydatności w działaniach rozwojowych przedsiębiorstwa. III. Wsparcie eksperckie w integracji nowych systemów IT z istniejącymi rozwiązaniami w przedsiębiorstwie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14346 Fri, 18 Jan 2019 16:30:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14346 <![CDATA[Zatrudnienie specjalisty na stanowisku C# Developer / Level Designer]]> Przedmiotem zapytania jest wybór 2-3 osób w roli specjalisty C# Developer / Level Designer. Wybrane osoby będą stanowić personel do realizacji projektu pt. „System VR Mind™ i VR Mind+™ – badania i przygotowanie do wdrożenia.” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161556 Fri, 18 Jan 2019 16:29:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161556 <![CDATA[Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie dedykowanej platformy informatycznej „mBiuro”]]> Przedmiotowe zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Wzrost potencjału ICN Finanse Sp. K. do wdrożenia innowacji technologicznych poprzez skorzystanie z proinnowacyjnych usług doradczych świadczonych przez IOB” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Podziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie dedykowanej platformy informatycznej „mBiuro” w siedzibie Zamawiającego. Oprogramowanie będzie wspierało procesy biznesowe biura rachunkowego oraz usprawniało kontakty z jego klientami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161067 Fri, 18 Jan 2019 15:11:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161067 <![CDATA[Zapytanie ofertowe ZO/07/2019: Dostarczenie licencji wyłącznej na system do zarządzania danymi wejściowymi oraz dostarczenie licencji wyłącznej na oprogramowanie, które będzie odpowiedzialne za wizualizację i nawigację na danych wytworzonych w silniku wiedzy oraz komunikację użytkownika z silnikiem wiedzy.]]> Zakup licencji wyłącznej na system do zarządzania danymi wejściowymi oraz zakup licencji wyłącznej na oprogramowanie, które będzie odpowiedzialne za wizualizację i nawigację na danych wytworzonych w silniku wiedzy oraz komunikację użytkownika z silnikiem wiedzy. Wyżej wymienione postępowanie jest związane z realizacją przez TeamSoft Sp. z o.o. projekt pn. „Badanie nad sztuczną inteligencją w zakresie uczenia maszynowego systemu wspomagania decyzji w obszarze gospodarki energetycznej, ciepłowniczej i gazowej.” w ramach Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161404 Fri, 18 Jan 2019 14:43:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161404 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/01/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest nieograniczony dostęp online do Bazy informacji, w ramach której FiM Consulting Sp. z o.o. będzie miało dostęp do bardzo dużej ilości danych finansowych przedsiębiorstw, dzięki czemu będzie możliwe prowadzenie prac badawczo-rozwojowych na bardzo dużej ilości danych finansowych obrazujących funkcjonowanie organizacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161322 Fri, 18 Jan 2019 13:31:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161322 <![CDATA[Nabór na członka/członków Zespołu Interdyscyplinarnego - świadczenie usług w roli programisty w celu wdrożenia MVP w modelu dual-use.]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w roli programisty pod kątem wdrożenia MVP w modelu dual-use. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14332 Fri, 18 Jan 2019 11:44:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14332 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 1/2019 Stworzenie i wdrożenie platformy]]> Stworzenie platformy składającej się z: - części do zarządzania punktami usługowymi w branży beauty i aplikacji mobilnej - „Cosmotti Business” - części do rezerwacji online wizyt w wybranym punkcie usługowym i aplikacji mobilnej - „Cosmotti Booking” - części będącej porównywarką cenową i platformą sprzedaży produktów marketplace przez dostawców i aplikacji mobilnej - „Cosmotti Shopping” - systemu/ panelu do zarządzania platformą i aplikacjami mobilnymi dla administratora - bazy danych wspólnej dla zintegrowanej platformy i aplikacji mobilnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161206 Thu, 17 Jan 2019 15:54:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161206 <![CDATA[Zakup i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych typu B2C i B2E w Fundacji Rozwoju Śląska]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych typu B2C i B2E w Fundacji Rozwoju Śląska. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159279 Thu, 17 Jan 2019 14:41:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159279 <![CDATA[1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego produktów kontroli skontrolowanej, zweryfikowanej oraz zaakceptowanej bazy danych ortofotomapy oraz zaktualizowanej bazy danych budynków powstałych w wyniku zamówienia publicznego planowanego do realizacji przez Łódzki Ośrodek Geodezji pod nazwą „Wykonanie i dostawa barwnych, pionowych zdjęć lotniczych i wykonanie na ich podstawie ortofotomapy, aktualizacji numerycznego modelu terenu dla obszaru Miasta Łodzi o powierzchni 388,4 km2 w ramach projektu „informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”, określanej dalej jako „Ortofotomapa”.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego produktów kontroli skontrolowanej, zweryfikowanej oraz zaakceptowanej bazy danych ortofotomapy oraz zaktualizowanej bazy danych budynków powstałych w wyniku zamówienia publicznego planowanego do realizacji przez Łódzki Ośrodek Geodezji pod nazwą „Wykonanie i dostawa barwnych, pionowych zdjęć lotniczych i wykonanie na ich podstawie ortofotomapy, aktualizacji numerycznego modelu terenu dla obszaru Miasta Łodzi o powierzchni 388,4 km2 w ramach projektu „informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”, określanej dalej jako „Ortofotomapa”. 2. W skład dostarczonych przez Wykonawcę produktów kontroli baz danych wchodzić będą: • raport kontroli barwnych, pionowych zdjęć lotniczych, • raport kontroli zaktualizowanego Numerycznego Modelu Terenu • raport kontroli barwnej Ortofotomapy oraz • raport kontroli zaktualizowanej bazy budynków (atrybuty wysokościowe). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161128 Thu, 17 Jan 2019 14:28:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161128 <![CDATA[Dostęp do systemów informacji prawnej wraz z aktualizacjami na okres 12 miesięcy]]> Przedmiotem zapytania jest udzielenie Zamawiającemu 20 licencji na korzystanie z Systemu Informacji Prawnej, zwane dalej „SIP”, na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161088 Thu, 17 Jan 2019 11:41:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161088 <![CDATA[Usługa walidacji/optymalizacji oprogramowania w ramach realizacji projektu pt. „Zautomatyzowany inteligentny magazyn dla branży e-commerce” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nr umowy POIR.01.01.01-00-0387/17-00]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie walidacji/optymalizacji oprogramowania ZIM na zbudowanym w środowisku symulacyjnym modelu wirtualnego magazynu, który będzie odzwierciedlał poszczególne elementy systemu ZIM. Przeprowadzona walidacja/optymalizacja posłuży do zweryfikowania założeń oraz algorytmów opracowanych w pozostałych etapach projektu. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizowaniu przez zleceniobiorcę, przez 6 miesięcy, prac związanych z testowaniem założeń powstającego oprogramowania zarządzającego ZIM np. sprawdzanie poprawności dobranych algorytmów sterowania robotami, modyfikacja algorytmów, wizualizacja systemu itp. Zamówienie obejmuje wykonanie wirtualnego modelu systemu ZIM posiadającego następujące cechy i właściwości: • moduł umożliwiający parametryzowanie powierzchni hali magazynowej; • moduł umożliwiający definiowanie ilości i rodzaju asortymentu na magazynie; • moduł umożliwiający swobodną symulację zamówień (wielkości, ilości, rozłożenie w czasie); • moduł umożliwiający optymalizację wykorzystania robotów oraz regałów; • moduł analizy przebytej drogi przez roboty. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160483 Wed, 16 Jan 2019 18:52:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160483 <![CDATA[usługa wynajmu zestawów sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji zadań IT Systems and Solutions sp. z o.o. – Partnera Technologicznego Projektu pt. „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych”]]> Przedmiotem zamówienia będzie usługa wynajmu zestawów sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem o parametrach określonych dla 3 typów zestawów A, B, C, - szczegółowo opisanych i określonych w załączniku pt. "Zapytanie ofertowe" dołączonym do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160836 Wed, 16 Jan 2019 13:54:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160836 <![CDATA[Nabór ofert na stanowisko Specjalista ds. Algorytmów Uczenia Maszynowego do realizacji zadań w projekcie pn. „Opracowanie systemu wsparcia decyzji operacyjnych dla elektrowni węglowych w cza-sie rzeczywistym Boneffice Navigator w oparciu o symulator cyklu i predykcje efektu rekomendacji dla elektrowni węglowych ”,]]> W ramach niniejszego postępowania ofertowego Boneffice System sp. z o.o. ogłasza nabór minimum jednej osoby na stanowisko: Specjalista ds. Algorytmów Uczenia Maszynowego, w projekcie „Opracowanie systemu wsparcia decyzji operacyjnych dla elektrowni węglowych w czasie rzeczywistym Boneffice Navigator w oparciu o symulator cyklu i predykcje efektu rekomendacji dla elektrowni węglowych ”, realizowanym w ramach POIR 2014-2020 działanie 1.2 do realizacji zadań w wyżej wymienionym projekcie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160302 Tue, 15 Jan 2019 17:24:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160302 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zakupu usługi wykonania, wraz z przekazaniem praw autorskich, tekstur do obiektów dużej i małej architektury potrzebnych do stworzenia prototypu tworzonego w ramach projektu.]]> Firma The Farm 51 Group SA realizuje projekt badawczo-rozwojowy współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, pn. „Przeprowadzenia prac badawczych z zakresu hiperrealistycznej balistyki pocisków i pancerzy, fotorealistycznej wizualizacji środowiska oraz współpracy użytkowników online oraz opracowanie prototypu interaktywnego symulatora pola walki o budowie modułowej opartego o symbiozę środowiska AR (rozszerzona rzeczywistość) i VR (wirtualna rzeczywistość)”. Do realizacji projektu niezbędne jest wykonanie, wraz z przekazaniem praw autorskich, tekstur do obiektów dużej i małej architektury potrzebnych do stworzenia prototypu tworzonego w ramach projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160642 Tue, 15 Jan 2019 14:12:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160642 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.2/2019 NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA IT]]> Przedmiotem postępowania jest zakup oprogramowania IT (1 szt.). Przedmiot zamówienia stanowi nabycie systemu informatycznego dostosowanego całkowicie do indywidualnych potrzeb firmy (dedykowane oprogramowanie „szyte na miarę”) z uwzględnieniem specyfiki realizowanych przez nią procesów biznesowych w obszarach związanych z rozwojem eksportu. Oprogramowanie z jednej strony ma umożliwić m.in.: handlowcom pracującym w terenie zdalne sprawdzanie dostępności danych produktów i informowanie o tym zainteresowanych klientów, a także zdalne wprowadzanie przez nich zamówień, z drugiej strony ma na bieżąco informować klientów o zmianach statusu ich zamówień. Oprogramowanie ma zautomatyzować komunikację między firmą a jej klientami, optymalizując w ten sposób realizowane procesy biznesowe. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca (Oferent) zobowiązany będzie do realizacji następujących zadań: 1. Wykonanie analizy przedwdrożeniowej, w ramach której zidentyfikowane zostaną na potrzeby systemu informatycznego procesy związane z obszarem rozwoju eksportu oraz określone zostaną poszczególne zakresy prac do wykonania. Oferent zobowiązuje się uczestniczyć w min. 2 spotkaniach z Zamawiającym w ramach niniejszej analizy 2. Wykonanie na podstawie przeprowadzonej analizy przedwdrożeniowej niezbędnych prac programistycznych, w wyniku których opracowane zostanie dedykowane oprogramowanie klienckie, zaprojektowane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb firmy 3. Wdrożenie opracowanego systemu, polegające na: a) instalacji oprogramowania, b) wykonaniu testów rzeczywistych, c) przeprowadzeniu szkolenia użytkowników, d) uruchomieniu produkcyjnym systemu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1158093 Tue, 15 Jan 2019 11:49:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1158093 <![CDATA[Zakup usług wsparcia technicznego Microsoft Premier Support Core w wersji rozszerzonej]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usług wsparcia technicznego Microsoft Premier Support Core w wersji rozszerzonej na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego: „Modelowanie ryzyka kredytowego w oparciu o dane dostępne w kanałach cyfrowych z wykorzystaniem zaawansowanych rozwiązań teorio-grafowych związanych z sieciami społecznościowymi” (dalej: "Projekt"), który jest realizowany w ramach wykonania umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z dnia 21 grudnia 2017 r. (dalej: "Umowa o dofinansowanie"), zawartej przez Zamawiającego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (dalej: "Instytucja Pośrednicząca") o numerze: POIR.01.01.01-00-0124/17-00. Wymiar godzinowy wsparcia został określony w sekcji "Opis przedmiotu zamówienia". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154509 Mon, 14 Jan 2019 22:40:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154509 <![CDATA[Opracowanie i dostawa oprogramowania sterującego urządzeniem do realizacji procesów i procedur mikroprzepływowych]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i dostawa oprogramowania sterującego urządzeniem do realizacji procesów i procedur mikroprzepływowych. W szczególnośći w zakres zlecenia wchodzi realizacja aplikacji wywoływanej z poziomu przegladarki oraz aplikacji PC agenta wykonawczego według następujących wymagań: 1. Projekt platformy opracowany wykorzystując analitykę systemową współpracując z zamawiającym oraz z zewnętrznym zespołem grafików (opis przypadków użycia, wizualizacja GUI). Należy przygotować dodatkowo spis wymagań i parametrów technicznych. Łączna przewidywana ilość r-b-h: 300; Ilość godzin konsultacji z zamawiającym: 80 w tym co najmniej 40 w formie bezpośrednich spotkań w siedzibie Zamawiającego.; 2. Aplikacja internetowa ma być stworzona w technologii PHP Laravel lub innym popularnym frameworku PHP i współpracująca z przeglądarkami internetowymi Firefox, Chrome, Microsoft Edge w najnowszych wersjach dostępnych w chwili rozpoczęcia prac. 3. Aplikacja PC agenta wykonawczego sterującego pracą urządzenia peryferyjnego komunikująca się z aplikacją internetową. Oprogramowanie ma być wykonane w języku Java lub innym języku JVM. Łączna przewidywana ilość r-b-h: 500; 4. Opracowanie metody komunikacji agenta wykonawczego z aplikacją internetową; Łączna przewidywana ilość r-b-h: 50; 5. Implementacja aplikacji internetową uwzględniając: wyszukiwanie dokumentów, tworzenie i edytowanie dokumentów w oparciu kreator, wykonywanie dokumentów za pośrednictwem agenta wykonawczego na urządzeniu peryferyjnym. Łączna przewidywana ilość r-b-h: 700; 6. Implementacja logiki wykonywania dokumentu na urządzeniu peryferyjnym, poprzedzona analizą znanych czynników. Należy uwzględnić wpływ znanych czynników na proces wykonawczy oraz przechować dane o tych czynnikach. Łączna przewidywana ilość r-b-h: 450; 7. Przetestowanie aplikacji internetowej w tym stworzenie aplikacji testującej automatycznie główne scenariusze testowe działającej na warstwie interface’u użytkownika z wykorzystaniem frameworka Java/Selenium lub równoważnym oraz testy ręczne. Aplikacja ma zapisywać raport z testu do pliku. Przeprowadzenie testów agenta wykonawczego i integracji całej platformy. Łączna przewidywana ilość r-b-h: 400; 8. Przygotowanie dokumentacji użytkownika dla powstałej platformy. Łączna przewidywana ilość r-b-h: 100; https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160266 Sun, 13 Jan 2019 21:54:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160266 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 9/B/2019 dotyczące zakupu usługi zarządzalnej platformy chmurowej oraz dodatkowych usług w chmurze o parametrach, które pozwolą w sposób wydajny procesować i analizować przechowywane dane, w czasie rzeczywistym.]]> Dostawa usług platformy chmurowej (w postaci usług maszyn wirtualnych, zarządzalnej sieci, zarządzalnych baz danych oraz innych usług zgodnie z przedstawionymi wymaganiami), do wykorzystania w ramach projektu, wraz z usługami konsultingu wdrożeniowego w wymiarze 80 godzin pracy specjalisty. Liczba godzin może ulec zmianie w zależności od zakresu wdrażanych usług oraz czasu potrzebnego na uruchomienie usług w chmurze. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159643 Fri, 11 Jan 2019 14:28:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159643 <![CDATA[Świadczenie usług utrzymania i rozwoju Wewnętrznego Serwisu Informacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.]]> Świadczenie usług utrzymania i rozwoju Wewnętrznego Serwisu Informacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160049 Fri, 11 Jan 2019 13:37:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160049 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PROFEX/2019 na zakup i wdrożenie części B2B, B2E oraz B2C systemu informatycznego]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie części B2B, B2E oraz B2C systemu informatycznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14197 Fri, 11 Jan 2019 10:21:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14197 <![CDATA[Zatrudnienie specjalisty na stanowisku psychiatry]]> Zatrudnienie od 5 do 10 specjalistów na stanowisku psychiatry. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1158995 Thu, 10 Jan 2019 13:41:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1158995 <![CDATA[Zatrudnienie specjalisty na stanowisku psychoterapeuty]]> Zatrudnienie od 5 do 10 specjalisty na stanowisku psychoterapeuty. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159017 Thu, 10 Jan 2019 13:39:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159017 <![CDATA[Zaprojektowanie i wykonanie aplikacji mobilnej „Stary Sącz – Lewocza. Szlakiem tajemnic”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie mobilnej aplikacji „Stary Sącz – Lewocza. Szlakiem tajemnic”, natywnej dla systemu operacyjnego: Android 5.0+ i nowszy oraz iOS 9.0+ i nowszy, w zakresie i na warunkach opisanych w niniejszej SIWZ i załącznikach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14118 Wed, 09 Jan 2019 13:16:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14118 <![CDATA[Przygotowanie i wydanie czterech numerów e-biuletynu informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP ) pt. „Zobacz zmiany”]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydanie czterech numerów e-biuletynu informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP ) pt. „Zobacz zmiany” w którego skład wchodzą dwa zadania: • Zaprojektowanie, zredagowanie, i opublikowanie czterech numerów e-biuletynu informacyjnego RPO WP • Zaprojektowanie, zredagowanie, przygotowanie i druk czterech wydań biuletynu informacyjnego RPO WP z wykorzystaniem treści redakcyjnych uprzednio przygotowywanych w ramach e-biuletynu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159423 Wed, 09 Jan 2019 09:46:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159423 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wykonanie prac B+R w roli programisty systemów wbudowanych (embedded) w ramach projektu]]> Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja wykonawcy prac B+R, w roli Programisty systemów wbudowanych (embedded) projektu pn. „VR Treadmill: wielokierunkowa bieżnia z systemem kontroli ruchu zapewniająca immersję w grach z wirtualną rzeczywistością” realizowanego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zakres zadań, przewidzianych do wykonania na to stanowisko przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159252 Tue, 08 Jan 2019 14:24:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159252