Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sun, 15 Sep 2019 21:54:02 +0200 <![CDATA[Zamówienie na wykonanie i implementację oprogramowania do elektronicznej dystrybucji materiałów cyfrowych do kin]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i implementacja oprogramowania do elektronicznej dystrybucji materiałów cyfrowych do kin: - 1 licencja oprogramowania nadzorczego, dystrybuującego treści cyfrowe z firmy CineLine - 120 licencji oprogramowania składającego się z modułów dystrybucyjno-odbiorczych Zastosowana technologia winna uwzględniać zasady uniwersalnego projektowania, zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206386 Sun, 15 Sep 2019 20:29:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206386 <![CDATA[Opracowanie gry typu blended reality wspomagającej gospodarkę odpadami w JST]]> Opracowanie gry typu blended reality/social media game wspomagającej gospodarkę odpadami w jednostkach samorządu terytorialnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23410 Sat, 14 Sep 2019 22:50:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23410 <![CDATA[Optymalizacja wykorzystania zasobów sieciowych w zakresie rozwoju własnego poprzez inteligentny portal informacyjny]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania potrzeb, użytkowników i opracowanie serwisu www, zawierającego bazę ekspertów, trenerów i wykładowców z różnych dziedzin życia, biznesu i nauki, dzięki któremu każdy użytkownik serwisu w prosty i intuicyjny sposób zyska dostęp do wiedzy na temat szkoleń, warsztatów, wydarzeń branżowych, a także ich zakresu, terminu, miejsca i dostępności. Serwis ma dobierać treści zgodnie z zapotrzebowaniem użytkownika. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23408 Sat, 14 Sep 2019 22:00:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23408 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/10/FPGP/09/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie Miejskiego Systemu Komunikacji On-line dla Miasta Chełmno • Szczegółowy opis zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206368 Sat, 14 Sep 2019 17:37:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206368 <![CDATA[Opracowanie i przygotowanie - mobilny system augumented reality]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu (kodu) umożliwiającego prowadzenie gier typu "escape room" i podobnych w poszerzonej rzeczywistości z wykorzystaniem sprzętu mobilnego (komórki, tablety, itp.). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23404 Sat, 14 Sep 2019 14:52:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23404 <![CDATA[Opracowanie problemu i realizacja - AI dla systemów gamingowych]]> Przedmiotem postępowania jest opracowanie i realizacja programu w postaci sprawnego, funkcjonalnego kodu informatycznego - AI, dla obsługi rozgrywki w grach typu MMO https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23398 Sat, 14 Sep 2019 12:42:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23398 <![CDATA[Opracowanie problemu i realizacja - stabilność obsługi serwerów dla multiplayera]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie problemu wraz z jego praktycznym rozwiązaniem w postaci oprogramowania i dobrania niezbędnego sprzętu dla kwestii stabilności i płynności funkcjonowania i zarządzania serwerami dla trybu massive online games. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23396 Sat, 14 Sep 2019 12:18:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23396 <![CDATA[Usługa opracowania i dostosowania technologii machine learning do wykorzystania w programach rozrywkowych]]> Przygotowanie wraz z opracowaniem stabilnego kodu silnika modułu informatycznego wykorzystującego machine learning w programach rozrywkowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23393 Sat, 14 Sep 2019 00:11:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23393 <![CDATA[Usługa opracowania i dostosowania technologii tokenów NFT do wykorzystania w programach rozrywkowych]]> Stworzenie innowacyjnego narzędzia łączącej atuty bezpieczeństwa technologii blockchain i przyjaznej formy rozrywkowej, która opiera się na elementach kolekcjonerskich, taktycznych i strategicznych. Tokeny wykorzystywane do gry oparte na technologii blockchain będą posiadały walor zabezpieczonej własności cyfrowej i nie będą wymagały zewnętrznie prowadzonego rejestru. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23391 Fri, 13 Sep 2019 23:38:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23391 <![CDATA[Usługa udostępnienia platformy e-learningowej do tworzenia interaktywnych treści edukacyjnych]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa udostępnienia platformy e-learningowej do tworzenia interaktywnych treści edukacyjnych w modelu SAAS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa) na której będą zamieszczane i publikowane opracowane treści przedmiotów - w formie kontentu e-learningowego. Materiały publikowane na platformie będą wzbogacone o quizy, testy wiedzy i inne zadania sprawdzające. Platforma e-learningowa ma na celu tworzenie workbooków do 19 zajęć na kierunku ETI w formie elektronicznej przez 21 użytkowników tworzących z możliwością wspólnej edycji w czasie rzeczywistym oraz ich udostępnianie dla 45 użytkowników, co pozwoli studentom na po treści przekazywanych na zajęciach, utrwalenie wiedzy i pracę online z materiałami dydaktycznymi w dowolnym momencie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206269 Fri, 13 Sep 2019 23:19:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206269 <![CDATA[Usługa opracowania i realizacji narzędzia płatności online zgodnie ze specyfikacją projektową.]]> Konkurs ofert na przygotowanie bezpiecznego narzędzia dla transakcji opartych na technologii blockchain, pozwalających na automatyzację procesu sprzedaży i obsługi oraz zarządzanie posiadanymi portfelami kryptowalutowymi wraz z przygotowaniem portfela zgodnie ze specyfikacją. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23385 Fri, 13 Sep 2019 23:06:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23385 <![CDATA[Platforma informatyczna, stanowiąca narzędzie mogące rozpoznać w czasie rzeczywistym miejsce odbioru pacjenta i obliczyć najkorzystniejszą trasę z podaniem czasu przejazdu.]]> Innowacyjna bezobsługowa platforma informatyczna wspierająca zarządzanie procesem wspomagającym system zamontowany w ambulansie służącym do przewożenia pacjentów zintegrowany z bazą opieki medycznej będącą w dyspozycji przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania niezbędnymi informacjami umożliwiające szybsze udzielenie pomocy pacjentom. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23383 Fri, 13 Sep 2019 22:45:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23383 <![CDATA[„Video Akademia Managera” (VAM).]]> Zaprojektowanie i wykonanie dedykowanej aplikacji informatycznej – platformy wielojęzycznego kursu wideo on-line „Video Akademia Managera” (VAM). Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – część V Opis usługi oraz zakładane rezultaty https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23371 Fri, 13 Sep 2019 18:45:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23371 <![CDATA[Usługi chmury obliczeniowej (usługi serwerowe oraz karty GPU) dostarczane w modelu IaaS, na platformie zapewniającej SLA co najmniej na poziomie 99,99% czasu dostępności platformy w miesiącu]]> Usługi chmury obliczeniowej (usługi serwerowe oraz karty GPU) dostarczane w modelu IaaS, na platformie zapewniającej SLA co najmniej na poziomie 99,99% czasu dostępności platformy w miesiącu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206316 Fri, 13 Sep 2019 17:15:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206316 <![CDATA[Zakup i wdrożenie e-Portalu dla potrzeb świadczenia internetowej obsługi interesantów w obszarze podatków i opłat oraz jego integracja z systemami dziedzinowymi do obsługi podatków i opłat (SD) oraz Krajowym Węzłem Tożsamości (KWT) w 7 JST (Miasto Grójec, Miasto Józefów, Miasto Piastów, Gmina Miasto Płońsk, Miasto Przasnysz, Gmina Miasto Sierpc, Gmina Miasto Żyrardów)]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie e-Portalu dla potrzeb świadczenia internetowej obsługi interesantów w obszarze podatków i opłat oraz jego integracja z systemami dziedzinowymi do obsługi podatków i opłat (SD) oraz Krajowym Węzłem Tożsamości (KWT) w 7 JST (Miasto Grójec, Miasto Józefów, Miasto Piastów, Gmina Miasto Płońsk, Miasto Przasnysz, Gmina Miasto Sierpc, Gmina Miasto Żyrardów). Zapytanie ofertowe dotyczy realizowanego przez Euro Innowacje sp. z o.o. partnerskiego projektu pn. „Miasta średnie województwa mazowieckiego liderami e-usług” nr POWR.02.18.00-00-0005/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206279 Fri, 13 Sep 2019 15:44:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206279 <![CDATA[Platforma web wraz z komponentem desktop oraz mobilnym]]> Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie platformy internetowej wraz z komponentem desktopowym oraz mobilnym zgodnego ze szczegółowymi istotnymi warunkami zamówienia SIWZ. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23352 Fri, 13 Sep 2019 14:10:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23352 <![CDATA[Wybór jednostki naukowej do opracowania systemu informatycznego wraz z aplikacją mobilną, przeznaczonego do zarządzania i koordynacji kontraktów i prac prowadzonych przez spółkę MICRON. Wybór jednostki naukowej do opracowania systemu informatycznego wraz z aplikacją mobilną, przeznaczonego do zarządzania i koordynacji kontraktów i prac prowadzonych przez spółkę MICRON.]]> 1. W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu oraz wdrożeniu znacząco ulepszonego systemu infor-matycznego wraz z aplikacją mobilną, przeznaczonego do zarządzania i koordynacji kontrak-tów i prac prowadzonych przez spółkę MICRON. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23341 Fri, 13 Sep 2019 12:07:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23341 <![CDATA[Przygotowanie i przeprowadzenie audytów systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych w podziale na 2 części]]> Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (dalej „NDAP”) realizuje projekt pn. „Archiwum Dokumentów Elektronicznych”, współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. W związku z tym składa zapytanie ofertowe dotyczące „Przygotowania i przeprowadzenia audytów systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych w podziale na 2 części”: Część I: Audyt bezpieczeństwa systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych Część II: Audyt spełnienia warunków określonych w standardzie WCAG 2.0 przez system Archiwum Dokumentów Elektronicznych Audyty systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych i testy prowadzone podczas wykonywania audytów mogą być wykonywane w dowolnych godzinach, dopuszczalne jest zdalne prowadzenie audytów i testów. W ramach audytu prowadzone być muszą zarówno testy ręczne jak i automatyczne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206062 Fri, 13 Sep 2019 09:17:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206062 <![CDATA[Innowacyjna bezobsługowa platforma informatyczna wspierająca zarządzanie procesem sprzedaży i wydawania zamówień.]]> Wprowadzenie nowej innowacyjnej usługi związanej z funkcjonowaniem bezobsługowej platformy informatycznej wspierającej zarządzanie procesem sprzedaży i wydawania zamówień. Platforma będzie na tyle elastycznej aby umożliwić implementację wypracowanego know-how dla klientów docelowych. Dodatkowo wprowadzona funkcjonalność - poradnik online na żywo do komunikacji z klientem, który dzięki swoim funkcjonalnościom będzie w stanie sam obsłużyć klientów proponując im jednocześnie dodatkowe produkty dzięki temu znacznie zwiększy się sprzedaż i zrewolucjonizuje to sposób dotarcia do klienta. W tym zakresie konieczne jest stworzenie następujących rozwiązań: Platforma informatyczna wraz z opracowaną do niej aplikacją mobilną np. na tablet gdzie możliwe będzie bezpośrednie przesłanie zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23311 Thu, 12 Sep 2019 21:52:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23311 <![CDATA[Opracowanie platformy bookującej gości powiązanej z kluczami do hostelu i wpłatomatem]]> Prace B+R obejmować będą stworzenie aplikacji do obsługi procesów - opracowanie platformy bookującej gości powiązanej z kluczami do hostelu i wpłatomatem powiązanej ze stroną www. W związku z tym, iż obecnie brak na rynku produktów o zakładanej funkcjonalności projekt został zaplanowany do realizacji w ramach prac B+R. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23307 Thu, 12 Sep 2019 20:57:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23307 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2019 Na wdrożenie e-usług w obszarze ochrony zdrowia w „MEDI-LAB” s.c. Wróbel i Wspólnicy w Świdnicy”]]> Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wdrożenie trzech systemów teleinformatycznych: Medycznego systemu informatycznego HIS do obsługi pacjentów, Portalu pacjenta z e-usługami z pełną funkcjonalnością w placówce medycznej Wnioskodawcy: wdrożenie dedykowanych modułów składających się na zintegrowany system teleinformatyczny, uruchomienie e-usług: e-rejestracja, e-kolejka, e-recepta, e-komunikacja, e-dokumentacja, e-laboratorium, e-wyniki, e-kontrahent, e-ankiety, oraz uruchomienie systemu informatycznego Portal e-konsultacje. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. a. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. b. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. c. Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności udzielania zamówień dodatkowych („uzupełniających”) polegających na powtórzeniu podobnych usług. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206082 Thu, 12 Sep 2019 18:00:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206082 <![CDATA[Zakup elektronicznych materiałów szkoleniowych i aplikacji, numer postępowania: 1/2019]]> Zamawiającym jest Edukacja Bez Barier - Fundacja Na Rzecz Rozwoju Edukacji w Polsce ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa Tel.: (+48) 726 557 058 NIP: 5252388331 REGON: 140901714 Partner Projektu pt. „Akademia ucznia i seniora - edukacja międzypokoleniowa na Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim” , nr POWR.03.01.00-00-T130/18-00 Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania i wdrożenia elektronicznych materiałów szkoleniowych i aplikacji na platformę edukacyjną. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206079 Thu, 12 Sep 2019 17:46:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206079 <![CDATA[Opracowanie oprogramowania zarządzającego przedsiębiorstwem z zastosowaniem algorytmów maszynowego uczenia]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie oprogramowania zarządzającego przedsiębiorstwem z wykorzystaniem algorytmów maszynowego uczenia. Oprogramowanie podzielone powinno być na 2 moduły: a) moduł I - zarządzający zasobami takimi jak mieszkania, apartamenty i pokoje na wynajem - koordynacja terminów, usług w nim wykonywanych, potrzebnych remontów, napraw itp. Zarządzanie bazą lokali, wyposażone w panel dla klienta, zintegrowane z systemami zewnętrznymi do zarządzania, fakturowanie. b) moduł II - wykorzystywany do zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Cechy oczekiwanej aplikacji: obsługa rekrutacji, obsługa procesu zatrudnienia, obsługa zwolnień, integracja z programem Symfonia, panel dla pracowników. Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23301 Thu, 12 Sep 2019 16:40:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23301 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zakup pełnych praw do systemu zarządzania kampaniami reklamowymi OOH (RAPZ) stworzonego na potrzeby Zamawiającego]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup pełnych praw do systemu zarządzania kampaniami reklamowymi OOH (RAPZ) stworzonego na potrzeby Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205977 Thu, 12 Sep 2019 16:39:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205977 <![CDATA[Opracowanie i wdrożenie systemu do zarządzania produkcją oraz optymalizacji procesów produkcyjnych z algorytmami uczenia maszynowego]]> Opracowanie i wdrożenie systemu do zarządzania produkcją oraz optymalizacji procesów produkcyjnych z algorytmami uczenia maszynowego: 1. Opracowanie i wdrożenie programistycznych modułów optymalizacyjnych procesów obróbki skrawania, bazujących na urządzeniach sterowanych numerycznie, celem implementacji nowego produktu 2. Opracowanie i wdrożenie informatycznych rozwiązań pozwalających analizować prace załogi https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23298 Thu, 12 Sep 2019 16:18:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23298 <![CDATA[Opracowanie oprogramowania gromadzącego, analizującego i transformującego dane z urządzeń biometrycznych w dane medyczne]]> Przedmiotem zamówienia są prace związane z opracowaniem i wdrożeniem rozwiązań informatycznych w zakresie oprogramowania: a) aplikacji analizy i transformacji danych z czujników opaski biometrycznej w informacje o stanie zdrowia użytkownika b) aplikacji zbierania i udostępniania EDM oraz koordynacji procesu leczenia i rehabilitacji c) algorytmu pozwalającego na analizę historii leczenia i wyszukiwania optymalnych metod terapii. Oprogramowanie powinno zawierać zarówno aplikację webową, mobilną jak i oprogramowanie zarządzające opaską. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23290 Thu, 12 Sep 2019 15:51:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23290 <![CDATA[„Usługa polegająca na modyfikacji portalu internetowego oraz stworzenie aplikacji mobilnej, służąca realizacji projektu pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023”]]> I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niżej wymienionych usług: 1. Modyfikacja portalu 1.1 Wprowadzenie zmian na istniejącym portalu 1.2 Rozbudowa portalu 1.2.1 Edukacja 1.2.1.1 Baza wiedzy 1.2.1.2 FAQ 1.3 Rejestracja i konta użytkowników 1.4 Autoprofilaktyka 1.4.1 Samobadanie 1.4.2 Rejestr aktywności 1.4.3 Rejestr diety 1.4.4 Rejestr objawów 1.4.5 Badania profilaktyczne 1.4.6 Wymagania dodatkowe 1.5 Kalendarz cyklu 1.6 Rezerwacja wizyt 1.7 Rekrutacja na warsztaty 2. Aplikacja mobilna 3. Serwis portalu i aplikacji mobilnej, w tym serwisowanie istniejącego portalu od dnia podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż od 1 października 2019 r., do dnia oddania do użytkowania zmodyfikowanego portalu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206017 Thu, 12 Sep 2019 14:15:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206017 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 8/2019 na Zamówienie na zakup laptopa i 2 monitorów]]> Laptop oraz dwa monitory https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206001 Thu, 12 Sep 2019 13:36:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206001 <![CDATA[„Zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie strony internetowej w oparciu o system CMS Wordpress lub funkcjonalnie równoważny”]]> Przedmiotem zamówienia jest „Zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie strony internetowej w oparciu o system CMS Wordpress lub funkcjonalnie równoważny” dla jednego ze startupów będącego uczestnikiem projektu „Platforma startowa IDEALIST” (nr projektu: POPW.01.01.01-06-0002/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205934 Thu, 12 Sep 2019 10:48:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205934 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/09/2019/0127 na zakup, dostawę i wdrożenie oprogramowania do zarządzania linią produkcyjną wraz z wyposażeniem niezbędnym do integracji oprogramowania z maszynami produkcyjnymi (1 komplet)]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i wdrożenie oprogramowania do zarządzania linią produkcyjną wraz z wyposażeniem niezbędnym do integracji oprogramowania z maszynami produkcyjnymi (1 komplet) zwany dalej „Systemem”. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205807 Thu, 12 Sep 2019 10:46:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205807 <![CDATA[Stworzenie portalu projektu pn. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie]]> Zamówienie obejmuje: zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie portalu projektu pn.: Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie w oparciu o platformę CMS: Wordpress lub funkcjonalnie równoważny, a następnie zapewnienie hostingu, certyfikatu bezpieczeństwa oraz wsparcia technicznego do dnia 30.06.2021 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205907 Thu, 12 Sep 2019 09:12:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205907 <![CDATA[stworzenie i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego składającego się z 13 modułów]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup dedykowanego systemu informatycznego składającego się z 13 modułów. Moduły są konieczne w celu stworzenia kompleksowego systemu OBSS - Overall Business Support System, koherencyjnego z następującymi obszarami: sprzedażą, organizacją pracy instruktorów i kursantów zarządzaniem ośrodkiem, zasobami ludzkimi, administracją, edukacją oraz wymianą komunikacyjną. Przedmiot zamówienia obejmuje wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie Zamawiającego w postaci implementacji innowacji produktowej tj: systemu OBSS. System będzie wykorzystywany w procesie świadczenia usług szkoleniowych, jak i wytwarzania materiałów i produktów, służących efektywnej nauce i przygotowaniom do egzaminu na prawo jazdy. System będzie wspomagał takie procesy jak sprzedaż, organizacja pracy, wymiana informacji oraz komunikacja, zarządzanie Ośrodkiem Szkolenia Kierowców, administracja, edukacja oraz egzaminowanie. System będzie dostępny dla szerokiej grupy indywidualnych, prywatnych osób (kursantów), dla sektora przedsiębiorstw (w szczególności MŚP) a także dla ośrodków szkolenia kierowców. System powinien składać się z 13 modułów. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku "Zapytanie ofertowe 1_09_2019 - system". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23247 Wed, 11 Sep 2019 16:35:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23247 <![CDATA[Rekrutacja na stanowisko PROGRAMISTA w ZESPOLE INTERDYSCYPLINARNYM MVP: Zintegrowana platforma edukacyjno- informacyjna łącząca specjalistyczne bazy naukowe z aktualnie dostępnymi dowodami naukowymi w danym obszarze terapeutycznym.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług związanych z projektowaniem i implementacją rozwiązań informatycznych, rozwijaniem i utrzymywaniem wielowarstwowych aplikacji w ramach objętego stanowiska. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23210 Wed, 11 Sep 2019 14:29:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23210 <![CDATA[Rekrutacja na stanowisko PROGRAMISTA w ZESPOLE INTERDYSCYPLINARNYM MVP: Epidemiologiczna baza rejestrowa w zakresie chorób cywilizacyjnych wraz z interaktywną oceną jakości życia po zastosowanym leczeniu.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług związanych z projektowaniem i implementacją rozwiązań informatycznych, rozwijaniem i utrzymywaniem wielowarstwowych aplikacji w ramach objętego stanowiska. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23201 Wed, 11 Sep 2019 14:28:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23201 <![CDATA[KRW24 jest giełdą wierzytelności online.]]> KRW24 jest giełdą wierzytelności online. Użytkownicy serwisu będą mogli bezpłatnie przeglądać bazę wystawionych na sprzedaż wierzytelności i dokonywać transakcji kupna i sprzedaży wierzytelności oraz prowadzić samodzielną windykację lub zlecać ją podmiotom zewnętrznym. Naszym celem jest tworzenie i rozbudowa narzędzi i usług, które pomogą naszym Użytkownikom skutecznie windykować należności od kontrahentów. Usługi oferowane przez KRW24 to przede wszystkim: - możliwość sprzedawania i kupowania wierzytelności online, - płatne i bezpłatne wezwania do zapłaty - możliwość zamówienia telefonu do dłużnika KRW24 oferuje również usługi firm partnerskich: - zlecenia windykacji kancelarii i partnerskim firmom windykacyjnym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23173 Tue, 10 Sep 2019 21:35:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23173 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RPO.02.01.02-16-0071/16]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji na silnik bazodanowy zapewniający: - obsługę min. 4 rdzeni serwera. - maksymalny limit obsługiwanej pamięci RAM nie mniejszy niż 32GB - licencja bezterminowa bez limitu użytkowników baz danych z minimum rocznymi aktualizacjami. - obsługę 2-węzłowego przełączania awaryjnego na jedną bazę danych - funkcje bezpieczeństwa danych, w tym Row-level security, data masking, basic auditing, separation of duties - hurtowni danych (In-Memory ColumnStore, Partitioning) - funkcjonalność programowalności i narzędzia programistyczne pozwalające zapewnić takie funkcje, jak stored procedures, integracja dodatkowych usług. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205569 Tue, 10 Sep 2019 13:38:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205569 <![CDATA[Digitalizacja 300 ksiąg zabytkowego księgozbioru Biblioteki Franciszkanów w Krakowie]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na sprzęcie Wykonawcy digitalizacji materiałów archiwalnych z zasobu 300 ksiąg zabytkowego zbioru (starodruków) biblioteki Klasztoru Franciszkanów w Krakowie zgodnie z obowiązującym na dzień składania ofert Katalogiem Dobrych Praktyk Digitalizacyjnych, dostępnym pod poniższym linkiem: https://www.archiwa.gov.pl/files/dotacja_digitalizacja/katalog_dobrych_praktyk.pdf?Przez digitalizację Zamawiający rozumie wykonanie kopii cyfrowych 300 ksiąg zabytkowego zbioru Biblioteki Franciszkanów w Krakowie, stanowiących narodowe dziedzictwo kulturalne. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w pkt. 9 Rozdziału 1 Zapytania ofertowego, oraz wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202422 Tue, 10 Sep 2019 13:01:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202422 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/Z8/A4.0/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest stworzenie spójnego systemu do edycji i prezentacji treści stron WWW wszystkich czasopism wydawanych przez Akademię Leona Koźmińskiego (Portal Czasopism), opisanego szczegółowo w załączniku do niniejszego zapytania „SOPZ - Akademia 4.0 – Portal Czasopism ALK”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205390 Mon, 09 Sep 2019 17:34:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205390 <![CDATA[Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej w przedsiębiorstwie produkcyjnym]]> Przedmiot zamówienia obejmuje: • zakup systemu ERP • instalacje i wdrożenie systemu ERP • licencje nieograniczone systemu ERP obejmująca wszystkie obszary (zakresy funkcjonalne przedstawione poniżej) dla 19 użytkowników, • licencje ograniczone systemu ERP obejmująca co najmniej obszar produkcji i obszar gospodarki materiałowej dla 24 użytkowników • minimalny okres 24 miesięcy (nie dłuższym niż 36 miesięcy) serwisowania sytemu, które obejmuje: o aktualizację oprogramowania ERP o konsultacje telefoniczne o obsługę zgłoszeń serwisowych System ERP musi obejmować następujące obszary/moduły (zakresy funkcjonalne): • Obszar zarządzanie relacjami z klientem. Pozwoli tworzyć oferty zgodne z potrzebami i wymaganiami klientów, wg wzoru przygotowanego przez Zamawiającego. Będzie możliwość kopiować dane z tego obszaru systemu bez zmiany kopiowanego formatu do edytorów tekstu/arkuszy kalkulacyjnych. Obszar umożliwi budowanie historii kontaktów oraz będzie wspierał firmę w przygotowaniu efektywnych akcji promocyjnych. • Obszar sprzedaży. Obszar ten powinien pozwolić na kontrolę nad procesem począwszy od złożenia zamówienia przez klienta, a skończywszy na wysyłce towaru. Oprogramowanie w tym obszarze powinno mieć następującą funkcjonalność: przyjmowanie zamówień oraz kalkulacji kosztów zamówienia, prowadzenie sprzedaży, wystawianie faktur, prowadzenie elastycznej polityki cenowej (cenniki, rabaty), kontrolowanie należności i zobowiązań, realizację funkcji kontroli wewnętrznej między innymi w zakresie wspomagania zarządzania i analizowania sprzedaży dokonanej (zadań controlingowych), zakupów, planów sprzedaży, współpracy z wybranymi kontrahentami, analizę sprzedaży, sprawozdania definiowane samodzielnie. • Obszar gospodarki materiałowej. Obszar powinien posiadać następujące funkcjonalności: obsługa i ewidencja stanów magazynowych w wielu magazynach, tworzenie i obsługa zamówień do dostawców, prowadzenie gospodarki magazynowej, dekretację zarejestrowanych dokumentów, sporządzanie raportów i analiz dotyczących między innymi obrotu towarowego, a także kontrolowania wydań kosztowych z magazynu. Zamawiający zakłada, że oprogramowanie w zakresie prowadzenia gospodarki magazynowej będzie wsparte czytnikami kodów kreskowych stacjonarnych i mobilnych (kolektor danych) jak również dostawca może zaproponować dodatkowo inne rozwiązania związane z obsługa magazynu. • Obszar produkcji. Oprogramowanie w tym obszarze powinno posiadać następujące funkcjonalności:  Definiowanie procesów technologicznych: przeglądanie kart technologicznych i określanie technicznego kosztu wytworzenia, obsługa archiwum kart technologicznych.  Planowanie i harmonogramowanie produkcji: sporządzanie i przeglądanie planów produkcji oraz ich pozycji, sporządzanie korekt do nich i zestawień planów produkcji. Konfrontowanie planów produkcji ze stanem ich realizacji. Określanie możliwości wykonania produkcji. Harmonogramowanie zleceń. Generowanie i przeglądanie harmonogramu zapotrzebowania surowcowego.  Obsługa zleceń produkcji: śledzenie, monitorowanie oraz wysyłanie zleceń na linię produkcyjną włącznie z możliwością uruchamiania odpowiednich do zlecenia programów CNC na maszynach i liniach, obsługa archiwum zleceń, kalkulowanie i analizowanie zleceń.  Obsługa magazynu: przeglądanie zasobów programu gospodarki magazynowej (rezerwacje, stany magazynowe, dokumenty magazynowe). Funkcje związane z obsługą magazynów logistycznych i wydziałowych. Rejestrowanie dziennych partii produkowanego wyrobu, przekazywanie wyrobu (magazyny, wydziały, przekazania obce) i ewidencjonowanie stanów wydziałowych wyrobów. Rejestrowanie surowca przekazanego na produkcję. Dodatkowo na bazie systemu ERP wdrożone zostaną nowoczesne procesy produkcyjne powodujący integrację wszystkich urządzeń produkcyjnych w linie produkcyjną. Zamawiający zakłada, że oprogramowanie w zakresie prowadzenia tych procesów będzie wsparte czytnikami kodów kreskowych, panelami produkcyjnymi, drukarkami etykiet jak również dostawca może zaproponować dodatkowo inne rozwiązania związane z obsługa procesu produkcji. • Obszar finansów i księgowości. Oprogramowanie umożliwi przygotowanie wielowymiarowych analizy dostarczających wiedzy ułatwiając podejmowanie decyzji, co wspomoże przedsiębiorstwo w przygotowywaniu nowych strategii rozwoju. Oprogramowanie musi posiadać następującą funkcjonalność: planowanie i analizowanie finansów przedsiębiorstwa, prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, rozliczanie projektów, kalkulowanie kosztów wyrobów i usług, sprawozdawczość finansową, zarządzanie zakupami, zarządzania należnościami i procesem windykacji, elektroniczna obsługi transakcji bankowych, rozliczanie majątku trwałego, obliczanie rentowności działań i operacji finansowych, nadzór na obiegiem faktur zakupu. • Obszar kadrowy Oprogramowanie powinno posiadać następującą funkcjonalność: tworzenie list płac, możliwość masowego generowania i składania deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych oraz sprawozdań do innych urzędów poprzez środki komunikacji elektronicznej, możliwość tworzenia korekt deklaracji ZUS, dostęp do informacji kadrowo-płacowych dla pracowników, szczegółowa ewidencja czasu pracy, naliczanie zasiłków chorobowych, godzin nadliczbowych, wynagrodzenia urlopowego. Obszar kadrowy powinien pozwalać na pełna obsługę min 100 zatrudnionych osób w tym pracowników na umowę o pracę, umowę zlecenie oraz umowę o dzieło w okresie miesięcznym. System powinien być dostępny w języku polskim oraz opcjonalnie w innych językach europejskich. Preferowane będą oferty z większą ilością dostępnych wersji w językach krajów europejskich zgodnie z kryteriami punktowymi zawartymi w punkcie 7 Kryteria oceny ofert. System powinien mieć możliwość obsługi poprzez Internet, również poza siedzibą Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205141 Mon, 09 Sep 2019 00:59:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205141 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi opracowania dedykowanego systemu sprzedażowego i integracji. Platforma sprzedażowa musi być zintegrowana z obecnym systemem ERP. Platforma ma umożliwiać kompleksowe zarządzanie firmą oraz zapewniać pełne kontrolowanie procesu sprzedażowego i aktualnego stanu magazynowego. Dokładny przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1, do zapytania ofertowego stanowiący integralną cześć tego zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1204900 Fri, 06 Sep 2019 14:23:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1204900 <![CDATA[Wdrożenie zintegrowanych systemów oraz niezbędnej infrastruktury dla 5 partnerów projektu Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP]]> Przedmiotem zamówienia jest : a. W ramach Zadania 1 - Elektronizacja procesu obsługi podatkowej w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu spraw (e-usług): -Dostawa i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego do obsługi podatków (nieruchomości, leśny, rolny) niezbędnego do świadczenia e-usług; -Dostawa i wdrożenie portalu podatkowego świadczącego bezpośrednio e-usługi w zakresie podatków i opłat; -Dostawa i wdrożenie magistrali usług łączącej portal podatkowy z systemami dziedzinowymi SDZ do obsługi podatków i opłat; -Dostawa sprzętu dla potrzeb poprawy efektywności świadczonych e-usług; -Dostawa i wdrożenie podsystemu sms-owego powiadamiania podatników. -W ramach Zadanie 2 - Doskonalenie kompetencji kadr w obszarach istotnych dla efektywności usług w zakresie podatków i opłat lokalnych: -Szkolenia w tematyce: elektronizacja procesu obsługi podatkowej klienta, w tym automatyzacja rozliczeń w świadczeniu e-usług (97 pracowników JST w grupach ok.:10 osób); -Szkolenia w tematyce: stosowanie narzędzi elektronicznych w obsłudze podatkowej klienta tj.. aplikacje podatkowe, portal podatkowy (101 pracowników JST w grupach ok.:10 osób); -Szkolenia w tematyce: zarządzanie magistralą usług (18 pracowników JST w grupach ok.:10 osób); -Szkolenia w tematyce: zarządzanie satysfakcją klienta i jakością jego obsługi w zakresie podatkowym (80 pracowników JST w grupach grupy ok.:10-15 osób). c. W ramach Zadanie 4 - Doskonalenie kompetencji kadr w obszarach istotnych dla efektywności usług w zakresie zarządzania nieruchomościami: -Szkolenia z wykorzystania narzędzi elektronicznych dla zarządzanie satysfakcją klienta i jakością jego obsługi w zakresie gospodarki nieruchomościami (87 pracowników JST w grupach ok.:10-21 osób) d. W ramach Zadanie 5 - Wdrożenie rozwiązań zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta, poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców: -Opracowanie i wdrożenie dedykowanych narzędzi do monitorowania satysfakcji klientów i oceny jakości obsługi podatków i opłat lokalnych oraz nieruchomości. Wykonawca w podczas realizacji zamówienia musi wykonać prace wdrożeniowe i szkolenia grupowe dla każdego Partnera odrębnie (za wyjątkiem szkolenia z magistrali usług – zadanie 2 pkt c) organizowanego w lokalizacji uzgodnionej z Liderem projektu. Zapewnienie gwarancji systemu przez okres podany w ofercie zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ 4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w opisach przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 5. Przedmiot zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 30211000-1 - Komputery wysokowydajne 51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) 72228000-9 - Usługi doradcze w zakresie integrowania urządzeń komputerowych 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 72500000-0 - Komputerowe usługi pokrewne Rozwiązania równoważne. Tam, gdzie w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w Ustawie, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. - Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. Wykonawca, który na etapie realizacji przedmiotu umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1204685 Thu, 05 Sep 2019 14:06:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1204685 <![CDATA[Elastyczna platforma informatyczna do obsługi procesu zarządzania projektami 3 sektora (NGO) umożliwiająca implementację wypracowanego know-how dla klientów docelowych.]]> Elastyczna platforma informatyczna do obsługi procesu zarządzania projektami 3 sektora (NGO) umożliwiająca implementację wypracowanego know-how dla klientów docelowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22914 Wed, 04 Sep 2019 11:09:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22914 <![CDATA[ZO 201909-01 Najem sprzętu badawczego]]> Infomex Sp. z o.o. do złożenia oferty na usługę wynajmu sprzętu badawczego (IT) na potrzeby realizacji projektu: "Projekt badawczo rozwojowy mający na celu opracowanie innowacyjnej platformy masowego przetwarzania danych pochodzących z różnego rodzaju rozproszonych źródeł, w czasie niemalże rzeczywistym, z wykorzystaniem algorytmów statystycznych oraz Uczenia Maszynowego" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego - działanie 1.2 Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22813 Tue, 03 Sep 2019 23:58:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22813 <![CDATA[Organizacja i realizacja działań wspierających procesy zarządzania na Uczelni - wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania Uczelnią - zarządzanie organizacją, szkolenia dla kadry kierowniczej i administracyjnej]]> Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) oraz Aplikacji Mobilnej (AM) dla użytkowników ww. systemu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1204216 Tue, 03 Sep 2019 14:17:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1204216 <![CDATA[Platforma informatyczna - wsparcie systemu monitorowania i rejestracji danych procesowych w oparciu o IoT (internet rzeczy)]]> Platforma informatyczna wspierająca System monitorowania i rejestracji danych procesowych zakładu produkcyjnego Ekogreen S.A. w oparciu o IoT (internet rzeczy) . https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22889 Tue, 03 Sep 2019 12:26:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22889