Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 29 Jan 2020 20:28:49 +0100 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr. POIR.01.01.01-00-0462/19/003]]> ZAPYTANIE OFERTOWE nr. POIR.01.01.01-00-0462/19/003 Zamawiający CONET Sp. z o. o. Sp. K. OGŁASZA WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Dla Wykonawcy, który wykona usługę wynajmu:  mocy obliczeniowej i przestrzeni dyskowej pozwalającej na tworzenie serwerów wirtualnych, dostępnej zdalnie opartej o rozwiązania chmurowe, wraz z konfiguracją, wdrożeniem, finansowane na podstawie umowy wynajmu. Celem zamówienia jest pozyskanie narzędzi do prowadzenia obliczeń służących realizacji projektu pt. ,,Audiobot – innowacyjny, samouczący się system automatycznej diagnostyki słuch metodami SPW w środowisku domowym pacjenta” realizowanego przez CONET Sp. z o. o. Sp. K. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229844 Wed, 29 Jan 2020 17:58:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229844 <![CDATA[Zakup oprogramowanego interfejsu aplikacji mobilnej IDEAerp, oprogramowanego głównego interfejsu systemu IDEAerp, oprogramowanego interfejsu systemu B2B, oprogramowanego interfejsu systemu POS , oprogramowanego interfejsu systemu wydruku dokumentów magazynowych, oprogramowanego interfejsu panelu wydań zewnętrznych, oprogramowanego interfejsu systemu zwrotów oraz reklamacji (ISO)]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup programowanego interfejsu aplikacji mobilnej IDEAerp, oprogramowanego głównego interfejsu systemu IDEAerp, oprogramowanego interfejsu systemu B2B, oprogramowanego interfejsu systemu POS , oprogramowanego interfejsu systemu wydruku dokumentów magazynowych, oprogramowanego interfejsu panelu wydań zewnętrznych, oprogramowanego interfejsu systemu zwrotów oraz reklamacji (ISO). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229822 Wed, 29 Jan 2020 16:08:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229822 <![CDATA[Moduł obsługi konta użytkownika dla systemu informatycznego do świadczenia pakietowych usług prawnych]]> System informatyczny służący do świadczenia pakietowanych usług prawnych umożliwia założenie konta przez przedsiębiorcę. Posiadanie konta w serwisie jest niezbędne aby korzystać z jego funkcjonalności. Do procesu rejestracji potrzebny jest adres email, hasło oraz numer identyfikujący firmę przedsiębiorcy (NIP, REGON lub KRS). System pilnuje aby wprowadzone dane były spójne oraz nie zawierały błędów dzięki mechanizmowi walidacji. System ma zostać zintegrowany z bazami danych CEIDG i KRS aby automatycznie pobierać wszelkie dane działalności gospodarczych i spółek, dzięki czemu klient może podać wyłącznie numer NIP, a reszta danych pobierze się automatycznie. Interfejs modułu rejestracji ma być dopasowany do różnych rozdzielczości ekranu, co umożliwia korzystanie z niego na urządzeniach mobilnych. Klient, który ukończył proces rejestracji ma mieć możliwość zalogowania się do systemu. W tym celu należy podać adres e-mail oraz hasło użyte podczas rejestracji. Po skutecznym zalogowaniu klienta ma następić przekierowanie do głównej części systemu. System ma pilnować, aby wprowadzone dane były spójne oraz nie zawierały błędów dzięki mechanizmowi walidacji. Interfejs modułu logowania dopasowany ma być do różnych rozdzielczości ekranu, co ma umożliwiać korzystanie z niego na urządzeniach mobilnych. Klient, który ukończył proces rejestracji jednak zapomniał bądź utracił hasło, ma mieć możliwość jego zresetowania korzystając z opcji „Nie pamiętasz hasła?”. W tym celu należy podać adres e-mail użyty podczas rejestracji, na który system wyślę link umożliwiający ustalenie nowego hasła. Po skutecznej zmianie hasła klient ma mieć możliwość zalogowania się. System ma pilnować, aby wprowadzone dane były spójne oraz nie zawierały błędów dzięki mechanizmowi walidacji. Interfejs modułu przypomnienia hasła dopasowany ma być do różnych rozdzielczości ekranu, co ma umożliwiać korzystanie z niego na urządzeniach mobilnych. Każdy zalogowany użytkownik ma możliwość podglądu danych swojego konta. System ma prezentować wszystkie dane podane podczas rejestracji oraz dane firmy pobrane automatycznie. Interfejs modułu poglądu danych konta ma być dopasowany do różnych rozdzielczości ekranu, co ma umożliwiać korzystanie z niego na urządzeniach mobilnych. System ma umożliwiać zmianę hasła w dowolnym momencie. Każdy zalogowany użytkownik ma mieć możliwość zmiany hasła, zaś jedynym wymagiem jest podanie dotychczasowego hasła. System ma pilnować, aby wprowadzone dane były spójne oraz nie zawierały błędów dzięki mechanizmowi walidacji. Interfejs modułu zmiany hasła ma być dopasowany do różnych rozdzielczości ekranu, co umożliwia korzystanie z niego na urządzeniach mobilnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do tego ogłoszenia pt.: "Zapytanie ofertowe" w rozdziale III pkt. 2. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229520 Wed, 29 Jan 2020 10:18:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229520 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/01/2020 z dnia 29.01.2020 dotyczące wyboru podwykonawcy w roli konsultanta przy projektowaniu systemu oraz nadzoru przy wdrożeniu pilotażowym]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór podwykonawcy w roli konsultanta przy projektowaniu systemu oraz nadzoru przy wdrożeniu pilotażowym, niezbędnych do realizacji projektu OKE POLAND Sp. z o.o. (Zamawiający) pt.: “ System Smart Community obejmujący integrację sieci oświetlenia LED z aktywnym monitoringiem oraz komunikacją sąsiedzką”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020., https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229684 Wed, 29 Jan 2020 09:56:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229684 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr RPMA.1.2/1/01/2020]]> 1.Przedmiotem zamówienia jest licencja na dostęp do chmury obliczeniowej, która zostanie wykorzystana przez Zamawiającego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Prace badawczo-rozwojowe nad wypracowaniem algorytmu do analizy i prognozowania szeregów czasowych za pomocą innowacyjnych metod sztucznej inteligencji”. Licencja dostępu do chmury obliczeniowej umożliwi testowanie i wdrażanie algorytmu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229629 Tue, 28 Jan 2020 19:44:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229629 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 06/01/2020 dotyczące wyboru kandydata na stanowisko TECHWRITER]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie) os. zaangażowanej w realizację projektu na stanowisku TechWriter. Celem badania będącego przedmiotem realizowanego Projektu jest wytworzenie w wyniku prowadzonych prac badawczo rozwojowych, rozwiązania informatycznego, wraz z implementacją gwarantującego osiągnięcia założonych w projekcie parametrów tj.: latency: przy określonym w założeniach projektu obciążeniu ilości zleceń/sekundę dla 90% przesłanych zleceń., przy poziomie realizacji trans. 1/50; https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1227001 Tue, 28 Jan 2020 01:53:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1227001 <![CDATA[„Przeprowadzenie prac badawczych, implementacyjnych i audytowych na potrzeby wzmocnienia siły kryptograficznej i rozbudowy funkcjonalności programu Specfile.”]]> Przeprowadzenie prac badawczych, implementacyjnych i audytowych na potrzeby wzmocnienia siły kryptograficznej i rozbudowy funkcjonalności programu Specfile https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28177 Mon, 27 Jan 2020 23:40:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28177 <![CDATA[Wykonanie komponentu informacyjnego projektu „Nowoczesne technologie w trosce o zdrowie pacjentów Centrum Medycznego Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. w Łodzi]]> Pełna treść zamówienia stanowi załącznik nr 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie portalu WWW wraz z aplikacją mobilną zgodnie z przekazanymi w trakcie analizy przedwdrożeniowej wytycznymi zamawiającego oraz materiałów informacyjnych w postaci ulotek. Elementem zamówienia jest część merytoryczna w postaci artykułów tematycznych, które będą umieszczone na portalu oraz ulotkach informacyjnych . Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Nowoczesne technologie w trosce o zdrowie pacjentów Centrum Medycznego Szpital Świętej Rodziny Sp.z o.o. w Łodzi” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229438 Mon, 27 Jan 2020 22:59:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229438 <![CDATA[Opracowanie prototypu klikalnego aplikacji webowej dla Portalu Doradców Energetycznych]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie prototypu klikalnego aplikacji webowej dla Portalu Doradców Energetycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229348 Mon, 27 Jan 2020 14:46:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229348 <![CDATA[Dostawa systemu Otwartych Zasobów Edukacyjnych - edukacyjnej platformy e-learningowej w ramach projektu „Czas na nowe kompetencje”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu Otwartych Zasobów Edukacyjnych - edukacyjnej platformy e-learningowej, niezbędnej do realizacji projektu „Czas na nowe kompetencje”. Wdrożenie Otwartych Zasobów Edukacyjnych w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie ma na celu podniesienie dostępności i jakości kształcenia na Uczelni. Edukacyjna platforma e-learningowa ma udostępniać funkcje, które pozwolą zautomatyzować tworzenie i prowadzenie kursów indywidualnych i grupowych, stanowiących samodzielne kursy on-line lub kursy uzupełniające zajęcia stacjonarne i niestacjonarne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229327 Mon, 27 Jan 2020 13:59:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229327 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr POIR.1.1/1/1/2020]]> 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do mocy obliczeniowej chmury, która zostanie wykorzystana przez Zamawiającego na potrzeby realizacji projektu pn.: „ Przeprowadzenie prac B+R w celu opracowania nowych modeli predykcyjnych i zaawansowanych metod optymalizacji portfeli inwestycyjnych, w oparciu o rozwiązania machine learning i algorytmy sztucznej inteligencji ” w ramach Działania 1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01- 00-0215/19-00 z dnia 18.09.2019r. Chmura obliczeniowa będzie wykorzystana przez Zamawiającego jako zasób do przechowywania i zarządzania dużym zbiorem danych, na potrzeby planowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych. Szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale II Zapytania ofertowego nr POIR.1.1/1/1/2020 z dnia 26 stycznia 2020 roku stanowiącego załącznik do niniejszego postępowania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229212 Sun, 26 Jan 2020 13:03:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229212 <![CDATA[Usługa szkoleniowa polegająca na dostarczaniu trenerów do prowadzenia szkoleń z zakresu DIGCOMP na poziomach A, B oraz C.]]> ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/1/WIEL/2020 Usługa szkoleniowa polegająca na dostarczaniu trenerów do prowadzenia szkoleń z zakresu DIGCOMP na poziomach A, B oraz C. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229193 Sat, 25 Jan 2020 14:05:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229193 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 24.01.2020]]> Przedmiotem zamówienia są usługi opracowania narzędzia informatycznego do realizacji badań – rozwiązania graficzne oraz aplikacja internetowa https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229181 Fri, 24 Jan 2020 22:38:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229181 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 24.01.2020]]> Przedmiotem zamówienia są usługi opracowania narzędzia informatycznego do realizacji badań – kwestionariusze, moduł raportowania, pełne funkcjonalne panele Użytkownika i Administratora, interfejs internetowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229177 Fri, 24 Jan 2020 22:17:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229177 <![CDATA[Zakup i wdrożenie e-Portalu dla potrzeb świadczenia internetowej obsługi interesantów w obszarze podatków i opłat oraz jego integracja z systemami dziedzinowymi do obsługi podatków i opłat (SD) oraz Krajowym Węzłem Tożsamości (KWT) w 2 JST (Miasto Białogard, Gmina Miejska Pruszcz Gdański)]]> Opis przedmiotu zamówienia obejmuje zakup i wdrożenie e-Portalu dla potrzeb świadczenia internetowej obsługi interesantów w obszarze podatków i opłat oraz jego integrację z systemami dziedzinowymi do obsługi podatków i opłat (SD) oraz Krajowym Węzłem Tożsamości (KWT) w 2 JST (Miasto Białogard, Gmina Miejska Pruszcz Gdański) dla potrzeb elektronizacji procesu obsługi podatkowej i automatyzacji rozliczeń, co jest jednym z głównych celów projektu „Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług”. Wdrożenie ma umożliwić Partnerom świadczenie e-usług w następującym zakresie: - prosty dostęp do formularzy elektronicznych z katalogu usług świadczonych przez Urząd na e-PUAP; - dokonanie płatności on-line na rachunek Urzędu w czasie rzeczywistym; - udostepnienie informacji o wymiarze naliczonych podatków i opłat; - możliwość zalogowania do e-usług poprzez login.gov.pl https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229109 Fri, 24 Jan 2020 15:58:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229109 <![CDATA[ZO 202001-07/w06 Usługa badawcza Głównego Architekta - projektowanie, tworzenie i zarządzanie infrastrukturą]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w formie umowy cywilnej w ramach projektu: "Projekt badawczo rozwojowy mający na celu opracowanie innowacyjnej platformy masowego przetwarzania danych pochodzących z różnego rodzaju rozproszonych źródeł, w czasie niemalże rzeczywistym, z wykorzystaniem algorytmów statystycznych oraz Uczenia Maszynowego" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego - działanie 1.2 Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228943 Fri, 24 Jan 2020 15:51:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228943 <![CDATA[ZO 202001-06/w05, w15 Usługa badawcza uczenia maszynowego]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w formie umowy cywilnej w ramach projektu: "Projekt badawczo rozwojowy mający na celu opracowanie innowacyjnej platformy masowego przetwarzania danych pochodzących z różnego rodzaju rozproszonych źródeł, w czasie niemalże rzeczywistym, z wykorzystaniem algorytmów statystycznych oraz Uczenia Maszynowego" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego - działanie 1.2 Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228942 Fri, 24 Jan 2020 15:51:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228942 <![CDATA[ZO 202001-05/w04, w14 Usługa badawcza programowania w R]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w formie umowy cywilnej w ramach projektu: "Projekt badawczo rozwojowy mający na celu opracowanie innowacyjnej platformy masowego przetwarzania danych pochodzących z różnego rodzaju rozproszonych źródeł, w czasie niemalże rzeczywistym, z wykorzystaniem algorytmów statystycznych oraz Uczenia Maszynowego" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego - działanie 1.2 Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228941 Fri, 24 Jan 2020 15:51:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228941 <![CDATA[Dostarczenie usług programistycznych]]> Zaprojektowanie i - wraz z pozostałymi członkami zespołu rozwojowego - implementacja prototypu systemu na bazie prac zespołu badawczego Zamawiającego [kod usługi: DEV-EXPERT]. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228964 Fri, 24 Jan 2020 13:59:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228964 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PROGRAMISTĘ C++]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta/Wykonawcę usług badawczych obejmujących badania przemysłowe oraz prace rozwojowe poprzez zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku Programisty C++. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228998 Fri, 24 Jan 2020 12:25:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228998 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/1/2020]]> Zakup oprogramowania Solid Works wraz z dwoma dodatkami SWOOD Design i SWOOD CAM oraz postprocesor do maszyny 3 osiowej (CNC). Licencja wieczysta (dla 1 stanowiska SWOOD CAM, dla 2 stanowisk Solid Works oraz SWOOD Design) wraz z roczną aktualizacją i rocznym wsparciem technicznym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228937 Fri, 24 Jan 2020 09:47:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228937 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RPOP.02.01.02-16-0023/18 dotyczące usługi zaprojektowania obiektów bram przemysłowych w technologii BIM oraz dostępu do platformy współpracy w środowisku BIM]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania obiektów bram przemysłowych w technologii BIM (ang. Building Information Modeling) oraz dostępu do platformy współpracy w środowisku BIM. 2. Zamówienie obejmuje stworzenie inteligentnego i kompleksowego konfiguratora rozwiązań bramowych oferowanych przez zamawiającego poprzez digitalizację produktów i zaprojektowanie 35 inteligentnych obiektów w technologii BIM obejmujących bramy przemysłowych w różnych wariantach z uwzględnieniem następujących właściwości/zakresów:  automatyczny system dopasowywania bramy, kurtyny, do przegrody budowlanej,  reprezentacja bram, kurtyn w widokach 2D,  możliwość pokazania w pozycji otwartej/zamkniętej,  automatyczne wycinanie otworu przez bramę, kurtynę jako kategorię drzwi, jako rodzina drzwi w przekroju przegrody budowlanej,  możliwość dodania odpowiedniego otwieracza / sterowania: elektrycznego, mechanicznego,  możliwość otwarcia bramy, kurtyny o zadaną przez użytkownika wielkość,  automatycznego dodawanie przestrzeni obsługi bramy, kurtyny,  inteligentny system dodawania akcesoriów pasujących do wybranej przez projektanta kolekcji,  możliwość wyboru typu otwierania (rozwierane, rozsuwane, przesuwne itp.),  możliwość zdefiniowania szerokości i wysokości bramy, kurtyny, (inna liczba mocowań prowadnicy kalkulowana wg wytycznych Producenta),  możliwość skonfigurowania opcjonalnych elementów wyposażenia – 4 elementy, każdy po 2 opcje,  wyświetlanie w interfejsie informacji o bramie, kurtynie (klasa odporności ogniowej, masa skrzydła bramy, kurtyny, aprobaty technicznej, certyfikatu zgodności, innych do uzgodnienia,  3 stopnie szczegółowości LOD,  detale 2D dla obiektu oraz dane techniczne każdego z fizycznych elementów, które zostaną zamodelowane (na podstawie danych producenta),  zabezpieczenie przed nieautoryzowaną zmianą geometrii produktu,  dodanie danych producenta i linków jako odnośników do rzeczywistych stron producenta, możliwość dodania instrukcji montażu oraz niezbędnych certyfikatów,  podglądu modelu 3D bramy, kurtyny,  integracja produktów z kategorią drzwi w oprogramowaniu CAD,  wykonanie odpowiedniego interfejsu użytkownika. 3. Celem realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w pkt 2, zamawiający udostępni wykonawcy dokumentację techniczną oferowanych rozwiązań bramowych zawierającą rysunki 2D. 4. Zamówienie obejmuje usługę dostępu do platformy współpracy w środowisku BIM na okres 3 lat celem udostępnienia zaprojektowanych obiektów BIM społeczności architektów i konstruktorów na całym świecie oraz dostępności produktów Zamawiającego pod postacią obiektów BIM w popularnych programach stosowanych w pracach projektowych. W tym zakresie przedmiot zamówienia ponadto obejmuje stworzenie oraz zamieszczenie marki Zamawiającego na platformie oraz przypisanie do niej odpowiednich produktów oferowanych przez niego, zamieszczonych na oddzielnych stronach produktowych. 5. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 4 winien spełniać następujące wymagania funkcjonalne:  strona zamawiającego winna być unikalną podstroną platformy i zawierać informacje o firmie, dane teleadresowe, logotyp oraz odnośniki do stron internetowych przedsiębiorstwa. Strony produktowe zawierają informacje o oferowanych produktach, wraz z ich fotografiami opisami, danymi technicznymi, odnośnikami do stron internetowych produktu na stronie producenta. zawierającymi opisy techniczne, instrukcje instalacji, certyfikaty, etc.  każdy z produktów winien być klasyfikowany według odpowiednich kategorii ułatwiających ich wyszukiwanie użytkownikom platformy, a ponadto system winien zapewniać możliwość przypisania do odpowiednich klasyfikacji zgodnych z normami odpowiednich branż czy organizacji.  system winien zapewniać możliwość edycji, publikacji i aktualizacji zamieszczanych informacji,  system winien zapewniać możliwość przygotowania materiału w różnych wersjach językowych,  funkcjonalność systemu winna obejmować narzędzie statystyczne, dzięki któremu producenci mogą śledzić statystyki pobrań wirtualnych odzwierciedleń swoich produktów w postaci obiektów 3D/BIM, analizy geograficzne, możliwość nawiązywania bezpośredniego kontaktu z użytkownikami (projektantami, architektami), itp. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228866 Thu, 23 Jan 2020 19:00:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228866 <![CDATA[Zwiększenie funkcjonalności używanego przez przedsiębiorstwo Doradca Podatkowy Barbara Kułakow systemu finansowo-księgowego]]> Przedmiotem zamówienia jest zestaw programów lub licencji podnoszących funkcjonalność używanego przez nas systemu finansowo księgowego Enova365 wraz z konfiguracją oraz szkoleniami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228853 Thu, 23 Jan 2020 17:07:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228853 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/SZŚ/2020 z dnia 23.01.2020 dotyczące usługi dostarczania zdjęć satelitarnych i lotniczych dla zadanych współrzędnych geograficznych.]]> W ramach usługi Zamawiający potrzebuje dostarczenia 43 tysięcy zdjęć satelitarnych bądź lotniczych spełniających następujące warunki: 1. Rozdzielczość 1024x1024 piksele 2. Skala pomiędzy 7 a 25 cm na piksel. 3. Zdjęcia muszą być dostarczane dla zadanych przez Zamawiającego współrzędnych geograficznych na obszarach Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej. 4. Zdjęcia będą dostarczane do dnia 30 czerwca 2020 roku. 5. W w/w okresie Zamawiający może przesyłać zapytania o różną liczbę zdjęć dla danego zbioru współrzędnych. 6. Dostarczenie zdjęć ma się odbywać w sposób całkowicie automatyczny przez sieć Internet za pośrednictwem interfejsu API, który dostaje zespół współrzędnych i odsyła zdjęcia dla podanego zespołu współrzędnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228353 Thu, 23 Jan 2020 16:05:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228353 <![CDATA[Najem infrastruktury obliczeniowej / platformy sprzętowo programistycznej realizowany w projekcie „e-Pionier - wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (Działanie 3.3).]]> najem infrastruktury obliczeniowej / platformy sprzętowo programistycznej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28105 Thu, 23 Jan 2020 14:53:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28105 <![CDATA[Zakup licencji bezterminowej systemu informatycznego zapewniającego funkcjonalność Wirtualnego Biura Karier Wyższej Szkoły Logistyki]]> Zakup licencji bezterminowej systemu informatycznego zapewniającego funkcjonalność Wirtualnego Biura Karier Wyższej Szkoły Logistyki. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228715 Thu, 23 Jan 2020 11:50:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228715 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/EA/ŁORKK1/2020 pn.: „kompleksowa usługa informatyczna w związku z przedłużeniem projektu”.]]> Zamawiający: ENGINEARCH SP. Z O.O z siedzibą: 90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 125, 2. Określenie przedmiotu zamówienia: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa informatyczna obejmująca: 2.1.1. Dokonanie audytu bezpieczeństwa elektronicznego systemu dystrybucji i zarządzania bonami rozwojowymi (nazwa własna: „System teleinformatyczny projektu pn. „Łódzka Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji”); 2.1.2. Świadczenie usługi administracji usługą; 2.1.3. Świadczenie usługi wsparcia biznesowego usługi; 2.1.4. Dokonanie finalnego szyfrowanego backupu danych; 2.1.5. Przygotowanie Raportu z bezpieczeństwa funkcjonalności infrastruktury systemu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228650 Wed, 22 Jan 2020 21:48:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228650 <![CDATA[2/2020 Realizacja usług informatycznych]]> Przedmiotem zamówienia są: A. Usługi informatyczne dot. platformy do szybkiego projektowania obwodów dopasowujących wzmacniaczy B. Usługi informatyczne dot. integracji i testowania systemów bezprzewodowych Kody CPV: • 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia • 72200000-7 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228601 Wed, 22 Jan 2020 15:36:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228601 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20/135/2020 dotyczące opracowania, wraz z przekazaniem praw autorskich schematu raportowania przy tworzeniu edytora dodatkowej zawartości.]]> ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20/135/2020. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi opracowania, wraz z przekazaniem praw autorskich, schematu raportowania przy tworzeniu edytora dodatkowej zawartości. na potrzeby realizacji projektu pn. „Opracowanie funkcjonalnego prototypu zaawansowanego generatora treści dodatkowych AUGOT, działającego w środowisku PC i mobile”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228603 Wed, 22 Jan 2020 15:35:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228603 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr POM/02/01/2020_0005]]> Zamówienie dotyczy wdrożenia aplikacji automatyzującej proces pobierania treści zawiadomienia o zmianach dokonanych w ewidencji gruntów i budynków adresowanego do organu podatkowego podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w postaci XML. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228588 Wed, 22 Jan 2020 15:17:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228588 <![CDATA[Dedykowana aplikacja do wymiany przetwarzanych danych zakupowych]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie wykonanej specjalnie dla Zamawiającego aplikacji do wymiany przetwarzanych danych zakupowych, usprawniającego procesy biznesowe w przedsiębiorstwie o nazwie: „dedykowana aplikacja do wymiany przetwarzanych danych zakupowych” . Przedmiot zapytania będzie pracował pod adresem ul. Brzezińska 8a, 44-203 Rybnik. Stanowi wydatek kwalifikowany o kategorii „Koszt nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych” o sygnaturze WYD_7 „Dedykowana aplikacja do wymiany przetwarzanych danych zakupowych” w projekcie pn. „Podniesienie konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjnej aplikacji elektronicznej wymiany danych w procesie zakupów towarów katalogowych”. Przedmiotowy projekt jest dofinansowany w ramach w działania 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.03.03.00-24-04CG/18-00. Bezpośrednim celem realizacji projektu jest: wprowadzenie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych do realizowanego w przedsiębiorstwie wnioskującym procesu biznesowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228414 Wed, 22 Jan 2020 15:15:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228414 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/135/2020 dotyczące wykonania, wraz z przekazaniem praw autorskich, animacji 2D i 3D potrzebnych do stworzenia edytora dodatkowej zawartości]]> ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/135/2020. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi wykonania, wraz z przekazaniem praw autorskich, animacji 2D i 3D potrzebnych do stworzenia edytora dodatkowej zawartości na potrzeby realizacji projektu pn. „Opracowanie funkcjonalnego prototypu zaawansowanego generatora treści dodatkowych AUGOT, działającego w środowisku PC i mobile”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228582 Wed, 22 Jan 2020 15:02:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228582 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/135/2020 dotyczące wykonania, wraz z przekazaniem praw autorskich, modeli 3D potrzebnych do stworzenia edytora dodatkowej zawartości.]]> ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/135/2020. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi wykonania, wraz z przekazaniem praw autorskich, modeli 3D potrzebnych do stworzenia edytora dodatkowej zawartości na potrzeby realizacji projektu pn. „Opracowanie funkcjonalnego prototypu zaawansowanego generatora treści dodatkowych AUGOT, działającego w środowisku PC i mobile”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228561 Wed, 22 Jan 2020 14:38:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228561 <![CDATA[Świadczenie usług w obszarze machine learning w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o pracę - rekrutacja na stanowisko Specjalista ds. machine learning]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług związanych z tworzeniem algorytmów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228332 Tue, 21 Jan 2020 15:46:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228332 <![CDATA[Świadczenie usług w obszarze programowania w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o pracę - rekrutacja na stanowisko Programista]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług związanych z programowaniem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228326 Tue, 21 Jan 2020 15:35:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228326 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na Wirtualny Spacer po Akademii Morskiej w ramach realizowanego projektu pt. „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Wirtualnego Spaceru Akademii Morskiej w ramach Projektu „Nowe Horyzonty”, wg następującej specyfikacji wymagań: Szczegółowa specyfikacja zakresu prac: 1. Analiza wymagań funkcjonalnych - niezbędne konsultacje, spotkania odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego, ul. Wały Chrobrego 1-2 w Szczecinie. 2. Wykonanie Wirtualnego Spaceru po głównych budynkach Akademii Morskiej. 3. Instalacja Wirtualnego Spaceru w zasobach serwera WWW Uczelni. Przeniesienie praw autorskich majątkowych do wykonanego dzieła. 4. Przeprowadzenie szkolenia dla wybranych pracowników. 5. Przygotowanie i dostarczenie dokumentacji technicznej. 6. Uruchomienie produkcyjne Wirtualnego Spaceru. 7. Serwis Gwarancyjny. INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAPYTANIA STANOWI PRZEDSTAWIONY PONIŻEJ ZAŁĄCZNIK https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228259 Tue, 21 Jan 2020 13:10:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228259 <![CDATA[Prowadzenie usług marketingu internetowego w zakresie kampanii SEO, Google Ads, kampanii Facebook Ads oraz reklamy displayowej na wybranych portalach turystycznych na rynku polskim]]> Prowadzenie usług marketingu internetowego w zakresie kampanii SEO, Google Ads, kampanii Facebook Ads oraz reklamy displayowej na wybranych portalach turystycznych na rynku polskim. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28012 Tue, 21 Jan 2020 12:44:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28012 <![CDATA[Zapytanie ofertowe - wynajem sal szkoleniowych - Rekowo Górne (województwo pomorskie, powiat pucki) nr 5.5/8/2020]]> Przedmiotem postępowania ogłoszonego w ramach realizacji projektu: „Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jest zapewnienie sal szkoleniowych/komputerowych: 1. na potrzeby przeprowadzenia szkoleń w obszarze TIK, w planowanym wymiarze 1576 godzin; 2. na potrzeby przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych w obszarze TIK, w planowanym wymiarze 94 godzin; Wskazany powyżej zakres rzeczowo-liczbowy zamówienia obowiązuje dla całego Projektu (wszystkich lokalizacji na terenie województwa pomorskiego, w których realizowane będą szkolenia i egzaminy). Rzeczywista wielkość zamówienia tj. liczba godzin szkoleń i egzaminów realizowanych w Stegnie będzie zależała od wyników prowadzonej na bieżąco rekrutacji https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228189 Tue, 21 Jan 2020 10:53:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228189 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zapewnienie sal szkoleniowych - Miasto Hel nr. 5.5/7/2020]]> Przedmiotem postępowania ogłoszonego w ramach realizacji projektu: „Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jest zapewnienie sal szkoleniowych/komputerowych: 1. na potrzeby przeprowadzenia szkoleń w obszarze TIK, w planowanym wymiarze 1576 godzin; 2. na potrzeby przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych w obszarze TIK, w planowanym wymiarze 94 godzin; Wskazany powyżej zakres rzeczowo-liczbowy zamówienia obowiązuje dla całego Projektu (wszystkich lokalizacji na terenie województwa pomorskiego, w których realizowane będą szkolenia i egzaminy). Rzeczywista wielkość zamówienia tj. liczba godzin szkoleń i egzaminów realizowanych w Stegnie będzie zależała od wyników prowadzonej na bieżąco rekrutacji https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228186 Tue, 21 Jan 2020 10:46:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228186 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2.1.2/2020 z dnia 21.01.2020 r. na digitalizację zabytkowych obiektów drewnianych oraz tworzenie portalu, aplikacji i przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej]]> Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wykonanie usługi digitalizacji polegającej na skanowaniu laserowym 20 obiektów, z zewnątrz oraz wewnątrz; 2. Wykonanie usługi w zakresie digitalizacji polegającej na sporządzeniu dokumentacji fotograficznej z zewnątrz jak i wewnątrz 20 obiektów. Zdjęcia mają posłużyć do wykonania ortofotoplanów oraz modeli siatkowych obiektów. 3. Wykonanie portalu internetowego, aplikacji webowej, dwóch aplikacji mobilnych oraz prezentacji do wirtualnego zwiedzania zdigitalizowanych 20 obiektów. 4. Świadczenie usługi informatycznej przetwarzania pozyskanych w ramach projektu danych w chmurze obliczeniowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228183 Tue, 21 Jan 2020 10:37:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228183 <![CDATA[Świadczenie usługi Teleopieki dla 15 uczestników Dziennego Domu Pomocy "Akademia Bieszczadzkiego Seniora"]]> Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie kompleksowej usługi Teleopieki dla 15 uczestników Dziennego Domu Pomocy „Akademia Bieszczadzkiego Seniora”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań zamawiającego zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1227821 Fri, 17 Jan 2020 18:07:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1227821 <![CDATA[ZO 202001-01/w07, w18 Najem sprzętu badawczego]]> Infomex Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na usługę wynajmu sprzętu badawczego (IT) na potrzeby realizacji projektu: "Projekt badawczo rozwojowy mający na celu opracowanie innowacyjnej platformy masowego przetwarzania danych pochodzących z różnego rodzaju rozproszonych źródeł, w czasie niemalże rzeczywistym, z wykorzystaniem algorytmów statystycznych oraz Uczenia Maszynowego" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego - działanie 1.2 Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1227439 Fri, 17 Jan 2020 15:19:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1227439 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 07/01/2020 dotyczące wyboru kandydata na wykonanie badań cech operacyjnych szyny komunikacyjnej]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań do projektu współfinansowanego przez NCBiR w zakresie: • Określenie cech szyny komunikacyjnej, która jest komponentem powstającej w ramach projektu nowej platformy transakcyjnej dla giełd. • Identyfikacja korelacji pomiędzy czasem odpowiedzi systemu (rozumianego jako szyna komunikacyjna) a takim czynnikami jak: o długość komunikatu, o wyindukowany sztucznie szum w szynie, o wypełnieni szyny komunikatami, o różnymi typami urządzeń sieciowych z których skonstruowana jest szyna. Istotną częścią badań będzie zweryfikowanie uzyskanych wyników względem różnych wersji systemu operacyjnego LINUX (wersje, standardowa i ze zmodyfikowanym i zrekompilowanym jądrem). Wyniki badań muszą zostać opracowane zgodnie z przyjętymi standardami. Badania stanowią część procesu badawczego w ramach którego opracowane zostaną: o Architektura informatyczna platformy transakcyjnej dla giełd papierów wartościowych realizująca paradygmat Services Oriented Architecture (SOA) o Oparty o w/w architekturę prototyp w formie działającego programu komputerowego platformy transakcyjnej składającej się z modułów funkcjonalnych (między innymi składania zleceń, publikacji informacji publicznej, zawierania transakcji, parametryzacji sesji) komunikujących się ze sobą via szyna komunikacyjna. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1227576 Fri, 17 Jan 2020 11:23:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1227576 <![CDATA[Dostarczenie oprogramowania wraz z licencją służącego do przetwarzania, katalogowania oraz wykonywania analiz danych pozyskanych z bezzałogowych statków powietrznych wraz z algorytmem do obliczania przyrostu mas ziemnych na potrzeby realizacji projektu pn.: „System automatycznej akwizycji i analizy danych przestrzennych automatyzujący proces inwentaryzacji, modelowania i obliczania składowisk surowców mineralnych w czasie quasi rzeczywistym” Nr sprawy: 1/2020/BK/AutoInvent]]> Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie oprogramowania wraz z licencją służącego do przetwarzania, katalogowania oraz wykonywania analiz danych pozyskanych z bezzałogowych statków powietrznych wraz z algorytmem do obliczania przyrostu mas ziemnych, na potrzeby realizacji projektu prowadzonego przez JSW Innowacje S.A. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1227473 Thu, 16 Jan 2020 15:25:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1227473