Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi badawcze https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Mon, 20 May 2019 20:41:09 +0200 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/2019 „GŁÓWNY AERODYNAMIK”]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie Głównego Aerodynamika w oparciu o umowę o dzieło w projekcie pn. Opracowanie innowacyjnego szybowca klasy 18-metrowej z zastosowaniem innowacyjnej technologii kompozytów cienkowarstwowych współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. W ramach realizacji projektu Główny Aerodynami wykona prace w obszarze badań przemysłowych, prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych związane z opracowaniem innowacyjnego szybowca wyczynowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18507 Mon, 20 May 2019 20:02:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18507 <![CDATA[Zakup usług badawczych i przedwdrożeniowych]]> Zakup usług badawczych i przedwdrożeniowych niezbędnych do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych i przedwdrożeniowych w planowanym do realizacji projekcie B+R pt. „Opracowanie innowacyjnej aplikacji - Zakuper dla klientów indywidualnych oraz platformy e-commerce dla przedsiębiorstw, z nowoczesnymi algorytmami rozpoznawania produktów na podstawie obrazu z kamery smartfona”. W ramach prac badawczo-rozwojowych wykonawca zrealizuje: 1. Prace rozwojowe w zakresie implementacji alternatywnych metod rozpoznawania obrazu: 2. Prace rozwojowe w zakresie integracji wstępnie wytrenowanej sieci neuronowej oraz własnej, stworzonej przez Zamawiającego w projekcie B+R z platformą Zakuper. W ramach prac przedwdrożeniowych wykonawca zrealizuje: 1. Prace przedwdrożeniowe dotyczące opracowania i wykonania interfejsu programistycznego (API) pozwalającego na testowanie i udostępnienie komercyjne wyników prac B+R na platformie Zakuper. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18477 Mon, 20 May 2019 18:42:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18477 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.1.1/2019 - Realizacja usługi badawczej dot. opracowania rozwiązań w obszarze sztucznej inteligencji]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi badawczej dot. opracowania rozwiązań w obszarze sztucznej inteligencji. Usługa badawcza będąca przedmiotem wyceny jest częścią projektu badawczego Zamawiającego dot. opracowania nowatorskich metod z obszaru nieintruzywnej eksploracji procesów i analityki danych i stworzenia bazującego na nich oprogramowania, mającego na celu wykrywanie powtarzalnych procesów biznesowych wykonywanych przez pracownika biurowego na komputerze przy pomocy klawiatury i myszki. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18487 Mon, 20 May 2019 17:40:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18487 <![CDATA[Usługa badawcza polegająca na określeniu sposobu pielęgnacji roślin dla potrzeb stworzenia innowacyjnego systemu mebli do przestrzeni komercyjnych z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego]]> Usługa badawcza polegająca na określeniu sposobu pielęgnacji roślin dla potrzeb stworzenia innowacyjnego systemu mebli do przestrzeni komercyjnych z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego, składająca się z następujących części: CZĘŚĆ I: Dobór oświetlenia pod kątem użyteczności dla roślin ozdobnych, CZĘŚĆ II: Badania nad optymalizacją uprawy roślin ozdobnych i użytkowych(w tym ziół) we wnętrzach, CZĘŚĆ III: Badania nad możliwością zastosowania mchu stabilizowanego, CZĘŚĆ IV: Analiza mikrobiologiczna środowiska wewnętrznych ogrodów wertykalnych. Szczegółowy opis ww. części zamówienia znajduje się w załączniku do ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1183284 Mon, 20 May 2019 16:30:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1183284 <![CDATA[Realizacja usługi - AMES test, zapytanie ofertowe nr 20 05 2019 E]]> AMES test https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186010 Mon, 20 May 2019 15:53:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186010 <![CDATA[Wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji ekspertów panelu ewaluacyjnego/ ewaluatora]]> Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Ewaluatorów opisów informacji o zawodach/ekspertów panelu ewaluacyjnego” (dalej ewaluator) dla zawodów wymienionych w załączniku nr 1 w Projekcie pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185964 Mon, 20 May 2019 15:03:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185964 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2019: Usługa wsparcia technicznego w zakresie podłączenia wszystkich modułów kompletnej linii demonstracyjnej – 1 szt.]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia technicznego w zakresie podłączenia zakupionych wszystkich modułów kompletnej linii demonstracyjnej do produkcji etykiet RFID. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185962 Mon, 20 May 2019 14:06:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185962 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na usługę badawczą]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej na wykonanie badań składu chemicznego i fazowego, struktur i tekstur ceramicznych powłok antypoślizgowych dostarczonych przez Opoczno I Sp. z o.o. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18419 Mon, 20 May 2019 13:05:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18419 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE WCBKT S.A. TECHNOLOGIA AR 15/05/2019 - BADANIA]]> Czas pracy poświęcony na montaż, obsługę eksploatacyjną oraz serwisową produkowanych przez firmę urządzeń mają istotny udział w strukturze kosztów przedsiębiorstwa. Ich redukcja przy zachowaniu jakości produkcji znacząco poprawiłaby rentowność przedsiębiorstwa, a dzięki temu również jej pozycję konkurencyjną. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18466 Mon, 20 May 2019 12:54:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18466 <![CDATA[Konsultant techniczny ds. palenisk rusztowych]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór osoby na stanowisko „Konsultant techniczny ds. palenisk rusztowych” w projekcie obejmującym: opracowanie technologii wytwarzania i odzysku energetycznego paliwa formowanego „aglomeratu” przy wykorzystaniu komponentów odpadowych oraz innowacyjnych dodatków poprawiających jego właściwości ekologiczne i eksploatacyjne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185900 Mon, 20 May 2019 12:09:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185900 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 4/05/2019 dotyczące wyboru podwykonawcy w roli konsultanta przy projektowaniu oraz przy wdrożeniu pilotażowym systemu Smart Community]]> Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru podwykonawcy w roli konsultanta przy projektowaniu systemu oraz nadzoru przy wdrożeniu pilotażowym, niezbędnych do realizacji projektu pt.: “ System Smart Community obejmujący integrację sieci oświetlenia LED z aktywnym monitoringiem oraz komunikacją sąsiedzką”, dla którego OKE POLAND Sp. z o.o. (Zamawiający) ubiega się o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Konkurs 2/1.1.1/2019 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18456 Mon, 20 May 2019 11:41:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18456 <![CDATA[Postępowanie w trybie zasady konkurencyjności nr 2 z dnia 19.05.2019 r w zakresie wyboru Kadry naukowo-badawczej zaangażowanej w realizację projektu składanego przez Wnioskodawcę w ramach naboru: Konkurs 2/1.1.1/2019-Szybka Ścieżka, nr naboru POIR.01.01.01-IP.01-00-002/19, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.]]> Przedmiot zamówienia obejmuje wybór Wykonawców - ekspertów z zakresu edukacji na stanowiska: A. Kierownik naukowy projektu ds. B+R (1 osoba) B. Ekspert z zakresu psychologii (2 osoby) C. Ekspert z zakresu pedagogiki (1 osoba) D. Ekspert z zakresu pedagogiki specjalnej (2 osoby) E. Ekspert psychometra (1 osoba) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18432 Sun, 19 May 2019 15:03:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18432 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE – WYKONANIE PRAC BADAWCZYCH W ZADANIU 2,4,7,10_B+R]]> Przedmiotem zamówienia są usługi przeprowadzenia badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w ramach projektu pt. „PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE PROWADZONE PRZEZ FIRMĘ UPDATE PLUS SP. Z O.O. ZMIERZAJĄCE DO STWORZENIA INNOWACYJNEJ USŁUGI AUTOMATYCZNEJ DETEKCJI WAD I USTEREK ZESTAWÓW KOŁOWYCH WAGONÓW KOLEJOWYCH”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185807 Sat, 18 May 2019 22:46:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185807 <![CDATA[Realizacja prac badawczo - rozwojowych dla Firmy Handlowej Lotar1 Jarosław Wójcik, Małgorzata Wójcik Sp.j]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo-rozwojowa polegająca na opracowaniu projektu wzorniczego obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych i estetycznych biurka typu I-desk w zakresie ergonomii i higieny miejsca pracy, w tym dostosowania parametrów biurka do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach projektu wykonane zostaną następujące badania obejmujące: 1. Opracowanie koncepcji systemu mocowania (wraz z możliwością regulacji położenia) monitorów 2. Opracowanie koncepcji regulacji wysokości blatu (powierzchni roboczej) biurka 3. Opracowanie koncepcji mocowania (w tym regulacji położenia) systemu oświetlenia. Po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1. otrzymane wyniki prac badawczo-rozwojowych 2. pisemny raport z wykonanej usługi https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18424 Sat, 18 May 2019 14:47:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18424 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na usługi B+R w ramach projektu “Opracowanie nowoczesnych metod wprowadzania i przetwarzania danych, automatyzujących pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje NGO/3-Sektora, w tym kluby sportowe w oparciu o metody uczenia maszynowego.”]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczo-rozwojowej w następujących obszarach: 1. Inteligentne rozliczanie płatności (uczenie na bazie sposobu pracy operatorów i ograniczonego zestawu danych). 2. Behawioralny funkcja przypominania o zaległościach na bazie uczenia maszynowego 3. Automatyczna funkcja umożliwiająca zarejestrowanie obecności na zajęciach 4. Implementacja prototypowych algorytmów oraz walidacja https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18420 Fri, 17 May 2019 21:51:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18420 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 7/2019 dot. zatrudnienia pracownika na zlecenie na stanowisko „Ekspert medycyny rodzinnej”]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na zlecenie na stanowisko „Ekspert medycyny rodzinnej”. Postępowanie dotyczy projektu pt. o roboczym tytule: „Sztuczna inteligencja wspierająca podejmowanie decyzji medycznych w procesie leczenia pacjenta z cukrzycą i leczenia powikłań z nią związanych” planowanym do realizacji w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Konkurs ofert realizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18417 Fri, 17 May 2019 20:12:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18417 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 6/2019 dot. zatrudnienia pracownika na zlecenie na stanowisko „Ekspert ds. diabetologii dorosłych”]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na zlecenie na stanowisko „Ekspert ds. diabetologii dorosłych”. Postępowanie dotyczy projektu pt. o roboczym tytule: „Sztuczna inteligencja wspierająca podejmowanie decyzji medycznych w procesie leczenia pacjenta z cukrzycą i leczenia powikłań z nią związanych” planowanym do realizacji w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Konkurs ofert realizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18416 Fri, 17 May 2019 20:09:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18416 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 5/2019 dot. zatrudnienia pracownika na zlecenie na stanowisko „Ekspert ds. diabetologii dziecięcej”]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na zlecenie na stanowisko „Ekspert ds. diabetologii dziecięcej”. Postępowanie dotyczy projektu pt. o roboczym tytule: „Sztuczna inteligencja wspierająca podejmowanie decyzji medycznych w procesie leczenia pacjenta z cukrzycą i leczenia powikłań z nią związanych” planowanym do realizacji w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Konkurs ofert realizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18415 Fri, 17 May 2019 20:07:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18415 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 4/2019 dot. zatrudnienia pracownika na zlecenie na stanowisko „Specjalista ds. diabetologii dziecięcej i powikłań cukrzycowych”]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na zlecenie na stanowisko „Specjalista ds. diabetologii dziecięcej i powikłań cukrzycowych”. Postępowanie dotyczy projektu pt. o roboczym tytule: „Sztuczna inteligencja wspierająca podejmowanie decyzji medycznych w procesie leczenia pacjenta z cukrzycą i leczenia powikłań z nią związanych” planowanym do realizacji w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Konkurs ofert realizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18414 Fri, 17 May 2019 20:03:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18414 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 3/2019 dot. zatrudnienia pracownika na zlecenie na stanowisko „Specjalista ds. diabetologii dorosłych i cukrzycy ciążowej”]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na zlecenie na stanowisko „Specjalista ds. diabetologii dorosłych i cukrzycy ciążowej”. Postępowanie dotyczy projektu pt. o roboczym tytule: „Sztuczna inteligencja wspierająca podejmowanie decyzji medycznych w procesie leczenia pacjenta z cukrzycą i leczenia powikłań z nią związanych” planowanym do realizacji w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Konkurs ofert realizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18410 Fri, 17 May 2019 19:59:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18410 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/2019 dot. zatrudnienia pracownika na zlecenie na stanowisko „Kierownik B+R”]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na zlecenie na stanowisko „Kierownik B+R”. Postępowanie dotyczy projektu pt. o roboczym tytule: „Sztuczna inteligencja wspierająca podejmowanie decyzji medycznych w procesie leczenia pacjenta z cukrzycą i leczenia powikłań z nią związanych” planowanym do realizacji w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Konkurs ofert realizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18411 Fri, 17 May 2019 19:56:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18411 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2019 dot. usługi badawczo-rozwojowej polegającej na przeprowadzeniu prac programistycznych wraz z dostarczeniem danych niezbędnych w celu opracowania eksperymentalnego systemu IT w postaci komponentu wspomagania decyzji medycznych]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na przeprowadzeniu prac programistycznych wraz z dostarczeniem danych niezbędnych w celu opracowania eksperymentalnego systemu IT w postaci komponentu wspomagania decyzji medycznych lekarzy. Postępowanie dotyczy projektu pt. o roboczym tytule: „Sztuczna inteligencja wspierająca podejmowanie decyzji medycznych w procesie leczenia pacjenta z cukrzycą i leczenia powikłań z nią związanych” planowanym do realizacji w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Konkurs ofert realizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18379 Fri, 17 May 2019 19:48:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18379 <![CDATA[Wsparcie merytoryczne kadry B+R w zakresie realizacji zadań związanych z projektem pt. „Opracowanie technologii znacząco usprawniającej proces produkcyjny w oparciu o systemy autonomicznego transportu oraz automatycznych magazynów”]]> Wsparcie merytoryczne kadry B+R w zakresie realizacji zadań związanych z projektem pt. „Opracowanie technologii znacząco usprawniającej proces produkcyjny w oparciu o systemy autonomicznego transportu oraz automatycznych magazynów”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18412 Fri, 17 May 2019 18:46:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18412 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kierownika zespołu badawczego projektu]]> Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usługi kierownika zespołu badawczego Projektu „Innowacyjny system alarmowy umożliwiający integrację z rozwiązaniami SmartHome oraz obsługę przez aplikacje mobilne”. Przedmiot Zamówienia jest niezbędny do realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych zaplanowanych w ramach Projektu „Innowacyjny system alarmowy umożliwiający integrację z rozwiązaniami SmartHome oraz obsługę przez aplikacje mobilne”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185745 Fri, 17 May 2019 17:11:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185745 <![CDATA[Wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w zakresie technologii osadzenia modułu IoT w obuwiu roboczym i opracowaniu modeli takiego obuwia w ramach projektu pt: „Prace badawczo - rozwojowe nad opracowaniem pasywnego systemu określania lokalizacji pracownika z wykorzystaniem obuwia roboczego w celu poprawy bezpieczeństwa pracy.”]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu technologii osadzenia modułu IoT w obuwiu roboczym i opracowaniu modeli takiego obuwia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18403 Fri, 17 May 2019 16:54:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18403 <![CDATA[Zapytanie ofertowe numer 2/05/2019 z dnia 17.05.2019 Dotyczące zatrudnienia pracownika na stanowisko Programista ze znajomością zagadnień rozpoznawania obrazu]]> Kobieta lub Mężczyzna na stanowisko Programista ze znajomością zagadnień rozpoznawania obrazu. Praca w ramach zespołu badawczego przy wykonaniu prac badawczych obejmujących zaprojektowanie, testowanie i uruchomienie mechanizmów zbioru pieczarek. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185697 Fri, 17 May 2019 15:21:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185697 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja na stanowisko Eksperta ryku usług druku z doświadczeniem międzynarodowym w formie umowy zlecenia.]]> Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja na stanowisko Eksperta rynku usług druku z doświadczeniem międzynarodowym w formie umowy zlecenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185715 Fri, 17 May 2019 15:20:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185715 <![CDATA[Zapytanie ofertowe numer 1/05/2019 z dnia 17.05.2019, dotyczące zatrudnienia pracownika na stanowisko Konstruktor Mechatronik]]> Praca w ramach zespołu badawczego przy wykonaniu prac badawczych obejmujących zaprojektowanie, testowanie i uruchomienie mechanizmów zbioru pieczarek. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185619 Fri, 17 May 2019 15:19:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185619 <![CDATA[Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia prac badawczo - rozwojowych i stworzenie prototypu liofilizowanej zawiesiny błony owodniowej w formie kropli do oczu.]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu opracowanie innowacyjnego produktu w formie zawiesiny zliofilizowanej błony owodniowej do zastosowania w leczeniu trudno gojących się ran i blizn pooperacyjnych w okulistyce oraz wytworzenie serii pilotowej produktu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185706 Fri, 17 May 2019 14:50:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185706 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2019]]> Przeprowadzenie badań i konsultacji w zakresie termiki bram garażowych i przemysłowych wg wymagań normy PN-EN 14351-1+A2:2016-10 w zakresie obliczeń na zgodność z normą PN-EN ISO 10077-1:2017 „Cieplne właściwości użytkowe okien drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część 1: postanowienia ogólne.” Oraz na zgodność z normą PN-EN ISO 10077-2-2012: „cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część 2: metoda komputerowa ram”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185676 Fri, 17 May 2019 14:19:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185676 <![CDATA[Wykonanie badania densytometrycznego udziału tkanki tłuszczowej i tkanki mięśniowej całkowitej w tuszce kurcząt (Fat mass i Lean mass), badania tomograficzne, densytometryczne i wytrzymałościowe kości długich kurcząt na potrzeby planowanego projektu badawczo-rozwojowego (zapytanie ofertowe nr 4/POIR/2019)]]> Wykonanie badania densytometrycznego udziału tkanki tłuszczowej i tkanki mięśniowej całkowitej w tuszce kurcząt (Fat mass i Lean mass), badania tomograficzne, densytometryczne i wytrzymałościowe kości długich kurcząt na potrzeby planowanego projektu badawczo-rozwojowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18387 Fri, 17 May 2019 14:12:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18387 <![CDATA[Wykonanie badań histologicznych jelit w celu określenia morfologii i ewentualnych zmian w kosmkach jelitowych oraz badanie histologiczne wątroby i kości drobiu na potrzeby planowanego projektu badawczo-rozwojowego (zapytanie ofertowe nr 3/POIR/2019)]]> Wykonanie badań histologicznych jelit w celu określenia morfologii i ewentualnych zmian w kosmkach jelitowych oraz badanie histologiczne wątroby i kości drobiu na potrzeby planowanego projektu badawczo-rozwojowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18385 Fri, 17 May 2019 14:08:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18385 <![CDATA[Wykonanie badań bakteriologicznych narządów wewnętrznych, wymazów oraz treści jelit kurcząt oraz wykonanie antybiotykogramów, badań parazytologicznych kałomoczu ptaków oraz badań sekcyjnych na potrzeby planowanego projektu badawczo-rozwojowego (zapytanie ofertowe nr 2/POIR/2019)]]> Wykonanie badań bakteriologicznych narządów wewnętrznych, wymazów oraz treści jelit kurcząt oraz wykonanie antybiotykogramów, badań parazytologicznych kałomoczu ptaków oraz badań sekcyjnych na potrzeby planowanego projektu badawczo-rozwojowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18384 Fri, 17 May 2019 14:03:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18384 <![CDATA[Nabór ofert na wykonanie usługi: Wykonania badań związków polifenolowych, kwasów tłuszczowych oraz charakterystyki mięsa drobiowego na potrzeby planowanego projektu badawczo-rozwojowego (zapytanie ofertowe nr 1/POIR/2019)]]> Celem postępowania jest wybór Wykonawcy zdolnego do wykonania badań związków polifenolowych, kwasów tłuszczowych oraz charakterystyki mięsa drobiowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18383 Fri, 17 May 2019 13:58:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18383 <![CDATA[Przeprowadzenie badania i analizy kompetencji studentów biorących udział w szkoleniach / kursach / warsztatach / zadaniach praktycznych w formie projektowej, organizowanych w projekcie zintegrowanym.]]> Celem postępowania przetargowego jest przeprowadzenie badania i analizy kompetencji studentów objętych wsparciem zaplanowanym w projekcie zintegrowanym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185660 Fri, 17 May 2019 13:24:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185660 <![CDATA[wykonanie prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie technologii wytwarzania 5 innowacyjnych suplementów diety o wielostopniowym uwalnianiu składników oraz na zastosowaniu składników w określonych połączeniach.]]> Przedmiotem Oferty jest wykonanie prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie technologii wytwarzania 5 innowacyjnych suplementów diety o wielostopniowym uwalnianiu składników oraz na zastosowaniu składników w określonych połączeniach. Technologia będzie oparta o nowoczesne polimery (hydroksypropylometyloceluloza, etyloceluloza, Eudragit S 100) dzięki, którym można wpływać na sposób uwalniania składników. Oferent powinien mieć możliwość wytwarzania dwuwarstwowych tabletek matrycowych, kapsułek oraz granulatów do zamknięcia w saszetkach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185617 Fri, 17 May 2019 12:01:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185617 <![CDATA[Zakup patentu „Kompozycja do mycia ciała i włosów z ekstraktem CO2 z szyszek chmielu”]]> Przedmiot zamówienia obejmuje nabycie pełnych praw własności do receptury oraz wytwarzania Kompozycji do mycia ciała i włosów z ekstraktem CO2 z szyszek chmielu. Zamawiający określa poniższe minimalne wymagania techniczne dla przedmiotu dostawy – „Zakup patentu Kompozycja do mycia ciała i włosów z ekstraktem CO2 z szyszek chmielu”: 1. Kompozycja do mycia ciała i włosów musi być opracowana zgodnie ze standardami COSMOS. Dodatkowo emulsja powinna zawierać ekstrakty roślinne z szyszek chmielu pozyskanych nadkrytycznym CO2 (SC-CO2). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185582 Fri, 17 May 2019 10:02:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185582 <![CDATA[Budowa baz danych AFORS/FOSREM - umowa o dzieło]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa baz danych AFORS/FOSREM na bazie modułu przetwarzania danych oraz modyfikacji i obsługi serwera telemetrycznego WEB FOSREM realizowana poprzez zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej (umowy o dzieło) w trzech etapach. Całość prac realizowana jest w ramach projektu pt. „EPOS – System Obserwacji Płyty Europejskiej w ramach działania 4.2 Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185557 Fri, 17 May 2019 07:56:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185557