Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi badawcze https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 20 Mar 2019 12:08:10 +0100 <![CDATA[Świadczenie usług eksperta ds. robotyki i projektowania szkoleń w projekcie „Badania nad stworzeniem systemu szkoleniowego rzeczywistości połączonej (Mixed Reality) dedykowanego dla zaawansowanych technologicznie zakładów produkcyjnych”]]> Pełnienie funkcji „Eksperta ds. robotyki i projektowania szkoleń” w wymiarze 1860 godzin https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16188 Wed, 20 Mar 2019 12:01:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16188 <![CDATA[Realizacja usługi - Determination of LogP and pKa 20 03 2019 C]]> Determination of LogP and pKa https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174468 Wed, 20 Mar 2019 11:14:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174468 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/03/2019 dotyczące wyboru Wykonawcy usługi w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – etap I usługowy, tytuł projektu: „Usługa badawczo-rozwojowa polegająca na opracowaniu znacząco ulepszonych produktów dla firmy Krzeczkowski Andrzej Firma Handlowa „ART-CHEM”.]]> Przedmiotem zamówienia są prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie innowacyjnej pasty polerskiej spełniającej wytyczne klienta. Zamówienie zostanie zrealizowane przez wyłonioną jednostkę naukową (Wykonawcę) na rzecz Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie prac badawczo - rozwojowych oraz opracowanie technologii produkcyjnej innowacyjnej pasty polerskiej. W ramach zamówienia zostanie także przeprowadzona weryfikacja hipotez badawczych w celu potwierdzenia właściwości projektowanego produktu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16120 Wed, 20 Mar 2019 10:40:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16120 <![CDATA[Świadczenie usług informatycznych - senior programista VR(Virtual Reality)”, C# w projekcie „Badania nad stworzeniem systemu szkoleniowego rzeczywistości połączonej (Mixed Reality) dedykowanego dla zaawansowanych technologicznie zakładów produkcyjnych”]]> Świadczenie usług informatycznych - senior programista (VR, C#) w wymiarze 3726 godzin https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16181 Wed, 20 Mar 2019 10:08:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16181 <![CDATA[Świadczenie usług informatycznych - senior programista VR(Virtual Reality)”, C# w projekcie „Badania nad stworzeniem systemu szkoleniowego rzeczywistości połączonej (Mixed Reality) dedykowanego dla zaawansowanych technologicznie zakładów produkcyjnych”]]> Świadczenie usług informatycznych - senior programista (VR, C#) w wymiarze 2580 godzin https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16178 Wed, 20 Mar 2019 09:52:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16178 <![CDATA[Projektant-specjalista programowania układów scalonych w zespole badawczym. Zapytanie ofertowe NaviSoC/ZO/2019/1]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Projektanta-specjalisty programowania układów scalonych, w ramach projektu pt. „Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173796 Tue, 19 Mar 2019 23:06:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173796 <![CDATA[Zakup usługi podwykonawstwa na przeprowadzenie prac B+R: ETAP I – badania przemysłowe (do 12 miesięcy) i ETAP II – prace rozwojowe (do 10 miesięcy)]]> II. Przedmiot zamówienia to: II.1. Zadania do realizacji w ramach Etapu I – badania przemysłowe do 12 miesięcy 1.Opracowanie technologii uprawy karbieńca pospolitego (Lycopus europaeus L.) w warunkach klimatyczno-glebowych Polski 2. Opracowanie technologii uprawy dla dwóch jednorocznych roślin przyprawowych: bazylii wonnej i cząbru ogrodowego, w aspekcie uzyskania surowca o podwyższonej zawartości jodu. 3. Opracowanie metod ekstrakcji ziela karbieńca pospolitego, ziela bazylii wonnej, ziela cząbru ogrodowego i bursztynu w celu uzyskania standaryzowanych wyciągów (o określonej zawartości wybranych związków biologicznie czynnych oraz jodu) II.2 Zadania do realizacji w ramach Etapu II: Prace rozwojowe do 10 miesięcy 1. Opracowanie receptury nowych produktów o walorach przyprawowych na bazie surowców uzyskanych z upraw pilotażowych 2. Opracowanie receptury nowych produktów na bazie ekstraktów uzyskanych w badaniach pilotażowych 3. Opracowanie metodyki oceny sensorycznej ziela i ekstraktów uzyskanych w pierwszym etapie badań (tj. ziele i ekstrakt karbieńca, ziele i ekstrakt bazylii ziele i ekstrakt cząbru, ekstrakt z bursztynu) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174391 Tue, 19 Mar 2019 17:52:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174391 <![CDATA[Zapytanie ofertowe: 1/2019/UB Usługa badawcza - wytypowanie wariantów układów kierowniczych bryczki elektrycznej oraz w przeprowadzenie numerycznych obliczeń wytrzymałościowych i trwałościowych konstrukcji pojazdu oraz układów kierowniczych.]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy usługi badawczej, na potrzebę realizacji projektu pt. „Opracowanie prototypu bryczki elektrycznej” poddziałania 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski - WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014–2020, na terenie gminy Dolsk w województwie Wielkopolskim. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174348 Tue, 19 Mar 2019 16:20:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174348 <![CDATA[Opracowanie łącza transmisji danych IR do zastosowań z izolacją galwaniczną]]> Firma Roman Okniński e-biuro konstrukcyjno – technologiczne zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest opracowanie łącza transmisji danych IR do zastosowań z izolacją galwaniczną. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174349 Tue, 19 Mar 2019 15:46:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174349 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia zakup prac badawczo-rozwojowych]]> Przedmiotem zamówienia zakup prac badawczo-rozwojowych. Przeprowadzenie prac ma na celu opracowanie metody pomiaru oraz wykonanie prototypu urządzenia do pomiarów sił w prętach podtrzymujących konstrukcję kotła energetycznego oraz jego przetestowanie w celu wykazania wyższej dokładności pomiaru od urządzeń powszechnie dostępnych na rynku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16163 Tue, 19 Mar 2019 15:23:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16163 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 19 03 2019 J - usługa: Pharmacokinetics studies in monkeys and dogs.]]> Pharmacokinetics studies in monkeys and dogs. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174322 Tue, 19 Mar 2019 14:56:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174322 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na usługę realizacji prac badawczo – rozwojowych w ramach kadry naukowo – badawczej w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Stanowisko: ekspert ds. inżynierii chemicznej i sztucznych sieci neuronowych]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji prac badawczo – rozwojowych w ramach kadry naukowo – badawczej w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 2) Stanowisko: ekspert ds. inżynierii chemicznej i sztucznych sieci neuronowych. 3) Rodzaj zaangażowania – umowa zlecenia – 1 osoba. Wymiar zaangażowania: maksymalnie 40 godzin w 1 miesiącu. Liczba miesięcy zaangażowania: 36. Okres realizacji projektu: planowane rozpoczęcie realizacji projektu: 01.02.2020 r., planowane zakończenie 31.01.2023. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16138 Mon, 18 Mar 2019 22:34:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16138 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na usługę realizacji prac badawczo – rozwojowych w ramach kadry naukowo – badawczej w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Stanowisko: ekspert ds. wytwarzania kompozytów, oraz optymalizacji ich własności technologicznych oraz użytkowych]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji prac badawczo – rozwojowych w ramach kadry naukowo – badawczej w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 2) Stanowisko: ekspert ds. wytwarzania kompozytów, oraz optymalizacji ich własności technologicznych oraz użytkowych. 3) Rodzaj zaangażowania – umowa zlecenia – 1 osoba. Wymiar zaangażowania: maksymalnie 20 godzin w 1 miesiącu. Liczba miesięcy zaangażowania: 30. Okres realizacji usługi: planowane rozpoczęcie realizacji usługi: 01.02.2020 r., planowane zakończenie 31.07.2022. Uwaga: okres realizacji usługi może ulec przesunięciu w przypadku zmiany okresu realizacji projektu w związku z wydłużeniem procedury oceny wniosków o dofinansowanie lub decyzji Zamawiającego w tym zakresie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16137 Mon, 18 Mar 2019 22:05:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16137 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na usługę realizacji prac badawczo – rozwojowych w ramach kadry naukowo – badawczej w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Stanowisko: ekspert ds. materiałów kompozytowych oraz badań strukturalnych i spektralnych]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji prac badawczo – rozwojowych w ramach kadry naukowo – badawczej w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 2) Stanowisko: ekspert ds. materiałów kompozytowych oraz badań strukturalnych i spektralnych 3) Rodzaj zaangażowania – umowa zlecenia – 1 osoba. Wymiar zaangażowania: maksymalnie 20 godzin w 1 miesiącu. Liczba miesięcy zaangażowania: 30. Okres realizacji usługi: planowane rozpoczęcie realizacji usługi: 01.02.2020 r., planowane zakończenie 31.07.2022. Uwaga: okres świadczenia usługi może ulec przesunięciu w związku ze zmianą terminu realizacji projektu w przypadku wydłużenia procedury oceny wniosków o dofinansowanie lub decyzji Zamawiającego w tym zakresie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16136 Mon, 18 Mar 2019 21:11:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16136 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na usługę realizacji prac badawczo – rozwojowych w ramach kadry naukowo – badawczej w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Stanowisko: Zastępca kierownika B+R - ekspert ds. materiałów nanostrukturalnych oraz materiałowych technologii proekologicznych]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji prac badawczo – rozwojowych w ramach kadry naukowo – badawczej w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 2) Stanowisko: Zastępca kierownika B+R - ekspert ds. materiałów nanostrukturalnych oraz materiałowych technologii proekologicznych. 3) Rodzaj zaangażowania – umowa zlecenia – 1 osoba. Wymiar zaangażowania: maksymalnie 40 godzin w 1 miesiącu. Liczba miesięcy zaangażowania: 36. Okres realizacji projektu: planowane rozpoczęcie realizacji projektu: 01.02.2020 r., planowane zakończenie 31.01.2023. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16134 Mon, 18 Mar 2019 20:36:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16134 <![CDATA[Zatrudnienie specjalisty z zakresu systemów komunikacji i sterowania na potrzeby realizacji projektu pn. „Autonomiczny system grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła”]]> Przedmiotem zamówienia jest: Zatrudnienie specjalisty z zakresu systemów komunikacji i sterowania Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174086 Mon, 18 Mar 2019 17:18:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174086 <![CDATA[Zatrudnienie na umowę zlecenia eksperta na stanowisko „Konstruktor / Specjalista ds. symulacji”]]> Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego stanowi: zatrudnienie na umowę zlecenia eksperta na stanowisko „Konstruktor / Specjalista ds. symulacji” w celu realizacji projektu badawczo-rozwojowego projektu pt.: "SOLARSTOP - Inteligentny, ekologiczny i samowystarczalny energetycznie przystanek komunikacji miejskiej". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174074 Mon, 18 Mar 2019 16:31:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174074 <![CDATA[przeprowadzenie ewaluacji średniookresowej Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku]]> zgodnie z zapisami SIWZ (załącznik do niniejszego ogłoszenia) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174033 Mon, 18 Mar 2019 15:34:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174033 <![CDATA[Usługi wykonania specjalistycznych badań kabli elektroenergetycznych o przekroju znamionowym 800 mm2.]]> 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie specjalistycznych badań kabli elektroenergetycznych z żyłami o konstrukcji segmentowej oraz koncentrycznej o przekroju znamionowym 800 mm2. 1.2. Przedmiot zamówienia opisany został poprzez określenie minimalnych parametrów funkcjonalno – technicznych. 1.3. Przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiot zamówienia opisano w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173853 Mon, 18 Mar 2019 11:08:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173853 <![CDATA[Badania wpływu dodatku mikroorganizmów probiotycznych w struktury multifunkcyjnego preparatu czyszcząco-myjącego na likwidację nieprzyjemnych zapachów.]]> Przedmiotem zamówienia są badania wpływu dodatku mikroorganizmów probiotycznych w struktury multifunkcyjnego preparatu czyszcząco-myjącego na likwidację nieprzyjemnych zapachów, w celu weryfikacji i optymalizacji składów recepturowych prototypów multifunkcyjnego ekopreparatu czyszcząco-myjącego, powstałych w wyniku badań na linii pilotażowej, prowadzących do opracowania ostatecznej postaci technologii implementacji i łączenia probiotyków, biokomponentów i ekstraktów roślinnych z ekstrakcji nadkrytycznej CO2 w struktury multifunkcyjnego ekopreparatu czyszczącego i myjącego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173713 Mon, 18 Mar 2019 09:37:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173713 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr ref. KdsW 2/2019/1]]> Zatrudnienie pracownika naukowo - badawczego na stanowisko konsultanta ds. wdrożeń w celu udziału w badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych mających na celu opracowanie innowacyjnego systemu autorehabilitacji i komunikacji pomiędzy lekarzem i pacjentem - osobą cierpiącą na chorobę Parkinsona. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173784 Sun, 17 Mar 2019 22:49:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173784 <![CDATA[Wydzierżawienie działki na terenie funkcjonującej oczyszczalni ścieków z przeznaczeniem na ulokowanie na niej laboratorium badawczego do mikrobiologicznych badań osadów]]> Przedmiotem zamówienia jest wydzierżawienie działki na terenie funkcjonującej oczyszczalni ścieków z przeznaczeniem na ulokowanie na niej laboratorium badawczego. Badania w laboratorium będą prowadzone na osadach ściekowych z zastosowaniem różnych gatunków grzybów strzępkowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173746 Sun, 17 Mar 2019 21:00:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173746 <![CDATA[Wykonanie badań klinicznych na grupie wybranych 30 użytkowników prototypu DEEP FOREST CABIN]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu badań klinicznych na grupie wybranych 30 użytkowników prototypu DEEP FOREST CABIN, mające na celu pomiar samopoczucia, ocenę reakcji somatycznych i psychicznych człowieka na panujące w niej warunki. Zamówienie obejmuje przygotowanie i wykonanie randomizowanego badania klinicznego. Zakres usługi badawczo-rozwojowej powinien uwzględniać: (1) przygotowanie zestawu ankiet, skal i kwestionariusz badających stan psychiczny uczestników, (2) zapewnienie aparatury diagnostycznej i pomiarowej, badającej poziom kortyzolu i inne parametry fizjologiczne umożliwiające ocenę komfortu psychicznego uczestników, (3) sporządzenie pełnej dokumentacji Badania w postaci raportu oraz kompleksowej analizy wyników Badania wraz z wnioskami. Wyniki prac B+R powinny obejmować m.in.: • ocenę wpływu prototypu DEEP FOREST CABIN na stan psychiczny uczestników badania • ocenę wpływu prototypu DEEP FOREST CABIN parametry fizjologiczne uczestników badania • ocenę wpływu prototypu DEEP FOREST CABIN na komfort psychiczny i jakość snu uczestników badania • sporządzanie Raportu Końcowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16098 Sun, 17 Mar 2019 20:48:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16098 <![CDATA[Kierownik B+R - zlecenie]]> W ramach niniejszego postępowania ofertowego NataLab Sp. z o.o. dokona wyboru jednej osoby na stanowisko: Kierownik B+R w projekcie Laboratorium odzysku niskotemperaturowego wspomaganego katalitycznie, opisanego w wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr wniosku: RPSW.01.02.00-26-0014/17 złożonym w konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Działanie 1.2.: Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173701 Fri, 15 Mar 2019 23:57:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173701 <![CDATA[wykonanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w zakresie kartowych płatności, analizy parametrów technicznych i zasad działania systemów Visa i MC oraz uzupełnienia systemem Fenige luk techniczno-technologicznych oraz przeprowadzenie analizy dostępnych technik. wykonanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w zakresie kartowych płatności, analizy parametrów technicznych i zasad działania systemów Visa i MC oraz uzupełnienia systemem Fenige luk techniczno-technologicznych oraz przeprowadzenie analizy dostępnych technik]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w zakresie kartowych płatności, analizy parametrów technicznych i zasad działania systemów Visa i MC oraz uzupełnienia systemem Fenige luk techniczno-technologicznych oraz przeprowadzenie analizy dostępnych technik. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173660 Fri, 15 Mar 2019 22:30:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173660 <![CDATA[Realizacja prac badawczych w ramach projektu: „Opracowanie platformy do kalkulacji ofert ubezpieczeniowych dedykowanej agentom i brokerom ubezpieczeniowym o wysokim współczynniku konwersji poprzez zastosowanie autorskich algorytmów identyfikujących wzorce zachowań i decyzji klientów z wykorzystaniem metod Data Mining”planowanego do złożenia w odpowiedzi na konkurs RPPM.01.01.01-IP.02-22-003/18 ogłoszony przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 „Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne”]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup przemysłowych prac badawczych w ramach projektu „Opracowanie platformy do kalkulacji ofert ubezpieczeniowych dedykowanej agentom i brokerom ubezpieczeniowym o wysokim współczynniku konwersji poprzez zastosowanie autorskich algorytmów identyfikujących wzorce zachowań i decyzji klientów z wykorzystaniem metod Data Mining”, planowanego do złożenia w odpowiedzi na konkurs RPPM.01.01.01-IP.02-22-003/18 ogłoszony przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020„Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16085 Fri, 15 Mar 2019 20:41:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16085 <![CDATA[Zakup usług - pozyskanie zbioru danych tekstowych w języku angielskim wraz z oznaczeniem poszczególnych tekstów określonymi kategoriami]]> Przedmiot niniejszego Zapytania Ofertowego stanowi usługa badawcza pozyskania zbioru danych do analizy, trenowania i testów systemu detekcji cybernękania, zawierającego 100 tysięcy tekstów w języku angielskim z co najmniej 5 różnych źródeł. Podzbiory tekstów z różnych źródeł powinny być równoliczne (z dokładnością do 10%). Każdy tekst powinien zostać oznaczony od 0 do 5 zadanych kategorii zjawisk przemocy internetowej (np. atak personalny, nękanie na tle seksualnym, szantaż). Pojedynczy tekst może zatem zawierać więcej niż jedno zjawisko przemocy internetowej (np. szantaż oraz nękanie na tle seksualnym). Każdy tekst powinien zostać oznaczony niezależnie przez trzech anotatorów. Ponadto, po zakończeniu procesu oznaczania należy przygotować raport końcowy, podsumowujący cały proces i opisujący w sposób wyczerpujący oznaczony zbiór danych. Należy określić, które statystki opisujące zgodność pomiędzy anotatorami najlepiej pasują do zadania, a następnie uwzględnić je w raporcie wraz z interpretacją. W ramach usługi Wykonawca będzie zobowiązany do odbycia okresowych spotkań z Zamawiającym, podczas których będą przekazywane i omawiane częściowe wyniki prac. Spotkania będą miały miejsce w siedzibie Zamawiającego, wymiar czasu 50 godzin w okresie świadczenia usługi. Rezultat usługi to: - Zbiór 100 tysięcy tekstów oznaczonych kategoriami; - Raport podsumowujący cały proces i opisujący w sposób wyczerpujący oznaczony zbiór danych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15170 Fri, 15 Mar 2019 18:09:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15170 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 15.03.2019 dotyczące usługi badawczo-rozwojowej w ramach projektu pn. "Opracowanie innowacyjnego modelu predykcyjnego w formie platformy na potrzeby inteligentnego zarządzania obiektami handlowymi"]]> Zakres usługi badawczo-rozwojowej, będącej przedmiotem zamówienia obejmuje opracowanie zestawu narzędzi zaawansowanej analityki danych i optymalizacji działania infrastruktury technicznej zaimplementowanych w wysokiego poziomu języku programowania, pozwalających na integrację z docelowym środowiskiem analityki biznesowej, zarówno z hurtownią danych, jak i interfejsem użytkownika. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16089 Fri, 15 Mar 2019 17:47:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16089 <![CDATA[Zaproszenie do składania ofert do Pełnienia roli eksperta przy tworzeniu standardów, dotyczących systemu szkolenia psów przewodników w Polsce]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji eksperta w podzespole eksperckim odpowiedzialnym za opracowanie następujących standardów: (1) dotyczące przekazania psa przewodnika w tym zasady rekrutacji osób niewidomych, poziomu i sposobu oceny ich rehabilitacji; doboru w pary pies człowiek; monitoring współpracy po przekazaniu; wizyty monitoringowe / serwisowe. Ekspert odpowiedzialny będzie za koordynację prac zespołu dotyczącego przekazania psa przewodnika jak i za opracowanie pisemne standardów, dotyczących prac tegoż zespołu – ustosunkowywanie się do opracowań innych uczestników zespołu , i organizowanie comiesięcznych spotkań zespołu; zredagowanie ostatecznej wersji standardu, dotyczącego tematu prac zespołu; (2) system szkolenia nowych trenerów i podnoszenia kompetencji instruktorów w tym trenerów posiadających praktykę w szkoleniu psów przewodników, którzy będą ponadto prowadzić szkolenia nowych trenerów. Zamawiający planuje zaangażować 2 ekspertów, w tym jednego pełniącego rolę eksperta wiodącego podzespołu dot. Przekazywania psa przewodnika (pkt 1). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16021 Fri, 15 Mar 2019 15:11:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16021 <![CDATA[Świadczenie usług eksperta VR (virtual reality) w projekcie „Badania nad stworzeniem systemu szkoleniowego rzeczywistości połączonej (Mixed Reality) dedykowanego dla zaawansowanych technologicznie zakładów produkcyjnych”]]> Pełnienie funkcji „Eksperta ds. VR (Virtual Reality)” w wymiarze 780 godzin https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16068 Fri, 15 Mar 2019 14:25:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16068 <![CDATA[Zakup prac badawczo-rozwojowych w zakresie stworzenia systemu eksperckiego do analizy ogłoszeń rekrutacyjnych]]> Firma Lobo Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo-rozwojowych w zakresie stworzenia systemu eksperckiego do analizy ogłoszeń rekrutacyjnych oraz analizowania i przewidywania sytuacji na rynku pracy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16077 Fri, 15 Mar 2019 14:15:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16077 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2019/0315/1 - Przeprowadzenie wytrzymałościowych badań symulacyjnych]]> Przedmiotem zamówienia nr 2019/0315/1 jest przeprowadzenie wytrzymałościowych badań symulacyjnych, które posłużą do opracowania systemu ultralekkich siedzeń przeznaczonych do zabudowy w pojazdach szynowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173569 Fri, 15 Mar 2019 13:37:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173569 <![CDATA[Zatrudnienie pracownika naukowobadawczego na stanowisko Ekspert gospodarki leśnej]]> Zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Ekspert gospodarki leśnej w celu udziału w badaniach przemysłowych mających na celu realizację zadań badawczych na etapie badań przemysłowych, w szczególności opracowania metod automatycznej ekstrakcji informacji z danych multi-spektralnego skanera laserowego w celu zarządzania procesem gospodarczy w lesie i planowania zabiegów gospodarczych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173542 Fri, 15 Mar 2019 13:19:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173542 <![CDATA[Usługa badawcza - przeprowadzenie części merytorycznych prac B+R (badania inżynierskie i testy laboratoryjne w warunkach zbliżonych do rzeczywistych)]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza polegająca na przeprowadzeniu części merytorycznych prac B+R (badania inżynierskie i testy laboratoryjne w warunkach zbliżonych do rzeczywistych) prototypów 2 urządzeń . Raport z badań ma stanowić załącznik dokumentacji technicznej będącej podstawą wystawienia deklaracji zgodności CE (Declaration of Conformity) przez Zamawiającego. Usługa badawcza musi być zrealizowana przy ścisłej współpracy z zespołem badawczym Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173565 Fri, 15 Mar 2019 13:11:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173565 <![CDATA[Przeprowadzenie badań biologicznej skuteczności preparatów nawozowych oraz biostymulatorów w uprawie i ochronie roślin ogrodniczych]]> Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie badania biologicznego przez Wykonawcę w oparciu o umowę, na potrzeby realizacji Projektu „Nowoczesne preparaty agrochemiczne oparte o biodegradowalne ligandy i inne naturalnie związki stymulujące odporność, umożliwiające biofortyfikację roślin do zastosowania w Integrowanej Produkcji Roślinnej” w ramach Działania 1.1 ”Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0024/15. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173513 Fri, 15 Mar 2019 11:53:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173513 <![CDATA[Wybór jednoski naukowej do wykonania prac związnych z opracowaniem projektu kołpaka do butli gazowych]]> W ramach realizacji projektu Zamawiający zleci Wykonawcy opracowanie projektu kołpaka do butli gazowych, opracowanie dokumentacji technicznej, dobór materiału pod kątem możliwości wykonania kołpaka, analizę właściwości fizycznych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16027 Thu, 14 Mar 2019 21:07:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16027 <![CDATA[Wybór jednostki naukowej do realizacji przedmiotu zamówienia]]> W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu prototypu urządzenia wieloprocesorowego (SLP 77) do zastosowania jako ogranicznik obciążenia do żurawi mobilnych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16026 Thu, 14 Mar 2019 20:55:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16026 <![CDATA[Wybór jednostki naukowej do wykonania prac w ramach projekty 2.3.2 PO IR]]> 1. Przedmiotem prac jest usługa polegająca na opracowaniu nowego wyrobu w postaci wanny z przeznaczeniem do zabiegów terapeutycznych w środowisku wodnym Poszczególne prace zamawiający określił w podziale na następujące etapy prac: 1) Opracowanie kształtu wanny a. wstępne zaprojektowanie części dennej wanny uwzględniającej zapewnienie bezpiecznej i wygodnej pozycji pacjenta b. opracowanie zagłówka utrudniającego zsunięcie się głowy do wody c. dopasowanie kształtów wewnętrznych wanny tak, aby możliwe było wygodne wykonywanie zabiegów terapeutycznych w środowisku wodnym d. opracowanie sposobu mocowania rękawic w specjalnych otworach, pozwalających na pośredni dostęp do ciała pacjenta e. opracowanie sposobu transportu wanny między salami z uwzględnieniem możliwości dołączenia bądź wózka do wanny lub zaprojektowanie systemu kół, będących integralną częścią wanny lub z możliwością demontażu. 2) Opracowanie modelu 3D a. Opracowanie modelu 3D w postaci pliku czytelnego dla przestrzennych drukarek SLS, FDM, SLA itp b. opracowanie sposobu konwersji w/w pliku do wersji nieedytowalnej 3) Stworzenie wymagań dla materiału konstrukcyjnego wanny zgodnie z założeniami dla spełnienia norm bezpieczeństwa i norm higienicznych, uwzględniających rygorystyczne warunki czyszczenia i dezynfekcji wanny a. ustalenie minimalnego poziomu przezroczystości spełniających wymagania b. określenie poziomu wymagań wytrzymałości mechanicznej c. określenie wymagań odporności na ścieranie, zarysowanie materiału i plamienie 4) Wykonanie próbek materiału oraz przeprowadzenie badań: a. Wykonanie próbek materiału do przeprowadzenia poniższych badań b. Przeprowadzenia badań wytrzymałościowych c. Przeprowadzenie badań chemicznej odporności na środki dezynfekcyjne d. Przeprowadzenia badań nasiąkliwości materiału (ze wzgl. na retencję preparatów biologicznych) 5) Przygotowanie dokumentacji technicznej: a. Przygotowanie studium wykonalności uwzględniających wszystkie dostępne technologie b. Opracowanie ścieżki życia produktu c. Opracowanie sposobów konserwacji dla zapewnienia długiego czasu eksploatacji produktu 6) Stworzenie prototypu oraz testy z użytkownikami końcowymi a. Wykonanie prototypu wanny terapeutycznej b. Przeprowadzenie testów prototypu z wykorzystaniem użytkowników końcowych (na co najmniej 3 pacjentach) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16025 Thu, 14 Mar 2019 20:34:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16025 <![CDATA[„Opracowanie estymatora - narzędzia informatycznego niezbędnego w pracach badawczych” (GKP.POIR.3/2019)”]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi badawczej, której rezultatem będzie opracowanie estymatora - narzędzia informatycznego niezbędnego w pracach badawczych (narzędzie przetwarzania oraz wizualizacji przestrzennej danych 3D). Planowane podwykonawstwo posłuży opracowaniu narzędzia analityki geofizycznej i umożliwi analizę danych w projekcie. Usługi umożliwią stworzenie programu wspomagającego proces obliczeniowy. Usługa obejmuje przeprowadzenie prac badawczych skutkujących opracowaniem estymatora - narzędzia informatycznego niezbędnego w pracach badawczych (narzędzie przetwarzania oraz wizualizacji przestrzennej danych 3D; narzędzie analityczne stworzone w obiektowym c++ dla przetwarzania danych sejsmicznych 3D oraz wizualizacji przestrzennej danych geologicznych). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173155 Thu, 14 Mar 2019 17:54:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173155 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14_19_1.1.1_0959 z dnia 14 marca 2019 r. na wybór Konsultanta ds. inżynierii środowiska.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usług prac zleconych z zakresu inżynierii środowiska w ramach projektu pn. „iFarm – wertykalny system produkcji roślinnej zapewniający stałość wewnętrznych warunków atmosferycznych oraz w pełni kontrolowane warunki wzrostu roślin”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173370 Thu, 14 Mar 2019 16:07:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173370 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13_19_1.1.1_0959 z dnia 14 marca 2019 r. na wybór Specjalisty w zakresie automatyki HVAC.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usług prac zleconych z zakresu automatyki HVAC w ramach projektu pn. „iFarm – wertykalny system produkcji roślinnej zapewniający stałość wewnętrznych warunków atmosferycznych oraz w pełni kontrolowane warunki wzrostu roślin”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173366 Thu, 14 Mar 2019 15:58:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173366 <![CDATA[Oferta w postępowaniu na wykonanie badań laboratoryjnych składu fizyko – chemicznego biomasy roślinnej oraz produktów suchej destylacji]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań laboratoryjnych składu fizyko – chemicznego biomasy roślinnej oraz produktów suchej destylacji. Realizacja powyższych zadań będzie prowadzona w ramach projektu pn. „Biodestylacja - innowacyjna technologia przetwarzania biomasy odpadowej pochodzenia roślinnego” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16006 Thu, 14 Mar 2019 15:33:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16006 <![CDATA[Przeprowadzenie badań biologicznej skuteczności preparatów nawozowych oraz biostymulatorów w uprawie roślin rolniczych]]> Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie badania biologicznego przez Wykonawcę w oparciu o umowę, na potrzeby realizacji Projektu „Nowoczesne preparaty agrochemiczne oparte o biodegradowalne ligandy i inne naturalnie związki stymulujące odporność, umożliwiające biofortyfikację roślin do zastosowania w Integrowanej Produkcji Roślinnej” w ramach Działania 1.1 ”Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0024/15. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173291 Thu, 14 Mar 2019 14:41:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173291