Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi badawcze https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 11 Jul 2020 22:24:11 +0200 <![CDATA[Przeprowadzenie badań mających na celu określenie technologii transmisji danych z autonomicznych czujników terenowych do Wieży Nawadniającej w celu dostarczania bieżących informacji nt. kluczowych parametrów grunty w referencyjnych punktach pomiarowych]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań mających na celu określenie technologii transmisji danych z autonomicznych czujników terenowych do Wieży Nawadniającej w celu dostarczania bieżących informacji nt. kluczowych parametrów grunty w referencyjnych punktach pomiarowych. Przedmiotem prac będą badania laboratoryjne 3 wybranych technologii komunikacji bezprzewodowej pod katem możliwości zastosowania w konstrukcji autonomicznych słupków pomiarowych w celu możliwie energooszczędnej transmisji na dalekie odległości. Badania pozwolą na zintegrowanie w warunkach laboratoryjnych modelu systemu połączonych czujników z modułem komunikacji wieży. Na tym etapie rozwijana będzie jedynie komunikacja z wyłączeniem techniki opomiarowania gleby i pozyskiwania energii na potrzeby słupka. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33698 Sat, 11 Jul 2020 19:09:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33698 <![CDATA[Wykonanie prac B+R w roli Starszy Programista Elektronik w projekcie badawczym]]> Wykonanie prac B+R w roli Starszy Programista Elektronik w ramach projektu badawczo-rozwojowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33697 Sat, 11 Jul 2020 18:46:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33697 <![CDATA[Wykonanie prac B+R w roli Główny inżynier badań elektronicznych w projekcie badawczym]]> Wykonanie prac B+R w roli Główny inżynier badań elektronicznych w ramach projektu badawczo-rozwojowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33694 Sat, 11 Jul 2020 09:37:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33694 <![CDATA[Realizacja usług na stanowisku zastępca kierownika zarządzającego w projekcie badawczym]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rekrutacja na stanowisko Zastępca kierownika zarządzającego projektem w projekcie badawczym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33691 Fri, 10 Jul 2020 23:10:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33691 <![CDATA[Realizacja usług na stanowisku Senior elektryk w projekcie badawczym]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rekrutacja na stanowisko Senior elektryk w projekcie badawczym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33690 Fri, 10 Jul 2020 22:48:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33690 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 19/1.1.1/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu czynności wchodzących w zakres zadań na stanowisku Specjalista ds. informatyki. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253664 Fri, 10 Jul 2020 22:46:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253664 <![CDATA[Opracowanie prototypu fotela fryzjerskiego z możliwością wykonania masażu termicznego]]> Opracowanie prototypu fotela fryzjerskiego z możliwością wykonania masażu termicznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33688 Fri, 10 Jul 2020 22:14:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33688 <![CDATA[Opracowanie prototypu mieszalnika i zalewacza żywic do destkopowej odlewarki próżniowej]]> Prorotyp mieszalnika i zalewacza żywic do destkopowej odlewarki próżniowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33687 Fri, 10 Jul 2020 22:08:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33687 <![CDATA[Opracowanie prototypu innowacyjnego gokarta elektrycznego]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie innowacyjnego prototypu gokarta napędzanego silnikiem elektrycznym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33686 Fri, 10 Jul 2020 22:01:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33686 <![CDATA[Opracowanie prototypu linii technologicznej do produkcji desktopowych maszyn odlewniczych]]> Przedmiotem projektu jest opracowanie prototypu linii technologicznej do produkcji desktopowych maszyn odlewniczych, w wyniku czego otrzymany zostanie produkt o nowych parametrach (wymiarach nieprzekraczających 70cm szerokości x 70 cm długości x 80 cm głębokości) dostępny dla szerszego grona odbiorców, zarówno dla małych przedsiębiorstw jak i dla hobbystów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33685 Fri, 10 Jul 2020 21:55:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33685 <![CDATA[Opracowanie urządzenia z oprogramowaniem pod nazwą platforma edukacyjna do wdrożenia pracownika na nowe stanowisko (Młodszy inżynier ds projektowania obwodów PCB, Technik Elektronik,Technik Automatyk)]]> Przedmiotem opracowania tego projektu jest opracowanie nowego wyrobu w postaci urządzenia z oprogramowaniem pod nazwą platforma edukacyjna do wdrożenia pracownika na nowe stanowisko (Młodszy inżynier ds projektowania obwodów PCB, Technik Elektronik,Technik Automatyk). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33684 Fri, 10 Jul 2020 21:47:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33684 <![CDATA[Wykonanie analiz chemicznych odmian fasoli]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analiz chemicznych odmian fasoli https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253567 Fri, 10 Jul 2020 20:24:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253567 <![CDATA[Analiza numeryczna CAE powierzonych modeli w celu doboru optymalnego kształtu osłony przegubów (badanie odkształcenia osłon w warunkach zabudowy) oraz ocena kompatybilności wybranych smarów z materiałem osłon.]]> Przeprowadzenie analizy numerycznej CAE powierzonego modelu w celu doboru optymalnego kształtu osłony przegubów (badanie odkształcenia osłon w warunkach zabudowy) oraz ocena kompatybilności wybranych smarów z materiałem osłon. Cześć 1 • Analiza numeryczna CAE powierzonych modeli w celu doboru optymalnego kształtu osłony przegubów (badanie odkształcenia osłon w warunkach zabudowy Cześć 2 • Ocena kompatybilności wybranych smarów z materiałem osłon- przygotowanie raportu zbiorczego z testów z przedstawionego materiału. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253623 Fri, 10 Jul 2020 15:39:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253623 <![CDATA[Wykonanie autorskich badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych oraz badań o charakterze technicznym, pomocniczym i doradztwa technicznego w zakresie rozwiązań kartograficznych, niezbędnych do prawidłowego działania portalu online do automatycznego generowania map.]]> Liczne i wieloaspektowe badania naukowe obejmujące: zasady redakcji kartograficznej map, zasady i sposoby doboru treści sytuacyjnej i tematycznej, zasady automatyzowania ww. procesów, generalizacji kartograficznej, opracowanie wytycznych technicznych procesów projektowania i wizualizacji map. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253624 Fri, 10 Jul 2020 15:36:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253624 <![CDATA[Przeprowadzenie usługi badawczej, której celem jest opracowanie oraz uruchomienie inteligentnego systemu sterowania procesem nagrzewania w czasie rzeczywistym dla walcowni drobnej (W1) oraz walcowni średniej (W2).]]> Przeprowadzenie usługi badawczej, której celem jest opracowanie oraz uruchomienie inteligentnego systemu sterowania procesem nagrzewania w czasie rzeczywistym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253613 Fri, 10 Jul 2020 15:00:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253613 <![CDATA[Wykonanie autorskich badań naukowych w w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych oraz badań o charakterze technicznym, pomocniczym i doradztwa technicznego w zakresie rozwiązań kartograficznych, niezbędnych do prawidłowego działania portalu online do automatycznego generowania map.]]> Liczne i wieloaspektowe badania naukowe nad rozwiązaniami kartograficznymi, niezbędnymi do prawidłowego działania portalu online do generowania map na żądanie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253604 Fri, 10 Jul 2020 14:40:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253604 <![CDATA[WYKONANIE BADAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU ZARODKA I PŁODU KRÓLIKA W ASPEKCIE TOKSYKOLOGII ROZRODCZOŚCI DLA ZWIĄZKU EC313]]> Przedmiot zamówienia stanowią usługi polegające na wykonaniu badań w zakresie rozwoju zarodka i płodu królika w aspekcie toksykologii rozrodczości dla związku EC313 będącego przedmiotem projektu pn. „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach.” Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do Zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253554 Fri, 10 Jul 2020 13:12:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253554 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wybór Wykonawcy usług badawczych]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na wykonanie usług badawczych w projekcie pt. : „Opracowanie innowacyjnej instalacji łącznego odpylania i odsiarczania spalin INOS® dedykowanej dla kotłów rusztowych” Zakres usług badawczych: 1. Badania dotyczące określenia parametrów wejściowych do opracowania projektu technologicznego na podstawie docelowego zastosowania (kotła OR 10) 2. Wykonanie badań testowych prototypu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się Załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego. Kod CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy technologii, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33666 Fri, 10 Jul 2020 12:59:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33666 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/07/2020/NCBiR – Mechanik konstruktor]]> Przedmiotem zamówienia jest testowanie testowanie konstrukcji BSP (bezzałogowego statku powietrznego) wraz z osprzętem w prototypach nowych urządzeń BSP realizujących zadanie identyfikacji przestrzeni 3D. Zamówienie musi być realizowane przez mechanika konstruktora w wymiarze 40 godzin/msc. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253435 Fri, 10 Jul 2020 12:26:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253435 <![CDATA[Prace badawczo-rozwojowe w zakresie złożonych symulacji silników spalinowych dwusuwowych.]]> Przedmiotem zamówienia są prace badawczo-rozwojowe w zakresie złożonych symulacji silników spalinowych dwusuwowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253401 Fri, 10 Jul 2020 11:31:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253401 <![CDATA[Przedmiotem zapytania jest rekrutacja na stanowisko projektanta w formie umowy zlecenia w ramach projektu badawczo rozwojowego]]> Przedmiotem zapytania jest rekrutacja na stanowisko projektanta w formie umowy zlecenia w ramach projektu badawczo rozwojowego. Główne prace badawcze i zadania do wykonania w ramach projektu na w/w stanowisku: 1. Wykonanie projektu koncepcyjnego kominka wentylacyjnego na podstawie informacji dostarczonych przez zamawiającego. Projekt koncepcyjny obejmuje układ i kształt kominka wentylacyjnego opracowany w oparciu o dotychczasowe obserwacje, doświadczenia w opra-cowywaniu innowacyjnego kominka grawitacyjnego. Projekt koncepcyjny zostanie wykonany programie typu CAD 2. Modyfikacja projektu koncepcyjnego kominka na podstawie raportu sporządzonego przez laboratorium i zawartych w nim rekomendacji. 3. Naniesienie zmian wg zaleceń przeprowadzonej symulacji komputerowej 4. Analiza dostępnych na rynku kominków znajdujących się w ofercie konkurencji 5. Analiza dostępnych na rynku wentylatorów. Jako urządzenia obce pod kątem dopaso-wania do projektowanych komików. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253489 Fri, 10 Jul 2020 10:43:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253489 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr ZP10072020 - Podwykonawstwo - wyznaczenie struktury drugorzędowej i trzeciorzędowej białek metodą dichroizmu kołowego]]> Przedmiotem zamówienia jest podwykonawstwo: Pozycja Nr 1 wyznaczenie struktury drugorzędowej i trzeciorzędowej białek metodą dichroizmu kołowego (20 sztuk) dla Polfarmex S.A., niezbędnych do realizacji projektu pn. „Opracowanie technologii otrzymywania biopodobnego analogu insuliny ludzkiej” o numerze RPLD.01.02.02-10-0048/18-00. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253451 Fri, 10 Jul 2020 08:22:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253451 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/0021 Zatrudnienie eksperta świadczącego usługę nadzoru nad prowadzeniem badań społecznych]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę usług nadzoru nad badaniami społecznymi poprzez zaangażowanie w ramach umowy cywilnoprawnej – umowy zlecenie na stanowisku ekspert. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253434 Thu, 09 Jul 2020 23:57:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253434 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 18/1.1.1/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu czynności wchodzących w zakres zadań na stanowisku Specjalista ds. informatyki. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253443 Thu, 09 Jul 2020 23:11:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253443 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/07/2020/NCBiR – Programista systemów wbudowanych]]> Przedmiotem zamówienia jest kodowanie, uruchomienie i testowanie aplikacji algorytmów w prototypach nowych urządzeń BSP realizujących zadanie identyfikacji przestrzeni 3D. Zamówienie musi być realizowane przez programistę systemów wbudowanych w wymiarze 40 godzin/msc. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253407 Thu, 09 Jul 2020 22:35:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253407 <![CDATA[Przeprowadzenie badania biobójczości i sterylności - 1767/5]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania biobójczości i sterylności dla startupu Medorion sp. z o.o., realizującego projekt pn. „Teflonowy opatrunek medyczny” w ramach projektu „Platforma startowa IDEALIST” (nr projektu: POPW.01.01.01-06-0002/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253422 Thu, 09 Jul 2020 20:32:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253422 <![CDATA[Wykonanie prac B+R w roli Konsultant naukowy ds. energetycznych w projekcie badawczym]]> Wykonanie prac B+R w roli Konsultant naukowy ds. energetycznych w ramach projektu badawczo-rozwojowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33645 Thu, 09 Jul 2020 20:16:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33645 <![CDATA[Wykonanie prac B+R w roli Specjalista ds. badawczo-technicznych w projekcie badawczym]]> Wykonanie prac B+R w roli Specjalista ds. badawczo-technicznych w ramach projektu badawczo-rozwojowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33644 Thu, 09 Jul 2020 20:12:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33644 <![CDATA[Wykonanie prac B+R w roli Konsultant naukowy ds. uprawy roślin w projekcie badawczym]]> Wykonanie prac B+R w roli Konsultant naukowy ds. uprawy roślin w ramach projektu badawczo-rozwojowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33643 Thu, 09 Jul 2020 20:08:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33643 <![CDATA[Wykonanie prac B+R w roli Inżynier mechanik w projekcie badawczym]]> Wykonanie prac B+R w roli Inżynier mechanik w ramach projektu badawczo-rozwojowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33642 Thu, 09 Jul 2020 20:03:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33642 <![CDATA[Badanie VOC płyt drewnopochodnych]]> Badanie VOC płyt drewnopochodnych w ilości 20 sztuk zgodnie z normą PN-EN 16516:2017-11: Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych -- Oznaczanie emisji do powietrza wnętrz lub równoważną jak: ISO 16000-9 w kombinacji z ISO 16000-3 i ISO 16000-6 . https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/27941 Thu, 09 Jul 2020 19:34:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/27941 <![CDATA[Przeprowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, obejmujących analizę i ocenę współczesnych opracowań kartograficznych w zakresie stylów graficznych i manier narodowych wybranych państw świata.]]> Badania naukowe nad manierami narodowymi – stylami kartograficznymi. Analiza i ocena współczesnych opracowań kartograficznych na świecie oraz opracowanie modeli graficznych dominujących stylów, manier, ogólnych konwencji map w wybranych państwach świata. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253214 Thu, 09 Jul 2020 15:39:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253214 <![CDATA[Rekrutacja na stanowisko Mikrobiologa]]> Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja na stanowisko Mikrobiologa, prowadzona na potrzeby projektu pn. „Przeprowadzenie prac badawczo- rozwojowych nad zasadniczymi zmianami produktów i technologii produkcji w Basso Sp. z o.o." nr POIR.01.01.01-00-1459/19 w ramach Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252016 Thu, 09 Jul 2020 14:19:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252016 <![CDATA[Sekwencjonowanie próbek biologicznych z użyciem technologii Shotgun Metagenomic Sequencing Illumina_03-07-2020]]> Sekwencjonowanie próbek biologicznych z użyciem technologii Shotgun Metagenomic Sequencing Illumina. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253335 Thu, 09 Jul 2020 13:19:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253335 <![CDATA[Wykonanie prac badawczo-rozwojowych w kierunku opracowania nowych proekologicznych układów materiałowych o potencjalnym biomedycznym wykorzystaniu w filtracji powietrza, jako elementów maseczek chirurgiczno-ochronnych.]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza polegająca na opracowaniu nowych proekologicznych układów materiałowych o potencjalnym biomedycznym wykorzystaniu w filtracji powietrza, jako elementów maseczek chirurgiczno-ochronnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33625 Thu, 09 Jul 2020 12:59:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33625 <![CDATA[Przeprowadzenia badań dotyczących oczyszczania estrów metylowych kwasów tłuszczowych z oleju rzepakowego (RME) oraz doboru katalizatora etenolizy RME i oleju rzepakowego]]> Badania dotyczące oczyszczania estrów metylowych kwasów tłuszczowych z oleju rzepakowego (RME) oraz doboru katalizatora etenolizy RME i oleju rzepakowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33616 Thu, 09 Jul 2020 10:47:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33616 <![CDATA[Badania nad opracowaniem innowacyjnego reaktora katalitycznego do utylizacji metanu, przeznaczonego do pracy w wyrobisku kopalni, wykonanie instalacji laboratoryjnej - część A prace laboratoryjne: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POIR111/2020]]> Badania nad opracowaniem innowacyjnego reaktora katalitycznego do utylizacji metanu, przeznaczonego do pracy w wyrobisku kopalni, wykonanie instalacji laboratoryjnej : - część A: Opracowanie katalizatora na nośniku strukturalnym do dopalania metanu dedykowanego do pracy w instalacji wewnątrzchodnikowej (Etap I) - część B :Opracowanie modelu matematycznego i projektu reaktora modułowego instalacji wewnątrzchodnikowej dopalania metanu (Etap I) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253272 Thu, 09 Jul 2020 10:42:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253272 <![CDATA[Przeprowadzenie badania i opracowanie raportu pn. Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia badania i opracowania raportu pn. Przegląd regionalny. Województwo Podkarpackie 2019. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253256 Thu, 09 Jul 2020 09:10:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253256