Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi badawcze https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 19 Jan 2019 15:23:14 +0100 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr ZP/01/01/2019 na wykonanie usługi badawczej obejmującej wykonanie badań i analiz w procesie opracowania nowatorskiej gamy dań typu convenience o wysokich walorach prozdrowotnych]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu badań i analiz w procesie opracowania nowatorskiej gamy dań typu convenience o wysokich walorach prozdrowotnych, dla PAMAPOL S.A. Pełen zakres zamówienia opisano w Załączniku Nr 2 Zapytania ofertowego nr ZP/01/01/2019. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14351 Fri, 18 Jan 2019 21:43:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14351 <![CDATA[Wykonanie badań skuteczności biobójczej]]> Przedmiotem zamówienia będzie przeprowadzenie badań (8 próbek preparatu zawierającego kwas nadoctowy): 1. skuteczności biobójczej według norm EN 1276, EN 1650, EN 13697, wraz z dokonaniem oceny „in vitro” MIC dla drobnoustrojów patogennych takich jak A. salmonicida, A. hydrophila, A. sobria, Pseudomonas fluorescens, Y. ruckeri, Renibacterium salmoninarium, Saprolegnia i Ahlia (po 3 szczepy patogenów z różnych przypadków chorobowych – razem 20 szczepów). 2. oceny „in vitro” właściwości hamujących wobec aktywności wybranych szczepów wirusów m. in. VHS oraz CyHV-3, wraz z wyznaczeniem skutecznych stężeń (warunki brudne i czyste) dla wszystkich przekazanych próbek. Dla podanych wirusów należy zastosować metodologię opisaną w normie PN-EN 14675. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161421 Fri, 18 Jan 2019 18:36:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161421 <![CDATA[„wynajem aparatury laboratoryjnej”]]> W związku z realizacją projektu pn. „Prace badawcze nad spoiwem alternatywnym do cementu dla technologii recyklingu na zimno z lepiszczem bitumicznym emulsyjnym jak również asfaltowym.” Przedmiotem zamówienia jest wynajem sprzętu laboratoryjnego w skład którego wchodzi: a) Mieszarka w ilości szt 1 b) Szafa klimatyczna w ilości szt 1 c) Formy trójdzielne 40 mm x 40 mm x 160 mm w ilości szt 10 d) Metalowa nakładka do napełniania form trójdzielnych w ilości szt 10 e) Wstrząsarka zgodna z PN-EN 196-1:2016-07 w ilości szt 1 f) Wkładka urządzenia do badania wytrzymałości na zginanie w ilości szt 1 ww. urządzenie (od pkt. a do f) powinny być zgodne z zgodna z PN-EN 196-1:2016-07 lub lub równoważnej przy czym przez zakres równoważności zamawiający rozumie wymagania nie mniejsze niż określone przez wskazaną normę g) Ręczny aparat Vicata do badania konsystencji normowej oraz czasu wiązania w ilości szt 1 h) Łaźnia wodna w której można umieszczać pierścienie Le Chateliera pod wodą w ilości szt 1 ww. urządzenia wskazane w pkt g-h powinny być zgodne z zgodna z PN-EN 196-3:2016-12 lub równoważnej przy czym przez zakres równoważności zamawiający rozumie wymagania nie mniejsze niż określone przez wskazaną normę i) Automatyczny ubijak Marshalla na podstawie drewnianej i cementowej zgodny w ilości szt 2 j) Zestaw perforowanych form Marshalla Ø101,6 mm (3 formy Marshalla, nadstawka, podstawka, lejek) w ilości szt 6 ww. urządzenia wskazane w pkt i-j powinny być zgodne z zgodna z PN-EN 12697-30:2012 lub równoważnej przy czym przez zakres równoważności zamawiający rozumie wymagania nie mniejsze niż określone przez wskazaną normę k) Podstawa na 9 próbek Marshalla 101,6 mm w ilości szt 1 l) Szafa dźwiękochłonna do ubijaka Marshalla w ilości szt 1 m) Prasa hydrauliczna wytrzymałościowa w zakresie do 3000 kN w ilości szt 1. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161575 Fri, 18 Jan 2019 18:10:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161575 <![CDATA[Zapytanie 4/2019 - Badania zwarciowe przy użyciu generatora]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej w postaci badań zwarciowych przy użyciu generatora. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161572 Fri, 18 Jan 2019 17:17:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161572 <![CDATA[Wykonanie dokumentacji projektowej, dobór, dostawa i kompleksowy montaż urządzeń oraz stworzenie i uruchomienie systemu automatyki w celu opomiarowania Centrum Badań i Rozwoju firmy KAN]]> Przedmiotem zapytania jest wykonanie kompleksowych prac projektowych i instalacyjnych związanych z wykonaniem instalacji opomiarowania oraz stworzenie i uruchomienie systemu automatyki w budynku „B”, przeznaczonym docelowo jako Centrum Badawczo Rozwojowe, przy ul. Zdrojowej 22 w Kleosinie na działce o nr ewid. geod. Gr. 371/70 – obręb 0018 Kleosin. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161546 Fri, 18 Jan 2019 16:39:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161546 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 18 01 2019 C - usługa: LPS-based in vivo studies in mice with sample collection and analysis]]> LPS-based in vivo studies in mice with sample collection and analysis https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161563 Fri, 18 Jan 2019 16:37:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161563 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące świadczenia usług w charakterze Animatora]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w charakterze Animatora w ramach realizacji projektu badawczego pn. „Opracowanie samouczącego się systemu automatycznego modelowania spersonalizowanych wariantów rozgrywki w czasie rzeczywistym w grach z gatunku horror, w oparciu o interpretację reakcji i psychologii gracza”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161561 Fri, 18 Jan 2019 16:33:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161561 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące świadczenia usług w charakterze Projektanta 2D]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w charakterze Projektanta 2D w ramach realizacji projektu badawczego pn. „Opracowanie samouczącego się systemu automatycznego modelowania spersonalizowanych wariantów rozgrywki w czasie rzeczywistym w grach z gatunku horror, w oparciu o interpretację reakcji i psychologii gracza”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161558 Fri, 18 Jan 2019 16:23:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161558 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA BADANIA NAUKOWE NAD INNOWACYJNĄ TECHNOLOGIĄ RAMY ROWEROWEJ OZNACZENIE SPRAWY 1/2019/12/AG]]> 1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie badań naukowych nad innowacyjną ramą rowerową. Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO 1 2019 12 AG badania materiały na ramy ostateczne.pdf". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161517 Fri, 18 Jan 2019 14:53:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161517 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w formie umowy zlecenia na pełnienie funkcji Pracownika Naukowo-Badawczego – Specjalizacja Nanomateriały w ramach projektu nr RPPK.01.02.00-18-0007/18 tytuł: „Prace badawczo rozwojowe w zakresie opracowania nowej jakości produkcji elastycznych pianek poliuretanowych”]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w formie umowy zlecenia na pełnienie funkcji Pracownika Naukowo-Badawczego – Specjalizacja Nanomateriały w ramach projektu nr RPPK.01.02.00-18-0007/18 tytuł: „Prace badawczo rozwojowe w zakresie opracowania nowej jakości produkcji elastycznych pianek poliuretanowych” Typ stanowiska: pracownik badawczy Nazwa stanowiska pracy: Pracownik naukowo-badawczy / Specjalizacja nanomateriały Forma zaangażowania w projekcie: umowa cywilno-prawna – umowa zlecenie Okres zaangażowania w projekcie: 23 miesiące (16 godzin w każdym miesiącu – 1 godzina =60 minut) Wykształcenie minimalnie: tytuł naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie naukowej technologia chemiczna Wymagania jakie obowiązują na danym stanowisku: 1. Doświadczenie w zakresie nanomateriałów; 2. Doświadczenie w zakresie nanokompozytów; 3. Doświadczenie w zakresie nanotechnologii. Główne prace badawcze i zadania do wykonania w ramach projektu na w/w stanowisku: 1. Przygotowywanie próbek materiałowych do testów, 2. Przeprowadzanie badań, 3. Prowadzenie ewidencji dokumentacji prowadzonych badań, 4. Wykonywanie analiz bilansowych surowców i wyrobów gotowych, 5. Opracowywanie mieszanek z dodatkami, 6. Współpraca z jednostkami naukowymi, 7. Wykonywanie próbek laboratoryjnych, badania laboratoryjne, analiza wyników, 8. Wykonywanie próbek, badanie próbek przemysłowych, 9. Zbieranie danych wyjściowych, 10. Przygotowanie dokumentacji technicznej. Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie obowiązujących na stanowisku Pracownik naukowo-badawczy / Specjalizacja nanomateriały wymagań. Od kwoty wynagrodzenia potrącone zostaną należności publicznoprawne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161419 Fri, 18 Jan 2019 13:43:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161419 <![CDATA[Wykonanie usługi produkcji i konfekcjonowania wieloskładnikowego preparatu witaminowo-mineralnego, w szczególności witamin A,D,E,K na potrzeby badania medycznego]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi produkcji i konfekcjonowania wieloskładnikowego preparatu witaminowo-mineralnego, w szczególności witamin A,D,E,K na potrzeby badania medycznego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161380 Fri, 18 Jan 2019 13:36:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161380 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2_19_1.2.1_0509 z dnia 18 stycznia 2019 r. na wykonanie usługi analizy fazowej metodą proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej XRD.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi analizy struktury fazowej nieprzewodzących krystalicznych materiałów proszkowych (15 próbek) techniką proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej XRD. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161475 Fri, 18 Jan 2019 13:33:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161475 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1_19_1.2.1_0509 z dnia 18 stycznia 2019 r. na wykonanie usługi analizy powierzchni materiałów proszkowych techniką skaningowej mikroskopii elektronowej.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi analizy powierzchni materiałów proszkowych techniką skaningowej mikroskopii elektronowej z detekcją elektronów wtórnych i detekcją dyspersji energii promieni X EDX dla 15 próbek. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161468 Fri, 18 Jan 2019 13:25:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161468 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w formie umowy zlecenia na pełnienie funkcji Pracownika Naukowo-Badawczego – Specjalizacja Poliuretany w ramach projektu nr RPPK.01.02.00-18-0007/18 tytuł: „Prace badawczo rozwojowe w zakresie opracowania nowej jakości produkcji elastycznych pianek poliuretanowych”]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w formie umowy zlecenia na pełnienie funkcji Pracownika Naukowo-Badawczego – Specjalizacja Poliuretany w ramach projektu nr RPPK.01.02.00-18-0007/18 tytuł: „Prace badawczo rozwojowe w zakresie opracowania nowej jakości produkcji elastycznych pianek poliuretanowych” Typ stanowiska: pracownik badawczy Nazwa stanowiska pracy: Pracownik naukowo-badawczy / Specjalizacja poliuretany Forma zaangażowania w projekcie: umowa cywilno-prawna – umowa zlecenie Okres zaangażowania w projekcie: 23 miesiące (16 godzin w każdym miesiącu – 1 godzina =60 minut) Wykształcenie minimalnie: tytuł naukowy doktora inżyniera Wymagania jakie obowiązują na danym stanowisku: 1. Minimalnie 5 letnie doświadczenie w przygotowaniu porowatych materiałów poliuretanowych i syntezie bio-polioli z olei roślinnych. 2. Doświadczenie z zastosowania biokomponentów w syntezie poliuretanów. 3. Doświadczenie w zakresie wpływu bio-polioli o różnej strukturze chemicznej na strukturę komórkową i właściwości fizykomechaniczne pianek poliuretanowych Główne prace badawcze i zadania do wykonania w ramach projektu na w/w stanowisku: 1. Przygotowywanie próbek materiałowych do testów, 2. Przeprowadzanie badań, 3. Prowadzenie ewidencji dokumentacji prowadzonych badań, 4. Wykonywanie analiz bilansowych surowców i wyrobów gotowych, 5. Opracowywanie mieszanek z dodatkami, 6. Współpraca z jednostkami naukowymi, 7. Wykonywanie próbek laboratoryjnych, badania laboratoryjne, analiza wyników, 8. Wykonywanie próbek, badanie próbek przemysłowych, 9. Zbieranie danych wyjściowych, 10. Przygotowanie dokumentacji technicznej. Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie obowiązujących na stanowisku Pracownik naukowo-badawczy / Specjalizacja poliuretany wymagań. Od kwoty wynagrodzenia potrącone zostaną należności publicznoprawne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161415 Fri, 18 Jan 2019 13:14:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161415 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w formie umowy zlecenia na pełnienie funkcji Kierownik Zespołu Badawczego w ramach projektu nr RPPK.01.02.00-18-0007/18 tytuł: „Prace badawczo rozwojowe w zakresie opracowania nowej jakości produkcji elastycznych pianek poliuretanowych”]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w formie umowy zlecenia na pełnienie funkcji Kierownik Zespołu Badawczego w ramach projektu nr RPPK.01.02.00-18-0007/18 tytuł: „Prace badawczo rozwojowe w zakresie opracowania nowej jakości produkcji elastycznych pianek poliuretanowych” Typ stanowiska: pracownik badawczy Nazwa stanowiska pracy: Kierownik zespołu badawczego Forma zaangażowania w projekcie: umowa cywilno-prawna – umowa zlecenie Okres zaangażowania w projekcie: 23 miesiące (16 godzin w każdym miesiącu – 1 godzina =60 minut) Wykształcenie minimalnie: tytuł naukowy doktora habilitowanego, preferowany tytuł naukowy profesora. Wymagania jakie obowiązują na danym stanowisku: 1. Specjalizacja w zakresie technologii polimerów. 2. Minimum 25 letnie doświadczenie w badaniach nad technologiami polimerowymi. 3. Doświadczenie w syntezie bio-polioli. 4. Doświadczenie w zakresie możliwości wykorzystania ekologicznych materiałów do produkcji PU, a także zależności pomiędzy strukturą komórkową a właściwościami fizyko-mechanicznymi pianek poliuretanowych. 5. Wymagana działalność naukowa oraz minimum 3 publikacje naukowe związane z tematem projektu Główne prace badawcze i zadania do wykonania w ramach projektu na w/w stanowisku: 1. Nadzorowanie prac B+R 2. Dbałość o prawidłowy przebieg realizacji projektu od strony merytorycznej i technicznej 3. Opracowywanie metodologii badań, 4. Zdefiniowanie oraz przygotowywanie narzędzi badawczych, 5. Nadzór i analizowanie wyników i sprawozdań z badań 6. Stworzenie bazy wiedzy dla nowo opracowanych materiałów i produktów 7. Nadzór nad opracowaniem nowych receptur i wyrobów prototypowych 8. Opracowywanie nowych mieszanek tworzywowych w różnych korelacjach z użyciem specjalistycznych dodatków 9. Opracowywanie procedur badawczych dot. nowych materiałów 10. Opracowywanie mieszanek z dodatkami 11. Współpraca z jednostkami naukowymi 12. Wykonywanie próbek laboratoryjnych, badania laboratoryjne, analiza wyników 13. Opracowywanie wstępnych procedur mieszanek materiałowych 14. Wykonywanie próbek, badanie próbek 15 Przygotowanie dokumentacji technicznej 16. Testy i optymalizacja procesu technologii spieniania 17. Opracowanie, badanie i testy wzorcowych prototypów receptur i technologii Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie obowiązujących na stanowisku Kierownik Zespołu Badawczego wymagań. Od kwoty wynagrodzenia potrącone zostaną należności publicznoprawne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161341 Fri, 18 Jan 2019 13:04:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161341 <![CDATA[Zapytanie 3/2019 - Badania napięciowe napięciem przemiennym o częstotliwości sieciowej oraz badania napięciem udarowym o dodatniej i ujemnej biegunowości]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej w postaci badań napięciowych napięciem przemiennym o częstotliwości sieciowej oraz badań napięciem udarowym o dodatniej i ujemnej biegunowości. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161369 Fri, 18 Jan 2019 10:29:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161369 <![CDATA[Zapytanie 2/2019 - Badania napięciowe napięciem przemiennym o częstotliwości sieciowej oraz badania napięciem udarowym o dodatniej i ujemnej biegunowości]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej w postaci badań napięciowych napięciem przemiennym o częstotliwości sieciowej oraz badań napięciem udarowym o dodatniej i ujemnej biegunowości. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161273 Thu, 17 Jan 2019 20:02:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161273 <![CDATA[Zapytanie 1/2019 - Badania zwarciowe przy użyciu generatora]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej w postaci badań zwarciowych przy użyciu generatora. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161232 Thu, 17 Jan 2019 16:47:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161232 <![CDATA[Zapytanie ofertowe z dnia 17.01.2019]]> Badanie i ocena materiałów izolacyjnych: Przeprowadzenie badania polegają na weryfikacji dobranych materiałów w zakresie parametrów izolacyjnych w zaproponowanych zastosowaniach, ocenie bezpieczeństwa użytkowania oraz wstępnej optymalizacji przekroju warstwy izolacyjnej. Usługa jest niezbędna do przeprowadzenia w ramach etapu I badań przemysłowych, mających na celu opracowanie elementu składowego systemu złożonego z m.in. aktywnej przegrody cieplnej dla Systemu Fasadowego Kwantum - konstrukcji profili fasady zeroenergetycznej, opartej o termoizolacyjne materiały, zintegrowanej z przeziernym aktywnym pakietem fotowoltaicznym oraz inteligentnym systemem zarządzania energią. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161162 Thu, 17 Jan 2019 15:24:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161162 <![CDATA[Usługa badawcza w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnego systemu skutecznego monitorowania i wspierania urządzeń zabezpieczeniowych spełniających założenia DMS (Distribution Management System) wraz z opracowaniem prototypu sterowników zabezpieczeń (w tym sygnalizatorów) na sieci SN”, realizowanego z dofinansowaniem z Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego „PBSE” (Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020) w ramach umowy Nr POIR.01.02.00-00-0278/17-00 o dofinansowanie projektu: „Opracowanie innowacyjnego systemu skutecznego monitorowania i wspierania urządzeń zabezpieczeniowych spełniających założenia DMS (Distribution Management System) wraz z opracowaniem prototypu sterowników zabezpieczeń (w tym sygnalizatorów) na sieci SN”]]> Usługa badawcza w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnego systemu skutecznego monitorowania i wspierania urządzeń zabezpieczeniowych spełniających założenia DMS (Distribution Management System) wraz z opracowaniem prototypu sterowników zabezpieczeń (w tym sygnalizatorów) na sieci SN” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161165 Thu, 17 Jan 2019 15:20:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161165 <![CDATA[GLP bioanalytics for rat serum samples derived from preclinical animal toxicology studies]]> Orion Biotechnology Polska is seeking a CRO to process and analyze samples collected from preclinical GLP toxicology animal studies, which were conducted utilizing the company’s OB-002H protein as a microbicide gel formulation product. A total of four GLP toxicology studies in rat and rabbit models were performed to characterize the toxicokinetics and toxicity of OB-002H. The following sample numbers were collected from these studies: 1. Rat (rectal administration) – 252 serum samples 2. Rat (vaginal administration) – 96 serum samples CRO should assume all samples will be analyzed. Analysis of serum samples will be performed using pre-developed methods and validated assay. More detailed information about methods and assays to be performed will be provided upon e-mail request to: beata.b@orionbiotechnology.com https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161068 Thu, 17 Jan 2019 14:52:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161068 <![CDATA[Usługa badawcza dotycząca opracowania systemu smarowania]]> Dotyczy: usługi badawczej planowanej do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego i nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. I. ZAMAWIAJĄCY WEISS.SOLUTIONS Sp. z o.o. ul. Pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów KRS 0000720083, NIP 5170385906, REGON369024693. II. RODZAJ I NAZWA ZAMÓWIENIA: Rodzaj zamówienia: usługa Nazwa zamówienia: Opracowanie systemu smarowania III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe 73100000-3 Laboratoryjne usługi badawcze. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14297 Thu, 17 Jan 2019 12:30:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14297 <![CDATA[Realizacja prac badawczych w ramach opracowania formuły i sposobu stosowania bioaktywnego preparatu bakteriocynowego w zakresie przeprowadzenia doświadczeń wzrostowo-bilansowych in-vivo]]> Realizacja prac badawczych w zakresie przeprowadzenia doświadczeń wzrostowo-bilansowych in-vivo w ramach opracowania formuły i sposobu stosowania bioaktywnego preparatu bakteriocynowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160973 Wed, 16 Jan 2019 21:57:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160973 <![CDATA[Prace B+R w zakresie metod optymalizacji procesów w firmie Chilli Consulting” w firmie Chilli Consulting Sp. z o.o.]]> Przedmiotem Projektu jest opracowania architektury systemu mającego na celu umożliwienie sprawnego zarządzania danymi firmowymi potrzebnymi do opracowania projektów innowacyjnych, rozumianych jako projekty innowacyjne w rozumieniu ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14290 Wed, 16 Jan 2019 21:14:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14290 <![CDATA[Zakup usługi B+R w celu zwiększenia konkurencyjności w firmie Chilli Consulting Sp. z o.o. w firmie Chilli Consulting Sp. z o.o.]]> Przedmiotem Projektu jest stworzenie algorytmów do przetwarzania i magazynowania dokumentów - umów biznesowych i ich realizacji w kontekście uwarunkowań przetwarzania danych wrażliwych z wykorzystaniem technologii Blockchain. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14289 Wed, 16 Jan 2019 20:04:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14289 <![CDATA[Wykonawanie usługi związanej z pełnieniem funkcji Eksperta branżowego opisu informacji o zawodach]]> W ramach realizacji zamówienia Ekspert branżowy opisu informacji o zawodzie będzie zobowiązany do opracowania opisu informacji dla wybranego zawodu, zgodnie z przyjętymi w projekcie wzorami dokumentów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160665 Wed, 16 Jan 2019 15:12:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160665 <![CDATA[Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności dotyczące zatrudnienia kadry w ramach projektu pt. Stacja szybkiego ładowania z aktywnymi układami redukcji hałasu - UItracicha]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie kadry do wykonywania zakresu czynności związanych z realizacją badań/prac. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie od 01 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2022 roku. Zamawiający informuje, że realizacja zamówienia/usługi uwarunkowana jest otrzymaniem przez Zamawiającego dofinansowania projektu pt. Stacja szybkiego ładowania z aktywnymi układami redukcji hałasu - Ultracicha. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14279 Wed, 16 Jan 2019 14:18:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14279 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019 w sprawie zamówienia na: 1. Zewnętrzną usługę badawczą w zakresie analizy mikrobiologicznej, zawartości metali ciężkich i WWA w wytworzonej eksperymentalnie spirulinie oraz fikocyjaninie 2. Zewnętrzną usługę badawczą w zakresie zawartości witaminy B12, selenu, żelaza i kwasów omega 3 w wytworzonej eksperymentalnie spirulinie oraz fikocyjaninie 3. Zewnętrzną usługę badawczą w zakresie tożsamości surowca w wytworzonej eksperymentalnie spirulinie oraz fikocyjaninie]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług badawczych, z podziałem na 3 części: Część 1: Zewnętrzna usługa badawcza w zakresie analizy mikrobiologicznej, zawartości metali ciężkich i WWA w wytworzonej eksperymentalnie spirulinie oraz fikocyjaninie Część 2: Zewnętrzna usługa badawcza w zakresie zawartości witaminy B12, selenu, żelaza i kwasów omega 3 w wytworzonej eksperymentalnie spirulinie oraz fikocyjaninie Część 3: Zewnętrzna usługa badawcza w zakresie tożsamości surowca w wytworzonej eksperymentalnie spirulinie oraz fikocyjaninie. Kody CPV dla każdej z trzech części: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe 73111000-3 - Laboratoryjne usługi badawcze 1.1. Szczegółowy zakres zamówienia: Część 1: Zewnętrzna usługa badawcza w zakresie analizy mikrobiologicznej, zawartości metali ciężkich i WWA w wytworzonej eksperymentalnie spirulinie oraz fikocyjaninie Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług badawczych w zakresie analizy mikrobiologicznej, zawartości metali ciężkich i WWA w wytworzonej eksperymentalnie spirulinie oraz fikocyjaninie w celu potwierdzenia oczekiwanych parametrów czystości tworzonego procesu hodowli alg w warunkach zamkniętych. Badania przeprowadzane są w celu uzyskania certyfikatu analitycznego potwierdzającego zgodność hodowanej spiruliny i fikocyjaniny z obowiązującymi normami prawnymi. Zakres badań spiruliny i fikocyjaniny obejmuje w szczególności: 1. Analizę mikrobiologiczną – badanie mikrobiologiczne: liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych, liczba pleśni i drożdży, liczba Listeria monocytogenes, obecność Salmonella spp., obecność gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków), liczba Escherichia coli. 2. Zawartość metali ciężkich - badanie zawartości metali ciężkich, takich jak ołów, rtęć, kadm, arsen 3. Zawartość WWA - badanie w kierunku oznaczania zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) Każde z wyszczególnionych badań należy przeprowadzić dwudziestokrotnie w ciągu 18 miesięcy na podstawie osobnych zleceń. Część 2: Zewnętrzna usługa badawcza w zakresie zawartości witaminy B12, selenu, żelaza i kwasów omega 3 w wytworzonej eksperymentalnie spirulinie oraz fikocyjaninie Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług badawczych w zakresie zawartości witaminy B12, selenu, żelaza i kwasów omega 3 w wytworzonej eksperymentalnie spirulinie oraz fikocyjaninie w celu jakościowej i ilościowej oceny wytworzonego surowca. Zakres badań spiruliny i fikocyjaniny obejmuje w szczególności: 1. Określenie zawartości żelaza w materiale hodowlanym 2. Określenie zawartości witaminy B12 w materiale hodowlanym 3. Określenie zawartości selenu w materiale hodowlanym 4. Określenie zawartości żelaza, witaminy B12, kwasów omega 3 i selenu w materiale hodowlanym Usługa ma dotyczyć 18 badań na zawartość żelaza (poz. 1), 18 badań na zawartość witaminy B12 (poz. 2), 18 badań na zawartość selenu (poz. 3) i 27 badań na zawartość żelaza, witaminy B12, selenu i kwasów omega 3 (poz. 4), wykonanych w ciągu 18 miesięcy na podstawie osobnych zleceń. Część 3: Zewnętrzna usługa badawcza w zakresie tożsamości surowca w wytworzonej eksperymentalnie spirulinie oraz fikocyjaninie Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług badawczych w zakresie tożsamości surowca w wytworzonej eksperymentalnie spirulinie oraz fikocyjaninie w celu jakościowej i ilościowej oceny wytworzonego surowca. Zakres badań spiruliny i fikocyjaniny obejmuje w szczególności: 1. Określenie tożsamości materiału hodowlanego (surowca) Usługa ma dotyczyć łącznie jednokrotnego wykonania usługi maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160837 Wed, 16 Jan 2019 12:43:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160837 <![CDATA[Analiza projektów zawartych w „Porozumieniu na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego” pod kątem opracowania mapy drogowej ich wdrażania w związku z realizacją „Programu dla Śląska”.]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analizy eksperckiej na potrzeby przygotowania „Mapy drogowej wdrażania projektów z Porozumienia na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego” (dalej: Mapa drogowa), stanowiącej jedno z przedsięwzięć zawartych w „Programie dla Śląska”, który to realizowany jest w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160766 Wed, 16 Jan 2019 08:23:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160766 <![CDATA[Usługa badawczo-rozwojowa dot. Opracowanie metody na uzyskanie homogenicznej termicznie kropli ciekłego szkła z wykorzystaniem obecnie dostępnego koryta zasilacza.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej, która będzie polegała na opracowaniu metody na uzyskanie homogenicznej termicznie kropli ciekłego szkła, która podawana jest na automat do formowania elementów produktu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160707 Tue, 15 Jan 2019 16:07:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160707 <![CDATA[Wykonanie badań własności płyt perlitowych w celu uzyskania oznakowania CE]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań własności płyt perlitowych zgodnie z normą EN 13169, w celu uzyskania oznakowania CE. Płyty perlitowe przeznaczone są do izolacji cieplnej a także wchodzą w skład systemu zabezpieczenia ogniochronnego. Wszystkie badania prowadzone są w ramach projektu finansowanego przez NCBiR nr. POIR.01.01.01.-00-1151/15-00. Nadmieniamy że nie możemy wypłacać zaliczek a rozliczenia finansowe odbywać się będą po wykonaniu pracy, zgodnie z zawartą umową. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160654 Tue, 15 Jan 2019 14:36:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160654 <![CDATA[Opracowanie i wydanie Europejskiej Oceny Technicznej dla nowego systemu zabezpieczenia ogniochronnego (płyty perlitowe)]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wydanie Europejskich Ocen Technicznych dla nowego systemu zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji żelbetowych i stalowych. Dla danego systemu zostały już przeprowadzone stosowne badania ogniowe w Instytucie Techniki Budowlanej. W raporcie z badań zostały określone obszary stosowania systemu i klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej. Wszystkie badania, łącznie z uzyskaniem Europejskiej Oceny Technicznej prowadzone są w ramach projektu finansowanego przez NCBiR nr. POIR.01.01.01.-00-1151/15-00. Nadmieniamy że nie możemy wypłacać zaliczek a rozliczenia finansowe odbywać się będą po wykonaniu pracy, zgodnie z zawartą umową. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160639 Tue, 15 Jan 2019 14:06:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160639 <![CDATA[DZZ/21/2019 Zakup włókna światłowodowego wg wytycznych zawartych w RFQ stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania]]> Zakup włókna światłowodowego wg wytycznych zawartych w RFQ stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160627 Tue, 15 Jan 2019 13:47:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160627