Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi badawcze https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sun, 21 Jul 2019 23:09:13 +0200 <![CDATA[Projekt założenia warsztatu naprawy samochodów oraz wulkanizacji wraz ze specjalistycznymi narzędziami do naprawy aut wszystkich światowych marek.]]> Oferta polega na opracowaniu modelu biznesowego warsztatu samochodowego i wulkanizacji oraz w drugim etapie wyposażenie go w specjalistyczne narzędzia naprawcze oraz wulkanizacyjne. Dodatkowo utworzenie aplikacji by każdy samochód, który zostanie naprawiony był w bazie danych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21440 Sat, 20 Jul 2019 10:31:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21440 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/07/2019 z dnia 19.07.2019, dotyczące zatrudnienia pracownika na stanowisko Konstruktor Mechatronik]]> Praca w ramach zespołu badawczego przy wykonaniu prac badawczych obejmujących zaprojektowanie, testowanie i uruchomienie mechanizmów zbioru pieczarek. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196545 Fri, 19 Jul 2019 20:16:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196545 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/07/2019 z dnia 19.07.2019, dotyczące zatrudnienia pracownika na stanowisko Kierownik prac B+R]]> Wykonanie prac badawczych i rozwojowych w ramach projektu pn. „Autonomiczny układ kontroli i zbioru upraw pieczarek”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196536 Fri, 19 Jul 2019 20:11:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196536 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/1.2.2/RPO na świadczenie usługi badawczo-naukowej z dnia 17 lipca 2019 r.]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo-rozwojowa . https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21428 Fri, 19 Jul 2019 18:35:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21428 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 4/2019 na realizację części prac rozwojowych w projekcie, którego przedmiotem jest wypracowanie koncepcji Wielostrumieniowego Procesora Kontekstu oraz jego implementacja w prototypie systemu Avagat]]> a) Przedmiotem zamówienia jest realizacja części prac rozwojowych na stanowisku badawczym Młodszy programista, zgodnie z planowanym zakresem obowiązków, określonym w zał. nr II do niniejszego Zapytania ofertowego pn. Specyfikacja wymagań dla stanowiska badawczego. Przedmiotem prowadzonych prac rozwojowych w projekcie są prace w zakresie stosowalności mechanizmów przetwarzania strumieniowego oraz machine learning, zdefiniowania Kontekstowych Scenariuszy Użycia i na ich podstawie opracowania koncepcji Wielostrumieniowego Procesora Kontekstu, a także jego implementacja w prototypie systemu Avagat, opracowanie prototypu GUI Awareness Studio i aplikacji mobilnej. b) W ramach realizacji zamówienia zostaną zlecone usługi w zakresie prac rozwojowych obejmujące: wykonywanie prac programistycznych i konfiguracyjnych zgodnie ze zdefiniowaną specyfikacją wg najnowszych osiągnięć w dziedzinie technologii środowisk oraz metodyki programowania, udział w pracach związanych z optymalizacją kodu oprogramowania pod kątem zmaksymalizowania efektywności działania prototypu systemu AVAGAT, implementację rozwiązania zgodnie z zadaną metodyką pod kierunkiem programisty i/lub architekta. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196532 Fri, 19 Jul 2019 18:13:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196532 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1_19_1.1.1_0825 z dnia 19.07.2019 r. na wybór Kierownika B+R]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usług prac zleconych polegających na kierowaniu oraz prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych związanych z realizacją projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego systemu do zarządzania jakością płynnego betonu podczas transportu”. Realizacja prac zleconych przez oferenta obejmuje wykonywanie niżej wymienionych czynności z zakresu prac badawczo -rozwojowych w ramach projektu: - Nadzór merytoryczny nad prowadzeniem prac B+R, rozumiany jako prowadzenie faktycznych prac B+R i merytoryczny wkład w rozwiązywaniu problemów badawczych, - monitorowanie wyników badań cząstkowych, rozumiane jako zbieranie i opracowywanie wyników, przygotowanie raportów, - elastyczne reagowanie na zmieniającą się sytuację i pojawiające się problemy podczas badań i prac rozwojowych, - wytyczanie kierunków badań i prac, - dobór odpowiedniej metodologii badawczej do prowadzonych prac, - koordynowanie prac zespołu badawczego, rozumiane jako współuczestniczenie w pracach zespołowych przy badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych. Zaangażowanie w wykonywanie przedmiotu zamówienia Zamawiający określa na maksimum 60 roboczogodziny w miesiącu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196538 Fri, 19 Jul 2019 18:10:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196538 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2_19_1.1.1_0825 z dnia 19.07.2019 r. na wybór Eksperta ds. reologii]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usług prac zleconych polegających na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na stanowisku Eksperta ds. reologii, związanych z realizacją projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego systemu do zarządzania jakością płynnego betonu podczas transportu”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196542 Fri, 19 Jul 2019 18:10:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196542 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3_19_1.1.1_0825 z dnia 19.07.2019 r. na wybór Starszego specjalisty ds. badań]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usług prac zleconych polegających na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na stanowisku Starszego specjalisty ds. badań, związanych z realizacją projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego systemu do zarządzania jakością płynnego betonu podczas transportu”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196547 Fri, 19 Jul 2019 18:10:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196547 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5_19_1.1.1_0825 z dnia 19.07.2019 r. na wybór Programisty]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usług prac zleconych polegających na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na stanowisku Programisty, związanych z realizacją projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego systemu do zarządzania jakością płynnego betonu podczas transportu”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196552 Fri, 19 Jul 2019 18:10:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196552 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4_19_1.1.1_0825 z dnia 19.07.2019 r. na wybór Specjalisty elektronika]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usług prac zleconych polegających na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na stanowisku Specjalisty elektronika, związanych z realizacją projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego systemu do zarządzania jakością płynnego betonu podczas transportu”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196554 Fri, 19 Jul 2019 18:09:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196554 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług w charakterze Dyrektora Artystycznego]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w charakterze Dyrektora Artystycznego w ramach realizacji projektu badawczego pn. „Opracowanie systemu automatycznego modelowania rozgrywki w oparciu o real world data dzięki opracowaniu i zastosowaniu inteligentnego agenta testującego oraz automatyzacji procesu balansowania rozgrywki”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196546 Fri, 19 Jul 2019 17:38:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196546 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług w charakterze Programisty – 3 stanowiska]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w charakterze Programisty w ramach realizacji projektu badawczego pn. „|Opracowanie systemu automatycznego modelowania rozgrywki w oparciu o real world data dzięki opracowaniu i zastosowaniu inteligentnego agenta testującego oraz automatyzacji procesu balansowania rozgrywki”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196544 Fri, 19 Jul 2019 17:29:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196544 <![CDATA[Przeprowadzenie usługi polegającej na opracowaniu dla firmy K&M Logifoil Sp. z o.o. nowego/ znacząco ulepszonego wyrobu i technologii, które będą miały znamiona prac B+R.]]> W związku z planowanym ubieganiem się przez firmę K&M Logifoil Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej Zamawiającym) o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ, Działanie 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorców, Poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje MŚP- etap I usługowy (zwany dalej Projektem), ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na: przeprowadzenie usługi polegającej na opracowaniu dla firmy K&M Logifoil Sp. z o.o. nowego/ znacząco ulepszonego wyrobu i technologii, które będą miały znamiona prac B+R. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21421 Fri, 19 Jul 2019 16:14:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21421 <![CDATA[Zapytanie ofertowe z 19.07.2019]]> Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw w ramach realizacji projektu „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego” planuje zlecenie przeprowadzenia badania oceny stosowanych metod i narzędzi docierania do klientów przez podmioty ekonomii społecznej, w tym spółdzielnie socjalne pod kątem docierania przez nich do klientów w okresie do 20 grudnia 2019 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196521 Fri, 19 Jul 2019 16:00:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196521 <![CDATA[Zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisku: „Technolog - inżynier ds. bezpieczeństwa”]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisku: „Technolog - inżynier ds. bezpieczeństwa” w ramach projektu pt.: „Prace B+R nad komorą klimatyczno-grzewczą do zastosowania w branży poligraficznej ” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowe w gospodarce” dla Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196484 Fri, 19 Jul 2019 15:24:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196484 <![CDATA[Usługa badawcza - przeprowadzenie części merytorycznych prac B+R (badania inżynierskie i testy laboratoryjne w warunkach zbliżonych do rzeczywistych)]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza polegająca na przeprowadzeniu części merytorycznych prac B+R (badania inżynierskie i testy laboratoryjne w warunkach zbliżonych do rzeczywistych) urządzenia do komunikacji radiowej i sterowania. Przekazane wyniki badań w formie wydruków z systemów pomiarowych mają umożliwić podjęcie właściwych decyzji przez Zamawiającego w procesie przygotowywania dokumentacji technicznej stanowiącej podstawę wystawienia deklaracji CE. Usługa badawcza musi być zrealizowana przy ścisłej współpracy z zespołem badawczym Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196478 Fri, 19 Jul 2019 14:22:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196478 <![CDATA[Wynagrodzenie 2 członków zespołu badawczego]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest natomiast rekrutacja na dwa stanowiska – członek zespołu badawczego (w etapie zarówno badań przemysłowych jak i prac rozwojowych). Łączne zaangażowanie dla dwóch osób przez cały okres realizacji projektu wynosi 500 godzin, z czego 300 godzin dla badań przemysłowych (150 godz./1 osoba) i 200 godzin dla prac rozwojowych (100 godz./1 osoba). Zakończenie realizacji projektu przewiduje się na 31.12.2020 (prace mogą ulec wydłużeniu wraz z ewentualnym wydłużeniem okresu realizacji projektu). Zakres obowiązków w projekcie (badania przemysłowe i prace rozwojowe): 1. Wsparcie merytoryczne w zakresie prowadzenia prac B+R, 2. Minimalizacja ryzyka realizacji projektu poprzez zwiększenie wiedzy zespołu projektowego w celu minimalizacji wpływu niekorzystnych czynników mogących zaistnieć w trakcie realizacji działań badawczo-rozwojowych, 3. Interpretacja wyników działań badawczo-rozwojowych, 4. Prezentacja wiedzy na temat rozwiązań istniejących na rynku w porównaniu do skali przedsiębiorstwa i zaproponowanie właściwych rozwiązań dla FM SPIN. Wymagania minimalne: 1. Stopień naukowy min. doktora w zakresie nauk technicznych (budowa i eksploatacja maszyn) lub w zakresie nauk leśnych (drzewnictwo). 2. Posiadanie wiedzy specjalistycznej i doświadczenia zawodowego w zakresie doradztwa technicznego, wykonawstwa, konstrukcji i montażu specjalistycznych maszyn w branży meblarstwa, doboru właściwych podzespołów do tych maszyn oraz posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie wytwarzania maszyn dla branży meblarstwa, doboru właściwych podzespołów i możliwości integracji poszczególnych rozwiązań. 3. Autorstwo publikacji naukowych indeksowane w bazach danych naukometrycznych (typu Scopus i/lub Web of Science) z zakresu meblarstwa. Autorstwo opinii, ekspertyz lub analiz technicznych wykonywanych na zamówienie przemysłu meblarskiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196462 Fri, 19 Jul 2019 13:54:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196462 <![CDATA[Opracowanie algorytmu monitorowania silosu do przechowywania biomasy pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego]]> Mig-Tech Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest opracowanie algorytmu monitorowania silosu do przechowywania biomasy pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21395 Fri, 19 Jul 2019 12:52:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21395 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 75/2019/G/AMDBP]]> Przeprowadzenie badania potwierdzającego efektywność opracowanej formulacji białka na myszach C57Bl/6J . https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196409 Fri, 19 Jul 2019 12:25:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196409 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO_1.2_2019 dot. zatrudnienia na stanowisku: inżynier ds. zaprojektowania bezpiecznika wysokoprądowego (500A) prądu stałego]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczych w zakresie prac przemysłowych oraz prac rozwojowych przez inżyniera ds. zaprojektowania bezpiecznika wysokoprądowego (500A) prądu stałego zatrudnionego przez Zamawiającego na podstawie umowy cywilnoprawnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21375 Fri, 19 Jul 2019 10:52:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21375 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/COSU/2019 na autorskie opracowanie dzieł na potrzeby realizacji projektu pt."Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcia zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych"]]> Przedmiotem zamówienia jest autorskie opracowanie dwóch dzieł na potrzeby projektu pt. "Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcia zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych" (nr POWR.04.03.00-IP.07-00-0052/17). Projekt jest międzynarodowym przedsięwzięciem realizowanym przez Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (lider projektu) oraz Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej (ze strony polskiej) a także Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt i IFN Internationales Privatinstitut fur Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH (ze strony niemieckiej). Zamówienie składa się z następujących części: (1) Autorskie opracowanie testowej wersji produktu Projektu w ramach Zadania 1 – Metodyki Coachingu Sukcesji (2) Autorskie opracowanie testowej wersji produktu Projektu w ramach Zadania 1 – Programu Szkolenia Coachów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196206 Fri, 19 Jul 2019 10:31:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196206 <![CDATA[Realizacja prac badawczo rozwojowych z dziedziny modelowania systemów cyfrowych z wykorzystaniem języków programowania sprzętowego.]]> Realizacja prac badawczych z zakresu projektowania specjalistycznych układów scalonych i modelowania systemów cyfrowych z wykorzystaniem języków projektowania sprzętowego (np. VHDL, VERILOG). Projektowanie struktury i algorytmów projektowanego modułu IP-Core procesora. Tworzenie oprogramowania sterującego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196343 Fri, 19 Jul 2019 10:13:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196343 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania usługi badawczej w związku z realizacją projektu pn. Niskoemisyjny kocioł grzewczy na paliwo stałe z możliwością wykorzystania energii odpadowej realizowanego w ramach poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój]]> Przedmiot zamówienia dotyczy zatrudnienia w oparciu o umowę zlecenia wykonawcy do realizacji projektu pn. Niskoemisyjny kocioł grzewczy na paliwo stałe z możliwością wykorzystania energii odpadowej realizowanego w ramach poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196303 Thu, 18 Jul 2019 22:47:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196303 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 02/2019 w zakresie wsparcia prac badawczo-rozwojowych]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zleconych prac badawczo-rozwojowych w zakresie zaprojektowania nowej konstrukcji ramy roweru elektrycznego oraz analizy numerycznej MES zaproponowanych rozwiązań konstrukcyjnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21350 Thu, 18 Jul 2019 17:25:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21350 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 01/2019 w zakresie wsparcia prac badawczo-rozwojowych]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zleconych prac badawczo-rozwojowych. Prace dotyczą wykonania analiz technicznych i rozwoju koncepcji innowacyjnego pojazdu jednoosobowego – roweru wspomaganego silnikiem elektrycznym - mających na celu opracowanie modelu zintegrowanego systemu baterie-sterownik-BMS zamkniętego w szczelnej obudowie "power pack". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21348 Thu, 18 Jul 2019 17:15:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21348 <![CDATA[Wynajem stanowiska pomiarowego do wykonania badań funkcjonalnych i trwałościowych rozdzielacza hydraulicznego.]]> Udostępnienie stanowiska pomiarowego do wykonania badań funkcjonalnych i trwałościowych bloków funkcjonalnych i kompletnego rozdzielacza hydraulicznego. Szczegółowe wymogi i parametry przedstawiono w Załączniku nr 1. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196249 Thu, 18 Jul 2019 16:51:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196249 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19_2019_1.1.1_0048 z dnia: 18.07.2019 r. na wybór Koordynatora pilotażu]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usług prac zleconych, polegających na koordynowaniu działań realizowanych w ramach pilotażu, w ramach prac rozwojowych projektu pn. „Interaktywny system monitoringu parametrów transportowych produktów wrażliwych i narażonych na uszkodzenia pozwalający na identyfikację i ograniczenie strat w dystrybucji towarów". Realizacja prac zleconych obejmuje wykonywanie przez Oferenta niżej wymienionych czynności, mających na celu ostateczną weryfikację poprawności działania systemu monitoringu: - uczestniczenie w testach przy przewozie różnego rodzaju towarów spożywczych, w tym towarów z grupy: owoce miękkie, warzywa, nabiał, mięso świeże, elektronika; - bieżące zbieranie wniosków i przekazywanie ich Zamawiającemu- w celu modyfikacji i ulepszenia systemu; - weryfikacja wszystkich funkcjonalności systemu i jego optymalizacja pod kątem przyszłego wdrożenia; - współpraca z Zamawiającym w celu określenia poprawności wykrywania przekroczeń parametrów krytycznych, ostrzeżeń kierowanych do klienta, wzajemnego komunikowania się poszczególnych podzespołów systemu, określenie optymalnych miejsc lokalizacji sond; - ścisła współpraca z osobami i podmiotami zaangażowanymi w przeprowadzenie pilotażu (m. in. pracownicy Zamawiającego, firma transportowa). Efektem prac zleconych będzie wykonanie finałowej wersji prototypu interaktywnego system monitoringu parametrów transportowych produktów wrażliwych i narażonych na uszkodzenia, pozwalający na identyfikację i ograniczenie strat w dystrybucji towarów. Zaangażowanie w wykonywanie przedmiotu zamówienia Zamawiający określa na maksimum 160 roboczogodzin w miesiącu. Przewidywany okres realizacji usługi nie przekroczy 5 miesięcy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196247 Thu, 18 Jul 2019 16:02:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196247 <![CDATA[Nabór ofert na wykonanie usług stworzenia wizualizacji 3D ludzkiego jelita, dla symulatora opartego na technologii rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej (VR/AR – Virtual/Augmented Reality) przeznaczonego do szkolenia studentów kierunku lekarskiego oraz lekarzy w trakcie specjalizacji w ramach planowanego projektu badawczo-rozwojowego (zapytanie ofertowe nr 3/RPOWM/2019)]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług stworzenia wizualizacji 3D ludzkiego jelita, dla symulatora opartego na technologii rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej (VR/AR – Virtual/Augmented Reality) przeznaczonego do szkolenia studentów kierunku lekarskiego oraz lekarzy w trakcie specjalizacji w ramach planowanego projektu badawczo-rozwojowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21342 Thu, 18 Jul 2019 15:42:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21342 <![CDATA[Nabór ofert na wykonanie usług stworzenia oprogramowania do symulatora opartego na technologii rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej (VR/AR – Virtual/Augmented Reality) przeznaczonego do szkolenia studentów kierunku lekarskiego oraz lekarzy w trakcie specjalizacji w ramach planowanego projektu badawczo-rozwojowego (zapytanie ofertowe nr 2/RPOWM/2019)]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług stworzenia oprogramowania do symulatora opartego na technologii rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej (VR/AR – Virtual/Augmented Reality) przeznaczonego do szkolenia studentów kierunku lekarskiego oraz lekarzy w trakcie specjalizacji w ramach planowanego projektu badawczo-rozwojowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21340 Thu, 18 Jul 2019 15:10:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21340 <![CDATA[Nabór ofert na wykonanie usług lekarskich z zakresu anestezjologii (analgosedacja) przy badaniach endoskopowych w ramach planowanego projektu badawczo-rozwojowego (zapytanie ofertowe nr 1/RPOWM/2019)]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług lekarskich z zakresu anestezjologii (analgosedacja) przy badaniach endoskopowych w ramach planowanego projektu badawczo-rozwojowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21339 Thu, 18 Jul 2019 15:04:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21339 <![CDATA[Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu nieopatentowanej wiedzy technicznej dotyczącej procesów projektowania i wytwarzania innowacyjnych elementów armatury wodociągowej]]> Zakup nieopatentowanej wiedzy technicznej dotyczącej procesów projektowania i wytwarzania innowacyjnych elementów armatury wodociągowej, w szczególności technologii wytwarzania półproduktów i produktów końcowych, m.in.: hydrantów naziemnych, hydrantów podziemnych, zaworów, zasuw (zwłaszcza zasuw miękkouszczelnianych). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196219 Thu, 18 Jul 2019 14:44:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196219 <![CDATA[Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu nieopatentowanej wiedzy technicznej w postaci wyników badań patentowych w zakresie elementów armatury wodociągowej]]> Zakup nieopatentowanej wiedzy technicznej w postaci wyników badań patentowych w zakresie elementów armatury wodociągowej, obejmujących wyszukiwanie w międzynarodowych i ogólnoświatowych bazach danych, zarejestrowanych rozwiązań będących przedmiotem polskich i zagranicznych zgłoszeń patentowych, dotyczących technologii wytwarzania elementów armatury wodociągowej, w tym m.in. hydrantów naziemnych, hydrantów podziemnych, zaworów, zasuw (zwłaszcza zasuw miękkouszczelnianych). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196214 Thu, 18 Jul 2019 14:38:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196214 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR TA-2019-ZK-6 PN.: ”WYNAJEM LABORATORIÓW”]]> Przedmiotem Zamówienia jest wynajem przestrzeni laboratoryjnych wraz z aparaturą naukowo-badawczą. Wynajem dotyczy następujących laboratoriów: mikrobiologicznego, biochemicznego oraz fizykochemicznego. Szczegółowy opis zamówienia określono w punkcie 5. niniejszego Zapytania Ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196207 Thu, 18 Jul 2019 14:20:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196207 <![CDATA[Zapytanie 18 07 2019 G - service: Safety, efficacy and allograft-based pharmacodynamics in vivo studies in mice]]> Safety, efficacy and allograft-based pharmacodynamics in vivo studies in mice https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196168 Thu, 18 Jul 2019 13:04:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196168 <![CDATA[Zapytanie 18 07 2019 F - service: Safety and allograft-based in vivo studies in mice with frequent dosing schedules]]> Safety and allograft-based in vivo studies in mice with frequent dosing schedules https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196164 Thu, 18 Jul 2019 12:58:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196164 <![CDATA[wykonania prac B+R potwierdzających wpływ badanej substancji aktywnej (przekazanej przez Zamawiającego) na łagodzenie objawów łuszczycy]]> A. Przeprowadzenie badań opartych na pomiarze produkcji interleukiny-1 , IL-6 i TNF- w celu wyznaczenia optymalnego stężenia substancji aktywnej w porównaniu do wiodącego preparatu dostępnego na rynku. Przedmiot zamówienia musi obejmować co najmniej jeden podstawowy model eksperymentalny, oparty na liniach komórkowych. Analiza ma uwzględniać pomiar poziomu produkcji mediatorów zapalnych zaangażowanych w reakcję łuszczycową (IL-1 , IL-6 oraz TNF- ), zarówno z wykorzystaniem komórek niestymulowanych jak i stymulowanych, umożliwiać poprawną interpretację statystyczną i obejmować co najmniej osiem stężeń badanej substancji aktywnej. B. Identyfikacja mechanizmu działania substancji aktywnej w kontekście szlaków sygnalnych zaangażowanych w patofizjologię łuszczycy na modelach komórkowych: HaCaT, linie fibroblastów skórnych, neutrofile, monocyty i komórki pokrewne w zakresie min. 8 stężeń i nie mniej niż 3 powtórzeniach. Przedmiot zamówienia ma uwzględniać analizę efektu substancji aktywnej z wykorzystaniem modeli in vitro, pozwalających na ocenę aktywacji szlaków przekazu sygnału związanych z rozwojem łuszczycy (IL-17a, IL-22, IL-23, INFγ). Badania uwzględniać mają pomiar poziomów w/w cytokin za pomocą testów ELISA oraz aktywację efektorów „downstream”. Ponadto, badania obejmować mają układ modelowy łuszczycy in vitro oparty na linii komórkowej HaCaT, zastymulowanej zestawem cytokin powiązanych z łuszczycą (IL-17a, IL-22, IL-23, TNF itp.), gdzie analizowane będą fenotypowe zmiany komórek i ich profilu ekspresji białek, takich jak cytokiny, chemokiny i peptydy antybakteryjne (LL-37 i defensyny β), zidentyfikowane w patogenezie łuszczycy. Dodatkowo, w ramach tego zadania, wymagana jest analiza aktywności chemotaktycznej wydzielanych mediatorów na migrację komórek epitelialnych i immunologicznych oraz na proces gojenia się ran. C. Przeprowadzenie badań potwierdzających efektywność pełnej formulacji dla 8 preparatów z wykorzystaniem testu interleukiny- 1, IL -6 i TNF-. Analiza co najmniej ośmiu kompletnych formulacji składnika aktywnego w formie emulsji, kremu, żelu i innych w komórkowym modelu opartym na liniach komórkowych. Badania oparte mają być na analizie niestymulowanej i stymulowanej hodowli komórek HaCaT i poziomów produkowanych przez nie mediatorów zapalnych (IL-1, IL-6, TNF) w obecności badanych formulacji składnika aktywnego, z wykorzystaniem testów ELISA. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21325 Thu, 18 Jul 2019 12:31:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21325 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące świadczenia usług w charakterze Projektanta 2D]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w charakterze Projektanta 2D w ramach realizacji projektu badawczego pn. „Opracowanie samouczącego się systemu automatycznego modelowania spersonalizowanych wariantów rozgrywki w czasie rzeczywistym w grach z gatunku horror, w oparciu o interpretację reakcji i psychologii gracza”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196094 Thu, 18 Jul 2019 10:44:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196094 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące świadczenia usług w charakterze Programisty Graficznego]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w charakterze Programisty Graficznego w ramach realizacji projektu badawczego pn. „Opracowanie samouczącego się systemu automatycznego modelowania spersonalizowanych wariantów rozgrywki w czasie rzeczywistym w grach z gatunku horror, w oparciu o interpretację reakcji i psychologii gracza”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196093 Thu, 18 Jul 2019 10:37:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196093 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące świadczenia usług w charakterze Kontrolera Jakości]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w charakterze Kontrolera Jakości w ramach realizacji projektu badawczego pn. „Opracowanie samouczącego się systemu automatycznego modelowania spersonalizowanych wariantów rozgrywki w czasie rzeczywistym w grach z gatunku horror, w oparciu o interpretację reakcji i psychologii gracza”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196089 Thu, 18 Jul 2019 10:25:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196089 <![CDATA[20/POIR_2.1/2019_Zapytanie ofertowe_Pomiar zawartości lecytyny]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia oznaczenia zawartości lecytyny w proszkach i pastach hydroksyapatytowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196067 Thu, 18 Jul 2019 08:36:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196067 <![CDATA[Wykonanie analiz mikrobiologicznych i fizykochemicznych mięsa strusiego]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: Wykonanie analiz mikrobiologicznych i fizykochemicznych mięsa strusiego, w związku z realizacją Projektu nr POIR.01.01.01-00-1132/17-00 pn. „Opracowanie kompleksowej technologii dla produktów klasy premium z mięsa strusiego produkowanego w Polsce” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, konkurs nr 5/1.1.1./2017, nadzorowanego przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196054 Wed, 17 Jul 2019 23:54:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196054 <![CDATA[Badania modelowe z zastosowaniem metody MES (Metoda Elementów Skończonych) oraz weryfikacyjne badania doświadczalne wsporczych urządzeń drogowych - słupów oświetleniowych i sygnalizacyjnych, we wskazanych obszarach statyki i dynamiki konstrukcji.]]> Badania modelowe z zastosowaniem metody MES (Metoda Elementów Skończonych) oraz weryfikacyjne badania doświadczalne wsporczych (Koncepcyjne rozwiązania konstrukcyjne podzespołów urządzeń drogowych słupów oświetleniowych i sygnalizacyjnych dostarcza Zamawiający po 3 koncepcje dla każdego typu słupa NE, LE, HE wg Normy PN-EN-12767) urządzeń drogowych - słupów oświetleniowych i sygnalizacyjnych, we wskazanych obszarach statyki i dynamiki konstrukcji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196056 Wed, 17 Jul 2019 23:21:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196056