Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi badawcze https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sun, 15 Sep 2019 22:05:39 +0200 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące zlecenia usługi badawczo-rozwojowej realizowanej w ramach projektu "Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy"]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie w wyniku prac badawczo-rozwojowych prototypu całorocznego, rekreacyjnego i proekologicznego domu na wodzie o powierzchni użytkowej do 60 metrów kwadratowych. Prototyp będzie zasilany energią pochodzą ze źródeł odnawialnych takich jak turbiny wiatrowe oraz panele fotowoltaiczne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23415 Sun, 15 Sep 2019 14:12:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23415 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące zlecenia usługi badawczo-rozwojowej realizowanej w ramach projektu "Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy"]]> Przedmiot zamówienia, który ma powstać w wyniku prac badawczo-rozwojowych, obejmuje opracowanie dwóch zestawów prototypów innowacyjnych urządzeń sygnalizacji montowanej na niestrzeżonych przejazdach kolejowych. Głównym zadaniem urządzenia ma być wykrycie pociągu zbliżającego się do skrzyżowania torów z jezdnią i wyświetlenie komunikatu ostrzegającego kierowców. Podstawowa wersja układu/zestawu składać się będzie z dwóch kierunkowych radarów, komputera i sygnalizatora ostrzegawczego dla kierowców. Całość zostanie zamknięta w obudowie umożliwiające montaż na słupkach, np. od znaków drogowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23414 Sun, 15 Sep 2019 13:30:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23414 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 01/09/2019 -"Odpłatne użytkowanie sprzętu badawczego - ROBOT SPAWALNICZY"]]> Przedmiotem zamówienia są usługi odpłatnego użytkowania sprzętu badawczego: - Robot spawalniczy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206374 Sat, 14 Sep 2019 23:40:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206374 <![CDATA[Ziołowy Preparat Antynikotynowy]]> Wykonanie prac badawczo – rozwojowych, których celem jest opracowanie ziołowego preparatu antynikotynowego i oczyszczającego organizm ze skutków palenia jako wkładu do e-papierosów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23406 Sat, 14 Sep 2019 18:35:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23406 <![CDATA[Ziołowy Preparat Pobudzający]]> Wykonanie prac badawczo – rozwojowych, których celem jest opracowanie ziołowego preparatu pobudzającego i orzeźwiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23405 Sat, 14 Sep 2019 18:21:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23405 <![CDATA[Opracowanie Ziołowego Preparatu Uspokajającego]]> Wykonanie prac badawczo – rozwojowych, których celem jest opracowanie ziołowego preparatu uspokajającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23399 Sat, 14 Sep 2019 13:54:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23399 <![CDATA[Rekrutacja na stanowiska personelu badawczego w formie umowy zlecenia w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania niskoemisyjnych, proszkowych klejów do drewna i materiałów drewnopochodnych, jako odpowiedź na aktualne wymagania producentów mebli w Unii Europejskiej co do ograniczania emisji wolnego formaldehydu poniżej klasy emisji E1"]]> W związku z przygotowaniem do aplikowania o dofinansowanie projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania nisko emisyjnych, proszkowych klejów do drewna i materiałów drewnopochodnych, jako odpowiedź na aktualne wymagania producentów mebli w Unii Europejskiej co do ograniczania emisji wolnego formaldehydu poniżej klasy emisji E1” w ramach konkursu (Działanie 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw” Pod działanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020), zapraszamy do składania Ofert na stanowiska personelu badawczego: Stanowisko nr 1 - Pracownik badawczy - Ekspert ds. Technologii Drewna Stanowisko nr 2 - Pracownik badawczy - Inżynier ds. spoiw w produkcji tworzyw drewnopochodnych Forma zatrudnienia - umowa zlecenie Okres zatrudnienia - 36 miesięcy w niepełnym wymiarze https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23121 Sat, 14 Sep 2019 12:04:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23121 <![CDATA[Stworzenie nowoczesnej platformy do zdalnej diagnostyki pacjentów.]]> Przedmiotem zamówienia jest nowoczesna platforma do zdalnej diagnostyki pacjentów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23384 Fri, 13 Sep 2019 23:43:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23384 <![CDATA[Zapytanie ofertowe o usługę badawczo-rozwojową dotyczącą modernizacji procesu transportu beli materiału z magazynu do wskazanej maszyny, przy możliwie maksymalnym wyeliminowaniu siły fizycznej pracowników podczas pobrania beli materiału z magazynu, jej transportu z magazynu do hali produkcyjnej i umieszczenia w zasobniku wybranej maszyny]]> xxx https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23389 Fri, 13 Sep 2019 23:22:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23389 <![CDATA[Zapytanie ofertowe o usługę badawczo-rozwojową dotyczącą modernizacji procesu transportu beli materiału z magazynu do wskazanej maszyny, przy możliwie maksymalnym wyeliminowaniu siły fizycznej pracowników podczas pobrania beli materiału z magazynu, jej transportu z magazynu do hali produkcyjnej i umieszczenia w zasobniku wybranej maszyny]]> xxx https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23386 Fri, 13 Sep 2019 23:05:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23386 <![CDATA[Pełnienie funkcji Analityka ds. projektowania systemów informatycznych w projekcie badawczo - rozwojowym]]> Pełnienie funkcji Analityka ds. projektowania systemów informatycznych w projekcie badawczo - rozwojowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1204947 Fri, 13 Sep 2019 21:50:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1204947 <![CDATA[zatrudnienie pracownika naukowo­‐badawczego na stanowisku “Java Developer” – w celu udziału w badaniach i pracach rozwojowych]]> Prowadzenie prac badawczo rozwojowych w ramach projektu "Prace B+R innowacyjnej platformy cyfrowej Moneysend do przekazów pieniężnych z karty na kartę między użytkownikami z wykorzystaniem transakcji payment w systemie płatniczym VISA i MasterCard” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206344 Fri, 13 Sep 2019 21:45:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206344 <![CDATA[Zakup usługi badawczo – rozwojowej umożliwiającej wprowadzenie innowacyjnego urządzenia systemu diagnostyki układu kostno-mięśniowego człowieka dla firmy Telecare S.A.]]> Opracowanie urządzenia systemu diagnostyki układu kostno - mięśniowego człowieka z uwzględnieniem wpływu niektórych źródeł niepewności na przeprowadzane badanie, w szczególności w kontekście niepełnej definicji wielkości mierzonej , niedoskonałej realizacji definicji wielkości mierzonej ,niepełnej znajomości wpływu otoczenia lub niedoskonałego pomiaru warunków otoczenia, błędów w odczycie , klasy dokładności przyrządu pomiarowego, niedokładnych wartości danych otrzymywanych ze źródeł zewnętrznych, wartości przypisanych wzorcom i materiałom odniesienia, stałych przyjmowanych do obliczeń, niedoskonałości metody pomiarowej oraz opracowania dokumentacji naukowej w tym zakresie Opracowanie walidacji oprogramowania urządzenia poprzez kontrolę jakości oprogramowania oraz testy oprogramowania tak aby urządzenie spełniało wymogi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz opracowanie dokumentacji naukowej w zakresie walidacji wyniku uzyskiwanego poprzez badania urządzeniem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23379 Fri, 13 Sep 2019 21:44:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23379 <![CDATA[Wybór jednostki naukowej do opracowania receptur dla specjalistycznej i innowacyjnej linii preparatów do utrzymywania czystości wraz z procesem technologicznym ich wytwarzania.]]> 1.W ramach realizowanego projektu Zamawiający zleci Wykonawcy opracowanie receptury preparatów do utrzymywania czystości w placówkach edukacyjnych wraz z procesem technologicznym ich wytwarzania. Receptury środków czystości powinny bazować na nanocząsteczkach srebra i miedzi potrzebnych do eliminowania niekorzystnych dla zdrowia i życia mikroorganizmów. Dodatkowo, środki powinny wykazywać działanie hydrofobowe tj. powłoka winna być warstwą preparatu odpychająca wodę, inne płyny oraz brud. W ramach projektu zostaną opracowane i wykonane m.in.: • Preparat do codziennego mycia podłóg. • Preparat do mycia powierzchni z tworzyw i szkła. • Preparat do codziennego mycia sanitariatów. • Preparat do czyszczenia mebli. • Mydło antybakteryjne w płynie. Preparaty i mydło powinny cechować się: -Wysoką skutecznością w czyszczeniu powierzchni. -Silnymi właściwościami antybakteryjnymi i fungistatycznymi. -Efektywnością w krótkim czasie. -Brakiem negatywnego wpływu na środowisko naturalne. -Potwierdzoną tolerancją materiałową. -Właściwościami szybko schnącymi. -Przyjemnym zapachem. -Brakiem aldehydów w składzie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23380 Fri, 13 Sep 2019 21:40:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23380 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 01/2019 Na wybór jednostki naukowej, która zostanie wybrana do przeprowadzeni usługi badawczo – rozwojowej oraz wykona system wentylacji ze zmiennym wydatkiem powietrza na poszczególne pomieszczenia z zastosowaniem technologii IoT, na potrzeby budownictwa jednorodzinnego.]]> W związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie dla nowego systemu dla firmy KAWNET Sp. z o.o zapraszam do składania ofert w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R +I; Działanie 2.3.2.: Bony na innowacje dla MŚP firma KAWENT Sp. z o.o. w Toruniu zaprasza do składania ofert. W wyniku realizacji projektu firma KAWENT Sp. z o.o. wdroży w ofercie produktowej innowacyjny projekt. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczo – rozwojowej polegającej na przeprowadzenie badań, testów w warunkach laboratoryjnych oraz stworzenie prototypu dla systemu, którego funkcjonalność i założenia zostały opisane poniżej. Zgodnie z opisem zagadnienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23377 Fri, 13 Sep 2019 21:27:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23377 <![CDATA[Wybór jednoski naukowej do wykonania prac związnych z opracowaniem receptur produktów kosmetycznych]]> 1. W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie usługi polegającej na opracowaniu receptur 7 nowych produktów kosmetycznych wraz z wykonaniem kompletu badań niezbędnych do sporządzenia raportów bezpieczeństwa produktów oraz rejestracją w bazie CPNP. Produkty mają charakteryzować się bardzo szybką wchłanialnością i nie pozostawiać na skórze twarzy tzw. filmu. Zastosowane w nowych recepturach składniki powinny utrzymywać skórę w jędrności i świeżości przez cały dzień. Nowe produkty mają być innowacyjne, profesjonalne i wysokiej jakości. Produkty docelowo mają być przeznaczone do stosowania profesjonalnego w gabinetach kosmetycznych oraz używane w studiach make up, jako bazy do tworzenia makijaży profesjonalnych, przy kreowaniu wizerunku i do charakteryzacji filmowej i teatralnej. Ponadto nowe kosmetyki będą mogły być również stosowane do pielęgnacji domowej przez świadome kobiety, które stawiają na wysoką jakość i innowację. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23378 Fri, 13 Sep 2019 21:00:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23378 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi polegającej na opracowaniu prototypu systemu dynamicznych cen.]]> W ramach realizacji projektu Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie usługi polegającej na opracowaniu prototypu systemu dynamicznych cen. Celem projektu jest opracowanie ulepszonego produktu polegającej na stworzeniu i wdrożeniu aplikacji dla klienta biznesowego umożliwiającej zaimplementowanie dynamicznych cen (dynamic pricing) w lokalach gastronomicznych. Aplikacja dla restauracji będzie rozwinięciem obecnej działalności aplikacji RobinFood. System, wykorzystując szeroką bazę danych dot. zachowań konsumenckich w oparciu o Big Data, uczenie maszynowe oraz metody sztucznej inteligencji będzie wyznaczał ceny w restauracjach poprzez analizę krzywych popytu i podaży dla danej restauracji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23373 Fri, 13 Sep 2019 19:34:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23373 <![CDATA[Wybór jednostki naukowej do opracowania prototypu zintegrowanego systemu zarządzania sprzątanymi obiektami.]]> W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu i stworzeniu prototypu zintegrowanego systemu zarządzania sprzątanymi obiektami. Dzięki powstałemu w wyniku realizacji projektu systemu, Wnioskodawca uzyska narzędzie do efektywnej kontroli i zarządzania kosztami kontraktów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23328 Fri, 13 Sep 2019 19:22:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23328 <![CDATA[Dotyczące nabycia usług B+R poprzez wykonanie prac badawczo-rozwojowych dotyczących innowacji technologicznej polegającej na poprawie wydajności chmielenia na zimno a w konsekwencji uzyskanie wysoko jakościowego produktu.]]> Ogólny zakres usługi: 1. Weryfikacja założeń koncepcji B+R. 2. Określenie wiodących na stan obecny gospodarczy a także przyszło-okresowy parametrów mogących mieć kluczowe znaczenie na poprawę wydajności chmielenia oraz propozycję realizacyjną metodyk i zakresu B+R. 3. Ustalenie parametrów/obszarów do głębszego zbadania/analizy w oparciu o ustalenia rynkowo-badawcze uwzględniając możliwości i ograniczenia procesowo-techniczne browaru Palatum oraz prognozy rozwoju. 4. W ramach zamówienia powinna zostać opracowana technologia produkcji piwa, jak i produktu ze szczególnym uwzględnieniem doboru parametrów procesowych chmielenia na zimno (w trakcie oraz po zakończeniu fermentacji). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23369 Fri, 13 Sep 2019 18:29:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23369 <![CDATA[Opracowanie raportu opisującego stan sektora ekonomii społecznej w 2018 r]]> Opracowanie raportu opisującego stan sektora ekonomii społecznej w 2018 r, opartego na danych ilościowych i jakościowych oraz wskazanie stopnia realizacji działań wskazanych w KPRES w stosunku do zaplanowanych, których wynikiem mają być rekomendacje dotyczące dalszych działań, zarówno operacyjne, jak i strategiczne w krótkiej i średniej perspektywie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206320 Fri, 13 Sep 2019 17:34:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206320 <![CDATA[Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania technologii pozwalających na automatyczne tworzenie wysokiej jakości materiałów do nauki języków obcych w formie mono-języcznych fiszek uczących użycia słów na podstawie kontekstów ich użycia (semantycznie i syntaktycznie charakterystycznych).]]> Przedmiot zamówienia: rzeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania technologii pozwalających na automatyczne tworzenie wysokiej jakości materiałów do nauki języków obcych w formie mono-języcznych fiszek uczących użycia słów na podstawie kontekstów ich użycia (semantycznie i syntaktycznie charakterystycznych). Usługa będzie polegała w szczególności na: 1. Przygotowaniu lingwistycznych korpusów składających się z co najmniej 21.000.000 zdań w co najmniej 7 językach (do wyboru: en, de, fr, es, ru, pl, pt, it, nl, no). 2. Przygotowaniu algorytmu selekcji zdań na podstawie ich właściwości syntaktycznych i semantycznych (w tym proxy poziomu trudności) z uwzględnieniem klastrowania zdań podobnych 3. Przygotowanie algorytmów ewaluacji słów w zdaniach na bazie kryteriów. Tzn. każde słowo zostanie ocenione jak bardzo nadaje się jako kandydat na słowo do nauki z tego kontekstu dla danego słowa głównego. Kryteriami będzie ich powiązanie ze słowem głównym (jak często te słowa współwystępują), ich podstawialność w tym kontekście (na ile jednoznacznie dane słowo można w to miejsce wstawić), względna warunkowa częstość wystąpień między różnymi współ-słowami (na ile dane współ-słowo jest powiązane z innym współ-słowem - im bardziej, tym jaśniejsze jest dla użytkownika co w jego miejsce należy wstawić), oraz zakładana dystrybucja w zadanym podzbiorze zdań (żeby można było wybrać takie słowa w każdym ze zdań, żeby było jak najbardziej różnorodnie dla użytkownika). 4. Przygotowanie gramatyk kontekstowych do generacji zasobów potrzebnych do opisania danego zbioru zdań (czyli lekcji) pod potrzeby pozycjonowania treści w wyszukiwarkach 5. Opracowanie algorytmu, który dla danego zbioru fiszek, dla konkretnej fiszki, generuje podpowiedzi pozwalające użytkownikowi sprawdzić poprawność odpowiedzi jednocześnie nie pozwalając mu jej zgadnąć na podstawie samej podpowiedzi (tak jak w problemach NP-zupełnych znalezienie rozwiązania jest trudne, jego weryfikacja łatwa). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23268 Fri, 13 Sep 2019 16:47:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23268 <![CDATA[Przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych w zakresie opracowania technologii wspierania procesu komunikacji na platformie sprzedażowej]]> Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie wspierania procesu komunikacji na platformie sprzedażowej. Technologia powinna pozwalać na wykorzystanie jej w prowadzonym przez wnioskodawcę marketplace przedmiotów vintage. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23204 Fri, 13 Sep 2019 16:20:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23204 <![CDATA[Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania technologii automatyzacji obsługi łańcucha dostaw i obsługi zamówień]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania technologii automatyzacji obsługi łańcucha dostaw i obsługi zamówień. Umożliwi to powstanie narzędzia informatycznego pozwalającego na usprawnienie pracy związanej z obsługą łańcucha dostaw i powstanie nowych przewag konkurencyjnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23334 Fri, 13 Sep 2019 16:19:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23334 <![CDATA[Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania technologii automatyzacji doboru polityki cenowej oraz sugerowania produktów dla użytkowników końcowych platformy Plenti]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania technologii automatyzacji doboru polityki cenowej oraz sugerowania produktów dla użytkowników końcowych platformy Plenti https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23357 Fri, 13 Sep 2019 16:19:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23357 <![CDATA[Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania technologii automatycznego tworzenia estymacji pracochłonnościowych projektów informatycznych]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania technologii automatyzującej tworzenie szacunków i estymacji kosztowych oraz czasowych a także wyboru technologii oraz rodzaju specjalistów potencjalnie mogących być zaalokowanych do realizacji projektu informatycznego. Umożliwi to usprawnienie pracy związanej z odpowiadaniem na zapytania ofertowe potencjalnie nowych zleceniodawców a także przyśpieszy tworzenie ofert dla kontrahentów obecnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23206 Fri, 13 Sep 2019 16:18:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23206 <![CDATA[Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie usprawnienia procesów obsługi klientów modowych]]> Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie usprawnienia procesów obsługi klientów modowych zachodzących u zamawiającego - w firmie Aliganza, wiodącym podmiocie na rynku marketingu modowego. Analiza procesów ma przyczynić się do powstanie rozwiązania informatycznego wspierającego obsługę klientów modowych prowadzonych przez zamawiająego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23207 Fri, 13 Sep 2019 16:18:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23207 <![CDATA[Opracowanie technologii, która będzie pozwalać na przeprowadzanie sprawnej i efektywnej terapii osób z Zespołem Aspergera i spektrum autyzmu.]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie technologii, która będzie pozwalać naszej spółce na przeprowadzanie sprawnej i efektywnej terapii osób z Zespołem Aspergera i spektrum autyzmu. Celem prac badawczych ma być próba znalezienia rozwiązania, które wykorzystując nowoczesne urządzenia multimedialne ogólnie dostępne także w gospodarstwach domowych (np. telewizor, komputer, kamera itp.) pozwolą naszej firmie opracowywać programy terapeutyczne, które następnie mogą być przeprowadzane samodzielnie przez opiekunów osób autystycznych. Ważne jest, aby opracowana technologia pozwalała w sposób nieinwazyjny mierzyć choćby w minimalny sposób stan emocjonalny osób przechodzących terapię. Ponadto, ważną częścią jest możliwość agregowania przez naszą firmę w postaci zanonimizowanej danych związanych z terapią, uczestnikiem terapii oraz warunkami zewnętrznymi (np. hałas, pogoda) mogącymi mieć również wpływ na skuteczność naszej formy leczenia. W ten sposób zagregowane dane muszą pozwalać na automatyczne (poprzez wykorzystanie Machine Learning) udoskonalanie wytworzonych w ramach niniejszego projektu programów terapeutycznych. Oferta musi zawierać koncepcję i plan działania zarówno w zakresie technologicznym, jak również psychologicznym. Ponadto, wymagane jest stworzenie dla zamawiającego funkcjonalnej wersji demo, która będzie zawierała zarówno potrzebny sprzęt jak również oprogramowanie (wytworzone w ramach projektu oraz zintegrowane z bibliotekami typu Open Source). Dodatkowo, wymagane jest przez Zamawiającego, aby stworzony prototyp został przetestowany co najmniej na trzech osobach z Zespołem Aspergera oraz/lub spektrum autyzmu. Do przygotowanej oferty należy załączyć dokument zawierający opis koncepcji planowanych do wykonania prac oraz propozycję harmonogramu prac zawierający podział na minimum trzy zadania ze wskazaniem na przewidywany zakres czasowy każdego z zadań. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23365 Fri, 13 Sep 2019 16:16:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23365 <![CDATA[Opracowanie automatycznego urządzenia wiertarskiego wykonującego zespoły otworów i nawierceń w elementach drewnianych modułowych schodów strychowych oraz wykonanie urządzenia i jego montaż]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie automatycznego urządzenia wiertarskiego wykonującego zespoły otworów i nawierceń w elementach drewnianych modułowych schodów strychowych i jego montaż w siedzibie Zamawiającego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206298 Fri, 13 Sep 2019 16:06:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206298 <![CDATA[Opracowanie automatycznego urządzenia wykonującego kształtowe wybrania w drewnianych elementach bocznych segmentów drabin schodów strychowych oraz wykonanie urządzenia i jego montaż]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie automatycznego urządzenia wykonującego kształtowe wybrania w drewnianych elementach bocznych segmentów drabin schodów strychowych i jego montaż w siedzibie Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206295 Fri, 13 Sep 2019 16:00:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206295 <![CDATA[Opracowanie automatycznego urządzenia do formatowania, frezowania i czopowania elementów drewnianych drabin i skrzynek modułowych schodów strychowych oraz wykonanie urządzenia i jego montaż]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie automatycznego urządzenia do formatowania, frezowania i czopowania elementów drewnianych drabin i skrzynek schodów strychowych i jego montaż w siedzibie Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206291 Fri, 13 Sep 2019 15:54:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206291 <![CDATA[Opracowanie automatycznego urządzenia do czopowania drewnianych stopni drabin modułowych schodów strychowych oraz wykonanie urządzenia i jego montaż]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie automatycznego urządzenia do czopowania drewnianych stopni drabin modułowych schodów strychowych i jego montaż w siedzibie Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206284 Fri, 13 Sep 2019 15:41:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206284 <![CDATA[Usługowa platforma monitorowania dawek promieniowania jonizującego dla ekspozycji medycznych stosowanych w celach diagnostycznych]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę prac badawczo-rozwojowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206259 Fri, 13 Sep 2019 14:56:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206259 <![CDATA[wyłonienie Wykonawcy zamówienia na przeprowadzenie badań nad procesem zawracania ścieków w skali laboratoryjnej]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań w skali laboratoryjnej nad efektywnością oraz możliwością zastosowania urządzeń: ultrafiltracja oraz odwrócona osmoza w celu uzyskania w oczyszczonych ściekach parametrów wody, której wykorzystywanie możliwe będzie w procesach technologicznych przetwórstwa owoców i warzyw oraz produkcji soków, napojów, musów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23324 Fri, 13 Sep 2019 14:54:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23324 <![CDATA[Usprawnienie planowania czasu pracy w systemie SFA dzięki algorytmom uczenia maszynowego]]> W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie prac polegających na opracowaniu innowacyjnego algorytmu pozwalającego na usprawnienie procesu planowania czasu pracy w systemie SFA. Innowacja będzie opierać się na stworzonym algorytmie uczenia maszynowego, który pozwoli na efektywniejsze planowanie czasu pracy pracownikom pracującym w terenie. Algorytm będzie analizować otrzymane dane dotyczące: ilości zadań, czasu dojazdu, czasu spędzonego u klienta itp. i na tej podstawie będzie udzielać pracownikowi wskazówek i rekomendacji. Wnioskodawca uzyska znaczącą innowację produktową, a użytkownicy końcowi otrzymają dostęp do ulepszonego produktu, który umożliwi efektywniejsze planowanie czasu pracy swoim pracownikom co przełoży się na lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich przedsiębiorstwa. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23236 Fri, 13 Sep 2019 14:53:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23236 <![CDATA[Opracowanie innowacyjnych algorytmów obsługujących tworzenie inteligentnych umów cyfrowych (smart kontraktów) i proces zakupu/sprzedaży tokenów]]> W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie prac polegających na opracowaniu innowacyjnych algorytmów obsługujących tworzenie inteligentnych umów cyfrowych (smart kontraktów) i proces zakupu/sprzedaży tokenów. W ramach realizowanego projektu zostaną opracowane algorytmy, które umożliwią stworzenie i wgranie smart kontraktu tokena udziałowego, zakup tokenów przez inwestorów, wprowadzenie parametrów inteligentnej umowy cyfrowej, stworzenie instancji smart kontraktu na odpowiednim Blockchainie oraz proces zakupu tokenu za pomocą fiat i za pomocą kryptowalut. Rezultatem realizacji przedmiotu zamówienia będzie inteligentna umowa cyfrowa (smart kontrakt) spełniająca potrzeby wynikające ze specyfiki udziałów oraz algorytm emitujący takie tokeny. Rezultat zostanie wykorzystany do przeprowadzania emisji tokenów udziałowych w serwisach zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23333 Fri, 13 Sep 2019 14:51:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23333 <![CDATA[Opracowanie systemu usprawniającego proces logistyczny w oparciu o algorytm machine learning]]> W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie prac polegających na opracowaniu systemu usprawniającego proces logistyczny w oparciu o algorytm machine learning. System będzie bazował na autorskim zbiorze algorytmów, które analizując szereg parametrów istotnych w procesie dostarczania zamówień w branży gastronomicznej, będą wyznaczać najbardziej optymalny sposób dowozu posiłku do klienta. Rozwiązanie to pozwoli na znaczne przyspieszenie procesu dostarczenia zamówienia oraz efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy dostawców. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23351 Fri, 13 Sep 2019 14:51:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23351 <![CDATA[Opracowanie innowacyjnego algorytmu agregacji i analizy danych wyników finansowych spółek, który pozwoli generować informacje zarządcze dla dużej liczby akcjonariuszy i wspólników spółek pozyskujących kapitał w procesie crowdfundingu udziałowego]]> W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie prac polegających na opracowaniu innowacyjnego algorytmu agregacji i analizy danych wyników finansowych spółek, który pozwoli generować informacje zarządcze dla dużej liczby akcjonariuszy i wspólników spółek pozyskujących kapitał w procesie crowdfundingu udziałowego. Podczas realizowanego projektu zostanie opracowana technologia tworzenia raportów na temat spółki na podstawie danych zawartych w plikach JPK VAT i/lub innych danych dostarczonych przez spółkę, która zostanie zaimplementowana w platformie umożliwiającej dostęp mobilny oraz panelu zarządzania dla spółek. W oprogramowaniu zostanie wykorzystana technologia Business Intelligence połączona z machine learning w celu trafnej predykcji wyników spółek, które będa korzystały z oprogramowania. Rezultat projektu pozwoli na prowadzenie znacząco ulepszonej analizy stanu spółek oraz podniesienie efektywności komunikacji pomiędzy dużą liczbą akcjonariuszy a spółką. Rezultat projektu zostanie zaimplementowany w serwisach crowdfundingu udziałowego posiadanych przez zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23330 Fri, 13 Sep 2019 14:50:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23330 <![CDATA[Usprawnienie obiegu informacji związanych z tłumaczeniem treści za pomocą za pomocą TMS (translation management system) na potrzeby e-commerce]]> W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie prac polegających na opracowaniu innowacji procesowej, która znacznie usprawni obieg informacji związanych z tłumaczeniem treści za pomocą TMS (translation management system) na potrzeby sieci sklepów wnioskodawcy. Podczas realizacji projektu zostanie stworzony algorytm będący podstawą powstałego systemu TMS, który pozwoli na połączenie i optymalny obieg informacji dla wielu systemów. Wpłynie to na obniżenie kosztów oraz usprawnienie pracy Wnioskodawcy poprzez optymalizację wykorzystania zasobów ludzkich i przyspieszenie przepływu informacji oraz wewnętrznych procesów organizacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23234 Fri, 13 Sep 2019 14:48:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23234 <![CDATA[Opracowanie algorytmu automatycznego zarządzania stanami magazynowymi i cenami w rozproszonej infrastrukturze sklepów internetowych]]> W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie prac polegających na zaprojektowaniu algorytmu pozwalającego na zarządzanie stanem magazynowym, sklepem i cenami w czasie rzeczywistym oraz jego implementacja do istniejącej platformy. W zakres projektu będzie wchodzić również zastosowanie technologii machine learning, która będzie odpowiedzialna za inteligentne zarządzanie i automatyzację zmian w cenach na podstawie analizy zachowań konsumenta i w odpowiedzi na pojawiające się zmienne np. wzmożony ruch w sklepie. Aktualnie wykorzystywane algorytmy nie umożliwiają żadnej z tych funkcji. Rezultatem projektu będzie optymalizacja procesu sprzedaży i redukcja liczby pomyłek, co przełoży się na znaczące poprawienie wyników finansowych firmy Wnioskodawcy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23231 Fri, 13 Sep 2019 14:48:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23231 <![CDATA[Opracowanie innowacyjnych algorytmów tworzenia i identyfikacji matryc 2D dla modułu AR z zastosowaniem w sektorze turystyki.]]> W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie prac polegających na opracowaniu innowacyjnych algorytmów tworzenia i identyfikacji matryc 2D dla modułu AR (Augmented Reality), które umożliwią nałożenie różnych informacji w postaci: danych, zdjęć, czy tekstów na już istniejący obraz (gór, fasad budowli, stare miasto, krajobrazu parku). Innowacja pozwoli turystom w sposób ciekawy i nieszablonowy zdobyć nową wiedzę i informacje na temat zwiedzanych zabytków. Powstała innowacja produktowa zostanie wykorzystana w turystyce. Jest to innowacyjny produkt nieistniejący obecnie na rynku. W ramach projektu zostanie opracowana platforma mobilna połączona z serwerem i umożliwiająca skomunikowanie ze sobą pozostałych modułów produktu i elementów systemu opartego na powstałych algorytmach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23229 Fri, 13 Sep 2019 14:46:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23229 <![CDATA[Opracowanie algorytmu optymalizacji konwersji w organizacji na podstawie danych źródłowych z heterogenicznych systemów Wnioskodawcy.]]> W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie prac polegających na opracowaniu algorytmu, który pozwoli na optymalizację konwersji danych w organizacji Wnioskodawcy. Będzie on znacznym usprawnieniem w codziennej pracy Wnioskodawcy, ponieważ optymalizacja będzie dotyczyła procesu dotarcia do klienta oraz sprzedaży. Powstały algorytm będzie zbierał dane dotyczące skuteczności różnych form dotarcia do klienta (call center, reklama w mediach społecznościowych, reklama Google, etc.), a następnie na podstawie ich kosztów będzie tworzył najbardziej optymalną formę dotarcia do klienta przy użyciu różnych reklam w różnym czasie, czyli konwersji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23227 Fri, 13 Sep 2019 14:44:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23227 <![CDATA[Wdrożenie automatyzacji w dziale obsługi klienta z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.]]> W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie prac polegających na opracowaniu innowacyjnego algorytmu, który pozwoli na automatyzację pracy działu obsługi klienta, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Zadaniem algorytmu będzie generowanie odpowiedzi na pytania użytkowników/klientów dotyczących np. bieżącej działalności czy realizacji konkretnego zamówienia, bez konieczności zaangażowania pracowników lub z ich ograniczonym zaangażowaniem, co pozwoli na znaczące usprawnienie działalności firmy. Algorytm będzie również zbierał i analizował dane dotyczące najczęściej pojawiających się zapytań, w celu wygenerowania rekomendacji dalszych usprawnień jego działania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23245 Fri, 13 Sep 2019 14:43:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23245 <![CDATA[Opracowanie inteligentnego algorytmu rekomendacji wyznaczania optymalnej oferty w stosunku do kosztów transportu dla klienta i/lub kierowcy]]> W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie prac polegających na opracowaniu inteligentnego algorytmu, który pozwoli na wyznaczenie optymalnej oferty w stosunku do kosztów transportu dla obu grup usługi: klientów oraz kierowców. Powstały w ramach prac badawczo rozwojowych algorytm będzie znaczącym usprawnieniem dla obecnie funkcjonującego systemu wnioskodawcy, ponieważ pozwoli płynniej i szybciej analizować dane i usprawni proces decyzyjny u klienta podpowiadając mu najlepszą ofertę dostosowaną do jego potrzeb. Powstały algorytm będzie innowacją procesową, która z jednej strony będzie analizował trasy do pokonania przez kierowców, z punktami, które będą wymagały odwiedzenia i podjęcia paczki, a z drugiej, rekomendował najbardziej optymalną ofertę w stosunku do poniesionych kosztów przez co klient nie będzie narażony na dodatkowe koszty. Opracowany algorytm pozwoli usprawnić proces decyzyjny wśród klientów oraz poprawić bieżące prace analityczne całego systemu, ponieważ będzie analizował przewozy obecnych przewoźników (np. prędkość przejazdu na danej trasie, czy awaryjność przewoźnika). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23340 Fri, 13 Sep 2019 14:41:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23340 <![CDATA[Wdrożenie do oferty nowej usługi transportu opartego o bagaże lotnicze dla klientów B2B i B2C]]> W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie prac polegających na opracowaniu znacząco ulepszonej usługi dla giełdy transportowej. Powstała w ramach prac badawczych usługa będzie znaczącym ulepszeniem procesów dla Wnioskodawcy, dzięki automatycznej wymianie danych pomiędzy giełdą i dostawcą usług transportu lotniczego. Użytkownicy końcowi dzięki wprowadzeniu innowacji otrzymają możliwość korzystania z nowej dotychczas niedostępnej formy transportu przesyłek. Przedmiot projektu pozwoli Wnioskodawcy zwiększyć swoją innowacyjności poprzez poszerzenie swojej oferty usług zwiększając tym samym swoją konkurencyjność na rynku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23338 Fri, 13 Sep 2019 14:41:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23338 <![CDATA[Opracowanie innowacyjnego systemu definiującego na nowo sposób przeprowadzania wizyt przedstawicieli handlowych w punktach sprzedaży]]> W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie prac polegających na opracowaniu innowacyjnego systemu definiującego na nowo sposób przeprowadzania wizyt przedstawicieli handlowych w punktach sprzedaży budującego relacje pomiędzy stronami, a także automatyzującego i przyspieszającego wymianę informacji, która odbywa się w sposób analogowy. Aktualna wiedza pracowników firmy Zespół Sprzedażowy Sp. z o.o. dotycząca użycia oprogramowania oraz sprzętu mobilnego (smartfony, tablety) oraz warunków technicznych oraz dostępnej technologii i możliwości sprawnego przesyłu danych na duże odległości pozwala na wdrożenie systemu optymalizującego pracę zarówno przedstawicieli handlowych, pracowników sklepów ale także centrali producenta, która pozyskuje dokładne dane dot. ekspozycji towaru czy aktualnych promocji. Zbudowane narzędzie będzie platformą posiadającą centralną bazę danych, do której będą wysyłane informacje zbierane lokalnie w punktach oraz aplikacja preinstalowana przez osoby znajdujące się na terenie placówki, wykonujące konkretne zadanie zlecone przez jednostkę nadzorującą. Realizacja projektu przez jednostkę naukową obejmie również włączenie użytkowników końcowych w proces tworzenia wyrobu będącego rezultatem projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23224 Fri, 13 Sep 2019 14:38:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23224 <![CDATA[Zakup usługi polegającej na opracowaniu innowacyjnego systemu informatycznego umożliwiającego zdalny i zautomatyzowany kontakt oraz wymianę informacji ofertowych rynku spotkań.]]> W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie prac polegających na opracowaniu usługi polegającej na opracowaniu innowacyjnego systemu informatycznego umożliwiającego planowanie, klasyfikację i wyszukiwanie spotkań. W zakres projektu wchodzi automatyzacja procesów. Użytkownikami końcowymi projektu będą organizatorzy wydarzeń i przedstawiciele obiektów i firm oferujących usługi organizatorom wydarzeń. Główne planowane rezultaty projektu to: 1. Digitalizacja i narzędzie do zarządzania bazami danych m.in. planowania organizacji eventów. Narzędzie będzie umożliwiać klasyfikację typów eventów na podstawie zadanych parametrów. Wspomniane narzędzie będzie opierać swoje działanie na bazie sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego. W ramach wykonanej pracy zostanie opracowany interfejs urządzenia. 2. Narzędzia do analizy zachowań użytkowników, które pozwolą na łatwiejsze i bardziej rzetelne tworzenie raportów branżowych (wzrost jakości danych). W ramach prowadzonych prac zostanie przeprowadzona również możliwość digitalizacji procesów. 3. Przeniesienie do świata cyfrowego możliwości planowania, klasyfikacji i wyszukiwania spotkań. Zamawiający dotychczas realizował je za pośrednictwem formuły tradycyjnych spotkań połączonych w produkty biznesowe takie jak MP Fast Date czy MP Mice Tour. Narzędzia digitalowe powstałe w ramach przedmiotu zamówienia mają zarówno ułatwić ich organizację jak i zapewnić przestrzeń do interakcji przed jak i po wydarzeniach dostarczając dodatkową wartość Klientom. W ramach usługi, jednostka naukowa musi przewidzieć włączenie końcowych użytkowników przedmiotowego rozwiązania, czyniąc to w porozumieniu z Wnioskodawcą. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23222 Fri, 13 Sep 2019 14:37:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23222 <![CDATA[Opracowanie platformy zarządzania projektami marketingowymi w oparciu o algorytmy optymalizacji wykonywania zadań przez pracowników]]> W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie prac polegających na opracowaniu platformy pozwalającej na łatwe oraz wygodne komunikowanie pomiędzy zleceniodawcą, zleceniobiorcą i pracownikami, optymalizując komunikacje pomiędzy nimi oraz obniżając czas przepływu informacji i czas potrzebny na przekazanie zadania. Platforma będzie oparta o algorytmy optymalizacji wykonywania zadań przez pracowników. Innowacja produktowa będzie polegać na ulepszeniu świadczonej przez przedsiębiorstwo usługi dotyczącej obsługi projektów marketingowych. Użytkownikami końcowymi będą przedsiębiorstwa z branży FMCG (Fast-Moving Consumer Goods). Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej platformy do obsługi projektów marketingowych, wraz z bazą informacji dotyczących pracowników. Platforma będzie wyposażona w szereg narzędzi, umożliwiających efektywne przeprowadzanie akcji wsparcia sprzedaży - będzie zawierać moduł zlecania i przypisywania zadań do poszczególnych osób, moduły do generowania raportów, moduły analityczne, e-learning. W ramach przedsięwzięcia zostaną zautomatyzowane procesy wymiany informacji pomiędzy koordynatorami pracującymi w siedzibie firmy i współpracownikami oraz pracownikami terenowymi. Komunikacja pomiędzy użytkownikami platformy zostanie zrealizowana za pomocą inteligentnego komunikatora pozwalającego w czasie rzeczywistym monitorować status i potrzeby wszystkich stron w odniesieniu do każdego elementu przygotowania i realizacji projektu marketingowego. Funkcjonalności platformy mają za zadanie zautomatyzowanie procesów, doskonalenie jakości realizowanych projektów marketingowych oraz wielokierunkowy dostęp do know-how firmy, zarówno z punktu widzenia pracowników wewnętrznych, jak i terenowych. Dodatkowo, działanie platformy ułatwi podmiotom zewnętrznym wykonywanie zadań zleconych przez firmę oraz pozyskiwanie nowych pracowników. Wprowadzenie narzędzia do spółki pozwoli na optymalizację czasu pracy koordynatorów, co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie efektywności firmy oraz rozwinięcie skali prowadzonego biznesu. Wdrożenie do platformy obecnych praktyk umożliwi kontrolę prowadzonych projektów na każdym etapie, co przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23217 Fri, 13 Sep 2019 14:36:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23217 <![CDATA[Opracowanie innowacyjnych algorytmów wykorzystujących technologie do rozpoznawania ruchu i obrazu w celu wzrostu efektywności rehabilitacji]]> W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie prac polegających na zaprojektowaniu innowacyjnego algorytmu wykorzystującego technologię do rozpoznawania ruchu i obrazu w celu wzrostu efektywności rehabilitacji. Co więcej, planowane jest wykorzystanie nowoczesnych technologii webowych do rozpoznawania ruchu, umożliwi to lepszą niż obecnie i wygodniejszą dla użytkownika kalibrację (rozpoznanie postaci, automatyczne ustawienie na środku ekranu). Aktualnie wykorzystywane algorytmy nie umożliwiają rozpoznawania twarzy i tak skutecznego jak w przypadku aktualnie rozwijanych technologii webowych rozpoznawania aktywności. W ramach projektu planowane jest użycie nowej technologii ćwiczeń rehabilitacyjnych w rzeczywistości rozszerzonej, a użycie silnika Unity pozwoli w przyszłości przeniesienie ćwiczeń do wirtualnej rzeczywistości. Projekt ma również na celu przeniesienie produktu z programu obsługiwanego jedynie przez urządzenia z systemem Windows do przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będzie konieczna instalacja produktu na komputerze. Rezultatem tego będzie zwiększona dostępność produktu dla osób nie posiadających komputera z systemem Windows oraz osób, którym instalacje programów sprawiają trudności (np. osoby starsze). Te ulepszenia znacząco wpłyną na odczucia użytkowników, co powinno się przełożyć na większy współczynnik zakupu po wypróbowaniu wersji bezpłatnej. Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem będzie wprowadzenie elementów grywalizacji w celu zwiększenia zaangażowania użytkowników w systematyczne korzystanie z platformy. Rezultat projektu zwiększy ruch na platformie Neuroforma, która stanowić będzie odpowiedź na potrzeby osób z przewlekłymi schorzeniami neurologicznymi - dzięki posiadaniu wszystkich rozwiązań potrzebnych do skutecznej rehabilitacji w jednym miejscu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23214 Fri, 13 Sep 2019 14:34:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23214 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 3RPOWL]]> W związku z planowaną realizacją projektu pod roboczą nazwą: „ StreetLAIT– System zdalnej kontroli infrastruktury oświetleniowej z wykorzystaniem analizy obrazu i analityki predykcyjnej” BD Polska Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem o przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie przewidzianym w niniejszym dokumencie. Prace B+R zostaną zlecone w podziale na grupy: A. Personel naukowy Projekt obejmuje realizację prac B+R, których celem jest opracowanie technologii inteligentnej analizy obrazów pozwalającej na detekcję awarii i monitorowanie pracy oświetlenia ulicznego w miastach. Efektem projektu będzie zintegrowany system monitorowania oświetlenia wykorzystujący zestaw kamer oraz zaawansowanego oprogramowania wyposażonego w samouczące się algorytmy (machine learning) umożliwiający bieżące monitorowanie stanu oświetlenia ulicznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206249 Fri, 13 Sep 2019 14:33:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206249