Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi badawcze https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Thu, 02 Apr 2020 14:24:24 +0200 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 03/WRPO1.2/2019 dotyczące zatrudnienia Pracownika naukowego 2 (umowa zlecenie)]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Pracownika naukowego 2 (umowa zlecenie) projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego produktu – kleju do łączenia elementów naczep oraz przyczep samochodowych Hybricx 75”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241345 Thu, 02 Apr 2020 13:30:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241345 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 02/WRPO1.2/2019 dotyczące zatrudnienia Pracownika naukowego 1 (umowa zlecenie)]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Pracownika naukowego 1 (umowa zlecenie) projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego produktu – kleju do łączenia elementów naczep oraz przyczep samochodowych Hybricx 75”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241334 Thu, 02 Apr 2020 13:16:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241334 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu „Bony na innowacje dla MŚP” dla firmy Drago Sp. z o.o. sp.k.]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa stworzenia projektu wzorniczego dla nowej linii produktów składającej się z pięciu innowacyjnych typów skrzynek elektrozaworowych w różnych rozmiarach przeznaczonych do celów montażu elementów systemów irygacyjnych dla firmy Drago Sp. z o.o. sp.k. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29975 Wed, 01 Apr 2020 22:22:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29975 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIR.1.1/P.1/04/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy prac badawczych w obszarze kompetencji Konsultant naukowy ds. modeli predykcyjnych w celu realizacji zdań zaplanowanych w ramach projektu, zgodnie poniższymi wytycznymi: a). Wykonawca realizujący prace badawcze w obszarze kompetencji Konsultant naukowy ds. modeli predykcyjnych będzie zaangażowany w realizację zadań adekwatnych do stopnia zaawansowania projektu ( etapu badawczego ), począwszy od dnia podpisania umowy do terminu zakończenia realizacji projektu zaplanowanego na dzień: 31.01.2022r. w wymiarze : 160 godzin miesięcznie ( Etap 1,2,3, ) oraz 120 godzin ( Etap 4- prace przedwdrożeniowe). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241262 Wed, 01 Apr 2020 22:10:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241262 <![CDATA[Kierownik prac B + R]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór osoby na stanowisko Kierownika B+R w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych kompozycji produktowych chemii budowlanej przez "DUBLET" SMOLEŃ I LEJKO SP.J.". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241174 Wed, 01 Apr 2020 11:49:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241174 <![CDATA[Przeprowadzenie badania na ogólnopolskiej próbie przedsiębiorców i pracowników MSP]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania na ogólnopolskiej próbie przedsiębiorców i pracowników MSP. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241168 Wed, 01 Apr 2020 11:27:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241168 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 3 - Wykonanie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na ocenie technologii leczenia bólu pooperacyjnego po zabiegu laparotomii]]> Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania usługi badawczo-rozwojowej polegającej na ocenie technologii leczenia bólu pooperacyjnego po zabiegu laparotomii, opracowanej w ramach planowanego do realizacji projektu pn. „StimulAid - Innowacyjna Technologia Leczenia Bólu” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29934 Tue, 31 Mar 2020 22:44:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29934 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/POIR/2020 W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ: „PRZEPROWADZENIE ANALIZY FLATTEROWEJ SAMOLOTU”]]> Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pod nazwą: Prace B+R nad opracowaniem samolotu gaśniczego o nazwie AQUARIUS w innowacyjnej technologii, ubiegającego się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Zamówienie dotyczy samolotu gaśniczego o podstawowych danych technicznych wskazanych poniżej: 1. Wymiary: • Rozpiętość skrzydeł - ok. 18 m • Długość - ok. 10 m • Wysokość - ok. 4 m 2. Maksymalna masa startowa - ok. 5700 kg 3. Masa użytkowa: • ładunek roboczy – ok. 2500 kg • paliwo – ok. 600 kg (800 l) • ładunek w kabinie - 250 kg (kabina 2-miejscowa) 4. Dodatni współczynnik obciążeń manewrowych ok. + 3,8 g 5. Ujemny współczynnik obciążeń manewrowych ok. – 2,0 g Poglądowy rysunek samolotu wskazano w załączniku 1 do ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29933 Tue, 31 Mar 2020 22:14:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29933 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2 - Wykonanie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na ocenie technologii leczenia bólu pooperacyjnego po zabiegu laparoskopii]]> Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania usługi badawczo-rozwojowej polegającej na ocenie technologii leczenia bólu pooperacyjnego po zabiegu laparoskopii, opracowanej w ramach planowanego do realizacji projektu pn. „StimulAid - Innowacyjna Technologia Leczenia Bólu” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29929 Tue, 31 Mar 2020 21:52:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29929 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/POIR/2020 W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ: „Przygotowanie modeli rzeczywistych przyrządów spawalniczych dla kratownicy i ramy silnika samolotu, budowa modeli do prób statycznych kratownicy i ramy silnika samolotu oraz budowa prototypów do prób w locie kratownicy i ramy silnika samolotu”]]> Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pod nazwą: Prace B+R nad opracowaniem samolotu gaśniczego o nazwie AQUARIUS w innowacyjnej technologii, ubiegającego się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Zamówienie dotyczy samolotu gaśniczego o podstawowych danych technicznych wskazanych poniżej: 1. Wymiary: • Rozpiętość skrzydeł - ok. 18 m • Długość - ok. 10 m • Wysokość - ok. 4 m 2. Maksymalna masa startowa - ok. 5700 kg 3. Masa użytkowa: • ładunek roboczy – ok. 2500 kg • paliwo – ok. 600 kg (800 l) • ładunek w kabinie - 250 kg (kabina 2-miejscowa) 4. Dodatni współczynnik obciążeń manewrowych ok. + 3,8 g 5. Ujemny współczynnik obciążeń manewrowych ok. – 2,0 g Poglądowy rysunek samolotu wskazano w załączniku 1 do ogłoszenia. Zamówienie dzielone jest na części. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29930 Tue, 31 Mar 2020 21:34:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29930 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POIR/2020 W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ: „Przygotowanie modeli badawczych form i foremników dla poszczególnych elementów samolotu”]]> Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pod nazwą: Prace B+R nad opracowaniem samolotu gaśniczego o nazwie AQUARIUS w innowacyjnej technologii, ubiegającego się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Zamówienie dotyczy samolotu gaśniczego o podstawowych danych technicznych wskazanych poniżej: 1. Wymiary: • Rozpiętość skrzydeł - ok. 18 m • Długość - ok. 10 m • Wysokość - ok. 4 m 2. Maksymalna masa startowa - ok. 5700 kg 3. Masa użytkowa: • ładunek roboczy – ok. 2500 kg • paliwo – ok. 600 kg (800 l) • ładunek w kabinie - 250 kg (kabina 2-miejscowa) 4. Dodatni współczynnik obciążeń manewrowych ok. + 3,8 g 5. Ujemny współczynnik obciążeń manewrowych ok. – 2,0 g Poglądowy rysunek samolotu wskazano w załączniku 1 do ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29928 Tue, 31 Mar 2020 21:14:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29928 <![CDATA[38/POIR_1.1.1/2020 - wybór Ośrodka badawczego]]> Usługa badawcza obejmuje przeprowadzenie badania klinicznego przez podmiot leczniczy prowadzący stacjonarne świadczenia zdrowotne w dziedzinie ortopedii, np. kliniki, oddziały ortopedii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241118 Tue, 31 Mar 2020 21:10:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241118 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIR/2020 W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ: „Projekt i wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej, silnikowej, radiowo-nawigacyjnej i specjalnej samolotu”]]> Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pod nazwą: Prace B+R nad opracowaniem samolotu gaśniczego o nazwie AQUARIUS w innowacyjnej technologii, ubiegającego się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Zamówienie dotyczy samolotu gaśniczego o podstawowych danych technicznych wskazanych poniżej: 1. Wymiary: • Rozpiętość skrzydeł - ok. 18 m • Długość - ok. 10 m • Wysokość - ok. 4 m 2. Maksymalna masa startowa - ok. 5700 kg 3. Masa użytkowa: • ładunek roboczy – ok. 2500 kg • paliwo – ok. 600 kg (800 l) • ładunek w kabinie - 250 kg (kabina 2-miejscowa) 4. Dodatni współczynnik obciążeń manewrowych ok. + 3,8 g 5. Ujemny współczynnik obciążeń manewrowych ok. – 2,0 g Poglądowy rysunek samolotu wskazano w załączniku 1 do ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29927 Tue, 31 Mar 2020 20:58:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29927 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/2020 W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ: „Zaprojektowanie, budowa modeli do prób statycznych i wykonanie prototypów do prób w locie: skrzydła oraz instalacji paliwowej w skrzydle, usterzenia poziomego, podwozia samolotu oraz budowa oprzyrządowania, a także przygotowanie programów prób naziemnych, budowa oprzyrządowania do ich przeprowadzenia oraz przeprowadzenie prób naziemnych wraz z nadzorem”]]> Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pod nazwą: Prace B+R nad opracowaniem samolotu gaśniczego o nazwie AQUARIUS w innowacyjnej technologii, ubiegającego się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Zamówienie dotyczy samolotu gaśniczego o podstawowych danych technicznych wskazanych poniżej: 1. Wymiary: • Rozpiętość skrzydeł - ok. 18 m • Długość - ok. 10 m • Wysokość - ok. 4 m 2. Maksymalna masa startowa - ok. 5700 kg 3. Masa użytkowa: • ładunek roboczy – ok. 2500 kg • paliwo – ok. 600 kg (800 l) • ładunek w kabinie - 250 kg (kabina 2-miejscowa) 4. Dodatni współczynnik obciążeń manewrowych ok. + 3,8 g 5. Ujemny współczynnik obciążeń manewrowych ok. – 2,0 g Poglądowy rysunek samolotu wskazano w załączniku 1 do ogłoszenia. Zamówienie dzielone jest na części. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29926 Tue, 31 Mar 2020 20:40:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29926 <![CDATA[Przeprowadzenie badań i ocena skuteczności ogniochronnej tynku gipsowego przeznaczonego do biernej ochrony przeciwpożarowej oraz wydanie Europejskiej Oceny Technicznej na podstawie EAD nr 350140-00-1106.]]> Usługa dotycząca przeprowadzenie badań i ocena skuteczności ognioochronnej tynku gipsowego przeznaczonego do biernej ochrony przeciwpożarowej zgodnie z charakterystyką wyrobu, typu i zakresu stosowania określonego w treści zamówienia oraz zgodnie wytycznymi zawartymi w Europejskim Dokumencie Oceny (EAD) nr 350140-00-1106 pt. „Fire protective products – Renderings and kits intended for fire resisting application”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241067 Tue, 31 Mar 2020 15:02:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241067 <![CDATA[Zakup usługi badawczo-rozwojowej w celu opracowania cech użytkowych, technicznych, projektu inżynieryjno-konstrukcyjnego, prototypu dla nowego produktu - urządzenia – dodatkowego modułu do istniejącego systemu ZSWS]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, których efektem będzie opracowanie nowego urządzenia do systemu istniejącego ZSWS. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29896 Tue, 31 Mar 2020 13:39:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29896 <![CDATA[Wybór wykonawcy usługi badawczej polegającej na opracowaniu kompleksowej metody przerobu materiałów cynkonośnych powstających przy produkcji stali w procesie otrzymywania ZnO przy zastosowaniu alternatywnych reduktorów w instalacji pieca przewałowego wraz z opracowaniem zestawu parametrów pracy instalacji i ich optymalizacji w instalacji pilotażowej u Zamawiającego.]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi badawczej polegającej na opracowaniu kompleksowej metody przerobu materiałów cynkonośnych powstających przy produkcji stali w procesie otrzymywania ZnO przy zastosowaniu alternatywnych reduktorów w instalacji pieca przewałowego wraz z opracowaniem zestawu parametrów pracy instalacji i ich optymalizacji w instalacji pilotażowej u Zamawiającego. Zakres usługi będzie obejmował następujące prace: 1. Przeprowadzenie 5 prób przerobu pyłów stalowniczych na laboratoryjnej instalacji pieca przewałowego o nadawie 80÷120 kg/h wraz z opracowaniem wykazu parametrów technologicznych oraz ich zakresów umożliwiających opracowanie technologii przerobu pyłów stalowniczych. 2. Przeprowadzenie 5 prób przerobu mieszanek wsadowych kierowanych do procesu na laboratoryjnej instalacji pieca przewałowego o nadawie 80÷120 kg/h wraz z opracowaniem wykazu parametrów technologicznych oraz ich zakresów umożliwiających optymalne zastosowanie dodatków do mieszanki wsadowej w postaci innych materiałów cynkonośnych takich jak: szlam z odpylania konwertorów i pieców szybowych. 3. Przeprowadzenie 5 prób przerobu mieszanek wsadowych kierowanych do procesu na laboratoryjnej instalacji pieca przewałowego o nadawie 80÷120 kg/h wraz z opracowaniem wykazu parametrów technologicznych oraz ich zakresów umożliwiających optymalne zastosowanie dodatków do mieszanki wsadowej w postaci alternatywnych reduktorów np.: mułu węglowego i karbonizatu z przerobu opon samochodowych. 4. Przeprowadzenie 5 prób przerobu mieszanek wsadowych kierowanych do procesu na laboratoryjnej instalacji pieca przewałowego o nadawie 80÷120 kg/h wraz z opracowaniem wykazu parametrów technologicznych oraz ich zakresów umożliwiających przerób materiałów cynkonośnych w piecu przewałowym gdzie materiał i gazy przemieszczają się przez piec współprądowo. 5. Przeprowadzenie 20 prób optymalizacyjnych przerobu mieszanek wsadowych kierowanych do procesu na pilotażowej instalacji pieca przewałowego powstałej w ramach projektu u Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29867 Tue, 31 Mar 2020 12:46:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29867 <![CDATA[Zakup usług badawczo-rozwojowych innowacyjnych produktów oraz wydanie dla nich certyfikatów na podstawie dokumentacji po zakończeniu badań.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczo-rozwojowych dla poniżej wyszczególnionych produktów oraz wydanie dla nich certyfikatów na podstawie dokumentacji po zakończeniu badań: 1. Drzwi drewniane rozwierane, prostokątne/łukowe EI90 wyposażone dodatkowo w elektrozaczep i dźwignię antypaniczną – badanie odporności ogniowej; 2. Okno drewniane rozwierane, prostokątne/łukowe EI90 wyposażone dodatkowo w kratki wentylacyjne – badanie odporności ogniowej; 3. Ściana szklana na drewnianej konstrukcji, wymiary 4 m x 4 m, przeciwpożarowa EI60 – badanie odporności ogniowej ściany w piecu z dwóch stron (dwie próby); 4. Okno drewniane oddymiające montowane w ścianie pionowej, dwuskrzydłowe – określenie powierzchni czynnej oddymiania metodą doświadczalną – badanie w tunelu aerodynamicznym zgodnie z normą PN-EN 12101-2. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240996 Tue, 31 Mar 2020 09:02:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240996 <![CDATA[Usługi kosmetologiczne, tagowanie materiału fotograficznego - techniczny personel pomocniczy, nr 3(19)/POIR/2020]]> Przedmiotem zamówienia są usługi kosmetologiczne, tagowanie materiału fotograficznego - techniczny personel pomocniczy dla projektu „Opracowanie urządzenia do wspomagania wczesnej diagnostyki znamion skórnych, w tym czerniaka, za pomocą metod wizji komputerowej, modelowania przestrzennego, analizy porównawczej i klasyfikacji" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240970 Mon, 30 Mar 2020 21:57:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240970 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru Wykonawcy, który wykona usługi na stanowisku Konsultant naukowy ds. konstrukcji mechanicznych (nr: 6/03/2020)]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na stanowisku Konsultant naukowy ds. konstrukcji mechanicznych, w projekcie „Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji wysokobarierowego biodegradowalnego papieru opakowaniowego” dla którego Arctic Paper Kostrzyn S.A. (Zamawiający) ubiega się o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Konkurs 1/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka. Celem głównym projektu jest prowadzenie prac B+R w zakresie opracowania i wdrożenia technologii produkcji wysokobarierowego biodegradowalnego papieru opakowaniowego. 2. Wykonawca będzie wykonywał zlecone usługi w następującym wymiarze: a) stanowisko: Konsultant naukowy ds. konstrukcji mechanicznych, b) rodzaj zaangażowania – umowa zlecenia – 1 osoba. c) rodzaj zamówienia: usługa. d) wymiar zaangażowania (szacowana liczba godzin pracy w miesiącu w ramach projektu) : 80 h / miesiąc e) łączna liczba miesięcy zaangażowania w realizację projektu: 24 miesięcy – od 4 miesiąca realizacji projektu. f) Maksymalna łączna liczba godzin realizacji zlecenia: 1920. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29885 Mon, 30 Mar 2020 21:44:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29885 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru Wykonawcy, który wykona usługi na stanowisku Ekspert ds. automatyki, mechatroniki i sterowania (nr: 5/03/2020)]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na stanowisku Ekspert ds. automatyki, mechatroniki i sterowania, w projekcie „Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji wysokobarierowego biodegradowalnego papieru opakowaniowego” dla którego Arctic Paper Kostrzyn S.A. (Zamawiający) ubiega się o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Konkurs 1/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka. Celem głównym projektu jest prowadzenie prac B+R w zakresie opracowania i wdrożenia technologii produkcji wysokobarierowego biodegradowalnego papieru opakowaniowego. 2. Wykonawca będzie wykonywał zlecone usługi w następującym wymiarze: a) stanowisko: Ekspert ds. automatyki, mechatroniki i sterowania, b) rodzaj zaangażowania – umowa zlecenia – 1 osoba. c) rodzaj zamówienia: usługa. d) wymiar zaangażowania (szacowana liczba godzin pracy w miesiącu w ramach projektu) : 80 h / miesiąc e) łączna liczba miesięcy zaangażowania w realizację projektu: 24 miesięcy – począwszy od 4 miesiąca realizacji projektu. f) Maksymalna łączna liczba godzin realizacji zlecenia: 1920. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29883 Mon, 30 Mar 2020 21:43:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29883 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru Wykonawcy, który wykona usługi na stanowisku Kierownik B+R (nr: 4/03/2020)]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na stanowisku Kierownik B+R w projekcie „Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji wysokobarierowego biodegradowalnego papieru opakowaniowego” dla którego Arctic Paper Kostrzyn S.A. (Zamawiający) ubiega się o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Konkurs 1/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka. Celem głównym projektu jest prowadzenie prac B+R w zakresie opracowania i wdrożenia technologii produkcji wysokobarierowego biodegradowalnego papieru opakowaniowego. 2. Wykonawca będzie wykonywał zlecone usługi w następującym wymiarze: a) stanowisko: Kierownik B+R, b) rodzaj zaangażowania: umowa zlecenia – 1 osoba, c) rodzaj zamówienia: usługa, d) wymiar zaangażowania (szacowana liczba godzin pracy w miesiącu w ramach projektu) : 30h / miesiąc, e) łączna liczba miesięcy zaangażowania w realizację projektu: 33 miesiące – od 1 miesiąca realizacji projektu, f) maksymalna łączna liczba godzin realizacji zlecenia: 990. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29879 Mon, 30 Mar 2020 21:43:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29879 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy prac badawczych w zakresie przeprowadzenie prac modelowych oraz analiz i badań doświadczalnych (nr: 2/03/2020 )]]> 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczych obejmujących: A. Analizy CAx z zastosowaniem techniki obliczeniowej metody elementów skończonych w celu uzyskania parametrów mechanicznych układu pasywacji powlekanej wstęgi papieru w zakresie: A.1. Opracowanie wstępnych modeli CAD systemu mocowania układu pasywacji powlekanej wstęgi papieru (dokumentacja przygotowana w systemie SolidWorks). A.2. Opracowanie modeli MES systemu mocowania układu pasywacji powlekanej wstęgi papieru (pliki źródłowe, modele obliczeniowe opracowane w systemie MidasNX). A.3. Przeprowadzenie analiz w zakresie statyki konstrukcji podzespołów układu pasywacji powlekanej wstęgi papieru dla stanu normalnej eksploatacji. A.4. Przeprowadzenie analiz w zakresie dynamiki konstrukcji układu pasywacji powlekanej wstęgi papieru dla stanu normalnej eksploatacji (z uwzględnieniem wymuszenia dynamicznego w metodzie MFR – Modal Frequency Response). A.5. Opracowanie raportu z przeprowadzonego modelowania (punkty A.1, A.2) i analiz (punkty A.3, A.4) układu pasywacji powlekanej wstęgi papieru. B. Opracowanie modeli przywierania powlekanej wstęgi papieru do elementów kontaktowych sekcji wstępnej dosuszacza w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. B.1. Opracowanie stanowiska laboratoryjnego do oceny intensywności przywierania powleczonego papieru powłoką polimerową w zależności od rodzaju warstwy kontaktowej wstępnych elementów sekcji dosuszacza. B.2. Przeprowadzenie badań doświadczalnych na stanowisku laboratoryjnym obejmujących max. 3 rodzaje powłok (struktur warstw wierzchnich), max 3 warstw powłoki polimerowych, max. 3 temperaturach. B.3. Analiza wyników testów. B.4. Opracowanie modeli w postaci raportu z badań. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29869 Mon, 30 Mar 2020 21:43:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29869 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru Wykonawcy, który wykona usługi na stanowisku Konsultant naukowy ds. technologii materiałowej (nr: 3/03/2020)]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na stanowisku Konsultanta naukowego ds. technologii materiałowej w projekcie „Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji wysokobarierowego biodegradowalnego papieru opakowaniowego” dla którego Arctic Paper Kostrzyn S.A. (Zamawiający) ubiega się o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Konkurs 1/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka. Celem głównym projektu jest prowadzenie prac B+R w zakresie opracowania i wdrożenia technologii produkcji wysokobarierowego biodegradowalnego papieru opakowaniowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29876 Mon, 30 Mar 2020 21:42:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29876 <![CDATA[Badania inżynierskie i homologacyjne w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej kasownika z wbudowanym systemem poboru opłat marki: BEESSET na zgodność z wymaganiami Regulaminu EKG ONZ nr 10.05]]> Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy który przeprowadzi i zrealizuje badania inżynierskie (Zadanie 1 - etap 2 projektu pn. Wykonanie prototypu) i badania homologacyjne (Zadanie 2 - etap 4 projektu pn. Ewaluacja i walidacja rozwiązania) w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej kasownika z wbudowanym systemem poboru opłat marki: BEESSET na zgodność z wymaganiami Regulaminu EKG ONZ nr 10.05. Niniejsze zapytanie ofertowe jest elementem realizowanej przez Zamawiającego umowy nr UDA-RPPD.01.02.01-20-0141/19-00 z dnia 17.09.2019 o dofinansowanie Projektu "Inteligentny kasownik - kompleksowe rozwiązanie w transporcie publicznym" WND-RPPD.01.02.01-20-0141/19 ramach programu: Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Typ 2. Prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240938 Mon, 30 Mar 2020 19:35:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240938 <![CDATA[Opracowanie prototypu kapsuły grzejąco-chłodzącej]]> Zamówienie dotyczy wykonania usługi polegającej na opracowaniu prototypu kapsuły grzejąco-chłodzącej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29877 Mon, 30 Mar 2020 19:07:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29877 <![CDATA[Opracowanie prototypu linii technologicznej do produkcji biokomponentu zapewniającego pełniejsze spalanie]]> Zamówienie dotyczy wykonania usługi polegającej na opracowaniu prototypu linii technologicznej do produkcji biokomponentu do spalania https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29878 Mon, 30 Mar 2020 19:01:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29878 <![CDATA[Opracowanie skanera 3D wraz z oprogramowaniem służącego do konwersji zdjęć otrzymanych w wyniku badania PET-TK]]> Zamówienie dotyczy wykonania usługi polegającej na opracowaniu skanera 3D wraz z oprogramowaniem służącego do konwersji zdjęć otrzymanych w wyniku badania PET-TK. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29880 Mon, 30 Mar 2020 18:57:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29880 <![CDATA[Stworzenie prototypu bezzałogowego statku powietrznego (drona) na cele ochrony przestrzeni powietrznej i bezpieczeństwa ludzi.]]> Zamówienie dotyczy wykonania usługi polegającej na opracowaniu prototypu drona mającego możliwość przechwytywania innych dronów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29881 Mon, 30 Mar 2020 18:46:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29881 <![CDATA[Opracowanie prototypu dużej maszyny próżniowej do odlewania z żywicy.]]> Zamówienie dotyczy wykonania usługi polegającej na opracowaniu prototypu dużej maszyny próżniowej do odlewania z żywicy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29882 Mon, 30 Mar 2020 18:39:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29882 <![CDATA[Inżynier elektronik]]> Zatrudnienie na umowę zlecenie jednego pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Inżynier elektronik pn. „Opracowanie technologii napędu liniowego oraz magnetycznego systemu lewitacji i stabilizacji typu EDS do Magnetycznej Kolei Hybrydowej oraz Kolei Nisko-Ciśnieniowej”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240905 Mon, 30 Mar 2020 15:04:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240905 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące wsparcia w opracowaniu technologii syntezy polimeru wodorozcieńczalnego na bazie surowców odnawialnych dla zakładu Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. w Choruli, przy ul Kościelnej 6]]> wsparcie w opracowaniu technologii syntezy polimeru wodorozcieńczalnego na bazie surowców odnawialnych - szczegóły w załączniku https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240918 Mon, 30 Mar 2020 15:01:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240918 <![CDATA[Konsultacje i porady eksperckie w zakresie badań farmakologicznych oraz tworzenia i weryfikacji strategii badawczej firmy, na każdym etapie rozwoju leku, aż do pierwszych faz badań klinicznych w obszarach terapeutycznych związanych z chorobami płuc w tym Idiopatycznego Włóknienia Płuc (ang. idiopathic pulmonary fibrosis – IPF) oraz chorobami metabolicznymi w tym niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (ang. non-alcoholic steatohepatitis - NASH)]]> Konsultacje i porady eksperckie w zakresie badań farmakologicznych oraz tworzenia i weryfikacji strategii badawczej firmy, na każdym etapie rozwoju leku, aż do pierwszych faz badań klinicznych w obszarach terapeutycznych związanych z chorobami płuc w tym Idiopatycznego Włóknienia Płuc (ang. idiopathic pulmonary fibrosis – IPF) oraz chorobami metabolicznymi w tym niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (ang. non-alcoholic steatohepatitis - NASH) Zakres konsultacji obejmuje obszary badań efektu działania substancji czynnych opracowanych przez OncoArendi Therapeutics SA in vitro, in vivo oraz na materiale biologicznym pochodzącym od pacjentów chorych na niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (ang. nonalcoholic steatohepatitis– NASH) i/lub Idiopatyczne Włóknienie Płuc (ang. IPF – Idiopathic Pulmonary Fibrosis) Poszukujemy wykonawcy dysponującego osobami z wieloletnim doświadczeniem w przemyśle farmaceutycznym, w obszarze poszukiwania i rozwoju nowych leków ( ang. drug discovery) w obszarze chorób płuc w tym Idiopatycznego Włóknienia Płuc (ang. idiopathic pulmonary fibrosis – IPF) oraz chorób metabolicznych w tym niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (ang. non-alcoholic steatohepatitis - NASH) W zakres obowiązków Wykonawcy będą wchodzić również interpretacje danych z różnych źródeł i badań pod kątem zarówno profilu bezpieczeństwa, aktywności biologicznej jak i mechanizmów działania kandydatów na leki w realizowanych przez Zamawiającego projektach badawczych. Wybrany Wykonawca będzie współpracował nie tylko z kadrą B+R i kierownictwem zamawiającego ale także z innymi podmiotami / osobami świadczącymi usługi badawcze dla Zamawiającego. Szacowana liczba konsultacji wynosić będzie: 50 roboczogodzin. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240909 Mon, 30 Mar 2020 15:00:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240909 <![CDATA[Umowa zlecenie - specjalista data science]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac związanych z realizacją projektu badawczo-rozwojowego „Innowacyjne systemy optycznej kontroli jakości w procesach pakowania w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym”. Prace realizowane będą na zasadach umowy zlecenia przez okres 3 miesięcy od dnia 10.04.2020 roku do dnia 30.06.2020 roku. Czas trwania umowy może zostać przedłużony o maksymalnie 3 miesiące. Prace związane będą z projektowaniem i badaniem modeli uczenia maszynowego do klasyfikacji obrazów i długoterminowej analizy danych z systemów kontroli jakości w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240850 Mon, 30 Mar 2020 14:53:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240850 <![CDATA[Zapytanie ofertowe projekt POWR MEN HOT - ogłasza się nabór na wykonanie działań projektowych dotyczących opracowania przykładowego programu nauczania dla zawodu technik hotelarstwa uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi i pracodawcami w ramach projektu „Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)”, akronim: MEN-HOT nr POWR.02.15.00-00-2010/18]]> Przedmiotem zamówienia są 2 działania projektowe wchodzące w skład Zadania 2 „Opracowanie przykładowego programu nauczania dla zawodu technik hotelarstwa uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi i pracodawcami”. W ramach działań projektowych Zamawiający zamawia przygotowanie następujących raportów: 1. Raport nt. programu nauczania obejmujący kompetencje społeczne w zawodzie technik hotelarstwa Raport powinien obejmować następujące elementy: c) Analiza zgromadzenie materiałów w zakresie dotyczącym doskonalenia kompetencji społecznych w branży hotelarsko-turystycznej, w szczególności w zawodzie technik hotelarstwa. d) Opracowanie kluczowych kompetencji społecznych występujących w branży hotelarsko-turystycznej. e) Określenie silnych i słabych stron przygotowanych zestawów kompetencji. 2. Raport nt. programu nauczania kompetencji zawodowych dla badanych zawodów w oparciu o kształcenie modułowe. Wykonawca zakłada opracowanie jednostkowych 25 raportów dot. 25 modułów kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa. Raport powinien obejmować następujące elementy: c) Przygotowanie wstępnej koncepcji podziału treści dydaktycznych w ramach modułu d) Opracowanie głównych zagadnień edukacyjnych w obszarze modułu. e) Opracowanie zalecanych metod kształcenia dla modułu. f) Opracowanie krótkiej listy bibliografii i/lub netografii zalecanej dla modułu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240721 Fri, 27 Mar 2020 16:41:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240721 <![CDATA[Zapytanie ofertowe POWR MEN HOT - ogłasza się nabór na wykonanie działań projektowych dotyczących opracowania przykładowego programu nauczania dla zawodu technik hotelarstwa uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi i pracodawcami w ramach projektu „Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)”, akronim: MEN-HOT nr POWR.02.15.00-00-2010/18]]> Przedmiotem zamówienia są 2 działania projektowe wchodzące w skład Zadania 2 tj. „Opracowanie przykładowego programu nauczania dla zawodu technik hotelarstwa uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi i pracodawcami”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240716 Fri, 27 Mar 2020 16:24:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240716 <![CDATA[Ekspert ds. ilościowych prac terenowych]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Eksperta ds. ilościowych prac terenowych odpowiedzialnego za nadzór nad pracami realizacyjnymi dot. przeprowadzenia ogólnopolskiego badania ilościowego o charakterze podłużnym reprezentatywnego na poziomie zawodów oraz województw, którego przedmiotem będą oczekiwania uczniów ostatnich klas oraz ocena sytuacji absolwentów na rynku pracy w ramach projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda” – numer umowy UDA-POWR.02.15.00-00-3001/19-00, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240693 Fri, 27 Mar 2020 15:17:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240693 <![CDATA[1.2/01/03/2020/CNC realizacja prac badawczych wg podanej specyfikacji]]> Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w technologii odlewania w kokilach próbek wytrzymałościowych ze stopu magnezu AZ91 oraz AM50 lub AM60 z różnym dodatkiem złomu oraz odlewu podłokietnika do komunikacji zbiorowej wykonanego w technologii odlewania do form piaskowych ze stopu magnezu AZ91 różnym dodatkiem złomu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240690 Fri, 27 Mar 2020 14:19:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240690 <![CDATA[Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu badań przemysłowych dotyczących: ekstrahowania z materiału biologicznego substancji bioaktywnych, analizy chemicznej otrzymanych ekstraktów, badania aktywności przeciwbakteryjnej, przeciwgrzybowej i antynowotworowej wyekstrahowanych substancji.]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań laboratoryjnych polegających na: - ekstrahowaniu z materiału biologicznego związków bioaktywnych z zastosowaniem różnych technik; - analizie chemicznej otrzymanych ekstraktów; - badaniu aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybowej wytypowanych ekstraktów, czystych związków oraz mieszanin związków; - badaniu aktywności antynowotworowej i mechanizmów leżących u podstaw tej aktywności wytypowanych ekstraktów, czystych związków oraz mieszanin związków. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29811 Fri, 27 Mar 2020 13:56:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29811 <![CDATA[Opracowanie dokumentacji dla działalności Firmy Handlowo-Usługowej IB Trading Iwona Bochniak celem zwiększenie nadruków i sprzedaży odzieży]]> Opracowanie modelu biznesowego i koncepcję pracy w firmie odzieżowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29801 Fri, 27 Mar 2020 08:01:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29801 <![CDATA[Opracowanie koncepcji wprowadzenia innowacyjnych usług w firmie świadczącej kompleksowe usługi w zakresie metaloplastyki i spawalnictwa.]]> Opracowanie koncepcji celem wdrożenia innowacyjnej linii technologicznej pozwalające przedsiębiorcy rozszerzyć działalności gospodarczą - świadczenie kompleksowe usług z zakresu metaloplastyki i spawalnictwa. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29799 Fri, 27 Mar 2020 07:46:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29799