Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi cateringowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 20 Mar 2019 12:33:40 +0100 <![CDATA[Protokół postepowania dla zamówienia pn.: "O przygotowanie i dostawę posiłków dla dzieci do żłobka w Oparznie i KLuczkowie".]]> Nie dotyczy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174432 Wed, 20 Mar 2019 09:31:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174432 <![CDATA[„Świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu pn.: "Kalejdoskop Matematyczny", (umowa nr POWR.03.01.00-00-T044/18), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”]]> Zakres świadczonych usług: Zakres świadczonych usług podzielony na trzy zadania obejmuje przygotowanie i dostarczenie posiłków w czasie tzw. przerw kawowych i przerw obiadowych. • Całkowita liczba uczestników projektu: 1275 osób. • Usługą zostanie objętych maksymalnie: od 45 do 80 osób w każdym dniu świadczenia usługi Zadanie 1: Zakres świadczonych usług: Zakres świadczonych usług obejmuje przygotowanie i dostarczenie posiłków w czasie tzw. przerw kawowych i przerw obiadowych. • Całkowita liczba uczestników projektu zakwalifikowanych do Zadania 1: 1035 osób. • Usługą zostanie objętych maksymalnie: od 45 do 60 osób w każdym dniu świadczenia usługi. Zadanie 2 Zakres świadczonych usług: Zakres świadczonych usług obejmuje przygotowanie i dostarczenie posiłków w czasie tzw. przerw kawowych i przerw obiadowych. • Całkowita liczba uczestników projektu zakwalifikowanych do Zadania 2: 480 osób. • Usługą zostanie objętych maksymalnie: około 80 osób w każdym dniu świadczenia usługi. Zadanie 3 Zakres świadczonych usług: Zakres świadczonych usług obejmuje przygotowanie i dostarczenie posiłków w czasie tzw. przerw kawowych i przerw obiadowych. • Całkowita liczba uczestników projektu zakwalifikowanych do Zadania 3: 480 osób. • Usługą zostanie objętych maksymalnie: około 80 osób w każdym dniu świadczenia usługi. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174394 Tue, 19 Mar 2019 18:52:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174394 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/Catering/MojaPraca/2019]]> A. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu dwudaniowego obiadu oraz zapewnienie serwisu kawowego na 120 osobodni. Usługa będzie wykonywana dla grupy osób liczącej średnio 10 uczestników przez 15 dni. B. Usługa obejmuje przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków oraz zapewnienie całodniowego serwisu kawowego dla uczestników kursów realizowanych w ramach projektu w ilości: 120 osobodni (1 osobodzień = obiad dwudaniowy i serwis kawowy dla 1 osoby). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174319 Tue, 19 Mar 2019 14:53:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174319 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 5/7.1/2019/RPO na świadczenie usługi cateringowej w ramach realizacji projektu pn. „Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla osób biorących udział w projekcie w terminach wyznaczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizacji projektu pn. „Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174294 Tue, 19 Mar 2019 14:04:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174294 <![CDATA[Świadczenie usług cateringu dla uczestników kursów SEP do 1 kV w ramach projektu „Kształcenie ustawiczne szansą na lepszą pracę mieszkańców Gminy Puck w wieku aktywności zawodowej”.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostawie posiłków: obiadu i przerwy kawowej dla uczestników kursu SEP do 1 kV od dnia podpisania umowy do 31.05.2019 roku. Przewidywana ilość wydawanych posiłków łącznie: ok. 150 (25 osób x 6 dni). Zamawiający oświadcza, że wskazana liczba ma charakter szacunkowy, a rzeczywista liczba posiłków wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego i uzależniona będzie od liczby uczestników kursów oraz zmian w harmonogramie. Zamawiający przekaże Wykonawcy (telefonicznie lub elektronicznie) harmonogram szkoleń, informację o liczbie osób korzystających z usług cateringowych oraz o miejscu dostarczenia posiłków najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem szkoleń. Miejsce dostawy: Wiejski Dom Kultury w Żelistrzewie, ul. Lipowa 17, 84-122 Żelistrzewo. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWARTO w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174236 Tue, 19 Mar 2019 12:28:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174236 <![CDATA[Usługa cateringowa – przerwa kawowa na zajęcia z tkactwa i robótek ręcznych dla uczestników Klubu Seniora w Tarnawatce oraz uczestników Klubu Seniora w Tarnawatce - Tartak w ramach projektu „Klub Seniora w gminie Tarnawatka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - 2 części]]> 1.1. Przedmiot zamówienia: Usługa cateringowa – przerwa kawowa na zajęcia z tkactwa i robótek ręcznych dla uczestników Klubu Seniora w Tarnawatce oraz uczestników Klubu Seniora w Tarnawatce - Tartak w ramach projektu „Klub Seniora w gminie Tarnawatka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - 2 części 1.2. Zamówienie podzielone jest na części: 1.2.1. Część A- Usługa cateringowa – przerwa kawowa na zajęcia z tkactwa i robótek ręcznych dla uczestników Klubu Seniora w Tarnawatce w ramach projektu „Klub Seniora w gminie Tarnawatka” 1.2.2. Część B - Usługa cateringowa – przerwa kawowa na zajęcia z tkactwa i robótek ręcznych dla uczestników Klubu Seniora w Tarnawatce - Tartak w ramach projektu „Klub Seniora w gminie Tarnawatka” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174222 Tue, 19 Mar 2019 11:40:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174222 <![CDATA[Usługa cateringowa – przerwa kawowa na zajęcia z rękodzieła dla uczestników Klubu Seniora w Tarnawatce oraz uczestników Klubu Seniora w Tarnawatce - Tartak w ramach projektu „Klub Seniora w gminie Tarnawatka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - 2 części]]> 1.1. Przedmiot zamówienia: Usługa cateringowa – przerwa kawowa na zajęcia z rękodzieła dla uczestników Klubu Seniora w Tarnawatce oraz uczestników Klubu Seniora w Tarnawatce - Tartak w ramach projektu „Klub Seniora w gminie Tarnawatka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - 2 części 1.2. Zamówienie podzielone jest na części: 1.2.1. Część A- Usługa cateringowa – przerwa kawowa na zajęcia z rękodzieła dla uczestników Klubu Seniora w Tarnawatce w ramach projektu „Klub Seniora w gminie Tarnawatka” 1.2.2. Część B - Usługa cateringowa – przerwa kawowa na zajęcia z rękodzieła dla uczestników Klubu Seniora w Tarnawatce - Tartak w ramach projektu „Klub Seniora w gminie Tarnawatka” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174217 Tue, 19 Mar 2019 11:26:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174217 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/OWES/Ełk/2019 na na świadczenie usług cateringowych]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług cateringowych, z których każda obejmuje przygotowanie, dostarczenie i obsługę cateringu kawowego podczas spotkania informacyjnego organizowanego w powiecie odpowiednio ełckim, piskim, oleckim, giżyckim, gołdapskim, węgorzewskim średnio dla 21 osób każde. Spotkania odbywać się będą w miastach powiatowych. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza możliwość organizacji spotkania poza miastem powiatowym, jednakże zawsze w miejscowości na terenie danego powiatu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 1. Część 1 – usługa cateringowa na spotkanie informacyjne w powiecie ełckim. 2. Część 2 – usługa cateringowa na spotkanie informacyjne w powiecie piskim. 3. Część 3 – usługa cateringowa na spotkanie informacyjne w powiecie oleckim. 4. Część 4 – usługa cateringowa na spotkanie informacyjne w powiecie giżyckim. 5. Część 5 – usługa cateringowa na spotkanie informacyjne w powiecie gołdapskim. 6. Część 6 – usługa cateringowa na spotkanie informacyjne w powiecie węgorzewskim. Usługa cateringowa obejmuje dostarczenie i przygotowanie bufetu kawowego:  kawa (naturalna i rozpuszczalna),  herbata (co najmniej 3 rodzaje, w tym 1 czarna, 1 zielona),  dodatki: cukier, mleko, cytryna,  ciasto (co najmniej 2 rodzaje),  owoce (np. winogrona, mandarynki, jabłka),  sok (np. jabłkowy, pomarańczowy) 0,25 l/osoba,  woda mineralna gazowana/niegazowana 0,5l/osoba,  naczynia (filiżanki, kubki, talerze, sztućce). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: materiałowych obrusów, serwetek, sprzątania po wykonanej usłudze. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174214 Tue, 19 Mar 2019 11:24:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174214 <![CDATA[Usługa cateringowa – przerwa kawowa dla uczestników Klubu Seniora w Tarnawatce oraz uczestników Klubu Seniora w Tarnawatce - Tartak w ramach projektu „Klub Seniora w gminie Tarnawatka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - 2 części]]> Usługa cateringowa – przerwa kawowa dla uczestników Klubu Seniora w Tarnawatce oraz uczestników Klubu Seniora w Tarnawatce - Tartak w ramach projektu „Klub Seniora w gminie Tarnawatka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - 2 części Zamówienie podzielone jest na części: 1. Część A- Usługa cateringowa – przerwa kawowa dla uczestników Klubu Seniora w Tarnawatce w ramach projektu „Klub Seniora w gminie Tarnawatka” 2. Część B - Usługa cateringowa – przerwa kawowa dla uczestników Klubu Seniora w Tarnawatce - Tartak w ramach projektu „Klub Seniora w gminie Tarnawatka” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174204 Tue, 19 Mar 2019 11:02:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174204 <![CDATA[Świadczenie usług gastronomicznych dla uczestników szkolenia „Wybrane aspekty profilaktyki chorób nowotworowych”, organizowanego w ramach Projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo UPH w Siedlcach”]]> Świadczenie usług gastronomicznych dla uczestników szkolenia „Wybrane aspekty profilaktyki chorób nowotworowych”, organizowanego w ramach Projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo UPH w Siedlcach” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174183 Tue, 19 Mar 2019 09:59:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174183 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/RPMAZ/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla uczestników projektu pt.: „Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu” nr RPMA.10.03.01-14-7151/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174145 Mon, 18 Mar 2019 23:47:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174145 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zapewnienie usługi cateringowej oraz serwisu kawowego podczas spotkania animacyjnego, warsztatów animacyjnych grupy inicjatywnej, szkolenia „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” i doradztwa grupowego dla uczestników projektu w Rejowcu Fabrycznym]]> Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na zapewnienie usługi cateringowej oraz serwisu kawowego podczas spotkania animacyjnego, warsztatów animacyjnych grupy inicjatywnej, szkolenia „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” i doradztwa grupowego dla uczestników projektu w Rejowcu Fabrycznym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174101 Mon, 18 Mar 2019 18:05:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174101 <![CDATA[Usługa cateringowa na potrzeby realizacji szkoleń dla nauczycieli w ramach realizacji projektu „Tu#programujeMY 2"]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi cateringowej w miejscowościach: Kęty, Zator (województwo małopolskie) na potrzeby realizacji szkoleń dla nauczycieli. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174025 Mon, 18 Mar 2019 15:13:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174025 <![CDATA[Zapewnienie przerwy kawowej w Bydgoszczy i pow. tucholskim - ENTER]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przerw kawowych podczas szkoleń w obszarze kompetencji cyfrowych, które obejmować będzie świeżo parzoną kawę (w termosach lub warnikach), herbatę w torebkach (m.in. 2 różne rodzaje np. czarna, owocowa) oraz gorącą wodę (w termosach, warnikach lub podgrzewaczach elektrycznych), dodatki: mleko lub śmietanka do kawy (serwowane w odpowiednich do tego celu naczyniach), cukier (biały i brązowy), cytryna w plasterkach, wodę niegazowaną oraz gazowaną w butelkach, ciasteczka kruche (min. 3 rodzaje, min 5 ciastek na osobę), drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki i owoce. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174006 Mon, 18 Mar 2019 14:52:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174006 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5.5/0116/2019/03/1]]> W związku z realizacją projektu „50 i więcej powodów, dla których warto obsługiwać komputer – szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa pomorskiego w wieku 50 lat i więcej” zapraszamy do składania ofert na realizację usługi w podziale na części: CZĘŚĆ 1: Świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą świadczenia usługi cateringowej dla 1 grupy szkoleniowej na terenie województwa pomorskiego w powiecie lęborskim, CZĘŚĆ 2: Świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą świadczenia usługi cateringowej dla 1 grupy szkoleniowej na terenie województwa pomorskiego w powiecie wejherowskim, CZĘŚĆ 3: Świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą świadczenia usługi cateringowej dla 1 grupy szkoleniowej na terenie województwa pomorskiego w powiecie malborskim, CZĘŚĆ 4: Świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą świadczenia usługi cateringowej dla 2 grup szkoleniowych na terenie województwa pomorskiego w m. na prawach powiatu Słupsk i/lub w powiecie słupskim, CZĘŚĆ 5: Świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowo komputerowych wraz z usługą świadczenia usługi cateringowej dla 4 grup szkoleniowych na terenie województwa pomorskiego w m. na prawach powiatu Gdańsk, Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku "ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5.5/0116/2019/03/1". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174001 Mon, 18 Mar 2019 14:47:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174001 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 07/2019 Świadczenie usług gastronomicznych oraz polegających na wynajmie sali szkoleniowej]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług gastronomicznych wraz z wynajmem sali wykładowo – szkoleniowej w ramach projektu „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”, realizowanego przez Związek Zawodowy Górników w Polsce w partnerstwie z Federacją Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całość zamówienia ma być zrealizowana w jednym miejscu oraz na terenie jednego obiektu. Sale wykładowe oraz miejsce, w którym będą podawane posiłki muszą być zlokalizowane w tym samym obiekcie. Obiekt musi być zlokalizowany w Konstancinie Jeziorna lub Piasecznie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173956 Mon, 18 Mar 2019 13:32:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173956 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019 dotyczące wyżywienia dzieci w żłobku w projekcie: „Zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, poprzez utworzenie 25 nowych miejsc opieki w klubie dziecięcym przez EMA Ewa Grabowska-Klinkosz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa całodziennych posiłków dla dzieci od 1 roku do 3 lat do żłobka przy ul. Warszawskiej 100/U3, w Gdańsku 80-180, w terminie od 01.04.2019 do 30.11.2020 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173901 Mon, 18 Mar 2019 12:51:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173901 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 06/OPS-C-O/KAT z dnia 18 marca 2019 r.]]> Zapytanie ofertowe dotyczy usługi cateringowej podczas zjazdów w ramach specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Usługa cateringowa obejmuje każdego dnia 1 przerwę kawową (w każdym dniu szkoleniowym) i 1 przerwę obiadową w każdym dniu szkoleniowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173843 Mon, 18 Mar 2019 12:42:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173843 <![CDATA[Zakup i dostawa artykułów spożywczych oraz naczyń jednorazowych w ramach projektów „Program Aktywności Lokalnej – Śródmieście” oraz „Program Aktywności Lokalnej - Godna Starość” współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów spożywczych oraz naczyń jednorazowych w ramach projektów „Program Aktywności Lokalnej – Śródmieście” nr WND-RPSL.09.01.03-24-0766/17-004 oraz „Program Aktywności Lokalnej - Godna Starość” nr WND-RPSL.09.01.03-24-076F/17-003 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia tj. wzór umowy, formularz oferty, opis przedmiotu zamówienia, siwz oraz niezbędne oświadczenia i wyjaśnienia znajdują się w załączeniu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173869 Mon, 18 Mar 2019 11:22:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173869 <![CDATA[Zakup i dostawa artykułów spożywczych oraz naczyń jednorazowych w ramach projektów]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów spożywczych oraz naczyń jednorazowych w ramach projektów „Program Aktywności Lokalnej – Śródmieście” oraz „Program Aktywności Lokalnej - Godna Starość” współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173859 Mon, 18 Mar 2019 11:03:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173859 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 03/OPS-C-K/KAT z dnia 18 marca 2019 r.]]> Zapytanie ofertowe dotyczy usługi cateringowej podczas zjazdów w ramach specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173832 Mon, 18 Mar 2019 10:19:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173832 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/EFS/2019 NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAW POSIŁKÓW DLA DZIECI W WIEKU DO LAT 3]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przygotowania i dostawy 3 posiłków dla maksymalnie 20 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat, które uczęszczają do Żłobka „Planeta uśmiechu”, ul. Jeleniogórska 2, 59-800 Lubań. Catering będzie składał się z 3 posiłków: 1) I posiłek – śniadanie 2) II posiłek – zupa 3) III posiłek- drugie danie i podwieczorek https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173768 Sun, 17 Mar 2019 21:15:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173768 <![CDATA[47/9.5/2019/CRR Dostarczenie cateringu podczas kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, w ramach projektu „Program nabywania kwalifikacji dla których istnieje największe zapotrzebowanie na podkarpackim rynku pracy realizowany we współpracy z pracodawcami”]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostawa i świadczenie usług serwisowych dotyczących wyżywienia w formie usługi cateringowej podczas szkoleń kursu przegotowującego do egzaminów czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie dla uczestników projektu „Program nabywania kwalifikacji dla których istnieje największe zapotrzebowanie na podkarpackim rynku pracy realizowany we współpracy z pracodawcami” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173763 Sun, 17 Mar 2019 19:32:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173763 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/III/2019/OWES]]> W związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z zakresu przygotowania i dostarczenia cateringu na szkolenia, które będą organizowane w subregionie słupskim w ramach przedmiotowego projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173741 Sat, 16 Mar 2019 22:42:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173741 <![CDATA[Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usługi cateringu podczas laboratorium w Jarosławiu w dn. 2 kwietnia 2019 roku organizowanego przez Uniwersytet Warszawski w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość Osób z NI”]]> Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego (WSNSiR UW) z siedzibą w Warszawie 00-927 Krakowskie Przedmieście 26/28, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest realizacja przez Wykonawcę usługi cateringowej – poczęstunek podczas laboratorium lokalnego UW w Jarosławiu (woj. podkarpackie) w dn. 2 kwietnia 2019 roku dla uczestników projektu pn. „Bezpieczna przyszłość osób z NI - testowanie modelu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173740 Sat, 16 Mar 2019 21:19:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173740 <![CDATA[Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usługi cateringu podczas laboratorium w Nidzicy w dn. 26 marca 2019 roku organizowanego przez Uniwersytet Warszawski w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość Osób z NI”]]> Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego (WSNSiR UW) z siedzibą w Warszawie 00-927 Krakowskie Przedmieście 26/28, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest realizacja przez Wykonawcę usługi cateringowej – poczęstunek podczas laboratorium lokalnego UW w Nidzicy (woj. warmińsko-mazurskie) w dn. 26 marca 2019 roku dla uczestników projektu pn. „Bezpieczna przyszłość osób z NI - testowanie modelu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173736 Sat, 16 Mar 2019 20:12:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173736 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/10.04.01/2019/DS]]> Przedmiot zamówienia złożony jest z trzech części (A, B i C) i obejmuje: W RAMACH CZĘŚCI A ZAMÓWIENIA: Zapewnienie wyżywienia (1140 osobodni cateringu) dla uczestników projektu (z Technikum w Piechowicach) podczas realizacji wsparcia w ramach projektu (w tym: podczas warsztatów grupowych z poruszania się po rynku pracy, kursów zawodowych, kursów na prawo jazdy oraz kursu umiejętności społecznych). W RAMACH CZĘŚCI B ZAMÓWIENIA: Zapewnienie wyżywienia (820 osobodni cateringu) dla uczestników projektu (z Technikum w Szczawnie-Zdroju) podczas realizacji wsparcia w ramach projektu (w tym: podczas warsztatów grupowych z poruszania się po rynku pracy, kursów zawodowych, kursów na prawo jazdy oraz kursu umiejętności społecznych). W RAMACH CZĘŚCI C ZAMÓWIENIA: Zapewnienie wyżywienia (910 osobodni cateringu) dla uczestników projektu (z Technikum w Oleśnicy) podczas realizacji wsparcia w ramach projektu (w tym: podczas warsztatów grupowych z poruszania się po rynku pracy, kursów zawodowych, kursów na prawo jazdy oraz kursu umiejętności społecznych). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173727 Sat, 16 Mar 2019 14:06:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173727 <![CDATA[Usługa przygotowania i dostarczenia obiadu wraz z serwisem kawowym podczas szkolenia dla uczestników projektu]]> zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173692 Fri, 15 Mar 2019 21:18:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173692 <![CDATA[Usługa Cateringowa dla uczestników szkoleń]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie świadczenia na rzecz Zamawiającego usług cateringowych polegających na zapewnienie prowadzenia całodziennego serwisu kawowego (w trakcie szkoleń) oraz przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu przekąsek (np. kanapki) dla uczestników szkoleń zorganizowanych przez Zamawiającego. Planowana łączna wielkość zamówienia: 180 osób. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173670 Fri, 15 Mar 2019 16:40:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173670 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostarczenie posiłków]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa posiłków dla 25-osobowej grupy dzieci w wieku od 6 do 36 miesięcy do żłobka zlokalizowanego przy ul. Łagiewnickiej 24, 41-608 Świętochłowice, zgodnie z jadłospisem przygotowanym z uwzględnieniem potrzeb żywieniowych dzieci w wieku żłobkowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173613 Fri, 15 Mar 2019 16:07:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173613 <![CDATA[Zapewnienie WYŻYWIENIA dla uczestników polsko-niemieckich pięciu projektów (dziesięciu obozów rehabilitacyjnych) dofinansowanych z Programów Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 oraz Polska – Saksonia 2014 – 2020 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionów Sprewa-Nysa-Bóbr oraz NYSA]]> Zapewnienie WYŻYWIENIA dla uczestników polsko-niemieckich pięciu projektów (dziesięciu obozów rehabilitacyjnych) dofinansowanych z Programów Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 oraz Polska – Saksonia 2014 – 2020 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionów Sprewa-Nysa-Bóbr oraz NYSA https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16031 Fri, 15 Mar 2019 15:30:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16031 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostarczenie posiłków]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa posiłków dla 30-osobowej grupy dzieci w wieku od 6 do 36 miesięcy do żłobka zlokalizowanego przy ul. Długosza 1, 41-218 w Sosnowcu zgodnie z jadłospisem przygotowanym z uwzględnieniem potrzeb żywieniowych dzieci w wieku żłobkowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173596 Fri, 15 Mar 2019 14:07:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173596 <![CDATA[Świadczenie usługi cateringowej na terenie Krzeszowa w ramach projektu "Człowiek dla Natury - Natura dla Człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000” (Umowa nr POIS.02.04.00-00-0057/16-00)]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na terenie Krzeszowa, dla maksymalnie 17 osób (15 uczestników i 2 wykładowców) w trakcie dwóch jednodniowych warsztatów dla społeczności lokalnej obszarów chronionych dotyczących roli oceny oddziaływania na środowisko w zarządzaniu i ochronie zasobów Natura 2000 (zadanie nr 4) oraz dotyczące szacowania wartości środowiska (zadanie nr 5), realizowanych w ramach projektu "Człowiek dla Natury - Natura dla Człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000” (Umowa nr POIS.02.04.00-00-0057/16-00) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173584 Fri, 15 Mar 2019 14:01:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173584