Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi cateringowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 18 Feb 2020 14:19:08 +0100 <![CDATA[Przygotowanie oraz dostawa wyżywienia dla 120 uczestników drugiej tury projektu „AktywniMłodzi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 11.1. Aktywne włączenie - 11 części]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz dostawa wyżywienia dla 120 uczestników drugiej tury projektu „AktywniMłodzi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 11.1. Aktywne włączenie - 11 części a) CZĘŚĆ I. Wyżywienie dla uczestników projektu "AktywniMłodzi" w Radzyniu Podlaskim w 2020 roku - (10 osób x 25 dni żywieniowych w ramach szkolenia zawodowego (druga tura uczestników) = 250 posiłków), b) CZĘSĆ II. Wyżywienie dla uczestników projektu "AktywniMłodzi" w Zamościu w 2020 roku - (10 osób x 25 dni żywieniowych w ramach szkolenia zawodowego (druga tura uczestników) = 250 posiłków), c) CZĘŚĆ III. Wyżywienie dla uczestników projektu "AktywniMłodzi" we Włodawie w 2020 roku - (10 osób x 25 dni żywieniowych w ramach szkolenia zawodowego (druga tura uczestników) = 250 posiłków), d) CZĘŚĆ IV. Wyżywienie dla uczestników projektu "AktywniMłodzi" w Trawnikach w 2020 roku - (10 osób x 25 dni żywieniowych w ramach szkolenia zawodowego (druga tura uczestników) = 250 posiłków), e) CZĘŚĆ V. Wyżywienie dla uczestników projektu "AktywniMłodzi" w Kraśniku w 2020 roku - (10 osób x 25 dni żywieniowych w ramach szkolenia zawodowego (druga tura uczestników) = 250 posiłków), f) CZĘŚĆ VI. Wyżywienie dla uczestników projektu "AktywniMłodzi" w Lublinie w 2020 roku (2 grupy 10-osobowe) – (20 osób x 25 dni żywieniowych w ramach szkolenia zawodowego (druga tura uczestników) = 500 posiłków), g) CZĘŚĆ VII. Wyżywienie dla uczestników projektu "AktywniMłodzi" w Puławach w 2020 roku - (10 osób x 25 dni żywieniowych w ramach szkolenia zawodowego (druga tura uczestników) = 250 posiłków), h) CZĘŚĆ VIII. Wyżywienie dla uczestników projektu "AktywniMłodzi" w Tomaszowie Lubelskim w 2020 roku - (10 osób x 25 dni żywieniowych w ramach szkolenia zawodowego (druga tura uczestników) = 250 posiłków), i) CZĘŚĆ IX. Wyżywienie dla uczestników projektu "AktywniMłodzi" w Biłgoraju w 2020 roku - (10 osób x 25 dni żywieniowych w ramach szkolenia zawodowego (druga tura uczestników) = 250 posiłków), j) CZĘŚĆ X. Wyżywienie dla uczestników projektu "AktywniMłodzi" w Łukowie w 2020 roku – (10 osób x 25 dni żywieniowych w ramach szkolenia zawodowego (druga tura uczestników) = 250 posiłków), k) CZĘŚĆ XI. Wyżywienie dla uczestników projektu "AktywniMłodzi" w Chełmie w 2020 roku - (10 osób x 25 dni żywieniowych w ramach szkolenia zawodowego (druga tura uczestników) = 250 posiłków). Wykonawca może złożyć ofertę na jedna, kilka lub wszystkie części https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233559 Tue, 18 Feb 2020 11:31:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233559 <![CDATA[Fundacja “Liderzy Sukcesu” ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu pt. „Aktywni na rynku pracy” Numer projektu: RPLU.11.01.00-06-0023/19]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w trakcie szkoleń i warsztatów dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo, nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym chcących zdobyć nowe kompetencje zawodowe szczegóły w zapytaniu ofertowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233600 Tue, 18 Feb 2020 11:21:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233600 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/ZK/ŻMPm.L/wyżywienie]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie i dostawę wyżywienia dla dzieci do lat 3 będących pod opieką żłobka zlokalizowanego na ul. Wyzwolenia 26 w Lublinie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233539 Mon, 17 Feb 2020 22:30:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233539 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej]]> Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług cateringowych w latach 2020-2021 dla potrzeb FRDL MISTiA w Krakowie, w zakresie świadczenia usług cateringowych podczas szkoleń realizowanych dla beneficjentów projektu. Przez zakres zamówienia rozumie się świadczenie usług cateringowych, a więc przede wszystkim przygotowanie oraz dostarczenie posiłków i napojów w dniu i miejscu wskazanym przez Zamawiającego (przerwy kawowe i przerwa obiadowa). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia będącego Załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233536 Mon, 17 Feb 2020 21:33:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233536 <![CDATA[NR 1/02/2020/UH]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej w związku z organizacją 2 edycji warsztatów typu „Selection Days” na potrzeby projektu „Platforma Startowa „Unicorn Hub”: a) koszt cateringu podczas pracy warsztatowej (poczęstunku dla uczestników). b) koszt cateringu - kolacja dla uczestników (spotkanie integracyjne). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233500 Mon, 17 Feb 2020 16:14:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233500 <![CDATA[Usługa cateringowa dla uczestników spotkań informacyjnych oraz warsztatów animacyjnych]]> Celem zamówienia jest usługa cateringu na 6 spotkań (po dwa w każdej miejscowości: Kielce, Kraków, Lublin) w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” projekt realizowany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233341 Mon, 17 Feb 2020 11:29:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233341 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 40/2020/WOWIN z dnia 17.02.2020 roku w ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych i niedowidzących i ich rodzin na terenie województwa warmińsko-mazurskiego" dotyczące realizacji usługi cateringowej]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla uczestników projektu „Wsparcie osób niewidomych i niedowidzących i ich rodzin na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”. Zakres usługi w szczególności obejmuje: Część I. Przerwa kawowa dla uczestników warsztatów. 1) Usługa polegająca na przerwie kawowej realizowana będzie podczas warsztatów trwających 5 dni przez 7 godzin dziennie; 2) Liczba osób uczestniczących w warsztacie wynosi 10 osób; 3) Przerwa kawowa składać się ma z gorących napojów (kawa, herbata), z dodatkami: mleko/śmietanka, cukier, wody mineralnej, soków oraz przekąsek (np. ciastek). Część II. Obiad dla uczestników warsztatów. 1) Usługa polegająca na serwowaniu obiadu realizowana będzie podczas warsztatów trwających po 5 dni przez 7 godzin dziennie; 2) Liczba osób uczestniczących w warsztacie wynosi 10 osób; 3) Każdy obiad składać się ma z dwóch dań, napoju (sok, kompot, itp.). Posiłki będą takie same dla wszystkich uczestników przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków bezmięsnych (wegetariańskich/ wegańskich/ koszernych/ itp.). 4) Harmonogram godzinowy posiłków podporządkowany będzie pod wymagania Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233295 Mon, 17 Feb 2020 08:13:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233295 <![CDATA[DOSTAWA USŁUG CATERINGOWYCH DO DZIENNEGO DOMU WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „LOKOMOTYWA” W LIMANOWEJ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020]]> a) Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA USŁUG CATERINGOWYCH DO DZIENNEGO DOMU WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „LOKOMOTYWA” W LIMANOWEJ b) Tryb udzielenia zamówienia- do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zapytanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi w zakresie udzielania zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych z EFS tj. Podręcznikiem kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. c) Zamawiający NIE dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233292 Mon, 17 Feb 2020 08:06:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233292 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 39/2020/WOWIN z dnia 17.02.2020 roku w ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych i niedowidzących i ich rodzin na terenie województwa warmińsko-mazurskiego" dotyczące realizacji usługi cateringowej]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla uczestników projektu „Wsparcie osób niewidomych i niedowidzących i ich rodzin na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”. Zakres usługi w szczególności obejmuje: Część I. Przerwa kawowa dla uczestników warsztatów. 1) Usługa polegająca na przerwie kawowej realizowana będzie podczas warsztatów trwających 5 dni przez 7 godzin dziennie; 2) Liczba osób uczestniczących w warsztacie wynosi 10 osób; 3) Przerwa kawowa składać się ma z gorących napojów (kawa, herbata), z dodatkami: mleko/śmietanka, cukier, wody mineralnej, soków oraz przekąsek (np. ciastek). Część II. Obiad dla uczestników warsztatów. 1) Usługa polegająca na serwowaniu obiadu realizowana będzie podczas warsztatów trwających po 5 dni przez 7 godzin dziennie; 2) Liczba osób uczestniczących w warsztacie wynosi 10 osób; 3) Każdy obiad składać się ma z dwóch dań, napoju (sok, kompot, itp.). Posiłki będą takie same dla wszystkich uczestników przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków bezmięsnych (wegetariańskich/ wegańskich/ koszernych/ itp.). 4) Harmonogram godzinowy posiłków podporządkowany będzie pod wymagania Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233294 Mon, 17 Feb 2020 08:04:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233294 <![CDATA[usługa cateringowa dla uczestników warsztatów projektu "Akademia Rozwoju"]]> Przedmiotem zamówienia jest: usługa cateringowa dla 1 grupy szkoleniowej projektu „Akademia Rozwoju” 1. Przez usługę cateringową Zamawiający rozumie:  przygotowanie, dostarczenie i podanie dla grupy szkoleniowej zimnego bufetu, który obejmuje:  kawę (min. 0,25 l/os),  herbatę owocową i tradycyjną (min. 0,25 l/os),  wodę mineralną (min. 0,25 l/os),  soki owocowe (min. 0,25 l/os),  mleko,  cukier,  cytrynę,  kanapki (min. 4 szt./os),  przekąski koktajlowe (min. 4 szt./os),  drobne słodkie przekąski typu kruche ciastka (min. 5 szt./os),  owoce (min. 50gram/os), https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233276 Sun, 16 Feb 2020 20:37:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233276 <![CDATA[Świadczenie usług cateringowych]]> Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe dla uczestników projektu „ Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych poprzez utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Milanówku” - RPMA.09.02.02-14-b421/18 polegające na przygotowaniu oraz dostarczeniu zestawów obiadowych, podwieczorków – dla max. 25 uczestników projektu przez 378 dni, co daje łącznie 9 450 zestawów obiadowych z podwieczorkiem, serwisu kawowego – dla max. 60 uczestników projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233235 Fri, 14 Feb 2020 23:32:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233235 <![CDATA[świadczenie usług cateringowych podczas ośmiu seminariów informacyjnych dotyczących podejmowania działań eksportowych przez firmy spedycyjno-logistyczne w wariancie tematycznym: „USA & China Gate”, w terminie 05.03.2020 – 24.04.2020 r.]]> 1. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług cateringowych podczas ośmiu seminariów informacyjnych dotyczących podejmowania działań eksportowych przez firmy spedycyjno-logistyczne w wariancie tematycznym: „USA & China Gate”. Seminaria odbędą się zgodnie z podanym niżej Harmonogramem: a) 05.03.2020 r. b) 06.03.2020 r. c) 19.03.2020 r. d) 20.03.2020 r. e) 02.04.2020 r. f) 03.04.2020 r. g) 23.04.2020 r. h) 24.04.2020 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233157 Fri, 14 Feb 2020 15:57:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233157 <![CDATA[Usługa cateringu dla DDOM]]> Przygotowanie i dostawa posiłków do DDOM w związku z realizacją projektu pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej w Szydłowie realizowanego w ramach umowy nr RPSW.09.02.03-26-0002/19-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, Działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232675 Fri, 14 Feb 2020 15:50:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232675 <![CDATA[poczęstunek dla uczestników Uniwersytetu dzieci "Przez ciernie do gwiazd"]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest przygotowanie poczęstunku dla max. 90 uczestników w ramach Uniwersytetu Dzieci. Zamówienie zostanie wykonane w ramach projektu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-T091/18 Przez ciernie do gwiazd realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233133 Fri, 14 Feb 2020 14:11:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233133 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/2020/ŚR/Katowice Realizacja dostaw artykułów spożywczych w celu zapewnienia poczęstunku uczestnikom kursów realizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych w celu zapewnienia poczęstunku uczestnikom kursów organizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w ramach projektu „Program Aktywności Lokalnej - Śródmieście”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232976 Fri, 14 Feb 2020 07:52:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232976 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/2020/GS/Katowice Realizacja dostaw artykułów spożywczych w celu zapewnienia poczęstunku uczestnikom kursów realizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych w celu zapewnienia poczęstunku uczestnikom kursów organizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w ramach projektu „Program Aktywności Lokalnej Godna Starość”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232973 Fri, 14 Feb 2020 07:42:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232973 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020 na świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pt. „Dzienny Dom Opieki Medycznej - wsparcie dla osób potrzebujących”]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie: a. codziennej usługi cateringowej dla pacjentów i b. usługi cateringowej (przerwa kawowa) podczas szkoleń dla opiekunów pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej działającego pod adresem: Gostynin, ul. Ozdowskiego 1A, utworzonego w ramach projektu pt. „Dzienny Dom Opieki Medycznej - wsparcie dla osób potrzebujących” nr RPMA.09.02.02-14-b419/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232935 Thu, 13 Feb 2020 17:30:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232935 <![CDATA[Wyżywienie w żłobku]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług całodziennego wyżywienia (przygotowanie i dostawa posiłków) dla 30 dzieci objętych opieką żłobkową w Bydgoszczy wg załączonej specyfikacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232921 Thu, 13 Feb 2020 16:33:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232921 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1c/2020/ZDZ/Katowice Zapewnienie poczęstunku kawowego uczestnikom kursów realizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na zapewnieniu poczęstunku kawowego uczestnikom kursów organizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w ramach projektu „Więcej kompetencji zawodowych – więcej możliwości na rynku pracy”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232731 Thu, 13 Feb 2020 09:09:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232731 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową – przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia dla uczestników projektu „Dzienny Dom Pobytu w Brzozowie”]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczanie posiłków do Dziennego Domu Pobytu w Brzozowie dla 24 osób w sposób ciągły 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku zgodnie z zapotrzebowaniem dietetyczno – ilościowym określonym przez Zamawiającego oraz harmonogramami dostaw dziennych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232703 Wed, 12 Feb 2020 23:18:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232703 <![CDATA[Zapewnienie przerw kawowych podczas szkoleń w obszarze kompetencji cyfrowych w Osielsku]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przerw kawowych podczas szkoleń w obszarze kompetencji cyfrowych, które obejmować będzie świeżo parzoną kawę (w termosach lub warnikach), herbatę w torebkach (m.in. 2 różne rodzaje np. czarna, owocowa) oraz gorącą wodę (w termosach, warnikach lub podgrzewaczach elektrycznych), dodatki: mleko lub śmietanka do kawy (serwowane w odpowiednich do tego celu naczyniach), cukier (biały i brązowy), cytryna w plasterkach, wodę niegazowaną oraz gazowaną w butelkach, ciasteczka kruche (min. 3 rodzaje, min 5 ciastek na osobę), drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki i owoce. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232434 Wed, 12 Feb 2020 10:27:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232434 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/7/2020 - świadczenie usług cateringowych]]> Świadczenie usługi cateringowej podczas wydarzeń – zajęć rekreacyjnych związanych z tematyką segregacji odpadów - realizowanych w ramach projektu „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232301 Tue, 11 Feb 2020 15:05:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232301 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 10/2020/SCAII]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla 4 niesamodzielnych uczestników projektu korzystających ze wsparcia w Domu Krótkiego Pobytu (zwanego dalej DKP) w Przemkowie w ramach projektu pn. „Subregionalne Centrum Asystentury II. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232105 Mon, 10 Feb 2020 23:18:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232105 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/KKZ2/2020/CATERING]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej z dowozem do miejscowości Lublin na potrzeby realizacji szkoleń zawodowych w ramach Projektu „Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla mieszkańców Lubelszczyzny- EDYCJA 2” nr RPLU.12.04.00-06-0028/18 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231934 Mon, 10 Feb 2020 12:19:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231934 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KOKII/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków według potrzeb Zamawiającego obejmujących: I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad (zupa i drugie danie) oraz podwieczorek dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia, przebywających w placówce przy ul. Braci Mniejszych 4 w Katowicach, w ramach projektu „Kraina Odkrywcy w Katowicach (II)” o nr RPSL.08.01.03-24-07BG/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231853 Mon, 10 Feb 2020 00:55:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231853 <![CDATA[Usługi przygotowania i dostawy posiłków dla 30 uczestników projektu pt. Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy]]> Przedmiotem zamówienia są: usługi przygotowania i dostawy posiłków dla 30 uczestników projektu pt. Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy. Przewidywana ilość posiłków nie więcej niż 23 040 (przez posiłek rozumie się zestaw złożony ze śniadania z napojami, drugiego śniadania- przekąski stałe, dwudaniowego obiadu z kompotem, podwieczorku, kolacji z napojem) w okresie realizacji usługi, przy założeniu, iż usługa będzie realizowana w okresie od zawarcia umowy do dnia 31.03.2022r. przez 28/29/30/31 dni w miesiącu, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienie obejmuje przygotowanie, serwis, dostarczenie wydanie, śniadania z napojami, drugiego śniadania, dwudaniowego obiadu z kompotem, podwieczorku, kolacji oraz odbiór resztek po posiłkach. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do: zapewnienia, aby przygotowanie, dostarczenie oraz podanie posiłku odbywało się z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności dotyczących wymogów sanitarnych stawianych osobom biorącym udział w realizacji usługi, miejscom przygotowania posiłków oraz środkom transportu wykorzystywanym przy realizacji usługi. Posiłki należy dowozić do Dębicy, ul. Kwiatkowskiego 1, siedem dni w tygodniu (w tym święta) uwzględniając poniższe godziny posiłków : Śniadanie z napojami 8:00-8:30 Drugie śniadanie-przekąski stałe 10.30-11.00 Obiad(dwudaniowy) z kompotem 13:00-13:30 Podwieczorek 15.30-16.00 Kolacja 17.30-18.00 W cenę należy wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją usługi transportu, serwisu (podanie głównych posiłków), termosów, odbioru resztek. Posiłki mają być zgodne z opisem zamówienia tj. Jadłospisem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Zamawiający, każdorazowo, najpóźniej do godziny 10:00 dnia poprzedniego będzie informował o konkretnej ilości posiłków w odpowiednich grupach żywieniowych. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia posiłków w odpowiednich przeznaczonych do tego celu termosach zabezpieczających posiłki przed wylaniem oraz schłodzeniem. Posiłki mają być poporcjowane. O temperaturze odpowiednio: Gorące zupy minimum 83 °C Gorące drugie dania i inne gorące posiłki minimum 65 °C Surówki i sałatki maksimum 15°C https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231785 Fri, 07 Feb 2020 21:19:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231785 <![CDATA[usługa świadczenia cateringu 01/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór i podjęcie współpracy w zakresie świadczenia usług cateringowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1230705 Mon, 03 Feb 2020 23:59:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1230705