Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi cateringowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sun, 15 Sep 2019 22:27:06 +0200 <![CDATA[Wyżywienie dla dzieci w Oddziałach Przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie]]> Wyżywienie dla dzieci w Oddziałach Przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie na potrzeby projektu „MISJA „TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK” ZAKONU PIJARÓW”. Posiłki powinny być przygotowywane i dostarczane w najwyższym standardzie. Szacunkowa ilość posiłków w okresie trwania umowy: a. zwykłe dni szkolne maksymalnie 10 560 szt. (48 dzieci x 220 dni), w skład zestawu wchodzi: obiad (zupa + drugie danie + dodatek owocowo warzywny) oraz podwieczorek; b. dni dyżurne maksymalnie 912 szt. (48 dzieci x 19 dni), w skład wchodzi zupa. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206372 Sat, 14 Sep 2019 23:15:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206372 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 05.01.00-00-0022/17/05 dotyczące Świadczenie usługi cateringu podczas szkoleń i warsztatów, Światowego Dnia Reumatyzmu, Spotkań Edukacyjnych i Konferencji zamykającej projekt.]]> W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu „Program profilaktyki RZS Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWR.05.01.00-00-0022/17-00/1040/919 („Projekt”) – Beneficjent Projektu - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w partnerstwie z Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej - Partner Projektu nr 1 oraz Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków „REF”– Partner Projektu nr 2 zapraszają do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pt.  USŁUGA ZAPEWNIENIA CATERINGU OBIADOWEGO I KAWOWEGO UCZESTNIKOM SZKOLEŃ I WARSZTATÓW W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYKI RZS  USŁUGA ZAPEWNIENIA CATERINGU OBIADOWEGO I KAWOWEGO UCZESTNIKOM KONFERENCJI – ŚWIATOWY DZIEŃ REUMATYZMU  USŁUGA ZAPEWNIENIA CATERINGU OBIADOWEGO I KAWOWEGO UCZESTNIKOM KONFERENCJI ORGANIZOWANEJ NA ZAKOŃCZENIE PROJEKTU  USŁUGA ZAPEWNIENIA CATERINGU KAWOWEGO UCZESTNIKOM SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem obowiązującej zasady konkurencyjności, zgodnie z zakresem przedstawionym w punkcie III oraz zgodnie z punktem IV, V oraz VI, VII, VIII niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206348 Fri, 13 Sep 2019 23:39:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206348 <![CDATA[Świadczenie usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla uczestników projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego]]> W związku z realizacją projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Łodzi, w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, zaprasza do przedstawienia ofert na świadczenie usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla uczestników projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach”. 1. ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” 90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 NIP: 725 18 72 735; REGON: 473204532 e-mail: cus@wsparciespoleczne.pl 2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020, bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są usługi przygotowania i dostarczania posiłków. Zamówienie podzielono na dwie części.: Część 1 Przedmiotem zamówienia w części 1 jest usługa przygotowania i dostarczania posiłków w formie zestawów II śniadania oraz dwudaniowego obiadu dla uczestników projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” w ilości nie większej niż: 732 zestawy w roku 2019, 2556 zestawów w roku 2020 dostarczanych od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-13:00 w ilości 12 szt. Część 2 Przedmiotem zamówienia w części 2 jest usługa przygotowania i dostarczania posiłków w formie dwudaniowego obiadu dla uczestników projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” w ilości nie większej niż: 4 440 posiłków w roku 2019, 12 240 w roku 2020 dostarczanych od poniedziałku do czwartku w godz. 9:00-11:00 w ilości 60 szt. oraz w piątki w godz. 9:00-11:00 w ilości 120 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206321 Fri, 13 Sep 2019 17:41:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206321 <![CDATA[Świadczenie usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla uczestników projektu „Łódzkie Centrum Wsparcia”]]> W związku z realizacją projektu „Łódzkie Centrum Wsparcia” w ramach Poddziałania IX.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych, w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, zaprasza do przedstawienia ofert na świadczenie usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla uczestników projektu „Łódzkie Centrum Wsparcia”. 1. ZAMAWIAJĄCY: Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3/5 Tel. 607 304 681, e-mail: sejmiklodz@gmail.com NIP: 725 14 81 868; REGON: 471539100 2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020, bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są usługi przygotowania i dostarczania posiłków. Zamówienie podzielono na dwie części.: Część 1: Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczania posiłków w formie dwudaniowego ciepłego obiadu w ilości nie większej niż: 5610 zestawów w roku 2019, 7650 zestawów w roku 2020, 1860 zestawów w roku 2021. Posiłki w łącznej liczbie 30 zestawów dziennie dostarczane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy bezpośrednio do miejsc zamieszkania uczestników projektu „Łódzkie Centrum Wsparcia” znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Łodzi wskazanych uprzednio przez Zamawiającego. Część 2: Przedmiotem zamówienia w części 2 jest usługa przygotowania i dostarczania posiłków w formie zestawów śniadania, II śniadania oraz dwudaniowego ciepłego obiadu lub zestawów dwudaniowego ciepłego obiadu oraz podwieczorku i kolacji dla uczestników projektu „Łódzkie Centrum Wsparcia” w ilości nie większej niż: 1512 zestawów w roku 2019, 3060 zestawów w roku 2020, 1488 zestawów w roku 2021 dostarczanych od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-10:00 w ilości 12 szt. Posiłki w łącznej liczbie 12 zestawów dziennie dostarczane będą od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy bezpośrednio do Dziennego Domu Pobytu w Łodzi dla uczestników projektu „Łódzkie Centrum Wsparcia” znajdującego się w granicach administracyjnych miasta Łodzi. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206315 Fri, 13 Sep 2019 17:02:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206315 <![CDATA[Usługa cateringowa na potrzeby realizacji szkoleń dla nauczycieli w ramach realizacji projektu „Tu#programujeMY"]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi cateringowej w miejscowości: Kazimierza Wielka (województwo świętokrzyskie) na potrzeby realizacji szkoleń dla nauczycieli. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206260 Fri, 13 Sep 2019 14:41:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206260 <![CDATA[Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla 20 uczestników "Rzeszowskiego Ośrodka Opieki Dziennej"]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie, w okresie od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r., śniadań i obiadów uczestnikom projektu*, Rzeszowskiego Ośrodek Opieki Dziennej, w którym jednorazowo przebywać będzie ok. 20 podopiecznych. *Uczestnicy projektu: 20 osób niesamodzielnych powyżej. 65 r.ż., (w tym 14K, 6M), mieszkających na terenie Miasta Rzeszów/Powiat Rzeszowski, osoby które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki lub wsparcia. Przewidywana ilość śniadań: 15 m-cy x śred. 22 dni x 20 os., tj. łącznie: 6 600szt. Przewidywana ilość obiadów dwudaniowych: 15 m-cy x śred. 22 dni x 20 os., tj. łącznie: 6 600 szt. Podane ilości śniadań wraz z napojami oraz obiadów dwudaniowych z kompotem są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia jak i zwiększenia ilości zestawów cateringowych w zależności od rzeczywistej ilości uczestników w każdym dniu świadczenia usługi. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23355 Fri, 13 Sep 2019 14:15:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23355 <![CDATA[ZAPYTANIE NR 6/POWR/5.4/2019]]> Część A) Zimy bufet – dla grupy 20 osób Miejsce świadczenia usługi: SP ZOZ WSPRiTS w Płocku 09-400 Płock, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5 Data realizacji usługi: 21-26.09.2019 (usługa świadczona przez 6 dni od dnia 21.09.2019 do dnia 26.09.2019) Godzina dostarczenia usługi: 13:15 Liczba osób: 20 Część B) Zimy bufet – dla grupy 10 osób Miejsce świadczenia usługi: SP ZOZ WSPRiTS w Płocku 09-400 Płock, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5 Data realizacji usługi: 27-30.09.2019 (usługa świadczona przez 4 dni od dnia 27.09.2019 do dnia 30.09.2019) Godzina dostarczenia usługi: 13:15 Liczba osób: 10 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206084 Thu, 12 Sep 2019 18:20:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206084 <![CDATA[ZAPYTANIE NR 5/POWR/5.4/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług cateringowych w zakresie: Zimy bufet – dla grupy 20 osób Miejsce świadczenia usługi: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie ul. dr. A. Jagalskiego 10 84–200 Wejherowo https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206081 Thu, 12 Sep 2019 17:49:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206081 <![CDATA[Usługa przygotowania i dostawy posiłków dla 3 placówek wychowania przedszkolnego w związku z realizacją projektu „Przyjazne przedszkole” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostawy posiłków dla Przedszkola Niepublicznego „Przyjazne Przedszkole” w Piątkowej, Punku Przedszkolnego „Przyjazne Przedszkole” w Klęczanach oraz Punktu Przedszkolnego „Przyjazne Przedszkole” w Chełmcu w ramach projektu „Przyjazne Przedszkole” w związku z realizacją projektu „Przyjazne przedszkole” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206064 Thu, 12 Sep 2019 16:03:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206064 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowej organizacji jednodniowej konferencji]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi w zakresie organizacji i obsługi konferencji na temat wpływu realizacji projektu na poprawę jakości życia i konkurencyjności regionu. Przedmiot zamówienia, jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 w ramach Projekt pn. „Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach”. Umowa o dofinansowanie POIS.02.05.00-00-0131/16. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206021 Thu, 12 Sep 2019 14:42:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206021 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej Żłobka Pszczółka w Przedborzu]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla 25 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 do Żłobka Pszczółka mieszczącego się w Przedborzu przy ul. Leśnej 39. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206029 Thu, 12 Sep 2019 14:33:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206029 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2019/0036/C]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków według potrzeb Zamawiającego obejmujących: śniadanie, obiad (I i II danie) i podwieczorek dla dzieci od ukończonego 20. tygodnia życia do 3 roku życia, przebywających w żłobku w Stalowej Woli na ul. Siedlanowskiego 5 lok. 103 i/lub w Dębicy na ul. Mickiewicza 71 i/lub w Tarnobrzegu na ul. Konfederacji Dzikowskiej 16 w związku z realizacją przez Mersey Sp. z o.o. projektu „Nowe żłobki w Stalowej Woli, Dębicy i Tarnobrzegu szansą na powrót lub znalezienie pracy”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205873 Wed, 11 Sep 2019 19:56:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205873 <![CDATA[02/09/REG/2019 (WARSZAWA ) ( 01.09/01.10) ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE CATERINGU]]> Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie świadczenia usługi polegającej na organizacji spotkań dla uczestników projektu, w tym świadczenie , usług cateringowych . Spotkania realizowane będą w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.02.09.00-00-0008/16-00). w Warszawie (woj. mazowieckie ) podczas dwudniowego szkolenia prowadzonych w trybie poniedziałek -wtorek od 30 września w godzinach o ( 7 godzin 30 minut ) do 1 października 2019 r. (4 godzin 45 minut) - dla 50 uczestników szkolenia realizowanego w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej ” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205855 Wed, 11 Sep 2019 16:53:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205855 <![CDATA[Zapytanie Ofertowe nr 6/C/CNZ/2019 dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługę cateringu na szkolenie „Kurs prawa jazdy kategorii C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną oraz C+E” w ramach projektu „Czas na zmianę – II edycja", nr POWR.01.02.01-14-0045/18]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie obiadu (zupa i drugie danie oraz napój, maksymalnie 286 osobodni) dla uczestników 1 grupy szkoleniowej (13-osobowej) w ramach projektu „Czas na zmianę – II edycja". Obiad ma być dostarczony na miejsce realizacji zajęć w ramach szkolenia „Kurs prawa jazdy kategorii C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną oraz C+E”, realizowanego w okresie wrzesień 2019 r. – grudzień 2019 r., w województwie mazowieckim, w mieście Siedlce. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205824 Wed, 11 Sep 2019 15:20:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205824 <![CDATA[Świadczenie usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla uczestników projektu „Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego”]]> W związku z realizacją projektu „Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego” w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, zaprasza do przedstawienia ofert na świadczenie usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla uczestników projektu „Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego”. 1. ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” 90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 NIP: 725 18 72 735; REGON: 473204532 e-mail: lcws@wsparciespoleczne.pl 2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020, bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczania posiłków w formie dwudaniowego ciepłego obiadu dostarczanego od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dań gotowych pakowanych hermetycznie do podgrzania dostarczanych w dzień poprzedzający niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy w ilości nie większej niż: 7260 zestawów w roku 2019, 21 960 zestawów w roku 2020, 7200 zestawów w roku 2021 oraz. Posiłki w łącznej liczbie 60 zestawów dziennie w formie dwudaniowego ciepłego obiadu (od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) oraz dań gotowych pakowanych hermetycznie do podgrzania (niedziele i dni ustawowo wolne od pracy) dostarczane będą od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W sobotę lub w przeddzień dnia ustawowo wolnego od pracy dowożone będą dwie porcje: dwudaniowy ciepły obiad na dzień bieżący oraz danie gotowe pakowane hermetycznie do podgrzania na niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Posiłki w łącznej liczbie 60 zestawów dziennie dostarczane będą bezpośrednio do miejsc zamieszkania uczestników projektu „Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego” znajdujących się w granicach administracyjnych powiatu łowickiego wskazanych uprzednio przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205785 Wed, 11 Sep 2019 15:19:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205785 <![CDATA[Obsługa szkoleń]]> zapewnienie sali i wyżywienia podczas szkoleń https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23238 Wed, 11 Sep 2019 15:15:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23238 <![CDATA[Świadczenie usługi cateringowej obejmującej dostawę wyżywienia dla 100 pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Poznaniu]]> Usługa cateringowa obejmująca wyżywienie dla 100 pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej utworzonego w ramach projektu pn.: „USŁUGI SPOŁECZNE I OPIEKA MEDYCZNA DLA MIESZKAŃCÓW POZNANIA”, nr: RPWP.07.02.02-30-0065/18. Wyżywienie w DDOM obejmuje śniadanie, obiad dwudaniowy i serwis kawowy we wszystkie dni robocze przez czas trwania projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23226 Wed, 11 Sep 2019 14:31:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23226 <![CDATA[Świadczenie usług gastronomicznych (cateringowych) dla uczestników projektu „Jak zostać odkrywcą!” (postępowanie powtórzone)]]> Świadczenie usług gastronomicznych (cateringowych) dla uczestników projektu „Jak zostać odkrywcą!” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205802 Wed, 11 Sep 2019 14:29:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205802 <![CDATA[Świadczenie usługi gastronomicznej dla uczestników Projektu „Inżynier z praktyką potrzeby od zaraz!” (postępowanie powtórzone)]]> Świadczenie usługi gastronomicznej dla uczestników Projektu „Inżynier z praktyką potrzeby od zaraz!” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205779 Wed, 11 Sep 2019 13:32:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205779 <![CDATA[Zrealizowanie usługi cateringowej (przerw kawowych) w projekcie „Energia kompetencji – energia rozwoju” - EK-ER/5/2019.]]> Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków w terminie oraz miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zrealizuje usługę cateringową dla studentów uczestniczących w szkoleniach polegającą na zapewnieniu tzw. „przerwy kawowej” szczegółowo opisanej poniżej. Maksymalna planowana liczba przerw kawowych (cateringu w formie ciągłej) dla jednej osoby w jednym dniu (osobodzień), którą Wykonawca zobowiązuje się zrealizować w ramach usługi wynosi 1.445. - zgodnie ze szczegółowymi informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym - dołączonym do ogłoszenia; Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych tj. zakładających inny sposób wykonania zamówienia niż opisany przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205764 Wed, 11 Sep 2019 13:01:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205764 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/09/SD/2019 na świadczenie usług cateringowych (przygotowanie gotowych posiłków) dla 40 dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych (przygotowanie gotowych posiłków) dla 40 dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia; w tym: I śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek; uczęszczających do Żłobka „Samo Dobro”, ul. Zachodnia 2g lok. U-12 i U-13, 15-345 Białystok https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205672 Tue, 10 Sep 2019 22:36:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205672 <![CDATA[Zapytanie ofertowe NR 1/2019/0033/C]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków według potrzeb Zamawiającego obejmujących: śniadanie, obiad (I i II danie) i podwieczorek dla dzieci od ukończonego 20. tygodnia życia do 3 roku życia (w uzasadnionych przypadkach – do 4 roku), przebywających w żłobku na ul. Chopina 19a w Sobótce i/lub w żłobku na ul. Pułaskiego 35 w Świdnicy w związku z realizacją przez Mersey Sp. z o.o. projektu „Szansa na powrót lub podjęcie pracy dla 32 matek dzięki utworzeniu 32 miejsc w klubach dziecięcych w Świdnicy i Sobótce”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205660 Tue, 10 Sep 2019 20:08:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205660 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zapewnienie usługi cateringowej oraz serwisu kawowego podczas spotkania animacyjnego, warsztatów animacyjnych grupy inicjatywnej, szkolenia „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” i doradztwa grupowego dla uczestników projektu w Hrubieszowie]]> Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na zapewnienie usługi cateringowej oraz serwisu kawowego podczas spotkania animacyjnego, warsztatów animacyjnych grupy inicjatywnej, szkolenia „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” i doradztwa grupowego dla uczestników projektu w Hrubieszowie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205650 Tue, 10 Sep 2019 17:42:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205650 <![CDATA[Usługa cateringowa na szkoleniach w Krakowie, w październiku 2019 - obiady i przerwy kawowe]]> Dostarczenie posiłków (przerw kawowych i obiadów) podczas szkoleń, które zostaną zrealizowane w Krakowie, w październiku 2019. Szczegółowy harmonogram szkoleń znajduje się w załączniku nr 2 do Zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205452 Tue, 10 Sep 2019 15:53:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205452 <![CDATA[Usługa cateringowa na szkoleniach w Płońsku - obiady i przerwy kawowe - wrzesień/październik 2019]]> Dostarczenie posiłków (przerw kawowych i obiadów) podczas szkoleń, które zostaną zrealizowane w Płońsku, we wrześniu i w październiku 2019. Szczegółowy harmonogram szkoleń znajduje się w załączniku nr 2 do Zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205447 Tue, 10 Sep 2019 15:39:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205447 <![CDATA[Świadczenie usług cateringowych polegających na dostawie posiłków dla żłobka: „Kubusiowy ogród” w Gorlicach]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy posiłków do żłobka w Gorlicach dla 25 dzieci w wieku 0 – 3 lat w okresie od 20.09.2019 do 31.05.2020 . „Świadczenie usług cateringowych polegających na dostawie posiłków do żłobka „Kubusiowy ogród” w Gorlicach” ul. Słoneczna 2, 38-300 Gorlice https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23158 Tue, 10 Sep 2019 14:44:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23158 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 18/09/2019/POWER/CP - usługa cateringowa]]> 1. W ramach zamówienia przewiduje się poczęstunek (napoje ciepłe – kawa, herbata, napoje zimne – soki, woda, ciastka, kanapki) dla około 28 uczestników szkolenia, 1 trener, 2 ekspertów merytorycznych oraz 1 coach . W sumie około 33 osób. 2. Zamówienie będzie zrealizowane w dniu 18.09.2019 podczas warsztatów odbywających się w godzinach 15:00 -17:00 3. Miejsce realizacji zamówienia: Siedlce (08-110). Dokładny adres zostanie dostarczony Wykonawcy najpóźniej 2 dni przed wykonaniem zamówienia. 4. Poczęstunek będzie obejmował (na jednego uczestnika) 1) mini drożdżówki, babeczki, francuskie i kruche ciasteczka – różne smaki (150 g/os.); 2) świeże, sezonowe owoce (pokrojone, gotowe do spożycia), minimum trzy rodzaje owoców (120g /os.); 4) herbatę (min. 3 rodzaje herbat w torebkach, w tym zielona, czarna i owocowa) oraz wrzątek; 5) kawę (rozpuszczalną oraz sypaną) oraz wrzątek 6) mleko, cukier (biały oraz brązowy), cytryny; 7) soki owocowe (sok 100%) w kartonach (np. jabłkowy, pomarańczowy, czarna porzeczka) – min. 250 ml/os.; 8) wodę mineralną gazowaną i niegazowaną w szklanych butelkach – min. 250 ml/os. 5. Zamawiający zapłaci za faktyczną ilość dostarczonych posiłków i dostarczonych produktów. 6. Poczęstunek zostanie dostarczony na miejsce warsztatów najpóźniej na godzinę przed planowaną godziną rozpoczęcia warsztatów. 7. Zamawiający w ramach zamówienia zakupi co najmniej 60%, zakup większej ilości nie jest gwarantowany. 8. Jakość poczęstunku powinna być wysoka i charakteryzować się wysoka estetyką. 9. Wykonawca zobowiązany jest do: - dostarczenia poczęstunku w terminie (dzień, konkretna godzina) i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, - świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy i jakości produktów spożywczych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - dostarczenia poczęstunku samochodem dopuszczonym do kontaktu z żywnością. - zapewnienia własnych naczyń, sztućców i pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej realizacji usługi cateringowej – naczynia i sztućce nie mogą być jednokrotnego użycia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205526 Tue, 10 Sep 2019 12:56:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205526 <![CDATA[Roczny catering dla 50 dzieci uczęszczających do żłobka w Poznaniu]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych (przygotowanie, dostarczanie we własnym zakresie i rozładowanie do 240 gotowych posiłków: I śniadanie, II śniadanie /owoce i warzywa/, dwudaniowy obiad, podwieczorek, napoje bez ograniczeń) w okresie: od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r. z wyłączeniem weekendów, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy dla średnio 50 dzieci w wieku 0-3 lat uczęszczających do Żłobka w ramach Projektu pn. „Słoneczna Kraina" - szansą na powrót do pracy rodziców dzieci w wieku do 3 lat zlokalizowanego na os. Stare Żegrze 14/65, 61-249 Poznań, 2) Usługa dotyczy 50 dzieci, natomiast jest to liczba maksymalna i może ulec zmniejszeniu, w zależności od frekwencji dzieci i nie może wówczas stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205411 Mon, 09 Sep 2019 23:17:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205411 <![CDATA[Usługa cateringu dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach projektu „Dwujęzyczny Klub Dziecka SMART – opieka żłobkowa dla dzieci do 3 lat”]]> Usługa dostarczania posiłków dla dzieci uczęszczających do Dwujęzycznego Klubu Dziecięcego SMART, w wieku od 1 do 3 lat, do siedziby mieszczącej się przy ul. Nadstawna 56A w Biłgoraju, 23-400 Biłgoraj. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205409 Mon, 09 Sep 2019 20:53:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205409 <![CDATA[Zamówienie na usługę cateringową podczas konferencji organizowanej przez IBS PAN w Białowieży w ramach projektu „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych”]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie cateringu dla 120 osób w siedzibie Zamawiającego podczas konferencji dotyczącej otwartych danych przyrodniczych w ramach projektu „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205389 Mon, 09 Sep 2019 20:28:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205389 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację usługi cateringowej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z Zasadą Konkurencyjności w związku z realizacją projektu pt. „Nowe miejsca przedszkolne w Publicznym Przedszkolu Wrocławskie Skauty II” o numerze: RPDS.10.01.02-02-0011/19]]> Zamówienie obejmuje przygotowywanie i dostawę całodziennego wyżywienia dla 50 dzieci w wieku przedszkolnym do Publicznego Przedszkola Wrocławskie Skauty II mieszczącego się przy ulicy Kiełczowskiej 177 we Wrocławiu w okresie od 1 października 2019 roku do 31 lipca 2020 roku. Specyfikacja przedmiotu zamówienia została zawarta w Zapytaniu Ofertowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23078 Mon, 09 Sep 2019 17:09:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23078