Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi cateringowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 11 Jul 2020 22:54:35 +0200 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/BDZVI/2020 dotyczące dostaw cateringu/wyżywienia dla 30 dzieci do lat 3 będących pod opieką żłobka na ul. Ks. J. Popiełuszki 10A 20-100 Lubartów]]> Zapytanie ofertowe: Na dostawy cateringu/wyżywienia dla 30 dzieci do lat 3 będących pod opieką żłobka na ul. Ks. J. Popiełuszki 10A 20-100 Lubartów w ramach realizacji projektu „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3 w powiecie Lubartowskim”, nr projektu RPLU.09.04.00-06-0052/18 1. Dostawy cateringu będą prowadzone według harmonogramu w okresie od 01.08.2020 r. do minimum 31.05.2022r. (Zamawiający zastrzega możliwość zmiany harmonogramu, który przedstawi wykonawcy) 2. Wykonawca zapewnia dostawy własnymi środkami transportu w naczyniach utrzymujących ciepło, odpowiednich do przetrzymywania pożywienia dla dzieci do lat 3 oraz z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny żywności. 3. Dostawy będą prowadzone od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy wg harmonogramu ustalonego z personelem placówki żłobkowej. Dostawy codzienne dla 30 dzieci (Zamawiający zastrzega możliwość przebywania mniejszej ilości dzieci w placówce - o czym będzie informował Wykonawcę na bieżąco w każdy dzień). Dostawy obejmują posiłki całodzienne – śniadanie, obiad (dwa dania i napój), podwieczorek. Dostawy cateringu/wyżywienia będą prowadzone w ramach realizacji projektu „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3 w powiecie Lubartowskim”, nr projektu RPLU.09.04.00-06-0052/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 9: Rynek pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253677 Sat, 11 Jul 2020 10:34:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253677 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi zapewnienia wyżywienia dla uczestników/uczestniczek trenerów/trenerek szkoleń organizowanych w ramach Projektu „Dostępna administracja publiczna - szkolenia dla kadry” w ramach POWER, Nr zamówienia: 2/2020/SZKOL.GOLUBDOBRZYŃ/ADMIN]]> Przedmiotem zamówienia jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami usługa zapewnienia wyżywienia dla uczestników/uczestniczek i trenerów/trenerek szkoleń przeprowadzanych w ramach Projektu Dostępna administracja publiczna - szkolenia dla kadry https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253651 Fri, 10 Jul 2020 19:06:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253651 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/2020/OWES TŁOK 2/COVID-19]]> Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi dostarczania posiłków w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253645 Fri, 10 Jul 2020 17:08:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253645 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2020/OWES TŁOK 2/COVID-19]]> Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi dostarczania posiłków w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253644 Fri, 10 Jul 2020 17:00:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253644 <![CDATA[4/KROP/2020 PRZYGOTOWYWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA) DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA PRZY UL.NA GROBLI 14/16 WE WROCŁAWIU”]]> Przygotowanie i dostawa posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci uczęszczających do przedszkola przy ul.Na Grobli 14/16 we Wrocławiu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253432 Thu, 09 Jul 2020 21:35:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253432 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługę cateringową na szkolenie Kucharz w ramach projektu "Profesjonalne kadry Lubelszczyzny" nr projektu RPLU.11.01.00-06-0107/17]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie cateringu (przerwy kawowe i obiad, maksymalnie 585 osobodni) dla uczestników 1 grupy szkoleniowej (13-osób) projektu „Profesjonalne Kadry Lubelszczyzny”. Catering ma być dostarczony na miejsce realizacji zajęć w ramach szkolenia „Kucharz”, w okresie lipiec-sierpień 2020 r., w miejscowości Świdnik, Łęczna lub Piaski. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253394 Thu, 09 Jul 2020 15:49:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253394 <![CDATA[Wybór Wykonawcy świadczącego usługi cateringowe polegające na zapewnieniu posiłków oraz przerwy kawowej dla Klubu Wsparcia Seniora i Klubu Integracji Międzypokoleniowej M]]> Usługi cateringowa polegająca na zapewnieniu posiłków oraz przerwy kawowej wg poniższych kryteriów: 1) pakiet nr 1– dla 30 uczestników Klubu Wsparcia Seniora w zakresie zapewnienia przerwy kawowej (kawa, herbata, ciastka, kanapki, owoce) oraz obiadu jednodaniowego (zupa lub drugie danie), 2) pakiet nr 2 – dla 30 uczestników Klubu Integracji Międzypokoleniowej objętych projektem, w zakresie zapewnienia przerwy kawowej (kawa, herbata, ciastka, kanapki, owoce) oraz obiadu dwudaniowego (zupa i drugie danie), dla beneficjentów projektu „Pokoleniowy most - czyli od juniora do seniora”, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi Społeczne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 55520000-1 (Usługi dostarczania posiłków) i 55321000-6 – Usługi przygotowania posiłków. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253345 Thu, 09 Jul 2020 14:31:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253345 <![CDATA[Zapytanie ofertowe w sprawie wyłonienia wykonawcy usług cateringowych (Partner)]]> Przedmiot zamówienia obejmuje wyłonienie wykonawców usług cateringowych (obiad) dla uczestników kursów, które są realizowane w ramach projektu Wyższe kwalifikacje pielęgniarek i położnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer nr RPPM.05.05.00-22-0109/19. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253202 Wed, 08 Jul 2020 20:43:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253202 <![CDATA[Dostawa wyżywienia dzieci do Niepublicznego Żłobka „EKO MALUSZEK“ w Strzelinie]]> Celem zamówienia jest dostawa wyżywienie dzieci do lat 3 na potrzeby prowadzenia Niepublicznego Żłobka „EKO MALUSZEK” w Strzelinie w ramach projektu pn.: EKO MALUSZEK. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33596 Wed, 08 Jul 2020 15:41:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33596 <![CDATA[Dostarczanie posiłków dla uczestników Dziennego Centrum Wsparcia w Chełmnie w związku z realizacją Projektu pn. „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia”]]> Przedmiotem zamówienia jest bieżące przygotowywanie i dostarczanie ciepłych dwudaniowych posiłków raz dziennie dla uczestników Dziennego Centrum Wsparcia w Chełmnie w okresie od 20 lipca 2020 roku do 30 listopada 2020 roku r. Dzienne Centrum Wsparcia czynne jest we wszystkie dni robocze, a jego uczestnikami jest 12 (dwanaście) osób. Łącznie szacuje się zamówienie 1140 porcji posiłków dwudaniowych (12 osób x 95 dni robocze w okresie od 20.07.2020 r. do 30.11.2020 r.). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253036 Tue, 07 Jul 2020 22:24:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253036 <![CDATA[Usługa cateringowa]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla uczestników projektu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253038 Tue, 07 Jul 2020 22:09:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253038 <![CDATA[„CATERING DLA DZIENNEGO DOMU POMOCY”]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dowiezienie wyżywienia (catering) dla Dziennego Domu Pomocy Warszawa Praga-Północ (w skrócie DDP) prowadzonego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ, znajdującego się w Przychodni Rodzinnej w Warszawie przy ul. Otwockiej 1. Usługa obejmuje codzienne przygotowanie posiłków złożonych z 3 części, t.j.: śniadanie, obiad (zupa, drugie danie), podwieczorek: dla maksymalnie 30 osób w wieku 60+ oraz dostarczanie ich w przeznaczonych do żywności pojemnikach jednorazowego użytku wraz z jednorazowymi sztućcami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252917 Tue, 07 Jul 2020 12:39:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252917 <![CDATA[Usługa cateringowa – przygotowanie oraz dostarczanie posiłków w ramach realizowanego projektu pt. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starej Wsi” w ramach Osi Priorytetowej VIII, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa – przygotowanie oraz dostarczanie posiłków w ramach realizowanego projektu pt. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starej Wsi” w ramach Osi Priorytetowej VIII, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Zasady przygotowywania posiłków 1) Rodzaje diet Zamówienie opiera się na dietach podstawowej (standardowej) i dietach specjalnych tj. cukrzycowej, lekkostrawnej, wątrobowej, bezglutenowej, bezmlecznej, bezlaktozowej, wegetariańskiej lub innej zleconej przez lekarza. UWAGI: 1. W przypadku diet specjalnych (eliminacyjnych) np. cukrzycowa, wątrobowa, bezglutenowa, bezlaktozowa itp., posiłki należy przygotowywać z wykorzystaniem odpowiednich zamienników dostępnych na rynku np. mleko bez laktozy, sojowe, ryżowe, ser i jogurt bez laktozy; chleb bezglutenowy makaron bezglutenowy itp. Posiłki z wyżej wymienionych diet na żądanie Zamawiającego należy dostarczać w postaci rozdrobnionej (mielonej), a do obiadu dodatkowo osobno zapakowany sos. Każda z diet musi uwzględniać (i przestrzegać) aktualnie obowiązującą wiedzę i przyjęte standardy żywienia ludzi, a w szczególności osób chorych i w okresie rekonwalescencji. 2) Rodzaje posiłków Poszczególne posiłki muszą składać się z: • Śniadanie: Pieczywo, herbata ziołowa/owocowa „sucha” (herbata tzw. ekspresowa 1 torebka = 1 pacjent + cukier w ilości wynikającej z zapotrzebowania określonego w tabelach poniżej), masło i 2 dodatki. • Obiad: Zupa, drugie danie, kompot niesłodzony (+ cukier w ilości wynikającej z zapotrzebowania określonego w tabelach poniżej) • Podwieczorek: Budynie, kisiele, galaretki, jogurty wyporcjowane w jednorazowych opakowaniach przeznaczonych do żywności, owoce, pieczywo cukiernicze, itp. Zamawiający wymaga zaplanowania w jadłospisach 10-dniowych minimum 4 dań mięsnych, 3 półmięsnych, 1 dania bezmięsnego, 1 dania z rybą. 4) Zamawiający ma prawo do kontroli zgodności każdego z posiłków z przyjętym w danym okresie jadłospisem oraz rodzajami diet, w tym poprzez porównanie umówionej i rzeczywistej wielkości poszczególnych dostaw, faktycznej gramatury posiłków z deklarowaną w jadłospisie, temperatury dostarczanych posiłków, ich oceny organoleptycznej oraz estetyki przyrządzenia i podania. 5. Organizacja dostaw posiłków 1) Miejsca dostaw dziennych posiłków (tzw. punkt odbioru) Dostawa dzienna posiłków i ich wydawanie Zamawiającemu przez Wykonawcę następuje w DDOM w Starej Wsi zlokalizowanym pod adresem Stara Wieś nr 778, 36-200 Brzozów. 2) Harmonogram dostaw: Posiłki są dostarczane codziennie w określonych poniżej godzinach: Śniadania - najwcześniej: 9:00 , najpóźniej: 10:00 Obiad i podwieczorek - najwcześniej: 13:30 , najpóźniej: 14:30 Ww. godziny dostaw dziennych posiłków uważa się za dotrzymane w przypadku osobistego zgłoszenia przez Wykonawcę (osobę dostarczającą posiłki) osobie upoważnionej przez Zamawiającego, po wjeździe na teren Zamawiającego, w zakreślonym przedziale czasowym, przywozu danej dostawy zgodnej ze złożonym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem. W dniach, w których dla uczestników projektu przewidziano wycieczki i wyjścia harmonogram dostaw zostanie uzgodniony z tygodniowym wyprzedzeniem. 7. Jadłospisy, zamawianie dostaw dziennych: 1. Jadłospisy dla każdej z wskazanych przez Zamawiającego diet przygotowuje Wykonawca na okresy 10-dniowe i przedkłada je Zamawiającemu najpóźniej na 5 dni roboczych przed początkiem okresu, w jakim jadłospisy mają obowiązywać, mailem, a na żądanie Zamawiającego także faksem lub w formie pism składanych w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Starej Wsi osobie sprawującej nadzór nad dostawą. Zamawiający, w ciągu 2 dni roboczych od doręczenia mu przez Wykonawcę jadłospisów posiłków standardowych, zobowiązany jest do potwierdzenia ich zaakceptowania lub wniesienia do nich zastrzeżeń, z zastrzeżeniem, że zaakceptowanie przedstawionych jadłospisów nie wyłącza prawa Zamawiającego do zobowiązania Wykonawcy do ich zmiany w ciągu okresu, w jakim będą obowiązywać w przypadku szczególnie uzasadnionych okoliczności. Pierwsze jadłospisy Wykonawca przedkłada Zamawiającemu najpóźniej na 2 dni przed pierwszym dniem dostarczania posiłków. 2. Każdy z jadłospisów musi uwzględniać urozmaicenie planowanych w danym okresie posiłków, w tym w szczególności poprzez eliminację powtarzalności dań oraz poprzez uwzględnienie owoców i warzyw tzw. sezonowych. 3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przedstawić szczegółową analizę każdego jadłospisu złożonego Zamawiającemu lub jego części, to jest poprzez podanie składników i zawartości dań, kaloryczności i wartości odżywczej oraz innych żądanych przez Zamawiającego danych. W przypadku złożenia przez Zamawiającego zastrzeżeń wynikających z zapoznania się przez Zamawiającego z analizą, o której mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego dostosowania danego jadłospisu lub jego części do wytycznych Zamawiającego przed wprowadzeniem tego jadłospisu do stosowania. 4. Posiłki dostarczane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku. 5. Śniadania, obiady i podwieczorki, muszą być dostarczane w sposób i w ilościach pozwalających na ich rozdysponowanie wg poszczególnych rodzajów diet. 6. W przypadku konieczności skorygowania zamówienia (zapotrzebowania dziennego) na poszczególne posiłki i diety w związku ze zmianą liczby osób, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę telefonicznie z co najmniej 1,5 godz. Wyprzedzeniem przed wymaganą porą danej dostawy dziennej (1,5 h przed początkiem przedziału czasowego dziennych dostaw posiłków) oraz potwierdza to Wykonawcy pisemnie do 1 godziny faxem albo mailem. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić ww. zmianę zakresu zapotrzebowania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252883 Tue, 07 Jul 2020 10:34:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252883 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi zapewnienia wyżywienia dla uczestników/uczestniczek trenerów/trenerek szkoleń organizowanych w ramach Projektu „Dostępna administracja publiczna - szkolenia dla kadry” w ramach POWER, Nr zamówienia: 2/2020/SZKOL.TORUŃ/ADMIN]]> Przedmiotem zamówienia jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami usługa zapewnienia wyżywienia dla uczestników/uczestniczek i trenerów/trenerek szkoleń przeprowadzanych w ramach Projektu Dostępna administracja publiczna - szkolenia dla kadry https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252748 Mon, 06 Jul 2020 13:38:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252748 <![CDATA[„ Świadczenie usług cateringowych polegających na dostawie posiłków do żłobka w Rząsce na ul. Suchej 44” w ramach projektu RPMP.08.05.00-12-0117/19 pn. „Radosne nutki” w Zabierzowie’’]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy posiłków do żłobka w Rząsce na ul. Suchej 44 dla 50 dzieci w wieku 0 – 3 lat w okresie od 01.10.2020 do 30.03.2021 codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni wolnych od zajęć z dziećmi Wykonawca dostarczać będzie 4 posiłki: - śniadanie, drugie śniadania, dwudaniowy obiad wraz z kompotem z owoców oraz podwieczorek. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252610 Fri, 03 Jul 2020 17:56:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252610 <![CDATA[„ Świadczenie usług cateringowych polegających na dostawie posiłków do trzyoddziałowego przedszkola Krośnicy w ramach projektu nr RPMP.10.01.02-12-0165/19 pn. „Pienińskie skrzaty”]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych polegających na dostawie posiłków do przedszkola w Krośnicy w Gminie Krościenko nad Dunajcem łącznie dla 60 dzieci w wieku 3 do 6 lat https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33479 Fri, 03 Jul 2020 16:13:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33479 <![CDATA[„USŁUGA CATERINGU SWIADCZONA W DZIENNYM DOMU OPIEKI SRODOWISKOWEJ]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa posiłków dla 54 uczestników projektu w ramach dziennego domu opieki środowiskowej. W skład zamówienia wchodzi przygotowanie ciepłego posiłku obiadowego (zupa wraz z drugim daniem) ciepłego napoju oraz podwieczorku (przekąsek) Maksymalna przewidywana ilość posiłków to ok. 19980 szt. – według kalkulacji 54 osób dziennie, 370 dni roboczych, w okresie od 20 lipca 2020 r. do końca grudnia 2021 Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodną z zapotrzebowaniem złożonym uprzednio przez Zamawiającego. Zamawiający wspólnie z Wykonawcą ustalą termin przekazania liczby wydawanych posiłków na dany dzień. Wykonawca zobowiązany jest współpracować z dietetykiem, zatrudnionym po stronie Zamawiającego, który będzie określał kluczowe wymagania w zakresie przygotowywanych posiłków uwzględniając schorzenia i przeciwskazania osób uczestniczących w projekcie. Przewidywana ilość posiłków ma charakter szacunkowy, a wyżywienie rozliczane będzie na podstawie ilości faktycznie dostarczonych posiłków. Faktyczna ilość zamówionych posiłków będzie uzależniona od liczby uczestników objętych opieką w obiekcie w danym dniu. Szczegółowa opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1: Opis przedmiotu zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień CPV 55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33384 Wed, 01 Jul 2020 23:44:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33384