Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi hotelarskie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 19 Jan 2019 16:28:58 +0100 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy usług polegających na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia oraz wynajmu sali podczas 2-dniowych wyjazdowych warsztatów animacyjnych „Współpraca trójsektorowa szansą na samodzielne życie osób z niepełnosprawnościami” dla 16 osób w Gdańsku]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi polegającej na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia oraz wynajmu sali podczas 2-dniowych wyjazdowych warsztatów animacyjnych „Współpraca trójsektorowa szansą na samodzielne życie osób z niepełnosprawnościami” dla 16 osób w Gdańsku, w ramach w projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161529 Fri, 18 Jan 2019 15:22:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161529 <![CDATA[„Świadczenie usług gastronomicznych oraz najem powierzchni szkoleniowej na potrzeby organizacji spotkań warsztatowych/konferencji w Katowicach w 2019 r.”]]> Przedmiotem zamówienia jest najem sali szkoleniowej oraz świadczenie usług gastronomicznych na potrzeby organizacji spotkań warsztatowych na terenie miasta Katowice w 2019 r. Termin wykonania zamówienia: Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14339 Fri, 18 Jan 2019 14:25:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14339 <![CDATA[2/2019/POWER Zapytanie ofertowe w sprawie wynajęcia sal szkoleniowych na potrzeby realizacji kursów doskonalących dla fizjoterapeutów w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Doskonalenie zawodowe fizjoterapeutów - wysokiej jakości, nowoczesne kursy doskonalące”.]]> 1. Sala szkoleniowa powinna zapewniać pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych. 2. Sala szkoleniowa powinna spełniać wszystkie wymogi BHP, sanitarne i przeciwpożarowe określone przepisami prawa. 3. Sala szkoleniowa powinna zapewniać możliwość swobodnego udziału w kursie 24-30 uczestników, uwzględniając odpowiednią przestrzeń do swobodnego wykonywania szkoleniowych czynności fizjoterapeutycznych. 4. Sala musi być wyposażona w: a) stoły do rehabilitacji - nie mniej niż 15 stołów rehabilitacyjnych elektrycznych lub hydraulicznych, b) nagłośnienie, w tym co najmniej 1 mikrofon dla osób prowadzących zajęcia, jeżeli warunki akustyczne nie pozwalają na swobodne słuchanie prowadzącego nie korzystającego z mikrofonu c) rzutnik multimedialny umożliwiający podpięcie komputera/laptopa ze standardowym systemem operacyjnym WINDOWC i/lub Linux, d) krzesła do siedzenia dla uczestników oraz stoliki do pisania lub krzesła z dostawką do pisania. 5. W trakcie kursu uczestnicy mają zapewniony catering w formie przerwy kawowej oraz obiadu – Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej przestrzeni do serwowania cateringu przez zewnętrzną firmę, która zostanie wyłoniona przez Zamawiającego. 6. Czas trwania kursów obejmuje godziny pomiędzy 8:30 a 17:00, przy czym konkretny czas trwania kursu zostanie podany Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie sal szkoleniowych na potrzeby realizacji kursów doskonalących dla fizjoterapeutów realizowanych w: Warszawie, Rzeszowie oraz Krakowie. Wykonawcy nie później niż na 3 dni przed datą kursu. 7. Uczestnicy mają mieć zapewniony swobodny dostęp do: a) szatni, b) sanitariatów. 8. Wykonawca zapewnia pełną obsługę techniczną sal szkoleniowych w czasie trwania kursu. 9. Wykonawca zapewni możliwość zamieszczenia dostarczonych przez Zamawiającego tablic wydrukowanych na papierze w formacie A3, informujących o współfinansowaniu kursów ze środków unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego co najmniej przy wejściu do budynku oraz w sali szkoleniowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161235 Thu, 17 Jan 2019 16:47:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161235 <![CDATA[Zorganizowanie wycieczek w ramach projektu pn. "Teraz pora na Seniora"]]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie wycieczek turystycznych dla 52 osób ( 50 uczestników w wieku 60 + oraz 2 opiekunów) w ramach projektu „Teraz pora na Seniora” Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie : - dwudniowej wycieczki do Częstochowy (część I zamówienia) - dwudniowej wycieczki do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej (część II zamówienia) Część I Dwudniowa wycieczka do Częstochowy, 29-30 maja 2019r. 1.Park Miniatur Sakralnych – Złota Góra, 2.Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej – Częstochowa 3. Kopalnia Zabytkowa Srebra - Tarnowskie Góry 4. Sztolnia Czarnego Pstrąga- Tarnowskie Góry Część II Dwudniowa wycieczka do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej, 11-12 września 2019 r. 1.Park Miniatur – Inwałd 2.Sanktuarium pasyjno-maryjne- Kalwaria Zebrzydowska 3.Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II-Wadowice 4. Dworek Mikołaja Reja Nagłowice 5. Zamek Ogrodzieniec Podany program jest programem ramowym. Oferent powinien zaproponować szczegółowy plan wycieczki i ewentualnie rozszerzyć jej program o kolejne atrakcje. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161164 Thu, 17 Jan 2019 14:45:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161164 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na usługę organizacji eventu jednodniowego oraz 2 biwaków na uczestnika (3-dniowych) dla placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej.]]> Informacje ogólne 1. Zamawiający: Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego 2. Postępowanie na usługę organizacji eventu jednodniowego oraz 2 biwaków na uczestnika (3-dniowych) dla placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej, w ramach projektu „HARCOWNIE -METODYKA HARCERSKA WSPARCIEM DLA RODZINY.” 3. Realizacja usługi będzie do dnia 03.03.2019 r. włącznie. 4. Tryb udzielenia zamówienia postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 5. Postępowanie dotyczy wyboru jednego wykonawcy. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 6. Zamówienia wariantowe: nie dotyczy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160952 Wed, 16 Jan 2019 16:47:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160952 <![CDATA[Zapytanie ofertowe ZO/4/MT]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja pobytu pracowników firmy Marine Tech S.A. podczas targów w Miami i Dubaju. Targi, podczas których pracownikom niezbędne będzie zapewnienie pobytu: Miami International Boat Show 2019, termin targów: 14-18.02.2019 r. oraz Dubai International Boat Show 2019, termin targów: 26.02.-03.03.2019 r. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Transport osób na targi w Miami 2. Ubezpieczenie osób na czas podróży i pobytu w Miami 3. Organizacja noclegów na czas pobytu w Miami 4. Transport osób na targi w Dubaju 5. Ubezpieczenie osób na czas podróży i pobytu w Dubaju 6. Organizacja noclegów na czas pobytu w Dubaju Powyższe usługi wiążą się z potrzebami przedsiębiorstwa Zamawiającego w obszarze realizacji projektu pn. „Wzrost eksportu produktów spółki Marine Tech SA poprzez udział w targach branżowych”, którego celem jest wzrost eksportu innowacyjnego skutera podwodnego marki SEACRAFT. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160535 Wed, 16 Jan 2019 15:05:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160535 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi hotelowej oraz biletów lotniczych na targi Cosmoprof Bolonia 2019]]> 1. Dotyczy: zakupu usługi hotelowej w dniach 13-18 marca 2019 roku oraz biletów lotniczych dla 4 osób podczas Targów Cosmoprof Bolonia 2019 2. Opis zamówienia: Zakup usługi hotelowej, zakwaterowanie dla 4 osób w dniach 13 – 18.03.2019, 5 dób hotelowych (dokładniej z 13/14, 14/15, 15/16, 16/17, 17/18). o Hotel minimum 3* o 2 pokoje dwuosobowe typu twin – osobne łóżka o pokoje z własną osobną łazienką o bezpłatny dostęp do Wi-fi o śniadania w formie bufetu szwedzkiego w cenie zakwaterowania o nie dalej niż 6 km komunikacją miejską (bezpośrednio) do miejsca targów (Cosmoprof Bolonia ul. Via della Fiera) według mapy google, przystanek nie dalej niż 500 m od hotelu oraz miejsca targów. o nie dalej niż 3 km od centrum miasta Bolonia (Piazza Magiore) według mapy google, pieszo Zakup biletów lotniczych dla 4 osób Wylot z Polski (Kraków) w dniu 13.03.2019, przylot do Bolonii tego samego dnia tj. 13.03.2019 do godziny 12.00. Bagaż rejestrowany min. 20kg + bagaż podręczny dla każdego z biletów. Maksymalnie 1 przesiadka poza Polską, maksymalna długość lotu 6,5h (wliczając przesiadkę). Wylot z Bolonii w dniu 18.03.2019, najlepiej w godzinach porannych, przylot do Krakowa tego samego dnia tj. 18.03.2019. Bagaż rejestrowany min. 20kg + bagaż podręczny dla każdego z biletów. Maksymalnie 1 przesiadka poza Polską, maksymalna długość lotu 6,5h (wliczając przesiadkę). Całkowita kwota zamówienia nie może przekroczyć 23 000 pln. Prezentowana oferta musi zawierać całą specyfikację wyjazdu, tj. godziny przelotów, dokładną nazwę oraz adres hotelu wraz z mapką gdzie widać odległości od miejsca targów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160786 Wed, 16 Jan 2019 09:35:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160786 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 23a/2018/WSP z dnia 16.01.2019 r. Hotel - ponowienie]]> Zamawiający przewiduje, iż w okresie prowadzenia projektu skorzysta z oferty Wykonawcy polegającej na zapewnieniu : część A) noclegów w hotelach dla ok. 133 osób/ noclegów podczas szkoleń (łącznie 19 szkoleń tj. 19 noclegów X, średnio 7 osób), które będą wykorzystane od 30 stycznia 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. . B) kolacji dla osób nocujących w liczbie ok. 7 osób podczas szkolenia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160776 Wed, 16 Jan 2019 09:20:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160776 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 10.4 - Zakwaterowanie 4 osób w Dubaju w dniach 13-18 Kwiecień 2019r. podczas targów kosmetycznych Beauty World Middle East, 15-17 Kwiecień 2019r. w Dubaju, ZEA]]> Zakwaterowanie 4 osób w Dubaju w dniach 13-18 Kwiecień 2019r. podczas targów kosmetycznych Beauty World Middle East, 15-17 Kwiecień 2019r. w Dubaju, ZEA https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160753 Tue, 15 Jan 2019 23:38:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160753 <![CDATA[Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej w związku z organizacją szkoleń w ramach projektu nr POWR.02.16.00- 00-0048/16 „Efektywne NGO i Izby Gospodarcze"]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej oraz wynajmu sal w związku z organizacją szkoleń w ramach projektu „Efektywne NGO i Izby Gospodarcze", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160748 Tue, 15 Jan 2019 22:50:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160748 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 39/2019/PERITUS z dnia 15.01.2019 roku w ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych i niedowidzących i ich rodzin na terenie województwa warmińsko-mazurskiego” dotyczące realizacji usługi wynajmu sali komputerowej]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wynajmu sali na potrzeby przeprowadzenia warsztatów komputerowych trwających 5 dni (8 godzin/dzień) dla uczestników projektu „Wsparcie osób niewidomych i niedowidzących i ich rodzin na terenie województwa warmińsko-mazurskiego". Zakres usługi w szczególności obejmuje wynajem sali o następujących cechach: a) sala powinna być przystosowana dla grupy liczącej średnio 10 uczestników + 1 osoba prowadząca; b) sala posiadać powinna posiadać co najmniej 20 metrów kwadratowych; c) posiadać na wyposażeniu min. 10 komputerów z oprogramowaniem dostosowanym do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących; d) sala musi znajdować się na terenie miasta Bartoszyce w województwie warmińsko – mazurskim; e) w sali powinien być co najmniej: duże stoliki i krzesła dla uczestników i trenera. f) w sali musi być wydzielone miejsce do ustawienia stołu na serwis kawowy lub dodatkowe pomieszczenie do tego przeznaczone; g) sala musi być dostępna dla osób z niepełnosprawnościami; h) sala musi mieć zaplecze sanitarne na tym samym piętrze; i) sala musi być dostępna wyłącznie dla Zamawiającego w godzinach, na które zgłosił zapotrzebowanie; j) sala musi być dostępna dla Zamawiającego na co najmniej 15 minut przed planowaną godziną realizacji usługi; https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160735 Tue, 15 Jan 2019 20:44:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160735 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/0054/2019 zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania podczas wypoczynku zimowego]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest zapewnienie wyżywienia oraz zakwaterowania podczas wypoczynku zimowego w terminie 12-18.02.2019 r. dla 60 uczestników i uczestniczek projektu w wieku 9-20 oraz 5 osób kadry merytorycznej. Zamawiający dopuszcza możliwość aby pokoje w których będą zakwaterowani Uczestnicy, były w osobnych budynkach niż kuchnia/stołówka/świetlice przy czym odległość od nich nie może być większa niż 200 m, liczona drogą udostępnioną dla ruchu pieszego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160728 Tue, 15 Jan 2019 19:35:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160728 <![CDATA[Świadczenie usługi udostępnienia sal szkoleniowych i pokoi hotelowych oraz zapewnienie wyżywienia dla uczestników Projektu „Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych” w Krakowie]]> Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest realizacja usługi polegającej na udostępnieniu 2 sal szkoleniowych i pokoi hotelowych oraz zapewnieniu wyżywienia dla 40 uczestników Projektu na potrzeby przeprowadzenia przez Zamawiającego szkoleń odbywających się w cyklu 2-dniowym w terminie 15-16 marca 2019r. realizowanych w ramach projektu nr POWR.05.02.00-00-0046/16 „Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia, ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160721 Tue, 15 Jan 2019 17:50:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160721 <![CDATA[Organizacja i obsługa spotkania koordynacyjnego z IZ RPO dotyczącego ram wykonania i przeglądu śródokresowego, w zakresie zapewnienia usług hotelowych, usług transportowych, sali konferencyjnej, sal warsztatowych oraz usług gastronomiczno-restauracyjnych dla maksymalnie 85 osób, w jednym z terminów: 5-7 marca, 6-8 marca, 12-14 marca 2019 r. (wybrany termin do zaproponowania przez Wykonawcę).]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa spotkania koordynacyjnego z IZ RPO dotyczącego ram wykonania i przeglądu śródokresowego, w zakresie zapewnienia usług hotelowych, usług transportowych, sali konferencyjnej, sal warsztatowych oraz usług gastronomiczno-restauracyjnych dla maksymalnie 85 osób, w jednym z terminów: 5-7 marca, 6-8 marca, 12-14 marca 2019 r. (wybrany termin do zaproponowania przez Wykonawcę). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160710 Tue, 15 Jan 2019 16:17:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160710 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest wynajem 3 sal konferencyjnych, zapewnienie usługi cateringowej, bufetu kawowego oraz usługi hotelowej dla uczestników szkolenia, które odbędzie się w terminie 29 - 31 marca 2019 r., (piątek - niedziela). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160672 Tue, 15 Jan 2019 15:07:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160672 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr KP/04/2019 na usługę wynajmu sali wraz z wyposażeniem i świadczenie usługi cateringowej oraz noclegowej podczas organizacji szkoleń w ramach Karpackiego Uniwersytetu Kształtowania Przestrzeni - województwo podkarpackie]]> Przedmiotem zamówienia jest: Wynajem Sali, usługa cateringowa oraz usługa noclegowa (jeśli dotyczy) podczas szkoleń dla grupy maksymalnie 20 osobowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160597 Tue, 15 Jan 2019 12:53:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160597 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 01/01/2019/POIR/DT na organizację konferencji dla klientów Walcowni Metali "DZIEDZICE" S.A. poświęconej promocji projektu]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja konferencji dla klientów Walcowni Metali "DZIEDZICE" S.A. poświęconej promocji projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160286 Tue, 15 Jan 2019 12:42:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160286 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 01.2019.MEN.MP dotyczące wynajmu sal wykładowych, zapewnienia wyżywienia i noclegów]]> Zamawiający planuje: wynająć sale wykładowe, wraz z zapewnieniem wyżywienia oraz noclegów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160585 Tue, 15 Jan 2019 12:13:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160585 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 4/ZOK/N2.16/2019 Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali konferencyjnej dla 100 osób na terenie miasta Łódź na potrzeby konferencji upowszechniającej produkty projektu wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego dla uczestników w ramach projektu „Zdrowe Prawo – Zdrowe Firmy – Zdrowi Ludzie – podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji” - Łódź]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali konferencyjnej dla jednorazowo 100 osób na terenie miasta Łódź na potrzeby przeprowadzenia konferencji upowszechniającej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego dla uczestników konferencji. Okres realizacji: 23 marca 2019r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160485 Mon, 14 Jan 2019 21:03:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160485 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/ZOK/N2.16/2019 Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali konferencyjnej dla 100 osób na terenie miasta Białystok na potrzeby konferencji upowszechniającej produkty projektu wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego dla uczestników w ramach projektu „Zdrowe Prawo – Zdrowe Firmy – Zdrowi Ludzie – podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji”- Białystok]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali konferencyjnej dla jednorazowo 100 osób na terenie miasta Bialystok na potrzeby przeprowadzenia konferencji upowszechniającej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego dla uczestników konferencji. Okres realizacji: 09 marca 2019r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160479 Mon, 14 Jan 2019 19:43:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160479 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POWER-2.16/PP/2019 na usługi zapewnienia noclegów i wyżywienia dla uczestników konferencji wraz z zapewnieniem sal wykładowych]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczestników konferencji wraz z zapewnieniem sal wykładowych w ramach projektu „Wzmacnianie potencjału zachodniopomorskich ekspertów ds. stanowienia prawa”. 2. W ramach zamówienia zorganizowana zostanie jedna 2-dwudniowa konferencja w okresie między 4 a 12 kwietnia 2019 r. dla 130 osób. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160478 Mon, 14 Jan 2019 19:35:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160478 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/ZOK/N2.16/2019 Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali konferencyjnej dla 100 osób na terenie miasta Wrocław na potrzeby konferencji upowszechniającej produkty projektu wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego dla uczestników konferencji w ramach projektu „Zdrowe Prawo – Zdrowe Firmy – Zdrowi Ludzie – podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji” - Wrocław]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali konferencyjnej dla jednorazowo 100 osób na terenie miasta Wrocław na potrzeby przeprowadzenia konferencji upowszechniającej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego dla uczestników konferencji. Okres realizacji: 16 luty 2019r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160472 Mon, 14 Jan 2019 18:39:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160472 <![CDATA[Zakup usługi organizacji misji gospodarczej do krajów Miami , USA oraz Dubaj , ZEA]]> 2- OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest organizacja misji gospodarczej wyjazdowej , do której realizacji należy wziąć pod uwagę wize dla dwóch osób , przelot samolotem , transport na miejscu z lotniska na targi , bilety wstępu , organizacja spotkań z co najmniej 3 potencjalnymi brokerami , pobyt/ nocleg na co najmniej 3 dni . Nocleg w odległości nie większej niż 10 km od miejsca targów, w hotelu minimum trzy-gwiazdkowym, z założeniem: - nocleg dla 2 osób w powyższych terminach Hotel powinien zapewniać dostęp do bezpłatnego Wi-Fi oraz parkingu. Wszystkie pokoje muszą posiadać dostęp do pełnego węzła sanitarnego, przede wszystkim toalety i łazienki z prysznicem. Pokoje muszą być klimatyzowane. Hotel musi posiadać restaurację oraz salę konferencyjną. Wykonawca zapewnia 24-godzinną asystę telefoniczną pracownika biura. Miejsce oraz termin ma ściśle nawiązywać do targów : 1. International Boat Show odbywających się w Miami w dniach 14-18.02.2019 2.International Boat Show odbywających się w Dubaju w dniach 26.02- 02.03. 2019 Wymogi : • Zagwarantowanie możliwości prezentacji produktu • Zagwarantowanie wizy do wymienionych krajów • Zagwarantowanie noclegów podczas pobytu w wymienionych krajach • Zagwarantowanie miejsca w celu odbywania rozmów z klientami • Zagwarantowanie spotkań z potencjalnymi klientami • Prezentacja filmu informacyjno promocyjnego prezentującego produkt • Przekazanie katalogów firmowych potencjalnym klientom Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 63512000-1 - Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych i wystaw 3- MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się podczas targów : 1. OKOLICE , Miami Marine Stadium Park & Basin, Virginia Key, FL 2. DUBAI CANAL, JUMEIRAH https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160450 Mon, 14 Jan 2019 16:32:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160450 <![CDATA[Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej w związku z organizacją szkoleń w Rzeszowie]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej w związku z organizacją szkoleń w Rzeszowie w ramach projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160429 Mon, 14 Jan 2019 15:42:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160429 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 2/01/2019, dot. Noclegu dla 3 Osób na targi BeautyWorld Middle East 2019]]> Przedmiotem zamówienia jest : Nocleg dla 3 Osób na targi BeautyWorld Middle East 2019 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160417 Mon, 14 Jan 2019 15:08:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160417 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA: zapewnienie usługi noclegowej, usługi restauracyjnej i sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń na terenie jednego z powiatów: elbląski, braniewski, iławski lub ostródzki]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest - zapewnienie usługi noclegowej, - zapewnienie usługi restauracyjnej, - wynajem sali szkoleniowej wraz z niezbędnym wyposażeniem Przewiduje się zorganizowanie 35 dwudniowych szkoleń/spotkań każdorazowo dla grupy 15-18 osób. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14233 Mon, 14 Jan 2019 14:38:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14233 <![CDATA[Organizacja sali oraz noclegów na dwudniowe warsztaty w mieście Poznań]]> Przedmiot zamówienia: wyłonienie miejsca przeprowadzenia dwudniowego warsztatu w mieście Poznań, dla grupy do 50 osób, w terminie: 5-6.02.2019r. wraz z dwudniowym noclegiem z 4.02 na 05.02 i z 5.02 na 6.02.2019 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160378 Mon, 14 Jan 2019 14:05:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160378 <![CDATA[Zapewnienie noclegu wraz z wyżywieniem w miejscowości Rzeszów dniach od 17 lutego 2019 roku do 24 lutego 2019 roku dla 7 osób]]> Zapewnienie noclegu wraz z wyżywieniem w miejscowości Rzeszów dniach od 17 lutego 2019 roku do 24 lutego 2019 roku dla 7 osób. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160341 Mon, 14 Jan 2019 12:16:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160341 <![CDATA[Zapewnienie noclegu wraz z wyżywieniem w miejscowości Katowice dniach od 27 stycznia 2019 roku do 2 lutego 2019 roku dla 3 osób]]> Zapewnienie noclegu wraz z wyżywieniem w miejscowości Katowice dniach od 27 stycznia 2019 roku do 2 lutego 2019 roku dla 3 osób. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160317 Mon, 14 Jan 2019 11:29:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160317 <![CDATA[Zapewnienie noclegu wraz z wyżywieniem w miejscowości Kraków w dniach od 23 stycznia 2019 roku do 26 stycznia 2019 roku dla 4 osób]]> Zapewnienie noclegu wraz z wyżywieniem w miejscowości Kraków w dniach od 23 stycznia 2019 roku do 26 stycznia 2019 roku dla 4 osób https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160311 Mon, 14 Jan 2019 11:17:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160311 <![CDATA[12/01/REG/2019 (Warszawa) Świadczenie usług w zakresie organizacji szkoleń (nocleg)]]> Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160271 Mon, 14 Jan 2019 01:19:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160271