Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi hotelarskie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sun, 21 Jul 2019 23:50:32 +0200 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 A MEN makroregion I]]> Przedmiotem zamówienia są usługi organizacji szkoleń w liczbie maksymalnie 224 szkoleń, 3-dniowych, stacjonarnych (szkolenie dla 1 grupy: 20 godzin zegarowych, realizowane w następujące po sobie 3 dni kalendarzowe). W ramach usługi do zadań Wykonawcy należy zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz wyposażonej sali szkoleniowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w załączonym Zapytaniu Ofertowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196507 Fri, 19 Jul 2019 15:31:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196507 <![CDATA[Zorganizowaniu wyjazdowych warsztatów integracyjnych uczestników projektu „Bo jednak z rodziną”]]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa dotycząca zwiększenie aktywności społecznej uczestników projektu „Bo jednak z rodziną” polegająca na: zorganizowaniu i przeprowadzeniu 6 dniowych (w tym 5 noclegów) warsztatów wyjazdowych integracyjnych dla osób niepełnosprawnych - Amazonek – 42 osób w tym - 35 osób niepełnosprawnych – Amazonek tj. 35 kobiet wraz z 7 opiekunami - uczestników projektu pn. „Bo jednak z rodziną”. Liczba osób może ulec zmianie. Dokładny rozkład osób w pokojach zostanie podany nie później niż na 2 dni przed wyjazdem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196486 Fri, 19 Jul 2019 15:22:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196486 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2A/MEN/makroregion II]]> Przedmiot zamówienia obejmuje usługi organizacji szkoleń w liczbie maksymalnie 221 szkoleń, 3-dniowych, stacjonarnych (szkolenie dla 1 grupy: 20 godzin zegarowych, realizowane w następujące po sobie 3 dni kalendarzowe). W ramach usługi do zadań Wykonawcy należy zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz wyposażonej sali szkoleniowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym zapytaniu ofertowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196500 Fri, 19 Jul 2019 14:54:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196500 <![CDATA[Wybór Wykonawcy usługi w zakresie: rezerwacji i zakupu noclegów w hotelu w Brnie dla 3 osób]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy usługi w zakresie: rezerwacji i zakupu noclegów w hotelu w Brnie dla 3 osób w związku z planowanym udziałem w Międzynarodowych Targach Maszynowych MSV, Brno, Czechy planowanych w terminie 7-11.10.2019r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196463 Fri, 19 Jul 2019 13:53:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196463 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 009/2019 na zapewnienie noclegów podczas targów PSI 2020 odbywających się w dniach 07-09.01.2020 r. w Düsseldorf (Niemcy). Request for Proposal no. 009/2019 for accommodation during PSI 2020 fair, to be held in the period: 07-09.01.2020 in Düsseldorf (Germany).]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie noclegów dla trzech osób uczestniczących w targach PSI 2020 odbywających się w dniach 07-09.01.2020 r. w Düsseldorf (Niemcy) - zwanych dalej Przedmiotem Dostawy. Przedmiot zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje zakwaterowanie w pokojach hotelowych oddelegowanych osób w terminie 05-10.01.2020 r. The contract pertains to providing accommodation for three persons participating in PSI 2020 fair to be held in the period: 07-09.01.2020 in Düsseldorf (Germany) – hereinafter referred to as the Delivery Object. The Contractor’s obligations under the contract comprise accommodation in hotel rooms for delegated persons in the period: 05-10.01.2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196227 Fri, 19 Jul 2019 11:04:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196227 <![CDATA[ZMIANA TERMINU I LOKALIZACJI - Organizacja spotkania biznesowego dla 90 osób w terminie 7/8 lub 8/9 lub 14/15 lub 15/16 października 2019 r. w woj. wielkopolskim.]]> ZMIANA TERMINU I LOKALIZACJI - Organizacja spotkania biznesowego dla 90 osób w terminie 7/8 lub 8/9 lub 14/15 lub 15/16 października 2019 r. w woj. wielkopolskim. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196096 Thu, 18 Jul 2019 10:45:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196096 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI: REZERWACJI I ZAKUPU NOCLEGÓW W HOTELU W TASZKENT I BISZKEK]]> Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie: rezerwacji i zakupu noclegów w hotelu w Taszkent i Biszkek dla 2 osób. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21276 Wed, 17 Jul 2019 15:00:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21276 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru bazy hotelowej na szkolenia]]> Przedmiotem zamówienia są usługi: - wynajęcia sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem, przerwami kawowymi i obiadami oraz noclegami z kolacją i śniadaniem w Warszawie dla jednej grupy uczestników szkolenia oraz trenera. Wszystkie elementy zamówienia tzn. sala szkoleniowa, nocleg oraz posiłki i przerwy kawowe muszą być zrealizowane w jednym budynku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195719 Tue, 16 Jul 2019 14:39:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195719 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr FRSI/Lekcja:Enter/5/2019 na organizację spotkań dla konsultantów merytorycznych]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie: a. usług hotelowych, b. usług gastronomicznych, c. sal szkoleniowych z odpowiednim zapleczem technicznym podczas 6 (sześciu) dwudniowych spotkań konsultantów merytorycznych projektu „Lekcja:Enter”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195532 Mon, 15 Jul 2019 16:00:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195532 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 37/OS/2019 - ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA ORAZ WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW I OPIEKUNÓW W RAMACH PROJEKTU „ODNALEŹĆ SIEBIE”]]> W imieniu Zamawiającego - Stowarzyszenia MONAR Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Gdańsku przy ul. Agrarnej 2, 80-298 Gdańsk, zapraszamy do złożenia oferty na następujący przedmiot zamówienia: ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA ORAZ WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW I OPIEKUNÓW PODCZAS 10-DNIOWEGO OBOZU WYJAZDOWEGO W RAMACH PROJEKTU „ODNALEŹĆ SIEBIE” (RPPM.06.01.02-22-0010/16). W projekcie zaplanowano udział ogółem 140 osób niepracujących lub pracujących dorywczo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z województwa pomorskiego powyżej 15 roku życia, w tym osoby uzależnione w trakcie terapii lub absolwenci terapii oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z powodów innych niż uzależnienie, w tym przynajmniej 22 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia uczestników projektu. Zamawiający przewiduje 5 naborów uczestników projektu (w każdym śr. po 28 uczestników) w następujących cyklach: 1) Styczeń - luty 2017 2) Lipiec - sierpień 2017 3) Styczeń - luty 2018 4) Lipiec - sierpień 2018 5) Styczeń - luty 2019 Dla każdego z ww. naborów zaplanowano zorganizowanie 10-dniowego wyjazdowego obozu, w którym udział weźmie śr. 28 uczestników oraz 4 opiekunów (razem śr. 32 osoby x 10 dni = śr. 320 osobodni w zakresie zapewnienia noclegów oraz zapewnienia wyżywienia). Planowany termin organizacji wyjazdu uczestników z V naboru jest planowany w okresie od 01 sierpnia do 10 sierpnia 2019 roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ww. wstępnie zaplanowanego terminu w zależności od harmonogramu realizacji projektu. Ostateczna liczba osób i noclegów uzależniona będzie od aktualnej liczby uczestników projektu (w ramach grupy z V naboru 22 osoby w grupie + 4 opiekunów = 26 osób). Zamawiający płaci za faktycznie wykorzystaną osobodobę (osobodzień za wyżywienie i osobodzień za nocleg) Celem obozu wyjazdowego jest m.in. nauka radzenia sobie w sytuacjach trudnych, pod presją czasu, ze stresem, współpracy w zespole, rozwiązywania konfliktów, mobilizowania się do wysiłku. Ponadto wyjazdowa forma daje możliwość większej integracji grupy, organizacji atrakcyjnych zajęć, a zapoznanie uczestników z rejonem atrakcyjnym turystycznie zmniejsza poczucie wykluczenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195378 Sun, 14 Jul 2019 23:26:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195378 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 008/2019 na zapewnienie noclegów podczas targów Spielwarenmesse 2020 odbywających się w dniach 29.01-02.02.2020 r. w Norymberdze (Niemcy). Request for Proposal no. 008/2019 for accommodation during Spielwarenmesse 2020 fair, to be held in the period: 29.01-02.02.2020 in Nuremberg (Germany).]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie noclegów dla czterech osób uczestniczących w targach Spielwarenmesse 2020 odbywających się w dniach 29.01-02.02.2020 r. w Norymberdze (Niemcy) - zwanych dalej Przedmiotem Dostawy. Przedmiot zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje zakwaterowanie w pokojach hotelowych oddelegowanych osób w terminie 28.01-03.02.2020 r. The contract pertains to providing accommodation for four persons participating in Spielwarenmesse 2020 fair to be held in the period: 29.01-02.02.2020 in Nuremberg (Germany) – hereinafter referred to as the Delivery Object. The Contractor’s obligations under the contract comprise accommodation in hotel rooms for delegated persons in the period: 28.01-03.02.2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195139 Fri, 12 Jul 2019 12:42:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195139 <![CDATA[Zapewnienie noclegu, wyżywienia i sali szkoleniowej podczas szkoleń dla nauczycieli]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie noclegu, wyżywienia i sali szkoleniowej wraz z niezbędnym wyposażeniem podczas 8 trzydniowych szkoleń, każde dla 15 nauczycieli z Gminy Zalewo, w ramach projektu „EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój”. Jednocześnie zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości osób. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194995 Thu, 11 Jul 2019 14:51:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194995 <![CDATA[Usługa polegająca na zapewnieniu noclegów za granicą dla członków delegacji Zamawiającego, w tym rezerwacji i zakupu miejsc noclegowych, podczas wydarzeń targowych realizowanych w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska 2”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.]]> Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności dokonanie rezerwacji hotelowych w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego spośród dostępnych ofert hoteli zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego tabelą wydarzeń targowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194992 Thu, 11 Jul 2019 14:27:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194992 <![CDATA[Wynajem sal szkoleniowych na realizację zajęć dydaktycznych, świadczenie usług cateringowych oraz zapewnienia miejsc noclegowych]]> Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zaprasza do złożenia ofert w zakresie wynajem sal szkoleniowych na realizację zajęć dydaktycznych, świadczenie usług cateringowych oraz zapewnienia miejsc noclegowych w ramach projektu: „Podyplomowe studia menadżerskie i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym dla pracowników PES i przedsiębiorstw społecznych (POWR.02.09.00-00-0050/18), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia: wynajem sal szkoleniowych na realizację zajęć dydaktycznych w ramach Studiów podyplomowych i MBA, usługa cateringowa obejmująca przerwy kawowe oraz przerwy obiadowe podczas realizacji zajęć dydaktycznych oraz zapewnienie miejsc noclegowych w ramach zjazdów Studiów podyplomowych i MBA. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194943 Thu, 11 Jul 2019 12:53:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194943 <![CDATA[Usługa hotelowa polegająca na zapewnieniu noclegu wraz ze śniadaniem.]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowa dla pracowników Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego uczestniczących w warsztatach dla kadry Ośrodków Rehabilitacji Kompleksowej (ORK) 2) Zamówienie składa się z czterech części: Część 1- Hotel nr 1 Lokalizacja hotelu w odległości 5 km (weryfikacja za pomocą Google Maps) od MDPP - Sanatorium Uzdrowiskowe Związku Nauczycielstwa Polskiego ul. Głowackiego 7, 24-140 Nałęczów Termin realizacji usługi: 24-26.07.2019 r. Ilość noclegów: 8 (4 osoby x 2 doby hotelowe) Część 2- Hotel nr 2 Lokalizacja hotelu w odległości 5 km (weryfikacja za pomocą Google Maps) od MDPP –Centrum Rehabilitacji – Obok Lasu, ul. Rozwojowa 79, 05-300 Grębiszew Termin realizacji usługi: 29-31.07.2019 r. Ilość noclegów: 6 (3 osoby x 2 doby hotelowe) Część 3- Hotel nr 3 Lokalizacja hotelu w odległości 5 km (weryfikacja za pomocą Google Maps) od Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy Wielspin sp. z.o.o. –ul. Jeziorna 16, 62-100 Wągrowiec Termin realizacji usługi: 19-22.08.2019 r. Ilość osób objętych usługą: 9 (3 osoby x 3 doby hotelowe) Część 4- Hotel nr 4 Lokalizacja hotelu w odległości 5 km (weryfikacja za pomocą Google Maps) od Hotel Róża Sp. z o.o. i ZDZ Katowice – sanatorium Uzdrowiskowe Róża, ul. Szpitalna 1, 43-450 Ustroń Termin realizacji usługi: 26-29.08.2019 r. Ilość osób objętych usługą: 12 (4 osoby x 3 doby hotelowe) 3) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby osób korzystających z noclegu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o liczbie osób korzystających z noclegów, najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem skorzystania z usługi. W tym celu Zamawiający prześle Wykonawcy zamówienie jednostkowe oraz listę osób korzystających z noclegów. Zamawiający zastrzega, że płatność będzie dotyczyć tylko faktycznie zrealizowanych usług hotelowych zgodnie z przekazaną listą. 4) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu usługi (dla części 1-4) o czym zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę na co najmniej dwa tygodnie przed nowo ustalonym terminem realizacji usługi. 5) Standard hotelu nie mniejszy niż określony dla hoteli zaszeregowanych do kategorii Hotel 2 – gwiazdkowy. 6) Pokoje: • pokoje jednoosobowe lub inne do wykorzystania jednoosobowego, • wszystkie pokoje w jednym obiekcie, • wszystkie pokoje muszą posiadać łazienkę, • zapewnienie czystości miejsca, w którym świadczona będzie usługa, • świadczenie obsługi zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym zakresie. 7) Wyżywienie: śniadanie wliczone w cenę, według hotelowego menu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194902 Thu, 11 Jul 2019 10:38:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194902 <![CDATA[Zakwaterowanie uczestników szkoleń]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie miejsc noclegowych dla 1050 osób w dwuosobowych pokojach z łazienką; w maksymalnym standardzie 3* dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością; zakwaterowanie powinno też obejmować w swojej cenie dwa posiłki (bufet zimny i gorący z napojami) tj. kolację w sobotę i śniadanie w niedzielę; miejsca noclegowe powinny się znajdować w odpowiedniej lokalizacji tj. w okolicach (do 10 km od) Akademii Pedagogiki Specjalnej ul. Szczęśliwicka 40 w Warszawie lub w okolicy Związku Harcerstwa Polskiego ul. Konopnickiej 6 w Warszawie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1193583 Wed, 10 Jul 2019 15:33:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1193583 <![CDATA[Świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych na rzecz uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu „MAZOWIECKA AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI WSPOMAGANIA”]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych na rzecz uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu „MAZOWIECKA AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI WSPOMAGANIA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego w dwóch częściach. Część pierwsza dotyczy lokalizacji w Warszawie, część II dotyczy lokalizacji w Płocku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194575 Tue, 09 Jul 2019 14:11:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194575 <![CDATA[Świadczenie usług, w zakresie organizacji spotkania (usługi związane z wyżywieniem i udostępnieniem sal szkoleniowych – 1 sala plenarna dla 150 osób i 3 sale warsztatowych dla ok 50 osób każda) dla części I i II zapytania oraz w zakresie organizacji spotkania (usługi związane z zakwaterowaniem wyżywieniem, udostępnieniem sal szkoleniowych – 1 sala plenarna dla 150 osób i 3 sale warsztatowych dla ok 50 osób każda) dla części III zapytania.]]> Zamówienie podzielono na następujące części: • Część I – Organizacja spotkania: usługi związane z wyżywieniem i udostępnieniem sal szkoleniowych – 1 sala plenarna dla 150 osób i 3 sale warsztatowych dla ok 50 osób każda. Termin realizacji – 17 września 2019 r. (spotkanie ośmiogodzinne) • Część II – Organizacja spotkania: usługi związane z wyżywieniem i udostępnieniem sal szkoleniowych – 1 sala plenarna dla 150 osób i 3 sale warsztatowych dla ok 50 osób każda. Termin realizacji – 10 października 2019 r. (spotkanie ośmiogodzinne) • Część III – Organizacja spotkania: usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal szkoleniowych – 1 sala plenarna dla 150 osób i 3 sale warsztatowych dla ok 50 osób każda. Termin realizacji – 7-8 listopada 2019 r. (spotkanie szesnastogodzinne – 2 dni po 8 godzin). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194176 Fri, 05 Jul 2019 15:49:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194176 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu uczestników projektu realizowanego przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie, w ramach „Szkoły letniej” projekt o numerze POWR.03.01.00-00-K311/15-00 pod tytułem „Certyfikuj swoją przyszłość”.CSP/WSM/06/2019]]> 1) Zakup usługi noclegowej podczas wyjazdu grupowego uczestników projektu – studentów WSM, w ramach „Szkoły letniej”. Liczba osób: 250;Liczba noclegów: 1000; Liczba pokoi: 125; Rodzaj obiektu: hotel min 3 gwiazdki; Położenie obiektu: W Warszawie lub w odległości maksymalnie 150 km od Warszawy; Liczba pokoi: 125; Dostęp do Internetu: Tak 2) Zakup usługi noclegowej podczas wyjazdu grupowego uczestników projektu – prowadzących zajęcia, w ramach „Szkoły letniej”. ;Nocleg studentów w czasie „Szkoły letniej” ;Liczba noclegów: 350; Rodzaj obiektu: hotel min 3 gwiazdki;Położenie obiektu: W Warszawie lub w odległości maksymalnie 150 km od Warszawy; Liczba pokoi: 125; Dostęp do Internetu: Tak 3) Zakup usługi - Wynajem sal dla potrzeby ‘Szkoły letniej” - 100 dni ; Wynajem sali dla 10 grup (grupa 10 osób) Zakres usługi: Wynajem sali dla 10 grup (grupa 10 osób) ; Rodzaj sali: konferencyjna lub szkoleniowa ; Standard sali: klimatyzacja, Wi-Fi, ;umeblowanie; Data wynajmu: w godzinach dziennych po określeniu terminu wyjazdu; Dzienny czas wynajmu: 8 godzin Lokalizacja: w odległości maksymalnie 3 km od miejsca zakwaterowania (realizacji usługi noclegowej 4) Zakup usługi - Catering (lunch, serwis kawowy) dla osób uczestniczących w „Szkole letniej” (uczestnicy projektu studenci WSM) - 1350 osobodni. 5) Zakup usługi - Drukowanie materiałów dla studentów, uczestników „Szkoły letniej” Ilość kompletów materiałów - 250 6) Dostawa: materiały szkoleniowe (długopisy, notatniki) dla studentów uczestników „Szkoły letniej” Ilość - 250 7) Dostawa: materiały szkoleniowe (Flipcharty, mazaki, itp.) niezbędne do przeprowadzenie dodatkowych zadań praktycznych dla studentów uczestników „Szkoły letniej” Ilość – 100 grupodni 8) Zakup usługi - Transfery autokarowe na miejscu w czasie „Szkoły letniej” w Warszawie lub maksymalnie 150km od Warszawy dla 250 osób - 25 grup (1 grupa 10 osób) Ilość – 50 dojazdów 9) Zakup usługi - Dojazd osób prowadzących na szkołę letnią Ilość - 350 dojazdów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1193794 Thu, 04 Jul 2019 11:16:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1193794