Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi hotelarskie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sun, 15 Sep 2019 22:50:00 +0200 <![CDATA[Świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych oraz świadczenie usług restauracyjnych]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu ne terenie województwa lubelskiego sal szkoleniowych z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb realizacji grupowych warsztatów profilaktycznych wraz ze świadczeniem usług gastronomicznych w czasie ich trwania oraz usługa wynajmu sal z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb realizacji indywidualnych konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, psychiatrycznych w ramach projektu programu zdrowotnego „Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy”, finansowanego z RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa 10 - Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.3 - Programy polityki zdrowotnej, którego celem jest zapobieganie zjawisku stresu zawodowego u 600 pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z terenu województwa lubelskiego. Zamówienie będzie realizowane w więcej niż jednej lokalizacji na terenie województwa lubelskiego. Sale szkoleniowe oraz miejsca serwowania posiłków i bufetu muszą być zlokalizowane w tych samych obiektach. Program realizowany jest w oparciu o wytyczne zawarte w Regulaminie konkursu w ramach Działania 10.3 Programy polityki zdrowotnej: Załączniku nr 11 - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych towarów i usług w ramach Działania 10.3 – województwo lubelskie oraz Załączniku nr 16 - Standardy realizacji wsparcia w ramach konkursu nr RPLU.10.03.00-IZ.00-06-001/18, Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej RPO WL na lata 2014-2020 Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi zagwarantować zdolność wykonania zamówienia na terenie województwa lubelskiego, umożliwiając realizację zajęć w tym samym czasie, w obiektach zlokalizowanych w miejscowościach Biłgoraj, Zamość, Chełm, Tomaszów Lubelski , Hrubieszów i/lub w miejscowościach przyległych, w całym okresie realizacji projektu programu zdrowotnego, a więc od 1.10.2019 roku do 31.12.2021 roku https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206391 Sun, 15 Sep 2019 21:41:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206391 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 7_GTB__2019 pobyt pracowników Gór-Stal na targach budowlanych]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu: − noclegów wraz ze śniadaniem; − ubezpieczenia podróżnego; − transportu uczestników targów; − transport eksponatów oraz materiałów promocyjnych w związku z uczestnictwem Zamawiającego w Targach: 1. BYGG REIS DEG 2019 LILLESTROM NORWEGIA (16 – 19.10.2019 r., Norges Varemesse, Messeveien 8, 2004 Lillestrøm, Norwegia) 2. SAIE 2019 BARI WŁOCHY (24 – 26.10.2019 r., Exhibition Ground Fiera del Levante, Lungomare Starita, 4 – 70132 Bari) 3. WORLDBUILD BAKU 2019 BAKU AZERBEJDZAN (22 – 25.10.2019 r., Baku Expo Center, 515 1050, Heydər Əliyev prospekti, Bakı) 4. BATIMAT 2019 PARYŻ FRANCJA (04 – 08.11.2019 r., Parc des Expositions de Villepinte, ZAC Paris Nord 2, 93420 Villepinte) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206318 Fri, 13 Sep 2019 17:10:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206318 <![CDATA[Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi hotelarskiej noclegowej wraz z wyżywieniem]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelarska noclegowa (w tym śniadanie) z wyżywieniem (obiad, kolacja). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23364 Fri, 13 Sep 2019 15:57:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23364 <![CDATA[Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi hotelarskiej noclegowej wraz z wyżywieniem]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelarska noclegowa (w tym śniadanie) z wyżywieniem (obiad, kolacja). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23360 Fri, 13 Sep 2019 15:25:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23360 <![CDATA[Zakup usług hotelowych w związku z udziałem firmy Oxyline w targach A+A Dusseldorf]]> Zakup usług hotelowych w związku z udziałem firmy Oxyline w targach A+A Dusseldorf https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23359 Fri, 13 Sep 2019 15:03:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23359 <![CDATA[Organizacja i obsługa spotkania rocznego z Komisją Europejską w sprawie śródokresowego przeglądu programów regionalnych, w zakresie zapewnienia usług hotelowych: sali konferencyjnej, sal warsztatowych oraz usług gastronomiczno-restauracyjnych dla maksymalnie 150 osób, w terminie 23-24 października 2019 r. w Warszawie.]]> Organizacja i obsługa spotkania rocznego z Komisją Europejską w sprawie śródokresowego przeglądu programów regionalnych, w zakresie zapewnienia usług hotelowych: sali konferencyjnej, sal warsztatowych oraz usług gastronomiczno-restauracyjnych dla maksymalnie 150 osób, w terminie 23-24 października 2019 r. w Warszawie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206026 Thu, 12 Sep 2019 15:08:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206026 <![CDATA[Postępowanie nr 1/Studia/2019 na zorganizowanie i obsługę 2-dniowego spotkania roboczego w Warszawie w związku z realizacją projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako elementu systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce”.]]> Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i obsługa 2-dniowego spotkania roboczego dla 45 uczestników w dniach 23-24 września 2019 r. w Warszawie w ramach projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako elementu systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce”, nr. umowy o dofinansowanie POWR.04.03.00-00-0043/17-02, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206027 Thu, 12 Sep 2019 14:48:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206027 <![CDATA[Świadczenie usługi noclegowej, najmu powierzchni szkoleniowej oraz gastronomiczno-restauracyjnej na potrzeby organizacji dwudniowych warsztatów]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa noclegowa, najem sal szkoleniowych oraz świadczenie usług gastronomicznych w terminie 25-27.11.2019 r. Dopuszcza się zmianę terminu na wniosek Zamawiającego po konsultacji z Wykonawcą. Warsztaty prowadzone będą równolegle w dwóch grupach wg szczegółowej specyfikacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23282 Thu, 12 Sep 2019 13:50:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23282 <![CDATA[Kompleksowa organizacja dwudniowej wizyty studyjnej dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, w tym m.in. Klubów Integracji Społecznej (KIS) z terenu województwa warmińsko-mazurskiego]]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja dwudniowej wizyty studyjnej dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, w tym m.in. Klubów Integracji Społecznej (KIS) z terenu województwa warmińsko-mazurskiego oraz pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej do podmiotów ekonomii społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205971 Thu, 12 Sep 2019 12:35:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205971 <![CDATA[Zaproszenie do składania ofert: usługa hotelarska wraz ze śniadaniem, wynajem sali konferencyjnej oraz usługa gastronomiczna w mieście Gdańsk, w ramach wizyty studyjnej przedstawicieli Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot]]> W związku z funkcjonowaniem Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu Państwa, Urząd Miasta Lublin zaprasza do składania ofert na wykonaniu usługi zgodnie z poniższym opisem: 1. Usługa hotelarska wraz ze śniadaniem – 3 noclegi w mieście Gdańsk, w pokojach jednoosobowych lub dwuosobowych do wykorzystania jednoosobowego dla maksymalnie 36 osób w terminie 15-18 października 2019 r. (zakwaterowanie w dniu 15 października 2019 r., wymeldowanie w dniu 18 października 2019 r.). 2. Wynajem sali konferencyjnej wraz zapewnieniem serwisu kawowego – dla ok. 45 osób w dniu 16 października 2019 r. w godzinach 9:00-15:00. 3. Usługa gastronomiczna – w dniach 15-17 października 2019 r. - 2 obiady (dla około 40 i 45 osób), 2 kolacje (dla około 40 i 45 osób) oraz kolacja uroczysta (dla około 50 osób). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23263 Thu, 12 Sep 2019 11:04:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23263 <![CDATA[Zapewnienie zakwaterowania dla 16 osób i wyżywienia dla 19 osób podczas spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń-Oświata w dniach 3-4 października 2019 roku w Kielcach (lub okolicy)]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie zakwaterowania dla 16 osób i wyżywienia dla 19 osób podczas spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń-Oświata w dniach 3-4 października 2019 roku w Kielcach w ramach realizowanego projektu: „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” II etap https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205928 Thu, 12 Sep 2019 10:29:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205928 <![CDATA[usługa świadczenia usług hotelarskich, cateringowych oraz sala szkoleniowa 25/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór i podjęcie współpracy w zakresie świadczenia usług hotelarskich, cateringowych oraz sale szkoleniowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205876 Wed, 11 Sep 2019 21:23:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205876 <![CDATA[usługa świadczenia usług hotelarskich, cateringowych oraz sala szkoleniowa 26/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór i podjęcie współpracy w zakresie świadczenia usług hotelarskich, cateringowych oraz sale szkoleniowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205868 Wed, 11 Sep 2019 19:02:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205868 <![CDATA[01/09/REG/2019 (WARSZAWA ) ŚWIADCZENIE USŁUG(30.09/01.10) W ZAKRESIE NOCLEGÓW , USŁUG CATERINGOWYCH]]> Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie świadczenia usługi polegającej na organizacji spotkań dla uczestników projektu, w tym , usług cateringowych wynajmie miejsc noclegowych wraz z obsługą techniczną w hotelu/ośrodku konferencyjnym (co najmniej 2-gwiazdkowym). Spotkania realizowane będą w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.02.09.00-00-0008/16-00). w Warszawie (woj. mazowieckie ) podczas dwudniowego szkolenia prowadzonych w trybie poniedziałek – wtorek od 30 września ( 7 godzin 30 minut) w do 1 października 2019 r. 4 godziny i 45 minut ) - dla 50 uczestników szkolenia realizowanego w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej ” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205847 Wed, 11 Sep 2019 16:19:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205847 <![CDATA[Organizacja wyjazdu pracowników firmy Stapiz na targi Intercharm Moskwa 2019.]]> Przedmiot zamówienia stanowi organizacja wyjazdu pracowników firmy Stapiz na targi Intercharm Moskwa. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205827 Wed, 11 Sep 2019 15:25:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205827 <![CDATA[Usługa noclegowo-gastronomiczna podczas warsztatów szkoleniowych w dniach 4-6 października i 25-27 października 2019 roku (woj. łódzkie).]]> Usługa noclegowo-gastronomiczna podczas warsztatów szkoleniowych polegająca na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia i miejsca do spotkań grupowych dla łącznie 34 uczestników trzydniowych warsztatów szkoleniowych, w tym dla 17 uczestników warsztatów szkoleniowych organizowanych w dniach 4-6 października 2019 r. oraz 17 uczestników warsztatów szkoleniowych organizowanych w dniach 25-27 października 2019 r. zgodnie z wymaganiami opisanymi w treści Zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205676 Tue, 10 Sep 2019 23:24:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205676 <![CDATA[Organizacja wycieczki zawodoznawczej Gdańsk-Gdynia w projekcie pn: „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy II”]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja trzydniowej wycieczki zawodoznawczej Gdańsk –Gdynia w projekcie nr RPDS.10.04.01-02-0021/18 pn. „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy II” w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania nr 10.4.1. Dostosowanie systemów szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205600 Tue, 10 Sep 2019 15:45:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205600 <![CDATA[Wykonanie usług hotelarskich zagranicznych na terenie Roskilde (Dania) na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)]]> Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy Al. Kościuszki 4 Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług hotelarskich zagranicznych na terenie Roskilde (Dania) na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA: Termin: 23-26.10.2019 Liczba osób: 1 Liczba noclegów na osobę: 3 Łączna liczba noclegów: 3 Terminy mogą ulec zmianie. Hotel o standardzie: hotel 2 lub 3 gwiazdki (nie wyższy, chyba że cena podana w ofercie będzie niższa niż w przypadku hoteli 3-gwiazdkowych), prywatna łazienka w pokoju Lokalizacja: Roskilde, Hotel oddalony od ścisłego centrum do 500m Rodzaj pokoju: 1 lub 2 – osobowy (1 pokój/osobę) ze śniadaniem, dostęp do Internetu bezprzewodowego (wifi) w pokojach Termin składania ofert: do dnia 20.09.2019 r. do godziny 23:55 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205495 Tue, 10 Sep 2019 11:15:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205495 <![CDATA[Usługa hotelowa na potrzeby obozu językowego, dla grupy 30 uczniów i 2 opiekunów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu w ramach realizowanego projektu „Mickiewicz zawodowo”.]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowa na potrzeby obozu językowego, dla grupy 30 uczniów i 2 opiekunów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu w ramach realizowanego projektu „Mickiewicz zawodowo”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. II. Termin wykonania usługi – od 20.10.2019 r. od godz. 10.00 do 28.10.2019 r. do godz. 15.00. ( 7 dni: od śniadania 20.10.2019 r. do obiadu 28.10.2019 r.) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205443 Tue, 10 Sep 2019 09:11:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205443 <![CDATA[zapytanie ofertowe dot. wynajmu sali, cateringu i noclegów dla uczestników warsztatów konsultacyjnych 22-23.10.2019]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie jednej sali szkoleniowej dla max. 40 osób na dwa dni robocze (łącznie 12 godzin), dwóch przerw kawowych, dwóch obiadów dla 40 osób, jednego noclegu ze śniadaniem oraz jednej kolacji dla 38 uczestników warsztatów konsultacyjnych w okresie od 22.10 do 23.10.2019 roku w woj. pomorskim na terenie Gdyni. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205381 Mon, 09 Sep 2019 16:50:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205381 <![CDATA[Zamówienie na świadczenie usług hotelarskich we Wrocławiu dla uczestników II edycji studiów podyplomowych „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w ramach projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją.]]> Przedmiotem zapytania jest świadczenie przez Zleceniobiorcę usług hotelarskich na rzecz 15 słuchaczy studiów podyplomowych „Specjalista ds. Zarządzania Rehabilitacją” w ramach projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205261 Mon, 09 Sep 2019 13:21:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205261 <![CDATA[Świadczenie usługi udostępnienia sal szkoleniowych i pokoi hotelowych oraz zapewnienie wyżywienia dla uczestników Projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutów" w Lublinie]]> Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest realizacja usługi polegającej na zapewnieniu pokoi hotelowych, sal szkoleniowych oraz wyżywienia dla uczestników Projektu na potrzeby przeprowadzenia przez Zamawiającego szkoleń odbywających się w Lublinie w cyklu 2-dniowym realizowanych z zakresu „Innowacyjne techniki fizjoterapeutyczne w geriatrii. Psychogeriatria w ramach projektu systemowego nr POWR.05.04.00-00-0099/16-00 „Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1204968 Fri, 06 Sep 2019 14:20:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1204968