Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi hotelarskie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Thu, 02 Apr 2020 15:55:19 +0200 <![CDATA[Świadczenie usług w zakresie wyżywienia i miejsc noclegowych dla uczestników i kadry opiekuńczo-wychowawczej na obozie]]> Świadczenie usług w zakresie wyżywienia i miejsc noclegowych dla uczestników i kadry opiekuńczo-wychowawczej: Część I „Obozu z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej, propagującej zdrowy i aktywny styl życia bez używek.” dla 66 osób tj. 60 dzieci i młodzieży szkolnej (w wieku 7-16 lat), 1 kierownika obozu, 4 wychowawców, 1 instruktora terapii uzależnień Część II „Obozu z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej, propagującej zdrowy i aktywny styl życia bez używek.” dla 77 osób tj. 70 dzieci i młodzieży szkolnej (w wieku 7-16 lat), 1 kierownika obozu, 5 wychowawców, 1 instruktora terapii uzależnień https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241357 Thu, 02 Apr 2020 14:27:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241357 <![CDATA[Organizacja, aranżacja i obsługa posiedzenia Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji w zakresie zapewnienia usług hotelowych, usług transportowych, usług gastronomiczno-restauracyjnych oraz sali konferencyjnej w terminie 21-23 października 2020 r.]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja, aranżacja i obsługa posiedzenia Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji w zakresie zapewnienia usług hotelowych, usług transportowych, usług gastronomiczno-restauracyjnych oraz sali konferencyjnej w terminie 21-23 października 2020 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241312 Thu, 02 Apr 2020 11:30:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241312 <![CDATA[Organizacja 7 – dniowego obozu rehabilitacyjno – szkoleniowego oraz świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników projektu (osób z niepełnosprawnością-uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej) i osób z otoczenia uczestników projektu oraz opiekunów grup]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja 7 – dniowego obozu rehabilitacyjno – szkoleniowego oraz świadczenia usługi zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników projektu (osób z niepełnosprawnością-Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej) i osób z otoczenia uczestników projektu oraz opiekunów grup. Liczba uczestników: 36 uczestników z Warsztatów Terapii Zajęciowej wraz z 36 opiekunami faktycznymi i 3 opiekunami grup wyjazdowych, Uczestnicy podczas pobytów będą brać udział w prowadzonych szkoleniach/zabiegach rehabilitacyjnych w ramach projektu. Wyjazdy będą realizowane razem z opiekunami faktycznymi uczestników szkoleń/zabiegów. W każdym obozie udział weźmie średnio 12 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, średnio 12 opiekunów faktycznych i 1 opiekun grupy wyjazdowej. Łącznie wyjazdy organizowane będą dla 75 osób w 3 edycjach, w każdej edycji po 25 osób. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241046 Thu, 02 Apr 2020 10:40:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241046 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM SALI w Krakowie]]> Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali szkoleniowej podczas trwania szkolenia od kwietnia do czerwca 2020r. Szkolenia będzie realizowane w Krakowie. Zapytanie jest realizowane w ramach projektu nr POWR.05.04.00-00-0175/19-00 pn.: „Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez edukację kadr systemu ochrony zdrowia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych; https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240130 Tue, 24 Mar 2020 12:43:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240130