Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi szkoleniowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sun, 15 Sep 2019 21:55:01 +0200 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/SZK/2019 dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla Uczestników projektu „RAZEM możemy więcej!” Nr RPMP.08.02.00-12-0111/18]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla Uczestników Projektu „RAZEM możemy więcej!” Nr RPMP.08.02.00-12-0111/18 szczegółowo opisanych w pkt. II Zapytania Ofertowego w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2019 roku, na terenie Tarnowa woj. małopolskiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206388 Sun, 15 Sep 2019 20:33:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206388 <![CDATA[Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kursu komputerowego dla 1 osoby kończącego się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji na poziomie ECDL BASE - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr DSP/SZ/2019/09/01]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kursu komputerowego kończącego się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych ECDL BASE/ nabycie kompetencji zawodowych dla uczestników projektu „Doradztwo – Szkolenia – Praca” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206371 Sat, 14 Sep 2019 21:21:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206371 <![CDATA[Usługi edukacyjne i szkoleniowe - prowadzenie zajęć z zakresu informatyki i rozwijania kompetencji cyfrowych]]> Zapewnienie - 20 trenerów w każdym NUTS # 16 (m. Łódź), NUTS #21 (m. Kraków), NUTS#48 (podregion katowicki), NUTS # 62 (m. Poznań), a 15 trenerów w NUTS #65 (m. Szczecin)) z zakresu kompetencji cyfrowych (w tym w szczególności uwzględniając naukę programowania i metodykę nauczania programowania dzieci w wieku wczesnoszkolnym), kompetencji medialnych i cyfrowych oraz z wykorzystania TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w edukacji, którzy poprowadzą: A. szkolenia stacjonarne grupowe dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego B. zajęcia stacjonarne (dla uczniów) prowadzone razem z nauczycielami C. zajęcia zdalne (dla uczniów) prowadzone razem z nauczycielami D. mentoring dla nauczycieli E. szkolenia stacjonarne dla edukatorów (tzw. “innych osób dorosłych”) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23381 Fri, 13 Sep 2019 23:46:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23381 <![CDATA[Opracowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych realizowanych w ramach projektu „Moja szkoła-moja przyszłość” RPMA.10.01.01-14-a481/18]]> Opracowanie merytoryczne i przeprowadzenie zajęć warsztatowych z 6 obszarów tematycznych realizowanych przez ekspertów zewnętrznych w ramach projektu RPMA.10.01.01-14-a481/18 „Moja szkoła-moja przyszłość” w 2 szkołach podstawowych pow. grójeckiego - w Jasieńcu i Zbroszy Dużej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205861 Fri, 13 Sep 2019 23:32:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205861 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 5/KU/2019 r. dotyczące postępowania na udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie wyboru Wykonawcy szkoleń zawodowych w ramach projektu pt. „Profesjonaliści – program rozwoju kwalifikacji zawodowych dla pracowników MŚP i PES”]]> PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO STANOWI ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu „Specjalista ds. kadr i płac z obsługą programów kadrowo-płacowych" dla 12 Uczestników Projektu przygotowującego do pracy w zawodzie specjalista ds. wynagrodzeń, specjalista ds. kadr (kod zawodu: 242310, 242307) oraz przygotowanie Uczestników i zorganizowanie egzaminu zewnętrznego sprawdzającego nabyte przez Uczestników podczas szkolenia/kursu kwalifikacje w zawodzie specjalista ds. wynagrodzeń - kadr. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205959 Fri, 13 Sep 2019 23:30:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205959 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/SOS/III/7.1.2/BAZA/2019 -Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu „W SOS – działamy wspólnie” - RPWP.07.01.02-30-0040/18 w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów wraz z egzaminem zewnętrznym, w ramach podnoszenia kwalifikacji / kompetencji / umiejętności zawodowych dla 30 uczestników/uczestniczek projektu pn. uczestników projektu „W SOS – działamy wspólnie” - RPWP.07.01.02-30-0040/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1. Aktywna integracja, poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Uczestnicy projektu zostali skierowani na kursy zawodowe zgodnie z ich potrzebami określonymi w indywidualnej ścieżce reintegracji społecznej i zawodowej (ISR). Kursy w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych muszą kończyć się egzaminem i uzyskaniem stosownego certyfikatu potwierdzającego uzyskane kompetencje/umiejętności i kwalifikacje. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206343 Fri, 13 Sep 2019 21:32:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206343 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.09.2019 r. dotyczące realizacji usługi szkoleniowej w oparciu o zasadę konkurencyjności]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest realizacja szkolenia z zakresu: • OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH (część A) - kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego, • SPECJALISTA DS. TRANSPORTU I LOGISTYKI Z ELEMENTAMI BIUROWYMI (część B oraz C) - kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego. Część A - szkolenie OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH (lokalizacja szkolenia: Nysa) Zakres szkolenia: • zajęcia teoretyczne – wykłady w wymiarze 40 godzin szkoleniowych zawierające m.in. następującą tematykę: aspekty psychologiczne, kompetencje społeczne, kompetencje opiekuńcze, kompetencje prawne; • zajęcia praktyczne w wymiarze 40 godzin szkoleniowych zawierające m.in. następującą tematykę: ćwiczenia dot. m.in. aspekty psychologiczne, kompetencje społeczne, kompetencje opiekuńcze. Część B – szkolenie SPECJALISTA DS. TRANSPORTU I LOGISTYKI Z ELEMENTAMI BIUROWYMI (lokalizacja szkolenia: Namysłów) Zakres szkolenia: 1. Podstawy logistyki 2. Zarządzanie łańcuchem dostaw 3. Transport/ Zarządzanie flotą transportową/ Spedycja 4. Magazyn i zarządzanie zapasami 5. Rola informacji w logistyce 6. Organizacja i funkcjonowanie biura Całkowity czas trwania szkolenia wynosi 80 godzin szkoleniowych dla jednej grupy szkoleniowej (w tym co najmniej 40 godzin zajęć praktycznych). Część C – szkolenie SPECJALISTA DS. TRANSPORTU I LOGISTYKI Z ELEMENTAMI BIUROWYMI (lokalizacja szkolenia: Prudnik) Zakres szkolenia: 1. Podstawy logistyki 2. Zarządzanie łańcuchem dostaw 3. Transport/ Zarządzanie flotą transportową/ Spedycja 4. Magazyn i zarządzanie zapasami 5. Rola informacji w logistyce 6. Organizacja i funkcjonowanie biura Całkowity czas trwania szkolenia wynosi 80 godzin szkoleniowych dla jednej grupy szkoleniowej (w tym co najmniej 40 godzin zajęć praktycznych). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206341 Fri, 13 Sep 2019 21:24:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206341 <![CDATA[Modernizacja kształcenia zawodowego w Zbąszynku]]> Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 zadania częściowe: Zamówienie częściowe nr I: Przeprowadzenie indywidualnych diagnoz wraz z integralnym wsparciem szkoleniowym. Zamówienie częściowe nr II: Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych w formie blended learning wraz z dostępem do mobilnej platformy. Zamówienie częściowe nr III: Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych. Zamówienie częściowe nr IV: System sprawozdawczości staży i praktyk. Ofertę można złożyć w odniesieniu do wybranych zadań częściowych lub wszystkich zadań częściowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206334 Fri, 13 Sep 2019 20:05:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206334 <![CDATA[Wyboru wykonawców usług edukacyjno – szkoleniowych w zakresie przeprowadzenia Diagnozy problemowej oraz Treningu kompetencji życiowych W ramach projektu „Aktywność szansą na sukces”]]> CZĘŚĆ 1 Zajęcia psychoruchowe - 15 os., 16h/gr., 2 dni x 4h część teoretyczna, 8 dni x 1h zajęcia ruchowe. Działania niezbędne do wyeliminowania lub złagodzenia zdiagnozowanych barier zdrowotnych i społecznych utrudniających UP funkcjonowanie w społeczeństwie i/lub powodujących oddalenie od rynku pracy. Zajęcia psychoruchowe dla wszystkich uczestników mają na celu integrację osób sprawnych z osobami z niepełnosprawnościami. Podniesienie poczucia wartości osób z niepełnosprawnościami a jednocześnie ich usprawnienie. Zakres: zajęcia dietetyczne, wykłady prozdrowotne oraz zajęcia ruchowe. Stawka obejmuje wynagrodzenie trenera/ki wraz z opracowanymi materiałami szkoleniowymi (segregator, długopis, materiały drukowane), poczęstunkiem na część teoretyczną zapewnionym na 2 dni zajęć (kawa, herbata, mleko, cukier, paluszki, ciastka, owoce, woda gazowana i niegazowana w butelkach o pojemności 0,5 l) oraz kosztem wynajęcia sali (sala dostosowana do osób z niepełnosprawnością). Miejsce realizacji – Jabłoń. CZĘŚĆ 2 Terapia rodzinna - 7 rodzin, śr. 10h/rodzinę = 70 h Zaangażowanie otoczenia UP pozwoli na przezwyciężenie wpływu negatywnych stereotypów, w szczególności kobiety jako osoby pełniącej przede wszystkim funkcję opiekuńczo-wychowawczą, osoby z niepełnosprawnościami jako osoby nieprzygotowanej do aktywności zawodowej. Opinia otoczenia jest często kluczowym elementem w decyzji o stosowaniu biernej/aktywnej postawy. Działanie pozwoli na uzyskanie wsparcia dla UP ze strony otoczenia, rodziny. Zakres: narzędzia skutecznej komunikacji, określanie i wyrażanie swoich potrzeb, budowanie wsparcia wewnętrznego rodziny, budowanie postawy aktywnej, aspiracji. Stawka obejmuje wynagrodzenie terapeuty specjalisty do przeprowadzenia terapii wraz z opracowanymi materiałami dydaktycznymi (segregator, długopis, materiały drukowane), kosztem wynajęcia sali (sala dostosowana do osób z niepełnosprawnością). Miejsce realizacji – Jabłoń. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206333 Fri, 13 Sep 2019 19:40:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206333 <![CDATA[Szkolenie dla Uczestników Projektu]]> Szczegółowy opis zamówienia i wymagań znajduje się w załączniku https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206332 Fri, 13 Sep 2019 19:13:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206332 <![CDATA[Szkolenie dla Uczestników Projektu]]> Szczegółowy opis zamówienia i wymagań znajduje się w załączniku https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206330 Fri, 13 Sep 2019 18:59:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206330 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/WSH/ UMO_CJZ/2019 - warsztaty dla rodziców z kompetencji społecznych]]> IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 16h dydaktycznych zajęć, z tematów wskazanych poniżej w tabeli w pkt. 6 (po 2h godziny dydaktyczne dla każdego tematu) dla rodziców uczniów szkół podstawowych. 2. Celem zajęć jest rozwijanie u rodziców kompetencji wychowawczych i społecznych. 3. Harmonogram zajęć musi być dopasowany indywidualnie do danej grupy uczestników. 4. Harmonogram zajęć zostanie ustalony przez Wykonawcę z uczestnikami zajęć i przedłożony Zamawiającemu do wglądu w terminie max. do 5 dni od dnia podpisania umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramach zajęć. Zmiany te nie będą prowadziły do zmiany przedmiotu zamówienia. Szczegóły w załącznikach. Proszę zapoznać się ze wszystkimi załącznikami do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206312 Fri, 13 Sep 2019 16:44:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206312 <![CDATA[Trening relacji przywiązaniowej w projekcie pt.: "SATURN - Czeladzka Planeta Rozwoju"]]> Przedmiot zamówienia obejmuje : Trener/trenerka (1 osoba) do treningu relacji przywiązaniowej dla uczestników/uczestniczek projektu pt.: "SATURN - Czeladzka Planeta Rozwoju" Zakres obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie treningu relacji przywiązaniowej dla uczestników/uczestniczek oraz ich otoczenia (dzieci) w formie warsztatowej z uwzględnieniem zapisu wideo. Treść zajęć powinna obejmować w szczególności: 1. schematy relacji przywiązaniowej; 2. trudności rodzicielskie; 3. zapis wideo interakcji rodzica i dziecka wg ustalonego schematu np. obserwacja wspólnej zabawy, konstruowanie sytuacji diagnostycznych – tor przeszkód, procedura obcej sytuacji i inne; 4. analiza materiału filmowego, informacje zwrotne, wskazanie obszarów do możliwej pracy i zmiany w kontakcie z dzieckiem/dziećmi; 5. w zależności od potrzeb: analiza video interakcji rodzica z dzieckiem/dziećmi czy uczestnik/uczestniczka zmienia się pod wpływem poradnictwa i udziałem w treningu lub sesja zabawowa i obserwacja uczestnicząca (przedstawienie możliwych sposobów pogłębiania więzi z dzieckiem/dziećmi poprzez wspólną zabawę; 6. określenie kierunków dalszej pracy uczestników/uczestniczek https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206309 Fri, 13 Sep 2019 16:38:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206309 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 1/068/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie usługi szkolenia zawodowego umożliwiającego nabycie kompetencji z zakresu „Social media - Content Marketing”, kończącego się przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego oraz egzaminu zewnętrznego potwierdzającego uzyskane kompetencje. Usługa będzie realizowana na terenie województwa łódzkiego, w miejscowości Łódź, dla 12 Uczestników Projektu (UP) tj. jednej maksymalnie 12 osobowej grupie. Grupę docelową stanowią osoby młode, w wieku 15-29 lat, bierne zawodowo oraz pracujące na krótkoterminowe umowy (w tym um. cywilnoprawne, tzw. ubodzy pracujący), w tym osoby z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET, zamieszkujący obszar Polski oraz więźniowie do 29 roku życia (do 2 lat po opuszczeniu więzienia lub aresztu śledczego). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23362 Fri, 13 Sep 2019 16:18:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23362 <![CDATA[Usługa przeprowadzenia praktyk zawodowych]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia praktyk zawodowych u pracodawców na terenie woj. Lubelskiego dla 12 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie w zawodach: Mechanik pojazdów samochodowych, Elektromechanik pojazdów samochodowych w okresie od 5 października 2019r. do 20 czerwca 2020r. w ramach realizacji projektu „Z techniką w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206300 Fri, 13 Sep 2019 16:10:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206300 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/WSH/ UMO_MI/2019 - warsztaty dla rodziców z kompetencji społecznych]]> IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 16h dydaktycznych zajęć, z tematów wskazanych poniżej w tabeli w pkt. 6 (po 2h godziny dydaktyczne dla każdego tematu) dla rodziców uczniów szkół podstawowych. 2. Celem zajęć jest rozwijanie u rodziców kompetencji wychowawczych i społecznych. 3. Harmonogram zajęć musi być dopasowany indywidualnie do danej grupy uczestników. 4. Harmonogram zajęć zostanie ustalony przez Wykonawcę z uczestnikami zajęć i przedłożony Zamawiającemu do wglądu w terminie max. do 5 dni od dnia podpisania umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramach zajęć. Zmiany te nie będą prowadziły do zmiany przedmiotu zamówienia. Szczegóły w załącznikach. Proszę zapoznać się ze wszystkimi załącznikami do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206299 Fri, 13 Sep 2019 16:10:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206299 <![CDATA[Nabór na stanowisko Opiekuna Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Czerwieńsku]]> Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze jako partner z Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko pracy - Opiekun Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Czerwieńsku w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez Miasto Zielona Góra - Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206280 Fri, 13 Sep 2019 16:07:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206280 <![CDATA[Wybór osób do realizacji zajęć edukacyjnych dla rodziców i dzieci z problemem nadużywania Internetu – uczestników projektu Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji zajęć edukacyjnych dla rodziców i dzieci z problemem nadużywania Internetu w ramach projektu Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”. Usługa powinna zostać zrealizowana w wymiarze 84 godzin zegarowych od dnia 01.02.2020 r. do dnia 30.04.2021 r., z czego 42 godziny zegarowe w okresie od 01.02.2020 do 30.04.2020r. i 42 godziny zegarowe od 01.02.2021r. do 30.04.2021r. Zajęcia psychoedukacyjne kierowane są do rodzin w których diagnozuje się problem nadużywania przez dziecko komputera bądź telefonu komórkowego, ale także do rodzin gdzie jest ryzyko wystąpienia takiego problemu. Prowadzący poprowadzi zajęcia skierowane do dzieci jak i do rodziców. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206288 Fri, 13 Sep 2019 16:00:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206288 <![CDATA[Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – szkolenie podstawowe i zaawansowane]]> Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: a) ścieżki szkoleniowej pod nazwą: Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – szkolenie podstawowe. Szkolenie ma trwać 75 godzin dydaktycznych b) ścieżki szkoleniowej pod nazwą: Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – szkolenie zaawansowane. Szkolenie ma trwać 130 godzin dydaktycznych Minimalny zakres merytoryczny szkolenia: Poziom podstawowy: - charakterystyka głównych założeń TSR, - filozofia centralna TSR, - rozumienie celu w TSR, - wybrane metody w TSR (komplementy, skala, praca na wyjątkach etc.), - pozycja klienta w TSR, - relacje terapeutyczne, - diagnozowanie zasobów klienta, - monitorowanie wprowadzanych zmian Poziom zaawansowany: - pogłębienie podstawowych umiejętności pracy z klientem - praca z osobami w kryzysie - praca z osobami uzależnionymi - praca z grupą - praca z dziećmi i młodzieżą praca z osobami zaburzonymi psychicznie Zamawiający podaje jedynie minimalny zakres tematyczny szkolenia. Wykonawca odpowiada za przygotowanie szczegółowego harmonogramu zajęć oraz przedstawienie go do akceptacji Zamawiającemu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206294 Fri, 13 Sep 2019 15:59:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206294 <![CDATA[PROCEDURA WYBORU W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI - DORADCA ZAWODOWY - Indywidualne doradztwo zawodowe (wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD)) - Lublin]]> W związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowy outplacement na Lubelszczyźnie” nr projektu RPLU.10.02.00-06-0001/17 Firma VIVID Consulting Sp. z o. o. planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Indywidualnego doradztwa zawodowego (wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD)) dla 12 Uczestników/czek Projektu (UP) w Lublinie. Uczestnikami/czkami Projektu są pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu), powyżej 18 roku życia, zamieszkujące w województwie lubelskim. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206275 Fri, 13 Sep 2019 15:18:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206275 <![CDATA[Szkolenia zawodowe dla 21 Uczestników Projektu]]> Przedmiotem zamówienia są szkolenia zawodowe zakończone egzaminem oraz wydaniem certyfikatu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206267 Fri, 13 Sep 2019 15:16:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206267 <![CDATA[Realizacja zajęć dydaktycznych z przedmiotu język angielski na kierunkach w całości prowadzonych W JĘZYKU ANGIELSKIM na studiach inżynierskich stacjonarnych w ramach II roku studiów]]> Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie osób do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów na kierunkach Logistyka oraz Informatyka na studiach I stopnia inżynierskich stacjonarnych (dziennych) w języku angielskim w ramach II roku studiów w roku akademickim 2019/2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206266 Fri, 13 Sep 2019 15:09:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206266 <![CDATA[Trening kompetencji rodzicielskich dla uczestników / uczestniczek projektu pt.: "SATURN - Czeladzka Planeta Rozwoju"]]> Przeprowadzenie treningu kompetencji rodzicielskich dla uczestników/uczestniczek projektu w formie warsztatowej z uwzględnieniem działań na rzecz wzmocnienia czynników ochronnych rodziny. Treść zajęć powinna obejmować w szczególności: - prawidłowe formułowanie u dziecka/dzieci poczucia własnej wartości; - rozwijanie poczucia odpowiedzialności u dziecka/dzieci; - wspomaganie dziecka/dzieci w procesie doświadczania świata; - określenie uwarunkowań rozwoju osobowościowego dziecka/dzieci; - sposoby kreowania własnej autonomii u dziecka/dzieci; - metody kontaktu i wspomagania w rozwoju własnym dziecka/dzieci. Szczegółowy zakres merytoryczny treningu Wykonawca ustali z Zamawiającym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206273 Fri, 13 Sep 2019 15:05:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206273 <![CDATA[Organizacja i przeprowadzenie egzaminu zawodowego dla Uczestników Projektu]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i realizacja egzaminu kwalifikacyjnego (zewnętrznego) dla Uczestników Projektu po zakończeniu szkolenia: Pracownik biurowy z elementami kadr i księgowości z obsługą komputera przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego zgodnego z DIGCOMP (Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści) dla 2 grupy po 10 osób, łącznie 20 osób, miejsce realizacji: powiat radomski. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206258 Fri, 13 Sep 2019 14:39:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206258 <![CDATA[Prowadzenie zajęć na kierunkach: ZARZĄDZANIE I ST., ZARZĄDZANIE II ST., INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA I ST., FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I ST.- studia zaoczne oraz ZARZĄDZANIE I ST. ONLINE]]> Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów na kierunkach: ZARZĄDZANIE I ST., ZARZĄDZANIE II ST., INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA I ST., FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I ST., na studiach niestacjonarnych (zaocznych) oraz ZARZĄDZANIE I ST. ONLINE w ramach I roku studiów w roku akademickim 2019/2020 w 1 semestrze. Zajęcia odbywać się będą według harmonogramu ustalonego przez Zamawiającego w 1 semestrze roku akademickiego 2019/2020, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie w ramach projektu: „SMART EDUCATION - Kształcenie wyższe w dobie innowacji cyfrowych” (POWR.03.05.00-00-Z004/18). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205470 Fri, 13 Sep 2019 14:35:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205470 <![CDATA[Szkolenie dla uczestników projektu]]> W ramach zamówienia zrealizowane zostanie następujące szkolenie zawodowe: Pracownik biurowy z elementami kadr i księgowości z obsługą komputera przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego zgodnego z DIGCOMP (Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści) dla 2 grupy po 10 osób, łącznie 20 osób, w wymiarze 144 godzin szkoleniowych, w powiecie radomskim. Program min.: Wiedza o gospodarce, podstawy ekonomii, zasady rachunkowości, podstawowe zagadnienia prawne, ogólne przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, organizacja i funkcjonowanie biura, rodzaje, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów, prowadzenie i obsługa korespondencji, komputer w pracy biurowej, budowa i obsługa komputera, technika biurowa, przestrzeganie prawa autorskiego i licencji, wprowadzanie ustawień, programowanie zmian, aplikacji, urządzeń, tworzenie oprogramowania, zasady programowania, korzystanie z usług internetowych, skanowanie, tworzenie i obróbka grafiki, redagowanie i formatowanie dokumentów, wykonywanie obliczeń, korzystanie z baz danych, urządzenia i sprzęt biurowy, podstawowe programy komputerowe wspomagające prace w biurze: MS Office –pakiet MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Power Point, Open Office – pakiet – Writer, Calc, Draw oraz Adobe Acrobat, tworzenie treści w różnych formatach, w tym multimedialnych, edytowanie i poprawianie treści stworzonych samodzielnie lub przez innych, twórcze wyrażanie siebie przez media i technologie cyfrowe, integracja i przetwarzanie treści, zmienianie, przetwarzanie i łączenie istniejących treści w celu stworzenia nowego, oryginalnego i relewantnego przekazu, programowanie. Szkolenie prowadzić będzie do egzaminu zewnętrznego, kwalifikacyjnego. Procedura wyboru wykonawcy na przeprowadzenie egzaminu ujęta zostanie w odrębnym postepowaniu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206250 Fri, 13 Sep 2019 14:22:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206250 <![CDATA[Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA zaprasza do składania ofert w zakresie: zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” dla 1 osoby – Uczestniczki Projektu „GPS – Gotowość Praca Samodzielność II”.]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia pn.: „Prawo jazdy kat. B” dla 1 osoby – Uczestniczki Projektu „GPS – Gotowość Praca Samodzielność II”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206237 Fri, 13 Sep 2019 13:53:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206237 <![CDATA[Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnego ze standardem DIGCOMP]]> Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - Zewnętrzny Egzamin TIK (PAKK) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206231 Fri, 13 Sep 2019 13:43:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206231 <![CDATA[Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu „Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 5: Zatrudnienie, Działanie 5.5. Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zwanych dalej „usługą społeczną” - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: grafika użytkowa 3D.]]> Organizacja i przeprowadzenie kursu dla uczestników projektu „Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 5: Zatrudnienie, Działanie 5.5: Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Szkolenie: grafika użytkowa 3D https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206228 Fri, 13 Sep 2019 13:40:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206228