Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Dostawy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sun, 16 Jun 2019 01:15:26 +0200 <![CDATA[Dostaw 15 podpórek do wstawania z sedesu 24 2019]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostawa 15 (piętnastu) podpórek do wstawania z sedesu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190820 Sat, 15 Jun 2019 23:15:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190820 <![CDATA[Dostawa 10 wózków prysznicowych 23 2019]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostawa 10 (dziesięciu) wózków prysznicowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190819 Sat, 15 Jun 2019 23:10:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190819 <![CDATA[Dostawa sześciu nowych Quadski - Q.02.19]]> Na przedmiot zamówienia składa się dostawa sześciu nowych Quadski. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190818 Sat, 15 Jun 2019 21:59:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190818 <![CDATA[Dostawa 15 wanien do mycia chorych 22/2019]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostawa 15 (piętnastu) wanien do mycia chorych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190817 Sat, 15 Jun 2019 21:50:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190817 <![CDATA[Dostawa 10 balkoników rehabilitacynych 21/2019]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostawa 10 (dziesięciu) balkonikach rehabilitacyjnych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190816 Sat, 15 Jun 2019 21:40:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190816 <![CDATA[Zakup i dostawa compoundera, linii mieszalnik typu kneader wraz z krótką wytłaczarką oraz mieszalnika 200L/500L]]> Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie polegające na zakupie i dostawie compoundera, linii mieszalnik typu kneader wraz z krótką wytłaczarką oraz mieszalnika małego (200L/500L), które wchodzą w skład kompleksowej, specjalistycznej linii produkcyjnej elastomerów termoplastycznych TPE. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190815 Sat, 15 Jun 2019 19:50:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190815 <![CDATA[„Dostawa – wyposażenie pracowni” ( Szkoła Podstawowa)]]> Opis przedmiotu zamówienia : a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa – wyposażenia pracowni do realizacji projektu „Cyfro-edukacja” b) Przedmiot zamówienia podzielony został na pięć części: Część 1 – DOSTAWA – Sprzęt komputerowy (pracownia komputerowa) Lp. nazwa ilość 1 komputery stacjonarne z systemem operacyjnym –10 stanowiska uczniowskie + 1 nauczyciel 11 2 Monitor do komputerów 11 3 oprogramowanie biurowe 11 4 oprogramowanie e-klasa dla szkół lub równoważne – licencja na 11 stanowisk 1 5 pakiet antywirusowy Bezpieczna Szkoła lub równoważny - licencja na 11 stanowisk 1 6 ruter 1 7 zasilacz UPS 1 8 klimatyzator do urządzeń sieciowych 1 9 serwer plików NAS 1 10 Switch, urządzenia sieciowe 1 11 Laptopy ( z oprogramowaniem do tablic interaktywnych) 2 Część 2 – DOSTAWA – Sprzęt multimedialny ( tablice interaktywne, projektory, wizualizery, monitor interaktywny, programy interaktywne ) Lp. nazwa ilość 1 Tablica interaktywna 2 szt. 2 Projektor ultrakrótkoogniskowy 2 szt. 3 wideoprojektor 1 szt. 4 wizualizer 1 szt. 5 Monitor interaktywny z wbudowanym komputerem OPS 1 szt. 6 Interaktywne programy do nauczania biologii, matematyki dla Szkoły Podstawowej 1 zestaw 7 Interaktywne programy do nauczania biologii, chemii, fizyki, matematyki dla Liceum Ogólnokształcącego 1 zestaw Część 3 – DOSTAWA - Mikroskopy Lp. nazwa ilość 1 Mikroskop Nr 1 1szt. 2 Kamera nr 1 1 szt. 3 Mikroskopy dla uczniów 6 szt. Część 4 – DOSTAWA - Laboratorium cyfrowe Lp. nazwa ilość 1 Tablet + 2 6 szt. Część 5 - DOSTAWA - Kserokopiarka cyfrowa A-4, A-3 Lp. nazwa ilość 1 Kserokopiarka cyfrowej A-4,A-3 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. Nr 5 i 6. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190812 Sat, 15 Jun 2019 14:58:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190812 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2019: Zakup przez Zamawiającego wartości niematerialnych i prawnych: Zakup oprogramowania do wykonywania obliczeń statycznych i wymiarowania konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem technologii BIM]]> Zakup jednej licencji wieczystej oprogramowania do wykonywania obliczeń statycznych i wymiarowania konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem technologii BIM https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190810 Sat, 15 Jun 2019 13:26:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190810 <![CDATA[Wykonanie, dostawa i montaż urządzenia - automatycznej piły profilarki mostowej sterowanej numerycznie do siedziby zamawiającego]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż urządzenia - automatycznej piły profilarki mostowej sterowanej numerycznie do siedziby zamawiającego, w ramach realizacji projektu pt. „Kostka dolomitowa – innowacyjne i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych województwa świętokrzyskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190802 Fri, 14 Jun 2019 23:38:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190802 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zakup szafek instalacyjnych]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa szafek instalacyjnych do realizacji projektu „System gromadzenia i analizy danych o charakterze strumieniowym, dedykowany dla sieci stacji paliw, którego zadaniem jest optymalizacja kosztów dystrybucji i sprzedaży paliw oraz ciągłe (on-line) monitorowanie i wykrywanie zagrożeń związanych z wyciekami paliw.” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190798 Fri, 14 Jun 2019 22:46:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190798 <![CDATA[Dostawa przewodów elektrycznych do Centrum Badawczo – Rozwojowego przedsiębiorstwa ALEX Sp. z o.o.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa 31 rodzajów przewodów elektrycznych do Centrum Badawczo – Rozwojowego przedsiębiorstwa ALEX Sp. z o.o.: • z izolacją PVC, • o przekrojach żył 0,35 mm; 0,5 mm; 0,75 mm; 1 mm; 1,5 mm; 2,5 mm; 4 mm; 6 mm; 10 mm; 16 mm; 25 mm; 35 mm; • w kolorach czarnym, czerwonym, niebieskim. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku 1a „Formularz cenowy” do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190797 Fri, 14 Jun 2019 22:18:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190797 <![CDATA[Dostaw dwóch podnośników transportowo -kąpielowych 20/2019]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostawa 2 (dwóch) podnośników transportowo – kąpielowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190794 Fri, 14 Jun 2019 22:00:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190794 <![CDATA[Laboratoryjny zestaw do konfekcjonowania aerozoli w zawory standard oraz BOV]]> Laboratoryjny zestaw do konfekcjonowania aerozoli w zawory standard oraz BOV https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189855 Fri, 14 Jun 2019 21:27:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189855 <![CDATA[ZO022-2019-1.1.1_POIR - Zapytanie ofertowe w ramach wyboru dostawcy samolotu (1 sztuka)]]> Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawcy samolotu (1 sztuka), w ramach projektu pt.: „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności” (nr projektu: POIR.01.01.01-00-1071/17). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190791 Fri, 14 Jun 2019 21:18:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190791 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 4//POIR/2019/ARCPOL/SUROWCE na dostawę surowców niezbędnych do wykonania badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie produkcji makaronu bezglutenowego wzbogaconego o związki bioaktywne.]]> Rodzaj surowca (mąki) Ilość w kilogramach (kg) Mąka Kukurydziana 20000 Mąka z amarantusa 500 Mąka z makuchu lnianego 500 Mąka Teff 100 Mąka z Soczewicy 100 Mąka z Ciecieżycy 100 Mąka Grochowa 100 Mąka Konopna 100 Mąka z ziaren Chia 100 Mąka Jaglana 100 Mąka Gryczana 100 Mąka z pestek dyni 100 Mąka z komosy ryżowej 100 Kurkuma 100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190787 Fri, 14 Jun 2019 21:03:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190787 <![CDATA[Dostawa proszku do wykonywania wydruków 3D kompatybilnego z drukarką 3D – SINTERIT Lisa Set do Centrum Badawczo – Rozwojowego przedsiębiorstwa ALEX Sp. z o.o.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa proszku do wykonywania wydruków 3D kompatybilnego z drukarką 3D – SINTERIT Lisa Set do Centrum Badawczo – Rozwojowego przedsiębiorstwa ALEX Sp. z o.o: • proszek PA12 – 4 kg, • proszek gumowy – 2 kg. Zamawiający na potrzeby prowadzonych przez siebie badań przemysłowych i prac rozwojowych użytkuje drukarkę 3D - SINTERIT Lisa Set. Dlatego też proszek dostarczany w ramach niniejszego zapytania ofertowego musi być kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego – SINTERIT Lisa Set. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku 1a „Formularz cenowy” do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190788 Fri, 14 Jun 2019 21:01:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190788 <![CDATA[Dostawa 12 szt. płyt wykonanych z poliacetalu POM do Centrum Badawczo – Rozwojowego przedsiębiorstwa ALEX Sp. z o.o.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 szt. płyt wykonanych z poliacetalu POM do Centrum Badawczo – Rozwojowego przedsiębiorstwa ALEX Sp. z o.o. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku 1a „Formularz cenowy” do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190786 Fri, 14 Jun 2019 20:44:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190786