Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Dostawy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 17 Aug 2019 19:41:55 +0200 <![CDATA[Oferta dotycząca postępowania pn: DOSTAWA MATERIAŁÓW DO ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH nr 7/ZHP/2019/RPOFS]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do zajęć prowadzonych w ramach projektu „Włącz się ! Twoje działanie to aktywne i ciekawe życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym w pkt II https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201267 Sat, 17 Aug 2019 11:57:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201267 <![CDATA[Zakup komponentów do wykonania linii pilotażowej do produkcji wędlin – komora parzelniczo- wędzarnicza]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniższych komponentu: Komora parzelniczo-wędzarnicza wyposażona w oprzyrządowanie umożliwiające precyzyjne sterowanie procesem parzelniczo-wędzarniczym, przystosowana do standardowych, przemysłowych wózków wędzarniczych. Parametry techniczne, które ma spełniać urządzenie: - ogrzewanie gazowe (gaz ziemny), - pojemność nominalna: dwa standardowe, przemysłowe wózki wędzarnicze, - szerokość urządzenia: maksymalnie 1,5 m, - długość urządzenia: maksymalnie 2,5 m, - wysokość urządzenia: maksymalnie 3,5 m, - moc grzewcza: nie mniej niż 65 kW, - moc elektryczna: maksymalnie 11 kW. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201337 Fri, 16 Aug 2019 23:07:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201337 <![CDATA[Zamówienie WD/2/08/2019]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni dydaktycznych w sprzęt TIK w szkołach w Powiecie Trzebnickim: PZS w Obornikach Śląskich i PZS nr 1 w Trzebnicy w ramach projektu „Edukacja przyszłości w Powiecie Trzebnickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 2) Wykonawca składa ofertę na pełny przetarg. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201338 Fri, 16 Aug 2019 23:03:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201338 <![CDATA[Zakup komponentów do wykonania linii pilotażowej do produkcji wędlin – stanowisko do mieszania farszów]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniższych komponentu: Mieszałka łopatkowa do farszów. Pojemność: minimum 250 l, wraz z załadunkiem. Urządzenie służy do wymieszania mas mokrych, suchych, miękkich i twardych. Mieszałki te stosowane są w przemyśle mięsnym. Mieszałka musi spełniać następujące kryteria: - minimalna nośność załadunku: 250 kg brutto, - moc minimalna mieszałki: 4 kW, - urządzenie wyposażone w 2 mieszadła z płynną regulacją prędkości obrotowej oraz kierunku obrotu mieszadeł, - urządzenie wyposażone w system wyładunku farszu bezpośrednio do pojemników transportowych, - klapa wyładunkowa szczelna, z systemem blokad, - pokrywa dzieży zabezpieczona wyłącznikiem krańcowym. Dodatkowo do mieszałki - 4 pojemniki transportowe, do surowców, farszu i moczenia teksturatów białkowych. Pojemność - 300 l. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201335 Fri, 16 Aug 2019 22:47:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201335 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szaf do przechowywania informacji niejawnych na potrzeby utworzenia kancelarii do obsługi dokumentów niejawnych o klauzuli tajne w ramach projektu pt. „Utworzenie pakietów charakterystycznych dla branży budowlanej przez Zakład Usług Inwestycyjnych Inwest-Serwis i partnerów” realizowanego w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie RPWM.01.04.00 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałanie: RPWM.01.04.02 Pakietowanie produktów i usług.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szaf do przechowywania informacji niejawnych na potrzeby utworzenia kancelarii do obsługi dokumentów niejawnych o klauzuli tajne w ramach projektu pt. „Utworzenie pakietów charakterystycznych dla branży budowlanej przez Zakład Usług Inwestycyjnych Inwest-Serwis i partnerów” realizowanego w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie RPWM.01.04.00 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałanie: RPWM.01.04.02 Pakietowanie produktów i usług. 2. ZAMAWIAJĄCY / PARTNER PROJEKTU: Inwest-Serwis Sp. z o.o. ul. Polna 19, 10-086 Olsztyn Adres do doręczeń ofert : ul. Polna 19, 10-086 Olsztyn. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201333 Fri, 16 Aug 2019 22:22:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201333 <![CDATA[Sukcesywny zakup artykułów żywnościowych dla uczestników projektu realizowanego przez Hostel dla Uzależnionych od Alkoholu „Wspólnota” w Połańcu]]> Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywny zakup artykułów żywnościowych dla uczestników projektu realizowanego przez Hostel dla Uzależnionych od Alkoholu „Wspólnota” w Połańcu. Zakupy będą realizowane bezpośrednio w placówce handlowej (sklepie) Wykonawcy przez uczestników projektu codziennie lub co kilka dni, w zależności od kupowanego asortymentu. Z zakupionych produktów żywnościowych podopieczni Hostelu będą przygotowywali dla siebie posiłki (śniadanie, obiad i kolację). Realizacja zakupów przez imiennie upoważnione osoby będzie monitorowana przez pracowników Hostelu. Płatności będą realizowane bezgotówkowo raz w miesiącu na podstawie faktury wystawionej na Zamawiającego przez Wykonawcę na podstawie wystawianych na bieżąco w ciągu miesiąca dokumentów „WZ” lub paragonów przelewowych. Ponieważ zakupy będą realizowane w miarę bieżących potrzeb, Zamawiający gwarantuje zakup 70% artykułów spożywczych w poszczególnych asortymentach miesięcznie oraz w skali roku. Zaoferowana przez wykonawcę cena miesięczna za poszczególny asortyment oraz łączna cena miesięczna nie powinna przekraczać ceny określonej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz w Formularzu rzeczowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego). Zamawiający dopuszcza, aby w przypadku zmniejszenia skali zamówienia w danym miesiącu o jakiś procent zamówienia w poszczególnych asortymentach, o ten sam procent zostało zwiększone zamówienie w następnym miesiącu w danych asortymentach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22422 Fri, 16 Aug 2019 22:10:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22422 <![CDATA[Dostawa części - materiałów mechanicznych - konstrukcyjnych; nr 12/POIR/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa części mechanicznych według specyfikacji wyszczególnionej w załączniku, wraz z dostawą. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na produkty równoważne. Przez produkt równoważny względem wskazanego powyżej należy rozumieć produkt o takich samych parametrach, lecz oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Na dostawcy ciąży obowiązek udowodnienia równoważności oferowanego produktu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201329 Fri, 16 Aug 2019 21:40:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201329 <![CDATA[Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego typu CAD w ramach projektu „Opracowanie Technologii Zintegrowanych Akustycznych Elementów Modyfikujących”]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oprogramowania komputerowego typu CAD umożliwiającego projektowanie, rysowanie i tworzenie dokumentacji z zastosowaniem geometrii 2D. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201326 Fri, 16 Aug 2019 17:48:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201326 <![CDATA[Zamówienie nr BK/3/08/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni dydaktycznych w sprzęt TIK oraz specjalistyczny w szkołach w Powiecie Wołowskim: LO Wołów, ZSSiPO Wołów, ZSS Lubiąż w ramach projektu „Szkoły ogólne i specjalne 2.0 w Powiecie Wołowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zamówienie składa się z 2 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na pełne części zamówienia. Oferty złożone na części niepełne, zostaną odrzucone. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201322 Fri, 16 Aug 2019 16:40:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201322 <![CDATA[Zakup, dostawa i montaż mebli]]> Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup, dostawę i montaż mebli wg zestawienia podanego w punkcie II zapytania ofertowego będącego załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201316 Fri, 16 Aug 2019 16:19:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201316 <![CDATA[61/ZK/2019/KKZ DOSTAWA SPRZĘTU TNC]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu TNC w CKZ Starachowice, ul. Kwiatkowskiego 4, 27-200 Starachowice, których zakres rzeczowy został określony w charakterystyce przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do zaproszenia oraz w projekcie umowy – załącznik nr 5 do Zaproszenia, które stanowią integralną część Zaproszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201305 Fri, 16 Aug 2019 16:00:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201305 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 86/2019/M/KICHAI/Z2]]> 1 L-Glutamine (200 mM) (Produkt z numerem katalogowym 25030081 lub równoważny) 100 mL 1x 2 V450 Mouse anti-Akt (pS473) (Produkt z numerem katalogowym 560858 lub równoważny) 50 test 1x 3 Phospho-Akt (Ser473) (D9E) XP® Rabbit mAb (APC Conjugate) (Produkt z numerem katalogowym 11962S lub równoważny) 50 test 1x 4 Alexa Fluor® 488 Mouse anti-PDPK1 (pS241) (Produkt z numerem katalogowym 560090 lub równoważny) 50 test 1x 5 Alexa Fluor® 647 Mouse Anti-mTOR (pS2448) (Produkt z numerem katalogowym 564242 lub równoważny) 50 test 1x 6 PE Mouse anti-Human IKKγ (pS376) (Produkt z numerem katalogowym 562590 lub równoważny) 50 test 1x 7 Phospho-S6 Ribosomal Protein (Ser235/236) (D57.2.2E) XP® Rabbit mAb (PE-Cy®7 Conjugate) (Produkt z numerem katalogowym 34411S lub równoważny) 50 test 1x 8 Phospho-Akt (Thr308) (D25E6) XP® Rabbit mAb (PE Conjugate) (Produkt z numerem katalogowym 13842S lub równoważny) 50 test 1x https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201310 Fri, 16 Aug 2019 15:50:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201310 <![CDATA[Wynajem konszy labolatoryjnej oraz szafy chłodniczej]]> Przedmiotem zamówienia jest wynajem konszy laboratoryjnej o pojemności ok 50 kg na okres 12 miesięcy, oraz szafy chłodniczej dwudrzwiowej (ok 900l), z elektroniczną regulacją temperatury, wymuszonym obiegiem powietrza , minimum 10 półkami. Automatyczne domykanie drzwi będzie dodatkowym atutem Cena powinna zawierać: przywiezienie urządzenia do siedziby firmy, przeszkolenie załogi, odbiór i wyczyszczenie po okresie najmu, serwis oraz w przypadku ewentualnej awarii - naprawę. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201005 Fri, 16 Aug 2019 15:49:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201005 <![CDATA[Dostawa, instalacja i uruchomienie linii do profilowania – 1 szt.]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia linii do profilowania – 1 szt., dla Podłogi Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie, ul. Kolejowa 7, 37-100 Łańcut. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201308 Fri, 16 Aug 2019 15:44:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201308 <![CDATA[Zapytanie Ofertowe numer 2/08/2019 z dnia 16.08.2019r.]]> Kod CPV: 42994200 Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201307 Fri, 16 Aug 2019 15:41:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201307 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 50/2019/M/BAAP/Z1]]> 1. Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką, DURAN® - 2000 mL (Produkt z numerem katalogowym D-1442 lub równoważny) 1szt 4x 2. Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką, DURAN® -5000 ml (Produkt z numerem katalogowym D-1444 lub równoważny) 1szt 4x https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201306 Fri, 16 Aug 2019 15:32:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201306 <![CDATA[Dot.: zakupu paliwa na potrzeby realizacji kursu z zakresu prawa jazdy kat. B w ramach projektu „Mobilny instruktor sportu - zawód z przyszłością” nr RPSL.11.03.00-24-03FC/17]]> Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliwa (oleju napędowego/benzyny bezołowiowej), w systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby realizacji kursu z zakresu prawa jazdy kat. B w ramach projektu „Mobilny instruktor sportu - zawód z przyszłością”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201304 Fri, 16 Aug 2019 15:23:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201304 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 85/2019/M/KICHAI/Z2]]> 1 Greiner LeucoSep-tube (Produkt z numerem katalogowym Z642843-300EA lub równoważny) 300 szt. 1 op. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201302 Fri, 16 Aug 2019 15:18:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201302 <![CDATA[Dostawa urządzenia (pionowe centrum obróbcze)]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia (pionowe centrum obróbcze) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201300 Fri, 16 Aug 2019 15:14:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201300 <![CDATA[Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia do oznaczania składu chemicznego w bliskiej podczerwieni NIR (aparatu NIR)]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie nowego, kompletnego urządzenia – aparatu NIR oraz opracowanie kalibracji. Urządzenie umożliwia szybki pomiar w zakresie bliskiej podczerwieni podstawowych wyróżników jakościowych mąk i makaronów, takich jak wilgotność, białko, tłuszcz, popiół i inne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201295 Fri, 16 Aug 2019 15:03:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201295 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 1/08/2019 - Zakup i montaż stolarki meblowej – 1 komplet.]]> Zakup i montaż stolarki meblowej – 1 komplet. 1. Opis przedmiotu zamówienia W skład kompletu wchodzi: Zakup wykonanej stolarki meblowej i budowlanej przeznaczonej dla poszczególnych pomieszczeń: 1.1. poczekania – stoliki, krzesła 1.2. rejestracja – 1 lada recepcyjna wraz z montażem 1.3. Pomieszczenie pomocnicze - szafki 1.4. trzy gabinety stomatologiczne – szafki meblowe, biurka, szafy na dokumenty 1.5. Sterylizatornia – zabudowa z szafek meblowych 1.6. Pracownia RTG – biurko, szafa na dokumenty 1.7. Pomieszczenie gospodarcze – szafka 1.8. Pomieszczenie socjalne – zabudowa z szafek meblowych, stół, krzesła, 1.9. Magazyn – szafki z półkami 1.10. Pomieszczenie administracyjne – biurka, szafy na dokumenty 1.11. stolarka budowlana – wykonanie i montaż 16 kompletów drzwi (skrzydło drzwiowe + ościeżnica) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22418 Fri, 16 Aug 2019 14:51:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22418 <![CDATA[Wybór Wykonawcy, który dostarczy sprzęt gastronomiczny, mechatroniczny i logistyczny do pracowni szkolnych w ramach projektu pt. „Praktyka czyni mistrza” w Zespole Szkół nr 2 w Ostrzeszowie im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej.]]> Wybór Wykonawcy, który dostarczy sprzęt gastronomiczny, mechatroniczny i logistyczny do pracowni szkolnych w ramach projektu pt. „Praktyka czyni mistrza” w Zespole Szkół nr 2 w Ostrzeszowie im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22417 Fri, 16 Aug 2019 14:38:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22417 <![CDATA[Zakup, dostawa i montaż pracowni językowej dla Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni językowej Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym. Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe. W cenie oferty Wykonawca uruchomi wskazane wyposażenie oraz przeszkoli z użytkowania dwóch przedstawicieli Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201286 Fri, 16 Aug 2019 14:10:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201286 <![CDATA[wyposażenie laboratorium towaroznawstwa na Wydziale Finansów i Bankowości w Poznaniu w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu - II]]> wyposażenie Laboratorium Towaroznawstwa na Wydziale Finansów i Bankowości w Poznaniu w sprzęt https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201288 Fri, 16 Aug 2019 14:04:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201288 <![CDATA[Dostawa sprzetu komputerowego i multimedialnego]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do ośrodków wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum w ramach projektu pn.: Mam tę moc – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa: 3. Edukacja; Działanie: 3.1. Edukacja przedszkolna. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201284 Fri, 16 Aug 2019 14:03:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201284 <![CDATA[Dostawa elementów do budowy form wtryskowych - rdzeni składanych/rozprężonych do spodu słoika i nakrętki.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów do budowy form wtryskowych : 1. Rdzenie składane/rozprężone do spodu słoika i nakrętki- 8 i 8 szt. Specyfikacja techniczna - parametry minimalne: Elementy składowe: Słoik – 8 kompletów po 1 rdzeń i 3 suwaki skośne, Nakrętka - 8 kompletów po 1 rdzeń i 3 suwaki skośne, Parametry minimalne: Słoik – wykonanie kształtu wewnętrznego słoika, pionowy kanał chłodzący w każdym rdzeniu. Nakrętka -wykonanie kształtu wewnętrznego nakrętki, pionowy kanał chłodzący w każdym rdzeniu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201276 Fri, 16 Aug 2019 13:17:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201276 <![CDATA[Zakup i sukcesywna dostawa zestawów filtrujących.]]> 1. 500 ml Vacuum Filter system https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201273 Fri, 16 Aug 2019 12:51:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201273 <![CDATA[Zakup 2 serwerów wraz z instalacją i konfiguracją]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów wraz z instalacją i konfiguracją pod adresem: ul. Kazimierza Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn (siedziba Sprint S.A.). 2. Specyfikacja techniczna: • Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Data produkcji sprzętu winna być nie wcześniejsza niż cztery miesiące od daty zawarcia umowy. • Elementy, z których zbudowane są serwery, muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. 3. Szczegółowa specyfikacja techniczna (parametry sprzętu) została zamieszczona w Rozdziale III zapytania ofertowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201271 Fri, 16 Aug 2019 12:50:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201271 <![CDATA[Dostawa elemntów do budowy form wtryskowych - systemy grznokanałowe.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów do budowy form wtryskowych : 1. Systemy grzanokanałowe- spód słoika 8 krotny, nakrętka słoika- 8 krotna Specyfikacja techniczna - parametry minimalne: Spód słoika 8 krotny – system GK zamykany igłowo 1 szt. Nakrętka słoika 8 krotna – system GK zamykany igłowo 1 szt. Elementy składowe: • rozdzielacz • dysze gorąco-kanałowe • dokumentacja https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201261 Fri, 16 Aug 2019 12:46:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201261 <![CDATA[„Dostawa materiałów do badań- testy RID”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do badań-testów RID do oznaczania IgG w siarze bydlęcej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201272 Fri, 16 Aug 2019 12:43:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201272 <![CDATA[Dostawa mebli ze stali nierdzewnej do budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza 27 w Olsztynie.]]> 1. W zakres zamówienia wchodzi w szczególności: a) wniesienie i zamontowanie mebli ze stali nierdzewnej, będących przedmiotem niniejszej umowy, w pomieszczeniach przeznaczenia w budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza 27 w Olsztynie, tj: 1. Regał magazynowy 4- półkowy ze stałymi półkami ze stali nierdzewnej 100/60/180 - szt 14 2.Stół roboczy z 2 szafkami (60, 120) z drzwiami otwieranymi i bokiem 3-szuflad, ze stali nierdzewnej wym. 220/70/85 -szt 1 3.Stół roboczy z 2 szafkami (60, 120)z drzwiami otwieranymi i bokiem 3 szuflad, ze stali nierdzewnej wym. 240/60/85 -szt 1 4.Stół roboczy z 2 szafkami (120, 120)z drzwiami otwieranymi i zlewem, ze stali nierdzewnej chromowo - niklowej, gr.1 mm, wym. 240/60/85 -szt 1 5.Szafka wisząca z drzwiami otwieranymi wykonana ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej, wewnątrz jedna półka regulowana. 110/30/60 -szt 2 6.Szafka wisząca z drzwiami otwieranymi wykonana ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej, wewnątrz jedna półka regulowana. 120/30/60 -szt 2 7.Blat narożny uzupełniający, ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej, 60/70 -szt 1 8.Regał ociekowy 4-półkowy ze stałymi półkami ażurowymi , ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej, 100/40/180 -szt 1 9.Basen ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej 100/60/85 oraz spryskiwacz -szt 2 10.Basen ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej 90/60/85 przygotowalnia brudna -szt 1 11.Stół z półką ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej 60/60/85 kuchnia -szt 1 12.Stół z szafkami otwieranymi (120,60) i blokiem szuflad, ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej 240/70/85- rozdzielnia -szt 1 13.Stół z półką ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej 80/60/85 - rozdzielnia -szt 1 14.Stół z półkami i blokiem szufladowym ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej 260/60/85- rozdzielnia -szt 1 15.Stół z jedną półką ze stali nierdzewnej chromowo-niklowe, 100/60/85 - zmywalnia -szt 1 16.Stół z szafką otwieraną, wewnątrz jedna półka, ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej 90/60/85- przygotowalnia brudna -szt 1 17.Stół roboczy z blokiem szufladowym szer. 40 cm, z półką, ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej 90/60/85 - przygotowalnia brudna -szt 1 18.Stół ze zlewem 2-komorowym, ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej 200/60/85, pom. 2.30 przygotowalnia brudna -szt 1 b) przekazanie instrukcji obsługi i karty gwarancyjnej w języku polskim, sprzętu będącego przedmiotem niniejszej umowy, c) przekazanie certyfikatu lub deklaracji zgodności CE, dotyczących sprzętu będącego przedmiotem niniejszej umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201269 Fri, 16 Aug 2019 12:37:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201269 <![CDATA[Dostawa sprzętów kuchennych do budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza 27 w Olsztynie.]]> 1. W zakres zamówienia wchodzi w szczególności: a) wniesienie i zamontowanie sprzętów kuchennych, będącego przedmiotem niniejszej umowy, w pomieszczeniach przeznaczenia w budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza 27 w Olsztynie, tj: - zmywarka gastronomiczna – 1 szt. - szafa chłodnicza – 1 szt. - wilk – 1 szt. - patelnia elektryczna – 1 szt. - obieraczka do ziemniaków – 1 szt. - podest z polietylenu – 1 szt. b) przekazanie instrukcji obsługi i karty gwarancyjnej w języku polskim, sprzętu będącego przedmiotem niniejszej umowy, c) przekazanie certyfikatu lub deklaracji zgodności CE, dotyczących sprzętu będącego przedmiotem niniejszej umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201266 Fri, 16 Aug 2019 12:15:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201266 <![CDATA[Zakup i dostawa filtrów.]]> 1. PDP8 depth filter 2. P050 depth filter https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201264 Fri, 16 Aug 2019 12:08:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201264 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu (zakup i dostawa) fabrycznie nowego statku powietrznego 1/2019/270]]> Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu (zakup i dostawa) fabrycznie nowego statku powietrznego według specyfikacji https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201262 Fri, 16 Aug 2019 12:07:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201262